Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 163 din 07 Martie 2011 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 163 din 07 Martie 2011

Monitorul Oficial 163 din 07 Martie 2011 (M. Of. 163/2011)

1. HOTARARE nr. 19 din 2 martie 2011 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 7 martie 2011

În temeiul dispoziţiilor art. 44 alin. (1), ale art. 45, 46 şi ale art. 66 alin. (1), (2) şi (4) din regulamentul senatului, aprobat prin hotãrârea senatului nr. 28/2005, cu modificãrile ulterioare,senatul adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã componenţa numericã şi nominalã a comisiilor permanente ale senatului, potrivit anexelor nr. i-xvii, care fac parte integratã din prezenta hotãrâre.art. 2pe data intrãrii în vigoarea a prezentãri hotãrâri, hotãrârea senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 863 din 20 decembrie 2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, îşi ...

2. MEMORANDUM DE INTELEGERE din 12 iunie 2010 intre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii Nationale din Republica Lituania privind cooperarea in domeniul apararii EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 7 martie 2011

Ministerul apãrãrii naţionale din românia şi ministerul apãrãrii naţionale din republica lituania, denumite în continuare participanţi,considerând organizaţia tratatului atlanticului de nord ca un factor de securitate şi stabilitate şi, prin urmare, confirmând voinţa comunã de a îndeplini obiectivele din tratatul atlanticului de nord, semnat la washington la 4 aprilie 1949,recunoscând cã prevederile acordului dintre statele pãrţi la tratatul atlanticului de nord cu privire la statutul forţelor lor (nato sofa), încheiat la londra la 19 iunie 1951, se vor aplica cooperãrii stabilite prin prezentul memorandum de înţelegere,luând în considerare necesitatea de a contribui la dezvoltarea politicii de securitate şi apãrare comune,cu ...

3. HOTARARE nr. 99 din 9 februarie 2011 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii Nationale din Republica Lituania privind cooperarea in domeniul apararii, semnat la Bucuresti la 12 iunie 2010 si la Vilnius la 24 august 2010 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 7 martie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic se aprobã memorandumul de înţelegere dintre ministerul apãrãrii naţionale din românia şi ministerul apãrãrii naţionale din republica lituania privind cooperarea în domeniul apãrãrii, semnat la bucureşti la 12 iunie 2010 şi la vilnius la 24 august 2010. prim-ministruemil boccontrasemneazã:--------------- ministrul apãrãrii naţionale, gabriel oprea ministrul afacerilor externe,teodor baconschibucureşti, 9 februarie 2011.nr. 99.memorandum de ÎnŢelegereîntre ministerul apãrãrii naţionale din româniaşi ministerul apãrãrii naţionale din republica lituaniaprivind cooperarea în domeniul apãrãriiministerul apãrãrii naţionale din românia şi ministerul apãrãrii naţionale din republica lituania, denumite ...

4. HOTARARE nr. 163 din 23 februarie 2011 privind trecerea unor constructii, aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - U.M. 0756 Ploiesti, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si casarii, si privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 7 martie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 10 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobatã prin legea nr. 493/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcãtuiesc domeniul public al statului şi al unitãţilor administrativ-teritoriale, aprobatã prin legea nr. 246/2001, precum şi al ...

5.  RECTIFICARE nr. 248 din 31 martie 2005 referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 248/2005 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 163 din 7 martie 2011

La hotărârea guvernului nr. 248/2005 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 308 din 13 aprilie 2005, se face următoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"):- în anexă, la poziţia 13──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────-----

6. HOTARARE nr. 162 din 23 februarie 2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Timisoara si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, judetul Timis EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 7 martie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1)-(3) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi în conformitate cu prevederile legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1 se aprobã transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului apãrãrii naţionale în domeniul public al municipiului timişoara şi în administrarea ...

7. HOTARARE nr. 161 din 23 februarie 2011 privind aprobarea sumei necesare pentru contractarea si implementarea unor proiecte necontractate din fondurile Programului PHARE 2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 7 martie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 2 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile programului phare, aprobatã prin legea nr. 31/2010,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.articol(1) se aprobã suma de 18.144.000 lei, inclusã în bugetul autoritãţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pe anul 2011, la capitolul 83.10 "agriculturã, silviculturã, pisciculturã, vânãtoare", titlul 55 "alte transferuri", alineatul 08 "programe phare şi alte programe cu finanţare nerambursabilã", necesarã pentru contractarea şi implementarea unor proiecte necontractate din fondurile programului ...

8. HOTARARE nr. 160 din 23 februarie 2011 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier national, cu compensare, a terenului in suprafata de 9,7956 ha, proprietate publica a comunei Marisel, judetul Cluj, in vederea realizarii obiectivului "Baza sportiva si turistica Copcea-Fantanele" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 7 martie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 36-38 din legea nr. 46/2008 - codul silvic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 3-6 din legea nr. 526/2003 pentru aprobarea programului naţional de dezvoltare a turismului "schi în românia", cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1(1) se aprobã scoaterea definitivã din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţã de 9,7956 ha, localizat în u.b. i mãrişel u.a. 58c % = 0,0589 ha, u.a. 59c % = 0,1155 ha, u.a. 59d % = 0,0881 ha, u.a. 60a % = 1,3420 ha, 60b % ...

9.  INSTRUCŢIUNI TEHNICE din 28 februarie 2011 privind reglementarea modului de constituire şi executare a garanţiei financiare pentru blocarea amplasamentului de către viitoarele investiţii de tip microhidrocentrale EMITENT: Ministerul Mediului şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 163 din 7 martie 2011

Art. 1prezentele instrucţiuni tehnice sunt emise conform prevederilor art. 53 alin. (6) din legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi se referă la bunurile proprietate publică a statului, aflate în administrarea administraţiei naţionale "apele române", prevăzute în anexa nr. 12 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.art. 2În vederea obţinerii avizului de gospodărire a apelor pentru lucrări de tip microhidrocentrale, realizate în conformitate cu legea energiei electrice, solicitantul este obligat să închirieze domeniul public al statului administrat de administraţia naţională "apele române", conform legislaţiei ...

10.  ORDIN nr. 980 din 28 februarie 2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind reglementarea modului de constituire şi executare a garanţiei financiare pentru blocarea amplasamentului de către viitoarele investiţii de tip microhidrocentrale EMITENT: Ministerul Mediului şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 163 din 7 martie 2011

Având în vedere referatul direcţiei managementul resurselor de apă nr. 39.722/gc din 17 februarie 2011,în temeiul prevederilor art. 53 alin. (6) din legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 15 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului şi pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:art. 1se aprobă instrucţiunile tehnice privind reglementarea modului de constituire şi executare a garanţiei financiare pentru blocarea amplasamentului de către viitoarele investiţii de tip microhidrocentrale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2prezentul ordin se publică în ...

11. DECIZIE nr. 26 din 7 martie 2011 pentru numirea domnului Tiberiu Mugurel Dinu, consul general la Milano, in functia de comisar general al Sectiunii romane pentru reprezentarea Guvernului Romaniei in ceea ce priveste participarea Romaniei la Expozitia Mondiala 2015 "Hranirea planetei, energie pentru viata", Milano, Italia EMITENT: PRIMUL-MINISTRU - GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 7 martie 2011

Având în vedere propunerea formulatã de ministerul afacerilor externe prin memorandumul nr. h-1/2.676 din 22 februarie 2011,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 2 alin. (2) şi (3) din hotãrârea guvernului nr. 115/2011 pentru aprobarea participãrii româniei la expoziţia mondialã 2015 "hrãnirea planetei, energie pentru viaţã", milano, italia,primul-ministru emite prezenta decizie. articol unicÎncepând cu data intrãrii în vigoare a prezentei decizii, domnul tiberiu mugurel dinu, consul general la milano, se numeşte în funcţia de comisar general al secţiunii române pentru reprezentarea guvernului româniei ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016