Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 161 din 27 Februarie 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 161 din 27 Februarie 2020

Monitorul Oficial 161 din 27 Februarie 2020 (M. Of. 161/2020)

1.  DECIZIE nr. 197 din 20 februarie 2020 privind sancţionarea cu avertisment scris şi interzicerea dreptului de a ocupa funcţii care necesită aprobarea Autorităţii de Supraveghere Financiară doamnei Basgan Cristiana-Viorela - membru al Consiliului de administraţie la Societatea Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A. EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 161 din 27 februarie 2020

Autoritatea de supraveghere financiară, cu sediul în splaiul independenţei nr. 15, sectorul 5, bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 13 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 lit. d), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 7 alin. (2) şi ale art. 21^2 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. ...

2.  ORDIN nr. 692 din 20 februarie 2020 pentru modificarea anexei la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 570/2018 privind stabilirea structurii organizatorice şi a numărului de personal al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi al instituţiilor subordonate EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 161 din 27 februarie 2020

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (11^1) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară emite prezentul ordin.art. ianexa la ordinul directorului general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară nr. 570/2018 privind stabilirea structurii organizatorice şi a numărului de personal al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară şi al instituţiilor subordonate, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 652 din ...

3.  DECIZIE nr. 5 din 20 februarie 2020 privind încetarea administrării acordate prin Licenţa nr. 21.917/2019 de dare în administrare pentru explorarea resurselor de apă geotermală în perimetrul Călimăneşti Sud, judeţul Vâlcea, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi oraşul Călimăneşti, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 252/2019 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 161 din 27 februarie 2020

Având în vedere:- art. 34 lit. a) din legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare; – art. 37 alin. (1) din legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;– referatul direcţiei generale gestionare evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale. integrare europeană nr. 300.173 din 17.02.2020,în temeiul art. 4 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, cu modificările ulterioare, preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite următoarea decizie:art. 1administrarea acordată prin licenţa nr. 21.917/2019 de dare în administrare pentru explorarea resurselor de apă geotermală în perimetrul călimăneşti sud, ...

4.  DECIZIE nr. 143 din 27 februarie 2020 privind numirea domnului Dumitru Beianu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 161 din 27 februarie 2020

În temeiul art. 29, art. 31 lit. d) şi al art. 59 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul dumitru beianu se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul mediului, apelor şi pădurilor.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:secretarul general al guvernului,antonel tănasebucureşti, 27 februarie 2020.nr. 143.-----

5.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 4 februarie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 161 din 27 februarie 2020

Luând în considerare că, în executarea programului de guvernare asumat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 22/2019 pentru acordarea încrederii guvernului, guvernul româniei are în vedere valorificarea resurselor de gaze naturale şi de ţiţei,având în vedere îndatoririle ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice de a lua măsurile necesare pentru aplicarea legii privind securitatea naţională în domeniile în care îşi desfăşoară activitatea sau în problemele de care se ocupă, ţinând seama de faptul că guvernul româniei, prin autoritatea competentă, a iniţiat apel public de ofertă pentru concesionarea de operaţiuni petroliere de explorare, dezvoltare şi exploatare, ceea ce face iminentă ...

6.  DECIZIA nr. 778 din 28 noiembrie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 47 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 234/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 161 din 27 februarie 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│livia doina stanciu│- judecător ...

7.  HOTĂRÂRE nr. 8 din 26 februarie 2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anul 2021, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 229/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2021 şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013 în ceea ce priveşte resursele aferente şi aplicarea regulamentelor respective în anul 2021-COM (2019) 581 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 161 din 27 februarie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/370 din 10.12.2019,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că prezenta propunere de regulament respectă principiul subsidiarităţii şi principiul proporţionalităţii, cu menţiunea că există multe aspecte de clarificat. art. 2senatul româniei:(1) apreciază că este benefică propunerea iniţiată ...

8.  HOTĂRÂRE nr. 7 din 26 februarie 2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 în ceea ce priveşte disciplina financiară începând cu exerciţiul financiar 2021 şi a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 în ceea ce priveşte flexibilitatea între piloni în anul calendaristic 2020 - COM (2019) 580 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 161 din 27 februarie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/369 din 10.12.2019,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că prezenta propunere de regulament respectă principiul subsidiarităţii şi principiul proporţionalităţii, cu menţiunea că există multe aspecte de clarificat.art. 2senatul româniei:(1) apreciază că este benefică propunerea iniţiată de ...

9.  HOTĂRÂRE nr. 6 din 26 februarie 2020 referitoare la raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind progresele realizate de România în cadrul mecanismului de cooperare şi de verificare - COM (2019) 499 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 161 din 27 februarie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului (nr. 1) privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/371 din 12.12.2019,senatul adoptă prezenta hotărâre:art. 1senatul româniei:1. ia act de:a) cele două evaluări ale progreselor realizate de către comisia europeană în ceea ce priveşte punerea în aplicare a recomandărilor:(i) în noiembrie 2017, comisia a constatat că ...

10.  HOTĂRÂRE nr. 5 din 26 februarie 2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Programul de lucru anual al Uniunii privind standardizarea europeană pentru 2020 - COM (2019) 486 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 161 din 27 februarie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului (nr. 1) privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008, în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/367 din 12.12.2019,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei salută programul de lucru anual al uniunii privind standardizarea europeană (programul de lucru) pentru 2020, care identifică priorităţile pentru standardizarea europeană. acesta stabileşte obiectivele şi politicile specifice pentru ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016