Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 159 din 16 Februarie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 159 din 16 Februarie 2021

Monitorul Oficial 159 din 16 Februarie 2021 (M. Of. 159/2021)

2. CIRCULARĂ nr. 5 din 11 februarie 2021 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2021 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 159 din 16 februarie 2021

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei h o t ă r ă ş t e:Începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2021 rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,09% pe an.preşedintele consiliului de administraţie al băncii naţionale a ...

3. HOTĂRÂRE nr. 13 din 4 februarie 2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 93/2020 pentru aprobarea taxelor de acreditare şi reacreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă şi a taxelor de creditare a formelor de educaţie medicală continuă EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 159 din 16 februarie 2021

Având în vedere:- procesul-verbal de şedinţă înregistrat cu nr. 409 din 4.02.2021, întocmit în urma şedinţei consiliului naţional al colegiului fizioterapeuţilor din românia;– prevederile art. 20 alin. (2) din legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului fizioterapeuţilor din românia, cu modificările ulterioare;– dispoziţiile art. 2 alin. (2), art. 34-36, art. 39 alin. (2) şi ale art. 107 din statutul colegiului fizioterapeuţilor din românia, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017;– prevederile art. 11 şi 20 din regulamentul intern de organizare şi funcţionare al colegiului fizioterapeuţilor din românia, aprobat prin ordinul ...

4. DECIZIE nr. 181 din 9 februarie 2021 privind sancţionarea cu suspendarea activităţii a Asociaţiei Profesioniştilor în Regularizarea Daunelor, precum şi stabilirea unei obligaţii în sarcina acesteia EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 159 din 16 februarie 2021

Autoritatea de supraveghere financiară, cu sediul în bucureşti, splaiul independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi ...

5. METODOLOGIE din 5 februarie 2021 privind dezvoltarea curriculumului la decizia şcolii EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 159 din 16 februarie 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 3.238 din 5 februarie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 159 din 16 februarie 2021.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta metodologie reglementează regimul curriculumului la decizia şcolii din învăţământul preuniversitar. de asemenea, stabileşte procedurile de constituire a ofertei şi de alegere a curriculumului la decizia şcolii, de elaborare şi de avizare a programelor corespunzătoare, de monitorizare şi evaluare a implementării acestuia.art. 2În sensul prezentei metodologii, se definesc următorii termeni:a) curriculum, în sens larg, reprezintă ansamblul structurat al proceselor şi al experienţelor de învăţare prin care trece elevul pe durata parcursului său şcolar; în sens restrâns, cuprinde ...

6. ORDIN nr. 3.238 din 5 februarie 2021 pentru aprobarea Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia şcolii EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 159 din 16 februarie 2021

În temeiul ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi al art. 65 alin. (4) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor contractului de finanţare nr. pocu/254/6/20 al proiectului „curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi“ - cred, cod smis 2014+:118327, al cărui beneficiar este ministerul educaţiei, şi ale ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.447/2020 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,în temeiul art. 15 alin. 3 din hotărârea guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului ...

7. HOTĂRÂRE nr. 41 din 10 februarie 2021 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 159 din 16 februarie 2021

Având in vedere prevederile art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea serviciului de protecţie şi pază, ca urmare a recepţionării în condiţiile legii a unor lucrări de investiţii, potrivit anexei^1 care face ...

8. DECIZIE nr. 131 din 16 februarie 2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Corneliu Stanca a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 159 din 16 februarie 2021

Având în vedere propunerea formulată de ministrul cercetării, inovării şi digitalizării prin adresa nr. 4.125 din 13 ianuarie 2021, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/739/dc din 13 ianuarie 2021, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 2.164/2021, în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul corneliu ...

9. DECIZIE nr. 130 din 16 februarie 2021 pentru numirea domnului Vass Levente în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 159 din 16 februarie 2021

Având în vederea propunerea ministerului sănătăţii formulată prin adresa nr. 1.637 din 12 februarie 2021, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/1.109 din 15 februarie 2021,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul vass levente se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul sănătăţii.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:secretarul general al guvernului,tiberiu horaţiu gorunbucureşti, 16 februarie 2021.nr. 130.----

10. DECIZIE nr. 129 din 16 februarie 2021 privind eliberarea domnului Ionel Oprea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 159 din 16 februarie 2021

Având în vederea propunerea ministerului sănătăţii formulată prin adresa nr. 1.637 din 12 februarie 2021, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/1.109 din 15 februarie 2021,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul ionel oprea se eliberează din funcţia de secretar de stat la ministerul sănătăţii.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:secretarul general al guvernului,tiberiu horaţiu gorunbucureşti, 16 februarie 2021.nr. 129.----

11. DECIZIE nr. 128 din 16 februarie 2021 privind numirea doamnei Mara Mareş în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 159 din 16 februarie 2021

În temeiul art. 19, art. 22 alin. (5), art. 29 şi al art. 31 lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna mara mareş se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul cancelariei prim-ministrului.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:secretarul general al guvernului,tiberiu horaţiu gorunbucureşti, 16 februarie 2021.nr. 128.----

12. DECIZIE nr. 127 din 16 februarie 2021 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Gabriel Păun EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 159 din 16 februarie 2021

În temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.art. 1se acordă calitatea de consilier onorific al prim-ministrului domnului gabriel păun. art. 2activitatea domnului gabriel păun este neremunerată.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:secretarul general al guvernului,tiberiu horaţiu gorunbucureşti, 16 februarie 2021.nr. 127.----

13. DECIZIE nr. 126 din 16 februarie 2021 privind numirea domnului Ion Alin Dan Ignat în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 159 din 16 februarie 2021

În temeiul art. 19, art. 22 alin. (5), art. 29 şi al art. 31 lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul ion alin dan ignat se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul cancelariei prim-ministrului.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:secretarul general al guvernului,tiberiu horaţiu gorunbucureşti, 16 februarie 2021.nr. 126.----

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016