Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 147 din 25 Februarie 2016 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 147 din 25 Februarie 2016

Monitorul Oficial 147 din 25 Februarie 2016 (M. Of. 147/2016)

1. NORME METODOLOGICE din 18 februarie 2016 pentru evaluarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 25 februarie 2016

Art. 1evaluarea în vederea certificării este principalul instrument prin care autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, prin intermediul autorităţii naţionale pentru cercetare Ştiinţifică şi inovare, denumită în continuare ancsi, îşi îndeplineşte atribuţiile de monitorizare şi evaluare a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare.art. 2(1) evaluarea unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare se desfăşoară în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.(2) certificarea sau recertificarea se acordă pe o perioadă de cel mult 5 ani.art. 3evaluarea unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare în vederea certificării este coordonată de colegiul consultativ pentru cercetare, dezvoltare şi inovare, denumit în ...

2. HOTĂRÂRE nr. 97 din 18 februarie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 25 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 33 alin. (2^1) din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă normele metodologice pentru evaluarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul educaţiei naţionale   şi cercetării ştiinţifice,  adrian curajp. ministrul finanţelor publice,daniela pescaru,secretar de statbucureşti, 18 februarie 2016.nr. 97.anexĂ   norme metodologice pentru evaluarea în vederea certificării a unităţilor   şi instituţiilor din sistemul naţional de  cercetare-dezvoltareart. ...

3. DECIZIE nr. 76 din 25 februarie 2016 pentru modificarea şi completarea Deciziei prim-ministrului nr. 12/2016 privind înfiinţarea Comitetului interministerial în domeniul activităţii de control la nivelul administraţiei publice centrale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 25 februarie 2016

În temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicdecizia prim-ministrului nr. 12/2016 privind înfiinţarea comitetului interministerial în domeniul activităţii de control la nivelul administraţiei publice centrale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 24 din 13 ianuarie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) la lucrările comitetului vor participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai altor autorităţi şi instituţii publice, precum şi orice ...

4. DECIZIE nr. 75 din 25 februarie 2016 privind eliberarea, la cerere, a domnului Sorin Ioan Radu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 25 februarie 2016

Având în vedere cererea domnului sorin ioan radu, înregistrată la cabinetul primului-ministru cu nr. 5/818 din 9 februarie 2016,în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul sorin ioan radu se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează: --------------   secretarul general al guvernului,  sorin sergiu chelmubucureşti, 25 februarie 2016.nr. 75.------

5. ORDIN nr. 221 din 15 februarie 2016 pentru aprobarea configuraţiei Codului de accize şi a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 25 februarie 2016

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) şi (2) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor regulamentului (ce) nr. 684/2009 al comisiei din 24 iulie 2009 de implementare a directivei 2008/118/ce a consiliului în ceea ce priveşte procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. 1 se aprobă configuraţia codului de accize, prevăzută în anexa nr. ...

6. RECTIFICARE nr. 60 din 11 februarie 2016 referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 60/2016 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 25 februarie 2016

La decizia prim-ministrului nr. 60/2016 privind exercitarea atribuţiilor de preşedinte al agenţiei naţionale de administrare fiscală, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 109 din 11 februarie 2016, se face următoarea rectificare:- la rubrica data emiterii actului, în loc de: "11 ianuarie 2016" se va citi: "11 februarie 2016".  ------

7. DECIZIE nr. 81 din 25 februarie 2016 privind numirea domnului Mihai Dima în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 25 februarie 2016

Având în vedere propunerea ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice formulată prin adresa nr. 8.491 din 18 februarie 2016,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 174/2015, cu modificările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul mihai dima se ...

8. DECIZIE nr. 80 din 25 februarie 2016 pentru numirea doamnei Monica-Cristina Anisie în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 25 februarie 2016

Având în vedere solicitarea ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, formulată prin adresa nr. 8.490 din 18 februarie 2016, înregistrată la cabinetul primului-ministru cu nr. 5/1.095 din 19 februarie 2016,în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna monica-cristina anisie se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul educaţiei naţionale şi cercetării Ştiinţifice. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------   secretarul general al guvernului,  sorin sergiu chelmubucureşti, 25 februarie 2016.nr. 80.  ------

9. DECIZIE nr. 79 din 25 februarie 2016 privind numirea doamnei Georgeta Narcisa Lecuşanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 25 februarie 2016

Având în vederea adresa ministerului tineretului şi sportului nr. 22 din 18 februarie 2016,în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna georgeta narcisa lecuşanu se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul tineretului şi sportului. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează: --------------   secretarul general al guvernului,  sorin sergiu chelmubucureşti, 25 februarie 2016.nr. 79.------

10. DECIZIE nr. 78 din 25 februarie 2016 privind eliberarea doamnei Emilia Carmen Tocală din funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 25 februarie 2016

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna emilia carmen tocală se eliberează din funcţia de secretar de stat la ministerul tineretului şi sportului. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------   secretarul general al guvernului,  sorin sergiu chelmubucureşti, 25 februarie 2016.nr. 78.------

11. DECIZIE nr. 77 din 25 februarie 2016 privind numirea doamnei Iulia Mălina Ciobanu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 25 februarie 2016

Având în vedere adresa ministerului justiţiei nr. 5/13.312 din 12 februarie 2016, înregistrată la cabinetul primului-ministru cu nr. 5/914 din 12 februarie 2016,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 8 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale pentru cetăţenie, aprobată cu modificări prin legea nr. 112/2010, cu modificările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.art. 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna iulia mălina ciobanu se numeşte în funcţia ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016