Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 138 din 01 Iulie 1997 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 138 din 01 Iulie 1997

Monitorul Oficial 138 din 01 Iulie 1997 (M. Of. 138/1997)

1. ORDIN nr. 4.101 din 24 iunie 1997 privind situatia terenurilor destinate constructiilor de locuinte EMITENT: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 1 iulie 1997

Ministrul lucrãrilor publice şi amenajãrii teritoriului şi ministrul delegat pe lângã primul-ministru pentru coordonarea secretariatului general al guvernului şi a departamentului pentru administraţie publica localã, având în vedere legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii construcţiilor şi unele mãsuri pentru realizarea locuinţelor, republicatã, hotãrârea guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism, hotãrârea guvernului nr. 456/1994 privind organizarea şi funcţionarea ministerului lucrãrilor publice şi amenajãrii teritoriului, republicatã, hotãrârea guvernului nr. 748/1991 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea departamentului pentru administraţie publica localã, emit prezentul ordin. art. 1 ...

2. RECTIFICARE nr. 1.170 din 13 mai 1997 EMITENT: MONITORUL OFICIAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 1 iulie 1997

În ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.170/1997 , publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 124 din 18 iunie 1997, se fac urmãtoarele rectificari: - la anexa nr. i/4, în cadrul rezervat organului fiscal teritorial, la randurile 1 şi 2, în loc de "avizam" se va citi "aprobam"; - la anexa nr. i/5, în loc de "ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 2.443 din 27 decembrie 1995", se va citi "ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.170 din 13 iunie 1997 ". ...

3. RECTIFICARE nr. 1.169 din 12 iunie 1997 EMITENT: MONITORUL OFICIAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 1 iulie 1997

În monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 134 din 30 iunie 1997 (pag. 18), ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, pentru modificarea şi completarea normelor metodologice aprobate prin ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 2.487/1996, are numãrul 1.169 din 12 iunie 1997. ----------------

4.  ORDIN nr. 1.017 din 19 mai 1997 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 EMITENT: Ministerul Finantelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 138 din 1 iulie 1997

Ministrul de stat, ministrul finanţelor,în baza prevederilor art. 110 din ordonanţa guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin legea nr. 108/1996, şi ale ordonanţei guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, aprobată prin legea nr. 52/1995,avant în vedere atribuţiile prevăzute în hotărârea guvernului nr. 449/1994 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor, republicată,emite următorul ordin:art. 1anexa nr. 1a) la ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 se completează, după poziţia 78, cu 12 poziţii conţinând formularele privind creanţele bugetare. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── nr. denumirea formularului ...

5. HOTARARE nr. 319 din 24 iunie 1997 pentru modificarea structurii organizatorice a Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 1 iulie 1997

Guvernul româniei hotărăşte:articol unicstructura organizatorică a agenţiei naţionale de control al exporturilor strategice şi al interzicerii armelor chimice, cuprinzând 50 de posturi, se modifica conform anexei la prezenta hotărâre.anexa nr. 9 la hotărârea guvernului nr. 594/1992, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 279 din 9 noiembrie 1992, cu modificările şi completările ulterioare*), se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.----------------*) a se vedea anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 211/1994, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 134 din 30 mai 1994.p. prim-ministru  ulm spineanucontrasemnează:   ----------------  ministru delegat  pe lângă primul-ministru pentru coordonarea secretariatului  general al guvernului şi a departamentului pentru administraţie ...

6. HOTARARE nr. 311 din 23 iunie 1997 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 235/1991 privind infiintarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 1 iulie 1997

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic articolul 4 din anexa nr. 2 la hotãrârea guvernului nr. 235/1991 privind înfiinţarea societãţii naţionale a cãilor ferate romane, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 79 din 16 aprilie 1991, cu modificãrile ulterioare, se completeazã cu un nou alineat, care va avea urmãtorul cuprins: "de asemenea, pentru asigurarea unor noi surse de finanţare a activitãţii, precum şi în vederea realizãrii ambientului optim, societatea nationala a cãilor ferate romane desfãşoarã, în condiţiile legii, operaţiuni de prelucrare şi valorificare directa la intern şi ...

7. HOTARARE nr. 307 din 23 iunie 1997 privind transmiterea unui imobil, proprietate privata a statului, situat in municipiul Bucuresti, in administrarea Ministerului Apararii Nationale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 1 iulie 1997

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba transmiterea imobilului proprietate privatã a statului, situat în municipiul bucureşti, sos. kiseleff nr. 25, sectorul 1, reprezentând apartamentul nr. 1, compus din construcţii în suprafata locuibilã de 137,38 mp, dependinţe în suprafata de 99,58 mp, garaj în suprafata de 18 mp, precum şi terenul aferent în suprafata de 200 mp, din administrarea regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat" în administrarea ministerului apãrãrii naţionale. art. 2 predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe baza de protocol încheiat între pãrţile ...

8. ORDIN nr. 229 din 12 mai 1997 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 105/1996 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 1 iulie 1997

Ministrul transporturilor, în temeiul prevederilor hotãrârii guvernului nr. 44/1997 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, emite urmãtorul ordin: art. 1 articolul 2 alineatul 3 din instrucţiunile privind acordarea licenţelor de lucru în zonele libere, anexa la ordinul ministrului transporturilor nr. 105/1996 , publicate în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 125 din 17 iunie 1996, se modifica şi va avea urmãtorul cuprins: "licentele de lucru vor fi acordate pe o durata de o luna, 3 luni, 6 luni, 12 luni, dupã caz, şi ...

9. RECTIFICARE nr. 168 din 5 mai 1997 EMITENT: MONITORUL OFICIAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 1 iulie 1997

În hotãrârea guvernului nr. 168/1997 , publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 85 din 8 mai 1997, la art. 1 lit. a), în loc de "protecţia muncii" se va citi "protecţia vieţii". ---------------

10. ORDIN nr. 154 din 7 aprilie 1997 pentru aprobarea reglementarii de aeronautica civila "RACR-PMA-1: Procedura de emitere a avizelor la documentatiile tehnice pentru constructii si amenajari in zonele cu servituti aeronautice" EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 1 iulie 1997

Ministrul transporturilor, în conformitate cu prevederile codului aerian şi ale hotãrârii guvernului nr. 405/1993 privind organizarea şi funcţionarea autoritãţii aeronautice civile romane, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 44/1997 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, emite urmãtorul ordin: art. 1 se aproba reglementarea de aeronautica civilã "racr-pma-1: procedura de emitere a avizelor la documentaţiile tehnice pentru construcţii şi amenajãri în zonele cu servituţi aeronautice", editia 1997, anexa la prezentul ordin*). art. 2 regiile autonome, instituţiile publice, societãţile comerciale ...

11. HOTARARE nr. 23 din 26 iunie 1997 privind prelungirea termenului de prezentare a Raportului Comisiei speciale pentru elaborarea propunerilor de modificare si completare a Regulamentului Camerei Deputatilor, instituita prin Hotararea Camerei Deputatilor nr. 15/1997 EMITENT: CAMERA DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 1 iulie 1997

Camera deputaţilor adopta prezenta hotãrâre. articol unic termenul de prezentare a raportului comisiei speciale pentru elaborarea propunerilor de modificare şi completare a regulamentului camerei deputaţilor, astfel cum a fost stabilit în art. 1 alin. 2 din hotãrârea camerei deputaţilor nr. 15/1997 , se prelungeşte pana la data de 1 octombrie 1997. aceasta hotãrâre a fost adoptatã de camera deputaţilor în şedinţa din 26 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din constituţia româniei. preŞedintele camerei deputaŢilor ...

12. ORDIN nr. 15/3.733 din 24 iunie 1997 privind situatia terenurilor destinate constructiilor de locuinte EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 1 iulie 1997

Ministrul lucrãrilor publice şi amenajãrii teritoriului şi ministrul delegat pe lângã primul-ministru pentru coordonarea secretariatului general al guvernului şi a departamentului pentru administraţie publica localã, având în vedere legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii construcţiilor şi unele mãsuri pentru realizarea locuinţelor, republicatã, hotãrârea guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism, hotãrârea guvernului nr. 456/1994 privind organizarea şi funcţionarea ministerului lucrãrilor publice şi amenajãrii teritoriului, republicatã, hotãrârea guvernului nr. 748/1991 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea departamentului pentru administraţie publica localã, emit prezentul ordin. art. 1 ...

13. DECIZIE nr. 10 din 16 iunie 1997 pentru desemnarea Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din Romania - Asociatia pentru Drepturi de Autor "UCMR - ADA" ca organism unic de colectare a remuneratiei compensatorii pentru copia privata in domeniul inregistrarilor sonore EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 1 iulie 1997

În temeiul art. 107 alin. (3) şi (4) din legea nr. 8/1996 , având în vedere dispoziţiile hotãrârii guvernului nr. 7/1997 şi ale hotãrârii guvernului nr. 60/1997 , directorul general al oficiului roman pentru drepturile de autor decide: art. 1 uniunea compozitorilor şi muzicologilor din românia - asociaţia pentru drepturi de autor "ucmr-ada" se desemneazã ca organism unic de colectare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privatã în domeniul înregistrãrilor sonore, prevãzutã la art. 107 alin. (1) din legea nr. 8/1996 . art. 2 ...

14. DECIZIE nr. 9 din 16 iunie 1997 pentru desemnarea Societatii Autorilor Romani din Audiovizual - Societatii pentru Drepturi de Autor in Cinematografie si Audiovizual ca organism unic de colectare a remuneratiei compensatorii pentru copia privata in domeniul audiovizual EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 1 iulie 1997

În temeiul art. 107 alin. (3) şi (4) din legea nr. 8/1996 , având în vedere dispoziţiile hotãrârii guvernului nr. 7/1997 şi ale hotãrârii guvernului nr. 60/1997 , directorul general al oficiului roman pentru drepturile de autor decide: art. 1 se desemneazã societatea autorilor romani din audiovizual - societatea pentru drepturi de autor în cinematografie şi audiovizual, denumita pe scurt sara-dacin, ca organism unic de colectare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privatã în domeniul audiovizual, prevãzutã la art. 107 alin. (1) din legea nr. 8/1996 . ...

15. DECIZIE nr. 8 din 1 iunie 1997 pentru avizarea functionarii ca organism de gestiune colectiva a drepturilor de autor in domeniul operelor scrise a Fondului Literar EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 1 iulie 1997

În temeiul prevederilor art. 138 lit. b) din legea nr. 8/1996 , constatând îndeplinirea condiţiilor cerute la art. 124, 125, şi 127 din lege, în temeiul prevederilor art. 109 alin. (3) şi (4) din legea nr. 8/1996 , având în vedere dispoziţiile hotãrârii guvernului nr. 7/1997 şi ale hotãrârii guvernului nr. 60/1997 , directorul general al oficiului roman pentru drepturile de autor decide: art. 1 se acorda, începând cu data de 1 iunie 1997, avizul de funcţionare şi de exercitare a drepturilor ca organism ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016