Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1301 din 29 Decembrie 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1301 din 29 Decembrie 2020

Monitorul Oficial 1301 din 29 Decembrie 2020 (M. Of. 1301/2020)

1.  GHID din 7 decembrie 2020 de examinare ecografică de screening pentru anomalii de sarcină în trimestrul 3 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1301 din 29 decembrie 2020

──────────conţinut de ordinul nr. 2.082 din 7 decembrie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1301 din 29 decembrie 2020.──────────precizĂriinstituţiile şi persoanele care au elaborat acest ghid au depus eforturi pentru ca informaţia conţinută în ghid să fie corectă, redată cu acurateţe şi susţinută de dovezi. dată fiind posibilitatea erorii umane şi/sau progresele cunoştinţelor medicale, ele nu pot şi nu garantează că informaţia conţinută în ghid este în totalitate corectă şi completă. recomandările din acest ghid sunt bazate pe un consens al autorilor privitor la abordările acceptate în momentul actual. În absenţa dovezilor publicate, ele sunt bazate pe consensul ...

2.  GHID din 7 decembrie 2020 privind avortul medicamentos EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1301 din 29 decembrie 2020

──────────conţinut de ordinul nr. 2.082 din 7 decembrie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1301 din 29 decembrie 2020.──────────precizĂrighidurile clinice pentru obstetrică şi ginecologie sunt elaborate sistematic la nivel naţional cu scopul de a asista personalul medical pentru a lua decizii în îngrijirea pacientelor cu afecţiuni ginecologice şi obstetricale. ele prezintă recomandări de bună practică medicală clinică bazate pe dovezi publicate, pentru a fi luate în considerare de către medicii obstetricieni/ginecologi şi de alte specialităţi, precum şi de cadrele medicale auxiliare implicate în îngrijirea pacientelor cu afecţiuni ginecologice şi obstetricale.deşi ghidurile reprezintă o fundamentare a bunei practici medicale ...

3.  CONDIŢII-CADRU din 16 decembrie 2020 de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a terminalului GNL EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1301 din 29 decembrie 2020

──────────aprobate prin ordinul nr. 236 din 16 decembrie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.301 din 29 decembrie 2020.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul document stabileşte condiţiile în care este valabilă licenţa pentru desfăşurarea activităţii de operare a terminalului gnl, denumită în continuare licenţă, şi constituie parte integrantă din aceasta.art. 2obiectul licenţei îl constituie acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului licenţei în vederea desfăşurării activităţii de operare a terminalului gnl.art. 3nu fac obiectul licenţei activităţile titularului licenţei privind consultanţa, finanţarea şi executarea anumitor lucrări la clienţii săi, care nu sunt specifice activităţii de operare a terminalului gnl.art. 4(1) ...

4.  ORDIN nr. 236 din 16 decembrie 2020 privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a terminalului GNL EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1301 din 29 decembrie 2020

Având în vedere prevederile art. 118 alin. (2), ale art. 119 pct. 3 lit. d), ale art. 122 alin. (1) lit. g) şi ale art. 156^2 din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi ale art. 10 alin. (1) lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite prezentul ordin.art. 1(1) ...

5.  ORDIN nr. 235 din 16 decembrie 2020 privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1301 din 29 decembrie 2020

Având în vedere:- prevederile art. i pct. 5 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 106/2020 pentru modificarea şi completarea legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative;– prevederile art. i pct. 88 din legea nr. 155/2020 pentru modificarea şi completarea legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind modificarea şi completarea altor acte normative;– prevederile art. 17 şi ale art. 64 alin. (4) din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ...

6.  ORDIN nr. 2.082 din 7 decembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.241/2019 privind aprobarea ghidurilor pentru obstetrică-ginecologie EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1301 din 29 decembrie 2020

Văzând referatul de aprobare nr. nt 13.346/2020 al direcţiei generale de asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică,având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. iordinul ministrului sănătăţii nr. 1.241/2019 privind aprobarea ghidurilor pentru obstetrică-ginecologie, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 738 şi 738 bis din 10 septembrie 2019, se modifică şi se ...

7.  ORDIN nr. 2.981 din 10 decembrie 2018 privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric clasat cu denumirea Întreprinderea "Uzinele Chimice Române", şos. Panduri nr. 71-75, sectorul 5, Bucureşti, având cod LMI B-II-m-B-19321, respectiv declasarea imobilelor C4 şi C7 EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1301 din 29 decembrie 2020

Având în vedere referatul nr. 7.039 din 4 decembrie 2018 al proiectului ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale privind declasarea parţială din lista monumentelor istorice a monumentului istoric clasat cu denumirea Întreprinderea „uzinele chimice române“, şos. panduri nr. 71-75, sector 5, bucureşti, cod lmi b-ii-m-b-19321,în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a), art. 19 alin. (3) teza i şi art. 33 alin. (1) lit. d) din legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) şi (2) din normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin ordinul ...

8.  HOTĂRÂRE nr. 1.063 din 4 decembrie 2020 privind aprobarea obiectivului de investiţii "Mărirea capacităţii de transport a aducţiunii Gura Râului-Sibiu şi lucrări de asigurare a comportării în timp a barajului Gura Râului, judeţul Sibiu", precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1301 din 29 decembrie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă obiectivul de investiţii „mărirea capacităţii de transport a aducţiunii gura râului-sibiu şi lucrări de asigurare a comportării în timp a barajului gura râului, judeţul sibiu“, precum şi caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici aferenţi acestuia, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului mediului, apelor şi pădurilor, ...

9.  HOTĂRÂRE nr. 1.062 din 4 decembrie 2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sediul Unităţii Militare 0623 Braşov" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1301 din 29 decembrie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „sediul unităţii militare 0623 braşov“, realizat prin compania naţională de investiţii „c.n.i.“ - s.a., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetele ministerului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei şi serviciului român de informaţii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum ...

10.  DECIZIA nr. 700 din 6 octombrie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 162 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 1, art. 3 lit. b) şi art. 37 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 12 alin. (1) teza finală din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, ale art. 138 alin. (3) din Legea dialogului social nr. 62/2011, ale art. 3 lit. b) şi d) din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 3, art. 5, art. 6 alin. (3) şi art. 14 lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1301 din 29 decembrie 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel-marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016