Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1259 din 18 Decembrie 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1259 din 18 Decembrie 2020

Monitorul Oficial 1259 din 18 Decembrie 2020 (M. Of. 1259/2020)

1.  METODOLOGIE din 16 decembrie 2020 de acordare a stimulentului de risc pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1259 din 18 decembrie 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.192 din 16 decembrie 2020, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1259 din 18 decembrie 2020.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) pe perioada stării de urgenţă, din fondul de salarii al unităţii angajatoare, prin transferuri din bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, de la titlul vi „transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, art. 51.01.75 „transferuri pentru stimulentul de risc“, se acordă un stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună categoriilor de persoane prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f^1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea ...

2.  ORDIN nr. 1.192 din 16 decembrie 2020 privind aprobarea Metodologiei de acordare a stimulentului de risc pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1259 din 18 decembrie 2020

Având în vedere:- art. 8 alin. (1) lit. f^1), alin. (4)-(5^1) şi alin. (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului covid-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 82/2020, cu modificările ulterioare;– titlul viii din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– referatul de aprobare al directorului general al casei naţionale de asigurări de sănătate nr. d.g. 4.971 din data de 15.12.2020,în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din legea ...

3.  HOTĂRÂRE nr. 1.109 din 17 decembrie 2020 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş" din cadrul obiectivului de investiţii "Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1259 din 18 decembrie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 alin. (6^1)-(6^2) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 729/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „secţiunea 1c, subsecţiunea ogra-târgu mureş pe teritoriul localităţilor cristeşti, gheorghe doja, ogra, sânpaul, ungheni şi târgu mureş din judeţul mureş“ din cadrul obiectivului de investiţii „autostrada braşov-târgu mureş-cluj-oradea“, ...

4.  HOTĂRÂRE nr. 1.108 din 17 decembrie 2020 privind a doua plată parţială a contribuţiei financiare restante a României la programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA) EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1259 din 18 decembrie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (3) din legea nr. 262/2011 pentru ratificarea acordului dintre românia şi agenţia spaţială europeană (esa) privind aderarea româniei la convenţia pentru înfiinţarea agenţiei spaţiale europene şi termenii şi condiţiile aferente, semnat la bucureşti la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea româniei la convenţia pentru înfiinţarea agenţiei spaţiale europene, semnată la paris la 30 mai 1975, pentru aderarea româniei la acordul dintre statele părţi la convenţia pentru înfiinţarea agenţiei spaţiale europene şi agenţia spaţială europeană privind protecţia şi schimbul de informaţii clasificate, semnat la paris la 19 august 2002,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă ...

5.  NORME METODOLOGICE din 17 decembrie 2020 pentru stabilirea standardelor de cost în vederea stabilirii cheltuielilor aferente carantinei pentru fiecare persoană EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1259 din 18 decembrie 2020

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 1.103 din 17 decembrie 2020, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1259 din 18 decembrie 2020.──────────1. cheltuielile aferente carantinei pentru fiecare persoană sunt următoarele:a) alocaţia de cazare, în valoare de 230 lei/zi, care include, pe lângă costurile legate de asigurarea spaţiului de locuit, costurile cu servicii de curăţenie, servicii de spălătorie, produse de igienă personală, lenjerie, prosoape, protecţia bagajelor persoanelor şi a altor efecte personale ale acestora, cheltuieli cu colectarea, transportul şi eliminarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea de carantinare şi cheltuieli cu dezinfecţia spaţiilor, la sfârşitul fiecărei perioade de carantinare a persoanei;b) în situaţia ...

6.  NORME METODOLOGICE din 17 decembrie 2020 pentru stabilirea condiţiilor minime ale spaţiilor de cazare special desemnate pentru persoanele aflate în carantină, puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1259 din 18 decembrie 2020

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 1.103 din 17 decembrie 2020, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1259 din 18 decembrie 2020.──────────1. spaţiile pentru carantină trebuie să îndeplinească următoarele criterii minime:a) permit organizarea accesului controlat în incintă prin asigurarea pazei permanente;b) sunt prevăzute cu căi de acces pietonal şi pentru autovehicule;c) permit accesul persoanelor cu handicap fizic locomotor;d) permit ventilaţia naturală şi instalarea echipamentelor de ventilare mecanică/electrică;e) permit asigurarea accesului la apă, hrană şi produse de igienă personală, spălătorie;f) asigură o suprafaţă utilă de minimum 10 mp/cameră cu grup sanitar propriu cu duş;g) permit asigurarea procedurilor de management adecvat al deşeurilor ...

7.  HOTĂRÂRE nr. 1.103 din 17 decembrie 2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea condiţiilor minime ale spaţiilor de cazare, a standardelor de cost şi a listei spaţiilor destinate pentru asigurarea carantinei persoanelor, puse la dispoziţie de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, necesare pentru aplicarea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, conform prevederilor Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1259 din 18 decembrie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (7) şi al art. 7 alin. (4) din legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normele metodologice pentru stabilirea condiţiilor minime ale spaţiilor de cazare special desemnate pentru persoanele aflate în carantină, puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, necesare pentru aplicarea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, potrivit prevederilor art. 5 alin. (7) din legea nr. 136/2020 privind ...

8.  HOTĂRÂRE nr. 1.102 din 17 decembrie 2020 privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru completarea anexei nr. 2 la aceasta EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1259 din 18 decembrie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. itermenul de aplicare a prevederilor hotărârii guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 270 din 27 martie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 31 martie 2021.art. iidecontarea serviciilor medicale, a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a dispozitivelor medicale, contractate pentru trimestrul i al ...

9.  HOTĂRÂRE nr. 1.101 din 17 decembrie 2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de către domnul Bretean Dorel-Ovidiu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1259 din 18 decembrie 2020

Având în vedere prevederile art. 397 lit. a), ale art. 524 alin. (1) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului hunedoara de către domnul bretean dorel-ovidiu.(2) domnul bretean dorel-ovidiu predă lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu în termen de 3 zile de ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016