Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1230 din 27 Decembrie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1230 din 27 Decembrie 2021

Monitorul Oficial 1230 din 27 Decembrie 2021 (M. Of. 1230/2021)

1.  RAPORT nr. 22.446 din 13 decembrie 2021 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Dreapta Liberală în anul 2021 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1230 din 27 decembrie 2021

 - extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu planul de control pe anul 2021, aprobat de preşedintele autorităţii electorale permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 5.11.2021-9.12.2021 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile înregistrate de partidul dreapta liberală în perioada 12.03.2019-31.12.2020.constatări:ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile partidului dreapta liberală, în perioada ...

2.  RAPORT nr. 21.975 din 6 decembrie 2021 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Noua Românie în anul 2021 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1230 din 27 decembrie 2021

 - extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu planul de control pe anul 2021, aprobat de preşedintele autorităţii electorale permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 15.07.2021-3.12.2021 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile înregistrate de partidul noua românie în perioada 1.01.2019-31.12.2020.constatări:ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile partidului noua românie, în anul ...

3.  RAPORT nr. 21.597 din 25 noiembrie 2021 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Dacismului Autonom Conservator în anul 2021 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1230 din 27 decembrie 2021

 - extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu planul de control pe anul 2021, aprobat de preşedintele autorităţii electorale permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 15.07.2021-25.11.2021 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile înregistrate de partidul dacismului autonom conservator în perioada 1.01.2019-31.12.2020.constatări:ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile partidului dacismului autonom conservator, ...

4.  HOTĂRÂRE nr. 14 din 16 decembrie 2021 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1230 din 27 decembrie 2021

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (7), ale art. 10 alin. (2), ale art. 13 lit. b) şi f), precum şi ale art. 25 din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. h), ale art. 51 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (2) din regulamentul de organizare şi funcţionare al camerei consultanţilor fiscali, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 3/2017, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 16 decembrie ...

5.  ORDIN nr. 2.326 din 9 decembrie 2021 privind completarea anexei la Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 393/2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH - 074 EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1230 din 27 decembrie 2021

Având în vedere referatul de aprobare nr. 189.942 din 25.10.2021 al direcţiei managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor,luând în considerare prevederile art. 5 din legea siguranţei digurilor nr. 259/2010, republicată,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1),(4) şi (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului, apelor şi pădurilor,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.art. ianexa la ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 393/2019 pentru aprobarea instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare ...

6.  ORDIN nr. 2.028 din 22 decembrie 2021 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.921/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1230 din 27 decembrie 2021

Având în vedere dispoziţiile art. 82 alin. (7) şi ale art. 342 alin. (1), (4) şi (5) din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al ministerului finanţelor comunicat prin adresa nr. 741.906 din 23.11.2021,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite următorul ordin:art. iordinul preşedintelui agenţiei naţionale de administrare fiscală nr. 2.921/2016 pentru aprobarea procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui ...

7.  HOTĂRÂRE nr. 1.281 din 22 decembrie 2021 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1230 din 27 decembrie 2021

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 şi art. 361 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă ...

8.  HOTĂRÂRE nr. 1.280 din 22 decembrie 2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Amenajare pasaj pietonal subteran Piaţa Centrală din Comarnic - intersecţie DN 1 cu strada Ghioşeşti" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1230 din 27 decembrie 2021

Având în vedere dispoziţiile ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.017/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „amenajare pasaj pietonal subteran piaţa centrală din comarnic - intersecţie dn 1 cu strada ghioşeşti“, judeţul prahova,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „amenajare pasaj pietonal subteran piaţa centrală din comarnic - intersecţie dn 1 ...

9.  HOTĂRÂRE nr. 1.279 din 22 decembrie 2021 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 876/2007 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul transporturilor navale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1230 din 27 decembrie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. idupă articolul 12^1 din hotărârea guvernului nr. 876/2007 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul transporturilor navale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 557 din 15 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 12^2, cu următorul cuprins:"art. 12^2constituie contravenţii la regimul inspecţiilor obligatorii la navele de pasageri de tip ro-ro, precum şi la navele de pasageri de mare viteză care operează în serviciu regulat următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:a) operarea de către proprietar sau de către operator a ...

10.  HOTĂRÂRE nr. 1.278 din 22 decembrie 2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 817/2017 privind structura organizatorică şi numărul de posturi ale Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, înfiinţată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1230 din 27 decembrie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 817/2017 privind structura organizatorică şi numărul de posturi ale autorităţii pentru supravegherea publică a activităţii de audit statutar, înfiinţată prin reorganizarea consiliului pentru supravegherea în interes public a profesiei contabile, şi pentru modificarea şi completarea hotărârii guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 920 din 23 noiembrie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 2, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) numărul maxim de posturi este 25, inclusiv preşedintele."2. anexa ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016