Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1205 din 20 Decembrie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1205 din 20 Decembrie 2021

Monitorul Oficial 1205 din 20 Decembrie 2021 (M. Of. 1205/2021)

1. RAPORT nr. 21.244 din 19 noiembrie 2021 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Oamenilor Credincioşi în anul 2021 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1205 din 20 decembrie 2021

- extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu planul de control pe anul 2021, aprobat de preşedintele autorităţii electorale permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 15.07.2021-19.11.2021 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile înregistrate de partidul oamenilor credincioşi în perioada 17.01.2020-31.12.2020.constatări:ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că partidul oamenilor credincioşi nu a ...

2. RAPORT nr. 20.908 din 16 noiembrie 2021 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor în anul 2021 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1205 din 20 decembrie 2021

- extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu planul de control pe anul 2021, aprobat de preşedintele autorităţii electorale permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 25.08.2021-11.11.2021 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile înregistrate de partidul alianţa pentru unirea românilor în anii 2019 şi 2020.constatări:ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că partidul ...

3. RAPORT nr. 20.305 din 4 noiembrie 2021 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Ecologist Socialist Român în anul 2021 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1205 din 20 decembrie 2021

- extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu planul de control pe anul 2021, aprobat de preşedintele autorităţii electorale permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 16.07.2021-14.10.2021 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind sursele de finanţare şi cheltuielile înregistrate de partidul ecologist socialist român în perioada 1.01.2019-31.12.2020.constatări:având în vedere faptul că formaţiunea politică nu a pus la dispoziţia echipei de control suficiente documente justificative ...

4. RAPORT nr. 18.403 din 28 septembrie 2021 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Eforie Rom în anul 2021 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1205 din 20 decembrie 2021

- extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu planul de control pe anul 2021, aprobat de preşedintele autorităţii electorale permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 15.07.2021-23.08.2021 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind sursele de finanţare şi cheltuielile înregistrate de partidul eforie rom în perioada 6.03.2020-31.12.2020.constatări:În lipsa documentelor justificative referitoare la veniturile şi cheltuielile înregistrate în anul fiscal 2020, pe care formaţiunea politică nu ...

5. RAPORT nr. 18.401 din 28 septembrie 2021 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Mişcarea pentru Medgidia în anul 2021 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1205 din 20 decembrie 2021

- extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu planul de control pe anul 2021, aprobat de preşedintele autorităţii electorale permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 15.07.2021-23.08.2021 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind sursele de finanţare şi cheltuielile înregistrate de partidul mişcarea pentru medgidia în perioada 1.01.2019-31.12.2020.constatări:În lipsa documentelor justificative referitoare la veniturile şi cheltuielile înregistrate în anul fiscal 2019 şi anul fiscal 2020, ...

6. RAPORT nr. 18.400 din 28 septembrie 2021 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Modernă şi Demnă în anul 2021 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1205 din 20 decembrie 2021

- extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu planul de control pe anul 2021, aprobat de preşedintele autorităţii electorale permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 15.07.2021-23.08.2021 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind sursele de finanţare şi cheltuielile înregistrate de partidul românia modernă şi demnă în perioada 1.01.2019-31.12.2020.constatări:În lipsa documentelor justificative referitoare la veniturile şi cheltuielile înregistrate în anul fiscal 2019 şi anul fiscal ...

7. RAPORT nr. 18.398 din 28 septembrie 2021 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Constanţa Altfel în anul 2021 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1205 din 20 decembrie 2021

- extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu planul de control pe anul 2021, aprobat de preşedintele autorităţii electorale permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 15.07.2021-23.08.2021 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind sursele de finanţare şi cheltuielile înregistrate de partidul constanţa altfel în perioada 19.06.2020-31.12.2020.constatări:În lipsa documentelor justificative referitoare la veniturile şi cheltuielile înregistrate în anul fiscal 2020, pe care formaţiunea politică nu ...

10. PROCEDURĂ din 15 decembrie 2021 de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1205 din 20 decembrie 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.984/1.070/2021, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1205 din 20 decembrie 2021.──────────1. prezenta procedură se utilizează pentru aplicarea prevederilor privind exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, respectiv care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al uniunii europene, spaţiului economic european, din confederaţia elveţiană şi regatul unit al marii britanii şi irlandei de nord sau în statele cu care românia are încheiate acorduri bilaterale ...

11. ORDIN nr. 1.984 din 15 decembrie 2021 pentru aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 603 "Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate" EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1205 din 20 decembrie 2021

Având în vedere dispoziţiile art. 153 din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al ministerului finanţelor comunicat prin adresa nr. 742.285 din data de 18.11.2021,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 291 alin. (2) din ...

12. ORDIN nr. 1.511 din 17 decembrie 2021 privind actualizarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2020-31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de călători, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2020 EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1205 din 20 decembrie 2021

Ţinând cont de prevederile:- art. 2 alin. (1) lit. h)-j) şi art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea autorităţii de reformă feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 53/2017;– art. 14 şi 15 din hotărârea guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2020-31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de călători;– legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor:- art. 38 şi art. 39 alin. (1^1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate ...

13. DECIZIE nr. 586 din 20 decembrie 2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ionela-Daniela Balaş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1205 din 20 decembrie 2021

Având în vedere propunerea agenţiei naţionale pentru achiziţii publice formulată prin adresa nr. 23.663 din 8 noiembrie 2021, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/26.328/t.h.g. din 8 noiembrie 2021, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 51.952/2021, în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare, doamna ionela-daniela balaş, consilier, clasa i, grad profesional ...

14. HOTĂRÂRE nr. 1.265 din 17 decembrie 2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1205 din 20 decembrie 2021

Având în vedere prevederile regulamentului (ce) nr. 1.013/2006 al parlamentului european şi al consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri, publicat în jurnalul oficial al uniunii europene (joue), seria l, nr. 190 din 12 iulie 2006,ţinând cont de prevederile convenţiei de la basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, întocmită la 20-22 martie 1989, la care românia a aderat prin legea nr. 6/1991, cu modificările ulterioare, (convenţia de la basel), şi de cele ale amendamentelor la convenţia de la basel, acceptate de românia prin legea nr. 265/2002,luând în considerare faptul că este important ...

15. HOTĂRÂRE nr. 1.262 din 17 decembrie 2021 privind stabilirea procedurii de restituire la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale a sumelor reprezentând indemnizaţia pentru fiecare zi liberă, decontate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1205 din 20 decembrie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 3 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului sars-cov-2, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 278/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane ...

16. HOTĂRÂRE nr. 1.259 din 15 decembrie 2021 privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2022 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1205 din 20 decembrie 2021

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 16 alin. (1) lit. f) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1bugetul trezoreriei statului pe anul 2022 se stabileşte la venituri în sumă de 213.112 mii lei, la cheltuieli în sumă de 111.918 mii lei, cu un excedent în sumă de 101.194 mii lei.art. 2(1) structura bugetului trezoreriei statului pe ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016