Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1199 din 09 Decembrie 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1199 din 09 Decembrie 2020

Monitorul Oficial 1199 din 09 Decembrie 2020 (M. Of. 1199/2020)

1. ORDIN nr. 4.660.315 din 8 decembrie 2020 privind ridicarea carantinei zonale instituite pentru satul Sighiştel din comuna Câmpani, judeţul Bihor EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1199 din 9 decembrie 2020

Luând în considerare situaţia epidemiologică din satul sighiştel, comuna câmpani, judeţul bihor, generată de coronavirusul sars-cov-2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu sars-cov-2 de 4,52 la 1.000 de locuitori,ţinând cont de hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă bihor nr. 64 din 8.12.2020 emisă pe baza analizei de risc a direcţiei de sănătate publică a judeţului bihor nr. 24.524 din 7.12.2020 şi a avizului institutului naţional de sănătate publică nr. 19.678 din 7.12.2020,în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) şi art. 12 alin. (1) din legea nr. 136/2020 privind instituirea ...

2. ORDIN nr. 4.660.314 din 8 decembrie 2020 privind ridicarea carantinei zonale instituite pentru oraşul Nucet, judeţul Bihor EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1199 din 9 decembrie 2020

Luând în considerare situaţia epidemiologică din oraşul nucet, judeţul bihor, generată de coronavirusul sars-cov-2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu sars-cov-2 de 3,28 la 1.000 de locuitori,ţinând cont de hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă bihor nr. 65 din 8.12.2020 emisă pe baza analizei de risc a direcţiei de sănătate publică a judeţului bihor nr. 24.524 din 7.12.2020 şi a avizului institutului naţional de sănătate publică nr. 19.678 din 7.12.2020,în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) şi art. 12 alin. (1) din legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul ...

3. ORDIN nr. 1.172 din 2 decembrie 2020 pentru completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1199 din 9 decembrie 2020

Văzând referatul de aprobare nr. dg 4.697 din 2.12.2020 al directorului general al casei naţionale de asigurări de sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi hotărârea guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 291 alin. (2) din legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din statutul casei naţionale de asigurări de sănătate, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 972/2006, cu modificările ...

4. ORDIN nr. 2.077 din 4 decembrie 2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.674/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1199 din 9 decembrie 2020

Văzând referatul de aprobare nr. nt 13.257/2020 al direcţiei politica medicamentului, a dispozitivelor şi tehnologiilor medicale din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile art. 890 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. ianexa la ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.674/2020 pentru ...

5. ORDIN nr. 2.067 din 2 decembrie 2020 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.244/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu infarct miocardic acut şi aprobarea Regulamentului pentru tratamentul urgenţelor de chirurgie vasculară şi urgenţelor de chirurgie cardiovasculară în municipiul Bucureşti EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1199 din 9 decembrie 2020

Văzând referatul de aprobare al direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul ministerului sănătăţii cu nr. nt 13.126/2020,având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. b) şi ale art. 109 alin. (1) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. ianexa nr. 2 la ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.244/2020 privind aprobarea regulamentului pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu infarct miocardic acut şi aprobarea regulamentului pentru tratamentul ...

6. HOTĂRÂRE nr. 1.046 din 4 decembrie 2020 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1199 din 9 decembrie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdupă articolul 6 din hotărârea guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 794 din 31 august 2020, se introduce un nou articol, articolul 7, cu următorul cuprins:"art. 7(1) măsurile prevăzute de art. 1 alin. (1) şi art. 3 ...

7. HOTĂRÂRE nr. 1.045 din 4 decembrie 2020 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1199 din 9 decembrie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa la hotărârea guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 479 din 5 iunie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la sublista b „dci-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ...

8. HOTĂRÂRE nr. 1.032 din 27 noiembrie 2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III) EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1199 din 9 decembrie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (pncdi iii), publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 594 din 6 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- articolul 5 va avea următorul cuprins:"art. 5durata pncdi iii(1) durata de implementare a pncdi iii, respectiv a programelor din structura sa, este de la data intrării în vigoare a hotărârii până la 31 decembrie 2021.(2) plăţile aferente angajamentelor asumate pe durata de implementare a programelor din cadrul ...

9. HOTĂRÂRE nr. 1.022 din 27 noiembrie 2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lucrări de intervenţie la pavilioanele P1, Z1 şi Z2 din cazarma 3525 Clinceni" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1199 din 9 decembrie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „lucrări de intervenţie la pavilioanele p1, z1 şi z2 din cazarma 3525 clinceni“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului apărării naţionale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor ...

10. HOTĂRÂRE nr. 1.021 din 27 noiembrie 2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare şi extindere bretela H în cazarma 546 Otopeni" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1199 din 9 decembrie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „reabilitare şi extindere bretela h în cazarma 546 otopeni“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului apărării naţionale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate ...

11. DECRET nr. 1.053 din 8 decembrie 2020 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităţilor de evaluare necesare pentru aprobarea substanţelor active ale produselor biocide şi pentru autorizarea produselor biocide EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1199 din 9 decembrie 2020

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 41/2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităţilor de evaluare necesare pentru aprobarea substanţelor active ale produselor biocide şi pentru autorizarea produselor biocide şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂniei klaus-werner iohannisbucureşti, 8 decembrie 2020.nr. 1.053.-----

12. LEGE nr. 285 din 8 decembrie 2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităţilor de evaluare necesare pentru aprobarea substanţelor active ale produselor biocide şi pentru autorizarea produselor biocide EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1199 din 9 decembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 41 din 12 iunie 2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităţilor de evaluare necesare pentru aprobarea substanţelor active ale produselor biocide şi pentru autorizarea produselor biocide, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 483 din 13 iunie 2019.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele camerei deputaŢilor,carmen-ileana mihĂlcescup. preŞedintele senatului,robert-marius cazanciuc bucureşti, 8 decembrie 2020.nr. 285.-----

13. DECRET nr. 1.051 din 8 decembrie 2020 pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1199 din 9 decembrie 2020

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind modificarea legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a directivei (ue) 2017/1.371 a parlamentului european şi a consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale uniunii prin mijloace de drept penal şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 8 decembrie 2020.nr. 1.051.-----

14. LEGE nr. 283 din 8 decembrie 2020 privind modificarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1199 din 9 decembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 219 din 18 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 18^1, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"art. 18^1(1) folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul uniunii europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani ...

15. DECRET nr. 1.048 din 8 decembrie 2020 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi alte modificări fiscal-bugetare EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1199 din 9 decembrie 2020

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 75/2020 pentru completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi alte modificări fiscal-bugetare şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂniei klaus-werner iohannisbucureşti, 8 decembrie 2020.nr. 1.048.-----

16. LEGE nr. 280 din 8 decembrie 2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi alte modificări fiscal-bugetare EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1199 din 9 decembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75 din 14 mai 2020 pentru completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi alte modificări fiscal-bugetare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 434 din 22 mai 2020, cu următoarea completare:- la articolul i, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins: "1^1. după articolul 34^1 se introduce un nou articol, articolul 34^2, cu următorul cuprins:art. 34^2(1) prevederile ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016