Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1190 din 29 Decembrie 2023 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1190 din 29 Decembrie 2023

Monitorul Oficial 1190 din 29 Decembrie 2023 (M. Of. 1190/2023)

1.  ORDIN nr. 1.332 din 28 decembrie 2023 pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1190 din 29 decembrie 2023

 văzând referatul de aprobare nr. dg 6.535 din 28.12.2023 al directorului general al casei naţionale de asigurări de sănătate, având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) lit. b) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale hotărârii guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 291 alin. (2) din legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din statutul casei naţionale de asigurări de sănătate, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele casei ...

2.  ORDIN nr. 5.440 din 29 decembrie 2023 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2024 EMITENT: Ministerul Finanţelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1190 din 29 decembrie 2023

În temeiul:- art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 6 alin. (2) din ordonanţă de urgenţă a guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin legea nr. 109/2021;– ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin hotărârea ...

3.  ORDIN nr. 4.339 din 21 decembrie 2023 pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 964/2022 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1190 din 29 decembrie 2023

Văzând referatul de aprobare nr. a.r. 23.548/2023 al direcţiei generale sănătate publică şi programe de sănătate din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile:- art. 51 alin. (5) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 2 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. inormele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică, aprobate prin ordinul ministrului ...

5.  ORDIN nr. 4.335 din 21 decembrie 2023 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1190 din 29 decembrie 2023

Văzând referatul de aprobare nr. ar 23.540 din 21.12.2023 al direcţiei generale asistenţă medicală din cadrul ministerului sănătăţii şi nr. dg 6.518 din 27.12.2023 al casei naţionale de asigurări de sănătate, având în vedere dispoziţiile art. 291 alin. (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de prevederile art. 4 din hotărârea guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă ...

6.  ORDIN nr. 3.370 din 29 decembrie 2023 pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru 20 de exemplare din specia Bison bonasus EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1190 din 29 decembrie 2023

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei generale biodiversitate nr. dgb/122.419 din 15.12.2023,ţinând seama de avizul academiei române nr. 401 din 17.10.2023, luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. c) din procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009, în temeiul prevederilor art. 38 alin. (1) lit. a) şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări ...

7.  PROCEDURĂ din 28 decembrie 2023 privind organizarea Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1190 din 29 decembrie 2023

──────────aprobată prin ordinul nr. 2.080 din 28 decembrie 2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.190 din 29 decembrie 2023.──────────cap. idispoziţii generale1. În temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (3^8) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (codul fiscal), se organizează registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de tva, denumit în continuare registru.2. registrul este organizat în format electronic, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură, şi este gestionat cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de centrul naţional pentru informaţii financiare din cadrul ministerului finanţelor. registrul ...

8.  ORDIN nr. 2.080 din 28 decembrie 2023 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1190 din 29 decembrie 2023

 având în vedere dispoziţiile art. 291 alin. (2) lit. m) pct. 3 şi alin. (3^5) şi (3^8) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) şi (5) din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al ministerului finanţelor comunicat prin adresa nr. 744.449 din data de 22.12.2023, în temeiul prevederilor art. iv alin. (1) şi art. v din legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a româniei pe termen lung, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (3) din hotărârea ...

9.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 28 decembrie 2023 pentru completarea art. 13 din Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, precum şi a art. 12 din Legea nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1190 din 29 decembrie 2023

 având în vedere că prin legea nr. 358/2022 pentru modificarea şi completarea art. 13 din legea nr. 195/2018 privind aprobarea programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie şi prin legea nr. 359/2022 pentru modificarea şi completarea art. 12 din legea nr. 227/2018 privind aprobarea programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol s-a reglementat clauza suspensivă pentru o perioadă de 12 luni, luând în considerare impredictibilitatea termenelor necesare obţinerii unora dintre avizele necesare emiterii autorizaţiei de construire, fapt neimputabil beneficiarilor, reiese necesitatea prelungirii perioadei clauzei suspensive de 12 luni, cât s-a estimat la momentul elaborării ...

10.  DECRET nr. 1.708 din 28 decembrie 2023 pentru promulgarea Legii privind instituirea Schemei de certificare voluntară "De origine România - D.O.R." EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1190 din 29 decembrie 2023

 În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:art. unic se promulgă legea privind instituirea schemei de certificare voluntară "de origine românia - d.o.r." şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei  klaus-werner iohannisbucureşti, 28 decembrie 2023.nr. 1.708.   ----

11.  LEGE nr. 418 din 28 decembrie 2023 privind instituirea Schemei de certificare voluntară "De origine România - D.O.R." EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1190 din 29 decembrie 2023

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1(1) prezenta lege instituie schema de certificare voluntară "de origine românia - d.o.r." pentru susţinerea activităţilor de promovare a produselor agroalimentare româneşti, denumită în continuare schemă.(2) schema se aplică cu respectarea procedurii de notificare prevăzută în directiva (ue) 2015/1.535 a parlamentului european şi a consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale, transpusă în legislaţia română prin hotărârea guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016