Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 119 din 10 Februarie 2023 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 119 din 10 Februarie 2023

Monitorul Oficial 119 din 10 Februarie 2023 (M. Of. 119/2023)

1. ORDIN nr. 2.630 din 3 februarie 2023 pentru modificarea art. 60 alin. (1) din Regulamentul privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.335/2006 EMITENT: Ministerul Culturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 119 din 10 februarie 2023

În temeiul prevederilor art. 27 alin. (4) şi ale art. 73 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 11 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului culturii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:art. ila regulamentul privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire de filme, aprobat prin ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.335/2006, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. ...

2. ORDIN nr. 302 din 8 februarie 2023 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 119 din 10 februarie 2023

Văzând referatul de aprobare nr. ar 2.506/2023 al direcţiei farmaceutice şi dispozitive medicale din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile art. 890 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. ianexa nr. 1 la ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor ...

6. ORDIN nr. 165 din 7 februarie 2023 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 119 din 10 februarie 2023

Având în vedere dispoziţiile art. 147 alin. (17) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al ministerului finanţelor comunicat prin adresa nr. 738.577 din 7.02.2023, avizul ministerului muncii şi solidarităţii sociale comunicat prin adresa nr. 405/dib din 31.01.2023, avizul ministerului sănătăţii comunicat prin adresa nr. sg83 din 2.02.2023,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din ...

7. DECIZIE nr. 37 din 10 februarie 2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Gheorghe Stoian a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 119 din 10 februarie 2023

Având în vedere adresa ministerului afacerilor interne nr. 7.991 din 3 februarie 2023, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/771 din 6 februarie 2023, propunerea formulată de instituţia prefectului - judeţul arad prin adresa nr. 331 din 12 ianuarie 2023, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 4.151/2023, în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ...

8. DECIZIE nr. 36 din 10 februarie 2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ion-Claudiu Teodorescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 119 din 10 februarie 2023

Având în vedere adresa ministerului justiţiei nr. 2/5.673 din 1 februarie 2023, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/722 din 2 februarie 2023, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 6.643/2023, în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 18 februarie 2023, domnul ion-claudiu teodorescu, consilier superior, exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din ...

9. HOTĂRÂRE nr. 115 din 8 februarie 2023 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil din domeniul public al statului, precum şi pentru schimbarea titularului dreptului de administrare al acestuia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 119 din 10 februarie 2023

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1), art. 868 alin. (1) şi art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 288 şi 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea datelor de identificare şi a valorii de ...

10. HOTĂRÂRE nr. 107 din 8 februarie 2023 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2018 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8,00 milioane tone/an" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 119 din 10 februarie 2023

Având în vedere sentinţa civilă nr. 326 din 10.12.2021, pronunţată de tribunalul gorj în dosarul nr. 1.193/95/2020, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 96 din 16.03.2022, pronunţată de curtea de apel craiova,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 8 alin. (3), art. 9 alin. (8) şi al art. 32 alin. (3) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 399/2018 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor ...

11. GHID din 8 februarie 2023 de definiţii şi termeni folosiţi în industria laptelui EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 119 din 10 februarie 2023

──────────aprobat prin hotĂrÂrea nr. 104 din 8 februarie 2023, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 119 din 10 februarie 2023.──────────secŢiunea 1lapte1.1. lapte este exclusiv produsul de secreţie mamară normală obţinut prin una sau mai multe mulgeri, fără niciun fel de adăugare sau extracţie.cu toate acestea, denumirea de lapte poate fi utilizată:a) pentru laptele tratat fără modificarea compoziţiei sale sau pentru laptele al cărui conţinut în grăsime a fost standardizat;b) în asociere cu unul sau mai mulţi termeni pentru a desemna tipul, clasa de calitate, originea şi/sau utilizarea prevăzută a laptelui sau pentru a descrie tratarea fizică ...

12. NORME METODOLOGICE din 8 februarie 2023 de aplicare a Legii laptelui şi a produselor lactate nr. 307/2022 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 119 din 10 februarie 2023

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 104 din 8 februarie 2023, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 119 din 10 februarie 2023.──────────art. 1(1) observatorul laptelui şi al produselor lactate, astfel cum este prevăzut la art. 3 alin. (1) din legea laptelui şi a produselor lactate nr. 307/2022, denumită în continuare lege, are ca obiectiv colectarea, prelucrarea şi centralizarea datelor şi informaţiilor referitoare la piaţa laptelui şi a produselor lactate, respectiv cele cu privire la exploataţiile de vaci de lapte, bivoliţe, oi şi capre, efectivele de animale, cantităţile de lapte, preţul laptelui crud materie primă, al laptelui comercializat şi ...

13. HOTĂRÂRE nr. 104 din 8 februarie 2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii laptelui şi a produselor lactate nr. 307/2022 şi a Ghidului de definiţii şi termeni folosiţi în industria laptelui EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 119 din 10 februarie 2023

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 din legea laptelui şi a produselor lactate nr. 307/2022,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normele metodologice de aplicare a legii laptelui şi a produselor lactate nr. 307/2022, prevăzute în anexa nr. 1.art. 2se aprobă ghidul de definiţii şi termeni folosiţi în industria laptelui, prevăzut în anexa nr. 2.art. 3anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,petre daeabucureşti, 8 februarie 2023.nr. 104.anexa 1 norme metodologice anexa 2 ghid

14. ORDIN nr. 213 din 9 februarie 2023 pentru modificarea art. 15 alin. (4) din Ordinul secretarului general al Camerei Deputaţilor nr. 367/2022 privind procedurile publicării, republicării şi rectificării, precum şi ale publicării în numere speciale a actelor în Monitorul Oficial al României EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 119 din 10 februarie 2023

În temeiul art. 253 alin. (4) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile art. 22 din legea nr. 202/1998 privind organizarea monitorului oficial al româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile hotărârii camerei deputaţilor nr. 85/2021 privind numirea secretarului general şi a unui secretar general adjunct ai camerei deputaţilor,secretarul general al camerei deputaţilor emite prezentul ordin.art. ila articolul 15 din ordinul secretarului general al camerei deputaţilor nr. 367/2022 privind procedurile publicării, republicării şi rectificării, precum şi ale publicării în numere speciale a actelor în monitorul oficial al ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016