Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1171 din 23 Decembrie 2005 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1171 din 23 Decembrie 2005

Monitorul Oficial 1171 din 23 Decembrie 2005 (M. Of. 1171/2005)

1. ORDIN nr. 142 din 20 decembrie 2005 privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 122/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste lista produselor ce trebuie sa fie examinate la posturile de inspectie de frontiera in baza Directivei Consiliului 97/78/EC EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.171 din 23 decembrie 2005

Ordin nr. 142 din 20 decembrie 2005 privind modificarea ordinului preşedintelui autoritãţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranta alimentelor nr. 122/2005 pentru aprobarea normei sanitare veterinare care stabileşte lista produselor ce trebuie sa fie examinate la posturile de inspecţie de frontiera în baza directivei consiliului 97/78/ec emitent: autoritatea nationala sanitarà veterinara Şi pentru siguranta alimentelor publicat În: monitorul oficial nr. 1.171 din 23 decembrie 2005 vazand referatul de aprobare nr. 52.164 din 21 noiembrie 2005 întocmit de direcţia generalã inspecţie ...

2. HOTARARE nr. 1.697 din 21 decembrie 2005 privind acordarea unor premii pentru obtinerea de catre echipa nationala de handbal a Romaniei a locului II la Campionatul Mondial de Handbal Feminin, Rusia 2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.171 din 23 decembrie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 21 lit. a) din legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 (1) se autorizeazã agenţia naţionalã pentru sport sã efectueze premierea pentru locul ii la campionatul mondial de handbal feminin, rusia 2005, de cãtre echipa naţionalã de handbal a româniei, în sumã de 3.225 mii lei (ron). ...

3. HOTARARE nr. 1.696 din 21 decembrie 2005 privind suplimentarea bugetului Serviciului Roman de Informatii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.171 din 23 decembrie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, şi al art. 21 lit. a) din legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã suplimentarea bugetului serviciului român de informaţii din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului pe anul 2005, cu suma de 19.100 mii lei (ron), la capitolul 55.01 "ordine publicã şi siguranţã naţionalã", titlul ii "cheltuieli materiale ...

4. HOTARARE nr. 1.691 din 21 decembrie 2005 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 100/2005 privind numirea reprezentantilor Guvernului in Consiliul Economic si Social EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.171 din 23 decembrie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic poziţia 2 din anexa "lista cuprinzând membrii numiţi de guvern în consiliul economic şi social" la hotãrârea guvernului nr. 100/2005 privind numirea reprezentanţilor guvernului în consiliul economic şi social, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 168 din 25 februarie 2005, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "2. cãtãlin doica - ministerul finanţelor publice;". ...

5. ORDONANTA DE URGENTA nr. 186 din 14 decembrie 2005 privind suplimentarea numarului maxim de posturi finantat prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.171 din 23 decembrie 2005

Având în vedere necesitatea desfãşurãrii activitãţilor structurilor guvernamentale implicate direct în procesul de respectare a angajamentelor asumate de românia prin negocierile de aderare la uniunea europeanã, ţinând seama de efortul general al integrãrii, atât din punct de vedere al monitorizãrii realizãrii mãsurilor necesare încheierii capitolelor de aderare, respectiv al îndeplinirii obligaţiilor asumate de statul român, cât şi al necesitãţii urmãririi utilizãrii fondurilor europene derulate prin programele phare, ispa şi sapard, luând în considerare consecinţele negative rezultate din neasigurarea unui numãr corespunzãtor de salariaţi pentru instituţiile implicate direct în procesul de integrare a româniei în ...

6. ORDONANTA DE URGENTA nr. 185 din 14 decembrie 2005 pentru modificarea art. 17 lit. b) din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale politistilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.171 din 23 decembrie 2005

Având în vedere necesitatea adoptãrii unui cadru juridic care sã asigure reforma instituţionalã proiectatã pânã la data integrãrii româniei în uniunea europeanã, luând în considerare faptul cã reducerea semnificativã a personalului conduce la disfuncţii în procesul de reformã instituţionalã la nivelul ministerului administraţiei şi internelor, influenţând în mod negativ modul de îndeplinire a atribuţiilor acestei instituţii, ţinând seama de faptul cã toate aceste elemente vizeazã interesul public şi constituie situaţii extraordinare a cãror reglementare nu poate fi amânatã, în temeiul art. 115 alin. (4) din constituţia româniei, republicatã, ...

7. ORDONANTA DE URGENTA nr. 184 din 14 decembrie 2005 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare banesti populatiei cu venituri reduse care utilizeaza gaze naturale pentru incalzirea locuintei, in vederea cresterii eficientei consumului, sigurantei si calitatii vietii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.171 din 23 decembrie 2005

Având în vedere majorãrile preţului la gaze naturale şi ţinând cont de necesitatea sporirii siguranţei şi eficientizãrii consumului individual de gaze naturale pentru persoanele care utilizeazã la încãlzirea locuinţei acest combustibil, în vederea creşterii calitãţii vieţii de familie se impune amendarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 91/2005 privind instituirea programului de acordare a unor ajutoare bãneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizeazã gaze naturale pentru încãlzirea locuinţei, în vederea creşterii eficienţei consumului, siguranţei şi calitãţii vieţii. În temeiul art. 115 alin. (4) din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta ordonanţã de ...

8. ORDIN nr. 246 din 30 noiembrie 2005 pentru aprobarea utilizarii formularelor unice pe tara, fara regim special, necesare raportarii activitatii furnizorilor de servicii medicale EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.171 din 23 decembrie 2005

Având în vedere: - art. 15 lit. d) din contractul-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anul 2005, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 52/2005 , publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 71 din 20 ianuarie 2005, cu modificãrile ulterioare; - ordinul ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurãri de sãnãtate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anul 2005, publicat în monitorul oficial al ...

9. ACORD din 20 octombrie 2005 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind infiintarea Fundatiei Publice Romano-Ungare "Gojdu" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.171 din 23 decembrie 2005

Guvernul româniei şi guvernul republicii ungare, denumite în continuare pãrţi contractante, luând în considerare îndeplinirea angajamentelor asumate prin tratatul de înţelegere, colaborare şi bunã vecinãtate dintre românia şi republica ungarã, semnat la timişoara la 16 septembrie 1996, în scopul promovãrii şi cinstirii memoriei lui emanuil gojdu, personalitate marcantã a culturilor românã şi ungarã, au convenit urmãtoarele: art. 1 pãrţile contractante decid înfiinţarea unei fundaţii cu numele "fundaţia publicã româno-ungarã gojdu", denumitã în continuare fundaţia publicã, cu sediul în budapesta, republica ungarã. art. ...

10. ORDONANTA DE URGENTA nr. 183 din 14 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind infiintarea Fundatiei Publice Romano-Ungare "Gojdu", semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.171 din 23 decembrie 2005

Prin acordul semnat la bucureşti la 20 octombrie 2005 a fost înfiinţatã fundaţia publicã româno-ungarã "gojdu", armonizându-se prevederile testamentare ale marelui mecena emanuil gojdu cu realitãţile contemporane şi cu dorinţa împãrtãşitã a celor douã guverne ca demersul sã fie unul comun româno-ungar, similar reconcilierii franco-germane. având în vedere importanţa implementãrii proiectului şi asumarea de cãtre partea românã a obligaţiilor ce decurg din cofinanţarea înfiinţãrii şi funcţionãrii fundaţiei publice româno-ungare "gojdu", în conformitate cu prevederile acordului mai sus menţionat, este necesarã adoptarea unei ordonanţe de urgenţã a guvernului, ca bazã legalã pentru finanţarea fundaţiei începând cu anul 2005, ...

11. ORDONANTA DE URGENTA nr. 181 din 14 decembrie 2005 pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.171 din 23 decembrie 2005

În vederea aplicãrii corespunzãtoare a prevederilor ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 59/2005 privind unele mãsuri de naturã fiscalã şi financiarã pentru punerea în aplicare a legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, pentru a evita situaţiile apãrute în practicã în cazul impozitelor reţinute la sursã, respectiv în cazul impozitului pe veniturile din dividende şi din dobânzi, în care, ca efect al întregirii la 1 leu (ron) a impozitelor subunitare, veniturile rãmân subunitare iar impozitul calculat pentru aceste venituri este 1 leu (ron), este necesarã exceptarea de la aceastã regulã a impozitelor reţinute la sursã. În aceastã excepţie ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016