Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1146 din 29 Noiembrie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1146 din 29 Noiembrie 2022

Monitorul Oficial 1146 din 29 Noiembrie 2022 (M. Of. 1146/2022)

1. ORDIN nr. 958 din 21 noiembrie 2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1146 din 29 noiembrie 2022

Având în vedere:- referatul de aprobare nr. dg 3.800 din 18.11.2022 al directorului general al casei naţionale de asigurări de sănătate;– art. 241 şi art. 278 alin. (1) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 5 alin. (1) pct. 27,art. 8,art. 18 pct. 17 şi art. 37 din statutul casei naţionale de asigurări de sănătate, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârea guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de ...

2. ORDIN nr. 356 din 24 noiembrie 2022 privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru exploatare şi a unei licenţe de dare în administrare pentru exploatare EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1146 din 29 noiembrie 2022

Având în vedere art. 13 şi art. 21 alin. (1^2) lit. a) din legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite următorul ordin:art. 1se aprobă licenţa de concesiune pentru exploatare nr. 13.233/2010 privind exploatarea resurselor de nisip şi pietriş din perimetrul zimandu nou-est, judeţul arad, încheiată între agenţia naţională pentru resurse minerale, în calitate de concedent, şi societatea readymix agregate - s.r.l., identificată prin cod unic de înregistrare 19298421, în calitate de concesionar.art. ...

3. DECIZIA nr. 368 din 5 iulie 2022 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "în mediul urban" din cuprinsul art. 2 pct. 27) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1146 din 29 noiembrie 2022

┌───────────────────┬──────────────────┐│marian enache │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│mihaela ciochină │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│dimitrie-bogdan │- judecător ││licu │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│elena-simina ...

4. DECIZIE nr. 107 din 3 noiembrie 2022 privind aprobarea tematicilor pentru formarea auditorilor de securitate cibernetică, a membrilor echipelor CSIRT şi a responsabililor cu securitatea reţelelor şi sistemelor informatice EMITENT: Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1146 din 29 noiembrie 2022

În baza prevederilor art. 32 alin. (2) lit. e) şi ale art. 33 alin. (2) lit. e) din legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 4 lit. f) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 104/2021 privind înfiinţarea directoratului naţional de securitate cibernetică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 11/2022,pentru aplicarea normelor privind autorizarea şi verificarea furnizorilor de servicii de formare pentru securitate cibernetică, aprobate prin ordinul directorului directoratului naţional de securitate cibernetică nr. 106/2022, în temeiul art. 7 alin. (3) din ordonanţa de ...

5. DECIZIE nr. 539 din 28 noiembrie 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Cecilia Văduva a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1146 din 29 noiembrie 2022

Având în vedere adresa ministerului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 5.337/m.i.b. din 16 noiembrie 2022, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/33.090/m.n. din 21 noiembrie 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 50.577/2022,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 29 decembrie 2022, doamna cecilia văduva, consilier, clasa i, grad profesional superior la direcţia ...

6. HOTĂRÂRE nr. 164 din 28 noiembrie 2022 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1146 din 29 noiembrie 2022

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi ale art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 49 şi 50 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1280 din 22 decembrie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. iv - componenţa comisiei pentru politică externă, domnul senator novak levente - grupul parlamentar al uniunii democrate maghiare din românia - se ...

7. HOTĂRÂRE nr. 163 din 28 noiembrie 2022 pentru modificarea art. 8 din Hotărârea Senatului nr. 26/2022 privind investigarea cazurilor de abuzuri sexuale sau a oricăror abuzuri fizice împotriva minorilor din serviciile de tip rezidenţial aflate în subordinea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului (DGASPC) EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1146 din 29 noiembrie 2022

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 79 alin. (4) şi (5) din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicla articolul 8 din hotărârea senatului nr. 26/2022 privind investigarea cazurilor de abuzuri sexuale sau a oricăror abuzuri fizice împotriva minorilor din serviciile de tip rezidenţial aflate în subordinea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului (dgaspc), publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 208 din 2 martie 2022, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 8(1) ...

8. HOTĂRÂRE nr. 162 din 28 noiembrie 2022 privind validarea unui mandat de senator EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1146 din 29 noiembrie 2022

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 94 alin. (13) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 12 şi 15 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere raportul comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări privind validarea mandatului de senator al domnului levente novak,senatul ...

9. DECRET nr. 1.417 din 28 noiembrie 2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătăţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1146 din 29 noiembrie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei guvernului nr. 37/2022 pentru modificarea şi completarea legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, precum şi stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătăţii şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 28 noiembrie 2022.nr. 1.417.-----

10. LEGE nr. 328 din 28 noiembrie 2022 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătăţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1146 din 29 noiembrie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa guvernului nr. 37 din 31 august 2022 pentru modificarea şi completarea legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, precum şi stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătăţii, adoptată în temeiul art. 1 pct. i.8 şi pct. iv.2 din legea nr. 186/2022 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 857 din 31 august 2022, cu următoarele modificări şi completări:1. la articolul i punctul 7, alineatul (2) al articolului 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În vederea ...

11. DECRET nr. 1.416 din 28 noiembrie 2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 11 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1146 din 29 noiembrie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea şi completarea art. 11 din legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a româniei şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 28 noiembrie 2022.nr. 1.416.-----

12. LEGE nr. 327 din 28 noiembrie 2022 pentru modificarea şi completarea art. 11 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1146 din 29 noiembrie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicarticolul 11 din legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a româniei, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 190 din 18 martie 2014, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) prefecţilor, primarului general al capitalei, primarilor de sector ai municipiului bucureşti, primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ, precum şi preşedinţilor consiliilor judeţene, pentru probleme ce vizează competenţa organelor respective;"2. după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) informaţiile pentru securitatea naţională obţinute din străinătate de serviciul ...

13. DECRET nr. 1.415 din 28 noiembrie 2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1146 din 29 noiembrie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 28 noiembrie 2022.nr. 1.415.-----

14. LEGE nr. 326 din 28 noiembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1146 din 29 noiembrie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. iordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 439 din 26 iunie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 15 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, lit. c^1), cu următorul cuprins:"c^1) deţin mijloacele tehnice pentru întocmirea bazelor de date referitoare la persoanele autoexcluse şi indezirabile;"2. la articolul 15 alineatul (6), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: "d) organizatorii ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016