Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1105 din 19 Noiembrie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1105 din 19 Noiembrie 2021

Monitorul Oficial 1105 din 19 Noiembrie 2021 (M. Of. 1105/2021)

1. ORDIN nr. 1.018 din 17 noiembrie 2021 pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1105 din 19 noiembrie 2021

Văzând referatul de aprobare nr. d.g. 3.298 din 17.11.2021 al directorului general al casei naţionale de asigurări de sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi hotărârea guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 291 alin. (2) din legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din statutul casei naţionale de asigurări de sănătate, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele ...

2. PROCEDURĂ din 19 noiembrie 2021 de administrare a testelor rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă care urmează a fi utilizate în unităţile de învăţământ EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1105 din 19 noiembrie 2021

──────────aprobată prin instrucŢiunea nr. 2.503 din 19 noiembrie 2021, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1105 din 19 noiembrie 2021.──────────metodologie de lucru la nivelul unităţilor de învăţământÎn scopul identificării rapide a eventualelor cazuri de infecţie cu virusul sars-cov-2 se efectuează testarea periodică, utilizând teste rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă.1. măsuri generaletestarea periodică cu teste rapide antigen efectuate din proba de salivă se realizează după cum urmează:a) în prima şi în a 4-a zi lucrătoare a săptămânii, înaintea începerii orelor de curs;b) testarea se va efectua în sala de clasă/grupă sau în alte spaţii, sub îndrumarea cadrului ...

3. INSTRUCŢIUNE nr. 2.503 din 19 noiembrie 2021 privind aprobarea Procedurii de administrare a testelor rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă care urmează a fi utilizate în unităţile de învăţământ EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1105 din 19 noiembrie 2021

Văzând referatul de aprobare nr. 4.216/2021 al direcţiei generale de asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică, ţinând cont de necesitatea desfăşurării activităţilor în cadrul unităţilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul sars-cov-2, având în vedere prevederile art. 5 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2 din hotărârea comitetului naţional pentru situaţii de urgenţă nr. 102/2021 privind aprobarea listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată şi abilitarea ministerului sănătăţii pentru elaborarea procedurii de administrare a testelor ...

5. ORDIN nr. 5.608 din 19 noiembrie 2021 privind completarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1105 din 19 noiembrie 2021

Văzând referatul de aprobare nr. 15.876/cm din 19.11.2021 al ministerului educaţiei şi referatul de aprobare nr. caz 4.219/2021 al ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile:- art. 94, 95, 114 şi 123 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 10 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 2 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2021, cu modificările ulterioare;– ...

7. ORDIN nr. 2.477 din 17 noiembrie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1105 din 19 noiembrie 2021

Având în vedere referatul de aprobare nr. caz 4.050 din 17.11.2021 al ministerului sănătăţii şi nr. dg 3.154 din 9.11.2021 al casei naţionale de asigurări de sănătate,în temeiul prevederilor:- art. 229 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din titlul viii „asigurările sociale de sănătate“ din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârii guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022;– art. 7 ...

8. DECIZIA nr. 515 din 15 iulie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 340 din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1105 din 19 noiembrie 2021

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│livia doina stanciu│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│elena-simina │- judecător ││tănăsescu │ ...

9. HOTĂRÂRE nr. 1.224 din 17 noiembrie 2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Consolidare şi reabilitare ansamblu de clădiri ale Mănăstirii «Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava»" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1105 din 19 noiembrie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „consolidare şi reabilitare ansamblu de clădiri ale mănăstirii «sfântul ioan cel nou de la suceava»“, realizat prin compania naţională de investiţii „c.n.i.“ - s.a., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, în limita sumelor aprobate ...

10. HOTĂRÂRE nr. 1.223 din 17 noiembrie 2021 privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 715/2021 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1105 din 19 noiembrie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 13 lit. b), art. 14 alin. (2) şi art. 15 alin. (2) din legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea fondului român de dezvoltare socială, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se revocă din funcţia de membru în consiliul director al fondului român de dezvoltare socială doamna ramona moldovan - reprezentant al ministerului transporturilor şi infrastructurii.(2) se numeşte în funcţia de membru în consiliul director al fondului român de dezvoltare socială doamna mihaela mocanu - reprezentant al ministerului transporturilor şi infrastructurii.art. 2(1) se ...

11. DECRET nr. 1.122 din 19 noiembrie 2021 privind conferirea Medaliei Meritul Cultural clasa a III-a EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1105 din 19 noiembrie 2021

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), ale art. 7 lit. b din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale legii nr. 8/2003 privind ordinul meritul cultural şi medalia meritul cultural,în semn de apreciere pentru promovarea constantă a valorilor româneşti în mediile culturale din străinătate,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse conferă medalia meritul cultural clasa a iii-a, categoria d - „arta spectacolului“, domnului edward clug, director ...

12. DECRET nr. 1.121 din 19 noiembrie 2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1105 din 19 noiembrie 2021

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere hotărârea secţiei pentru procurori a consiliului superior al magistraturii nr. 1.035/2021,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicla data de 1 decembrie 2021, domnul aldea ...

13. DECRET nr. 1.120 din 19 noiembrie 2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1105 din 19 noiembrie 2021

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere hotărârea secţiei pentru procurori a consiliului superior al magistraturii nr. 1.034/2021,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicla data de 1 decembrie 2021, domnul sebastian-Ştefan dobrescu, ...

14. DECRET nr. 1.119 din 19 noiembrie 2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1105 din 19 noiembrie 2021

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru procurori a consiliului superior al magistraturii nr. 1.033/2021,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicla data de 1 decembrie 2021, doamna viviana-Ştefania ciucă, procuror ...

15. DECRET nr. 1.118 din 19 noiembrie 2021 privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1105 din 19 noiembrie 2021

În temeiul dispoziţiilor art. 94 lit. c) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 13 lit. c) şi art. 14 alin. (1) din legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea fondului român de dezvoltare socială, republicată, cu modificările ulterioare,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdoamna irina-dumitriţa solomon se numeşte în calitatea de membru în consiliul director al fondului român de dezvoltare socială, pentru un mandat de 4 ani.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 19 noiembrie 2021.nr. 1.118.----

16. DECRET nr. 1.117 din 19 noiembrie 2021 privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1105 din 19 noiembrie 2021

În temeiul dispoziţiilor art. 94 lit. c) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 13 lit. c) şi art. 14 alin. (1) din legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea fondului român de dezvoltare socială, republicată, cu modificările ulterioare,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdoamna alexandra-elena băicoianu se numeşte în calitatea de membru în consiliul director al fondului român de dezvoltare socială, pentru un mandat de 4 ani.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 19 noiembrie 2021.nr. 1.117.----

17. DECRET nr. 1.116 din 19 noiembrie 2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE" EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1105 din 19 noiembrie 2021

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „imm leasing de echipamente Şi utilaje“ şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 19 noiembrie 2021.nr. 1.116.----

18. LEGE nr. 274 din 19 noiembrie 2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE" EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1105 din 19 noiembrie 2021

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 118 din 22 iulie 2020 privind aprobarea programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „imm leasing de echipamente Şi utilaje“, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 655 din 24 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată. p. preŞedintele camerei deputaŢilor,florin-claudiu romanpreŞedintele senatuluianca dana dragubucureşti, 19 noiembrie 2021.nr. 274.----

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016