Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1104 din 27 Decembrie 2018 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1104 din 27 Decembrie 2018

Monitorul Oficial 1104 din 27 Decembrie 2018 (M. Of. 1104/2018)

1. ORDIN nr. 3.858 din 21 decembrie 2018 pentru completarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.809/2018 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1104 din 27 decembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. inormele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.809/2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1078 din 19 decembrie 2018, se completează după cum urmează:1. după punctul 3.24 se introduce un nou punct, punctul 3.24^1, cu următorul cuprins:"3.24^1. - În data de 27 decembrie 2018, instituţiile publice pot prezenta la unităţile trezoreriei statului ordine de plată pentru trezoreria statului (opt) şi pentru efectuarea ...

2. ACT ADIŢIONAL nr. 4 din 19 decembrie 2018 pentru anul 2018 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX"- S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1104 din 27 decembrie 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.905 din 19 decembrie, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1104 din 27 decembrie 2018.──────────Încheiat între:ministerul transporturilor, cu sediul în municipiul bucureşti, bd. dinicu golescu nr. 38, sector 1, reprezentat legal prin domnul lucian Şova, ministrul transporturilor, în calitate de autoritate contractantă,şisocietatea de transport cu metroul bucureşti „metrorex“- s.a., denumită în continuare metrorex - s.a., cu sediul în municipiul bucureşti, bd. dinicu golescu nr. 38, sector 1, prin domnul dumitru Şodolescu, director general, în calitate de operator,în continuare denumite în mod individual „partea“ şi în mod colectiv „părţile“.părţile convin, cu respectarea prevederilor cap. 5 pct. ...

3. ORDIN nr. 1.905 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX"- S.A. aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016, prin încheierea Actului adiţional nr. 4 pentru anul 2018, ca urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2018 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2018 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1104 din 27 decembrie 2018

Având în vedere:- referatul direcţiei transport feroviar - ministerul transporturilor nr. 47.758/ad.4/ap din data de 6.12.2018; – hotărârea consiliului de administraţie al metrorex - s.a. nr. 4 din data de 5.12.2018,ţinând cont de prevederile:- art. ii alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 24^1 din legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor regulamentului (ce) nr. 1.370/2007 al parlamentului european şi al consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile ...

4. ORDIN nr. 1.633 din 26 noiembrie 2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor situate în unitatea administrativ-teritorială Ghindăreşti, judeţul Constanţa EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1104 din 27 decembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară emite prezentul ordin.art. 1(1) se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor situate în unitatea administrativ-teritorială ghindăreşti, judeţul constanţa, lucrări ce se desfăşoară în cadrul programului naţional de cadastru şi carte funciară.(2) lucrările de înregistrare sistematică cuprind întreg teritoriul unităţii administrativ-teritoriale menţionate la alin. (1).art. 2prezentul ordin ...

5. NORME METODOLOGICE din 19 decembrie 2018 privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1104 din 27 decembrie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.516 din 19 decembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1104 din 27 decembrie 2018.──────────art. 1(1) prezentele norme metodologice stabilesc tipul beneficiarilor, condiţiile de eligibilitate, modelul cererii de plată, documentele care însoţesc cererea în vederea acordării sprijinului financiar producătorilor din sectorul vitivinicol care asigură recolta plantaţiilor viticole cu soiuri de struguri pentru vin.(2) solicitanţii sprijinului financiar sunt producătorii vitivinicoli, definiţi conform art. 2 alin. (1) lit. a) din regulamentul delegat (ue) nr. 2018/273 al comisiei din 11 decembrie 2017 de completare a regulamentului (ue) nr. 1.308/2013 al parlamentului european şi al consiliului ...

6. ORDIN nr. 1.516 din 19 decembrie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1104 din 27 decembrie 2018

Văzând referatul de aprobare al direcţiei generale politici agricole nr. 243.391 din 11.12.2018,având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 1.306/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a regulamentelor (cee) nr. 352/78, (ce) nr. 165/94, (ce) nr. 2.799/98, (ce) nr. 814/2000, (ce) nr. 1.290/2005 şi (ce) nr. 485/2008 ale consiliului, ale regulamentului (ue) nr. 1.308/2013al parlamentului european şi al consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol şi de modificare a regulamentului (ce) nr. 555/2008 al comisiei, ale regulamentului (ue) nr. 2016/1.149 ...

7. HOTĂRÂRE nr. 1.029 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea unor acte adiţionale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1104 din 27 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 31 alin. (1) şi art. 39 din legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actul adiţional nr. 1 la acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră alunu, judeţul vâlcea, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 2.390/2004 privind aprobarea acordurilor de concesiune a 22 perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiate între agenţia naţională pentru resurse minerale şi societatea naţională de gaze naturale „romgaz“ - s.a. mediaş, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 12 din 5 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare, ...

8. HOTĂRÂRE nr. 1.022 din 21 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism - Masterplanul investiţiilor în turism - şi a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1104 din 27 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 558/2017 privind aprobarea programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism - masterplanul investiţiilor în turism - şi a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 653 din 8 august 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, litera d) se abrogă.2. la articolul 2, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) dezvoltarea turistică echilibrată şi integrată a zonei turistice din delta dunării şi a litoralului mării negre;"3. articolul 3 se modifică şi ...

9. DECRET nr. 1.281 din 21 decembrie 2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1104 din 27 decembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzute de ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis ...

10. LEGE nr. 342 din 21 decembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1104 din 27 decembrie 2018

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 44 din 24 mai 2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzute de ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 454 din 31 mai 2018, cu următoarea modificare:- la articolul iv punctul 1, alineatul (2^5) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2^5) răspunderea pentru ...

11. DECRET nr. 1.263 din 20 decembrie 2018 privind promulgarea Legii pentru completarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1104 din 27 decembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru completarea anexei la legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 20 decembrie 2018.nr. 1.263.-----

12. LEGE nr. 324 din 21 decembrie 2018 pentru completarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1104 din 27 decembrie 2018

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicanexa la legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.095 din 5 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. În tabelul i, la secţiunea „stupefiante“, după poziţia 17 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 18-20, cu următorul cuprins:"18. ah-792119. u-47700 (3,4-dichloron-(2-dimethylamino-cyclohexyl)-n methyl-benzamide)20. butyrfentanyl (n-phenyl-n-[1-(2-phenylethyl)-4 piperidinyl]butanamide)"2. În tabelul i, la secţiunea „psihotrope“, după poziţia 32 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 32^1-32^3, cu următorul cuprins:"32^1. 25b-nbome32^2. 25c- nbome32^3. 25i- nbome"3. În tabelul ii, la secţiunea „psihotrope“, după poziţia ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016