Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1098 din 18 Noiembrie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1098 din 18 Noiembrie 2021

Monitorul Oficial 1098 din 18 Noiembrie 2021 (M. Of. 1098/2021)

1.  ORDIN nr. 5.597 din 17 noiembrie 2021 pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 5.492/2021 privind stabilirea grupului de lucru responsabil de realizarea exerciţiului naţional de metaranking EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1098 din 18 noiembrie 2021

În baza prevederilor art. 193 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 şi ale art. 13 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.art. iordinul ministrului educaţiei nr. 5.492/2021 privind stabilirea grupului de lucru responsabil de realizarea exerciţiului naţional de metaranking, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1067 din 8 noiembrie 2021, se completează după cum urmează:- la articolul 2, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 9, cu următorul cuprins:"9. prof. univ. dr. florin alin sava, universitatea ...

3.  ORDIN nr. 2.473 din 17 noiembrie 2021 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1098 din 18 noiembrie 2021

Având în vedere:- titlul viii din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;– referatul de aprobare nr. caz 4.013 din 17.11.2021 al ministerului sănătăţii şi nr. d.g. 3.281 din 16.11.2021 al casei naţionale de asigurări de sănătate,în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 291 alin. ...

4.  ORDIN nr. 1.401 din 16 noiembrie 2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2021 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1098 din 18 noiembrie 2021

Având în vedere referatul direcţiei economice nr. 4.517/44.259 din 3.11.2021 prin care se propune spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2021 al inspectoratului de stat pentru controlul în transportul rutier - isctr,în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. e) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale ordonanţei guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea inspectoratului de stat pentru controlul în transportul rutier, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 18/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspectoratului de ...

5.  ORDIN nr. 321 din 15 noiembrie 2021 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Ulmeni-Călăraşi din judeţul Călăraşi, în proprietatea acestei organizaţii EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1098 din 18 noiembrie 2021

Luând în considerare referatul de aprobare nr. 293.804 din 1.11.2021 al direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea sistemului naţional antigrindină şi de ...

6.  ORDIN nr. 322 din 15 noiembrie 2021 pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Fundata din judeţul Ialomiţa EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1098 din 18 noiembrie 2021

Luând în considerare referatul de aprobare nr. 293.801 din 1.11.2021 al direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea sistemului naţional antigrindină şi de ...

7.  ORDIN nr. 320 din 15 noiembrie 2021 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 19 Cuza Vodă din judeţul Brăila, în proprietatea acestei organizaţii EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1098 din 18 noiembrie 2021

Luând în considerare referatul de aprobare nr. 293.802/1.11.2021 al direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea sistemului naţional antigrindină şi de creştere a ...

8.  ORDIN nr. 319 din 15 noiembrie 2021 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Agrosil din judeţul Brăila, în proprietatea acestei organizaţii EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1098 din 18 noiembrie 2021

Luând în considerare referatul de aprobare nr. 293.803 din 1.11.2021 al direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea sistemului naţional antigrindină şi ...

9.  HOTĂRÂRE nr. 1.196 din 10 noiembrie 2021 pentru aprobarea deciziei de închidere a Minei Paroşeni din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1098 din 18 noiembrie 2021

Având în vedere decizia preşedintelui agenţiei naţionale pentru resurse minerale nr. 24/2021 privind încetarea concesiunii acordate prin licenţa nr. 1.576/2000 pentru exploatarea huilei în perimetrul paroşeni, judeţul hunedoara, încheiată între agenţia naţională pentru resurse minerale şi societatea naţională de Închideri mine valea jiului - s.a., aprobată prin hotărârea guvernului nr. 318/2004, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 907 din 22 septembrie 2021,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 52 alin. (2) din legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă decizia de închidere a minei paroşeni din ...

10.  HOTĂRÂRE nr. 1.195 din 10 noiembrie 2021 pentru aprobarea deciziei de închidere a Minei Uricani din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1098 din 18 noiembrie 2021

Având în vedere decizia preşedintelui agenţiei naţionale pentru resurse minerale nr. 25/2021 privind încetarea concesiunii acordate prin licenţa nr. 1.579/2000 pentru exploatarea huilei în perimetrul uricani, judeţul hunedoara, încheiată între agenţia naţională pentru resurse minerale şi societatea naţională de Închideri mine valea jiului - s.a., aprobată prin hotărârea guvernului nr. 318/2004, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 907 din 22 septembrie 2021,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 52 alin. (2) din legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă decizia de închidere a minei uricani din ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016