Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1095 din 14 Noiembrie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1095 din 14 Noiembrie 2022

Monitorul Oficial 1095 din 14 Noiembrie 2022 (M. Of. 1095/2022)

1.  ÎNCHEIEREA nr. 45/CC din 30 septembrie 2022 referitoare la soluţionarea cererii de îndreptare a unei erori materiale EMITENT: Curtea de Apel Tg. Mureş - Sc II CV+CA+FISC PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1095 din 14 noiembrie 2022

Şedinţa camerei de consiliu din 30 septembrie 2022dosar nr. 183/43/2018 completul constituit din:preşedinte - adriana magda andoniegrefier - viorica mihalachepe rol, soluţionarea cererii de îndreptare a erorii materiale formulate de petentul reclamant egri csongor, cnp 5010926190454, domiciliat în miercurea-ciuc, str. revoluţiei din decembrie nr. 3/a/6, cu domiciliul procesual ales la sediul cabinetului de avocat kopacz-madarasz kinga, în miercurea-ciuc, str. tineretului nr. 7, judeţul harghita. fără citarea părţilor.se constată că la data de 30 septembrie 2022 s-a încheiat procesul-verbal, în conformitate cu prevederile art. 110 alin. 8 din r.o.i.i.j., aprobat prin hcsm nr. 1.375/2015, cu privire la înlocuirea doamnei judecător carmen isabela firoiu ...

2.  SENTINŢA nr. 176 din 18 decembrie 2018 având ca obiect "anulare act administrativ" EMITENT: Curtea de Apel Tg. Mureş - Sc II CV+CA+FISC PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1095 din 14 noiembrie 2022

Şedinţa publică din 18 decembrie 2018dosar nr. 183/43/2018completul constituit din:preşedinte - cristina moldovangrefier - mihaela tănasepe rol se află pronunţarea asupra acţiunii în contencios administrativ formulate de reclamantul egri csongor, cu domiciliul procesual ales în miercurea-ciuc, str. tineretului nr. 7, judeţul harghita, în contradictoriu cu pârâtul ministerul educaţiei naţionale, cu sediul în bucureşti, sectorul 1, str. general berthelot nr. 28-30, având ca obiect „anulare act administrativ“.În lipsa părţilor.mersul dezbaterilor a fost consemnat în Încheierea de şedinţă din 21.11.2018, a cărei pronunţare a fost amânată la data de 5.12.2018 şi apoi la data de 18.12.2018.curtea de apel,deliberând asupra cauzei de faţă, constată ...

3.  ORDIN nr. 6.218 din 9 noiembrie 2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2023-2024 EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1095 din 14 noiembrie 2022

Având în vedere:- prevederile art. 18, 19,28,42,44, 45,47,61-63,68,89, 90,93-95,art. 96 alin. (8),art. 97,99, 100,art. 149 alin. (3),art. 234,247, 248,252,254, 254^1,255,262,art. 263 alin. (1)-(10),art. 268,279-282 şi 284 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 40-43 şi 45 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, a legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, aprobată cu modificări şi completări ...

4.  ORDIN nr. 3.422 din 11 noiembrie 2022 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1095 din 14 noiembrie 2022

Văzând referatul de aprobare nr. a.r. 20.227/2022 al direcţiei farmaceutice şi dispozitive medicale din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile art. 890 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. ianexa nr. 1 la ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor ...

5.  ORDIN nr. 2.233 din 1 noiembrie 2022 privind aprobarea mecanismelor şi procedurilor cu privire la modalitatea de soluţionare a oricărei cereri, plângeri sau a oricărui raport depus de orice persoană interesată, navigator ori organizaţie a navigatorilor sau de către armatorii interesaţi cu privire la activitatea agenţiilor de furnizare navigatori EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1095 din 14 noiembrie 2022

Având în vedere referatul direcţiei transport naval nr. 26.957/1.495 din 23.08.2022 de aprobare a ordinului viceprim-ministrului, ministrul transporturilor şi infrastructurii, privind aprobarea mecanismelor şi procedurilor cu privire la modalitatea de soluţionare a oricărei cereri, plângeri sau a oricărui raport depus de orice persoană interesată, navigator ori organizaţie a navigatorilor sau de către armatorii interesaţi cu privire la activitatea agenţiilor de furnizare navigatori,ţinând cont de prevederile art. 4 alin. (1) şi ale art. 68 alin. (2) şi (3) din ordonanţa guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 18 alin. (2) din ...

6.  DECIZIE nr. 530 din 14 noiembrie 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ghincea Marius-Cristian a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1095 din 14 noiembrie 2022

Având în vedere adresa ministerului afacerilor interne nr. 25.337 din 3 noiembrie 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/8.047 din 4 noiembrie 2022, propunerea formulată de instituţia prefectului - judeţul ilfov prin adresa nr. 11.584sm din 19 octombrie 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 46.312/2022,în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) şi f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, ...

7.  DECIZIE nr. 529 din 14 noiembrie 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Măndiţă Paula a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Neamţ EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1095 din 14 noiembrie 2022

Având în vedere adresa ministerului afacerilor interne nr. 25.455 din 4 noiembrie 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/7.990 din 4 noiembrie 2022, propunerea formulată de instituţia prefectului - judeţul neamţ prin adresa nr. 12.639 din 28 octombrie 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 46.868/2022,în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul ...

8.  DECIZIE nr. 528 din 14 noiembrie 2022 privind revocarea şi numirea unui membru în cadrul Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1095 din 14 noiembrie 2022

Având în vedere propunerea formulată de ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei prin adresa nr. 124.333 din 3 noiembrie 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/8.018 din 3 noiembrie 2022,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 3 alin. (9) şi (10) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.art. 1(1) la data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna toró gyöngyi se revocă din funcţia de membru ...

9.  HOTĂRÂRE nr. 1.350 din 2 noiembrie 2022 privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unor drumuri forestiere, precum şi trecerea cu titlu gratuit a acestora şi a terenurilor aferente din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Bicaz-Chei, judeţul Neamţ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1095 din 14 noiembrie 2022

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi ale art. 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 1 alin. (1) şi art. 2 din legea nr. 192/2010 privind trecerea unui drum forestier şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea regiei naţionale a ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016