Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1092 din 16 Noiembrie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1092 din 16 Noiembrie 2021

Monitorul Oficial 1092 din 16 Noiembrie 2021 (M. Of. 1092/2021)

1. ORDIN nr. 3.203 din 7 iulie 2021 privind clasarea a unsprezece monumente istorice în cadrul ansamblului Mănăstirea "Dintr-un Lemn", Stăreţia Nouă, Arhondaricul Vechi, Muzeu (foste chilii est), Chilii sud, Ruine zid incintă sud, Chilii sud-vest, Chilii vest, Trapeză şi cuhnie, Turn intrare, Chilii est, Zid incintă nord, toate în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa A, delimitarea şi stabilirea valorii istorice şi arhitecturale a componentelor ansamblului Mănăstirea "Dintr-un Lemn", delimitarea zonei de protecţie şi modificări ale denumirilor componentelor existente EMITENT: Ministerul Culturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1092 din 16 noiembrie 2021

Având în vedere referatul de aprobare emis cu nr. dpc 2.016 din 25 mai 2021 a proiectului ordinului ministrului culturii privind delimitarea şi stabilirea valorii istorice şi arhitecturale a componentelor ansamblului mănăstirea „dintr-un lemn“, delimitarea zonei de protecţie, modificări ale denumirilor componentelor existente şi clasarea a unsprezece componente noi în categoria ii - arhitectură, m - monument, grupa a,în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din normele ...

3. ORDIN nr. 1.367 din 1 noiembrie 2021 pentru modificarea alin. (4) al art. 22 din reglementarea tehnică "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 289/2.170/2013 EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1092 din 16 noiembrie 2021

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor şi infrastructurii, precum şi ale art. 12 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,ministrul transporturilor şi infrastructurii, interimar, şi ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei emit următorul ordin:art. ialineatul (4) al articolului 22 din reglementarea tehnică „normativ privind prevenirea şi combaterea ...

4. ORDIN nr. 1.219 din 2 noiembrie 2021 privind modificarea şi completarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016 EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1092 din 16 noiembrie 2021

Având în vedere dispoziţiile art. 9 alin. (12^1) şi (34^6) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară emite prezentul ordin.art. iprocedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin ordinul directorului general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară nr. 819/2016, publicat în ...

5. ORDIN nr. 575 din 30 septembrie 2021 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 498/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării cu atribuţii pentru activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1092 din 16 noiembrie 2021

Având în vedere:- ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin legea nr. 109/2021;– ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârea guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârea guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (pncdi iii), cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârea guvernului ...

6. ORDIN nr. 573 din 2 noiembrie 2021 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari, subofiţeri şi gradaţi profesionişti din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Serviciul Român de Informaţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1092 din 16 noiembrie 2021

În temeiul art. 33 lit. d) din legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 4 alin. (1) lit. d) şi art. 6 din legea nr. 574/2004 privind semnul onorific În serviciul patriei pentru maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor art. 23 alin. 3 din legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea serviciului român de informaţii, cu modificările şi completările ulterioare,directorul serviciului român de informaţii emite următorul ordin:art. 1la data de ...

7. ORDIN nr. 572 din 2 noiembrie 2021 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Serviciul Român de Informaţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1092 din 16 noiembrie 2021

În temeiul art. 33 lit. d) din legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 4 alin. (1) lit. d) şi art. 6 din legea nr. 573/2004 privind semnul onorific În serviciul patriei pentru ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, şi preoţi militari, cu modificările ulterioare,în baza prevederilor art. 23 alin. 3 din legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea serviciului român de informaţii, cu modificările şi completările ulterioare,directorul serviciului român de informaţii emite următorul ordin:art. 1la data de 1 decembrie 2021 se conferă semnul onorific În serviciul patriei pentru ...

8. ORDIN nr. 50 din 3 noiembrie 2021 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor subofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază EMITENT: Serviciul de Pază şi Protecţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1092 din 16 noiembrie 2021

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. f) şi art. 6 din legea nr. 574/2004 privind semnul onorific În serviciul patriei pentru maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările şi completările ulterioare, directorul serviciului de protecţie şi pază emite prezentul ordin.art. 1se conferă semnul onorific În serviciul patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, subofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 1.art. 2se conferă semnul onorific În serviciul patriei, pentru 20 de ani de activitate ...

9. ORDIN nr. 49 din 3 noiembrie 2021 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază EMITENT: Serviciul de Pază şi Protecţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1092 din 16 noiembrie 2021

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. f) şi art. 6 din legea nr. 573/2004 privind semnul onorific În serviciul patriei pentru ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, şi preoţi militari, cu modificările ulterioare, directorul serviciului de protecţie şi pază emite prezentul ordin.art. 1se conferă semnul onorific În serviciul patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, ofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 1.art. 2se conferă semnul onorific În serviciul patriei, pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, ofiţerilor prevăzuţi ...

10. HOTĂRÂRE nr. 1.214 din 10 noiembrie 2021 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt. Dumitru Croitoru" al Judeţului Sibiu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1092 din 16 noiembrie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288, art. 293 alin. (5) şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului afacerilor interne - inspectoratul pentru situaţii de urgenţă „cpt. dumitru croitoru“ al judeţului sibiu a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face ...

11. HOTĂRÂRE nr. 1.213 din 10 noiembrie 2021 pentru retragerea statutului de utilitate publică recunoscut Fundaţiei ÎMPREUNĂ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1092 din 16 noiembrie 2021

Având în vedere faptul că fundaţia ÎmpreunĂ, recunoscută ca fiind de utilitate publică prin hotărârea guvernului nr. 612/2013, nu a îndeplinit obligaţiile de a menţine cel puţin nivelul activităţii şi performanţele care au determinat recunoaşterea acesteia ca fiind de utilitate publică, precum şi de a publica în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale în monitorul oficial al româniei, partea a iv-a, prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. d) şi f) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. ...

12. HOTĂRÂRE nr. 1.212 din 10 noiembrie 2021 privind recunoaşterea Asociaţiei "Casa Faenza" ca fiind de utilitate publică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1092 din 16 noiembrie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse recunoaşte asociaţia „casa faenza“, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul timişoara, str. aleea sănătăţii nr. 15, judeţul timiş, ca fiind de utilitate publică.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:ministrul muncii şi protecţiei sociale,raluca turcanbucureşti, 10 noiembrie 2021.nr. 1.212.-----

13. HOTĂRÂRE nr. 1.198 din 10 noiembrie 2021 privind modificarea codului de clasificaţie al unui bun mobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru schimbarea titularului dreptului de administrare al acestuia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1092 din 16 noiembrie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1), art. 299 şi 300 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. ii alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea ordonanţei guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea regiei autonome „administraţia ...

14. DECIZIA nr. 442 din 24 iunie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 36 lit. c), ale art. 44 alin. (2) şi (3), ale art. 46 şi ale art. 47 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1092 din 16 noiembrie 2021

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016