Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1072 din 07 Noiembrie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1072 din 07 Noiembrie 2022

Monitorul Oficial 1072 din 07 Noiembrie 2022 (M. Of. 1072/2022)

1. ORDIN nr. 6.136 din 24 octombrie 2022 privind componenţa Comisiei specializate de acreditare (CSA) a programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1072 din 7 noiembrie 2022

Având în vedere prevederile:- art. 244 alin. (3) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 54 din anexa la ordinul ministrului educaţiei nr. 4.224/2022 pentru aprobarea metodologiei-cadru privind asigurarea calităţii programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi de acumulare a creditelor profesionale transferabile;– notei nr. 3.595/dgmrurs din 9.08.2022 de aprobare a apelului pentru selecţia membrilor comisiei specializate de acreditare (csa) a programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar;– referatului de aprobare a ordinului ministrului educaţiei privind componenţa comisiei specializate de acreditare (csa) a programelor pentru ...

2. ORDIN nr. 6.101 din 18 octombrie 2022 privind aprobarea de programe şcolare pentru discipline opţionale din învăţământul preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1072 din 7 noiembrie 2022

În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (3) şi (4) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 4 lit. a) din hotărârea guvernului nr. 277/2020 privind organizarea şi funcţionarea centrului naţional de politici şi evaluare în educaţie,în baza:- ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.593/2014 pentru aprobarea metodologiei privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar - planuri-cadru de învăţământ şi programe şcolare;– ordinului ministrului educaţiei nr. 3.239/2021 privind aprobarea documentului de politici educaţionale repere pentru proiectarea, actualizarea şi evaluarea curriculumului naţional. cadrul de referinţă al curriculumului naţional;– ordinului ministrului educaţiei nr. 3.238/2021 pentru aprobarea metodologiei privind dezvoltarea ...

3. ORDIN nr. 1.100 din 28 octombrie 2022 privind desemnarea compartimentului din cadrul structurii organizatorice a Ministerului Energiei, responsabilă ca unitate de implementare a schemei de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul energiei EMITENT: Ministerul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1072 din 7 noiembrie 2022

Având în vedere:- prevederile art. 1 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 138/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul energiei;– prevederile art. 2 alin. (7) lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri ...

4. DECIZIE nr. 522 din 7 noiembrie 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Mihai Alexandru Borcan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1072 din 7 noiembrie 2022

Având în vedere adresa ministerului sănătăţii nr. 19.106 din 26 octombrie 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/7.859 din 27 octombrie 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 47.528/2022,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 3 decembrie 2022, domnul mihai alexandru borcan, consilier clasa i, grad profesional superior, la corpul de control al ministrului din cadrul ministerului ...

5. DECIZIE nr. 521 din 7 noiembrie 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mona-Mihaela Dumitru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1072 din 7 noiembrie 2022

Având în vedere adresa ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 121.583 din 26 octombrie 2022, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/30.999/mn din 31 octombrie 2022, şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 47.611/2022,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) şi f), art. 505 alin. (1) şi (5), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 25 noiembrie 2022, doamna mona-mihaela dumitru, consilier superior la ...

6. DECIZIA nr. 308 din 19 mai 2022 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1072 din 7 noiembrie 2022

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

7. DECRET nr. 1.245 din 4 noiembrie 2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1072 din 7 noiembrie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 31/2022 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 4 noiembrie 2022.nr. 1.245.----

8. LEGE nr. 298 din 4 noiembrie 2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1072 din 7 noiembrie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 31 din 25 martie 2022 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 299 din 28 martie 2022, cu următoarea modificare:- la articolul i punctul 1, litera b) a alineatului (2) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) izolarea termică a faţadei - parte opacă, inclusiv termohidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sisteme termoizolante, reabilitarea şarpantei în cazul podurilor ...

9. DECRET nr. 1.243 din 4 noiembrie 2022 pentru promulgarea Legii privind introducerea disciplinei "Istoria Revoluţiei din 1989 şi a schimbării de regim din România" EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1072 din 7 noiembrie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind introducerea disciplinei „istoria revoluţiei din 1989 şi a schimbării de regim din românia“ şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 4 noiembrie 2022.nr. 1.243.----

10. LEGE nr. 296 din 4 noiembrie 2022 privind introducerea disciplinei "Istoria Revoluţiei din 1989 şi a schimbării de regim din România" EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1072 din 7 noiembrie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1(1) prezenta lege are ca obiect de reglementare introducerea în curriculumul la decizia şcolii, la clasa a xii-a/a xiii-a din învăţământul liceal, a disciplinei opţionale „istoria revoluţiei din 1989 şi a schimbării de regim din românia“, disciplină de importanţă naţională pentru sistemul de învăţământ românesc.(2) introducerea disciplinei prevăzute la alin. (1) în curriculumul la decizia şcolii va completa prevederile legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.art. 2(1) programa şcolară, manualele, materialele didactice şi metodologiile specifice pentru disciplina „istoria revoluţiei din 1989 şi a schimbării de regim din românia“ se ...

11. DECRET nr. 1.244 din 4 noiembrie 2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1072 din 7 noiembrie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea pentru modificarea şi completarea legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 4 noiembrie 2022.nr. 1.244.-----

12. LEGE nr. 297 din 4 noiembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1072 din 7 noiembrie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 42, alineatul (3) litera a) şi alineatul (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) şcolarizarea se poate realiza începând cu învăţământul primar;..................................................................................................(4) pentru activitatea artistică de performanţă, la propunerea autorităţilor administraţiei publice locale, a inspectoratelor şcolare, a ministerului culturii şi/sau a instituţiilor publice de cultură, ministerul educaţiei poate înfiinţa unităţi de învăţământ preuniversitar de stat/clase cu program de artă, integrat ori ...

13. DECRET nr. 1.242 din 4 noiembrie 2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 52 alin. (14) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1072 din 7 noiembrie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea pentru modificarea art. 52 alin. (14) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 4 noiembrie 2022.nr. 1.242.-----

14. LEGE nr. 295 din 4 noiembrie 2022 pentru modificarea art. 52 alin. (14) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1072 din 7 noiembrie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicla articolul 52 din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (14) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(14) nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, condiţiile prevăzute la art. 37 din constituţia româniei, republicată, pentru a fi alese şi persoanele care la data depunerii candidaturii au fost condamnate definitiv la pedepse privative de libertate pentru ...

15. DECRET nr. 1.241 din 4 noiembrie 2022 pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1072 din 7 noiembrie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea privind modificarea şi completarea legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 4 noiembrie 2022.nr. 1.241.-----

16. LEGE nr. 294 din 4 noiembrie 2022 privind modificarea şi completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1072 din 7 noiembrie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 349 din 20 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 6, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) nu au dreptul de a depune candidaturi şi nu pot fi aleşi:"2. la articolul 6 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016