Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1059 din 04 Noiembrie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1059 din 04 Noiembrie 2021

Monitorul Oficial 1059 din 04 Noiembrie 2021 (M. Of. 1059/2021)

1. METODOLOGIE din 25 octombrie 2021 pentru desfăşurarea probei practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu pentru ocuparea postului de agent construcţii EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1059 din 4 noiembrie 2021

──────────aprobată prin decizia nr. 1.035 din 25 octombrie 2021, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1059 din 4 noiembrie 2021.──────────art. 1cerinţele de examinareexaminarea din cadrul probei practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu pentru ocuparea postului de agent construcţii urmăreşte cerinţele:1. supravegherea activităţilor de la punctul de lucru;2. organizarea zilnică a activităţilor formaţiilor de lucru;3. gestionarea şi pregătirea materialelor ce urmează a fi puse în operă;4. îndrumarea profesională a formaţiilor de lucru;5. gestionarea performanţelor echipei;6. asigurarea calităţii lucrărilor executate;7. coordonarea întreţinerii echipamentelor de lucru;8. raportarea activităţii de la punctul de lucru.art. 2descrierea probei(1) În cadrul ...

2. METODOLOGIE din 25 octombrie 2021 pentru desfăşurarea probei practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu pentru ocuparea postului de ofiţer construcţii EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1059 din 4 noiembrie 2021

──────────aprobată prin decizia nr. 1.035 din 25 octombrie 2021, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1059 din 4 noiembrie 2021.──────────art. 1cerinţele de examinareexaminarea din cadrul probei practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu pentru ocuparea postului de ofiţer construcţii urmăreşte cerinţele:1. verificarea activităţilor de la punctele de lucru;2. verificarea organizării zilnice a activităţilor formaţiilor de lucru;3. analiza consumurilor specifice de materiale puse în operă;4. verificarea profesională a formaţiilor de lucru;5. asigurarea calităţii lucrărilor executate;6. centralizarea raportărilor activităţilor de la punctele de lucru.art. 2descrierea probei(1) În cadrul probei practice se testează cunoştinţele practice, abilităţile şi aptitudinile ...

3. ORDIN nr. 8.045 din 3 noiembrie 2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Ilovăţ, cu satele aparţinătoare Budăneşti, Cracu Lung, Dâlbociţa, Firizu, Ilovăţ şi Racova, judeţul Mehedinţi EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1059 din 4 noiembrie 2021

Luând în considerare situaţia epidemiologică de la nivelul comunei ilovăţ, cu satele aparţinătoare budăneşti, cracu lung, dâlbociţa, firizu, ilovăţ şi racova, judeţul mehedinţi, generată de virusul sars-cov-2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu sars-cov-2 de 19,32 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,ţinând cont de hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă mehedinţi nr. 129 din 3.11.2021 emisă pe baza analizei de risc a direcţiei de sănătate publică mehedinţi nr. 19.711 din 3.11.2021 şi a avizului institutului naţional de sănătate publică/centrului naţional ...

4. ORDIN nr. 8.044 din 3 noiembrie 2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Hinova, cu satele aparţinătoare Hinova, Bistriţa, Cârjei şi Ostrovu Corbului, judeţul Mehedinţi EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1059 din 4 noiembrie 2021

Luând în considerare situaţia epidemiologică de la nivelul comunei hinova, cu satele aparţinătoare hinova, bistriţa, cârjei şi ostrovu corbului, judeţul mehedinţi, generată de virusul sars-cov-2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu sars-cov-2 de 11,78 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,ţinând cont de hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă mehedinţi nr. 129 din 3.11.2021 emisă pe baza analizei de risc a direcţiei de sănătate publică mehedinţi nr. 19.729 din 3.11.2021 şi a avizului institutului naţional de sănătate publică/centrului naţional de supraveghere ...

5. HOTĂRÂRE nr. 1.172 din 28 octombrie 2021 privind transmiterea unei părţi din imobilul 2985 aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii de utilitate publică de interes naţional "Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", şi modificarea anexelor nr. 4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1059 din 4 noiembrie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 28 alin. (3) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările ...

6. DECIZIE nr. 1.035 din 25 octombrie 2021 pentru modificarea şi completarea Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 534/2020 privind aprobarea metodologiilor de desfăşurare a probelor de concurs cu caracter eliminatoriu pentru ocuparea posturilor vacante de poliţist de penitenciare din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1059 din 4 noiembrie 2021

Luând în considerare prevederile art. 98^5 din legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 21 alin. (1) din anexa nr. 1 la ordinul ministrului justiţiei nr. 3.065/c/2020 pentru aprobarea regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante de poliţist de penitenciare şi a procedurii privind desfăşurarea verificărilor specifice şi criteriile de apreciere a comportamentului corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist de penitenciare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile administraţiei naţionale a penitenciarelor şi pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 652/2009 privind organizarea ...

7. DECIZIE nr. 535 din 4 noiembrie 2021 privind eliberarea, la cerere, a domnului Pavel-Cristian Balaj din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale Anti-Doping EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1059 din 4 noiembrie 2021

Având în vedere cererea domnului pavel-cristian balaj, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/25.800/1.11.2021,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 10 alin. (2) şi art. 13 alin. (1) din legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul pavel-cristian balaj se eliberează, la cerere, din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al agenţiei naţionale anti-doping.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:secretarul general ...

8. HOTĂRÂRE nr. 1.173 din 28 octombrie 2021 pentru retragerea statutului de utilitate publică recunoscut Fundaţiei "Columna" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1059 din 4 noiembrie 2021

Având în vedere faptul că fundaţia „columna“, recunoscută ca fiind de utilitate publică prin hotărârea guvernului nr. 795/2007, nu a îndeplinit obligaţiile de a menţine cel puţin nivelul activităţii şi performanţele care au determinat recunoaşterea acesteia ca fiind de utilitate publică, precum şi de a publica în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale în monitorul oficial al româniei, partea a iv-a, prevăzute la art. 41 alin. (2) lit. a) şi c) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. ...

9. HOTĂRÂRE nr. 1.171 din 28 octombrie 2021 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Argeş, Tulcea, Sibiu, Dolj, Suceava, Satu Mare, Constanţa, Iaşi, Prahova, Bihor, Vrancea, Ilfov şi municipiul Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1059 din 4 noiembrie 2021

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora în condiţiile legii.art. ...

10. DECIZIA nr. 535 din 15 iulie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 456 alin. (2) lit. j) şi ale art. 464 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1059 din 4 noiembrie 2021

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│livia doina stanciu│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│elena-simina │- judecător ││tănăsescu │ ...

11. DECRET nr. 1.086 din 3 noiembrie 2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1059 din 4 noiembrie 2021

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 762/2021,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicla data de 12 noiembrie ...

12. DECRET nr. 1.085 din 3 noiembrie 2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1059 din 4 noiembrie 2021

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 1.207/2021,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdoamna corina-mariana duca, judecător la ...

13. DECRET nr. 1.084 din 3 noiembrie 2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1059 din 4 noiembrie 2021

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 1.206/2021,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdoamna livia damian, judecător la ...

14. DECRET nr. 1.083 din 3 noiembrie 2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1059 din 4 noiembrie 2021

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 1.205/2021,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdoamna daniela-florela grigore, judecător la ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016