Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1048 din 09 Noiembrie 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1048 din 09 Noiembrie 2020

Monitorul Oficial 1048 din 09 Noiembrie 2020 (M. Of. 1048/2020)

1. HOTĂRÂRE nr. 20 din 27 octombrie 2020 privind radierea Societăţii SAPPAYA INTERNATIONAL EUROPE IFN - S.A. din Registrul general şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1048 din 9 noiembrie 2020

Luând în considerare aspectele consemnate în nota direcţiei supraveghere nr. vi/5/13.546 din 29.09.2020 privind propunerea de radiere din registrul general ţinut la banca naţională a româniei a instituţiei financiare nebancare sappaya international europe ifn - s.a. şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare, întocmită în baza constatărilor din raportul de supraveghere nr. vi/5/9.332 din 3.07.2020, referitoare la netransmiterea situaţiilor financiare anuale, a raportului administratorilor şi a raportului auditorului statutar, aferente datei de 31.12.2019, precum şi la necomunicarea modificărilor intervenite în situaţia societăţii referitoare la componenţa acţionariatului şi a consiliului de administraţie, şi având în vedere că societatea sappaya international europe ...

2. ORDIN nr. 4.659.862 din 8 noiembrie 2020 privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Mintiu Gherlei, judeţul Cluj EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1048 din 9 noiembrie 2020

Luând în considerare situaţia epidemiologică din localitatea mintiu gherlei, judeţul cluj, generată de coronavirusul sars-cov-2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu sars-cov-2 de 10,33 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,ţinând cont de hotărârile comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă cluj nr. 83 şi 84 din 8.11.2020 emise pe baza analizei de risc a direcţiei de sănătate publică a judeţului cluj nr. 16.888 din 7.11.2020 şi a avizului institutului naţional de sănătate publică nr. 98 din 7.11.2020,în temeiul prevederilor art. 3 lit. ...

3. ORDIN nr. 1.887 din 6 noiembrie 2020 pentru aplicarea în trimestrul III 2020 a prevederilor art. 3^7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1048 din 9 noiembrie 2020

Văzând referatul de aprobare nr. nt 11.930/2020 al direcţiei politica medicamentului, a dispozitivelor şi tehnologiilor medicale din cadrul ministerului sănătăţii,ţinând cont de prevederile art. 3^7 alin. (2) lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. 1se aprobă lista aferentă trimestrului iii 2020 ce conţine clasificarea medicamentelor de uz uman autorizate pentru punere pe piaţă ...

4. PROCEDURĂ din 18 septembrie 2020 de autorizare a unităţilor protejate EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1048 din 9 noiembrie 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.423 din 18 septembrie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.048 din 9 noiembrie 2020.──────────art. 1prezenta procedură stabileşte modalitatea de autorizare a unităţilor protejate pe baza autorizaţiei eliberate în condiţiile legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.art. 2autorizaţia de funcţionare ca unitate protejată este eliberată de către autoritatea naţională pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi, copii şi adopţii, denumită în continuare autoritate, prin ordin al preşedintelui acesteia, la propunerea structurii de specialitate. modelul autorizaţiei este prevăzut în anexa nr. 1.art. ...

5. ORDIN nr. 1.423 din 18 septembrie 2020 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1048 din 9 noiembrie 2020

Având în vedere:- legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– normele metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 268/2007, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârea guvernului nr. 1.002/2019 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi, copii şi adopţii;– referatul direcţiei drepturi persoane cu dizabilităţi din cadrul autorităţii naţionale pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi, copii şi adopţii nr. 20.959/ddpd/scicdpd/ari din 1.09.2020,în temeiul art. 15 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi ...

6. DECIZIE nr. 369 din 9 noiembrie 2020 privind numirea domnului Ştefan-Andrei Cazacu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1048 din 9 noiembrie 2020

În temeiul art. 29 şi art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ştefan-andrei cazacu se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul mediului, apelor şi pădurilor.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:secretarul general al guvernului,antonel tănasebucureşti, 9 noiembrie 2020.nr. 369.-----

7. DECIZIE nr. 368 din 9 noiembrie 2020 privind numirea domnului Vasile Panaite în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1048 din 9 noiembrie 2020

În temeiul art. 29 şi art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul vasile panaite se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul mediului, apelor şi pădurilor.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:secretarul general al guvernului,antonel tănasebucureşti, 9 noiembrie 2020.nr. 368.-----

8. DECIZIE nr. 367 din 9 noiembrie 2020 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Adrian-Nicolae Enache din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1048 din 9 noiembrie 2020

Având în vedere demisia domnului adrian-nicolae enache formulată în data de 4 noiembrie 2020, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/24.459/a.t. din data de 4 noiembrie 2020, în temeiul art. 29 şi art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul adrian-nicolae enache se eliberează, la cerere, din funcţia de subsecretar de stat la ministerul tineretului şi sportului.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:secretarul general al guvernului,antonel tănasebucureşti, 9 noiembrie 2020.nr. 367.-----

9. HOTĂRÂRE nr. 955 din 5 noiembrie 2020 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru sprijinirea publicării şi distribuirii manualelor şcolare la disciplina Istoria Românilor şi Universală aferente claselor a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a, a IX-a, a X-a şi a XII-a din învăţământul gimnazial şi liceal din Republica Moldova EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1048 din 9 noiembrie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 13 şi 14 din hotărârea guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al guvernului şi al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă suplimentarea bugetului secretariatului general al guvernului pe anul 2020 din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, la capitolul 67.01 „cultură, recreere şi religie“, titlul 59 „alte cheltuieli“, articolul 59.16 „proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare“, cu suma ...

10. HOTĂRÂRE nr. 937 din 5 noiembrie 2020 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Modernizare radare FPS-117" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1048 din 9 noiembrie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „modernizare radare fps-117“, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.art. 2finanţarea proiectului de investiţii se realizează de la bugetul de stat prin bugetul ministerului apărării naţionale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:ministrul ...

11. HOTĂRÂRE nr. 936 din 5 noiembrie 2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităţilor şi instituţiilor din România în procesul de programare şi negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 şi a cadrului instituţional de coordonare, gestionare şi control al acestor fonduri EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1048 din 9 noiembrie 2020

Având în vedere prevederile:- art. 63 din regulamentul (ue, euratom) nr. 1.046/2018 al parlamentului european şi al consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al uniunii, de modificare a regulamentelor (ue) nr. 1.296/2013, (ue) nr. 1.301/2013, (ue) nr. 1.303/2013, (ue) nr. 1.304/2013, (ue) nr. 1.309/2013, (ue) nr. 1.316/2013, (ue) nr. 223/2014, (ue) nr. 283/2014 şi a deciziei nr. 541/2014/ue şi de abrogare a regulamentului (ue, euratom) nr. 966/2012; – legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii de conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în românia, cu modificările ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016