Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1046 din 10 Decembrie 2018 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1046 din 10 Decembrie 2018

Monitorul Oficial 1046 din 10 Decembrie 2018 (M. Of. 1046/2018)

1. HOTĂRÂRE nr. 947 din 7 decembrie 2018 privind modificarea art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate", pentru anul 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1046 din 10 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicarticolul 9 din hotărârea guvernului nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei „ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate“, pentru anul 2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 8 din 4 ianuarie 2018, cu completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 9resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă de 220.021,4 mii lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 47.838 mii euro, şi se asigură din bugetul pe anul 2018 repartizat ...

2. ORDIN nr. 1.534 din 7 decembrie 2018 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1046 din 10 decembrie 2018

Văzând referatul de aprobare nr. sp 14.861 din 7.12.2018 al direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile art. 890 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. ianexa nr. 1 la ordinul ministrului sănătăţii ...

3. ORDIN nr. 1.425 din 27 noiembrie 2018 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul aparatului propriu al Ministerului Fondurilor Europene, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018 EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1046 din 10 decembrie 2018

Ţinând cont de referatul direcţiei generale economice nr. 86.908 din 22.11.2018 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul aparatului propriu al ministerului fondurilor europene, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018,având în vedere ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată prin legea nr. 147/2018,în temeiul prevederilor art. 6 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea ...

4. ORDIN nr. 136 din 3 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 53/2017 privind acceptarea donaţiilor, darurilor manuale, comodatelor şi sponsorizărilor în Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1046 din 10 decembrie 2018

În temeiul art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:art. iordinul ministrului afacerilor interne nr. 53/2017 privind acceptarea donaţiilor, darurilor manuale, comodatelor şi sponsorizărilor în ministerul afacerilor interne, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 388 din 24 mai 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 5 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) oferta are ca obiect bunuri care nu sunt prevăzute în tabela ...

5. DECIZIE nr. 306 din 10 decembrie 2018 privind numirea doamnei Ramona-Ioana Bruynseels în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1046 din 10 decembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 15 lit. c), al art. 19 şi al art. 21 alin. (1) lit. b) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna ramona-ioana bruynseels se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul ...

6. HOTĂRÂRE nr. 946 din 7 decembrie 2018 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1046 din 10 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 9 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 102/2018 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului muncii şi justiţiei sociale pe anul 2018 din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, cu suma de 42.566 mii lei, la capitolul 56.01 „transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei“, titlul 51 „transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, articolul 51.01 „transferuri curente“, alineatul 51.01.07 „transferuri din bugetul de ...

7. HOTĂRÂRE nr. 945 din 7 decembrie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1046 din 10 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 cu suma de 17.858 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, şi alocarea acesteia bugetelor locale ...

8. HOTĂRÂRE nr. 944 din 7 decembrie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru judeţul Maramureş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1046 din 10 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 cu suma de 14.680 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, şi alocarea acesteia judeţului maramureş pentru ...

9. HOTĂRÂRE nr. 943 din 7 decembrie 2018 pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1046 din 10 decembrie 2018

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 1.307/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 637/2008 al consiliului şi a regulamentului (ce) nr. 73/2009 al consiliului, precum şi ale regulamentului de punere în aplicare (ue) 2018/891 al comisiei din 21 iunie 2018 de stabilire, pentru anul 2018, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute în regulamentul (ue) nr. 1.307/2013 al parlamentului european şi al consiliului,în temeiul art. 108 ...

10. HOTĂRÂRE nr. 942 din 7 decembrie 2018 pentru modificarea art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1046 din 10 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicalineatul (5) al articolului 10 din hotărârea guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 965 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2018 este de 487.593,579 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale pe anul 2018."prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul ...

11. HOTĂRÂRE nr. 941 din 7 decembrie 2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vrancea de către doamna Stoica Cristina EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1046 din 10 decembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna stoica cristina exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului vrancea.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 7 decembrie 2018.nr. 941.-----

12. HOTĂRÂRE nr. 940 din 7 decembrie 2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vrancea de către domnul Bazilescu George Cristian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1046 din 10 decembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului vrancea de către domnul bazilescu george cristian.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 7 decembrie 2018.nr. 940.-----

13. DECIZIA nr. 546 din 18 septembrie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1046 din 10 decembrie 2018

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│petre lăzăroiu │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mircea Ştefan minea│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ ...

14. DECRET nr. 1.207 din 6 decembrie 2018 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri în domeniul protecţiei apelor EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1046 din 10 decembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind unele măsuri în domeniul protecţiei apelor şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 6 decembrie 2018.nr. 1.207.-----

15. LEGE nr. 298 din 7 decembrie 2018 privind unele măsuri în domeniul protecţiei apelor EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1046 din 10 decembrie 2018

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea condiţiilor de autorizare, din punctul de vedere al gospodăririi apelor, pentru folosinţele de apă care au în curs de realizare sau urmează să realizeze investiţii în infrastructura de apă uzată.art. 2pentru utilizatorii existenţi care realizează lucrări de investiţii în infrastructura de apă uzată, în autorizaţia de gospodărire a apelor, emisă pe o perioadă limitată, se înscriu valori-limită de încărcare cu poluanţi a apelor uzate evacuate în receptori naturali, care nu depăşesc valorile-limită prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016