Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1038 din 06 Noiembrie 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1038 din 06 Noiembrie 2020

Monitorul Oficial 1038 din 06 Noiembrie 2020 (M. Of. 1038/2020)

1.  LISTA nr. 25.787 din 3 noiembrie 2020 partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1038 din 6 noiembrie 2020

┌────┬──────────────────┬──────────────┐│nr. │numele │tipul ││crt.│competitorului │competitorului││ │electoral │ │├────┼──────────────────┼──────────────┤│1. │asociaŢia pro rom │minoritate ││ │europa │ │└────┴──────────────────┴──────────────┘bucureşti, 3 noiembrie 2020.nr. 25.787.-----

2.  METODOLOGIE din 22 octombrie 2020 de monitorizare specială a Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1038 din 6 noiembrie 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 5.867 din 22 octombrie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i nr. 1.038 din 6 noiembrie 2020.──────────art. 1academia de poliţie „alexandru ioan cuza“ din bucureşti, instituţie de învăţământ superior, care face parte din sistemul naţional de învăţământ, este monitorizată pe o perioadă de 12 luni, începând cu data publicării prezentei metodologii în monitorul oficial al româniei, partea i.art. 2(1) monitorizarea specială are în vedere verificarea ducerii la îndeplinire a măsurilor organizatorice şi activităţilor dispuse prin prezenta metodologie.(2) monitorizarea specială vizează asigurarea respectării standardelor legale de calitate specifice învăţământului superior, privind întreaga activitate ...

3.  ORDIN nr. 5.867 din 22 octombrie 2020 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1038 din 6 noiembrie 2020

În baza prevederilor art. 216 alin. (2) lit. c) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile hotărârii guvernului nr. 1.418/2006 pentru aprobarea metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul superior, cu modificările ulterioare,ale raportului extern de evaluare întocmit de consiliul de etică şi management universitar, înregistrat la unitatea executivă pentru finanţarea Învăţământului ...

4.  ORDIN nr. 5.864 din 22 octombrie 2020 pentru retragerea acreditării Şcolii doctorale Ordine publică şi siguranţă naţională din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1038 din 6 noiembrie 2020

Luând în considerare:- raportul extern de evaluare întocmit de consiliul de etică şi management universitar, înregistrat la unitatea executivă pentru finanţarea Învăţământului superior, a cercetării, dezvoltării şi inovării cu nr. cmu 149 din 19.10.2020 şi la ministerul educaţiei şi cercetării cu nr. 36.053 din 19.10.2020,în temeiul:- art. 170 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 45-47 din codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 681/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 10 din metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor ...

5.  ORDIN nr. 5.863 din 22 octombrie 2020 pentru retragerea acreditării Şcolii doctorale Drept din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1038 din 6 noiembrie 2020

Luând în considerare:- raportul extern de evaluare întocmit de consiliul de etică şi management universitar, înregistrat la unitatea executivă pentru finanţarea Învăţământului superior, a cercetării, dezvoltării şi inovării cu nr. cmu 149 din 19.10.2020 şi la ministerul educaţiei şi cercetării cu nr. 36.053 din 19.10.2020,în temeiul:- art. 170 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 45-47 din codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 681/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 10 din metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a ...

6.  HOTĂRÂRE nr. 933 din 28 octombrie 2020 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Perdele forestiere de protecţie a autostrăzii A2, judeţul Călăraşi, poziţiile kilometrice: 102 + 800 - 103 + 280; 103 + 380 - 105 + 100; 105 + 500 - 108 + 600; 108 + 700 - 111 + 530; 111 + 640 - 114 + 250; 114 + 350 - 115 + 970, de pe raza localităţilor Dragalina şi Perişoru, judeţul Călăraşi" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1038 din 6 noiembrie 2020

Având în vedere prevederile art. iii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 50/2016 pentru modificarea legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 150/2017, ale art. 2 alin. (1) lit. g) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) din normele metodologice de aplicare a legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 53/2011, cu completările ...

7.  HOTĂRÂRE nr. 929 din 28 octombrie 2020 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi şi declararea lui ca bun de interes public naţional EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1038 din 6 noiembrie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1), art. 293 alin. (5) şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului public - parchetul de pe lângă curtea de apel galaţi a imobilului-teren situat în municipiul galaţi, str. basarabiei nr. 45 a, judeţul galaţi, ...

8.  HOTĂRÂRE nr. 928 din 28 octombrie 2020 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Olt, Arad, Caraş-Severin, Dolj, Sibiu, Bihor, Braşov, Argeş, Ialomiţa, Giurgiu, Dâmboviţa, Buzău, Prahova, Cluj, Ilfov şi municipiul Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1038 din 6 noiembrie 2020

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora în condiţiile ...

9.  HOTĂRÂRE nr. 927 din 28 octombrie 2020 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A. a terenului în suprafaţă de 9,0775 ha, în vederea realizării obiectivului de utilitate publică şi de interes naţional "Continuarea lucrărilor miniere în perimetrul de licenţă al UMC Tismana - Tismana II" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1038 din 6 noiembrie 2020

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) şi (6), art. 38, 41 şi 44 din legea nr. 46/2008 - codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1, art. 2 alin. (1) lit. e) şi art. 14 din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2), art. 18 şi 20 din normele metodologice de aplicare a legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare,în temeiul ...

10.  DECIZIA nr. 544 din 2 iulie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. VII şi art. VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1038 din 6 noiembrie 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016