Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1035 din 29 Octombrie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1035 din 29 Octombrie 2021

Monitorul Oficial 1035 din 29 Octombrie 2021 (M. Of. 1035/2021)

1.  DECIZIE nr. 1.304 din 14 octombrie 2021 privind autorizarea Societăţii CORPORATE RISK INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. ca intermediar principal în asigurări EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1035 din 29 octombrie 2021

Autoritatea de supraveghere financiară, cu sediul în splaiul independenţei nr. 15, sectorul 5, bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. a) şi ale art. 6 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu ...

2.  ORDIN nr. 7.983 din 28 octombrie 2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Bâlvăneşti, cu satele aparţinătoare Bâlvăneşti, Bâlvăneştii de Jos, Călineştii de Jos, Călineştii de Sus şi Pârlagele, judeţul Mehedinţi EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1035 din 29 octombrie 2021

Luând în considerare situaţia epidemiologică de la nivelul comunei bâlvăneşti, cu satele aparţinătoare bâlvăneşti, bâlvăneştii de jos, călineştii de jos, călineştii de sus şi pârlagele, judeţul mehedinţi, generată de virusul sars-cov-2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu sars-cov-2 de 10,39 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,ţinând cont de hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă mehedinţi nr. 126 din 28.10.2021 emisă pe baza analizei de risc a direcţiei de sănătate publică mehedinţi nr. 19.148 din 28.10.2021 şi a avizului institutului naţional ...

3.  ORDIN nr. 1.345 din 25 octombrie 2021 privind aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Sulina, aparţinând S.C. A.S.P.L. Sulina - S.R.L. Sulina, judeţul Tulcea EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1035 din 29 octombrie 2021

Având în vedere referatul direcţiei transport naval nr. 31.025/1.253 din 4.08.2021 prin care se propune aprobarea evaluării de securitate portuară a portului sulina, aparţinând s.c. a.s.p.l. sulina - s.r.l. sulina, judeţul tulcea,ţinând cont de prevederile art. 6 alin. (4) din ordinul ministrului transporturilor nr. 290/2007 pentru introducerea măsurilor de întărire a securităţii portuare şi ale regulamentului (ce) nr. 725/2004 privind consolidarea securităţii navelor şi a instalaţiilor portuare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 9 alin. (4) din hotărârea guvernului ...

4.  HOTĂRÂRE nr. 1.147 din 22 octombrie 2021 privind modificarea şi completarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu privire la imobilul Casei de Asigurări de Sănătate Cluj, precum şi înscrierea unor imobile în domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1035 din 29 octombrie 2021

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi (2) şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în ...

5.  HOTĂRÂRE nr. 1.146 din 22 octombrie 2021 privind aprobarea închirierii unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sibiu (UM 0815 Sibiu) EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1035 din 29 octombrie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 333 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 861 alin. (3) şi art. 868 alin. (2) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă închirierea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului afacerilor interne - inspectoratul de jandarmi judeţean sibiu (um 0815 sibiu), având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea utilizării pentru activităţi zootehnice şi agricole.art. ...

6.  HOTĂRÂRE nr. 1.145 din 22 octombrie 2021 pentru modificarea poziţiei nr. 8 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului şi pentru înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Braşov din subordinea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1035 din 29 octombrie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ipoziţia nr. 8 din anexa la hotărârea guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 314 din 11 noiembrie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"┌──┬──────┬─────────┬──────────────────┐│ │ │ │palat ...

7.  HOTĂRÂRE nr. 1.143 din 22 octombrie 2021 privind desfiinţarea Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Ploieşti şi reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1035 din 29 octombrie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 172 alin. (5) şi (7) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă desfiinţarea spitalului de obstetrică-ginecologie ploieşti, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul ploieşti, str. mihai bravu nr. 116, judeţul prahova, al cărui management a fost preluat de către consiliul judeţean prahova.(2) desfiinţarea spitalului prevăzut la alin. (1) se realizează prin reorganizarea acestuia în structură fără personalitate juridică, în cadrul spitalului judeţean de urgenţă ploieşti, unitate sanitară publică ...

8.  HOTĂRÂRE nr. 1.142 din 22 octombrie 2021 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de sare gemă din perimetrul Nireş, judeţul Cluj EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1035 din 29 octombrie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de sare gemă din perimetrul nireş, judeţul cluj, aflat în administrarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2agenţia naţională pentru resurse minerale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu ministerul finanţelor, va opera modificările corespunzătoare ...

9.  DECIZIA nr. 460 din 1 iulie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (4) teza a doua şi alin. (6), precum şi ale art. 15 alin. (3) teza a doua din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1035 din 29 octombrie 2021

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

10.  DECIZIA nr. 417 din 17 iunie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 509 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1035 din 29 octombrie 2021

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016