Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1029 din 04 Noiembrie 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1029 din 04 Noiembrie 2020

Monitorul Oficial 1029 din 04 Noiembrie 2020 (M. Of. 1029/2020)

1. HOTĂRÂRE nr. 145 din 29 octombrie 2020 pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 4 noiembrie 2020

În temeiul art. 29 alin. (1) lit. a) din legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,colegiul de conducere al Înaltei curţi de casaţie şi justiţie adoptă prezenta hotărâre.art. iregulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei curţi de casaţie şi justiţie, republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 121 din 17 februarie 2020, se completează după cum urmează:1. la articolul 2 alineatul (3), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:"g) compartimentul de documente clasificate."2. la articolul 13 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul ...

2. ORDIN nr. 1.124 din 30 octombrie 2020 pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 4 noiembrie 2020

Văzând referatul de aprobare nr. dg 4.256 din 30.10.2020 al directorului general al casei naţionale de asigurări de sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, a legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea ...

3. ORDIN nr. 1.865 din 14 octombrie 2020 pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 4 noiembrie 2020

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei managementul resurselor cinegetice nr. dmrc/149.153/28.07.2020, în temeiul prevederilor art. 5 şi 53 din legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului, apelor şi pădurilor,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:art. ianexele nr. 1-5 la ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al româniei în ...

4. ORDIN nr. 467 din 3 noiembrie 2020 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 4 noiembrie 2020

Ţinând cont de avizul ministerului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 146.928 din 30.10.2020, înregistrat la autoritatea naţională de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice cu nr. 815.607/i.t. din 2.11.2020,luând în considerare referatul de aprobare al autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice nr. 814.428/2020,în temeiul prevederilor art. 14 alin. (1^1) şi al art. 16 alin. (7) din legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice emite următorul ordin:art. iregulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare ...

5. ORDIN nr. 155 din 29 octombrie 2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 106/2018 pentru desemnarea personalului Ministerului Afacerilor Interne competent să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni contravenţionale prevăzute în acte normative EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 4 noiembrie 2020

În temeiul art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:art. ianexa la ordinul ministrului afacerilor interne nr. 106/2018 pentru desemnarea personalului ministerului afacerilor interne competent să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni contravenţionale prevăzute în acte normative, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 854 din 9 octombrie 2018, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin. art. iiprezentul ordin se publică în monitorul oficial al româniei, partea i.ministrul afacerilor interne,marcel ...

6. ORDIN nr. 45 din 19 octombrie 2020 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază EMITENT: Serviciul de Pază şi Protecţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 4 noiembrie 2020

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. f) şi art. 6 din legea nr. 574/2004 privind semnul onorific În serviciul patriei pentru maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările şi completările ulterioare,directorul serviciului de protecţie şi pază emite prezentul ordin.art. 1se conferă semnul onorific În serviciul patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, maiştrilor militari şi subofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 1.art. 2se conferă semnul onorific În serviciul patriei, pentru 20 de ani ...

7. ORDIN nr. 44 din 19 octombrie 2020 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază EMITENT: Serviciul de Pază şi Protecţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 4 noiembrie 2020

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. f) şi art. 6 din legea nr. 573/2004 privind semnul onorific În serviciul patriei pentru ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, şi preoţi militari, cu modificările ulterioare,directorul serviciului de protecţie şi pază emite prezentul ordin.art. 1se conferă semnul onorific În serviciul patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, ofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 1.art. 2se conferă semnul onorific În serviciul patriei, pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, ofiţerilor prevăzuţi în ...

8. DECRET nr. 840 din 4 noiembrie 2020 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 4 noiembrie 2020

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea consiliului suprem de apărare a Ţării, cu modificările ulterioare, având în vedere propunerea directorului serviciului român de informaţii şi hotărârea consiliului suprem de apărare a Ţării nr. 123/2020, preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdomnul general de brigadă cu o stea scornea constantin dorel se înaintează în gradul de general-maior cu două stele şi trece în rezervă cu ...

9. DECRET nr. 837 din 4 noiembrie 2020 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 4 noiembrie 2020

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) şi ale art. 7 lit. a din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale legii nr. 8/2003 privind ordinul meritul cultural şi medalia meritul cultural, cu modificările ulterioare,în semn de recunoaştere a sprijinului important acordat cercetării româneşti, pentru contribuţia majoră avută la dezvoltarea strategiei danubius-ri,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse conferă ordinul meritul cultural în grad de ofiţer, categoria h ...

10. DECRET nr. 836 din 4 noiembrie 2020 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 4 noiembrie 2020

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) şi ale art. 7 lit. a din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale legii nr. 8/2003 privind ordinul meritul cultural şi medalia meritul cultural, cu modificările ulterioare,în semn de apreciere pentru contribuţia personală importantă pe care au avut-o la dezvoltarea proiectelor educaţionale, sociale şi economice româno-olandeze, precum şi la promovarea imaginii ţării noastre în regatul Ţărilor de jos,preşedintele româniei d e c r e t e ...

11. DECRET nr. 835 din 4 noiembrie 2020 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 4 noiembrie 2020

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) şi ale art. 7 lit. a din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale legii nr. 8/2003 privind ordinul meritul cultural şi medalia meritul cultural, cu modificările ulterioare,în semn de apreciere pentru contribuţia importantă avută la promovarea imaginii româniei în regatul Ţărilor de jos, a limbii şi literaturii române ca fundament al culturii şi valorilor româneşti,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol ...

12. DECRET nr. 834 din 4 noiembrie 2020 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 4 noiembrie 2020

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) şi ale art. 7 lit. a din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale legii nr. 8/2003 privind ordinul meritul cultural şi medalia meritul cultural, cu modificările ulterioare,în semn de apreciere pentru măiestria artistică şi locul important pe care îl are în viaţa cultural-artistică a ţării, pentru talentul, dăruirea şi profesionalismul care au dus la îmbogăţirea culturii şi spiritualităţii universale, promovând imaginea româniei în regatul Ţărilor de jos, ...

13. DECRET nr. 833 din 4 noiembrie 2020 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 4 noiembrie 2020

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) şi ale art. 6 lit. a din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea ordinului şi medaliei naţionale pentru merit, aprobată prin legea nr. 542/2001, cu modificările ulterioare,în semn de înaltă apreciere pentru importanta activitate diplomatică desfăşurată în beneficiul relaţiilor româno-olandeze, pentru deschiderea manifestată faţă de ţara noastră, angajându-se profund şi dedicat la promovarea stabilităţii şi securităţii europene, preşedintele ...

14. DECRET nr. 832 din 4 noiembrie 2020 privind conferirea Medaliei Naţionale Serviciul Credincios EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 4 noiembrie 2020

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) şi ale art. 9 lit. b din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale legii nr. 517/2003 privind conferirea decoraţiilor de război, cu ocazia aniversării zilei veteranilor, în semn de recunoştinţă şi apreciere a profesionalismului, curajului şi spiritului de sacrificiu dovedite în executarea misiunilor în teatrul de operaţii din afganistan, în timpul cărora au fost răniţi, preşedintele româniei d e c r e t e a z ...

15. DECRET nr. 831 din 4 noiembrie 2020 privind conferirea Medaliei Naţionale Serviciul Credincios EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 4 noiembrie 2020

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) şi ale art. 9 lit. b din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale legii nr. 517/2003 privind conferirea decoraţiilor de război, cu ocazia aniversării zilei veteranilor, în semn de recunoştinţă şi apreciere a profesionalismului, curajului şi spiritului de sacrificiu dovedite în executarea misiunilor în teatrul de operaţii din afganistan, în timpul cărora au fost răniţi, preşedintele româniei d e c r e t e a z ...

16. DECRET nr. 830 din 4 noiembrie 2020 privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 4 noiembrie 2020

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, art. 5 alin. (5), art. 9^2 alin. (5) şi ale art. 26 din legea recunoştinţei pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din valea jiului-lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse conferă titlul de luptător pentru victoria revoluţiei din decembrie 1989 - luptător cu rol determinant persoanelor ...

17. DECRET nr. 829 din 4 noiembrie 2020 privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 4 noiembrie 2020

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, art. 5 alin. (5), art. 9^2 alin. (5) şi ale art. 26 din legea recunoştinţei pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din valea jiului-lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse conferă titlul de luptător pentru victoria revoluţiei din decembrie 1989 - luptător cu rol determinant persoanelor ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016