Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 102 din 01 Februarie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 102 din 01 Februarie 2022

Monitorul Oficial 102 din 01 Februarie 2022 (M. Of. 102/2022)

3. ORDIN nr. M.213 din 4 noiembrie 2021 privind aprobarea modelelor de documente utilizate pentru stabilirea şi transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene în sistemul pensiilor militare de stat EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 102 din 1 februarie 2022

Pentru aplicarea prevederilor art. 13 alin. (5), art. 16 alin. (2) şi ale art. 55 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor uniunii europene,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 23 alin. 3 din legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea ...

4. ORDIN nr. 59 din 28 ianuarie 2022 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 102 din 1 februarie 2022

Văzând referatul de aprobare nr. dg 247 din 28.01.2022 al directorului general al casei naţionale de asigurări de sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 291 alin. (2) din legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din statutul casei naţionale de asigurări de sănătate, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele ...

5. ORDIN nr. 106 din 31 ianuarie 2022 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2022 EMITENT: Ministerul Finantelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 102 din 1 februarie 2022

În temeiul:- art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 6 alin. (2) din ordonanţă de urgenţă a guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin legea nr. 109/2021;– ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin hotărârea ...

6. ORDIN nr. 94 din 28 ianuarie 2022 privind obligaţiile fiscale şi bugetare care pot fi achitate prin intermediul cardurilor bancare la terminalele POS instalate la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului EMITENT: Ministerul Finantelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 102 din 1 februarie 2022

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 250/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5^4 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 163 alin. (11) lit. e) din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor ...

7. ORDIN nr. 79 din 21 ianuarie 2022 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice EMITENT: Ministerul Finantelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 102 din 1 februarie 2022

În temeiul prevederilor art. 53 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor emite următorul ordin:art. ianexa la ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 108 din 2 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. codul în profil departamental 20 „ministerul muncii şi protecţiei sociale“, codul în profil departamental 21 ...

8. DECIZIE nr. 112 din 1 februarie 2022 privind numirea domnului Octavian-Daniel Chelemen în calitatea de membru al Consiliului de administraţie şi în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 102 din 1 februarie 2022

Având în vedere propunerea formulată de ministrul muncii şi solidarităţii sociale prin adresa nr. 1.042/mcb din 26 ianuarie 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/666 din 26 ianuarie 2022,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 12 alin. (1) lit. a), art. 19 alin. (1) şi (3) şi art. 21 alin. (1) din legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în ...

9. DECIZIE nr. 111 din 1 februarie 2022 privind revocarea doamnei Maria Mareş din calitatea de membru al Consiliului de administraţie şi din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 102 din 1 februarie 2022

Având în vedere propunerea formulată de ministrul muncii şi solidarităţii sociale prin adresa nr. 1.042/mcb din 26 ianuarie 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/666 din 26 ianuarie 2022,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 12 alin. (1) lit. a), art. 14 alin. (1) lit. d) şi al art. 19 alin. (1) şi (3) din legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data ...

10. DECIZIE nr. 110 din 1 februarie 2022 pentru numirea domnului Gabriel Teodosie Marinov în funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 102 din 1 februarie 2022

Având în vedere propunerea ministrului mediului, apelor şi pădurilor, formulată prin adresa nr. 40.028/bt din 26 ianuarie 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/679 din 27 ianuarie 2022,în temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. 3 şi 4 din legea nr. 82/1993 privind constituirea rezervaţiei biosferei „delta dunării“, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul gabriel teodosie marinov se numeşte în funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al administraţiei rezervaţiei ...

11. DECIZIE nr. 109 din 1 februarie 2022 pentru revocarea doamnei Atena-Adriana Groza din funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 102 din 1 februarie 2022

Având în vedere propunerea ministrului mediului, apelor şi pădurilor, formulată prin adresa nr. 40.028/bt din 26 ianuarie 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/679 din 27 ianuarie 2022,în temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. 3 şi 4 din legea nr. 82/1993 privind constituirea rezervaţiei biosferei „delta dunării“, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna atena-adriana groza se revocă din funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al administraţiei rezervaţiei biosferei ...

12. HOTĂRÂRE nr. 144 din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea specificaţiilor tehnice pentru transmiterea datelor din sursele administrative pentru efectuarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 102 din 1 februarie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 28 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din românia în anul 2021, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 178/2020, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă specificaţiile tehnice pentru transmiterea datelor din sursele administrative pentru efectuarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din românia în anul 2021, de fiecare sursă de date în parte către institutul naţional de statistică, după cum urmează:a) specificaţiile tehnice pentru transmiterea datelor administrative de către ministerul afacerilor interne - direcţia ...

13. HOTĂRÂRE nr. 143 din 31 ianuarie 2022 privind forma şi conţinutul instrumentarului recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 102 din 1 februarie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 29 lit. c) şi art. 31-33 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din românia în anul 2021, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 178/2020, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1instrumentarul recensământului populaţiei şi locuinţelor din românia în anul 2021, denumit în continuare rpl 2021, este alcătuit din:a) chestionarul de recensământ;b) clasificările şi nomenclatoarele prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi ...

14. DECIZIA nr. 617 din 5 octombrie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor cuprinse la nr. crt. 1-12 din capitolul II "Salarii de bază pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi parchetelor" din anexa nr. V "Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Justiţie» şi Curtea Constituţională" la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi ale art. 38 alin. (6) din aceeaşi lege EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 102 din 1 februarie 2022

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016