Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1018 din 18 Decembrie 2019 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1018 din 18 Decembrie 2019

Monitorul Oficial 1018 din 18 Decembrie 2019 (M. Of. 1018/2019)

1. RECTIFICARE nr. 209 din 20 noiembrie 2019 referitoare la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 209/2019 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1018 din 18 decembrie 2019

În cuprinsul ordinului preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 209/2019 pentru modificarea şi completarea unor ordine emise de preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 972 din 3 decembrie 2019, se fac următoarele rectificări:- la art. xv (cu referire la tot cuprinsul art. 21 din condiţiile-cadru aprobate prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 110/2018), în loc de: „licenţei/licenţă“ se va citi: „autorizaţiei/autorizaţie“;– la art. xvi (cu referire la tot cuprinsul art. 21 din condiţiile-cadru aprobate prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de ...

2. RECTIFICARE nr. M.132 din 21 iunie 2019 referitoare la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.132/2019 EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1018 din 18 decembrie 2019

Numărul curent 23 din anexa nr. 3 la ordinul ministrului apărării naţionale nr. m.132/2019 privind conferirea semnului onorific În serviciul patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din ministerul apărării naţionale, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 571 din 11 iulie 2019, se rectifică conform anexei*).*) anexa nu se publică, deoarece conţine informaţii clasificate.----

3. ORDIN nr. 1.152 din 16 decembrie 2019 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1018 din 18 decembrie 2019

Văzând referatul de aprobare nr. dg 1.784 din 16.12.2019 al directorului general al casei naţionale de asigurări de sănătate, având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările ulterioare, şi hotărârea guvernului nr. 440/2019 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor hotărârii guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 şi pentru modificarea secţiunii a din anexa la aceasta,în temeiul art. 291 alin. (2) din legea nr. ...

4. ORDIN nr. 1.860 din 13 decembrie 2019 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1018 din 18 decembrie 2019

Văzând referatul de aprobare al direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale nr. vsc 2.261 din 11.12.2019,în baza prevederilor art. 890 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. iarticolul 3 din ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 215 din 29 martie 2017, cu modificările şi ...

5. DECIZIE nr. 531 din 18 decembrie 2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Daniela Mihaela Cămărăşan a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1018 din 18 decembrie 2019

Având în vedere propunerea ministerului afacerilor externe, formulată prin adresa nr. a/13.962 din 19 noiembrie 2019, înregistrată la cabinetul primministrului cu nr. 5/7.316 din 20 noiembrie 2019, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 52.990/2019,în temeiul art. 29, al art. 397 lit. b), al art. 502 alin. (1) lit. f) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) lit. c) din legea nr. 269/2003 privind statutul corpului diplomatic şi consular al româniei, cu modificările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării ...

6. DECIZIE nr. 530 din 18 decembrie 2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Laura Elena Chiorean a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1018 din 18 decembrie 2019

Având în vedere propunerea ministerului afacerilor externe, formulată prin adresa nr. a/13.962 din 19 noiembrie 2019, înregistrată la cabinetul primministrului cu nr. 5/7.316 din 20 noiembrie 2019,în temeiul art. 29, art. 397 lit. b), art. 502 alin. (1) lit. f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3), art. 524 alin. (1) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna laura elena chiorean a funcţiei publice temporar vacante ...

7. HOTĂRÂRE nr. 959 din 18 decembrie 2019 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Vasile Alecu din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de subprefect al judeţului Buzău EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1018 din 18 decembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. c) şi alin. (3), ale art. 397 lit. a), ale art. 503 alin. (1) şi (2), ale art. 524 alin. (1) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se dispune aplicarea mobilităţii pentru domnul vasile alecu din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de subprefect al judeţului buzău.(2) domnul vasile alecu predă lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate ...

8. HOTĂRÂRE nr. 958 din 18 decembrie 2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vaslui de către domnul Poiană Narcis-Emil EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1018 din 18 decembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. d) şi alin. (3), ale art. 397 lit. a), ale art. 509 alin. (3) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul poiană narcis-emil exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului vaslui.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:ministrul afacerilor interne,marcel ion velabucureşti, 18 decembrie 2019.nr. 958.-----

9. HOTĂRÂRE nr. 957 din 18 decembrie 2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Teleorman de către domnul Nicolae Eugen-Constantin EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1018 din 18 decembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. d) şi alin. (3), ale art. 397 lit. a), ale art. 509 alin. (3) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul nicolae eugen-constantin exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului teleorman.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:ministrul afacerilor interne,marcel ion velabucureşti, 18 decembrie 2019.nr. 957.-----

10. HOTĂRÂRE nr. 956 din 18 decembrie 2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Prahova de către doamna Duţă Maria-Mihaela EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1018 din 18 decembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. d) şi alin. (3), ale art. 397 lit. a), ale art. 509 alin. (3) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna duţă maria-mihaela exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului prahova.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:ministrul afacerilor interne,marcel ion velabucureşti, 18 decembrie 2019.nr. 956.-----

11. HOTĂRÂRE nr. 955 din 18 decembrie 2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Iaşi de către domnul Tuduran Marian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1018 din 18 decembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. d) şi alin. (3), ale art. 397 lit. a), ale art. 509 alin. (3) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul tuduran marian exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului iaşi.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:ministrul afacerilor interne,marcel ion velabucureşti, 18 decembrie 2019.nr. 955.-----

12. HOTĂRÂRE nr. 954 din 18 decembrie 2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ialomiţa de către domnul Barbu Emilian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1018 din 18 decembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. d) şi alin. (3), ale art. 397 lit. a), ale art. 509 alin. (3) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul barbu emilian exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului ialomiţa.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:ministrul afacerilor interne,marcel ion velabucureşti, 18 decembrie 2019.nr. 954.-----

13. HOTĂRÂRE nr. 953 din 18 decembrie 2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Brăgaru Mirel-Dragoş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1018 din 18 decembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. d) şi alin. (3), ale art. 397 lit. a), ale art. 509 alin. (3) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul brăgaru mirel-dragoş exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului giurgiu.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:ministrul afacerilor interne,marcel ion velabucureşti, 18 decembrie 2019.nr. 953.-----

14. HOTĂRÂRE nr. 952 din 18 decembrie 2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către domnul Nechifor Dan EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1018 din 18 decembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. d) şi alin. (3), ale art. 397 lit. a), ale art. 509 alin. (3) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul nechifor dan exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului botoşani.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:ministrul afacerilor interne,marcel ion velabucureşti, 18 decembrie 2019.nr. 952.------

15. HOTĂRÂRE nr. 951 din 18 decembrie 2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către doamna Coşa Maricica-Luminiţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1018 din 18 decembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. d) şi alin. (3), ale art. 397 lit. a), ale art. 505 alin. (5), ale art. 509 alin. (3) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna coşa maricica-luminiţa exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului bacău.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:ministrul afacerilor interne,marcel ion velabucureşti, 18 decembrie 2019.nr. 951.-----

16. HOTĂRÂRE nr. 950 din 18 decembrie 2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vâlcea de către domnul Costea Tiberiu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1018 din 18 decembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. d) şi alin. (3), ale art. 397 lit. a), ale art. 509 alin. (3) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul costea tiberiu exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului vâlcea.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:ministrul afacerilor interne,marcel ion velabucureşti, 18 decembrie 2019.nr. 950.-----

17. HOTĂRÂRE nr. 949 din 18 decembrie 2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către domnul Ionescu Cristian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1018 din 18 decembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. d) şi alin. (3), ale art. 397 lit. a), ale art. 509 alin. (3) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul ionescu cristian exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului prahova.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:ministrul afacerilor interne,marcel ion velabucureşti, 18 decembrie 2019.nr. 949.-----

18. HOTĂRÂRE nr. 948 din 18 decembrie 2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Maramureş de către domnul Ungur Silviu-Nicolae EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1018 din 18 decembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. d) şi alin. (3), ale art. 397 lit. a), ale art. 509 alin. (3) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul ungur silviu-nicolae exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului maramureş.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:ministrul afacerilor interne,marcel ion velabucureşti, 18 decembrie 2019.nr. 948.-----

19. HOTĂRÂRE nr. 947 din 18 decembrie 2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Harghita de către domnul Proca Ion EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1018 din 18 decembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. d) şi alin. (3), ale art. 397 lit. a), ale art. 509 alin. (3) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul proca ion exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului harghita.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:ministrul afacerilor interne,marcel ion velabucureşti, 18 decembrie 2019.nr. 947.-----

20. HOTĂRÂRE nr. 946 din 18 decembrie 2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dâmboviţa de către domnul Popa Aurelian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1018 din 18 decembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. d) şi alin. (3), ale art. 397 lit. a), ale art. 509 alin. (3) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul popa aurelian exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului dâmboviţa.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:ministrul afacerilor interne,marcel ion velabucureşti, 18 decembrie 2019.nr. 946.-----

21. HOTĂRÂRE nr. 945 din 18 decembrie 2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Braşov de către domnul Văsii Mihai-Cătălin EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1018 din 18 decembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. d) şi alin. (3), ale art. 397 lit. a), ale art. 509 alin. (3) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul văsii mihai-cătălin exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului braşov.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:ministrul afacerilor interne,marcel ion velabucureşti, 18 decembrie 2019.nr. 945.-----

22. HOTĂRÂRE nr. 944 din 18 decembrie 2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bihor de către domnul Ţiplea Dumitru EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1018 din 18 decembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. d) şi alin. (3), ale art. 397 lit. a), ale art. 509 alin. (3) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul Ţiplea dumitru exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului bihor.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:ministrul afacerilor interne,marcel ion velabucureşti, 18 decembrie 2019.nr. 944.-----

23. HOTĂRÂRE nr. 943 din 18 decembrie 2019 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Jîjîie Antonel din funcţia publică de prefect în funcţia publică de subprefect al judeţului Dâmboviţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1018 din 18 decembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. c) şi alin. (3), ale art. 397 lit. a), ale art. 503 alin. (1) şi (2), ale art. 524 alin. (1) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se dispune aplicarea mobilităţii pentru domnul jîjîie antonel din funcţia publică de prefect al judeţului dâmboviţa în funcţia publică de subprefect al judeţului dâmboviţa.(2) domnul jîjîie antonel predă lucrările şi bunurile care i-au ...

24. HOTĂRÂRE nr. 942 din 18 decembrie 2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Prahova de către domnul Drăgănescu Emil EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1018 din 18 decembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 397 lit. a), ale art. 524 alin. (1) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului prahova de către domnul drăgănescu emil.(2) domnul drăgănescu emil predă lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu în termen de 3 zile de la data ...

25. HOTĂRÂRE nr. 941 din 18 decembrie 2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ialomiţa de către doamna Tudor Silica-Vali EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1018 din 18 decembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 397 lit. a), ale art. 524 alin. (1) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului ialomiţa de către doamna tudor silica-vali.(2) doamna tudor silica-vali predă lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu în termen de 3 zile de la data ...

26. HOTĂRÂRE nr. 940 din 18 decembrie 2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dâmboviţa de către doamna Mureşan Florina-Ramona EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1018 din 18 decembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 397 lit. a), ale art. 524 alin. (1) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului dâmboviţa de către doamna mureşan florina-ramona.(2) doamna mureşan florina-ramona predă lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu în termen de 3 zile de la data ...

27. HOTĂRÂRE nr. 939 din 18 decembrie 2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Done Ionuţ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1018 din 18 decembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 397 lit. a), ale art. 524 alin. (1) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului constanţa de către domnul done ionuţ.(2) domnul done ionuţ predă lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu în termen de 3 zile de la data ...

28. DECRET nr. 1.076 din 17 decembrie 2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1018 din 18 decembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere hotărârea secţiei pentru procurori a consiliului superior al magistraturii nr. 1.159/2019,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicla data de 20 decembrie 2019, domnul laurenţiu ...

29. DECRET nr. 1.075 din 17 decembrie 2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1018 din 18 decembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere hotărârea secţiei pentru procurori a consiliului superior al magistraturii nr. 1.158/2019,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicla data de 18 decembrie 2019, domnul adrian ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016