Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1012 din 22 Octombrie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1012 din 22 Octombrie 2021

Monitorul Oficial 1012 din 22 Octombrie 2021 (M. Of. 1012/2021)

1. HOTĂRÂRE nr. 90 din 21 octombrie 2021 privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată EMITENT: Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1012 din 22 octombrie 2021

Având în vedere propunerile institutului naţional de sănătate publică referitoare la clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată, formulate în temeiul prevederilor art. 1 alin. (3) din hotărârea comitetului naţional pentru situaţii de urgenţă nr. 43/2021, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) şi art. 8^1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 21/2004 privind sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4, art. 11 alin. (1) şi art. 15 alin. (4) din legea nr. 136/2020 privind ...

2. ORDIN nr. 938 din 14 octombrie 2021 pentru modificarea Normelor privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intră în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 346/2006 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1012 din 22 octombrie 2021

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei reglementări şi norme de contractare nr. rn 1.732 din 12.10.2021,în temeiul dispoziţiilor:- art. 255 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 8 şi 22 din legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ordinului biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor în sistemul sanitar din românia;– art. 17 alin. (5) din statutul casei naţionale de asigurări de sănătate, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele casei naţionale de asigurări de ...

3. ORDIN nr. 5.490 din 22 octombrie 2021 pentru instituirea unor măsuri în învăţământul preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1012 din 22 octombrie 2021

Având în vedere prevederile:- art. 94 alin. (2) lit. r) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 7 din hotărârea comitetului naţional pentru situaţii de urgenţă nr. 91/2021 privind stabilirea unor măsuri suplimentare în scopul gestionării riscului de sănătate publică cauzat de numărul mare de infectări cu virusul sars-cov-2;– referatului de aprobare nr. 738/dgip din 22.10.2021 prin care se propune aprobarea ordinului privind instituirea unor măsuri la nivelul învăţământului preuniversitar,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.art. ...

4. ORDIN nr. 5.000 din 23 august 2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Hipocrate" din municipiul Constanţa EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1012 din 22 octombrie 2021

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 103/2020, luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de ...

5. ORDIN nr. 4.966 din 23 august 2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Smart Kids" din municipiul Bucureşti EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1012 din 22 octombrie 2021

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere dispoziţiile art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 103/2020, ţinând cont de prevederile art. ii alin. (2) şi (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 23/2019 pentru completarea legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene, aprobată cu completări ...

6. ORDIN nr. 2.278 din 22 octombrie 2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1012 din 22 octombrie 2021

Văzând referatul de aprobare al direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul ministerului sănătăţii nr. caz 2.525 din 22.10.2021,având în vedere:- prevederile art. 10 şi 15 din legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) şi b) şi ale art. 25 alin. (2) teza i din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările ...

7. ORDIN nr. 1.239 din 4 octombrie 2021 pentru modificarea şi completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici EMITENT: Ministerul Finantelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1012 din 22 octombrie 2021

În temeiul art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 4 din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor emite următorul ordin: art. ireglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la punctul 339, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul ...

10. ORDIN nr. 879 din 10 septembrie 2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Titan Power - S.A. EMITENT: Ministerul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1012 din 22 octombrie 2021

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea ministerului energiei, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) ...

11. DECIZIE nr. 520 din 22 octombrie 2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Mihail-Adrian Oprescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1012 din 22 octombrie 2021

Având în vedere propunerea formulată de ministerul muncii şi protecţiei sociale prin adresa nr. 1.244 din 13 octombrie 2021, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/24.330/thg din 13 octombrie 2021, adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 43.900/2021, precum şi acordul scris al domnului mihail-adrian oprescu, în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) şi f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu ...

12. DECIZIE nr. 519 din 22 octombrie 2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Daniel Felix Manta a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1012 din 22 octombrie 2021

Având în vedere propunerea formulată de autoritatea naţională pentru protecţia consumatorilor prin adresa nr. 2.571 din 7 iulie 2021, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/16.616/thg din 7 iulie 2021, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 29.678/2021,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul daniel felix manta, comisar ...

13. DECIZIE nr. 518 din 22 octombrie 2021 privind eliberarea doamnei Corina Licea din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Institutului Naţional de Administraţie EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1012 din 22 octombrie 2021

În temeiul art. 29 şi art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 alin. (1) şi (2) din ordonanţa guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea institutului naţional de administraţie, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 44/2017, cu modificările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna corina licea se eliberează din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al institutului naţional de administraţie.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:secretarul general al guvernului,tiberiu horaţiu gorunbucureşti, 22 octombrie 2021.nr. 518.-----

14. HOTĂRÂRE nr. 1.134 din 22 octombrie 2021 privind numirea domnului Moldovan Gheorghe-Alexandru în funcţia de prefect al judeţului Suceava EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1012 din 22 octombrie 2021

Având în vedere prevederile art. 250 şi ale art. 251 alin. (1), (2), (2^1) şi (2^2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul moldovan gheorghe-alexandru se numeşte în funcţia de prefect al judeţului suceava.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:ministrul afacerilor interne,lucian nicolae bodebucureşti, 22 octombrie 2021.nr. 1.134.-----

15. HOTĂRÂRE nr. 1.133 din 22 octombrie 2021 privind numirea domnului Ţiclea Daniel-Marian în funcţia de prefect al judeţului Buzău EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1012 din 22 octombrie 2021

Având în vedere prevederile art. 250 şi ale art. 251 alin. (1), (2), (2^1) şi (2^3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul Ţiclea daniel-marian se numeşte în funcţia de prefect al judeţului buzău.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:ministrul afacerilor interne,lucian nicolae bodebucureşti, 22 octombrie 2021.nr. 1.133.-----

16. HOTĂRÂRE nr. 1.132 din 22 octombrie 2021 privind numirea domnului Perianu Radu-Valeriu în funcţia de prefect al judeţului Argeş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1012 din 22 octombrie 2021

Având în vedere prevederile art. 250 şi ale art. 251 alin. (1), (2), (2^1) şi (2^3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul perianu radu-valeriu se numeşte în funcţia de prefect al judeţului argeş.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:ministrul afacerilor interne,lucian nicolae bodebucureşti, 22 octombrie 2021.nr. 1.132.------

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016