Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1007 din 18 Octombrie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1007 din 18 Octombrie 2022

Monitorul Oficial 1007 din 18 Octombrie 2022 (M. Of. 1007/2022)

1. ORDIN nr. 5.221 din 30 august 2022 pentru schimbarea sediului Grădiniţei Eliseni, structură arondată unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială "Bem József" Secuieni din satul Eliseni, judeţul Harghita EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1007 din 18 octombrie 2022

Ţinând cont de dispoziţiile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar, cu modificările ulterioare,luând în considerare prevederile ordinului ministrului educaţiei nr. 5.511/2021 pentru aprobarea metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul ...

2. ORDIN nr. 5.083 din 30 august 2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Elite Kids" din comuna Berceni pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Elite" Berceni din comuna Berceni EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1007 din 18 octombrie 2022

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar,ţinând cont de dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile ...

3. ORDIN nr. 5.058 din 30 august 2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Centrul GUGUŢĂ - S.R.L. din municipiul Bucureşti, sectorul 6, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "GUGUŢĂ" din municipiul Bucureşti, sectorul 6 EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1007 din 18 octombrie 2022

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 11 lit. a), respectiv ale ...

4. ORDIN nr. 5.057 din 30 august 2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Costin D. Neniţescu" din municipiul Bucureşti, sectorul 3 EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1007 din 18 octombrie 2022

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile ...

5. ORDIN nr. 5.053 din 30 august 2022 privind ridicarea autorizaţiei de funcţionare provizorie unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Independenţa" din municipiul Sibiu pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificările profesionale "tehnician prelucrări pe maşini cu comandă numerică" şi "tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii", domeniul "electromecanic", calificarea profesională "tehnician electromecanic" EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1007 din 18 octombrie 2022

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d), art. 31 lit. c^1) şi ale art. 31^1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.513/2019*) privind revocarea titlului de „colegiu“ acordat unităţii de învăţământ ...

6. ORDIN nr. 5.031 din 30 august 2022 pentru schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Ana Lugojana" din municipiul Bucureşti, sectorul 5 EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1007 din 18 octombrie 2022

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar, cu modificările ulterioare,luând în considerare prevederile ordinului ministrului educaţiei nr. 5.511/2021 pentru aprobarea metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform ...

7. ORDIN nr. 5.029 din 30 august 2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Joannes Kájoni" din municipiul Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1007 din 18 octombrie 2022

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 11 lit. a), respectiv ale ...

8. ORDIN nr. 5.026 din 30 august 2022 pentru extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Planeta Copiilor" din municipiul Bucureşti, sectorul 6 EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1007 din 18 octombrie 2022

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar, precum şi ale hotărârii guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de ...

9. ORDIN nr. 5.024 din 30 august 2022 pentru extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1007 din 18 octombrie 2022

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar, cu modificările ulterioare,ţinând cont de ...

10. ORDIN nr. 5.023 din 30 august 2022 pentru extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "FRAM" din municipiul Sibiu, judeţul Sibiu EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1007 din 18 octombrie 2022

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar,ţinând cont de dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar, cu modificările ulterioare,luând în ...

11. ORDIN nr. 4.989 din 30 august 2022 pentru extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Sfântul Stelian" din comuna Chiajna, judeţul Ilfov EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1007 din 18 octombrie 2022

Ţinând cont de dispoziţiile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile ordinului ministrului educaţiei nr. 5.511/2021 pentru aprobarea metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare ...

12. ORDIN nr. 4.962 din 30 august 2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei TC "MĂRGĂRITARE" din municipiul Roman pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Mărgăritare" din municipiul Roman, judeţul Neamţ EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1007 din 18 octombrie 2022

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere ...

13. HOTĂRÂRE nr. 1.244 din 12 octombrie 2022 pentru completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Orăştie-Sibiu" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1007 din 18 octombrie 2022

Având în vedere sentinţa civilă nr. 186/2019, pronunţată de către tribunalul sibiu - secţia i civilă, în dosarul nr. 1.161/85/2016, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 1.721/2019, pronunţată de curtea de apel alba iulia - secţia i civilă, în dosarul nr. 1.161/85/2016, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. idupă poziţia nr. crt. 8734 din anexa nr. 3 la hotărârea guvernului nr. 1.231/2010 privind ...

14. HOTĂRÂRE nr. 1.243 din 12 octombrie 2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1007 din 18 octombrie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. iregulamentul de organizare şi funcţionare a oficiului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 491/2021, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 451 din 27 aprilie 2021, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:"(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, numărul maxim de posturi este de 160, inclusiv demnitarii şi cabinetele acestora."2. la articolul 7 alineatul (2), litera b) se abrogă.3. articolul 10 se ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016