Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1005 din 18 Octombrie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1005 din 18 Octombrie 2022

Monitorul Oficial 1005 din 18 Octombrie 2022 (M. Of. 1005/2022)

1.  ORDIN nr. 5 din 30 septembrie 2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative emise de Banca Naţională a României EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1005 din 18 octombrie 2022

Având în vedere prevederile art. 153 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 22 alin. (1) şi art. 54 din legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 103 alin. (1) din legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi fondul de garantare a depozitelor bancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 41 alin. (1) şi art. 43 din legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative, ale ...

2.  ORDIN nr. 5.311 din 31 august 2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială "Junior" din municipiul Iaşi, judeţul Iaşi EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1005 din 18 octombrie 2022

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările ulterioare,având în vedere ...

3.  ORDIN nr. 5.299 din 31 august 2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu" Ipoteşti din satul Ipoteşti, comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani, pentru nivelul de învăţământ "preşcolar", forma de învăţământ "program prelungit" EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1005 din 18 octombrie 2022

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 11 lit. a), respectiv ale ...

4.  HOTĂRÂRE nr. S-639 din 18 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2004 pentru stabilirea sporurilor specifice şi a drepturilor de diurnă, cazare şi hrană cuvenite personalului participant la misiuni în afara teritoriului statului român EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1005 din 18 octombrie 2022

În temeiul art. 108 alin. (1) şi (4) teză ultimă din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 1.086/2004 pentru stabilirea sporurilor specifice şi a drepturilor de diurnă, cazare şi hrană cuvenite personalului participant la misiuni în afara teritoriului statului român, nepublicată, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. alineatele (1), (3) şi (4) ale articolului 1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(1) personalul participant la misiunile prevăzute la art. 2 lit. a)-d) din legea nr. 42/2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, în zonele ...

5.  ORDIN nr. 5.303 din 31 august 2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Monteso" din municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională Baia Mare din municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1005 din 18 octombrie 2022

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 11 lit. a), respectiv ale ...

6.  ORDIN nr. 5.080 din 30 august 2022 pentru extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Planeta Copiilor II" din comuna Chiajna, judeţul Ilfov EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1005 din 18 octombrie 2022

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar, cu modificările ulterioare,ţinând cont ...

7.  ORDIN nr. 4.897 din 30 august 2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Tărâmul Copiilor - S.R.L. din municipiul Bucureşti, sectorul 1, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit Zkids din municipiul Iaşi, judeţul Iaşi EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1005 din 18 octombrie 2022

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 11 lit. a), respectiv ale ...

8.  ORDIN nr. 155 din 30 septembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile domeniului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1005 din 18 octombrie 2022

Văzând referatul de aprobare nr. 2.912 din 6.09.2022 întocmit de direcţia generală control oficial din cadrul autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,în temeiul regulamentului (ue) nr. 2017/625 al parlamentului european şi al consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a regulamentelor (ce) nr. 999/2001, (ce) nr. 396/2005, (ce) nr. 1.069/2009, (ce) nr. 1.107/2009, (ue) nr. 1.151/2012, (ue) nr. 652/2014, (ue) 2016/429 şi (ue) 2016/2.031 ale parlamentului ...

9.  HOTĂRÂRE nr. 1.232 din 5 octombrie 2022 privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Naţional al Audiovizualului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1005 din 18 octombrie 2022

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, ...

10.  HOTĂRÂRE nr. 1.231 din 5 octombrie 2022 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei suprafeţe de teren de 10,2234 ha aflată în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, ca urmare a restituirii acesteia către persoane îndreptăţite, precum şi trecerea unei suprafeţe de 5,094 ha teren cu destinaţie agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1005 din 18 octombrie 2022

Având în vedere sentinţa civilă nr. 2.766 din 26.03.2013, pronunţată de judecătoria bacău în dosarul nr. 12.749/180/2012, rămasă definitivă şi irevocabilă prin decizia civilă nr. 119 din 14.02.2014, pronunţată de tribunalul bacău, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 6 alin. (5) din legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în românia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 288 alin. (1) şi (2), art. 299, art. 361 alin. (1), (3) şi (4) şi art. 362 alin. (1) şi (3) din ordonanţa ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016