Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
schem de ajutor de stat din 2 noiembrie 2023

‹‹ Pagina 2 din 17

Monitorul Oficial 292 bis din 03 Aprilie 2024 (M. Of. 292 bis/2024)

 ANEXE din 3 aprilie 2024 referitoare la formularul-tip al cererii de plată pentru anul 2024 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 292 bis din 3 aprilie 2024

──────────conţinute de ordinul nr. 127 din 3 aprilie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 292 din 3 aprilie 2024.──────────anexa 1  operator de date cu caracter personal:┌─────────────────┬────────────────────┐│ │nr. cerere şi data ││ │din registrul ││judeţul │electronic de ││ ...

Monitorul Oficial 333 din 10 Aprilie 2024 (M. Of. 333/2024)

 HOTĂRÂRE nr. 318 din 4 aprilie 2024 privind aprobarea cadrului general pentru implementarea şi funcţionarea mecanismului de sprijin prin contracte pentru diferenţă pentru tehnologiile cu emisii reduse de carbon EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 333 din 10 aprilie 2024

 având în vedere prevederile art. 6 lit. d) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. vii alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 32/2024 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei şi adoptarea unor măsuri în domeniul energiei,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1obiect de reglementareprezenta hotărâre ...

Monitorul Oficial 307 din 08 Aprilie 2024 (M. Of. 307/2024)

 HOTĂRÂRE nr. 315 din 4 aprilie 2024 privind aprobarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, pentru anul 2024 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 307 din 8 aprilie 2024

 având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 1.408/2013 al comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin regulamentul (ue) nr. 316/2019 de modificare a regulamentului (ue) nr. 1.408/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prin prezenta hotărâre se instituie o schemă de ajutor de minimis pentru susţinerea crescătorilor de porci de reproducţie din rasele bazna şi/sau mangaliţa, pentru anul 2024, denumită ...

Monitorul Oficial 288 din 03 Aprilie 2024 (M. Of. 288/2024)

 ORDIN nr. 125 din 29 martie 2024 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, a documentelor justificative şi a condiţiilor pentru implementarea intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat, începând cu anul de cerere 2024 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 288 din 3 aprilie 2024

Luând în considerare referatul de aprobare comun al direcţiei generale politici agricole, în calitate de autoritate responsabilă cu reglementarea măsurilor având ca sursă de finanţare fonduri din bugetul naţional pentru finanţarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal şi zootehnic, şi al agenţiei de plăţi şi intervenţie pentru agricultură nr. 206530 din 21.03.2024, în calitate de instituţie responsabilă cu implementarea măsurilor având ca sursă de finanţare fonduri din bugetul naţional pentru finanţarea ajutoarelor naţionale tranzitoriiavând în vedere prevederile:- regulamentului (ue) 2021/2.115 al parlamentului european şi al consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice ...

Monitorul Oficial 241 din 21 Martie 2024 (M. Of. 241/2024)

 ORDIN nr. 106 din 19 martie 2024 privind modalitatea de implementare, îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, a condiţiilor şi altor cerinţe specifice, inclusiv tipurile de documente justificative pentru intervenţiile aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat, începând cu anul 2024 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 241 din 21 martie 2024

Luând în considerare referatul de aprobare comun al direcţiei generale dezvoltare rurală autoritate de management pentru programul naţional de dezvoltare rurală, în calitate de autoritate de management pentru planul strategic pac 2023-2027, şi al agenţiei de plăţi şi intervenţie pentru agricultură, în calitate de instituţie responsabilă cu implementarea intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul planului strategic pac 2023-2027 nr. 141.230 din 18.03.2024,în baza prevederilor:- planului strategic pac 2023-2027 al româniei, aprobat prin decizia de punere în aplicare a comisiei europene c (2022) 8.783 din 7 decembrie 2022, cu modificările şi completările ulterioare;– regulamentului (ue) 2021/2.115 al ...

Monitorul Oficial 239 din 20 Martie 2024 (M. Of. 239/2024)

 ORDIN nr. 795 din 18 martie 2024 pentru modificarea alin. (1) al art. 17 din Schema de ajutor de minimis "Listarea la bursă a întreprinderilor", aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 348/2023 EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 239 din 20 martie 2024

Având în vedere:- regulamentul (ue) 2021/241 al parlamentului european şi al consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările şi completările ulterioare;– decizia de punere în aplicare a consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al româniei, cu modificările şi completările ulterioare;– ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate româniei prin mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea ...

Monitorul Oficial 201 din 11 Martie 2024 (M. Of. 201/2024)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 7 martie 2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 201 din 11 martie 2024

Luând în considerare că în data de 21 noiembrie 2023, prin comunicarea comisiei c/2023/1188, comisia europeană a adoptat modificarea comunicării comisiei cadrul temporar de criză şi de tranziţie pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii rusiei împotriva ucrainei 2023/c 101/03, care prevede posibilitatea statelor membre de a acorda ajutoare de stat suportate de la bugetul naţional până la data de 30 iunie 2024,având în vedere că prin modificările aduse cadrului temporar de criză şi de tranziţie pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii rusiei împotriva ucrainei ...

Monitorul Oficial 183 din 06 Martie 2024 (M. Of. 183/2024)

 ORDIN nr. 509 din 4 martie 2024 pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat regional pentru investiţii având ca scop reducerea efectelor negative ale deşeurilor asupra mediului şi reducerea consumului de resurse primare, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.269/2022 EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 183 din 6 martie 2024

Luând în considerare referatul de aprobare al administraţiei fondului pentru mediu nr. 24/ac din 28.02.2024 pentru modificarea schemei de ajutor de stat regional pentru investiţii având ca scop reducerea efectelor negative ale deşeurilor asupra mediului şi reducerea consumului de resurse primare,ţinând cont de avizul consiliului concurenţei nr. 17.205 din 21.12.2023, emis în baza prevederilor art. 7 alin. (7) şi (8) şi ale art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 20/2015, cu modificările ...

Monitorul Oficial 177 din 05 Martie 2024 (M. Of. 177/2024)

 HOTĂRÂRE nr. 167 din 28 februarie 2024 pentru aprobarea normelor metodologice de acordare, utilizare şi control al compensaţiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează din cauza funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 177 din 5 martie 2024

Având în vedere decizia comisiei europene c (2023) 5.420 final din 10 august 2023, precum şi prevederile orientărilor uniunii europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale (2022/c 485/01),în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 99 din legea nr. 46/2008 - codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea schemei de ajutor de stat, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv acordarea unor compensaţii reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează din cauza funcţiilor de protecţie ...

Monitorul Oficial 168 din 29 Februarie 2024 (M. Of. 168/2024)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 28 februarie 2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parţială a pierderilor la cultura de tomate în spaţii protejate şi cultura de usturoi, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 168 din 29 februarie 2024

Întrucât sprijinirea domeniului agricol, respectiv a sectorului vegetal reprezintă un factor de importanţă strategică pentru asigurarea siguranţei alimentare, a materiilor prime pentru industria alimentară şi pentru menţinerea locurilor de muncă, sens în care trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice care să vizeze compensarea pierderilor generate de creşterea preţurilor la produsele fertilizante şi/sau produsele de protecţie a plantelor, materialul de plantare, combustibilul şi alte costuri, cum ar fi forţa de muncă şi utilităţi,având în vedere faptul că, în anul 2022, comisia europeană a adoptat cadrul temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ...

‹‹ Pagina 2 din 17
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016