Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
ordin nr 986 din 6 noiembrie 2019

‹‹ Pagina 1 din 2

Monitorul Oficial 986 din 09 Decembrie 2019 (M. Of. 986/2019)

 REGULAMENT ELECTORAL din 29 noiembrie 2019 de organizare şi desfăşurare a alegerilor EMITENT: Colegiul Medicilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 986 din 9 decembrie 2019

──────────aprobat prin decizia nr. 8 din 29 noiembrie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 986 din 9 decembrie 2019.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) membrii consiliului local, reprezentanţii în adunarea generală naţională a colegiului medicilor din românia, precum şi membrii comisiei de cenzori se aleg prin vot direct, secret şi liber exprimat de către membrii colegiului judeţean, respectiv ai colegiului medicilor din municipiul bucureşti.(2) reprezentanţii în consiliul naţional al colegiului medicilor din românia se aleg prin vot secret din rândurile membrilor consiliului local şi ai reprezentanţilor locali în adunarea generală naţională a colegiului medicilor din românia de către ...

 ORDIN nr. 2.820 din 25 noiembrie 2019 privind condiţiile delegării funcţiilor consulare angajaţilor consulari EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 986 din 9 decembrie 2019

În baza dispoziţiilor art. 18 alin. (1) din legea nr. 62/2019 privind activitatea consulară, având în vedere prevederile art. 33 din regulamentul de organizare, funcţionare şi ordine internă al ministerului afacerilor externe, aprobat prin ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.132/2016,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, şi ale hotărârii guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor externe, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:art. 1(1) prezentul ordin reglementează condiţiile în care ministerul afacerilor externe poate aproba exercitarea de către unul sau ...

Monitorul Oficial 933 din 20 Noiembrie 2019 (M. Of. 933/2019)

 ORDIN nr. 129 din 13 noiembrie 2019 privind constituirea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a Comitetului de coordonare a noii arhitecturi a sistemelor europene de informaţii pentru frontieră şi securitate EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 933 din 20 noiembrie 2019

Având în vedere adoptarea la nivelul uniunii europene a regulamentelor privind instituirea sistemelor europene de informaţii pentru frontieră şi securitate, respectiv:- regulamentul (ue) 2017/2.226 al parlamentului european şi al consiliului din 30 noiembrie 2017 de instituire a sistemului de intrare/ieşire (ees) pentru înregistrarea datelor de intrare şi de ieşire şi a datelor referitoare la refuzul intrării ale resortisanţilor ţărilor terţe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condiţiilor de acces la ees în scopul aplicării legii şi de modificare a convenţiei de punere în aplicare a acordului schengen şi a regulamentelor (ce) nr. 767/2008 şi (ue) ...

Monitorul Oficial 908 din 11 Noiembrie 2019 (M. Of. 908/2019)

 ORDIN nr. 1.701 din 8 noiembrie 2019 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 11 noiembrie 2019

Având în vedere referatul de aprobare nr. vsc77 din 8.11.2019 al ministerului sănătăţii şi nr. dg 1.600 din 6.11.2019 al casei naţionale de asigurări de sănătate,în temeiul prevederilor:- art. 229 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din titlul viii „asigurări sociale de sănătate“ din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârii guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările ulterioare;– hotărârii guvernului nr. 144/2010 privind ...

Monitorul Oficial 651 din 06 August 2019 (M. Of. 651/2019)

 DECIZIA nr. 20 din 20 mai 2019 referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, aprobată cu completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu dispoziţiile art. 44 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 6 august 2019

Dosar nr. 227/1/2019 ┌─────────────┬────────────────────────┐│iulia │- preşedintele Înaltei ││cristina │curţi de casaţie şi ││tarcea │justiţie - preşedintele ││ │completului │├─────────────┼────────────────────────┤│laura-mihaela│- preşedintele secţiei i││ivanovici │civile │├─────────────┼────────────────────────┤│eugenia │- preşedintele ...

Monitorul Oficial 458 din 07 Iunie 2019 (M. Of. 458/2019)

 ORDIN nr. 1.744 din 8 mai 2019 privind abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordine ale directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 458 din 7 iunie 2019

În temeiul art. 3 alin. (13) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară emite prezentul ordin.art. 1la data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) art. 1 lit. a), c), e), i) şi t), precum şi anexele nr. 1, 3, 5, 9 şi 20 la ordinul directorului general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară nr. 1.254/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 24 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul gorj, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 767 din 27 septembrie ...

Monitorul Oficial 279 din 11 Aprilie 2019 (M. Of. 279/2019)

 ORDIN nr. 2.904 din 20 noiembrie 2018 privind schimbarea denumirii monumentului istoric din Fostul Seminar Teologic, azi Institutul Tehnic Militar în Fostul Seminar Teologic, azi Academia Tehnică Militară, având cod LMI B-II-m-B-18500, transformarea din m - monument în a - ansamblu şi clasarea ca monumente istorice în cadrul ansamblului a imobilelor C1, C2, C3 şi C8, situate la adresa poştală bd. Coşbuc George nr. 39-49, sectorul 5, Bucureşti EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 279 din 11 aprilie 2019

Având în vedere referatul nr. 5.400 din 7 noiembrie 2018 de aprobare a ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale privind schimbarea denumirii monumentului istoric din fostul seminar teologic, azi institutul tehnic militar în fostul seminar teologic, azi academia tehnică militară, având cod lmi b-ii-m-b-18500, transformarea din m - monument în a - ansamblu şi clasare ca monumente istorice în cadrul ansamblului a imobilelor c1, c2, c3 şi c8, situate la adresa poştală bd. coşbuc george nr. 39-49, sectorul 5, bucureşti,în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din legea ...

Monitorul Oficial 153 din 26 Februarie 2019 (M. Of. 153/2019)

 DECIZIA nr. 701 din 15 noiembrie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 1, art. 3 alin. (1) şi (2), art. 5 alin. (3)-(7), art. 6 alin. (1) şi (2) teza finală din acelaşi act normativ EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 153 din 26 februarie 2019

┌──────────────────┬───────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├──────────────────┼───────────────────┤│marian enache │- judecător │├──────────────────┼───────────────────┤│petre lăzăroiu │- judecător │├──────────────────┼───────────────────┤│mircea Ştefan │- judecător ││minea │ │├──────────────────┼───────────────────┤│daniel marius │- judecător ...

Monitorul Oficial 943 din 08 Noiembrie 2018 (M. Of. 943/2018)

 ORDIN nr. 165 din 31 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 943 din 8 noiembrie 2018

Văzând referatele de aprobare nr. 2.372 din 15.05.2018 şi nr. 2.869 din 8.06.2018 întocmite de direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi referatul de aprobare nr. 1.628 din 3.10.2018, întocmit de direcţia generală sănătatea şi bunăstarea animalelor din cadrul autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,ţinând cont de prevederile art. 6^3 şi ale art. 10 lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 6 din hotărârea guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în ...

‹‹ Pagina 1 din 2
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice