Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
ordin nr 2 204 din 11 noiembrie 2020

‹‹ Pagina 2 din 15

Monitorul Oficial 1205 din 10 Decembrie 2020 (M. Of. 1205/2020)

 ORDIN nr. 192 din 9 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1205 din 10 decembrie 2020

Văzând referatul de aprobare nr. 528 din 10 iunie 2020, întocmit de direcţia coordonare laboratoare şi produse medicinale veterinare din cadrul autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru ...

Monitorul Oficial 1199 din 09 Decembrie 2020 (M. Of. 1199/2020)

 ORDIN nr. 4.660.314 din 8 decembrie 2020 privind ridicarea carantinei zonale instituite pentru oraşul Nucet, judeţul Bihor EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1199 din 9 decembrie 2020

Luând în considerare situaţia epidemiologică din oraşul nucet, judeţul bihor, generată de coronavirusul sars-cov-2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu sars-cov-2 de 3,28 la 1.000 de locuitori,ţinând cont de hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă bihor nr. 65 din 8.12.2020 emisă pe baza analizei de risc a direcţiei de sănătate publică a judeţului bihor nr. 24.524 din 7.12.2020 şi a avizului institutului naţional de sănătate publică nr. 19.678 din 7.12.2020,în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) şi art. 12 alin. (1) din legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul ...

Monitorul Oficial 1180 din 05 Decembrie 2020 (M. Of. 1180/2020)

 ORDIN nr. 4.660.271 din 4 decembrie 2020 pentru completarea unor ordine privind instituirea, respectiv prelungirea măsurii carantinei zonale în unele localităţi EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1180 din 5 decembrie 2020

Având în vedere solicitarea autorităţii electorale permanente nr. 29.730 din 3.12.2020 referitoare la stabilirea unor excepţii de la restricţiile privind circulaţia persoanelor în interiorul zonelor unde s-a instituit măsura carantinării, în vederea asigurării exercitării dreptului de vot,luând în considerare prevederile hotărârii comitetului naţional pentru situaţii de urgenţă nr. 56 din 4.12.2020,în temeiul prevederilor art. 3 lit. b),art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) şi ale art. 12 alin. (1) din legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. a), ...

Monitorul Oficial 1160 din 01 Decembrie 2020 (M. Of. 1160/2020)

 ORDIN nr. 4.660.204 din 30 noiembrie 2020 privind instituirea carantinei zonale la nivelul oraşului Nucet, judeţul Bihor EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1160 din 1 decembrie 2020

Luând în considerare situaţia epidemiologică generată de coronavirusul sars-cov-2 la nivelul oraşului nucet, judeţul bihor, unde se înregistrează o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu sars-cov-2 de 9,01 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,ţinând cont de hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă bihor nr. 58 emisă în data de 30.11.2020 pe baza analizei de risc a direcţiei de sănătate publică a judeţului bihor nr. 24.139 din 29.11.2020 şi a avizului institutului naţional de sănătate publică nr. 242 din 29.11.2020,în temeiul prevederilor art. 3 lit. ...

Monitorul Oficial 1154 din 27 Noiembrie 2020 (M. Of. 1154/2020)

 ORDIN nr. 1.161 din 25 noiembrie 2020 pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1154 din 27 noiembrie 2020

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei generale relaţii contractuale nr. drc 1.204/25.11.2020 şi al direcţiei generale medic şef nr. mssm 3.630/25.11.2020,în temeiul dispoziţiilor:- art. 291 alin. (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 17 alin. (5) din statutul casei naţionale de asigurări de sănătate, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 96 alin. (1) lit. a),b) şi g) din anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi ...

Monitorul Oficial 1104 din 19 Noiembrie 2020 (M. Of. 1104/2020)

 ORDIN nr. 3.896 din 11 noiembrie 2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1104 din 19 noiembrie 2020

În temeiul prevederilor art. 13 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene şi al prevederilor art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere avizul conform al ministerului finanţelor publice comunicat prin adresa nr. 897.176 din 11.11.2020,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite următorul ordin:art. ise aprobă procedura de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central, potrivit cap. i din ordonanţa de urgenţă a guvernului ...

Monitorul Oficial 1091 din 17 Noiembrie 2020 (M. Of. 1091/2020)

 ORDIN nr. 323 din 6 noiembrie 2020 privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2021 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1091 din 17 noiembrie 2020

Având în vedere:- art. 5.9 şi 7.2 din acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, inclusiv a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe, aferente sistemului, încheiat între agenţia naţională pentru resurse minerale şi societatea comercială „conpet“ - s.a. ploieşti, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 793/2002, cu modificările ulterioare;– referatul direcţiei generale inspecţie şi supraveghere teritorială a activităţilor miniere şi a operaţiunilor petroliere, înregistrat cu nr. 401.267 din 27.10.2020,în temeiul dispoziţiilor art. 4 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei ...

Monitorul Oficial 1078 din 13 Noiembrie 2020 (M. Of. 1078/2020)

 ORDIN nr. 2.204 din 11 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.627/2019 privind documentele care atestă reşedinţa în străinătate a cetăţenilor români în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondenţă la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019 şi pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1078 din 13 noiembrie 2020

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea legii nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 83 alin. (2) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,în baza memorandumului interior nr. m7/938/2020,în temeiul art. 83 alin. (4) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii ...

Monitorul Oficial 1075 din 13 Noiembrie 2020 (M. Of. 1075/2020)

 ORDIN nr. 161 din 6 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1075 din 13 noiembrie 2020

În temeiul art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:art. iordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor ministerului afacerilor interne, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 430 din 9 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, după punctul 204 se introduce un nou punct, punctul 205, cu următorul cuprins:"205. direcţia generală management resurse umane."2. ...

Monitorul Oficial 1070 din 12 Noiembrie 2020 (M. Of. 1070/2020)

 ORDIN nr. 210 din 11 noiembrie 2020 privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aplicabile în semestrul I al anului 2021 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1070 din 12 noiembrie 2020

Având în vedere prevederile art. 76 alin. (3) şi art. 124 alin. (1^1) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 alin. (4) din legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 9 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completǎri prin legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în sacet din centrale cu ...

‹‹ Pagina 2 din 15
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016