Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - altele 2018 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Altele 2018

Selectati luna pentru care doriti sa afisam altele din 2018‹‹ Pagina 2 din 205

Monitorul Oficial 1115 din 28 Decembrie 2018 (M. Of. 1115/2018)

 PROCEDURĂ din 27 decembrie 2018 de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1115 din 28 decembrie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 3.236 din 27 decembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1115 din 28 decembrie 2018.──────────1. În înţelesul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) atestat de comercializare - documentul eliberat de autoritatea competentă care atestă înregistrarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de distribuţie şi comercializare angro, respectiv comercializare în sistem en détail, cu produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili;b) autoritate competentă - biroul vamal în a cărui arie de competenţă este situat spaţiul de comercializare sau depozitul angro pentru care se solicită înregistrarea, respectiv ...

Monitorul Oficial 1114 din 28 Decembrie 2018 (M. Of. 1114/2018)

 NORMĂ TEHNICĂ din 28 decembrie 2018 "Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea" EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1114 din 28 decembrie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 228 din 28 decembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1114 din 28 decembrie 2018.──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1scopart. 1prezenta normă tehnică stabileşte condiţiile tehnice minimale pentru racordarea la reţelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injecţie de putere activă în reţea, puşi sub tensiune după data de 27 aprilie 2019 inclusiv, astfel încât să fie asigurată funcţionarea în siguranţă a sistemului electroenergetic şi a prosumatorului cu injecţie de putere activă în reţea.secŢiunea a 2-adomeniu de aplicareart. 2(1) prezenta normă tehnică se aplică în relaţiile dintre operatorii de reţea şi prosumatorii cu injecţie ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.008 din 20 decembrie 2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitare DN 1C/DN 19; DN 1C Baia Mare - Livada, km 155 + 125 - km 200 + 170; DN 19 Satu Mare - Livada, km 135 + 000 - km 150 + 000; reabilitare DN 1C Livada - Halmeu, km 200 + 170 - km 216 + 630" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1114 din 28 decembrie 2018

Având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.143/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „reabilitare dn 1c/dn 19; dn 1c baia mare - livada, km 155 + 125 - 200 + 170; dn 19 satu mare - livada, km 135 + 000 - 150 + 000; reabilitare dn 1c livada - halmeu, km 200 + 170 - 216 + 630“,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul ...

Monitorul Oficial 1113 din 28 Decembrie 2018 (M. Of. 1113/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 1.038 din 28 decembrie 2018 pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 472/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judeţul Vrancea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1113 din 28 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicarticolul 4 din hotărârea guvernului nr. 472/2017 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judeţul vrancea, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 535 din 7 iulie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 4(1) sumele alocate potrivit prevederilor art. 1, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost alocate. ...

Monitorul Oficial 1112 din 28 Decembrie 2018 (M. Of. 1112/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 43 din 7 decembrie 2018 privind suspendarea sau încetarea la cerere a calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1112 din 28 decembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 21 lit. a) şi m) din legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului fizioterapeuţilor din românia, coroborate cu prevederile art. 8 lit. a), art. 9 lit. a) şi ale art. 107 din statutul colegiului fizioterapeuţilor din românia, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017,consiliul naţional al colegiului fizioterapeuţilor din românia, întrunit în şedinţa din data de 6.12.2018, emite următoarea hotărâre:cap. idispoziţii generaleart. 1colegiul fizioterapeuţilor din românia, denumit în continuare cfzro, emite prezenta hotărâre în scopul de a asigura o soluţionare unitară la nivelul tuturor colegiilor teritoriale a cererilor ...

 PROCEDURĂ din 20 decembrie 2018 de acordare a plăţilor, precum şi situaţiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestaţiile sociale pentru persoanele cu handicap EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1112 din 28 decembrie 2018

──────────aprobată prin hotărârea guvenului nr. 1.019 din20 decembrie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1112 din 28 decembrie 2018.──────────art. 1(1) beneficiarul prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (1)-(5) din legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este persoana încadrată în grad de handicap, pe perioada valabilităţii certificatului.(2) titularul plăţii este, după caz, persoana cu handicap care are capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile sau reprezentantul legal al acesteia în cazul în care persoana cu handicap este minoră sau pusă sub interdicţie.art. 2(1) Începând cu ...

 PROCEDURĂ din 20 decembrie 2018 de preluare de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti a personalului cu atribuţii în efectuarea plăţilor prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1112 din 28 decembrie 2018

──────────aprobată prin hotărârea guvenului nr. 1.019 din20 decembrie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1112 din 28 decembrie 2018.──────────art. 1În termenul prevăzut de art. 3 alin. (4) din hotărâre, personalul cu atribuţii în efectuarea plăţilor prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap din cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului bucureşti, denumite în continuare direcţii generale, este preluat şi se consideră transferat în interesul serviciului în cadrul agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale.art. 2preluarea personalului aferent posturilor ocupate, prevăzut la art. 1 ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.019 din 20 decembrie 2018 privind aprobarea Procedurii de preluare de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, a personalului cu atribuţii în efectuarea plăţilor prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a Procedurii de acordare a plăţilor, precum şi situaţiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestaţiile sociale pentru persoanele cu handicap, precum şi pentru modificarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1112 din 28 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 58 alin. (11) din legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă procedura de preluare de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului bucureşti, a personalului cu atribuţii în efectuarea plăţilor prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului bucureşti, prevăzută în anexa nr. 1.art. 2se aprobă procedura de acordare a plăţilor, precum şi situaţiile de suspendare, modificare, încetare ...

Monitorul Oficial 1111 din 28 Decembrie 2018 (M. Of. 1111/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 1.035 din 21 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1111 din 28 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 1 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului vaslui“ la hotărârea guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul vaslui, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 633 şi 633 bis din 27 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea i „bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează: a) la litera ...

Monitorul Oficial 1100 din 27 Decembrie 2018 (M. Of. 1100/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 965 din 7 decembrie 2018 privind aprobarea modelului steagului comunei Cozma, judeţul Mureş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1100 din 27 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă modelul steagului comunei cozma, judeţul mureş, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei cozma, judeţul mureş, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,sirma caraman,secretar de statbucureşti, 7 decembrie 2018.nr. 965.anexa 1  (a se ...

‹‹ Pagina 2 din 205
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016