Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - altele 2016 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Altele 2016

Selectati luna pentru care doriti sa afisam altele din 2016‹‹ Pagina 2 din 207

Monitorul Oficial 1070 din 30 Decembrie 2016 (M. Of. 1070/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 997 din 21 decembrie 2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.070 din 30 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 1 alin. (1) şi al art. 3 alin. (2) din legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru arii naturale protejate şi pentru modificarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 5 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, ...

Monitorul Oficial 1067 din 30 Decembrie 2016 (M. Of. 1067/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 937 din 8 decembrie 2016 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor întreprinderilor mici şi mijlocii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.067 din 30 decembrie 2016

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 651/2014 al comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat şi ale deciziei comisiei europene c (2014) 2.240 final din 9 aprilie 2014 de autorizare a hărţii notificate a ajutoarelor regionale aferente perioadei 2014-2020 pentru românia,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 859/2014 privind aprobarea strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi îmbunătăţirea mediului de afaceri din românia-orizont 2020,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 3 alin. (4) din ordonanţa ...

Monitorul Oficial 1065 din 29 Decembrie 2016 (M. Of. 1065/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 1.008 din 29 decembrie 2016 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.065 din 29 decembrie 2016

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea companiei naţionale de investiţii "c.n.i." - s.a., aprobată cu modificări prin legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (2) lit. f) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, ...

Monitorul Oficial 1063 din 29 Decembrie 2016 (M. Of. 1063/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 1.000 din 21 decembrie 2016 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului afacerilor interne - inspectoratul de poliţie judeţean mehedinţi, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa ...

 HOTĂRÂRE nr. 971 din 15 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. iv din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea art. 3 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea gărzilor forestiere,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i hotărârea guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 554 din 27 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează ...

Monitorul Oficial 1059 din 29 Decembrie 2016 (M. Of. 1059/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 999 din 21 decembrie 2016 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.059 din 29 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea valorii de inventar a bunurilor înscrise în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea ministerului culturii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte din prezenta hotărâre, ca urmare a ...

 HOTĂRÂRE nr. 122 din 23 decembrie 2016 cu privire la acordarea vizei pentru anul 2017 auditorilor financiari care îndeplinesc cerinţele stabilite prin reglementările Camerei Auditorilor Financiari din România şi care au depusă Declaraţia privind respectarea criteriilor pentru buna reputaţie EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.059 din 29 decembrie 2016

Având în vedere:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- art. 9 alin. (1) şi art. 19 din hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 27/2016 pentru aprobarea normelor privind buna reputaţie a auditorului financiar;- hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia;- procesul-verbal nr. 11.672 din data ...

 HOTĂRÂRE nr. 167 din 27 decembrie 2016 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.059 din 29 decembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi art. 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.043 din 23 decembrie 2016, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. 2 - componenţa comisiei pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor curţii europene a drepturilor omului, domnul senator pereş alexandru - grupul parlamentar al partidului naţional ...

Monitorul Oficial 1061 din 29 Decembrie 2016 (M. Of. 1061/2016)

 NORME din 23 decembrie 2016 pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2017 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.061 din 29 decembrie 2016

──────────aprobate de hotărârea nr. 121 din 23 decembrie 2016 publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.061 din 29 decembrie 2016.──────────art. 1 prezentele norme reglementează modalitatea de desemnare a reprezentanţilor auditorilor financiari la conferinţa ordinară a camerei auditorilor financiari din românia (denumită în continuare cafr sau camera) organizată în anul 2017.art. 2 conferinţa camerei este organul superior de conducere al cafr, formată din toţi membrii cu drept de vot ai acesteia.art. 3 (1) se stabileşte ziua de 1 aprilie 2017 ca dată la care se va întruni conferinţa ordinară a camerei, în bucureşti.(2) locul, ora de desfăşurare, precum ...

 HOTĂRÂRE nr. 121 din 23 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2017 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.061 din 29 decembrie 2016

Având în vedere:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 6, art. 9 alin. (3) şi art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- hotărârea conferinţei camerei auditorilor financiari din românia nr. 95/2007 cu privire la delegarea consiliului camerei auditorilor financiari din românia privind aprobarea normelor de reprezentare la conferinţă;- procesul-verbal nr. 11.671 din data de 23 decembrie 2016 privind votul valabil exprimat de către membrii consiliului camerei auditorilor ...

‹‹ Pagina 2 din 207
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016