Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - altele 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Altele 2020

Selectati luna pentru care doriti sa afisam altele din 2020‹‹ Pagina 2 din 138

Monitorul Oficial 1055 din 10 Noiembrie 2020 (M. Of. 1055/2020)

 CONDIŢII GENERALE din 28 octombrie 2020 asociate licenţei pentru activitatea de agregare EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1055 din 10 noiembrie 2020

──────────aprobate prin ordinul nr. 196 din 28 octombrie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.055 din 10 noiembrie 2020.──────────cap. icadru generalart. 1prezentul document stabileşte condiţiile generale în care este valabilă licenţa pentru activitatea desfăşurată de agregatorul independent, denumită în continuare licenţa, şi face parte integrantă din licenţă.art. 2(1) obiectul licenţei îl reprezintă prestarea de servicii de echilibrare pentru sen, prin utilizarea flexibilităţii unităţilor generatoare, instalaţiilor de stocare sau consum din componenţa unităţii agregate pe care o gestionează, pentru obţinerea de venituri, în schimbul unei remuneraţii financiare pentru deţinătorii acestora.(2) titularului licenţei nu îi este ...

Monitorul Oficial 18 din 09 Noiembrie 2020 (M. Of. 18/2020)

 ADEVERINŢĂ ANGAJATOR din 9 noiembrie 2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Broşură nr. 1 din 9 noiembrie 2020

 (a se vedea imaginea asociată)    adeverinţă angajatorse adevereşte prin prezenta că domnul/doamna ................................... născut/ă în data ........, în localitatea ............ este angajat/ă al ............ cu sediul în ...............de asemenea, se adevereşte că persoana sus-numită desfăşoară activitatea în cadrul organizaţiei noastre, într-un interval care se suprapune cu cel cuprins între orele 23.00-05.00, la urmatoarea/ urmatoarele adresă/adrese............................................................................................................prezenta adeverinţă este valabilă pentru o perioadă de ..... zile începând cu data de .......... şi a fost emisă pentru justificarea deplasării în intervalul orar 23.00 - 05.00.cunoscând prevederile articolului 326 din codul penal privind falsul în declaraţii, certific, în calitate de reprezentant legal al ................ faptul ...

Monitorul Oficial 1053 din 10 Noiembrie 2020 (M. Of. 1053/2020)

 CONDIŢII-CADRU din 28 octombrie 2020 de valabilitate asociate licenţei de exploatare comercială a noilor instalaţii de producere a hidrogenului EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1053 din 10 noiembrie 2020

──────────aprobate prin ordinul nr. 201 din 28 octombrie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.053 din 10 noiembrie 2020.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul document stabileşte condiţiile în care este valabilă licenţa pentru exploatarea comercială a noilor a instalaţii de producere a hidrogenului, denumită în continuare licenţă, şi constituie parte integrantă din licenţă.art. 2obiectul licenţei îl constituie acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului licenţei în vederea desfăşurării activităţii de producere de hidrogen, prin exploatarea comercială a instalaţiilor de producere a hidrogenului.art. 3nu fac obiectul licenţei activităţile titularului licenţei privind consultanţa, finanţarea şi executarea anumitor lucrări pentru clienţii săi, ...

Monitorul Oficial 1045 din 09 Noiembrie 2020 (M. Of. 1045/2020)

 CONDIŢII-CADRU din 28 octombrie 2020 de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare pentru noi instalaţii de producere a hidrogenului EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1045 din 9 noiembrie 2020

──────────aprobate prin ordinul nr. 200 din 28 octombrie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.045 din 9 noiembrie 2020.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul document stabileşte condiţiile în care este valabilă autorizaţia de înfiinţare pentru noi instalaţii de producere a hidrogenului, denumită în continuare autorizaţie, şi constituie parte integrantă din autorizaţie.art. 2obiectul autorizaţiei îl constituie acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului autorizaţiei în vederea desfăşurării activităţilor de execuţie a obiectivelor componente ale unei instalaţii de hidrogen.art. 3nu fac obiectul autorizaţiei activităţile titularului autorizaţiei privind consultanţa, finanţarea şi executarea de lucrări care nu sunt specifice activităţii de execuţie a ...

Monitorul Oficial 1043 din 07 Noiembrie 2020 (M. Of. 1043/2020)

 CONDIŢII GENERALE din 28 octombrie 2020 asociate licenţei pentru exploatarea comercială a instalaţiilor de stocare a energiei EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1043 din 7 noiembrie 2020

──────────conţinute de ordinul nr. 198 din 28 octombrie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.043 din 7 noiembrie 2020.──────────i. cadrul generalart. 1prezentul document stabileşte condiţiile generale în care este valabilă licenţa pentru exploatarea comercială a instalaţiilor de stocare a energiei, denumită în continuare licenţa, şi constituie parte integrantă din licenţă.art. 2obiectul licenţei îl reprezintă desfăşurarea activităţii de exploatare comercială a instalaţiilor de stocare a energiei şi de conversie a energiei stocate în energie electrică pentru a fi livrată într-un sistem electroenergetic. instalaţiile de stocare a energiei sunt precizate în condiţiile specifice ale licenţei.art. 3nu fac obiectul ...

Monitorul Oficial 876 din 25 Septembrie 2020 (M. Of. 876/2020)

 CONDIŢII din 23 septembrie 2020 de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanţă EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 876 din 25 septembrie 2020

──────────aprobate prin ordinul nr. 171 din 23 septembrie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 876 din 25 septembrie 2020.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1condiţiile de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanţă stabilesc:a) obligaţiile furnizorilor de ultimă instanţă de informare a clienţilor casnici din portofoliul propriu cu privire la furnizarea energiei electrice, ca urmare a eliminării la 1 ianuarie 2021 a tarifelor reglementate pentru această categorie de clienţi finali;b) principiile de determinare a preţului pentru energia electrică activă aplicat de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici şi noncasnici din portofoliul propriu care beneficiază de serviciul universal;c) principiile ...

Monitorul Oficial 860 din 21 Septembrie 2020 (M. Of. 860/2020)

 COD DE CONDUITĂ din 11 septembrie 2020 a evaluatorilor de servicii de sănătate EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 860 din 21 septembrie 2020

──────────aprobat prin ordinul nr. 326 din 11 septembrie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 860 din 21 septembrie 2020.──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1domeniul de aplicareart. 1(1) codul de conduită a evaluatorilor de servicii de sănătate (denumiţi în continuare evaluatori) atestaţi de autoritatea naţională de management al calităţii în sănătate (denumită în continuare a.n.m.c.s.), denumit în continuare cod de conduită, stabileşte principii şi reguli morale şi de conduită profesională la care aderă toţi evaluatorii de servicii de sănătate, înscrişi în registrele evaluatorilor, astfel cum sunt ei definiţi în art. 6 din prezentul cod de conduită.(2) normele de ...

Monitorul Oficial 780 bis din 26 August 2020 (M. Of. 780 bis/2020)

 SISTEM din 20 august 2020 de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor din domeniul asigurărilor EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 780 bis din 26 august 2020

──────────pus în aplicare prin norma nr. 34 din 20 august 2020, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 780 din 26 august 2020.──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1norme metodologice privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile semestriale1.1.1. - prevederi generale1. raportările contabile semestriale se întocmesc în conformitate cu prevederile reglementărilor contabile aplicabile la data de 30 iunie a anului de raportare, astfel:a) pentru asigurători, reasiguratori şi subunităţile acestora prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) şi d) din norma autorităţii de supraveghere financiară nr. 34/2020 pentru punerea în aplicare a sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor din domeniul asigurărilor, denumită în continuare normă - ...

Monitorul Oficial 754 din 19 August 2020 (M. Of. 754/2020)

 MODALITATE din 13 august 2020 de modificare a limitelor unei arii naturale protejate de interes naţional prin scoaterea unor suprafeţe din interiorul acesteia, dacă, pentru suprafeţele respective, la data de 29 iunie 2007, erau aprobate, prin hotărâre a Guvernului, licenţe de concesiune pentru exploatarea de resurse minerale neregenerabile, în temeiul legislaţiei miniere în vigoare EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 754 din 19 august 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.556 din 13 august 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 754 din 19 august 2020.──────────art. 1modalitatea de modificare a limitelor unei arii naturale protejate de interes naţional prin scoaterea unor suprafeţe din interiorul acesteia se realizează dacă, pentru suprafeţele respective, la data de 29 iunie 2007, erau aprobate, prin hotărâre a guvernului, licenţe de concesiune pentru exploatarea de resurse minerale neregenerabile, în temeiul legislaţiei miniere în vigoare.art. 2titularul de licenţă depune, la registratura autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, următoarele documente:a) cerere de modificare a limitelor ariei naturale protejate de interes naţional;b) copia hotărârii ...

Monitorul Oficial 749 din 18 August 2020 (M. Of. 749/2020)

 INSTRUCŢIUNE nr. 5 din 12 august 2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea şi depunerea raportării contabile semestriale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 749 din 18 august 2020

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2),art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,potrivit deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din şedinţa din data de 12 august 2020,autoritatea de supraveghere financiară emite următoarea instrucţiune:art. ianexa nr. 1 la instrucţiunea autorităţii de supraveghere financiară nr. ...

‹‹ Pagina 2 din 138
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016