Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - altele 2007 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Altele 2007

Selectati luna pentru care doriti sa afisam altele din 2007‹‹ Pagina 3 din 20

Monitorul Oficial 794 bis din 22 Noiembrie 2007 (M. Of. 794 bis/2007)

 LISTA din 21 septembrie 2007 standardelor române care adoptă standardele europene armonizate pentru asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune*) EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 794 bis din 22 noiembrie 2007

---------*) aprobată de ordinul nr. 1310 din 21 septembrie 2007, publicat în monitorul oficial al romaniei, partea i, nr. 794.*font 8*┌────┬───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┐│ │ │ │ ...

Monitorul Oficial 807 din 27 Noiembrie 2007 (M. Of. 807/2007)

CAIET DE SARCINI-CADRU din 3 octombrie 2007 al serviciilor de transport public local EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 27 noiembrie 2007

Obiectul caietului de sarcini-cadru 1. prezentul caiet de sarcini-cadru stabileşte modul de întocmire a caietelor de sarcini de cãtre consiliile locale, consiliul general al municipiului bucureşti, consiliile judeţene, asociaţiile de dezvoltare comunitarã, dupã caz, care asigurã, organizeazã, reglementeazã, coordoneazã şi controleazã prestarea serviciilor de transport public local prin curse regulate efectuate pe raza administrativ-teritorialã a acestora sau între localitãţile judeţului, dupã caz. 2. (1) caietele de sarcini se vor întocmi în concordanţã cu necesitãţile obiective ale autoritãţilor publice locale, ale asociaţiilor de dezvoltare comunitarã sau ale consiliilor judeţene, dupã caz, cu respectarea în totalitate ...

Monitorul Oficial 802 din 23 Noiembrie 2007 (M. Of. 802/2007)

MODALITATI UNITARE din 19 noiembrie 2007 de aplicare in sistemul de asigurari sociale de sanatate a Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.645/2007 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentand contributie de asigurari sociale de sanatate, platite in plus fata de obligatia fiscala sau din eroare, precum si a garantiilor constituite pentru inlesnirile la plata acordate in baza prevederilor legale in materie, ramase neutilizate la sfarsitul anului bugetar 2003 in contul de disponibil al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si virate in contul 87.98 "Excedent al bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate" EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 23 noiembrie 2007

I. prevederi referitoare la restituirea sumelor reprezentând contribuţiile de asigurãri sociale de sãnãtate, plãtite în plus faţã de obligaţia fiscalã sau din eroare 1. pentru restituirea sumelor reprezentând contribuţiile de asigurãri sociale de sãnãtate, plãtite în plus faţã de obligaţia fiscalã sau din eroare, solicitanţii vor depune cerere pentru certificarea dreptului de restituire la casele de asigurãri de sãnãtate aflate în subordinea casei naţionale de asigurãri de sãnãtate, al cãrei model este prevãzut în anexa la prezentele modalitãţi unitare. 2. cererea pentru certificarea dreptului de restituire se depune la casa de asigurãri de sãnãtate ...

Monitorul Oficial 788 din 20 Noiembrie 2007 (M. Of. 788/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 1.397 din 19 noiembrie 2007 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.198/2007 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Agenţia Naţională pentru Sport EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 788 din 20 noiembrie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicarticolul 1 din hotărârea guvernului nr. 1.198/2007 privind suplimentarea bugetului cancelariei primului-ministru din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru agenţia naţională pentru sport, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 691 din 11 octombrie 2007, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1se aprobă suplimentarea bugetului cancelariei primului-ministru pentru agenţia naţională pentru sport cu suma de 5.862 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, la capitolul 67.01 ...

Monitorul Oficial 780 din 16 Noiembrie 2007 (M. Of. 780/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 1.382 din 12 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 116/2007 privind autorizarea editării unor publicaţii ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi finanţarea cheltuielilor de funcţionare a acestora EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 780 din 16 noiembrie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 116/2007 privind autorizarea editării unor publicaţii ale ministerului administraţiei şi internelor şi finanţarea cheltuielilor de funcţionare a acestora, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 109 din 13 februarie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. după articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:"art. 2^1(1) se autorizează editarea revistei «jandarmeria română», a cărei redacţie funcţionează ca structură fără personalitate juridică, în subordinea inspectoratului general al jandarmeriei române.(2) sediul redacţiei revistei «jandarmeria română» este în municipiul bucureşti, str. jandarmeriei ...

Monitorul Oficial 751 din 06 Noiembrie 2007 (M. Of. 751/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 1.317 din 31 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi modificarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 751 din 6 noiembrie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele ministerului internelor şi reformei administrative, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 311 din 10 mai 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. după articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:"art. 1^1(1) În cadrul aparatului central al ministerului internelor şi reformei administrative funcţionează departamentul schengen, care este autoritatea naţională în domeniu ce asigură şi răspunde de îndeplinirea tuturor condiţiilor necesare pentru aderarea româniei la acordul schengen din 14 iunie 1985 privind ...

Monitorul Oficial 752 din 06 Noiembrie 2007 (M. Of. 752/2007)

CARTA EUROPEANA din 5 noiembrie 1992 a limbilor regionale sau minoritare*) EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 6 noiembrie 2007

*t*──────── *) traducere. preambul statele membre ale consiliului europei, semnatare ale cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, denumitã în continuare carta, considerând cã scopul consiliului europei este realizarea unei uniuni mai strânse între membrii sãi, îndeosebi pentru salvgardarea şi promovarea idealurilor şi principiilor care constituie patrimoniul lor comun, considerând cã protecţia limbilor regionale ...

Monitorul Oficial 749 din 05 Noiembrie 2007 (M. Of. 749/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 1.322 din 31 octombrie 2007 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 749 din 5 noiembrie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii alin. 1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea legii cetăţeniei române nr. 21/1991,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în românia.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:p. ministrul justiţiei,zsuzsanna peter,secretar de statp. ministrul afacerilor externe,anton niculescu,secretar de statministrul internelor şi reformei administrative,cristian davidbucureşti, 31 octombrie 2007.nr. 1.322.anexa 1 listapersoanelor pentru care comisia a avizat favorabilcererea de redobândire a cetăţeniei române,cu stabilirea domiciliului în ...

Monitorul Oficial 745 din 02 Noiembrie 2007 (M. Of. 745/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 1.331 din 31 octombrie 2007 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.305/2003 privind contractarea de către Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. a unor credite externe, garantate de către Ministerul Finanţelor Publice, necesare pentru achiziţionarea a patru aeronave tip Airbus A 318 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 2 noiembrie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ila hotărârea guvernului nr. 1.305/2003 privind contractarea de către societatea comercială "compania naţională de transporturi aeriene române - tarom" - s.a. a unor credite externe, garantate de către ministerul finanţelor publice, necesare pentru achiziţionarea a patru aeronave tip airbus a 318, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 819 din 19 noiembrie 2003, cu modificările ulterioare, după articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 6, cu următorul cuprins:"art. 6finanţarea sumelor necesare în anul ...

Monitorul Oficial 742 din 01 Noiembrie 2007 (M. Of. 742/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 1.321 din 31 octombrie 2007 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 186/2007 privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2007, pentru operatorii economici monitorizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 742 din 1 noiembrie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 186/2007 privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2007, pentru operatorii economici monitorizaţi potrivit ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 153 din 2 martie 2007, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,paul păcuraruministrul economiei şi finanţelor,varujan vosganianbucureşti, 31 octombrie 2007.nr. 1.321.anexa 1 (anexa la hotărârea guvernului nr. 186/2007)plafoaneletrimestriale ale fondului de salarii ...

‹‹ Pagina 3 din 20
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016