Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - altele 2013 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Altele 2013

Selectati luna pentru care doriti sa afisam altele din 2013‹‹ Pagina 3 din 17

Monitorul Oficial 757 din 05 Decembrie 2013 (M. Of. 757/2013)

 HOTĂRÂRE nr. 65 din 4 decembrie 2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 47/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 757 din 5 decembrie 2013

În temeiul art. 64 alin. (4) din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 47/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 880 din 22 decembrie 2012, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:"- domnul deputat victor-gheorghe manea, membru al grupului parlamentar al pnl, este desemnat în calitatea de membru al comisiei în locul domnului deputat roşca mircea;- domnul senator Ştefan stoica, membru al grupului parlamentar al ppdd, este desemnat în calitatea de membru al comisiei în locul domnului senator ioniţă ...

Monitorul Oficial 749 din 03 Decembrie 2013 (M. Of. 749/2013)

 HOTĂRÂRE nr. 925 din 27 noiembrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 749 din 3 decembrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 529 din 22 iunie 2005, se modifică după cum urmează:1. la articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În cazul proiectelor de acte normative cu caracter urgent, termenul prevăzut la alin. (1) poate fi redus la 10 zile lucrătoare."2. la articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"(1) punctele de vedere ale structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale ...

Monitorul Oficial 734 din 28 Noiembrie 2013 (M. Of. 734/2013)

 HOTĂRÂRE nr. 918 din 20 noiembrie 2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 28 noiembrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi având în vedere prevederile art. 340 alin. (2) şi art. 341 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale ordonanţei guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) se aprobă cadrul naţional al calificărilor, denumit în continuare cnc, prevăzut în anexa nr. 1.(2) cnc stabileşte 8 niveluri de calificare care pot fi dobândite prin sistemul formal de educaţie şi formare profesională din românia şi prin recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite prin învăţare în ...

Monitorul Oficial 728 din 26 Noiembrie 2013 (M. Of. 728/2013)

 HOTĂRÂRE nr. 916 din 20 noiembrie 2013 pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2013, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 514/2008 pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2008 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 26 noiembrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă acordul de finanţare dintre guvernul româniei şi fondul european de investiţii privind programul jeremie în românia, semnat la bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi la luxemburg la 15 noiembrie 2013.(2) acordul prevăzut la alin. (1) înlocuieşte acordul de finanţare dintre guvernul româniei şi fondul european de investiţii privind programul jeremie în românia, semnat la bucureşti la 18 februarie 2008, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 514/2008, modificat prin actul adiţional nr. 1 semnat de guvernul româniei la bucureşti la 20 iulie 2012 şi la 16 octombrie ...

Monitorul Oficial 722 din 25 Noiembrie 2013 (M. Of. 722/2013)

 HOTĂRÂRE nr. 913 din 20 noiembrie 2013 privind alocarea temporară, pentru lunile noiembrie şi decembrie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 722 din 25 noiembrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 111 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) În scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă - programul operaţional sectorial mediu (pos m), programul operaţional regional (por), programul operaţional dezvoltarea capacităţii administrative (podca), denumite în continuare programe operaţionale, aferent lunilor noiembrie şi decembrie ale anului 2013, ...

Monitorul Oficial 715 din 20 Noiembrie 2013 (M. Of. 715/2013)

CODUL DE PROCEDURA DISCIPLINARA din 1 noiembrie 2013 privind asigurarea exercitarii eficiente a atributiilor forurilor de conducere ale Colegiului Psihologilor din Romania EMITENT: COLEGIUL PSHIOLOGILOR DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 20 noiembrie 2013

Preambulcodul de procedură disciplinară este aprobat pentru aplicarea legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, reprezentând un instrument necesar în procesul de organizare a exercitării profesiei de psiholog în românia, pentru asigurarea echilibrului drepturilor şi obligaţiilor profesionale corelative.codul de procedură disciplinară reprezintă instrumentul-garant al respectării principiului primordialităţii răspunderii profesionale, nejudiciare, faţă de orice altă formă de răspundere, care se bazează pe culpa profesională dovedită.culpa profesională constatată de către corpul profesional constituie singurul temei care, ulterior, ar putea fundamenta o altă posibilă formă de răspundere administrativă sau ...

CODUL DEONTOLOGIC din 1 noiembrie 2013 al profesiei de psiholog cu drept de libera practica EMITENT: COLEGIUL PSHIOLOGILOR DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 20 noiembrie 2013

Preambulcodul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică este elaborat în acord cu dispoziţiile declaraţiei universale a drepturilor omului, care a fost adoptată la 10 decembrie 1948, prin rezoluţia 217 a în cadrul celei de a iii-a sesiuni a adunării generale a organizaţiei naţiunilor unite şi cu prevederile constituţiei româniei, republicată. orice prevedere a acestuia se interpretează în spiritul şi litera celor două acte fundamentale.profesia de psiholog cu drept de liberă practică este o profesie liberă şi independentă, a cărui statut în românia este reglementat prin legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de ...

Monitorul Oficial 714 din 20 Noiembrie 2013 (M. Of. 714/2013)

 HOTĂRÂRE nr. 4 din 27 septembrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2006 privind constituirea, declararea, înregistrarea şi funcţionarea cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societăţilor civile profesionale de psihologie, precum şi exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în sectorul public sau privat, în regim salarial EMITENT: Colegiul Psihologilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 20 noiembrie 2013

În temeiul dispoziţiilor art. 51 din normele metodologice de aplicare a legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,comitetul director al colegiului psihologilor din românia hotărăşte:art. ihotărârea comitetului director al colegiului psihologilor din românia nr. 1/2006 privind constituirea, declararea, înregistrarea şi funcţionarea cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societăţilor civile profesionale de psihologie, precum şi exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în sectorul public sau privat, în regim salarial, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 112 ...

Monitorul Oficial 702 din 15 Noiembrie 2013 (M. Of. 702/2013)

ARANJAMENT ADMINISTRATIV din 3 septembrie 2013 pentru aplicarea Acordului dintre Romania si Statul Israel in domeniul securitatii sociale EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 15 noiembrie 2013

În conformitate cu articolul 19 paragraful a) din acordul dintre românia şi statul israel în domeniul securităţii sociale, semnat la ierusalim la 28 februarie 2011, care corespunde cu data 24 adar i 5771 din calendarul ebraic, denumit în continuare "acord", autorităţile competente ale părţilor contractante au convenit după cum urmează:partea iprevederi generaleart. 1termenii utilizaţi în prezentul aranjament administrativ vor avea acelaşi înţeles ca cel din acord.art. 21. organismele de legătură menţionate în articolul 1 paragraful k) şi articolul 19 paragraful d) din acord vor fi:a) pentru românia:- casa naţională de pensii publice pentru pensiile pentru limită de vârstă, invaliditate şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 784 din 9 octombrie 2013 privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020 şi a Planului de acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 702 din 15 noiembrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă strategia naţională antidrog 2013-2020, denumită în continuare strategia naţională, prevăzută în anexa nr. 1.art. 2se aprobă planul de acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea strategiei naţionale antidrog 2013-2020, prevăzut în anexa nr. 2.art. 3agenţia naţională antidrog, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţia prefectului, precum şi autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a duce la îndeplinire obiectivele specifice domeniului lor de activitate, prevăzute în strategia naţională.art. 4fondurile necesare îndeplinirii obiectivelor prevăzute în strategia naţională se asigură de către fiecare instituţie/autoritate publică implicată, în raport cu ...

‹‹ Pagina 3 din 17
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016