Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - altele 1996 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Altele 1996

Selectati luna pentru care doriti sa afisam altele din 1996‹‹ Pagina 2 din 4

Monitorul Oficial 240 din 02 Octombrie 1996 (M. Of. 240/1996)

 HOTĂRÂRE Nr. 853 din 23 septembrie 1996 privind scutirea totală sau parţială de la plata amortizării a unor active corporale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 240 din 2 octombrie 1996

În temeiul art. 16 lit. b) din legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale,guvernul româniei hotărăşte:art. 1activele corporale din patrimoniul societăţii comerciale "fortus" - s.a. iaşi, prevăzute în anexa nr. 1, aflate în prezent în conservare, se scutesc total de la calculul amortizarii pe o perioadă de 5 ani, începând cu data prezentei hotărâri.art. 2activele corporale din societatea comercială "fortus" - s.a. iaşi, prevăzute în anexa nr. 2, încărcate incomplet, se scutesc parţial (43%) de la calculul amortizarii pe o perioadă de 5 ani, începând cu data prezentei hotărâri.art. 3În cazul în care societatea comercială "fortus" ...

Monitorul Oficial 219 din 13 Septembrie 1996 (M. Of. 219/1996)

 HOTĂRÂRE nr. 780 din 6 septembrie 1996 privind aprobarea renunţării la cetăţenia Română de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 219 din 13 septembrie 1996

În temeiul art. 27 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991,guvernul româniei hotărăşte:articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrunicolae vĂcĂroiucontrasemnează:ministrul justiţiei,ion predescuministru de stat,ministrul afacerilor externe,teodor viorel melescanuministru de interne,doru ioan taracilabucureşti, 6 septembrie 1996.nr. 780.anexa 1 listapersoanelor pentru care s-a aprobat renunţareala cetăţenia română──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial ...

Monitorul Oficial 163 din 25 Iulie 1996 (M. Of. 163/1996)

 HOTĂRÂRE nr. 567 din 15 iulie 1996 privind utilizarea fondului de contrapartidă constituit din sumele rezultate din decontarea la intern a contravalorii produselor importate în baza Acordului de credit, tip PL 480, încheiat la 29 martie 1993 între Commodity Credit Corporation şi Guvernul României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 25 iulie 1996

În temeiul prevederilor art. 3 din ordonanţa guvernului nr. 3 din 16 iulie 1993 privind ratificarea acordului de credit, în valoare de 10 milioane dolari s.u.a., dintre commodity credit corporation şi guvernul româniei, reprezentat de ministerul agriculturii şi alimentaţiei şi de ministerul finanţelor, semnat la 29 martie 1993 la bucureşti, aprobată prin legea nr. 74/1994,guvernul româniei hotărăşte:art. 1se alocă ministerului agriculturii şi alimentaţiei suma de 5.837.154.465 lei din fondul de contrapartidă constituit din sumele rezultate din decontarea la intern a contravalorii produselor importate în baza acordului de credit, tip pl 480, semnat la 29 martie 1993 la bucureşti între commodity ...

Monitorul Oficial 138 din 03 Iulie 1996 (M. Of. 138/1996)

 HOTĂRÂRE nr. 521 din 26 iunie 1996 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 138 din 3 iulie 1996

În temeiul art. 27 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991,guvernul româniei hotărăşte:articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrunicolae vĂcĂroiucontrasemnează:ministrul justiţiei,gavril iosif chiuzbaianbucureşti, 26 iunie 1996.nr. 521.anexa 1 listapersoanelor pentru care s-a aprobat renunţareala cetăţenia română, conform art. 27 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991 ──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului ...

Monitorul Oficial 129 din 21 Iunie 1996 (M. Of. 129/1996)

 HOTĂRÂRE nr. 473 din 17 iunie 1996 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind procedura schimbului carnetelor cu certificate de proprietate şi/sau al cupoanelor nominative de privatizare contra acţiuni la societăţile comerciale cu capital de stat care se privatizează în baza Legii nr. 55/1995, precum şi la Fondurile Proprietăţii Private, procedura de alocare a acţiunilor acestor societăţi comerciale şi de certificare a calităţii de acţionar ca urmare a schimbului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 21 iunie 1996

În temeiul art. 17 din legea nr. 55/1995,guvernul româniei hotărăşte:art. i normele metodologice privind procedura schimbului carnetelor cu certificate de proprietate şi/sau al cupoanelor nominative de privatizare contra acţiuni la societăţile comerciale cu capital de stat care se privatizează în baza legii nr. 55/1995, precum şi la fondurile proprietăţii private, procedura de alocare a acţiunilor acestor societăţi comerciale şi de certificare a calităţii de acţionar ca urmare a schimbului, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 749/1995, republicate în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 50 din 12 martie 1996, se modifică şi se completează astfel:1. alineatul (1) al articolului 18 ...

Monitorul Oficial 185 din 12 August 1996 (M. Of. 185/1996)

 NORME METODOLOGICE nr. 12 din 22 iulie 1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului valutar pentru Programul energetic EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI MINISTERUL INDUSTRIILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 12 august 1996

1. În baza art. 1 din hotărârea guvernului nr. 469 din 14 iunie 1996 privind asigurarea resurselor valutare necesare realizării programului energetic în temeiul prevederilor art. 49 din legea bugetului de stat pe anul 1996 nr. 29/1996 se constituie "fondul valutar pentru programul energetic", care are următoarele componente:1.1. sumele în valută virate în contul constituit la banca naţională a româniei cu denumirea "fondul valutar pentru programul energetic", reprezentând:a) încasări valutare realizate de agenţii economici din exportul de grâu, cherestea şi ulei vegetal;b) disponibilităţi valutare ale băncilor comerciale rezultate în cadrul operaţiunilor efectuate de acestea pe piaţa valutară (vânzarea poziţiei lungi ...

 NORME METODOLOGICE nr. 12 din 22 iulie 1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului valutar pentru Programul energetic EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI MINISTERUL INDUSTRIILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 12 august 1996

1. În baza art. 1 din hotărârea guvernului nr. 469 din 14 iunie 1996 privind asigurarea resurselor valutare necesare realizării programului energetic în temeiul prevederilor art. 49 din legea bugetului de stat pe anul 1996 nr. 29/1996 se constituie "fondul valutar pentru programul energetic", care are următoarele componente:1.1. sumele în valută virate în contul constituit la banca naţională a româniei cu denumirea "fondul valutar pentru programul energetic", reprezentând:a) încasări valutare realizate de agenţii economici din exportul de grâu, cherestea şi ulei vegetal;b) disponibilităţi valutare ale băncilor comerciale rezultate în cadrul operaţiunilor efectuate de acestea pe piaţa valutară (vânzarea poziţiei lungi ...

Monitorul Oficial 136 din 28 Iunie 1996 (M. Of. 136/1996)

 HOTĂRÂRE nr. 4 din 28 iunie 1996 privind asigurarea permanenţei la Senat de către membrii Biroului permanent în perioada vacanţei parlamentare de vară, iulie - august 1996 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 28 iunie 1996

Biroul permanent al senatului adoptă prezenta hotărâre.articol unicÎn perioada vacanţei parlamentare de vară, iulie - august 1996, membrii biroului permanent al senatului vor asigura permanenţa la senat, după cum urmează:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   perioada membrii biroului permanent care asigurăpermanenţa───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- săptămâna 1 - 7 iulie - valer suian - kozsokar gabor- săptămâna 8 - 14 iulie - dan vasiliu - valer suian- săptămâna 15 ...

Monitorul Oficial 232 bis din 26 Septembrie 1996 (M. Of. 232 bis/1996)

 NORMĂ din 9 septembrie 1996 privind conţinutul cadru al proiectelor - pe faze de proiectare -, al documentelor de licitaţie, al ofertelor şi al contractelor pentru execuţia investiţiilor*) EMITENT: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 232 bis din 26 septembrie 1996

──────────*) aprobate de ordinul comun al ministerului finanţelor şi ministerului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 1743/69/n din 9 septembrie 1996──────────cuprinscapitolul iprevederi generale1. - pregĂtirea investiŢiilor de cĂtre persoana juridicĂ achizitoare (investitor) În vederea realizĂrii investiŢiei2. - proceduri de angajare a persoanei juridice achizitoare (investitor) În contractarea execuŢiei investiŢiilor.2.1. - contractarea execuŢiei investiŢiilor prin procedura licitaŢiei publice2.2. - contractarea execuŢiei investiŢiilor prin cererea de oferta de preŢ2.3. - contractarea execuŢiei investiŢiilor prin procedura achiziŢiei dintr-o singurĂ sursĂ (ÎncredinŢare directĂ)3. - participarea contractanŢilor (ofertanŢilor) la procedura de achiziŢie4. - adjudecarea contractului de execuŢie a investiŢiilor5. - contractarea execuŢiei investiŢiilor6. - decontarea ...

 NORME METODOLOGICE din 9 septembrie 1996 privind conţinutul cadru al proiectelor - pe faze de proiectare -, al documentelor de licitaţie, al ofertelor şi al contractelor pentru execuţia investiţiilor*) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 232 bis din 26 septembrie 1996

──────────*) aprobate de ordinul comun al ministerului finanţelor şi ministerului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 1743/69/n din 9 septembrie 1996──────────cuprinscapitolul iprevederi generale1. - pregĂtirea investiŢiilor de cĂtre persoana juridicĂ achizitoare (investitor) În vederea realizĂrii investiŢiei2. - proceduri de angajare a persoanei juridice achizitoare (investitor) În contractarea execuŢiei investiŢiilor.2.1. - contractarea execuŢiei investiŢiilor prin procedura licitaŢiei publice2.2. - contractarea execuŢiei investiŢiilor prin cererea de oferta de preŢ2.3. - contractarea execuŢiei investiŢiilor prin procedura achiziŢiei dintr-o singurĂ sursĂ (ÎncredinŢare directĂ)3. - participarea contractanŢilor (ofertanŢilor) la procedura de achiziŢie4. - adjudecarea contractului de execuŢie a investiŢiilor5. - contractarea execuŢiei investiŢiilor6. - decontarea ...

‹‹ Pagina 2 din 4
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016