Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 9 septembrie 1996  privind conţinutul cadru al proiectelor - pe faze de proiectare -, al documentelor de licitaţie, al ofertelor şi al contractelor pentru execuţia investiţiilor*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 9 septembrie 1996 privind conţinutul cadru al proiectelor - pe faze de proiectare -, al documentelor de licitaţie, al ofertelor şi al contractelor pentru execuţia investiţiilor*)

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 232 bis din 26 septembrie 1996

──────────
    *) Aprobate de Ordinul comun al Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului nr. 1743/69/N din 9 septembrie 1996
──────────


    CUPRINS

    CAPITOLUL I
    PREVEDERI GENERALE
    1. - PREGĂTIREA INVESTIŢIILOR DE CĂTRE PERSOANA JURIDICĂ ACHIZITOARE (INVESTITOR) ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI
    2. - PROCEDURI DE ANGAJARE A PERSOANEI JURIDICE ACHIZITOARE (INVESTITOR) ÎN CONTRACTAREA EXECUŢIEI INVESTIŢIILOR.
    2.1. - CONTRACTAREA EXECUŢIEI INVESTIŢIILOR PRIN PROCEDURA LICITAŢIEI PUBLICE
    2.2. - CONTRACTAREA EXECUŢIEI INVESTIŢIILOR PRIN CEREREA DE OFERTA DE PREŢ
    2.3. - CONTRACTAREA EXECUŢIEI INVESTIŢIILOR PRIN PROCEDURA ACHIZIŢIEI DINTR-O SINGURĂ SURSĂ (ÎNCREDINŢARE DIRECTĂ)
    3. - PARTICIPAREA CONTRACTANŢILOR (OFERTANŢILOR) LA PROCEDURA DE ACHIZIŢIE
    4. - ADJUDECAREA CONTRACTULUI DE EXECUŢIE A INVESTIŢIILOR
    5. - CONTRACTAREA EXECUŢIEI INVESTIŢIILOR
    6. - DECONTAREA EXECUŢIEI INVESTIŢIILOR
    CAPITOLUL II
    CONŢINUTUL CADRU AL PROIECTELOR, PE FAZE DE PROIECTARE A INVESTIŢIILOR.
    1. - CONŢINUTUL CADRU AL STUDIULUI DE PREFEZABILITATE
    2. - CONŢINUTUL CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE
    3. - CONŢINUTUL CADRU AL PROIECTULUI TEHNIC
    CAPITOLUL III
    CONŢINUTUL CADRU AL DOCUMENTELOR DE LICITAŢIE.
    CAPITOLUL IV
    CONŢINUTUL CADRU AL OFERTELOR
    CAPITOLUL V
    CONDIŢIILE GENERALE, SUPLIMENTARE ŞI SPECIALE DE CONTRACTARE
    - EXEMPLIFICĂRI.


    CAP. 1
    PREVEDERI GENERALE

    Prezentele norme sunt elaborate în baza art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993, privind achiziţiile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281/1995.
    Aceste norme au în vedere prezentarea conţinutului documentelor de licitaţie, al ofertelor, al contractelor pentru execuţia investiţiilor, al documentelor pentru procedura achiziţiei prin cerere de oferta de preţ, şi pentru procedura achiziţiei dintr-o singura sursa (încredinţarea directa a execuţiei investiţiei), precum şi a procedurii de lucru a comisiei de licitaţie.
    Se prezintă totodată şi conţinutul cadru al proiectelor, pe faze de proiectare a investiţiilor - studiul de prefezabilitate, studiul de fezabilitate, proiectul tehnic şi caietele de sarcini aferente.
    Scopul acestor norme este de a asigura aplicarea unitară a principiilor şi regulilor care stau la baza organizării şi desfăşurării licitaţiilor publice, precum şi a adjudecării şi contractării execuţiei investiţiilor.
    Normele metodologice se adresează, în egala măsura, persoanelor juridice achizitoare (investitori), proiectanţilor şi potenţialilor contractanţi (ofertanţi). Ele reprezintă, de asemenea, un ghid pentru activitatea specialiştilor desemnaţi ca membri în comisiile de licitaţie.
    Prin aplicarea acestor norme, în mod unitar, de către toţi factorii care concura şi participa la achiziţiile de investiţii se asigura condiţiile pentru respectarea principiului concurentei loiale, eliminarea tendinţelor şi manifestărilor care pot afecta loialitatea concurentei, eliminarea unor suspiciuni de favorizare sau de corupţie, prin asigurarea transparenţei necesare, fără ca prin aceasta să se aducă atingere dreptului contractanţilor (ofertanţilor) de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.
    La elaborarea prezentelor norme s-au avut în vedere următoarele:
    - stadiul atins privind restructurarea economiei pe piaţa construcţiilor în România;
    - experienţa acumulată în ultimii 5 ani de aplicare a mecanismului de licitare - ofertare pentru contractarea execuţiei investiţiilor;
    - propunerile făcute privind îmbunătăţirea normelor metodologice de un mare număr de antreprenori, precum şi de către asociaţiile profesionale şi sindicatele din ramura construcţiilor;
    - procedurile aplicate pe plan european şi în mod special cele recomandate de principalele instituţii financiare internaţionale - Banca Mondială, Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Comisia de Integrare Europeană.
    Totodată s-au avut în vedere următoarele cerinţe şi principii:
    - simplificarea procedurii de analiza privind îndeplinirea condiţiilor de calificare şi de selecţie a contractanţilor, în paralel cu creşterea exigenţei;
    - praguri minimale de calificare pentru experienţa generală exprimată în cifra medie anuala de afaceri realizată în ultimii 3 ani, pentru experienţa în lucrări similare executate, cât şi pentru capacitatea financiară, praguri ce sunt înscrise şi în anunţul publicitar sau în invitaţia de participare la licitaţie;
    - îndeplinirea condiţiilor de calificare a contractanţilor care este obligatorie pentru toate formele de contractare (prin licitaţie, prin cerere de oferta de preţ, sau prin încredinţare directa);
    - selecţia contractanţilor să se aplice numai în cazul formei de licitaţie cu preselecţie şi când numărul contractanţilor declaraţi calificaţi este mai mare de 5;
    - pentru toate formele de licitaţie adoptate, nu se mai cumulează punctajele obţinute la evaluarea contractanţilor, cu punctajele obţinute la evaluarea ofertelor.
    Aplicarea acestui mod de punctaj conduce la adjudecarea ofertei declarată corespunzătoare şi a carei valoare, de regula, este cea mai mica;
    - verificarea îndeplinirii tuturor condiţiilor de calificare şi de selecţie constituie o activitate distinctă şi anterioară analizei şi evaluării ofertelor.

    I.1. PREGĂTIREA INVESTIŢIILOR DE CĂTRE PERSOANA JURIDICĂ ACHIZITOARE (INVESTITOR) ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI
    1.1. Pregătirea unei investiţii în vederea execuţiei, necesita parcurgerea următoarelor etape:
    1.1.1. - Studiul de prefezabilitate
    Studiul de prefezabilitate reprezintă documentaţia tehnico-economică prin care persoana juridică achizitoare fundamentează necesitatea şi oportunitatea realizării obiectivului de investiţie.
    Studiul de prefezabilitate se întocmeşte de către persoana juridică achizitoare şi se aprobă de către conducerea acesteia.
    În cazul în care persoana juridică achizitoare nu poate elabora prin forte proprii studiul de prefezabilitate, acesta se va elabora cu sprijinul unor consultanţi de specialitate, persoane fizice, angajate conform prevederilor legale. În cazul în care elaborarea studiului de prefezabilitate se contractează cu o persoana juridică de specialitate se vor aplica prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 12/1993, republicată în anul 1995, contractul fiind de natura unui contract pentru prestări de servicii care contribuie la realizarea investiţiei.
    Conţinutul cadru al studiului de prefezabilitate este conform Cap. II. 1.
    1.1.2. - Studiul de fezabilitate
    Studiul de fezabilitate reprezintă documentaţia care cuprinde caracteristicile principale şi indicatorii tehnico - economici ai investiţiei, prin care trebuie să se asigure utilizarea raţională şi eficienta a cheltuielilor de capital şi a cheltuielilor materiale pentru satisfacerea cerinţelor economice şi sociale din domeniul respectiv.
    Studiul de fezabilitate se elaborează de către contractantul desemnat conform prevederilor Regulamentului privind procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea proiectării investiţiilor publice, aprobat prin H.G. nr. 727/1993.
    Aprobarea studiului de fezabilitate se face conform prevederilor legale şi are în vedere asigurarea surselor de finanţare.
    Conţinutul cadru al studiului de fezabilitate este conform Cap. II. 2.
    1.1.3 Proiectul tehnic şi caietele de sarcini
    Proiectul tehnic şi caietele de sarcini reprezintă documentaţia scrisă şi desenată pentru care se eliberează autorizaţia de construire şi care face parte din documentele de licitaţie, pe baza cărora se întocmeşte oferta.
    Conţinutul cadru al proiectului tehnic şi al caietelor de sarcini este conform Cap. II. 3.
    1.1.4. Angajarea persoanei juridice achizitoare în etapa de contractare a execuţiei investiţiei:
    - elaborarea documentelor de licitaţie;
    - asigurarea surselor de finanţare;
    - obţinerea autorizaţiei de construire;
    - lansarea licitaţiei;
    - desfăşurarea licitaţiei;
    - adjudecarea execuţiei investiţiei în favoarea contractantului câştigător;
    - încheierea contractului de execuţie;
    - deschiderea finanţării execuţiei;
    1.2. Cheltuielile privind elaborarea studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate, inclusiv cele privind licitarea elaborării studiului de fezabilitate (publicitatea instrucţiunile pentru ofertanţi, onorariile şi cheltuielile privind plata indemnizaţiilor de deplasare, transport şi cazarea delegaţilor numiţi în comisiile de licitaţie pentru adjudecarea proiectării investiţiilor şi care nu sunt angajaţi permanenţi ai persoanei juridice achizitoare, precum şi cheltuielile pentru obţinerea certificatului de urbanism şi a avizelor legale necesare la primele doua faze de proiectare), stabilite în condiţiile legii, reprezintă cheltuieli ce intra în valoarea totală a devizului general al investiţiei, acestea se finanţează din fondurile bugetare prevăzute la poziţia "Achiziţii de bunuri şi alte cheltuieli de investiţii", din lista obiectivelor de investiţii anexa la bugetul ordonatorului principal, aprobată potrivit legii.
    Celelalte cheltuieli privind elaborarea proiectului tehnic, a caietelor de sarcini şi a detaliilor de execuţie, inclusiv cele privind licitarea execuţiei investiţiilor (publicitatea, instrucţiunile pentru ofertanţi, onorariile şi cheltuielile privind plata indemnizaţiilor de deplasare, transportul şi cazarea persoanelor numite în comisiile de licitaţie pentru adjudecarea execuţiei investiţiilor şi care nu sunt angajaţi permanenţi ai persoanei juridice achizitoare), care deasemenea se cuprind în valoarea devizului general se finanţează din fondurile bugetare prevăzute la poziţia "Obiective de investiţii noi", din lista obiectivelor de investiţii anexa la bugetul ordonatorului principal, aprobată potrivit legii.
    1.3. Valoarea totală prevăzută în devizul general al investiţiei, valabilă la data emiterii acordului Ministerului Finanţelor conform prevederilor Legii privind finanţele publice, este confidenţială şi se actualizează potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.
    Actualizarea valorii totale a investiţiei, inclusiv a valorilor eşalonate pe ani, potrivit duratei de realizare aprobată, se face pe răspunderea persoanei juridice achizitoare în preţuri valabile la data:
    1.3.1. - supunerii la aprobare a studiului de fezabilitate potrivit competentelor valorice stabilite de prevederile legale, după ce în prealabil valoarea totală actualizată a fost însuşită de ordonatorul principal de credite.
    1.3.2. - întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite potrivit prevederilor legale a listei obiectivelor de investiţii, anexa la bugetul de stat sau bugetul local, pentru obiectivele de investiţii noi.
    În cazul obiectivelor de investiţii în continuare, actualizarea valorii totale se determina ca suma a valorii lucrărilor rămase de executat până la punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii actualizată cu preţurile valabile la data respectiva şi valoarea lucrărilor decontate până la data actualizării.
    1.3.3. - organizării licitaţiei sau după caz, a încredinţării directe, a execuţiei lucrărilor, potrivit prevederilor legale privind investiţiile.
    Se interzice persoanei juridice achizitoare să aprobe majorarea valorii totale a devizului general al investiţiei, determinata de nerespectarea soluţiilor tehnice şi constructive sau de înlocuirea unor obiecte ce intra în componenta obiectivului de investiţii al cărui studiu de fezabilitate a fost aprobat potrivit competentelor valorice stabilite de prevederile legale.
    1.4. Proiectul tehnic şi caietele de sarcini se elaborează pentru întregul obiectiv de investiţii cu respectarea stricta a prevederilor acordului Ministerului Finanţelor, şi după caz a avizului Consiliului Interministerial emis la studiul de fezabilitate aprobat conform prevederilor legale.
    Se interzice ordonatorului de credite să elaboreze şi să aprobe proiectul tehnic şi caietele de sarcini, pe obiecte şi lucrări sau pe părţi din obiectele şi lucrările ce intra în componenta obiectivului de investiţii pentru care s-a aprobat studiul de fezabilitate, conform prevederilor legale.
    În cazul în care unele obiecte din componenta obiectivului de investiţie pot funcţiona independent, cu avizul prealabil al Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, persoana juridică achizitoare poate elabora proiectul tehnic şi caietele de sarcini pentru aceste obiecte.
    1.5. Pentru prezentarea în mod unitar a listelor cu cantităţi de lucrări şi eliminarea situaţiilor echivoce în definirea de către proiectanţi şi interpretarea de către contractanţi a conţinutului acestor liste, precum şi pentru asigurarea transparenţei necesare privind modul de formare a preţurilor în concordanta cu resursele necesare, este oportun stabilirea unui reper unitar de referinţa.
    Acest reper unitar de referinţa îl constituie indicatoarele de norme de deviz seria 1981.
    1.6. În vederea reducerii volumului de documentaţie la întocmirea de către proiectant a listelor cu cantităţile de lucrări, se introduce în mod obligatoriu comasarea articolelor de deviz pe capitole de lucrări, corespunzător indicatoarelor normelor de deviz seria 1981. Aceste norme sunt orientative în ceea ce priveşte structura operaţiunilor tehnologice şi a condiţiilor tehnice şi de măsurare definite prin acestea.
    Consumurile de resurse prevăzute în articolele de deviz nu sunt obligatorii pentru contractanţi în elaborarea ofertelor.
    Contractanţii au deplina libertate pentru a utiliza, la întocmirea ofertelor, propriile consumuri de resurse, cu condiţia respectării prevederilor din proiectul tehnic, a caietelor de sarcini şi reglementărilor tehnice în vigoare, în mod special în ceea ce priveşte calitatea lucrărilor.
    Modul de comasare aferent fiecărei liste cu cantităţile de lucrări se va descrie de către proiectant în anexa, acesta fiind specific fiecărei lucrări în parte (conform MODEL ANEXA - DL 8).
    1.7. Listele cu cantităţi de lucrări pentru C + M, vor fi elaborate pe fiecare obiect component al obiectivului de investiţii, pe categorii de lucrări, corespunzător indicatoarelor normelor de deviz (terasamente, construcţii, instalaţii sanitare, instalaţii electrice, instalaţii ventilaţie, izolaţii, automatizări, telecomunicaţii, montaje şi utilaje, echipamente tehnologice, etc.).
    Articolele de lucrări vor fi comasate în cadrul listelor de cantităţi, având în vedere respectarea simultană, pe cât "posibil", a următoarelor condiţii:
    - comasarea articolelor de deviz într-un singur articol, sau în mai multe articole de lucrări, corespunzătoare aceluiaşi capitol de lucrări;
    - articolul comasat să reprezinte o activitate pentru realizarea căreia resursele principale trebuie să fie omogene ca natura;
    - articolul comasat să reprezinte o activitate a carei desfăşurare în timp să se facă cu continuitate (să nu fie întreruptă de necesitatea realizării unei alte activităţi distincte de aceasta).
    Prin natura omogenă a principalelor resurse se înţelege acelaşi material preponderent, aceiaşi meserie pentru forţa de muncă şi natura utilajului conducător, aferente procesului tehnologic (excavaţii, compactare, turnare, forare, ridicare, montaj, etc).
    Pentru licitaţiile cu participare internaţională, descrierea conţinutului articolelor comasate, nu se va face prin trimiteri la articolele de deviz, ci se va face prin descrierea detaliată a condiţiilor tehnice, tehnologice, de măsurare şi de calitate.

    I.2. PROCEDURI DE ANGAJARE A PERSOANEI JURIDICE ACHIZITOARE (INVESTITOR) ÎN CONTRACTAREA EXECUŢIEI INVESTIŢIILOR
    Pentru achiziţiile de investiţii se aplică prevederile Regulamentului aprobat prin H.G. nr. 592/1993, republicată în anul 1995.
    Procedurile de angajare a persoanei juridice achizitoare în vederea contractării execuţiei investiţiei sunt: prin licitaţie publică; prin cerere de oferta de preţ; prin achiziţie dintr-o singura sursa (încredinţare directa).
    De regula, adjudecarea achiziţionării utilajelor şi echipamentelor tehnologice (cu montaj şi independente), precum şi a dotărilor incluse în devizul general din studiul de fezabilitate aprobat potrivit legii, se efectuează o data cu adjudecarea prin licitaţie a execuţiei lucrărilor de C + M, prin prevederea în documentele de licitaţie a formei de contract "la cheie", caz în care contractantul are sarcina realizării complete a investiţiei, inclusiv punerea în funcţiune a acesteia.
    În cazurile în care condiţiile tehnice şi organizatorice nu permit aplicarea formei de contract "la cheie", pentru contractarea lucrărilor de C + M (inclusiv montajul utilajelor şi echipamentelor tehnologice), se va adopta forma de contract "global" după cum urmează:
    - În situaţia când achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice se face de către persoana juridică achizitoare, în vederea punerii acestora la dispoziţia antreprenorului general pentru montaj, se va aplica procedura de licitaţie conform Regulamentului privind organizarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri şi servicii aprobat prin H.G. nr. 63/1994, republicată în anul 1996.
    - Pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor, de natura utilajelor independente şi a dotărilor, din categoria bunurilor, se va utiliza metodologia cu anexele aferente Regulamentului privind organizarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri şi de servicii, aprobat prin H.G. nr. 63/1994, republicată în anul 1996.
    - În situaţia în care investiţia se împarte în obiecte distincte cu funcţionalitate independentă.
    Execuţia lucrărilor de reparaţii pe baza de proiect (reparaţii capitale) sau de consolidări, transformări, modernizări, extinderi, demolări şi alte intervenţii determinate de acţiuni accidentale la clădiri, construcţii speciale, inclusiv instalaţiile aferente acestora, precum şi la alte construcţii, se contractează aplicându-se prevederile "Regulamentului aprobat prin H.G. nr. 592/1993, republicată în anul 1995 pentru achiziţia de investiţii, conform prevederilor art. 1.1, din Regulamentul privind organizarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri şi servicii aprobat prin H.G. nr. 63/1994, republicată în 1996.
    Persoana juridică achizitoare poate proceda la lansarea licitaţiei pentru ofertare, numai dacă are asigurate fondurile necesare realizării investiţiei prin listele de investiţii aprobate potrivit legii, precum şi autorizaţiile legale.
    Nerespectarea acestor prevederi se sancţionează potrivit art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993, republicată în anul 1995 şi conduce la anularea procedurii respective de achiziţie.
    În situaţia în care se anulează licitaţia ca urmare a unei documentaţii de licitaţie întocmită necorespunzător, contractanţii participanţi cu oferte, pot cere despăgubiri pentru cheltuielile pe care le-au suportat pentru participarea la licitaţie. Aceasta prevedere nu se aplica în cazul etapei I a licitaţiei cu preselecţie.

    I.2.1. CONTRACTAREA EXECUŢIEI INVESTIŢIILOR PRIN PROCEDURA LICITAŢIEI PUBLICE
    Procedurile de licitaţie publică sunt cele prevăzute la art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993, republicată în anul 1995.
    2.1.1. Persoana juridică achizitoare are obligaţia ca anterior lansării documentelor de licitaţie (anunţul publicitar sau a invitaţia de participare, în cazul licitaţiilor publice restrânse) să le prezinte spre studiere la Ministerul Finanţelor şi la Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în vederea eventualelor completări şi modificări în conformitate cu prevederile art. 2.10 din Regulamentul privind procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea investiţiilor publice, aprobat prin H.G. nr. 592/1993, republicată.
    Propunerea de anunţ publicitar sau după caz invitaţia de participare la licitaţie vor putea fi date publicităţii sau transmise contractanţilor după avizarea documentaţiei de licitaţie.
    Se va prezenta în timp util pentru a fi studiate următoarele documente de licitaţie:
    - anunţul publicitar (invitaţia de participare);
    - actul prin care se certifica asigurarea fondurilor de finanţare pentru primul an de execuţie;
    - documentul de aprobare a indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţii;
    - copie după autorizaţia de construire;
    - instrucţiunile pentru contractanţi;
    - condiţiile generale, suplimentare şi speciale de contractare;
    - proiectul tehnic (descrierea lucrărilor, memorii tehnice de specialitate, listele de cantităţi de lucrări, listele echipamentelor şi utilajelor tehnologice cu montaj, adendumul privind structura de comasare a articolelor de lucrări, sau după caz structura analizelor speciale sau a articolelor modificate);
    - caietele de sarcini şi principalele planşe şi piese desenate (plan de situaţie, secţiuni transversale şi longitudinale);
    - listele cu materialele, furniturile, echipamentele şi utilajele tehnologice cu preţurile aferente pe care persoana juridică achizitoare le pune la dispoziţia contractanţilor (preţuri loco obiect sau loco depozit);
    - graficul general de realizare a investiţiei;
    - calendarul de desfăşurare a licitaţiei.
    Calendarul va cuprinde termenele de punere în vânzare a documentelor de licitaţie, data vizitării şantierului (dacă este cazul), termenul limita de depunere a ofertelor, data deschiderii licitaţiei, data programării pentru luarea hotărârii de adjudecare, data transmiterii comunicărilor, data soluţionării eventualelor contestaţii, data convocării contractantului câştigător în vederea semnării contractului, data semnării contractului.
    Perioada cuprinsă între termenul limita de depunere a ofertelor şi cel al semnării contractului, trebuie să fie mai mica sau cel mult egala cu durata de valabilitate a ofertelor.
    În cazul în care se produc întârzieri faţă de calendarul propus ca urmare a neadjudecării la termenul prevăzut datorită unor completări sau clarificări ale ofertelor sau ca urmare a contestaţiilor admise, care pot conduce la reanalizarea ofertelor, se va solicita prelungirea termenului de valabilitate a ofertelor cu maxim 30 de zile, decalându-se în mod corespunzător şi calendarul.
    La întocmirea calendarului se va tine seama de faptul că ziua comunicării şi ziua primirii răspunsului se exclud din calculul duratei exprimate în zile calendaristice.
    Documentele de licitaţie vor fi studiate sub aspectul respectării prevederilor din acordul Ministerului Finanţelor, după caz al avizului Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe Sociale emise cu ocazia promovării la aprobare a studiului de fezabilitate.
    Nerespectarea acestor prevederi conduce la nedeschiderea licitaţiei, răspunderea pentru amânarea sau anularea licitaţiei revenind persoanei juridice achizitoare.
    Documentele de licitaţie pot fi modificate, cu avizul M.F. şi M.L.P.A.T., ulterior punerii în vânzare către contractanţi, urmare a constatării în cadrul analizei acestora de reprezentanţii M.F. şi M.L.P.A.T. desemnaţi în comisiile de licitaţie, sau a unor sesizări din partea contractanţilor care au cumpărat documentele, a necesităţii completării sau modificării acestor documente în vederea respectării prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de licitaţie.
    În aceasta situaţie, persoana juridică achizitoare, urmare primirii în scris a acestor observaţii făcute de M.F. şi M.L.P.A.T. cât şi a celor primite de la contractanţi, care urmare a analizei acestora sunt acceptate, are obligaţia transmiterii în scris a completărilor sau modificărilor aduse documentelor de licitaţie, tuturor contractanţilor care au cumpărat aceste documente, fără a indica sursa de la care s-au primit observaţiile.
    În cazul în care aceste modificări conduc la imposibilitatea contractanţilor de a întocmi ofertele în termenul stabilit în anunţul publicitar sau după caz în invitaţiile de participare (situaţie constatată de comisie sau sesizată de către contractanţi), persoana juridică achizitoare, de comun acord cu reprezentanţii M.F. şi M.L.P.A.T. în comisia de licitaţie, vor decala termenul de depunere a ofertelor şi implicit data de deschidere a licitaţiei.
    Aceste noi termene vor fi comunicate în scris tuturor contractanţilor.
    În cadrul activităţii de analiza a documentelor de licitaţie, se vor urmări în principal următoarele:
    - dacă documentaţia este completa, potrivit prevederilor din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 592/1993, republicată în anul 1995.
    - existenta şi corectitudinea textului anunţului publicitar sau după caz a invitaţiilor de participare la licitaţie;
    - existenta autorizaţiei de construire;
    - existenta fondurilor necesare de finanţare pentru primul an de execuţie;
    - respectarea regulilor şi procedurilor de licitaţie;
    - corespondenta între proiectul tehnic şi acordul M.F. emis în baza studiului de fezabilitate aprobat;
    - corectitudinea criteriilor de calificare şi a punctajelor (adaptate la specificul lucrărilor licitate), necesare selecţiei contractanţilor şi a evaluării ofertelor;
    - corectitudinea întocmirii listelor de cantităţi de lucrări, în concordanta cu caietul de sarcini şi a soluţiilor tehnice prevăzute în studiul de fezabilitate aprobat;
    - existenţa "modelelor anexa" privind modul de prezentare a ofertelor în conformitate cu prevederile din Normele Metodologice;
    - existenţa condiţiilor generale, speciale şi suplimentare de contractare, în conformitate cu prevederile legale;
    - calendarul de desfăşurare a licitaţiei;
    - definirea în anunţul publicitar sau invitaţia de participare la licitaţie, de către persoana juridică achizitoare naturii obiectelor ce se supun licitaţiei. În cazurile speciale în care lucrările nu pot fi definite ca similare cu cele cuprinse în Anexa nr. DL 11, se vor stabili principalele categorii de lucrări exprimate prin volume fizice, care să constituie plafoane de calificare;
    - pe baza studiului de fezabilitate aprobat, în funcţie de natura, complexitatea şi ponderea valorică a obiectelor componente, se vor înscrie în mod obligatoriu în instrucţiunile pentru ofertanţi, în anunţul publicitar sau invitaţia de participare la licitaţie, plafoanele ce vor fi avute în vedere la evaluarea capacităţii experienţei contractanţilor, stabilite de persoana juridică achizitoare, cu acordul MF şi MLPAT, astfel:
    * Plafonul valoric aferent cifrei de afaceri medie anuala realizată în ultimii 3 ani, numai din activitatea de C + M (reprezintă producţia vândută şi reflectată în contul de profit şi pierderi din bilanţul încheiat la finele fiecărui an), trebuie să fie >/= 2 - 5 ori, decât valoarea medie anuala a obiectivului supus licitaţiei şi care este o rezultantă a raportului între valoarea totală a obiectivului şi durata de execuţie, înscrise în studiul de fezabilitate aprobat şi actualizat.
    Acest plafon se va stabili corelat cu valoarea estimată a lucrării şi numărul de contractanţi potenţiali, pentru a nu restrânge concurenţa.
    * Plafonul valoric aferent unei lucrări similare ca natura şi complexitate cu obiectivul supus licitaţiei, terminată şi recepţionată în ultimii 5 ani, care trebuie să fie >/= 2 0,5 - 0,7 din valoarea estimată actualizată a lucrării supuse licitaţiei, înscrisă în studiul de fezabilitate aprobat, în funcţie de complexitatea lucrării.
    * Plafonul valoric aferent capacităţii financiare a contractantului, de a putea contracta noi lucrări (conform datelor din bilanţul ultimului an încheiat sau din balanţa de verificare a ultimului semestru încheiat), care trebuie să fie în valoare egala cu cel puţin valoarea de execuţie a lucrării (conform studiului de fezabilitate aprobat şi actualizat) supuse licitaţiei, pentru o durata de minimum 3 luni de zile.
    Pentru actualizarea valorilor aferente cifrei de afaceri şi a lucrărilor similare executate, se vor utiliza indicii preţurilor de consum publicaţi de Comisia Naţională de Statistica la luna corespunzătoare cu 30 de zile anterior termenului limita de depunere a ofertelor.
    Pentru cifra de afaceri şi lucrările similare executate în străinătate, valoarea exprimată în valuta tarii respective se transforma în lei după următoarea procedura: valoarea anuala (valoarea anuala a lucrării) realizată se transforma în lei pentru anul respectiv, prin înmulţirea cu un curs mediu calculat ca suma a cursului valutar la 31.12 din anul respectiv şi din anul precedent, împărţită la doi, valoarea în lei astfel rezultată se actualizează conform precizărilor de la cap. I.4., pct. 4.9.1 C.
    Valoarea totală a studiului de fezabilitate aprobat, se actualizează la data întocmirii documentelor de licitaţie, cu indicii preţurilor de consum comunicaţi de Comisia Naţională de Statistica.
    Aceste plafoane au rolul de a califica contractanţii în funcţie de volumul şi complexitatea obiectivelor ce urmează a fi contractate. Aceste plafoane nu limitează concurenta, deoarece contractanţii care nu îndeplinesc aceste cerinţe, pot participa ca asociaţi sau ca subantreprenori. În aceasta situaţie plafoanele reprezintă 60%, 40%, 30%, şi respectiv 25% după cum participa ca leader, partener asociat sau subantreprenor.
    2.1.2. Desemnarea reprezentanţilor M.F. şi M.L.P.A.T. în comisiile de licitaţii se face:
    - pentru reprezentanţii M.F., de către Direcţia generală programe, investiţii publice şi expertizarea investiţiilor publice, cu specialişti din cadrul acestei direcţii sau din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti;
    - pentru reprezentanţii M.L.P.A.T., prin ordin al ministrului, la propunerea Direcţiei de licitaţii şi construcţii.
    2.1.3. Este recomandabil a se utiliza forma de licitaţie publică deschisă cu preselecţie întrucât aceasta forma de licitaţie creează posibilitatea selectării celor mai capabili contractanţi, pe baza documentelor de capabilitate tehnica, managerială şi financiară, efectuată în paralel cu faza de definitivare şi aprobare a proiectului tehnic şi a caietelor de sarcini. Se asigura totodată posibilitatea începerii din timp, înainte de aprobarea bugetului, a activităţii de licitaţie, situaţie ce ar conduce la o programare şi urmărire judicioasă a licitaţiilor, cu implicaţii pozitive în acest sens prin eliminarea vârfului activităţii de licitaţie din trimestrul II şi III al anului.
    Preselecţia are valabilitate 90 de zile, după care este necesară reconfirmarea condiţiilor de calificare privind bonitatea firmei, situaţia financiară, îndeplinirea obligaţiilor de plata a impozitelor - CAS şi calitatea lucrărilor executate, dar preselecţia nu poate fi prelungită mai mult de un an de zile.
    Etapa de preselecţie se va lansa după aprobarea investiţiei şi comandarea elaborării proiectului tehnic.
    Pentru investiţiile de mica complexitate (lucrări obişnuite), care nu necesita un volum important privind listele de cantităţi de lucrări şi caiete de sarcini, se pot organiza licitaţii publice deschise fără preselecţie.
    La încadrarea lucrărilor în "obişnuite" sau "complexe", se vor avea în vedere următoarele:
    Lucrări obişnuite,
    - sunt obiectivele care au în componenta lor cel mult 4 obiecte, cu excepţia branşamentelor, a racordurilor şi a organizării de şantier;
    - în cadrul fiecărui obiect trebuie să fie cuprins un număr de cel mult 6 categorii de lucrări.
    Lucrări complexe,
    - lucrări care au mai mult de 4 obiecte, iar în cadrul fiecărui obiect sunt cuprinse, mai mult de 6 categorii de lucrări;
    - lucrări care cuprind şi montaje de utilaje şi echipamente tehnologice precum şi achiziţia acestora, deci reprezintă contracte "la cheie", indiferent de numărul obiectelor şi categoriilor de lucrări din obiect;
    - în cazul licitaţiilor cu participare internaţională, indiferent de numărul obiectelor şi numărul categoriilor de lucrări;
    - în cazul în care prin caietul de sarcini se solicita coparticiparea totală sau parţială la finanţare şi se prezintă şi montajul financiar (condiţii de finanţare, valoare dobânda, termene de rambursare, perioada de graţie, condiţii de restituire, etc);
    - Contractanţii (ofertanţii) pot participa la orice forma de licitaţie, inclusiv la achiziţiile dintr-o singură sursa (încredinţare directă) numai dacă îndeplinesc toate condiţiile de calificare prevăzute în cap. I - art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993, republicată în anul 1995.
    Pentru investiţii publice, aceste condiţii sunt detaliate şi prezentate în Anexa - DL 1 din prezentele Norme Metodologice.
    - Condiţiile de calificare trebuiesc îndeplinite integral şi în mod obligatoriu de contractanţi pentru a fi calificaţi.
    - Contractantul este admis să participe la procedura de licitaţie publică în condiţiile în care este declarat calificat.
    - Declararea calificării se face de comisia de licitaţie pe baza documentelor prezentate de către contractant, prin aprecierea îndeplinirii tuturor condiţiilor de calificare susmenţionate şi care au fost nominalizate în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 12/1993, republicată în anul 1995.
    - Contractantul care nu întruneşte una sau mai multe din condiţiile de calificare este declarat "descalificat" şi nu mai poate participa la procedura de licitaţie publică pentru care s-a înscris şi a depus documentele de ofertare (sau după caz documentele de preselecţie pentru etapa I-a a licitaţiei publice deschise cu preselecţie).
    - Contractant, declarat calificat nu înseamnă şi contractant selecţionat (conform prevederilor art. 8.5 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 592/1993, republicată în anul 1995).
    - Contractantul care a avut în ultimii 3 ani mai mult de 5 litigii contractuale finalizate în defavoarea sa, va fi declarat descalificat de către comisia de licitaţie.
    În situaţia în care la licitaţia publică deschisă fără preselecţie numărul de contractanţii calificaţi este mai mic de 2, iar la licitaţia publică deschisă cu preselecţie este mai mic de 3, licitaţia se va reface.
    2.1.4. Avându-se în vedere art. 9.13 şi art. 9.14 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 592/1993, republicată în anul 1995, durata de valabilitate a ofertelor şi a garanţiei de participare la licitaţie va fi de minimum 45 de zile calendaristice (de la termenul limita de depunere a ofertelor comunicat în scris prin documentele licitaţiei).
    2.1.5. În anunţul publicitar sau în invitaţia de participare la licitaţie se va menţiona şi data la care se pun în vânzare documentele de licitaţie, data care se ia în consideraţie pentru acordarea zilelor calendaristice minim necesare elaborării ofertelor (şi respectiv pentru stabilirea - termenului limita de depunere a ofertelor).
    2.1.6. În cazul rezilierii contractului privind execuţia lucrărilor, persoana juridică achizitoare va supune licitaţiei publice restul cantităţilor de lucrări rămase de executat, conform prevederilor legale.
    2.1.7. Ofertele necâştigătoare se restituie contractanţilor: la cererea şi pe cheltuiala acestora, după soluţionarea eventualelor contestaţii şi odată cu restituirea garanţiei de participare la licitaţie.
    Investitorului îi revine obligaţia şi răspunderea păstrării confidenţialităţii în continuare a ofertelor.
    2.1.8. Nu se percep taxe de participare la licitaţiile organizate pentru achiziţia de investiţii conform Ordonanţei Guvernului nr. 12/1993, republicată în anul 1995.
    2.1.9. Persoana juridică achizitoare, prin instrucţiunile pentru ofertanţi şi prin condiţiile speciale de contractare, va preciza dacă valoarea lucrărilor poate fi actualizată sau nu în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor şi tarifelor pe parcursul execuţiei, conform prevederilor art. 9.23 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 592/1993, republicată în anul 1995.
    În cazul în care persoana juridică achizitoare accepta actualizarea valorii lucrărilor ca urmare a evoluţiei indicelui preţurilor şi tarifelor, procedura de actualizare va fi precizată în condiţiile speciale de contractare.
    2.1.10. Materialele şi furniturile, puse la dispoziţie de persoana juridică achizitoare cu preţurile aferente, se includ în devizele oferta la Cap. "Cheltuieli directe".
    Acestea vor fi înscrise în mod explicit în documentele de licitaţie pentru a putea fi preluate ca atare în oferte.
    2.1.11. Valoarea materialelor şi furniturilor, puse la dispoziţie de persoana juridică achizitoare, şi inclusă în valoarea ofertei la cap. "Cheltuieli directe" , se va scădea ulterior din totalul general al ofertei, din punct de vedere strict financiar.
    Aceasta procedura se va aplica şi pe parcursul execuţiei la decontarea lucrărilor executate.
    2.1.12. Utilajele şi echipamentele tehnologice puse la dispoziţie de către persoana juridică achizitoare nu vor fi cuprinse în valoarea ofertei în cadrul listelor de utilaje şi echipamente. Persoana juridică achizitoare va preciza condiţiile de livrare, funcţie de care în devizul de montaj, contractantul va cuprinde transportul, ambalarea, depozitarea utilajelor şi echipamentelor la locul de montaj.

    I.2.2. CONTRACTAREA EXECUŢIEI INVESTIŢIILOR PRIN CERERE DE OFERTA DE PREŢ
    Pentru investiţiile ale căror valori totale actualizate, estimate, nu depăşesc cuantumul aprobat potrivit legislaţiei în vigoare, persoana juridică achizitoare va aplica procedura cererii de oferta de preţ conform prevederilor art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993, republicată.
    În acest sens, persoana juridică achizitoare va cere oferte de preţ de la câţi mai mulţi contractanţi, dar cel puţin de la trei contractanţi.
    Analiza ofertelor se face de către o comisie de analiza, numita de persoana juridică achizitoare, formată din cel puţin trei membrii, din componenta căreia nu trebuie să facă parte reprezentanţii M.F. şi M.L.P.A.T.
    Membrii comisiei analizează ofertele de preţ, şi propun persoanei juridice achizitoare oferta câştigătoare.
    Contractul de achiziţie va fi încheiat cu contractantul care a oferit cel mai scăzut preţ, cu condiţia ca oferta să fie declarată corespunzătoare şi care îndeplineşte condiţiile de calificare prevăzute la art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993.
    Dosarul adjudecării prin procedura cererii de oferta de preţ va cuprinde:
    1. Documentul de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii.
    2. Actul prin care se certifică că sunt asigurate fondurile necesare realizării investiţiei, aprobate potrivit prevederilor legale, precum şi avizele, acordurile, autorizaţiile legale inclusiv cea de construire.
    3. Procesul-verbal privind analiza efectuată de către membrii comisiei, aprobat de persoana juridică achizitoare din care rezultă oferta câştigătoare.
    4. Contractul încheiat de persoana juridică achizitoare cu contractantul ofertei câştigătoare, cu elementele din oferta câştigătoare şi condiţiile contractuale negociate şi însuşite.
    5. Constituirea de către contractant a garanţiei de buna execuţie reprezentând un cuantum cuprins între 5 şi 10% din valoarea ofertei câştigătoare, în funcţie de complexitatea lucrărilor şi nivelul de risc privind viciile ascunse.

    I.2.3. CONTRACTAREA EXECUŢIEI INVESTIŢIILOR PRIN PROCEDURA ACHIZIŢIEI DINTR-O SINGURA SURSA (ÎNCREDINŢARE DIRECTA)
    În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 12/1993 (art. 16), republicată în anul 1995 şi a Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 592/1993 (Cap. 4), achiziţia dintr-o singura sursa (încredinţare directa) a execuţiei investiţiilor se practica cu titlu de excepţie, fiind admisă de prevederile legale susmenţionate, pentru investiţiile ale căror valori totale (cuprinse în devizul general aprobat şi actualizat) depăşesc cuantumul valoric aprobat potrivit legislaţiei în vigoare.
    În vederea emiterii avizului comun al MF şi MLPAT de încredinţare directa (conform Art. 4.3 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 592/1993, persoana juridică achizitoare care utilizează aceasta metoda, va întocmi documentaţia pentru achiziţia dintr-o singura sursa cu argumentarea necesităţii încredinţării directe, ce va fi înaintată spre analiza la M.F. şi la M.L.P.A.T. şi care va cuprinde:
    1. Nota justificativă, aprobată de conducătorul persoanei juridice achizitoare şi avizată de ordonatorul principal de credite privind încadrarea în circumstanţele achiziţiei dintr-o singura sursa.
    2. Informaţiile generale despre lucrare:
    2.1. Nominalizarea lucrării;
    2.2. Actul prin care se certifică asigurarea fondurilor de finanţare;
    2.3. Autorizaţia de construire.
    3. Documentele privind fundamentarea cererii de încredinţare directa care să ateste şi să certifice încadrarea solicitării avizului de încredinţare directa în circumstanţele achiziţiei dintr-o singura sursa.
    4. Procesul-verbal întocmit de către persoana juridică achizitoare, privind îndeplinirea de către contractantul pentru care se solicită emiterea avizului de încredinţare directa, a condiţiilor de calificare prevăzute la art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993.
    5. Procesul-verbal întocmit de către persoana juridică achizitoare privind analiza şi acceptarea ofertei prezentată de contractantul pentru care se solicita emiterea avizului de încredinţare directa (oferta valorică, grafic de execuţie, condiţii generale, speciale şi suplimentare de contractare adaptate la specificul lucrării).
    Nota justificativă înaintată de persoana juridică achizitoare împreună cu documentele anexate la aceasta, vor fi analizate de personalul din cadrul M.F. şi M.L.P.A.T., prin Direcţia generală programe investiţii publice şi expertizare investiţii publice, respectiv Direcţia licitaţii şi Construcţii.
    Dosarul achiziţiei dintr-o singura sursa (încredinţare directa) va cuprinde:
    - avizul comun M.F - M.L.P.A.T. privind încredinţarea directa a execuţiei investiţiei;
    - contractul încheiat de persoana juridică achizitoare cu contractantul căruia i s-a încredinţat execuţia, cu elementele din oferta şi condiţiile contractuale negociate şi însuşite;
    - documentul prin care se certifica asigurarea fondurilor de finanţare;
    - documentul de aprobare a indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţii;
    - autorizaţia de construire;
    - actul de constituire de către contractant (ofertant) a garanţiei de buna execuţie cuprinsă între 5% şi 10% din valoarea devizului oferta negociat.
    Pentru investiţiile ale căror valori totale actualizate nu depăşesc cuantumul valoric stabilit, potrivit prevederilor legale pentru care este obligatorie procedura achiziţiei prin licitaţie, dar care se încadrează în circumstanţele achiziţiei dintr-o singura sursa, încredinţarea contractului se va face fără avizul comun MF - MLPAT.
    În aceasta situaţie, persoana juridică achizitoare va întocmi dosarul achiziţiei dintr-o singura sursa, similar dosarului care se prezintă la MF şi MLPAT pentru emiterea avizului de încredinţare directa a obiectivului cu valori totale mai mari decât cuantumul aprobat, potrivit legislaţiei în vigoare, dosar care este aprobat de conducerea persoanei juridice achizitoare şi avizat de ordonatorul principal de credite, având întreaga responsabilitate privind încadrarea în procedura achiziţiei dintr-o singura sursa.
    Acest dosar se prezintă la banca în vederea finanţării.
    În cazurile de excepţie când, la cererea fundamentată a persoanei juridice achizitoare, acesteia i se încredinţează execuţia investiţiei cu forte proprii, cu respectarea prevederilor legale, pentru achiziţia bunurilor necesare execuţiei investiţiei, persoana juridică achizitoare va respecta prevederile H.G. nr. 63/1994 de aprobare a Regulamentului privind organizarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri şi de servicii.

    I.3. PARTICIPAREA CONTRACTANŢILOR (OFERTANŢILOR) LA PROCEDURA DE ACHIZIŢIE
    3.1. Contractanţi pot participa la licitaţia publică în calitate de antreprenor general (cu sau fără subantreprenori sau subantreprenori de specialitate) sau ca "asociaţi".
    3.2. Calitatea de antreprenor general se atesta numai în cazul în care acesta preia în execuţie cu forte proprii majoritatea lucrărilor contractate (50% din valoarea lucrărilor de C + M).
    3.3. În cazul asocierii, "liderul asociaţiei" este acel asociat desemnat conform contractului de asociere şi care preia în execuţie, cu forte proprii, ponderea cea mai mare din valoarea totală a lucrărilor supuse licitaţiei.
    Contractul (convenţia) de asociere se întocmeşte în baza art. 33-34 din Legea nr. 15/1990 şi conform MODEL ANEXA - DO 4.
    3.4. Subantreprenorul poate fi de aceeaşi specialitate cu antreprenorul general sau poate fi subantreprenor de specialitate cu alta specialitate decât antreprenorul general.
    3.5. În cazul în care participa ca "antreprenor general", la stabilirea îndeplinirii condiţiilor de calificare, se vor lua în considerare documentele nominalizate şi prezentate distinct pentru antreprenorul general şi respectiv pentru subantreprenorii şi/sau subantreprenorii de specialitate care au acceptat în scris participarea la licitaţie.
    3.6. Pentru subantreprenorii care contractează individual peste 10% din valoarea lucrării, aceştia trebuie să îndeplinească condiţiile de calificare impuse antreprenorului general, într-o pondere de minimum 25% din plafoanele aferente criteriilor de calificare stabilite pentru antreprenorul general.
    În cazul în care subantreprenorii declaraţi, contractează individual mai puţin de 10% din valoarea lucrării, aceştia nu mai trebuie să prezinte documente de calificare.
    3.7. La aprecierea prin punctaj, pentru selecţia contractanţilor pe baza criteriilor, de selecţie prevăzute în Anexa DL 2, se vor avea în vedere numai documentele prezentate de antreprenorul general şi a subantreprenorilor declaraţi calificaţi.
    3.8. Pe durata contractării şi a derulării contractului de execuţie a lucrărilor, schimbarea subantreprenorilor şi/sau a subantreprenorilor de specialitate se poate face, în mod excepţional, dacă exista motive obiective şi numai cu avizul prealabil al persoanei juridice achizitoare; în acest caz, persoana juridică achizitoare va proceda la verificarea îndeplinirii de către subantreprenorul propus, a aceloraşi condiţii de calificare care au fost avute în vedere iniţial.
    Contractantul care încredinţează unor subcontractanţi, execuţia unor categorii de lucrări cu încălcarea prevederilor prezentului articol, vor fi înscrişi potrivit legii pe lista de interdicţie pentru a nu mai participa la achiziţionarea execuţiei unor investiţii, pe o perioada de 5 ani.
    3.9. În cazul asociaţiei, la stabilirea calificării se vor lua în considerare documentele care atesta calificarea, prezentate distinct de către fiecare asociat.
    3.10. În cadrul asocierii, liderul asociaţiei trebuie să îndeplinească minim 60% din plafoanele aferente criteriilor de calificare stabilite, iar partenerii de asociere trebuie să îndeplinească fiecare după cum urmează:
    - dacă este un singur partener diferenţa de minimum 40% din plafoanele aferente criteriilor de calificare;
    - dacă sunt doi sau mai mulţi parteneri de asociere, aceştia trebuie să îndeplinească fiecare minim 30% din plafoanele criteriilor de calificare.
    3.11. Asociaţii pot avea subantreprenori. În aceasta situaţie, volumul de lucrări care se realizează prin forte proprii de către asociaţi (fără subantreprenori) trebuie să fie >/= 50% din valoarea totală a lucrărilor ce le revin ca asociaţi.
    3.12. Leaderul asociaţiei va fi autorizat să preia răspunderea şi să primească instrucţiuni de la persoana juridică achizitoare, în folosul tuturor partenerilor de asociaţie.
    3.13. Contractul de execuţie încheiat cu persoana juridică achizitoare va fi semnat de toţi asociaţii. În acest sens, toţi partenerii din asociaţie vor fi responsabili în mod solidar pentru execuţia contractului în întregime şi direct fiecare asociat pentru partea ce-i revine conform contractului de asociere.
    3.14. Decontările cu persoana juridică achizitoare vor fi făcute, conform contractului de asociere, separat, de fiecare asociat în parte pentru lucrările la care este responsabil direct, cu avizul leaderului asociaţiei.
    3.15. Pe durata contractării şi a derulării contractului de execuţie a lucrărilor, nu este permisă schimbarea asociaţiilor.
    În cazul denunţării unilaterale de către un asociat a contractului de asociere, fără posibilitatea continuării de către ceilalţi asociaţi a lucrărilor, aceasta poate constitui un motiv pentru persoana juridică achizitoare, de a rezilia contractul de execuţie, cu solicitarea de penalizări şi daune-interese după caz, conform prevederilor contractuale şi organizarea unei noi proceduri de achiziţie în conformitate cu prevederile legale, pentru restul lucrărilor rămase de executat.
    În aceasta situaţie se va întocmi un proces-verbal (act de constatare) între persoana juridică achizitoare şi asociaţi în care se va specifica stadiul realizării lucrărilor, lucrările rămase de executat, responsabilităţile în continuare ale asociaţiei pentru lucrările executate, obligaţiile şi răspunderile rămase de soluţionat şi modul lor de rezolvare între cele doua părţi.
    3.16. Formarea unei asociaţii după preselecţie şi orice modificare în asocierea preselecţionată trebuie aprobată în scris de către comisia de licitaţie, înainte de data limita de predare a documentelor de oferta, cu avizul prealabil al reprezentanţilor MF şi MLPAT în comisia de licitaţie.
    Aceasta aprobare poate fi refuzată dacă:
    - unii contractanţi selecţionaţi se retrag, iar cei rămaşi nu întrunesc condiţiile minime pentru asigurarea unei concurente;
    - nivelul de participare a fiecărui partener asociat sau structura asociaţiei este schimbată substanţial, neîndeplinind condiţiile de selecţie;
    - noua asociaţie nu este calificabilă;
    - persoana juridică achizitoare considera ca poate rezulta o reducere importanta a concurentei (sub 5 contractanţi).
    3.16.1. La etapa I-a de preselecţie, asociaţia prezintă o convenţie de asociere în care se stabileşte natura lucrărilor avute în vedere a se executa de fiecare asociat, iar leaderul urmează să execute ponderea cea mai mare de lucrări.
    3.16.2. La etapa a II - a de ofertare, se prezintă contractul de asociere încheiat cu toţi asociaţii, din care trebuie să rezulte categoriile de lucrări care se executa de fiecare asociat, sau părţile fizice din obiect, precum şi valoarea ce revine fiecărui asociat.
    3.16.3. În cazul asociaţiei câştigătoare, contractul de asociere va fi legalizat potrivit legii şi va constitui parte integrantă a contractului de antrepriza generală.
    3.17. Contractanţii se pot prezenta la licitaţie şi în calitate de filiala, a unei societăţi comerciale, în acest caz, filiala trebuie să aibă personalitate juridică conform prevederilor legale.
    Documentele de calificare şi de selecţie care se analizează sunt cele ale filialei ca persoana juridică contractantă şi nu ale societăţii fondatoare.
    În cazul în care filiala nu este persoana juridică conform prevederilor legale, nu poate participa la licitaţie în calitate de persoana juridică contractantă.
    3.18. Trebuie respectat principiul independentei factorilor care participa la realizarea investiţiilor (investitor, proiectant, executant, furnizor de utilaje şi echipamente tehnologice, consultant, etc.), în conformitate cu prevederile legale (legea combaterii concurentei neloiale, legea concurentei, etc.).
    3.19. Indiferent de procedura de licitaţie, contractanţii care participa ca subantreprenori, nu pot participa simultan la aceiaşi licitaţie şi ca antreprenori generali.
    Partenerii asociaţi la o licitaţie nu pot participa simultan la aceiaşi licitaţie ca parteneri în alta asociaţie sau ca antreprenor general sau subantreprenor.
    3.20. Societatea comercială care prestează activitate de proiectare şi execuţie şi este elaboratoarea proiectului tehnic pentru o investiţie supusă licitaţiei, nu poate fi declarată eligibilă ca şi contractant pentru execuţia investiţiei pe care a proiectat-o.
    De asemenea societăţile comerciale care participa la licitaţii de utilaje şi echipamente nu pot prezenta în oferta utilajele şi echipamentele produse sub licenţa celui care participa la elaborarea studiului de fezabilitate şi/sau a proiectului tehnic.
    3.21. Regimul juridic al societăţilor comerciale este dat de Registrul Comerţului la care acestea sunt înregistrate ca persoane juridice independente.
    3.22. Societăţile comerciale care au filiale, sucursale sau reprezentante care nu sunt persoane juridice pot încheia contracte numai prin societatea "mama" în aceasta situaţie, dacă o filiala, sucursala sau reprezentanta a întocmit proiectul tehnic, societatea "mama" nu poate participa la licitaţii în calitate de executant.
    3.23. Toate informaţiile, cuprinse în documentele din oferta, semnate şi parafate de contractant, se întocmesc de acesta pe proprie răspundere. Comisia de licitaţie îşi rezerva dreptul de a verifica şi valida informaţiile transmise, folosind dreptul de a culege toate informaţiile suplimentare necesare în acest scop.
    Comisia de licitaţie este obligată să păstreze confidenţialitatea informaţiilor transmise, de care ia cunoştinţa, în procesul de verificare şi analiza a ofertelor.
    În cazul în care se constata ca unele date nu corespund realităţii, contractantul este eliminat din competiţie şi după caz, se vor aplica prevederile art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993.
    3.24. Consumurile specifice de resurse cuprinse în oferta şi care au stat la baza analizelor de preţ, rămân nemodificate pe durata realizării contractului.
    3.25. Consumul de resurse materiale, forţa de muncă, utilaje de construcţii şi transport sunt proprii fiecărui contractant.
    Prin aplicarea preţurilor unitare, proprii fiecărui contractant, listele cu cantităţi de lucrări devin devize oferta pe categorii de lucrări. Prin centralizarea acestor devize oferta, pe categorii de lucrări, rezulta devizele oferta pe obiecte şi respectiv valoarea ofertei pe total obiectiv de investiţii (în cazul mai multor obiecte).
    În preţurile unitare aferente articolelor de lucrări, contractantul va include toate cheltuielile sale directe definite şi constituite conform prezentelor norme.
    3.26. Listele de cantităţi de lucrări şi listele cu echipamente şi utilaje tehnologice, cumpărate de către contractant, completate cu preţuri unitare şi valori reprezintă oferta de baza. În cazul în care nu sunt respectate articolele, cantităţile şi unităţile de măsura din liste, oferta va fi considerată necorespunzătoare şi în consecinţa va fi respinsă.
    3.27. Analizele de preţ, corespunzătoare structurii articolelor comasate, cu preţurile şi tarifele unitare aferente reprezintă analize ale contractantului care nu însoţesc oferta, ci se păstrează pentru a fi puse la dispoziţia comisiei de licitaţie atunci când aceasta le solicita.
    3.28. Devizul oferta pe categorii de lucrări este structurat pe cheltuieli directe şi respectiv cheltuieli indirecte şi profit (conform MODEL ANEXA - DLO 6).
    Contractantul declarat câştigător, la contractare va prezenta în mod obligatoriu anexa DLO 6 Bis, pe aceleaşi categorii de lucrări, structurată pe cheltuieli directe defalcate pe materiale, manopera, utilaje de construcţii şi transporturi şi respectiv, cheltuieli indirecte şi profit, în acelaşi cuantum valoric prezentat în oferta prin anexa DLO 6.
    Aceasta defalcare are în vedere satisfacerea următoarelor cerinţe:
    - posibilitatea determinării coeficienţilor de pondere ce intervin în aplicarea formulei polinomiale (tip FIDIC) de actualizare a valorii situaţiilor de plata aferente activităţii de construcţii montaj, pe durata de execuţie a lucrărilor contractate;
    - menţinerea la nivel fix, pe parcursul execuţiei lucrărilor, a ponderii privind cheltuielile indirecte şi profitul înscrise în devizele - oferta pe categorii de lucrări.
    Cheltuielile directe sunt constituite din următoarele:
    - cheltuieli materiale în care se cuprinde valoarea materialelor calculate cu preţul de la producător, fără TVA, iar în cazul materialelor utilizate pentru investiţii aprovizionate din import şi taxele şi comisionul vamal.
    - cheltuieli cu manopera în care se cuprinde manopera aferentă muncitorilor direct productivi şi manopera aferentă manipulării materialelor, la care se adauga celelalte drepturi salariale stabilite în condiţiile legii, precum şi CAS, şi contribuţia la fondul de şomaj, aferente.
    - cheltuieli cu utilajele de construcţii rezultate din orele de funcţionare şi a tarifelor orare.
    - cheltuieli de transport care vor cuprinde transporturile auto, CF, naval, de la producător sau furnizor, după caz, a materialelor, prefabricatelor, confecţiilor, etc, la depozitul intermediar, de la depozitul intermediar la locul de punere în opera în raza de acţiune a mijloacelor de ridicat, precum şi taxele aferente acestor transporturi, transporturile tehnologice dacă nu sunt cuprinse în articole distincte (transport pământ, beton, mortar, moloz rezultat din demolări), transporturile cu utilajele de construcţii de la baza de utilaje la punctul de lucru şi retur.
    Cheltuielile indirecte sunt constituite din următoarele:
    - salariile de baza ale personalului de conducere, tehnic, economic, administrativ, şi de alta specialitate, inclusiv salariile de baza ale maiştrilor precum şi a personalului de paza, alte drepturi salariale stabilite potrivit legii, precum şi CAS şi contribuţia la fondul de şomaj aferent;
    - cheltuieli legate de deplasări, detaşări şi transferări ale personalului de mai sus;
    - cheltuieli privind micul utilaj de construcţii, scule, dispozitive şi celelalte obiecte de inventar în folosinţa cu caracter de producţie şi uz gospodăresc;
    - cheltuieli administrativ-gospodăreşti (furnituri şi alte cheltuieli de birou legate de prelucrarea automată a datelor, cărţi, reviste, publicaţii, cheltuieli PTTR, cazarmamente, etc.);
    - cheltuieli legate de transportul muncitorilor conform prevederilor legale şi care nu sunt cuprinse în cheltuielile de organizare de şantier;
    - amortizarea mijloacelor fixe de uz general (clădiri, instalaţii ce deservesc clădirile, autoturisme, dotări şi echipamentele de birou, inventar PSI, etc.), calculată potrivit normelor legale;
    - cheltuieli pentru cercetări, încercări, experienţe, agrementări, studii, proiecte pentru nevoi proprii, invenţii, inovaţii, expertize, consultanţa;
    - cheltuieli cu protecţia muncii;
    - dobânzi bancare;
    - cheltuieli pentru întreţinerea şantierului şi a instalaţiilor provizorii de şantier, a drumurilor provizorii din incinta şantierului;
    - cheltuieli în legătura cu predarea lucrărilor la beneficiar (evacuarea materialelor neconsumate şi a deşeurilor, lucrări de curăţenie, lucrări pentru măsurători şi verificări, etc);
    - cheltuieli neimputabile pentru efectuarea remedierilor şi refacerilor de lucrări cu vicii ascunse, apărute în perioada de garanţie a lucrărilor;
    - contravaloarea primelor de asigurare în cazul când condiţiile speciale de contractare ce prevăd obligativitatea asigurării;
    - alte cheltuieli (transport obiecte de inventar şi de interes general, cazarmament de la depozit la şantier, cost apa necesară la baracamente, impozitul pe clădiri şi prime de asigurare, taxe de circulaţie, verificare AMC, chirii terenuri, rampe gări, curăţire şi evacuare zăpada în cazuri normale, semne de circulaţie şi avertizare, deratizare şi dezinsecţie, trasare şi topometrie, etc.);
    3.29. Cheltuielile privind organizarea de şantier fac parte integrantă din devizul oferta al contractantului şi vor fi prezentate de către acesta, în cadrul ofertei, ca un obiect distinct, cuprinzând şi TVA.
    În organizarea de şantier se cuprinde:
    - lucrările pentru realizarea bazei de producţie, a spaţiilor de depozitare şi conservare a materialelor, inclusiv a utilităţilor necesare până la limita incintei terenurilor destinate pentru organizarea de şantier;
    - lucrări şi cheltuieli necesare pentru asigurarea satisfacerii necesităţilor social culturale ale personalului muncitor, chirii pentru spaţii de cazare stabilite în conformitate cu prevederile legale, lucrări pentru asigurarea spaţiilor de lucru a personalului de conducere tehnic, administraţie, etc.;
    - amenajări şi lucrări de organizare necesare la punctul de lucru;
    - transportul muncitorilor nelocalnici în conformitate cu prevederile legale.
    La oferta, contractantul va prezenta valoarea lucrărilor de organizare de şantier, funcţie de organizarea tehnologică proprie, ca o suma forfetară, prezentând o lista a principalelor lucrări, obiecte şi cheltuieli necesare organizării de şantier, în baza unui proiect propriu al sau.
    Contractantul câştigător va prezenta până la data stabilită pentru primirea ordinului de începere al lucrărilor, devizele pe categorii de lucrări privind lucrările de organizare de şantier în limita maxima a sumei forfetare cuprinsă în oferta.
    Decontarea şi actualizarea valorii situaţiilor de lucrări aferente organizării de şantier conform ofertei adjudecate, se va face similar decontării şi actualizării lucrărilor de baza.
    3.30. Preţurile cu care vor fi întocmite devizele oferta sunt, numai, cele practicate de producătorii de resurse şi respectiv prestatorii de servicii într-un interval de timp de maxim 30 zile calendaristice anterior termenului limita de depunere a ofertelor. În cazul modificării conţinutului documentelor licitaţiilor în condiţiile precizate în art. 6.5, 6.6 şi 6.7 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 592/1993, persoana juridică achizitoare va analiza oportunitatea menţinerii datei comunicate şi luate ca reper pentru preţuri sau schimbarea acesteia, în concordanta cu modificările intervenite.
    3.31. Toţi contractanţii au obligaţia de a întocmi devizele oferta în preţuri corespunzătoare perioadei precizate în documentele licitaţiei.
    3.32. Oferta va fi însoţită în mod obligatoriu de garanţia de participare la licitaţie, prin aceasta asigurându-se garantarea ofertei.
    Aceasta garanţie reprezintă 0,5% până la maxim 1,5% din valoarea estimată a lucrărilor conform studiului de fezabilitate şi se stabileşte de persoana juridică achizitoare.
    Durata de valabilitate a ei trebuie să acopere perioada de valabilitate a ofertei.
    Garanţia de participare la licitaţie poate fi constituită prin:
    - sume cash depuse la casieria persoanei juridice achizitoare contra unei chitanţe;
    - ordine de plata sau cecuri, acceptate de o banca;
    - scrisori de garanţie bancară; acreditive sau alte forme stabilite de persoana juridică achizitoare prin documentele licitaţiei.
    Acestea se vor depune separat, nefiind introduse în plicurile sigilate.
    Restituirea garanţiei de participare la licitaţie se face tuturor contractanţilor declaraţi necâştigători, după încheierea contractului de execuţie cu contractantul căruia i s-a adjudecat lucrarea, sau după expirarea perioadei de valabilitate a ofertelor.
    3.33. Garanţia de participare la licitaţie, în cazul asocierii, poate fi constituită de către fiecare asociat în cota parte de participare la asociere, sau integral de leaderul asociaţiei.
    3.34. Garanţia pentru buna execuţie a contractului, în cazul asocierii, în mod obligatoriu se va constitui proporţional cu cota de participare la asociere.

    I.4. ADJUDECAREA CONTRACTULUI DE EXECUŢIE A INVESTIŢIILOR
    4.1. Pentru licitaţiile publice cu preselecţie, în situaţia în care un număr de până la 5 contractanţi, îndeplinesc condiţiile de calificare, prevăzute în ANEXA - DL 1, nu se mai aplica criteriile de selecţie prevăzute în ANEXA - DL 2, contractanţii respectivi fiind declaraţi calificaţi şi pot participa cu oferte.
    În situaţia în care numărul de contractanţi calificaţi prin îndeplinirea condiţiilor din ANEXA - DL 1 este mai mare de 5, aceştia vor fi selecţionaţi pe baza criteriilor de selecţie prevăzute în ANEXA DL 2, astfel încât numărul celor selecţionaţi să fie de minimum 3.
    În etapa a II- a, de ofertare pot participa numai contractanţii selecţionaţi.
    Punctajul obţinut la etapa I-a de selecţie nu se cumulează cu punctajul obţinut la etapa a II-a de evaluare a ofertelor.
    4. 2. Pentru licitaţiile publice deschise fără preselecţie, au dreptul de a participa cu oferte toţi contractanţii care au fost declaraţi calificaţi care au îndeplinit condiţiile din ANEXA - DL 1, fără a mai fi selecţionaţi pe baza criteriilor de selecţie prevăzute în ANEXA - DL 2.
    4.3. Pentru licitaţiile publice restrânse, condiţiile de calificare prevăzute în ANEXA - DL 1 trebuie să fie îndeplinite de cel puţin 3 contractanţi, aceştia având dreptul de a participa cu oferta fără a mai fi selecţionaţi pe baza criteriilor de selecţie prevăzute în ANEXA - DL 2.
    4.4. Pentru toate cazurile prevăzute la punctele 4.1., 4.2. şi 4.3., în acţiunea de evaluare şi departajare a contractanţilor se au în vedere numai rezultatele obţinute prin aplicarea criteriilor şi punctajelor aferente pentru evaluarea ofertelor, prevăzute în ANEXA DL 3.
    4.5. În cazul procedurii de licitaţie cu preselecţie, contractanţii nu sunt obligaţi să participe la deschiderea documentelor de preselecţie.
    4.6. Membrii comisiilor de licitaţii au obligaţia ca înainte de deschiderea ofertelor să dea o declaraţie privind angajamentul de a păstra confidenţialitatea datelor din oferte, precum şi că nu se afla într-una din situaţiile prevăzute în Legea combaterii concurentei neloiale faţă de contractanţii participanţi la licitaţie.
    4.7. Membrii comisiei de licitaţie au obligaţia să verifice corectitudinea datelor înscrise în documentele de calificare şi selecţie prezentate de contractanţi solicitând după caz informaţii suplimentare conform art. 10.9 şi 10.10 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 592/1993.
    4.8. În cazul în care se constata că documentele de calificare şi selecţie au fost întocmite în mod voit eronat în scopul de a induce în eroare comisia de licitaţie, aceasta fapta se considera că este de natura unei infracţiuni şi se vor aplica prevederile art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993.
    4.9. Procedura de lucru a comisiei de licitaţie.
    Comisia de licitaţie răspunde de activitatea de deschidere, examinare, evaluare şi adjudecare a ofertelor.
    4.9.1. Licitaţie publică deschisă cu preselecţie
    A. Etapa I - calificarea şi selecţia
    În aceasta etapa, comisia de licitaţie analizează documentele de calificare şi selecţie, depuse de contractanţi conform cerinţelor investitorului prevăzute în documentele de licitaţie.
    Aprecierea calificării contractanţilor se face pe baza elementelor prezentate în Anexa - DL 1 de către contractanţi.
    Pentru a fi declaraţi calificaţi contractanţii trebuie să îndeplinească toate criteriile de calificare prevăzute în Anexa - DL 1. Contractantul este admis să participe la procedura de licitaţie în condiţiile în care este declarat calificat.
    Contractantul care nu întruneşte una sau mai multe din condiţiile de calificare este declarat "descalificat" fără a mai avea dreptul de a participa la procedura de licitaţie publică pentru care s-a înscris şi a depus documentele de preselecţie, sau după caz, documentele de ofertare.
    La analiza îndeplinirii de către contractanţi a criteriilor de calificare se au în vedere următoarele:
    a. - Capacitatea legală de a fi parte în contractul de achiziţie.
    Se verifica existenta certificatului constatator prin care se certifica înmatricularea agentului economic la Oficiul Registrului Comerţului, obiectul de activitate în domeniul construcţiilor (investiţiei supus licitaţiei) şi faptul că la dosarul societăţii nu sau operat cereri de înscriere de menţiuni conform art. 21 din Legea nr. 26/1990 referitoare la hotărârea de condamnare a agentului economic pentru fapte penale, punerea sub stare de interdicţie, instituirea curatelei, dacă nu au cedat contracte în favoarea altor contractanţi, declararea stării de faliment.
    Perioada de valabilitate a certificatului constatator este de 3 luni de la data emiterii şi cu drept de participare la toate licitaţiile ce se vor organiza în acest interval.
    b. - Îndeplinirea obligaţiilor de plata a impozitelor şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat.
    Certificatele constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor de plata a impozitelor şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat, se eliberează de Ministerul Finanţelor prin DGFPCFS, respectiv de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale prin DMPS, potrivit modelelor anexa DO 19 şi DO 20, la cererea contractantului, prin care acesta afirma îndeplinirea obligaţiilor de plata.
    Perioada de valabilitate a certificatelor este de o lună de la data emiterii şi cu drept de participare la toate licitaţiile organizate în acest interval.
    În cazul în care contractantul are filiale sau sucursale în teritoriu, fără personalitate juridică şi care participa la licitaţii împuternicire în numele societăţii "mama", certificatele de plata a impozitelor şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat se solicita şi se eliberează atât pentru societatea "mama", cât şi pentru filiala sau sucursala participantă la licitaţii, din care să rezulte că şi-au îndeplinit obligaţiile de plata a impozitelor şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat.
    Impozitele, taxele şi alte obligaţii de plata pentru care s-au acordat facilităţi la plata de către organele competente, nu se considera plăţi restante în măsura în care s-au respectat condiţiile privind acordarea înlesnirilor.
    c. - Experienţa generală în lucrări de C + M
    Pentru criteriul de calificare privind experienţa generală, un contractant este declarat calificat, în situaţia în care cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani este egala sau mai mare decât valoarea (plafonul) stabilită de investitor prin documentele de licitaţie conform prevederilor de la cap. I.2.1.1. (precizată şi în anunţul publicitar) sau pe perioada de la înfiinţare, dacă aceasta perioada este mai mica de 3 ani.
    Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani, şi care se prezintă de către contractant în anexa cu informaţiile generale, se referă numai la activitatea de C + M (fără producţie industriala, prestări servicii şi venituri din alte afaceri).
    Cifra medie anuala de afaceri aferentă activităţii de C + M înscrisă în anexa cu informaţiile generale (MODEL ANEXA - DO 2) va fi actualizată de către contractant la data stabilită de către investitor prin documentele de licitaţie.
    Pentru actualizarea valorilor cifrei de afaceri, se vor utiliza indicii preţurilor de consum comunicaţi de Comisia Naţională de Statistică.
    Aceasta actualizare se va face până la luna corespunzătoare celor 30 de zile anterioare termenului de depunere al ofertelor.
    Actualizarea cifrei de afaceri se va face utilizând indicii preţurilor de consum corespunzător lunii decembrie a anului precedent şi faţă de luna decembrie a anului la care se face actualizarea, la care se va aplica a doua actualizare cu indicii preţurilor de consum lunar de la ultimul an încheiat până la luna anterioară datei la care s-a lansat licitaţia prin anunţ publicitar sau invitaţie de participare la licitaţie.
    Exemplu:
    - lansarea licitaţiei - luna august 1995;
    - ultima luna inclusă în actualizare - iulie 1995;
      an 1992 - cifra de afaceri - 7000 mil. lei;
      an 1993 - cifra de afaceri - 12.000 mil. lei;
      an 1994 - cifra de afaceri - 15.000 mil. lei.
    - conform Buletin Statistic de Preţuri:
      indice decembrie 1993 - preţ de consum "TOTAL" = 395,5;
      indice decembrie 1994 - preţ de consum "TOTAL" = 161,7;
      indice actualizare perioada decembrie 1994 - iulie 1995 = 111,5
    - cifra de afaceri a anului 1992 actualizată =

    = 7.000 x 395,5 x 161.7 x 111,5 = 49.910 mil. lei
              ----- ----- -----
               100 100 100


    - cifra de afaceri a anului 1993 actualizată =

    = 12.000 x 161.7 x 111,5 = 21.636 mil. lei
               ----- -----
                100 100


     - cifra de afaceri a anului 1994 actualizată =

     = 15.000 x 111,5 = 16.725 mil. lei
                -----
                 100


    Comisia de licitaţie are sarcina verificării corectitudinii datelor prezentate de către contractant, solicitând în acest sens contractantului documente de confirmare.
    d. - Competenţa tehnică în lucrări similare
    Pentru a fi declarat calificat un contractant trebuie să fie prezinte, cel puţin o lucrare terminată şi recepţionată similară ca natura şi complexitate cu obiectivul supus licitaţiei, cu încadrare în grupa sau subgrupa de lucrări similare precizată în documentele de licitaţie şi a cărui valoare actualizată la data depunerii ofertei, este egala sau mai mare decât plafonul stabilit (conform prevederilor de la cap. I.2.1.1.), drept condiţie de calificare în instrucţiunile pentru ofertanţi şi anunţul publicitar sau în invitaţia de participare la licitaţie şi pentru care primeşte minimum 50% din punctajul maxim aferent criteriului experienţa similară.
    Consolidările, transformările, modernizările şi extinderile precum şi reparaţiile capitale la construcţiile şi instalaţiile aferente se încadrează la aceiaşi grupa sau subgrupa corespunzătoare obiectivului.
    Excepţie de la grupele şi subgrupele nominalizate (MODEL ANEXA - DL 11), fac lucrările de specific şi complexitate deosebită a căror similitudine cu lucrarea supusă licitaţiei, se va face în mod distinct în documentaţia de licitaţie.
    Valoarea lucrării se actualizează prin utilizarea indicilor preţurilor de consum comunicaţi de Comisia Naţională de Statistică.
    Aceasta actualizare se va face până la luna corespunzătoare celor 30 de zile anterioare termenului de depunere al ofertelor.
    Comisia de licitaţie va analiza şi verifica corectitudinea încadrării lucrării similare prezentate de către contractant în grupa de lucrări similare, precum şi a actualizării şi încadrării valorii acesteia, în plafonul stabilit în instrucţiunile pentru ofertanţi.
    Nu se vor lua în considerare valorile a mai multor lucrări similare, care prin însumare să conducă la încadrarea în plafonul stabilit drept condiţie de calificare.
    e. - Calitatea lucrărilor executate
    Pentru a fi declarat calificat un contractant trebuie să îndeplinească condiţia privind neînregistrarea simultană din vina exclusivă a lui, în ultimii 3 ani, de recepţii respinse şi accidente tehnice (conform ANEXA MODEL - DO 7).
    Perioada de valabilitate a "Aprecierii I.S.C.L.P.U.A.T." este de o lună de la data emiterii şi cu drept de participare la toate licitaţiile organizate în acest interval.
    f. - Personalul contractantului
    Se analizează:
    - certificatele de cazier judiciar eliberate de IGP cu cel mult 30 zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor pentru managerii contractantului şi prepuşii lor implicaţi în mod direct în contractul de achiziţie din care să reiasă că nu au fost condamnaţi în ultimii 5 ani pentru infracţiunile prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993.
    - existenţa declaraţiei pe proprie răspundere a managerilor contractantului şi prepuşii lor, ca persoane fizice, din care să rezulte că nu sunt incompatibile cu prevederile Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale.
    - îndeplinirea condiţiilor de specialitate, de vechime şi de conducere a unor lucrări similare executate, impuse ca plafoane minime pentru calificare şi anume:
    - şef şantier
      - vechime în specialitate de minimum 10 ani;
      - numărul de lucrări similare executate în calitate de conducător de minimum o lucrare;
    - şef şantier adjunct;
      - vechime în specialitate de minimum 8 ani;
      - numărul de lucrări similare executate în calitate de conducător de minimum o lucrare;
    - responsabilul tehnic cu execuţia atestat
      - vechimea în specialitate de minimum 8 ani;
    - Analiza calificării de către comisia de licitaţie are în vedere datele şi informaţiile înscrise de contractanţi în MODEL ANEXA - DO 8, MODEL ANEXA - DO 9 (curriculum vitae), fişa model DO 18, privind numărul de lucrări similare executate în calitate de conducător, rezultatele obţinute, modul cum au condus execuţia lucrării (recomandări de la beneficiari), etc.
    g. - Asigurarea tehnica
    Se vor analiza datele prezentate de contractant, în MODEL ANEXA - DO 10, privind propunerea acestuia de asigurare a principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie, laboratoare, pe care le considera necesare execuţiei lucrărilor aferente investiţiei supuse licitaţiei şi modul cum acestea vor fi asigurate (din dotare proprie şi/sau de la sau de la subantreprenori sau terţi, situaţie în care se vor prezenta convenţiile de asigurare sau propuneri de contracte de asigurare).
    Se consideră calificat acel contractant, care prin asigurarea tehnica propusă şi prezentată, conduce la confirmarea existenţei unei capacităţi privind dotarea tehnica şi tehnologică care să susţină execuţia lucrării supusă licitaţiei.
    h. - Siguranţa în desfăşurarea acţiunilor proprii
    - Pentru subantreprenorii declaraţi de antreprenorul general conform MODEL ANEXA - DO 5, şi care urmare acceptului, aceştia preiau în subantrepriză lucrări, se vor respecta prevederile de la cap. I.3. pct. 3.5. şi 3.6.
    - În cazul convenţiei de asociere, la stabilirea calificării se vor avea în vedere prevederile de la cap. I.3. pct. 3.9; 3.10; 3.11.
    i. - Situaţia financiară
    - Pe baza datelor şi informaţiilor prezentate de către contractant privind bonitatea financiară, (conform bilanţurilor încheiate pe ultimii 3 ani), se are în vedere îndeplinirea de către contractant a următorilor indicatori (din bilanţul ultimului an încheiat) şi pentru care primeşte minimum 50% din punctajul maxim aferent criteriului bonitate financiară:
        Lpg >/= 100%
        Sp >/= 30%
        Rpb > 0
    în care:

                                              Active circulante
    Lpg = lichiditate patrimonială globală = ------------------- x 100
                                               Datorii curente


                                       Capital propriu
    Sp = Solvabilitate patrimonială = ----------------- x 100
                                         Total pasiv


                                   Profitul brut
    Rpb = Rata profitului brut = ----------------- x 100
                                  Cifra de afaceri


    - Se verifică existenţa capacităţii financiare a contractantului de a putea contracta noi lucrări, în valoare egală cu cel puţin valoarea de execuţie a lucrării (conform studiului de fezabilitate aprobat şi actualizat) supuse licitaţiei pentru o durata de minimum 3 luni de zile, valoare (plafon) prezentată în instrucţiunile pentru ofertanţi şi în anunţul publicitar şi/sau invitaţia de participare la licitaţie şi stabilită conform prevederilor de la cap. I.2.1.1.
    Capacitatea financiară Cf se determină după formula:
    Cf = Vr x Fr + Lcn + Dp - Vlce

    Vr = viteza de rotaţie anuală a fondului de rulment calculată pe baza datelor din bilanţul ultimului an încheiat sau din balanţa de verificare a ultimului semestru încheiat, definită ca raport între veniturile din exploatare şi fondul de rulment aferent exerciţiului financiar exprimat în cicluri pe an.
    Viteza de rotaţie obţinută la semestru se va extrapola pe un an, prin înmulţirea cu doi.
    Fr = fondul de rulment calculat pe baza datelor din bilanţul ultimului an încheiat sau din balanţa de verificare a ultimului semestru încheiat, definit ca diferenţa între activele circulante şi obligaţii, exprimat în mil. lei.
    Lcn = linia de credit neconsumată la data prezentării ofertei, confirmată de către banca.
    Dp = depozite bancare ale contractantului la data prezentării ofertei, cu confirmări din partea băncilor.
    Vlce = valoarea actualizată a lucrărilor rest de executat, la data prezentării ofertei aferente lucrărilor în curs de execuţie şi a lucrărilor noi conform contractelor încheiate şi a celor în curs de a se încheia ca urmare a câştigării unor licitaţii sau avize de încredinţare directă (MODEL ANEXA - DO 6 pentru următoarele 12 luni.
    Pentru actualizare se vor utiliza indicii preţurilor de consum comunicaţi de Comisia Naţională de Statistica.
    j. - Reputaţia contractantului
    - Se vor analiza documentele prezentate de contractant privind litigiile contractuale în ultimii 3 ani, din activitatea de C + M şi hotărârea judecătorească privind soluţionarea litigiului, urmărindu-se ca un contractant, pentru a fi declarat calificat să nu aibă un număr mai mare de 5 hotărâri judecătoreşti soluţionate în defavoarea sa.
    k. - Evidenţa specială
    - Se constată dacă contractantul este nominalizat în lista de evidenta specială conform art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993, republicată în 1995, privind interdicţia unui contractant de a intra într-un contract de achiziţie publică.
    La procedura de preselecţie, contractanţii care au îndeplinit condiţiile de calificare vor fi selecţionaţi conform prevederilor de la cap. I.4 pct. 4.2.
    Vor fi selecţionaţi contractanţii care îndeplinesc simultan următoarele doua condiţii:
    - obţinerea punctajului minim (cel puţin 50% din punctajul maxim) la fiecare din criteriile experienţa similară, asigurare calitate şi bonitate financiară;
    - obţinerea unui punctaj total aferent tuturor celor 5 criterii, de minim 30 puncte (60% din punctajul maxim al tuturor criteriilor de selecţie prevăzute în ANEXA - DL 2 ).
    Pentru aplicarea în mod unitar de către membrii comisiei de licitaţie a criteriilor pentru selecţie, cuprinse în ANEXA - DL 2, se va proceda astfel:
    Pentru evaluarea "experienţei similare", pe baza datelor şi informaţiilor prezentate de contractanţi în fişa MODEL ANEXA - DO 18 (pentru lucrări similare executate şi a căror valoare totală actualizată a fiecărei lucrări în parte depăşeşte valoarea precizată în instrucţiunile pentru ofertanţi drept condiţie de calificare), se are în vedere determinarea unui coeficient K, în care:

        Σ valorilor actualizate aferente lucrărilor similare
          realizate cuprinse în fişele model anexa - DO 18
    K = ----------------------------------------------------
          valoarea plafonului aferent unei lucrări similare,
          stabilit în documentele licitaţiei


    - pentru K1 = 1 se acordă punctajul minim, Pmin. = 10 puncte;
    - pentru K2 >/= 2, se acordă punctajul maxim P2 = Pmax = 15 puncte;
    - pentru Ki cuprins în intervalul 1 - 2, se acorda punctajul Pi = Ki x 10;
    - la analiza şi prevederea în calcul a Σ valorilor lucrărilor similare executate, prezentate de contractant se va avea în vedere corespondenta încadrării acestora în grupa de lucrări similare prevăzută în instrucţiunile pentru contractanţi (corespunzător ANEXA - DL 11);
    Pentru evaluarea "asigurării calităţii", pe baza datelor şi informaţiilor prezentate de contractanţi în FIŞA DE APRECIERE MODEL ANEXA - DO 7, eliberată de I.S.C.L.P.U.A.T., se are în vedere situaţia în care se afla contractantul, privind înregistrarea din vina exclusiva a acestuia, a cazurilor următoare:
    - Pentru înregistrarea cu cazuri de neconformităţi sau defecte din vina exclusiva a constructorului care au condus la refaceri parţiale sau totale de lucrări, contractantul se depunctează cu 1-2 puncte;
    * Pentru cazurile în care neconformităţile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundare, a fundaţiilor şi a structurii de rezistenta, depunctarea va fi de 2 puncte;
    - Pentru înregistrarea cu cazuri de accidente tehnice din vina exclusiva a contractantului, prin încălcarea normelor tehnice şi a legislaţiei în vigoare privind calitatea lucrărilor, contractantul se depunctează cu 4 puncte;
    - Pentru înregistrarea cu cazuri de respingeri sau amânări de recepţii preliminare din vina exclusivă a contractantului, acesta se depunctează cu 4 puncte.
    Condiţia obligatorie de calificare este obţinerea unui punctaj minimum de 50% din punctajul maxim acordat criteriului "asigurarea calităţii".
    Pentru evaluarea "asigurării cu personal" pe baza datelor şi informaţiilor prezentate de contractanţi, conform MODEL ANEXA - DO 8 şi MODEL ANEXA - DO 18, se are în vedere numai conducerea execuţiei lucrării care face obiectul licitaţiei compusă din: şef şantier, şef şantier adjunct, responsabil tehnic cu execuţia.
    - Punctajul acordat de comisia de licitaţie va fi în funcţie de datele înscrise în curriculum vitae (MODEL ANEXA - DO 9) prezentat de aceştia, privind numărul de lucrări similare executate, ce rezultate au obţinut şi cum au condus execuţia lucrării (recomandări şi aprecieri de la investitori) etc.
    Pentru evaluarea "asigurării tehnice", pe baza datelor şi informaţiilor prezentate de contractanţi conform MODEL ANEXA - DO 10 se are în vedere gradul de asigurare prin dotare proprie sau convenţii, a principalelor utilaje necesare execuţiei lucrării, a laboratoarelor necesare asigurării calităţii execuţiei în conformitate cu prevederile caietelor de sarcini, precum şi după caz a dotării cu baze de producţie, ateliere, depozite, etc. în apropierea obiectivului de investiţie supus licitaţiei.
    - Funcţie de cele prezentate de către contractant punctajul care se acorda este de 1 - 5 puncte.
    Pentru evaluarea "situaţiei financiare", pe baza datelor şi informaţiilor prezentate de contractanţi, conform MODEL ANEXA - DO 11, se are în vedere modul de îndeplinire şi evoluţia pe ultimii ani a indicatorilor de bonitate financiară astfel:

┌────┬─────────────┬───────────┬───────┬───────────┬───────┬───────────┬───────┐
│Nr. │Indicatorul │ % de │Punctaj│ % de │Punctaj│% de │Punctaj│
│crt.│ economic │îndeplinire│ maxim │îndeplinire│ maxim │îndeplinire│maxim │
│ │ │ │acordat│ │acordat│ │acordat│
├────┼─────────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┤
│ 1 │ Lpg │ 100 - 200 │ 2 │ > 200 │ 3 │ > 200 │ 3 │
│ │(lichiditate │ │ │ │ │ │ │
│ │patrimonială │ │ │ │ │ │ │
│ │globală) │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┤
│ 2 │ Sp │ 30 - 50 │ 2 │ 50 - 70 │ 4 │ 70 - 100 │ 6 │
│ │(solvabilitate │ │ │ │ │ │
│ │patrimonială)│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┤
│ 3 │ Rpb │ > 0 │ 1 │ > 0 │ 1 │ > 0 │ 1 │
│ │(Rata │ │ │ │ │ │ │
│ │profitului │ │ │ │ │ │ │
│ │brut) │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ TOTAL │ │ 5 │ │ 8 │ │ 10 │
└────┴─────────────┴───────────┴───────┴───────────┴───────┴───────────┴───────┘


    Precizări:
    Corespunzător evoluţiei pe ultimii 3 ani a indicatorilor, se procedează astfel:
    - pentru evoluţie în creştere, se înscrie valoarea cea mai mare;
    - pentru evoluţie în descreştere, se înscrie valoarea cea mai mică;
    - pentru evoluţie oscilantă se înscrie valoarea cea mai mica pentru a avea acoperire.
    Pentru contractanţii care participa la licitaţia publică în calitate de antreprenor general (cu sau fără subantreprenori), sau ca asociaţi, se va avea în vedere următoarele:
    - În cazul în care participa ca antreprenor general:
    * La aprecierea prin punctaj a capabilităţii pe baza criteriilor de selecţie, se vor avea în vedere documentele prezentate de antreprenorul general, iar pentru criteriile de asigurare tehnica şi asigurare cu personal şi documentele prezentate de subantreprenori (dacă este cazul).
    - În cazul în care participa ca asociaţi:
    * La aprecierea prin punctaj a capabilităţii pe baza criteriilor de selecţie, se vor avea în vedere documentele prezentate de fiecare asociat, făcându-se media ponderată (aritmetica) a punctajelor totale obţinute de fiecare asociat (pondere care tine cont de participarea fiecărui asociat la realizarea valorii ofertei).
    Pentru criteriile de selecţie pentru care nu se precizează în mod expres o procedura de aplicare a sistemului de apreciere prin punctaj, în vederea acordării unor punctaje echilibrate, se considera ca acceptabilă o dispersie a punctajelor acordate în limita de +/- 10% din punctajul mediu acordat de membrii comisiilor de licitaţie pentru fiecare din criteriile respective.
    Preşedintele comisiei de licitaţie, la centralizarea pe criterii a punctajelor, atunci când constata o dispersie a punctajelor acordate peste limita de +/- 10% din punctajul mediu acordat la criteriul respectiv, va solicita membrilor comisiei de licitaţie reanalizarea punctajelor acordate, procedându-se în prealabil la clarificarea şi reanalizarea documentelor de ofertare prezentate de contractanţi.
    Pentru etapa I-a de calificare şi selecţie, la deschiderea plicurilor, comisia de licitaţie va întocmi un proces-verbal de deschidere, iar după analiza documentelor de calificare şi selecţie, un proces-verbal cu elemente curente, privind contractanţii care îndeplinesc condiţiile de calificare şi contractanţii selecţionaţi conform precizărilor de mai sus.

    B. Etapa a II - a - evaluarea ofertelor
    În aceasta etapa se analizează ofertele depuse de contractanţii calificaţi şi selecţionaţi în etapa I.
    Aprecierea asupra ofertelor se face conform criteriilor de evaluare şi punctaj prevăzute în ANEXA - DL 3.
    Pentru acordarea punctajelor aferente ofertelor depuse, comisia de licitaţie va proceda la examinarea şi clarificarea eventualelor situaţii în care fiecare oferta răspunde sau nu cerinţelor prevăzute în documentele licitaţiei, (evaluarea valorică a listelor de cantităţi de lucrări, a echipamentelor şi utilajelor tehnologice în conformitate cu specificaţiile tehnice din documentele de licitaţie).
    Punctajul pentru criteriul "valoarea ofertei" se calculează astfel:
    - Pentru valoarea cea mai mica ofertată (Vmin), dintre ofertele declarate corespunzătoare de către comisia de licitaţie (care răspund cerinţelor prevăzute în documentele licitaţiei), se acorda punctajul maxim aferent criteriului respectiv, conform punctajului prevăzut în documentele de licitaţie.
    - Pentru alta valoare ofertată (Vn), dintre ofertele declarate corespunzătoare, se acorda punctajul astfel:

          Vmin
    Pn = ------ x Pmax
           Vn


    - Pentru ofertele ale căror valori totale sau parţiale sunt considerate anormal de scăzute, comisia de licitaţie va solicita în scris contractanţilor detalii privind elementele de constituire a ofertei pe care le considera relevante inclusiv analizele de preţ ale articolelor comasate şi le va verifica ţinând cont de explicaţiile primite, procedând în mod corespunzător.
    Ofertele subevaluate se resping ca fiind necorespunzătoare conform art. 10.9 şi 10.10 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 592/1993, republicată în 1995.
    Punctajul pentru criteriul "durata de execuţie" a obiectivului de investiţii se calculează astfel:
    - Criteriul durata de execuţie a lucrării ofertată se punctează în limitele 0 - 10 puncte, prin diminuarea corespunzătoare a punctajului la criteriul valoarea ofertei, aceasta în funcţie de interesele investitorului, corelate cu posibilităţi de finanţare a lucrării.
    - Pentru durata cea mai mica ofertată (Dmin), se acorda punctajul maxim aferent criteriului respectiv, prevăzut în documentele de licitaţii.
    - Pentru alta durata de execuţie a lucrării ofertată (Dn), se acorda punctajul astfel:

           Dmin
    Pn = -------- x Pmax
           Dn


    La acordarea punctajului pentru acest criteriu atunci când este prevăzut în criteriile de evaluare din documentele licitaţiei se va avea în vedere durata minima şi durata maxima admisă pentru realizarea investiţiei supusă licitaţiei, precizate de persoana juridică achizitoare în documentele de licitaţie.
    Pentru obiectivele de investiţii a căror finanţare se asigura integral sau în completare de la bugetul de stat, bugetele locale, din fondurile speciale extrabugetare şi din credite externe garantate sau contractate direct de stat, criteriul "durata de execuţie", nu se punctează.
    Facilităţile prezentate conform MODEL ANEXA - DO 17, cuantificate valoric şi care sunt considerate de comisia de licitaţie ca oportune pentru obiectivul de investiţie supus licitaţiei publice, vor fi scăzute din valoarea ofertei, iar la valoarea rezultată se aplica punctajul prevăzut pentru criteriul "valoarea ofertei".
    Criteriile de selecţie (3 şi 4 din ANEXA - DL 3):
    - "performanţele şi competitivitatea echipamentelor şi utilajelor tehnologice cu montaj şi independente"
    - "asigurarea service-lui şi a pieselor de schimb"
    Punctajele pentru criteriile de mai sus se acorda atunci când ele sunt prevăzute în criteriile de evaluare din documentele de licitaţie, funcţie de propunerile concrete şi efectele benefice ale acestora asupra obiectivului de investiţie supus licitaţiei publice şi care sunt suplimentare faţă de cerinţele impuse de persoana juridică achizitoare prin documentele licitaţiei şi se regăsesc în oferta depusa.
    - Pentru situaţia în care nu este necesar să se puncteze cele doua criterii menţionate la alineatul de mai sus, persoana juridică achizitoare va redistribui punctele pentru valoarea ofertei şi/sau pentru durata de execuţie a obiectivului de investiţii în funcţie de importanta acestora pentru realizarea investiţiei.
    În situaţia când singurul criteriu de evaluare al ofertei este valoarea acesteia, oferta supusă adjudecării este oferta cu valoarea cea mai mica şi declarată corespunzătoare conform cerinţelor prevăzute în documentaţia de licitaţie.
    Cronologic o licitaţie se desfăşoară astfel:
    La data stabilită de către persoana juridică achizitoare, se face deschiderea publică a ofertelor.
    Cu ocazia deschiderii licitaţiei se vor avea în vedere următoarele:
    De regulă vor participa toţi membrii comisiei de licitaţie şi toţi contractanţi prin reprezentaţii împuterniciţi ai acestora.
    În caz de neparticipare a unor membrii ai comisiei de licitaţie, din cauze obiective, numărul minim trebuie să fie de 2/3 din numărul membrilor comisiei în care să fie incluşi unul din reprezentanţii MF sau MLPAT şi al persoanei juridice achizitoare.
    Înainte de deschiderea ofertelor persoana juridică achizitoare are obligativitatea de a comunica contractanţilor care au prezentat oferte, componenta comisiei de licitaţie precizându-se funcţia şi locul de muncă a membrilor comisiei.
    Deasemenea va comunica contractanţilor participanţi şi numele reprezentantului împuternicit din partea ARACO, care are dreptul de a participa la deschiderea licitaţiei, în calitate de invitat.
    La deschiderea licitaţiei, preşedintele comisiei de licitaţie va face o serie de precizări, întrebând firmele contractante:
    - dacă au depus garanţia de participare la licitaţie şi cu ce acte;
    - dacă preţurile din oferta sunt cele la data solicitată de persoana juridică achizitoare prin instrucţiunile pentru contractanţi (ziua, luna, anul);
    - dacă documentele de licitaţie, au fost complete, clare şi dacă contractanţii au sau nu obiecţiuni privind documentele de licitaţie şi asupra modului de organizare al licitaţiei;
    - dacă toţi contractanţii au luat cunoştinţa de condiţiile de calificare şi de criteriile de evaluare a ofertelor care vor sta la baza adjudecării execuţiei obiectivului supus licitaţiei, precum şi de punctajele aferente.
    Pentru toate aceste precizări se va lua acceptul tuturor contractanţilor, iar în caz că sunt obiecţiuni sau probleme ce trebuiesc clarificate, acestea se vor rezolva în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin H.G. nr. 592/1993, republicată în 1995. Funcţie de modul de rezolvare a acestor obiecţiuni se va trece (sau nu) la deschiderea ofertelor.
    În caz că un contractant nu s-a prezentat la deschiderea licitaţiei, comisia de licitaţie, cu acceptul celorlalţi contractanţi ca martori, poate proceda la deschiderea ofertei respective, cu precizarea în procesul-verbal că acel contractant nu mai poate face contestaţie asupra modului de deschidere al licitaţiei.
    Se trece apoi la prezentarea principalelor date din oferte (valoarea ofertei, durata de execuţie, facilităţile financiare, perioada de valabilitate a ofertei), care se fac publice şi se prezintă la un loc vizibil pentru toţi contractanţii.
    În situaţia în care se constata că unele oferte sunt incomplete având unele lipsuri, altele decât valoarea, durata de execuţie, facilităţi financiare, comisia va stabili un termen (data, locul de depunere) până la care contractanţii respectivi vor face completările necesare, în caz contrar ofertele respective vor fi respinse, ca necorespunzătoare cerinţelor documentelor de licitaţie.
    Toate aceste date prezentate din oferte, se vor trece în procesul verbal de deschidere a licitaţiei, care va fi semnat de membrii comisiei de licitaţie şi toţi contractanţii participanţi, cărora li se va înmâna câte un exemplar din procesul verbal.
    Datele dezvăluite din conţinutul ofertelor (altele decât valoarea, durata de execuţie, facilităţi) rămân confidenţiale în cadrul comisiei de licitaţie.
    După deschiderea licitaţiei, membrii comisiei de licitaţie vor proceda la examinarea, evaluarea, compararea ofertelor şi adjudecarea ofertei câştigătoare.
    În cadrul examinării, evaluării şi comparării ofertelor, comisia va analiza după caz următoarele:
    - valoarea lucrărilor din devizele oferta, duratele de execuţie, graficul de execuţie, performanţele echipamentelor, facilităţile financiare oferite, etc.
    Pe baza examinării ofertelor prezentate, comisia va proceda la respingerea (dacă este cazul) a ofertelor necorespunzătoare, cu respectarea prevederilor art. 10.9 şi 10.10 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 592/1993, republicată în anul 1995.
    Pentru ofertele rămase în competiţie, se trece la evaluarea acestora pe baza criteriilor de evaluare şi de punctaj (conform ANEXEI DL 3) înscrise în documentele de licitaţie.
    La acordarea punctajului, se va avea în vedere prevederile de la cap. I.4. pct. 4.2. şi anume că punctajul obţinut în etapa I-a de selecţie, nu se cumulează cu punctajul obţinut în etapa a II-a.
    Oferta care prin însumarea punctajelor membrilor comisiei, a obţinut maximum de puncte, se supune votului membrilor comisiei în conformitate cu art. 12.3 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 592/1993, republicată în anul 1995.
    Membrii comisiei de licitaţie, care nu sunt de acord cu hotărârea de adjudecare a ofertei, va preciza în scris, anexat la hotărâre, motivele de divergenţă.
    După stabilirea ofertei câştigătoare comisia de licitaţie întocmeşte şi semnează hotărârea de adjudecare care va cuprinde elementele din MODEL ANEXA - DL 15.
    4.9.2. Licitaţia publică deschisă fără preselecţie şi licitaţia publică restrânsă
    Pentru aceste forme de licitaţie publică, atât procedura de calificare a contractanţilor cât şi cea de evaluare a ofertelor (efectuate într-o singura etapa), este similară cu cea de la licitaţia publică deschisă cu preselecţie, respectându-se prevederile de la cap. I.4. pct. 4.3.; 4.4.; 4.5.
    4.10. După adjudecarea execuţiei investiţiei supusă licitaţiei, persoana juridică achizitoare va comunica în scris contractantului câştigător (conform MODEL ANEXA - DL 10) cât şi celorlalţi contractanţi rezultatul licitaţiei, prezentând sintetic motivele pentru care oferta lor nu a fost adjudecată, în conformitate cu prevederile art. 3.3. alin. 9 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 592/1993, republicată în anul 1995.
    4.11. În cazul când se înregistrează contestaţii se vor aplica prevederile art. 21, 22 şi 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993, republicată în anul 1995 şi art. 12.4 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 592/1993, republicată în 1995.

    I.5. CONTRACTAREA EXECUŢIEI INVESTIŢIILOR
    5.1. Contractul se încheie între părţi, în interiorul termenului de valabilitate al ofertei.
    Locul unde se semnează contractul este la sediul persoanei juridice achizitoare.
    Persoana juridică achizitoare trebuie să invite contractantul în scris, menţionând data şi ora semnării acestuia.
    La data şi ora stabilită pentru semnarea contractului, contractantul trebuie să aibă garanţia de buna execuţie constituită conform clauzelor contractuale.
    5.2. Nu se permit negocieri ale elementelor din oferta adjudecată, cu ocazia semnării contractului.
    Contractul, clauzele speciale, suplimentare şi generale de contractare se semnează pagina cu pagina.
    Contractul se încheie în doua exemplare, ambele având aceeaşi valabilitate juridică.
    5.3. În cadrul contractelor încheiate cu contractanţi străini contractul se încheie în limba de referinţa stabilită, însoţit de o traducere în limba română, confirmată de un traducător atestat.
    În condiţiile speciale de contractare se va menţiona care este versiunea care prevalează în caz de litigii.
    5.4. Contractul trebuie să aibă număr şi data de înregistrare la sediul persoanei juridice achizitoare.
    5.5. Contractantul căruia i s-a încredinţat execuţia lucrărilor urmare unei proceduri de licitaţie, înainte de semnarea contractului are obligaţia de a obţine garantarea din partea unei bănci, a sumei care reprezintă garanţia de buna execuţie a contractului. Suma pentru care va garanta banca este cea rezultată din aplicarea procentului stabilit de persoana juridică achizitoare la valoarea contractului adjudecat.
    5.6. Părţile convin asupra modului de constituire a sumei stabilită pentru garanţia de buna execuţie, respectiv prin reţineri succesive din plata cuvenită prin facturile parţiale (situaţii de plata lunare) conform celor stabilite în condiţiile contractuale.
    5.7. Garantarea din partea unei bănci agreată în prealabil de investitor pentru suma care reprezintă valoarea garanţiei de buna execuţie are în vedere deschiderea de către contractant a unui cont la aceasta banca şi se confirma prin scrisoare de garanţie bancară pentru buna execuţie.
    Valoarea depunerii pentru deschiderea contului este stabilită de către banca, iar pe parcursul execuţiei, persoana juridică achizitoare va alimenta acest cont (prin reţineri succesive din situaţiile de plata lunare), astfel încât la terminarea lucrării, garanţia să fie constituită în cuantumul prevăzut în contract (procent din valoarea executată). Obligativitatea constituirii garanţiei de buna execuţie se referă la dovada din partea băncii că va garanta contractantul pentru suma stabilită drept garanţie de buna execuţie şi că a fost deschis de către contractant contul în care se va depune, eşalonat, potrivit condiţiilor contractuale de către persoana juridică achizitoare, a sumei care reprezintă garanţia de buna execuţie.
    5.8. Garanţia de buna execuţie este de minimum 5% până la maximum 10% din valoarea lucrărilor în funcţie de complexitate şi riscuri de a avea vicii ascunse şi se constituie prin deschiderea în numele contractantului a unui cont special de garanţii, închis pentru contractant dar deschis pentru persoana juridică achizitoare.
    În acest cont contractantul trebuie să vireze o prima suma de constituire care de obicei să reprezinte minimum 1% din valoarea contractului.
    Sarcina de alimentare acestui cont revine persoanei juridice achizitoare, prin reţineri succesive din situaţiile de plata lunare, a unui procent stabilit prin contractul de antrepriza.
    Acest cont este la dispoziţia băncii şi va fi purtător de dobânda în favoarea contractantului.
    Nivelul dobânzii va fi stabilit prin negociere între banca şi contractant în funcţie de durata de păstrare a acestui cont.
    Pe aceasta baza banca va emite o scrisoare de garanţie bancară necondiţionată de buna execuţie în favoarea persoanei juridice achizitoare pentru sumele constituite în contul respectiv.
    Pe baza acestei scrisori persoana juridică achizitoare poate apela la cererea să motivată, fără acceptul contractantului, la retragerea unor sume din cont pentru nerealizarea calitativă a unor lucrări, sau neefectuarea remedierilor dispuse sau a unor vicii ascunse.
    Restituirea garanţiei de buna execuţie se poate face parţial în procent de 50% până la maximum 70% din valoarea garanţiei de buna execuţie în cazul în care în procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu sunt înscrise remedieri şi completări de efectuat în sarcina contractantului, iar riscul pentru vicii ascunse este minim.
    Restul de 30% până la 50% din garanţia de buna execuţie constituită, rămâne în cont la dispoziţia persoanei juridice achizitoare, până la recepţia finala care se va restitui pe baza procesului verbal de recepţie finala.
    5.9. Precizările de mai sus se referă la contractele încheiate ca urmare a achiziţiilor de investiţii, potrivit cap. I.2.1; I.2.2; I.2.3.
    5.10. Despăgubirile pentru întârziere prevăzute la art. 6.8 din condiţiile speciale de contractare sunt cuprinse în prevederile de la pct. 7 şi 8 din ANEXA - DO 16 la formularul de oferta.
    5.11. Procentele de penalizări pentru fiecare zi de întârziere din valoarea lucrărilor nerealizate, cumulată, nu pot depăşi plafonul stabilit la pct. 8 din ANEXA - DO 16.
    5.12. Plafonul exprimat procentual astfel, este prevăzut valoric la pct. 6.8 din condiţiile speciale de contractare.
    5.13. Peste acest plafon exista posibilitatea rezilierii contractului şi suportarea de către contractant şi a altor daune produse persoanei juridice achizitoare din nerealizarea la termen a contractului.
    5.14. Pentru întârzieri care sunt din cauza persoanei juridice achizitoare (întârzieri privind ordinul de începere a lucrărilor, neasigurarea cu continuitate a finanţării, schimbarea unor soluţii pe parcursul execuţiei, neasigurarea în termen a unor utilaje şi echipamente precum şi eventualitatea unor accidente subterane şi alte neprevăzute în proiect) se va recunoaşte decalarea termenului prin acte adiţionale la contract.
    5.15. Pentru întârzieri cauzate în exclusivitate din vina contractantului se vor aplica penalităţile stabilite în condiţiile speciale de contractare pentru fiecare zi întârziere aplicate la valoarea lucrărilor executate.
    5.16. Pentru întârzierea decontării lucrărilor real executate peste termenele stabilite prin condiţiile speciale de contractare persoana juridică achizitoare va suporta penalităţi pentru fiecare zi întârziere egala cu dobânda curenta (la vedere) practicată de B.R.D., aplicată valorilor nedecontate.
    Aceasta prevedere este limitată pentru valorile programate a fi realizate în fiecare luna în corelare cu graficul de execuţie fizic şi valoric prezentat în oferta şi care face parte integrantă din contract.
    Pentru valorile realizate peste graficul valoric de finanţare nu se vor pretinde penalizări privind întârzierea plăţilor.
    5.17. După constituirea parţială a garanţiei de buna execuţie şi prezentarea scrisorii de garanţie bancară de buna execuţie, în vederea semnării contractului se pot negocia în baza art. 12.6, alin. 2 din H.G. nr. 592/1993, pentru definitivarea condiţiilor speciale de contractare, listele cu principalele materiale, utilaje şi mijloace de transport, ce vor intra în calculul indicilor din formula de actualizare a valorii situaţiilor de plata parţiale.
    Deasemenea se va definitiva în condiţiile speciale de contractare, modul de restituire parţială a garanţiei de buna execuţie după recepţia la terminarea lucrărilor.
    Se va definitiva de asemenea graficul de execuţie a lucrărilor, cu termene intermediare, precum şi graficul de finanţare pe luni şi trimestre, corelat cu graficul de execuţie.
    Nu se admit negocieri privind valoarea ofertei, durata de execuţie, precum şi toate celelalte elemente cuprinse în Anexele DO 15 şi DO 16, la oferta.
    Dosarul privind deschiderea finanţării execuţiei obiectivului de investiţii va cuprinde în mod obligatoriu hotărârea de adjudecare a comisiei de licitaţie, contractul încheiat conform prevederilor hotărârii de adjudecare şi a datelor şi elementelor din oferta adjudecată, garanţia de buna execuţie, după caz dosarul achiziţiei prin cerere de oferta conform prevederilor cap. I.2.2. sau dosarul achiziţiei dintr-o singura sursa (încredinţare directa) conform prevederilor cap. I.2.3.

    I.6. DECONTAREA EXECUŢIEI INVESTIŢIILOR
    6.1. Contractele de antrepriza încheiate ca urmare a procedurilor de licitaţie, prin cerere de oferta de preţ sau negocieri directe în cazul achiziţiei dintr-o singura sursa, (încredinţare directa), în scopul executării investiţiilor, sunt cu PREŢURI FERME.
    Întocmirea situaţiilor de lucrări se face pe baza acestor preţuri ferme.
    Urmare evoluţiei preţurilor şi tarifelor actualizarea situaţiilor de plata aferente lucrărilor executate conform devizelor oferta contractate, pe parcursul duratei de execuţie contractată, se face pe răspunderea persoanei juridice achizitoare, prin stabilirea unui coeficient de actualizare determinat conform procedurii de actualizare prevăzută în instrucţiunile pentru ofertanţi şi în condiţiile speciale de contractare (Anexa - DLO 3 - art. 12.1).
    Procedura de decontare şi actualizare are în vedere următoarele:
    - Corespunzător preţurilor ferme din oferte, pe baza cantităţilor real executate rezulta situaţia de plata So;
    - Actualizarea se face pe baza unui coeficient de actualizare K, rezultând situaţia de plata actualizată Sa = K x So;
    - Coeficientul de actualizare se determina pe baza coeficienţilor care reprezintă ponderea cheltuielilor pentru materiale, manopera, utilaje de construcţii şi transport, în valoarea lucrărilor executate şi a indicilor de evoluţie a preţurilor şi tarifelor la materiale, salarii, utilaje de construcţii şi transporturi.
    Acest coeficient are următoarea structura:
    K = 0,10 + aM IM + as Is + au Iu + at It
    în care:
    - 0,10 reprezintă partea din cheltuieli generale şi profit care nu se actualizează, partea care o preia contractorul ca impact al inflaţiei;
    - aM reprezintă ponderea cheltuielilor materiale din situaţia de lucrări şi se determina prin raportul:

    valoarea cheltuielilor materiale aferente So în preţurile din oferta
    -----------------------------------------------------------------
                   valoarea So în preţurile din oferta


    - as reprezintă ponderea cheltuielilor aferente manoperei şi a cheltuielilor legate de salarii, cuprinse în cheltuielile indirecte:
    as = am + (ao - 0,10)

    - am reprezintă ponderea cheltuielilor aferente manoperei directe şi se determina prin raportul:

    valoare manopera directă aferentă So în preţuri ferme din oferta
    ----------------------------------------------------------------
                 valoarea So în preţuri ferme din oferta


    - ao reprezintă ponderea cheltuielilor indirecte şi a profitului din situaţia de lucrări şi se determină prin raportul:

    valoare (cheltuieli indirecte + profit) aferent So în
                 preţuri ferme din oferta
    ------------------------------------------------------
         valoarea So în preţuri ferme din oferta


    - au reprezintă ponderea cheltuielilor cu utilajele de construcţii şi se determină prin raportul:

    valoare cheltuieli cu utilajele de construcţii
        aferent So în preţuri ferme din oferta
   ------------------------------------------------
        valoare So în preţuri ferme din oferta


    - at reprezintă ponderea cheltuielilor cu transporturile şi se determina prin raportul:

    valoare cheltuieli cu transporturi aferente So în preţuri ferme din oferta
    --------------------------------------------------------------------------
                  valoare So în preţuri ferme din oferta


    Acest coeficient, se va defalca, după caz, în funcţie de natura transportului (auto, CF, naval).
    Se va respecta condiţia:
    0,10 + aM + as + au + at = 1

    IM = indicele de evoluţie a preţurilor la materiale;
    IS = indicele de creştere a salariilor stabilit prin H.G. pentru personalul din sectorul bugetar;
    Iu = indicele de evoluţie tarife utilaje de construcţii;
    It = indicele de evoluţie tarife transport.
    În situaţia în care valoarea unei oferte este determinata pentru o parte din cantităţile de lucrări în lei, iar pentru cealaltă parte în dolari USD (pentru importuri), decontarea şi actualizarea situaţiilor de lucrări se va face astfel:
    - pentru cantităţile de lucrări cuantificate în lei, procedura de decontare şi actualizare, este conform precizărilor de mai sus;
    - pentru cantităţile de lucrări cuantificate în dolari USD, decontarea se va face în lei, prin transformarea în lei a USD, la cursul lei/USD, de la data elaborării ofertei.
    Modul de determinare a acestor indici de evoluţie (IM, IS, Iu, It) se prevăd de către investitor în condiţiile speciale de contractare - ANEXA - DLO 3 art. 12.1.
    Procedura de actualizare se poate aplica şi la contractele în derulare, pe baza actelor adiţionale la condiţiile speciale de contractare, la contractele încheiate, pentru volumele ce au mai rămas de executat de la data intrării în vigoare a prezentelor Norme Metodologice.
    6.2. Decontarea lucrărilor se face pe baza cantităţilor real executate rezultate din măsurători.
    În acest sens măsurătorile se înscriu în caietele de măsurători (ataşamente) ţinute de persoana juridică achizitoare cu pagini numerotate şi parafate de acesta.
    Caietele se întocmesc pe obiecte cu defalcare pe categorii de lucrări, sau în anumite cazuri se pot întocmi şi separat pe anumite categorii de lucrări din cadrul obiectului.
    6.3. Măsurătorile sunt efectuate de către reprezentantul contractantului împreună cu reprezentantul persoanei juridice achizitoare (dirigintele sau consultantul).
    6.4. Pe baza măsurătorilor efectuate şi înscrise în caietele de măsurători se stabilesc cantităţile real executate.
    6.5. Aceste măsurători se fac la terminarea lucrărilor care devin ascunse, odată cu întocmirea procesului verbal de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse, iar pentru celelalte lucrări care nu devin ascunse, lunar.
    6.6. Măsurătorile şi cantităţile rezultate vor fi semnate de reprezentantul contractantului şi al persoanei juridice achizitoare şi înscrisă data întocmirii măsurătorii pe fiecare pagina a caietului de măsurători.
    6.7. În cazul în care cantităţile rezultate în urma măsurătorilor sunt mai mari decât cele înscrise în listele de cantităţi de lucrări ale proiectului tehnic, confirmarea acestor cantităţi este necesară a fi făcută şi de proiectant, urmând ca ele sa fie reglementate prin note de comanda suplimentară.
    6.8. Pe baza cantităţilor confirmate prin caietele de măsurători se întocmesc situaţiile de plata parţiale utilizându-se preţurile unitare cuprinse în devizele oferta contractate.
    6.9. În cazul unor lucrări suplimentare care nu au fost cuprinse în listele de cantităţi de lucrări ale proiectului tehnic, acestea nu vor fi executate decât după primirea notei de comanda suplimentară, semnată de conducerea persoanei juridice achizitoare, pentru care se va stabili preţul pe unitatea de măsura prin negociere între contractant şi persoana juridică achizitoare.
    Cantităţile de lucrări real executate pentru lucrări suplimentare se vor înscrie în mod distinct în caietele de măsurători conform aceloraşi proceduri de mai sus.
    Situaţiile de plata elaborate pe baza preţurilor unitare din oferta sau a preţurilor negociate pentru cantităţi suplimentare sau articole suplimentare, vor fi întocmite distinct de cele corespunzătoare devizului contractat.
    6.10. În cadrul negocierii preţurilor pentru lucrările suplimentare necuprinse iniţial în listele de cantităţi de lucrări, se vor avea în vedere eventualele compensări cu note de renunţare aferente unor cantităţi de lucrări sau lucrări care nu sau executat sau nu se mai executa.
    6.11. În cazul în care în urma compensărilor rezulta o diferenţa valorică, aceasta va fi justificată de proiectant şi consultant şi va fi evidenţiată în mod distinct de efectul inflaţiei.
    6.12. În cazul în care aceasta valoare suplimentară depăşeşte 5% din valoarea ofertei adjudecate, persoana juridică achizitoare poate să atragă răspunderea proiectantului şi a consultantului, privind calitatea proiectului tehnic şi al serviciului de consultanţa, apelând la garanţia de aplicabilitate a proiectului şi după caz la asigurarea profesională.
    6.13. Valoarea situaţiilor de plata parţiale întocmite conform celor prezentate mai sus, va fi actualizată având în vedere fenomenul de evoluţie a preţurilor şi tarifelor de la termenul limita de depunere a ofertelor până la data decontării, prin înmulţirea cu un coeficient al cărui mod de determinare este înscris în condiţiile speciale de contractare.
    Valoarea totală a lucrărilor va fi egala cu suma situaţiilor de plata parţiale, actualizate până la data plăţii acestora.
    6.14. În cazul depăşirii duratei de execuţie contractate, din vina exclusiva a contractantului, persoana juridică achizitoare va refuza situaţiile de plata actualizate după expirarea termenului de PIF (recepţie), ca urmare a evoluţiei ulterioare a preţurilor pentru lucrările rămase de executat, în conformitate cu cele înscrise în condiţiile speciale de contractare.
    Pentru lucrările rămase de executat după expirarea termenului de PIF decontarea se face cu preţurile din oferta actualizate cu indicele de actualizare aferent lunii în care antreprenorul avea obligaţia punerii în funcţiune.
    6.15. Înainte de primirea primului avans lunar, acordat de persoana juridică achizitoare conform reglementărilor legale în vigoare, contractantul va constitui o garanţie pentru restituirea avansurilor lunare, a cărui valoare va corespunde valorii celei mai mari de avans lunar din anul respectiv.
    6.16. Lunar, din valoarea lucrărilor realizate se va retine avansul acordat. În cazul în care, valoarea lucrărilor realizate este mai mica decât avansul lunar acordat, diferenţa se va retine din garanţia constituită. Pentru luna următoare, valoarea avansului nu poate depăşi valoarea garanţiei rămase.

    CAP. 2
    CONŢINUTUL CADRU AL PROIECTELOR, PE FAZE DE PROIECTARE A INVESTIŢIILOR

    II. 1. CONŢINUTUL CADRU AL STUDIULUI DE PREFEZABILITATE
    A PĂRŢILE SCRISE
    1. DATE GENERALE
    1.1. Denumirea obiectivului de investiţii.
    1.2. Elaboratorul studiului de prefezabilitate (persoana juridică achizitoare, după caz consultantul).
    1.3. Ordonatorul principal de credite.
    1.4. Persoana juridică achizitoare (investitor).
    1.5. Amplasamentul (judeţ, localitate, strada, nr.).
    1.6. Tema, cu fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investiţiei.

    2. EVALUĂRI PENTRU PROIECTAREA STUDIULUI DE PREFEZABILITATE ŞI A STUDIULUI DE FEZABILITATE
    2.1. Valoarea totală estimativă a obiectivului de investiţii.
    2.2. Cheltuieli pentru proiectarea studiului de prefezabilitate.
    2.3. Cheltuieli pentru proiectarea studiului de fezabilitate.
    2.4. Cheltuieli pentru obţinerea avizelor legale necesare elaborării studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate.
    2.5. Cheltuieli pentru pregătirea documentelor privind organizarea licitaţiei, prezentarea ofertelor şi adjudecarea proiectării investiţiei, conform prevederilor legale (instrucţiuni pentru ofertanţi, publicitate, onorarii şi cheltuieli de deplasare, etc.).

    3. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI
    3.1. Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului ce urmează a fi ocupată de obiectivul de investiţii.
    3.2. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zona seismică de calcul şi perioada de colt; natura terenului de fundare şi presiunea convenţionala; nivelul maxim al apelor freatice).
    3.3. Caracteristicile principale ale construcţiilor.
    3.3.1. Pentru clădiri: aria construită; aria desfăşurata şi numărul de nivele.
    3.3.2. Pentru reţele: lungimi şi diametre.
    3.4. Principalele utilaje de dotare a construcţiilor (cazane de abur sau apa fierbinte, hidrofoare, ascensoare etc.).
    3.5. Utilităţi - modul de asigurare a acestora şi soluţia avută în vedere.

    4. FINANŢAREA INVESTIŢIEI
    Din valoarea totală estimativă a investiţiei, ......... % din surse proprii, ....... % din credite bancare, ....... % din fondurile bugetului de stat sau ale bugetului local, ..... % din fondurile special constituite prin lege, în afară acestor bugete, ..... % din credite externe garantate sau contractate direct de stat.

    B. - PĂRŢILE DESENATE -
    1. Plan de amplasare în zona (1 : 25.000 - 1 : 5000)
    2. Plan general (1 : 5000 - 1 : 1000)

    II. 2. CONŢINUTUL CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE
    A. PĂRŢILE SCRISE
    1. DATE GENERALE
    1.1. Denumirea obiectivului de investiţii.
    1.2. Elaborator (proiectantul, după caz, persoana juridică achizitoare).
    1.3. Ordonatorul principal de credite.
    1.4. Persoana juridică achizitoare (investitor).
    1.5. Amplasamentul (judeţ, localitate, strada, nr.).
    1.6. Tema, cu fundamentarea necesităţii şi oportunităţii avute în vedere la aprobarea studiului de prefezabilitate.
    1.7. Descrierea funcţională şi tehnologică, inclusiv memorii tehnice pe specialităţi.

    2. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI
    2.1. Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului ce urmează a fi ocupată de obiectivul de investiţii (definitiv şi/sau temporar).
    2.2. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zona seismică de calcul şi perioada de colt; natura terenului de fundare şi presiunea convenţionala; nivelul maxim al apelor freatice).
    2.3. Caracteristicile principale ale construcţiilor.
    2.3.1. Pentru clădiri: deschideri, travei, aria construită, aria desfăşurata, număr de nivele şi înălţimea acestora, volumul construit.
    2.3.2. Pentru reţele: lungimi, lăţimi, diametre, materiale, condiţii de pozare, etc.
    2.4. Structura constructivă.
    Pentru clădiri şi reţele se va face o descriere a soluţiilor tehnice avute în vedere, cu recomandări privind tehnologia de realizare şi condiţiile de exploatare ale fiecărui obiect în parte.
    2.5. Principalele utilaje de dotare a construcţiilor (cazane de abur sau apa fierbinte, hidrofoare, ascensoare, etc.).
    2.6. Instalaţii aferente construcţiilor.
    Se vor descrie soluţiile adoptate pentru instalaţiile de iluminat, forţa, curenţi slabi, apa, canalizare etc.
    2.7. Utilităţi.
    Se va descrie modul de asigurare a acestora şi soluţiile tehnice adoptate.

    3. DATE PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ DUPĂ REALIZAREA INVESTIŢIEI
    3.1. Total personal, din care:
    - personal de execuţie
    3.2. Locuri de muncă nou create.

    4. DEVIZUL GENERAL AL INVESTIŢIEI
    Valoarea totală a obiectivului de investiţii, cu detalierea pe structura devizului general, conform prevederilor legale.

    5. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
    5.1. Valoarea totală a investiţiei din care:
    - construcţii-montaj
    5.2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M).
    - Anul I.
    - Anul II.
    5.3. Durata de realizare a investiţiei (luni).
    5.4. Capacităţi (în unităţi fizice).
    Principalii indicatori se vor completa după caz cu date privind:
    - condiţiile financiare de realizare a obiectivului (analiza cash-flow, inclusiv cu rata de actualizare, rata interna de rentabilitate, analiza raportului cost-profit, rata impozitului, perioada de scutire de impozit, influenta variaţiei în timp a preţurilor, rata dobânzii la credite bancare, rata de schimb valutar, etc.);
    - maşini şi utilaje necesare procesului tehnologic (lista principalelor utilaje, echipamente şi dotări cu indicarea capacităţii tehnice a acestora);
    - producţia şi desfacerea (lista produselor, capacitatea teoretică anuala pe produse, durata proiectată pentru funcţionarea capacităţii pentru fiecare produs, preţul unitar pe fiecare produs, preţul de vânzare a produselor similare fabricate în ţara sau procurate din import);
    - materiile prime, materialele, combustibilii, şi energia consumată pentru fiecare produs în parte şi preţurile de procurare ale acestora;
    - manopera (cu detalierea pe structura de personal);
    - cheltuieli generale ale unităţii (taxe, comisioane, impozite, instruire personal, chirii şi/sau amortismente, cheltuieli de administraţie şi marketing, etc.).

    6. FINANŢAREA INVESTIŢIEI
    Din valoarea totală a investiţiei:
    ......... mii lei din surse proprii, ..... mii lei din credite bancare, ....... mii lei din fondurile bugetului de stat sau ale bugetului local, ....... mii lei din fondurile special constituite prin lege, în afară acestor bugete, ..... mii lei din credite externe garantate sau contractate direct de stat.

    7. AVIZE ŞI ACORDURI
    Avizele şi acordurile emise de organele în drept, potrivit legislaţiei în vigoare, privind:
    - avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea şi oportunitatea realizării investiţiei;
    - certificatul de urbanism, cu încadrarea amplasamentului în planul urbanistic, avizat şi aprobat potrivit legii, precum şi regimul juridic al terenului;
    - avizele privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apa, canal, telecomunicaţii, etc.);
    - avizele pentru consumul de combustibil;
    - avizele pentru protecţia mediului şi a apelor;
    - alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziţiilor legale.
    B. PĂRŢILE DESENATE
    1. Plan de amplasare în zona (1 : 25.000 - 1 : 5000).
    2. Plan general (1 : 5000 - 1 : 500).
    3. Planuri şi secţiuni de arhitectura pentru principalele obiecte de construcţii.

    NOTA:
    La faza studiu de fezabilitate este interzisă angajarea de cheltuieli pentru pregătirea documentelor privind organizarea licitaţiei, prezentarea ofertelor şi adjudecarea execuţiei investiţiei publice (proiect tehnic, caiete de sarcini, instrucţiuni pentru ofertanţi, publicitate, onorarii, etc.).
    Aceste cheltuieli se pot efectua numai după aprobarea studiului de fezabilitate potrivit competentelor valorice stabilite de Legea privind finanţele publice nr. 72/1996 şi după asigurarea fondurilor bugetare - la nivelul primului an de execuţie stabilite prin Acordul Ministerului Finanţelor - prin listele de investiţii, anexa la bugetul de stat, după caz local, aprobate potrivit legii.

    II. 3. - CONŢINUTUL CADRU AL PROIECTULUI TEHNIC
    A. PĂRŢI SCRISE
    1. DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR
    1.1. Elemente generale
    Proiectul tehnic verificat, avizat şi aprobat potrivit prevederilor legale reprezintă documentaţia scrisă şi desenată, care face parte din documentele licitaţiei, pe baza căreia se întocmeşte oferta şi este document anexat contractului, şi pe baza căreia se executa lucrarea.
    Proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, şi să asigure informaţii complete, astfel încât:
    Persoana juridică achizitoare (investitorul) să obţină date tehnice şi economice complete privind viitoarea lucrare, şi să răspundă cerinţelor sale tehnice, economice şi tehnologice;
    Contractantul (ofertantul), după studierea proiectului tehnic, să poată elabora oferta, să analizeze datele tehnice şi tehnologice necesare stabilirii valorii ofertei, precum şi informaţii complete privind execuţia lucrărilor;
    De asemenea, este necesar ca proiectul tehnic să fie complet şi suficient de clar, astfel ca să se poată elabora pe baza lui detaliile de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propusă, dar cu respectarea stricta a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesar să se suplimenteze cantităţile de lucrări respective şi fără să se depăşească costul lucrării stabilit în faza de oferta.
    Proiectul tehnic se elaborează pe baza Studiului de fezabilitate aprobat, etapa în care au fost stabilite elementele şi soluţiile principale ale lucrării, şi au fost obţinute toate avizele, acordurile şi aprobările execuţiei lucrării, în conformitate cu prevederile legale. Proiectul tehnic se verifica de specialişti atestaţi de MLPAT conform prevederilor Regulamentului aprobat prin H.G. nr. 925/1995, se avizează şi se aproba de persoana juridică achizitoare potrivit reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor.
    1.2. Descrierea lucrărilor
    În cadrul "descrierea lucrărilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente:
    - Amplasamentul;
    - Topografii;
    - Clima şi fenomenele naturale specifice zonei;
    - Geologia, seismicitatea;
    - Prezentarea proiectului pe volume, broşuri, capitole;
    - Organizarea de şantier, descriere sumară, demolări, devieri de reţele, etc.;
    - Căile de acces provizorii;
    - Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon, etc. pentru organizarea de şantier şi definitive;
    - Căile de acces, căile de comunicaţii, etc.;
    - Programul de execuţie a lucrărilor, grafice de lucru, programul de recepţie;
    - Trasarea lucrărilor;
    - Protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier;
    - Măsurarea lucrărilor;
    - Laboratoarele contractantului (ofertantului) şi testele care cad în sarcina sa;
    - Curăţenia în şantier;
    - Serviciile sanitare;
    - Relaţiile între contractant (ofertant), consultant şi persoana juridică achizitoare (investitor);
    - Memoriile tehnice pe specialităţi.

    2. CAIETELE DE SARCINI
    Caietele de sarcini dezvolta în scris elementele tehnice menţionate în planşe şi prezintă informaţii, precizări şi prescripţii complementare planşelor.
    Aceste caiete de sarcini se elaborează de proiectant pe baza planşelor deja terminate şi se organizează de regula în broşuri distincte pe specialităţi.
    2.1 Rolul şi scopul caietelor de sarcini
    Fac parte integrantă din proiectul tehnic şi din documentele licitaţiei
    Reprezintă descrierea scrisă a lucrărilor care fac obiectul licitaţiei; planşele fac prezentarea lor grafica iar breviarele de calcul justifica dimensionarea elementelor constituente.
    Planşele, breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare. Notele explicative înscrise în planşe sunt scurte şi cu caracter general, vizând în special explicitarea desenelor.
    Conţine nivelul de performanta a lucrărilor, descrierea soluţiilor tehnice şi tehnologice folosite care să asigure exigenţele de performanta calitative.
    Detaliază aceste note şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele acestora, descriu lucrările care se executa, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi montaj şi aspectul final.
    Împreună cu planşele trebuie să fie astfel concepute încât pe baza lor să se poată determina: cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesară execuţiei lucrărilor.
    Elaborarea acestora se face, pe baza breviarelor de calcul şi planşelor, de către ingineri specialişti pentru fiecare categorie de lucrare.
    Forma de prezentare trebuie să fie: amplă, clara, să conţină şi să clarifice precizările din planşe, să definească calităţile materialelor cu trimitere la standarde, să definească calitatea execuţiei, normative şi prescripţii tehnice în vigoare.
    Să stabilească responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi lucrărilor şi responsabilităţile pentru teste, verificări, probe.
    Orice neclaritate în execuţia lucrărilor trebuie să-şi găsească precizări în caietele de sarcini.
    Nu trebuie să fie restrictive.
    Redactarea acestora trebuie să fie concisă, sistematizată şi exprimarea se va face în minimum de cuvinte.
    Să prevadă modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei.
    Să prevadă măsurile şi acţiunile de demontare, demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural al deşeurilor) după expirarea perioadei de viaţa (postutilizarea).
    2.2. Tipuri şi forme de caiete de sarcini
    În funcţie de destinaţie, caietele de sarcini pot fi:
    - Caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor
    - Caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune, urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii tehnice a construcţiei.
    - Caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, utilaje, echipamente şi confecţii diverse.
    - În funcţie de domeniul la care se referă, caietele de sarcini pot fi:
      - Caiete de sarcini generale - se referă la lucrări curente în domeniul construcţiilor şi care acoperă majoritatea categoriilor de lucrări, acestea se pot sistematiza pe categorii şi capitole de lucrări, pot deveni repetitive şi pot fi introduse în memoria calculatoarelor.
      - Caiete de sarcini speciale - care se referă la lucrări specifice şi se elaborează independent pentru fiecare lucrare.
    2.3. Conţinutul caietelor de sarcini
    Dat fiind că fiecare lucrare în construcţii are un anumit specific, caietele de sarcini se elaborează pentru fiecare lucrare în parte folosind, dacă este posibil, părţi, secţiuni, capitole, etc. elaborate anterior, verificate şi adaptate la noile condiţii tehnice ale lucrării şi puse de acord cu prescripţiile tehnice în vigoare.
    Astfel, conţinutul unui capitol de lucrări din caietul de sarcini trebuie să cuprindă:
    - Breviarele de calcul pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi instalaţii;
    - Nominalizarea planşelor care guvernează lucrarea;
    - Proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste, etc. pentru materialele componente ale lucrării cu indicarea standardelor;
    - Dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării;
    - Ordinea de execuţie, probe, teste, verificări ale lucrării;
    - Standardele, normativele şi alte prescripţii care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecţii, execuţie, montaj, probe, teste, verificări;
    - Condiţiile de recepţie, măsurătoare, aspect, culori, toleranţe, etc.

   3. LISTELE CU CANTITĂŢILE DE LUCRĂRI
    Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare pentru cuantificarea valorică şi a duratei de execuţie a investiţiei şi anume:
    - Centralizatorul obiectelor pe obiectiv;
    - Centralizatorul categoriilor de lucrări pe obiecte;
    - Listele cu cantităţile de lucrări comasate pe capitole de lucrări, aferente categoriilor de lucrări;
    - Structura articolelor comasate pe capitole de lucrări;
    - Listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotările (după caz), pentru execuţia lucrărilor care fac obiectul licitaţiei publice;
    - Specificaţiile tehnice;

    4. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI PUBLICE
    B. PĂRŢILE DESENATE
    Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale proiectului şi care, de regula, se compun din:
    1. Planurile generale
    Planurile de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice;
    Planurile topografice principale;
    Planurile de amplasare a forajelor, profilelor geotehnice inclusiv cu înscrierea pe acestea a condiţiilor şi recomandările privind lucrările de pământ şi de fundare.
    Planurile principale de amplasare a obiectelor, inclusiv cote de nivel, distanţe de amplasare, orientări, coordonate, axe, repere de nivelment şi planimetrice, cotele +/- 0,00 cotele trotuarelor, cotele şi distanţele principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor, etc.;
    Planurile principale privind sistematizarea verticala a terenului, inclusiv înscrierea pe acestea a volumelor de terasamente, săpături, umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat (excedent şi deficit), lucrările privind stratul vegetal precum şi precizări privind utilajele şi echipamentele de lucru, completări şi alte date şi elemente tehnice şi tehnologice;
    Planurile principale privind construcţiile subterane amplasarea lor, secţiuni, profile longitudinale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj şi armare, ariile şi calitatea secţiunilor din oţel, calitatea betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii împotriva agresivităţii solului, a coroziunii, etc.
    Planurile de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare.
    2. Planşele principale ale obiectelor
    Se recomandă ca fiecare obiect subteran sau suprateran să aibă un număr sau cod şi o denumire proprie, iar planşele să fie organizate într-un volum propriu, independent fiecărui obiect.
    În cazul în care proiectul este voluminos, planşele se vor organiza în volume şi/sau broşuri pentru fiecare specialitate distinctă.
    3. Arhitectura
    Va cuprinde planşe principale privind arhitectura fiecărui obiect inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, dintre care menţionăm:
    - planul individual de amplasare.
    - planurile de arhitectura ale nivelurilor subterane şi supraterane, ale teraselor, acoperişurilor, etc., inclusiv cote, dimensiuni, suprafeţe, funcţiuni tehnologice, cu precizări privind materiale, confecţii, etc.
    - secţiuni, faţade, detalii importante, cotate, etc.
    - tablouri de prefabricate, confecţii.
    - tablouri de tâmplării şi tablouri de finisaje interioare şi exterioare.
    Planşele vor conţine cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea acestora, etc.
    4. Structura
    Va cuprinde planşele principale privind alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenta pentru fiecare obiect, şi anume:
    - planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;
    - planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;
    - descrierea soluţiilor constructive recomandate, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj, recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea şi montajul care se vor înscrie pe planşele principale;
    5. Instalaţiile
    Vor cuprinde planşele principale privind execuţia instalaţiilor fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, etc. şi anume:
    - Planurile principale de amplasare a utilajelor;
    - Scheme principale ale instalaţiilor;
    - Secţiuni, vederi, detalii principale planşele vor conţine cote, dimensiuni, calităţile materialelor, verificările şi probele necesare, izolaţii termice, acustice, protecţii anticorozive şi parametrii principali ai instalaţiilor;
    6. Dotări şi instalaţii tehnologice
    Va cuprinde planurile principale de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, detalii montaj, etc. şi anume:
    - Desenele de ansamblu;
    - Schemele tehnologice ale fluxului tehnologic;
    - Schemele cinematice, cu indicarea principalilor parametri;
    - Schemele instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, reţele de combustibil, apa, iluminat, etc., ale instalaţiilor tehnologice;
    - Planurile de montaj, geometrii, dimensiuni de amplasare, prestaţii, sarcini, etc., inclusiv schemele tehnologice de montaj;
    - Diagramele, nomogramele, calculele inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcţiune, exploatării;
    - Listele cu utilajele şi echipamentele din componenta planurilor tehnologice, inclusiv parametrii, performanţe şi caracteristici;
    7. Dotări de mobilier, inventar gospodăresc, paza contra incendiilor, protecţia muncii etc.
    Planurile principale de amplasare, şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri de dotări, etc.
    Listele cu dotări, inclusiv parametri, performanţe şi caracteristici.

    NOTA:
    Se recomandă ca la elaborarea proiectelor, materialele, confecţiile, utilajele tehnologice, echipamentele etc. să fie definite prin parametri, performanţe şi caracteristici.
    Se interzice a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători sau comercianţi, sau alte asemenea recomandări sau precizări care să indice preferinţe sau să restrângă concurenţa.
    Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali se vor prezenta în cadrul unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi date în mod determinist în scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător sau comerciant).

    CAP. 3
    CONŢINUTUL CADRU AL DOCUMENTELOR DE LICITAŢIE

    VOLUMUL I
    Documentele pentru calificarea (eligibilitatea şi selecţia contractanţilor / ofertanţilor) Documentele de preselecţie
    1. Publicitatea:
    1.1. Preavizul de licitaţie publică ........... MODEL ANEXA - DL 4
    1.2. Anunţul publicitar (pentru forma de licitaţie publică deschisă cu/fără preselecţie).................. MODEL ANEXA - DL 5
    1.3. Invitaţia de participare (pentru forma de licitaţie publică restrânsă) ...................... MODEL ANEXA - DL 6
    2. Instrucţiunile pentru contractanţi (ofertanţi) - Partea I:
    2.1. Lista (borderoul) documentelor
    2.2. Informaţiile generale (privind obiectul contractului, scopul investiţiei, precum şi informaţii importante privind lucrările şi elementele particulare ale amplasamentului, conform celor precizate în Art. 7.3 din Regulamentul anexa la H.G. nr. 592/1993, republicată în anul 1995).
    2.3. Descrierea investiţiei (se va face o descriere sintetică generală a lucrărilor care privesc obiectul contractului, informaţiile trebuind să corespundă cu planşele şi părţile scrise ale proiectului tehnic).
    2.4. Informaţiile financiare (care vor cuprinde sursele de finanţare şi, după caz, montajul financiar conform celor precizate în Art. 7.3 din Regulament).
    2.5. Cerinţele impuse de persoana juridică achizitoare, cu privire la:
    2.5.1. Participarea contractanţilor la procedura de licitaţie publică, funcţie de cuantumul stabilit (şi actualizat) prin hotărâre a Guvernului (conform dispoziţiilor Art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993 coroborate cu Art. 4 din H.G. nr. 592/1993, ambele republicate în anul 1995).
    2.5.2. Forma de contract şi formele de organizare ale contractanţilor participanţi la licitaţia publică şi la execuţia lucrărilor.
    2.5.3. Alte cerinţe impuse de persoana juridică achizitoare (inclusiv cele reieşite din autorizaţia de construire, după caz).
    2.6. Precizări privind prezentarea autorizaţiilor de funcţionare, înregistrări, taxe, asigurări, etc.
    2.7. Informaţiile privind calificarea contractanţilor şi respectiv cu privire la examinarea, selectarea, tehnica de calcul şi punctajul ce vor fi folosite la evaluarea, compararea şi selecţia capabilităţii contractanţilor.
    2.7.1. Condiţiile de calificare (eligibilitate) pentru contractanţi - ANEXA - DL 1
    2.7.2. Criteriile de selecţie a capabilităţii contractanţilor şi sistemul de apreciere prin punctaj - ANEXA - DL 2
    2.8. Precizările privind formele de comunicare (conform prevederilor Art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993, republicată în anul 1995) şi limba folosită în corespondenta şi relaţiile dintre părţi în cazul licitaţiei cu participare internaţională, atunci când unele din documentele licitaţiei sunt redactate în mai multe limbi se va preciza în mod explicit că limba română va avea prioritate).
    2.9. Data şi ora limita precum şi adresa de depunere a documentelor pentru calificarea şi selecţia contractanţilor şi modul de înregistrare a depunerii (respectiv a documentelor de preselecţie, pentru forma de licitaţie publică deschisă cu preselecţie - etapa I: procedura de preselecţie).
    2.10. Semnăturile şi parafele necesare pe documentele pentru calificarea şi selecţia contractanţilor.
    2.11. Alte informaţii şi precizări pe care persoana juridică achizitoare le considera necesare.

    VOLUMUL II
    Documentele pentru ofertare
    1. Invitaţia de participare (pentru forma de licitaţie publică deschisă cu preselecţie - etapa a II-a) - MODEL ANEXA - DL 7
    2. Instrucţiunile pentru contractanţi (ofertanţi) - partea II:
    2.1. Instrucţiunile privind forma de prezentare a garanţiei pentru oferta depusa (de participare) şi a garanţiei de buna execuţie precum şi valorile şi durata de valabilitate a acestora.
    2.1.1. Scrisoarea de garanţie bancară pentru buna execuţie a lucrărilor MODEL ANEXA - DL 9.
    2.2. Precizările privind prezentarea ofertei pe secţiuni, pe capitole şi categorii de lucrări (specificaţii referitoare la modul de prezentare a ofertei tehnice, ofertei valorice şi de transmitere şi depunere a acestora).
    2.3. Precizările referitoare la valabilitatea preţurilor şi tarifelor pentru resursele ce se vor utiliza la analizele de preţ cuprinse în listele cu cantităţile de lucrări şi respectiv, listele de procurare a utilajelor şi echipamentelor tehnologice.
    2.4. Precizările referitoare la modul de prezentare a valorii ofertei.
    2.5. Precizările referitoare la perioada de valabilitate a ofertelor.
    2.6. Termene pentru recepţii parţiale, pe faze şi perioade.
    2.7. Precizările privind modul de completare şi de semnare a contractului şi eventualele negocieri ale clauzelor contractuale.
    2.7.1. Condiţiile generale, suplimentare şi speciale de contractare a execuţiei lucrărilor.
    2.7.2. Condiţiile generale şi speciale de asigurare pentru evenimentele luate în considerare de persoana juridică achizitoare şi care pot afecta construcţiile şi instalaţiile aferente, utilajele şi echipamentele tehnologice, dotările şi personalul, după caz (funcţie de forma de contract de execuţie şi cerinţele impuse de persoana juridică achizitoare).
    2.7.3. Condiţiile de acordare a avansului şi de constituire a garanţiei pentru rambursarea acestuia (în conformitate cu prevederile legale).
    2.7.4. Procedura de actualizare a valorii adjudecate şi contractate, pe parcursul execuţiei lucrărilor.
    2.8. Criteriile de selecţie a ofertelor şi sistemul de apreciere prin punctaj - ANEXA - DL 3.
    2.9. Menţionarea dreptului organizatorului licitaţiei de a accepta sau de a respinge orice oferta sau toate ofertele şi situaţiile în care condiţiile tehnice şi/sau economice prezentate de contractanţi sunt inacceptabile pentru persoana juridică achizitoare.
    2.10. Menţionarea dreptului persoanei juridice achizitoare de a modifica unele termene, livrări sau lucrări şi în ce condiţii.
    2.11. Data şi ora limita precum şi adresa de depunere a ofertelor (conform documentelor de licitaţie).
    2.12. Condiţiile privind retragerea ofertei, despăgubiri (daune-interese).
    2.13. Semnăturile şi parafele necesare pe documentele ofertei.
    2.14. Precizările privind procedura de deschidere a ofertelor, ziua, ora, locul şi condiţiile de reprezentare.
    2.15. Precizarea modului de notificare a persoanei juridice achizitoare către contractanţi privind adjudecarea execuţiei investiţiei publice.
    2.15.1. Scrisoarea de acceptare (comunicare) a adjudecării execuţiei investiţiei publice - MODEL ANEXA - DL 10.
    2.16. Alte informaţii şi precizări (pe care persoana juridică achizitoare le considera necesare).
    2.17. Calendarul desfăşurării licitaţiei.

    3. Proiectul tehnic
    A. PĂRŢILE SCRISE
    3.1. Descrierea generală a lucrărilor (inclusiv memoriile tehnice pe specialităţi)...................... (conf. cap. II. 3.A.1)
    3.2. Caietele de sarcini ........... (conf. cap. II. 3.A.2)
    3.3. Centralizatorul obiectelor pentru obiectivul supus licitaţiei ..... MODEL ANEXA - DLO 4
    3.3.1. Centralizatoarele categoriilor de lucrări ale obiectelor ....... MODEL ANEXA - DLO 5
    3.3.1.1. Listele cu cantităţile de lucrări pe capitole corespunzător categoriilor de lucrări ......... MODEL ANEXA - DLO 6
    3.3.1.2. Structura articolelor comasate pe capitole de lucrări ....................................... MODEL ANEXA - DL 8
    3.3.2. Listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, cu montaj şi independente, inclusiv dotările (după caz) aferente obiectelor ........................... MODEL ANEXA - DLO 7
    3.3.2.1. Fişele tehnice (specificaţiile tehnice şi parametrii funcţionali) .................. MODEL ANEXA - DLO 8
    3.4. Graficul general de realizare al obiectivului de investiţie supus licitaţiei publice.

    B. PĂRŢILE DESENATE
    3.5. Proiectul tehnic (planşe) ........... (conf. cap. II 3-B)
    4. Condiţiile de contractare a lucrărilor privind execuţia investiţiei
    Privind condiţiile generale de contractare, se vor respecta cele cuprinse în Anexa - DLO 1, din prezentele Norme Metodologice, la care în documentele de licitaţie se vor adauga condiţiile suplimentare de contractare cuprinse în Anexa - DLO 2 şi condiţiile speciale de contractare cuprinse în Anexa - DLO 3.


    ANEXA - DL 1

    Persoana juridică achizitoare (investitor)
    (denumirea)
    Obiectivul: (denumirea)

    Condiţiile de calificare (eligibilitate) pentru contractanţi (ofertanţi)

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr. Condiţii de calificare Documente doveditoare
 crt. ─────────────────────────────────────────────
                                   Denumire Emitent Mod de prezentare
                                                                 conform:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0 1 2 3 4
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Capacitatea legală de a fi Certificat Camera de Comerţ Model Anexa
   în parte contractul de constatator şi Industrie - DO 3
   achiziţie. Oficiul
                                             Registrului
                                             Comerţului
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2. Îndeplinirea obligaţiilor Certificat DGFPCFS Document DGFPCFS
    de plata a impozitelor şi constatator
    a contribuţiei pentru privind
    asigurările sociale. îndeplinirea - Model Anexa
                                 obligaţiilor - DO 19
                                 de plata a
                                 impozitelor DGMPS
                                 şi a
                                 contribuţiei
                                 a.s - Document DGMPS
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3. Experienţa generală în Informaţii Contractant - Model Anexa
    lucrări de C + M generale - DO 2
    exprimată prin cifra
    medie anuala de
    afaceri pe ultimii 3 ani
    care trebuie să fie egală
    sau mai mare faţă de
    valoarea stabilită prin
    documentele de licitaţie
    (sau pe perioada de la
    înfiinţare dacă aceasta
    perioada este mai mică
    de 3 ani).
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Competenţa tehnică în Informaţii privind Contractant Model Anexa
    lucrări similare ca natură lucrările similare - DO 18
    şi complexitate cu
    obiectivul supus
    lucrările similare
    licitaţiei, exprimat prin
    existenta a cel puţin
    unei lucrări terminate
    (recepţionate), executată
    în ultimii 5 ani şi a
    carei valoare este egala
    sau mai mare decât
    plafonul stabilit prin
    documentele de licitaţie.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Calitatea lucrărilor Auditul extern
    executate: al sistemului de
                                conducere
    Să nu existe simultan a calităţii I.S.C.L.P.U.A.T. Model Anexa
    recepţii respinse sau - DO 7
    şi accidente tehnice Aprecierea
    din vina exclusivă a I.S.C.L.P.U.A.T.
    contractantului în
    ultimii 3 ani.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. Personalul
    contractantului:
    a) Managerii şi prepuşii Certificat de I.G.P. Document I.G.P.
    lor implicaţi direct în cazier judiciar
    contractul de achiziţie
    nu au fost condamnaţi în
    ultimii 5 ani pe
    teritoriul României
    pentru infracţiuni
    prevăzute în Ordonanţa
    Guvernului nr. 12/1993,
    republicată în 1995
    precum şi pentru
    infracţiuni de dare sau
    luare de mită, primire
    de foloase necuvenite,
    trafic de influenta,
    înşelăciune în dăuna
    avutului particular
    sau public.
    b) Ca persoana fizica, Declaraţie pe Persoanele Declaraţie
    managerii şi prepuşii proprie răspundere nominalizate în
    lor, să nu fie Model Anexa
    incompatibile cu nr. DO 8
    prevederile legii de personal
    privind combaterea
    concurentei.
    c) Îndeplinirea Fişa cu personalul Contractant Model Anexa
    condiţiilor de de conducere pentru pentru fişa - DO 8
    specialitate, de lucrarea care face Persoanele Curriculum
    conducere a unei obiectul licitaţiei nominalizate vitae
    lucrări similare şi curriculum vitae pentru Model Anexa
    efectuate, cuprinse pentru aceştia. curriculum - DO 9
    în fişa care vitae
    reprezintă plafoanele
    minime de calificare.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. Asigurarea tehnica
    Prezentarea principalelor Informaţii privind Contractant Model Anexa
    echipamente, mijloace de asigurarea tehnică - DO 10
    transport, baze de
    producţie, laboratoare,
    pe care contractantul
    le considera necesare
    pentru execuţia
    lucrărilor şi modul
    cum acestea vor fi
    asigurate.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8. Siguranţa în desfăşurarea Lista subantreprenorilor Model Anexa
    operaţiunilor proprii. şi acceptul acestora - DO 5
                               pentru preluarea în
                               subantrepriză a
                               lucrărilor
                               Convenţia de asociere Model Anexa
                               în cazul asocierii - DO 4
                               Documentele necesare Conform modelelor
                               pentru îndeplinirea anexa aferente
                               condiţiilor de criteriilor de
                               calificare a calificare
                               subantreprenorilor care
                               execută individual
                               peste 10% din valoarea
                               lucrărilor sau
                               partenerilor asociaţi.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9. Situaţia financiară
   a) Bonitatea financiară Informaţii financiare Contractant Model Anexa -
   exprimată prin condiţia privind indicatorii DO 11.A
   ca la ultimul exerciţiu realizaţi pe baza
   financiar încheiat: bilanţurilor
        Lp >/= 100% înregistrate la
        Sp >/= 30% administraţiile
        Rpb > 0 financiare (pe
                              ultimii 3 ani).
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  b) Existenta capacităţii Informaţii financiare Contractant Model Anexa -
     financiare de a putea privind Vr (viteza de DO 11.B
     contracta noi lucrări, rotaţie) şi Fr (fondul
     care să depăşească de rulment), din
     plafonul stabilit prin bilanţul ultimului an
     documentele licitaţiei. încheiat sau balanţa de
                              verificare a ultimului
                              semestru încheiat.
                              Obligaţii contractuale Contractant Model Anexa -
                              pentru alţi investitori. DO 6

                              Confirmarea băncii Banca Certificate de
                              pentru linia de credit finanţatoare confirmare
                              deschisă şi restul
                              neconsumat din linia
                              de credit deschisă
                              şi/sau depozite
                              bancare.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10. Reputaţia
   contractantului Declaraţie
   Numărul de litigii Declaraţie Contractant pe proprie
   contractuale în ultimii răspundere
   3 ani, pentru
   achiziţiile de C + M
   finalizate prin hotărâre
   judecătorească în
   defavoarea contractantului
   să nu depăşească
   un număr de 5.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11. Nu se află în situaţia Evidenţa (lista MF + Model Anexa
    prevăzută la art. 25 din specială) MLPAT - DL 13
    Ordonanţa Guvernului
    nr. 12/1993 republicată
    în 1995, privind
    interdicţia de a intra
    într-un contract de
    achiziţie publică.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA - DL 2

    PERSOANA JURIDICĂ ACHIZITOARE
    (INVESTITOR) (denumirea)
    OBIECTIVUL: (denumirea)

             CRITERIILE ŞI PUNCTAJELE AFERENTE PENTRU SELECŢIA
                       CONTRACTANŢILOR (OFERTANŢILOR)

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Criteriul de Punctajul maxim Punctajul minim
crt. selecţie Pmax Pmin
                                                         (condiţie obligatorie
                                                              de selecţie)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0 1 2 3
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      TOTAL PUNCTAJ 50 -
      din care:
  1. Experienţa similară 20 10
  2. Asigurarea calităţii 10 5
  3. Asigurarea cu personal 5 0
  4. Asigurarea tehnica 5 0
  5. Bonitatea financiară 10 5
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    PRECIZĂRI:
    Vor fi selecţionaţi contractanţii care îndeplinesc simultan următoarele doua condiţii:
    a) Obţinerea punctajului minim la criteriile experienţa similară asigurarea calităţii şi bonitate financiară;
    b) Obţinerea unui punctaj total aferent tuturor celor cinci criterii de minimum 35 de puncte.


    ANEXA - DL 3

    PERSOANA JURIDICĂ ACHIZITOARE
    (denumirea)
    OBIECTIVUL: (denumirea)

                   CRITERIILE ŞI PUNCTAJELE AFERENTE
                     PENTRU EVALUAREA OFERTELOR

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Criteriul de Punctajul maxim
crt. selecţie (Pmax)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  0 1 2
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      TOTAL PUNCTAJ 150
      din care:

  1. VALOAREA OFERTEI 130-150
  2. DURATA DE EXECUŢIE 0- 10
  3. PERFORMANŢELE ŞI COMPETITIVITATEA
      ECHIPAMENTELOR ŞI UTILAJELOR TEHNOLOGICE,
      CU MONTAJ ŞI INDEPENDENTE, CARE FAC PARTE
      DIN INVESTIŢIA PUBLICĂ 0- 5
  4. ASIGURAREA SERVICE-lui ŞI A PIESELOR
      DE SCHIMB 0- 5
  5. FACILITĂŢI FINANCIARE
      ASIGURATE DE CONTRACTANT (OFERTANT) x)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    ANEXA - DL 4
    MODEL

    PERSOANA JURIDICĂ ACHIZITOARE (INVESTITOR)
    (denumire)


                           PREAVIZ DE LICITAŢIE


    1. OBIECTIVUL LICITAŢIEI: (descrierea pe scurt a obiectivului supus licitaţiei)
    2. PERSOANA JURIDICĂ ACHIZITOARE (INVESTITOR): (denumire)
    3. SURSA DE FINANŢARE: (specificare)
    4. ORGANIZATORUL LICITAŢIEI: (numele, adresa, telefon, telex, telefax)
    5. OBŢINEREA INFORMAŢIILOR SUPLIMENTARE: (numele, adresa, telefon, telex, fax)
    6. FELUL LICITAŢIEI: (cu sau fără preselecţie)
    7. DATA PROBABILĂ A LICITAŢIEI: (perioada)

    PRECIZARE:
    1. Preavizul de licitaţie se va publică după caz şi în publicaţiile de specialitate, inclusiv în Buletinul informativ al antreprenorilor din construcţii.


    ANEXA - DL 5
    MODEL

    PERSOANA JURIDICĂ ACHIZITOARE (INVESTITOR)
    (denumire)

                    ANUNŢ DE LICITAŢIE (cu/fără preselecţie)

    1. OBIECTIVUL LICITAŢIEI: (denumirea sintetică a obiectivului supus licitaţiei publice pentru execuţia acestuia)
    2. NATURA LUCRĂRII SIMILARE: (denumirea)
    3. PERSOANA JURIDICĂ ACHIZITOARE: (denumirea)
    4. SURSA DE FINANŢARE: (specificare)
    5. ORGANIZATORUL LICITAŢIEI: (numele, adresa, telefon, telex, telefax)
    6. TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR DE PRESELECŢIEI/OFERTEI: (data şi ora până la care se pot depune, precum şi locul)
    7. DESCHIDEREA LICITAŢIEI PUBLICE: (data, ora, locul deschiderii ofertelor)
    8. DOCUMENTELE DE PRESELECŢIE/LICITAŢIE: (preţ de procurare, moneda de cumpărare, data şi adresa de unde se pot procura)
    9. LOCUL UNDE ARE LOC PRESELECŢIA: ( adresa);
    10. DOCUMENTELE LICITAŢIEI: (preţ, moneda de cumpărare, adresa de unde se pot cumpăra)
    11. VIZITAREA AMPLASAMENTULUI: (perioada, adresa, modul de reprezentare)
    12. CONDIŢII DE PARTICIPARE: (îndeplinirea condiţiilor de calificare prevăzute în Anexa - DL 1 la normele metodologice, la care:
    a) Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani (actualizată) - minim - ....... mil.lei
    b) Valoarea pentru fiecare lucrare similară terminată (actualizată) - minim - ....................... mil.lei
    c) Capacitatea financiară (la ultimul an sau semestru încheiat) - minim - ........................... mil.lei

    PRECIZĂRI:
    1. Pentru licitaţia publică deschisă cu preselecţie se vor transmite pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 şi 12.
    2. Pentru licitaţia publică deschisă fără preselecţie se vor transmite pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 şi 12.
    3. Din cele 3 anunţuri publicitare obligatorii, unul se va publică într-un cotidian de larga circulaţie locală şi în mod obligatoriu în "Vocea României".


   ANEXA - DL 6
    MODEL

    PERSOANA JURIDICĂ ACHIZITOARE (INVESTITOR)
    (denumire)

                     INVITAŢIE DE PARTICIPARE
                  la licitaţie publică restrânsă

    Către,
    (denumirea şi adresa contractantului/ofertantului)

    Avem plăcerea să va informăm că aţi fost selecţionat de noi pentru a participa la licitaţie publică restrânsă pentru execuţia obiectivului (denumirea şi descrierea obiectivului supus licitaţiei publice).
    În speranţa că veţi participa la licitaţia execuţiei obiectivului, va comunicăm următoarele informaţii:
    1. Natura lucrării similare: (denumire)
    2. Persoana juridică achizitoare: (denumire)
    3. Sursa de finanţare: (specificare)
    4. Organizatorul licitaţiei: (denumire, adresa, telefon, telefax).
    5. Documentele licitaţiei: (preţ de procurare, moneda de cumpărare, data şi adresa de unde se pot cumpăra).
    6. Termenul limita de depunere a ofertelor: (adresa locului de depunere, data şi ora limita până la care se pot depune ofertele).
    7. Deschiderea licitaţiei publice: (data, ora şi locul deschiderii ofertelor).
    8. Vizitarea amplasamentului: (perioada, condiţii de reprezentare).
    9. Condiţii de participare: îndeplinirea condiţiilor de calificare prevăzute în ANEXA - DL 1 la normele metodologice, la care:
    a) Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani (actualizată) - minim -................. mil.lei
    b) Valoarea pentru fiecare lucrare similară terminată (actualizată) - minim - ............... mil.lei
    c) Capacitatea financiară (la ultimul an sau semestru încheiat) - minim - ....................... mil.lei

          PERSOANA JURIDICĂ ACHIZITOARE (INVESTITOR)
          (semnătura autorizata)
             L.S.

                       Data transmiterii:

    PRECIZARE:
    Invitaţia se va transmite în scris cu "confirmare de primire".

    Data completării CONTRACTANT (OFERTANT)
    ................ (semnătura autorizată)
                                                             L.S.    ANEXA - DL 7
    MODEL

    PERSOANA JURIDICĂ ACHIZITOARE (INVESTITOR)
    (denumire)

         SCRISOARE DE COMUNICARE A REZULTATULUI PRESELECŢIEI/INVITAŢIEI DE
                PARTICIPARE LA ETAPA II-A A LICITAŢIEI PUBLICE

    Către,
        [numele şi adresa contractantului (ofertantului)]

    A. Prin prezenta va transmitem rezultatul obţinut de dumneavoastră în cadrul preselecţiei pentru licitaţia publică a execuţiei obiectivului de investiţie (denumire).
    1. Se vor prezenta:
    Argumentări tehnice privind modul de îndeplinire (neîndeplinire) a condiţiilor de calificare:
    Selecţionarea (neselecţionarea) faţă de baremul impus prin documentele licitaţiei.
    2. Se va comunica lista contractanţilor selecţionaţi pentru participarea la licitaţie.
    B. Licitaţia publică (etapa a II-a) se va organiza la data de: (data deschiderii licitaţiei publice)
    În scopul informării dumneavoastră referitor la lucrare, la condiţiile de elaborare a ofertei şi condiţiile contractuale va invităm să cumpăraţi de la sediul (numele şi adresa organizatorului licitaţiei) documentele licitaţiei a căror valoare este de ... lei.
    După studierea de către dumneavoastră a documentelor de licitaţie, va rugăm să ne transmiteţi oferta dumneavoastră (vezi MODEL ANEXA - DO 13).
    Facem precizarea că pot participa la etapa a II-a de licitaţie numai contractanţii cărora li s-au comunicat în scris că au fost declaraţi selecţionaţi.

           PERSOANA JURIDICĂ ACHIZITOARE (INVESTITOR)
              (semnătura autorizată)
                       L.S.

    PRECIZĂRI:
    1. Informaţiile de la punctul A se vor comunica tuturor contractanţilor care au depus documentele de preselecţie.
    2. Informaţiile de la punctul B se vor comunica numai contractanţilor declaraţi selecţionaţi.


    ANEXA - DLO 4
    MODEL

    PERSOANA JURIDICĂ ACHIZITOARE (INVESTITOR)
    (denumire)

                   CENTRALIZATORUL OBIECTELOR
                   DEVIZUL OFERTA (centralizator)
                   OBIECTIVUL: (denumire)

                                                           UM - mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Grupa de obiecte Valoarea din care (după caz):
crt Denumirea obiectului (inclusiv TVA)
                                 (mii lei)
                              Total din care:
                                   C + M
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                            Antreprenorul Subantreprenorul
                                            general (AG) / (SA) sau
                                            Asociatul 1 subantreprenor de
                                            lider al specialitate (SAS)
                                            asociaţiei) Asociatul "n"
                                            denumire denumire
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                           TOTAL C + M TOTAL C + M
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  0 1 2 3 4 5 6
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Amenajarea terenului pentru
   obiectiv
   1.1.......................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Amenajările pentru protecţia
   mediului, inclusiv refacerea
   cadrului natural după
   terminarea lucrărilor pentru
   obiectiv.
   2.1.......................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Realizarea infrastructurii
   obiectivului (reţele de
   racord, utilităţi exterioare
   incintei obiectivului).
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Investiţia de bază:
   4.1. Obiectul 01 (simbol şi
                    denumire)
   4.2. Obiectul 02 ...........
   4.n.........................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Organizarea de şantier
   (inclusiv TVA)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    TOTAL VALOARE OBIECTE
    (inclusiv TVA): x x x x x
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    Prezentul centralizator/deviz oferta pe obiectiv conţine un număr de .....
centralizatoare/devize oferta pe obiecte şi un număr total de ..... file, fără
ştersături şi/sau modificări.

    PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)
    (denumire) (denumire)
    (semnătura autorizată) (semnătura autorizată)
     L.S. L.S.


    PRECIZĂRI:
    1. Centralizatorul obiectelor trebuie să fie în concordanta cu structura aprobată pentru devizul general.
    2. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării col. 0 şi 1.
    3. Contractantul (ofertantul) răspunde de corectitudinea completării col. 2, 3, 4 şi următoarele (după caz).


    ANEXA - DLO 5
    MODEL

    PERSOANA JURIDICĂ ACHIZITOARE (INVESTITOR)
    (denumire)
    OBIECTIVUL: (denumire)

                 CENTRALIZATORUL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI
                 DEVIZUL OFERTA (centralizator)
                 OBIECTUL: (simbol şi denumire)

                                                            UM - mii lei
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea Valoarea din care (după caz): Mod de
crt. (exclusiv TVA) ------------------------------ prezentare,
                  (mii lei) Antreprenorul Subantreprenor(SA) conform:
                                general (AG)/ sau subantreprenor
                                Asociatul 1 de specialitate(SAS)/
                                (leader al Asociatul "n".....
                                asociaţiei)
                                (denumire) (denumire)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0 1 2 3 4 5
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    CAP. 1
    Clădiri şi construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor şi reţele de utilităţi în incinta

    Categoria de lucrări

        Simbol Denumire
────────────────────────────────────────────
    1. TS Terasamente
    2. C Construcţii
    3. I Instalaţii încălzire
    4. E Instalaţii electrice
    5. S Instalaţii sanitare
    6. Iz Izolaţii
.........................
    n. M Montaj utilaje şi
                   echipamente tehnologice,
                   inclusiv reţelele
                   aferente
────────────────────────────────────────────    ANEXA - DLO 7
    MODEL

    CAP. 2
    PROCURARE

    - Utilajele şi echipamentele
      tehnologice, cu montaj
    - utilaje şi echipamente de transport
    - dotări, inclusiv utilaje şi
      echipamente independente cu
      durata mare de serviciu.
 VALOAREA OBIECTULUI - TOTAL
 (exclusiv TVA) x x x -
 TVA 18% x x x
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   VALOAREA OBIECTULUI - TOTAL
   (inclusiv TVA) x x x


           PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)
           (denumire) (denumire)
           (semnătura autorizata) (semnătura autorizata)
            L.S. L.S.


    PRECIZĂRI:
    1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării col. 0 şi 1.
    2. Contractantul (ofertantul) răspunde de corectitudinea completării col. 2, 3, 4 şi următoarele (după caz)


    ANEXA - DLO 6
    MODEL

    PERSOANA JURIDICĂ ACHIZITOARE (INVESTITOR)
    (denumire)
    OBIECTIVUL: (denumire)
    OBIECTUL: (simbol şi denumire)

                  LISTA CU CANTITĂŢILE DE LUCRĂRI
                  DEVIZUL OFERTA Nr.........

    CATEGORIA DE LUCRĂRI: (denumire)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Capitolul de lucrări U.M. Cantitatea P.U. TOTAL
crt. (denumire şi subcapitole de lucrări) (col. 3 x
                                                                       col. 4)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0 1 2 3 4 5
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Capitolul de lucrare (denumire)
1.1. Subcapitol (descriere)
1.2. Subcapitol (descriere)
1.3..............................
2. Capitolul de lucrare (denumire)
2.1. Subcapitol (descriere)
2.2. Subcapitol (descriere)
2.3..............................
3. ............................
3.1..............................
3.2..............................
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 CHELTUIELI DIRECTE To
 CHELTUIELI INDIRECTE Io
 PROFIT Po
 TOTAL GENERAL DEVIZ PE Vo = To + Io + Po
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

        PROIECTANT, CONTRACTANT    ANEXA - DLO 6 BIS
    MODEL

    PERSOANA JURIDICĂ ACHIZITOARE (INVESTITOR)
    (denumire)
    OBIECTIVUL: (denumire)
    OBIECTUL: (simbol şi denumire)

                      LISTA CU CANTITĂŢILE DE LUCRĂRI
                      DEVIZUL OFERTA Nr.............


    CATEGORIA DE LUCRĂRI: (simbol şi denumire)
                                                                                                     mii lei
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Capitolul U/M Canti- P.U. Material Manopera Utilaj Transport Total
crt. de lucrări tatea a) material (col. 3 x (col. 3 x (col. 3 x (col. 3 x (col. 3 x
                                            b) manopera (col. 4a) col. 4b) col. 4c) col. 4d) col. 4
                                            c) utilaj sau
                                            d) transport (col. 5+
                                          ---------------- 6+7+8
                                            Total a+b+c+d
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  1. Capitolul de
     lucrare (denumire)

  1.1. Subcapitol
      (descriere)

  1.2. Subcapitol
      (descriere)

  1.3............

  2. Capitolul de lucrare
     (denumire)

  2.1. Subcapitol
     (descriere)

  2.2. Subcapitol
   (descriere)

  2.3..............

  3...............

  3.1.............

  3.2.............

  CHELTUIELI DIRECTE

  TOTAL - - Mo m Uo t To

  CHELTUIELI INDIRECTE
                                             Io
  PROFIT
                                             Po
  TOTAL GENERAL DEVIZ
  CATEGORIA DE LUCRĂRI

                                        Vo= To + Io Po
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

            CONTRACTANT,


    NOTA:
    Cheltuielile de transporturi (col. 8) vor fi defalcate după caz, pe:
    - transporturi cu auto - to a;
    - transporturi cu CF - to Cf;
    - transporturi navale - to n.


    ANEXA - DL 8
    MODEL
    (pentru licitaţii cu participare internaţională)

    PERSOANA JURIDICĂ ACHIZITOARE (INVESTITORUL)
    (denumire)
    OBIECTIVUL: (denumire)
    OBIECTUL: (simbol şi denumire)

             STRUCTURA ARTICOLELOR COMASATE PE CAPITOLE DE LUCRĂRI

             CATEGORIA DE LUCRĂRI - TERASAMENTE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea lucrărilor U.M. Cantitatea
crt.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  0 1 2 3
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1 Degajarea şi curăţirea mc 250
   terenului, săpătura mecanică a
   stratului de pământ vegetal de
   20, 25 cm grosime/suprafaţa de
   100 mp şi transportul pământului
   la 0,5 Km distanta.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2 Săpătura mecanică cu excavator mc 750
   în spaţii largi, până la 2,5 m
   în pământ cu umiditate naturala
   cu descărcare în auto, teren
   categoria a III-a.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3 Săpătura manuală de pământ în mc 310
   spaţii limitate cu lăţimea de
   maximum 1,0 m, la fundaţii şi
   canale, în teren mijlociu, la
   adâncimea 1,5 m.
   Săparea pământului şi
   depozitarea pământului excavat
   prin asigurarea unei banchete
   libere de 0,5 m de la marginea
   săpăturii, executarea, montarea
   şi demontarea platformelor
   pentru evacuarea pământului
   săpat, îndreptarea fundului şi
   pereţilor săpăturii la cotele
   brute.
   Se va prevedea sprijinirea
   malurilor.
   Împrăştierea cu lopata a
   pământului afânat în strat
   uniform de 10-20 cm grosime,
   cu sfărâmarea bulgărilor şi
   compactarea acestuia
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                                             PROIECTANT
                                             (semnătura)
                                              L.S.    ANEXA - DL 8
    MODEL
    (pentru licitaţii cu participare internaţională)

    PERSOANA JURIDICĂ ACHIZITOARE (INVESTITORUL)
    (denumire)
    OBIECTIVUL: (denumire)
    OBIECTUL: (simbol şi denumire)

           STRUCTURA ARTICOLELOR COMASATE PE CAPITOLE DE LUCRĂRI

           CATEGORIA DE LUCRĂRI - CONSTRUCŢII
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea lucrărilor U.M. Cantitatea
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0 1 2 3
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Lucrări de betoane:
1 Beton de egalizare clasa B 3,5 mc 220
    în grosime medie de 10 cm, sub
    grinzile de fundaţie care susţin
    închiderile perimetrale, beton
    simplu clasa B 7,5 în blocurile de
    fundaţii cu înălţimi până la 1,0 m
    şi beton de umplutura clasa B 3,5
    sub talpa fundaţiilor.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2 Beton clasa B 15, la grinzile de mc 100
    fundaţie cu dimensiunea secţiunii
    de 60 x 30 cm şi în cuzineţii
    blocurilor de fundaţie.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3 Beton clasa Bc 20, în stâlpii de mc 140
    la parter şi etajele curente, cu
    secţiuni de la 50 x 60 cm până la
    40 x 40 cm şi în planşeele peste
    parter şi etajele curente, cu ciment
    Portland P 50, în cantitate minima
    de 390 Km/mc, agregat cu
    granulometrie 0-30 şi lucrabilitate
    L 13.
    Planşeele sunt alcătuite din grinzi
    principale pe conturul tramei, grinzi
    secundare şi plăci de 12 cm grosime.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Cofraje:
   1 .......................................
   2 .......................................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Armături:
   1 .......................................
   2 .......................................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Zidărie şi pereţi:
   1 .......................................
   2 .......................................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Tencuieli:
   1 .......................................
   2 .......................................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   -----------------
   1 ........................................
   2 ........................................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Învelitori:
   1 ........................................
   2 ........................................
     ........................................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                                        PROIECTANT
                                        (semnătura)
                                            L.S.    ANEXA - DL 8
    MODEL
    (pentru licitaţii cu fără participare internaţională)

    PERSOANA JURIDICĂ ACHIZITOARE (INVESTITORUL)
    (denumire)
    OBIECTIVUL: (denumire)
    OBIECTUL: (simbol şi denumire)

                  STRUCTURA ARTICOLELOR COMASATE
                     PE CAPITOLE DE LUCRĂRI
          cuprinse în lista cu cantităţile de lucrări/
            devizul oferta pe categoria de lucrări

    CATEGORIA DE LUCRĂRI: (simbol şi denumire - Ex.; Ts - Terasamente)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Capitolul de lucrări Articolele comasate:
crt. Simbol --------------------------------------- Observaţii
     -------------------- Simbol Denumire U/M Cantităţile
     Cantitate şi U/M prevăzute
                                                       în proiect
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0 1 2 3 4 5 6
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. Exemple: TSC 01 X ......... 100 mp 10
    TSC TSC 04 XF ......... mc 3000
   ----------
    (5000 mc) TSC 08 XK ......... mc 2000
                      TSC 10 XA ......... mc 2000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2. TSA TSA 01 XB ......... mc 1000
    --------
    1000 mc AS1 *) ......... ore 500
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   .........................................................................
   .........................................................................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────
    *) În cazul folosirii unor analize speciale şi/sau articole de deviz
modificate se vor face precizările corespunzătoare.
──────────

                                          PROIECTANT
                                          (denumire)
                                     (semnătura autorizată)
                                             L.S.


    PRECIZARE:
    Pentru fiecare capitol de lucrare proiectantul va stabili unitatea de măsura semnificativă şi cantitatea aferentă care caracterizează lucrarea, la care se vor raporta toate articolele de lucrări comasate.


    ANEXA - DLO 7
    MODEL

    PERSOANA JURIDICĂ ACHIZITOARE (INVESTITOR)
    (denumire)

    LISTELE CU CANTITĂŢI DE UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTĂRILE (după caz), DEVIZUL OFERTA PENTRU PROCURARE
    OBIECTUL: (simbol şi denumire)

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea U/M Canti- Preţ unitar Valoarea Producător Observaţii
crt. tatea (lei/U.M.) (mii lei) (denumire, Anexat se vor
                                           (exclusiv adresa, prezenta
                                              TVA) telefon, fişele
                                          (col. 3 x fax) tehnice
                                              4) (specificaţii
                                                                   tehnice)
                                                                   conform
                                          (mii lei) MODEL - ANEXA
                                                                    - DLO 8
                                                                   (după caz)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0 1 2 3 4 5 6 7
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  a. .....................
 1. ....................... F.T a-1
 2. ....................... F.T a-2

  b. .....................
 1. .......................
 2. .......................

  c. .....................
 1. .......................
 2. .......................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    TOTAL: X
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    Prezentul deviz oferta conţine un număr de ..... poziţii şi un număr de ...
file, inclusiv fişele tehnice, fără ştersături şi/sau modificări.

        PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)
        (denumirea) (denumire)
    (semnătura autorizată) (semnătura autorizată)
           L.S. L.S.    ANEXA - DLO 8
    MODEL

    PERSOANA JURIDICĂ ACHIZITOARE (INVESTITOR)
    (denumire)
    OBIECTIVUL: (denumire)
    OBIECTUL: (simbol sau denumire)

              SPECIFICAŢIA TEHNICĂ (FIŞA TEHNICA) NR.......

    UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: (denumire)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Parametrii şi condiţii impuse Date prezentate de contractant
crt. de proiectant (ofertant)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 A B
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. Parametrii tehnici şi funcţionali 1...........................
     ................................
 2. Condiţii privind exigenţele de 2...........................
     performanta (de asigurare
     a calităţii)
     ..............................
 3. Condiţii de livrare şi plata 3...........................
 4. Condiţii de garanţie şi postgaranţie 4...........................
 5. Alte condiţii specifice 5...........................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)
    (denumire) (denumire)
    (Semnătura autorizată) (semnătura autorizată)
        L.S. L.S.


    PRECIZĂRI:
    1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanei A.
    2. Contractantul (ofertantul) răspunde de corectitudinea completării coloanei B.
    3. Contractantul (ofertantul) va anexa la fiecare specificaţie tehnică, fişa tehnică a furnizorului, pentru a se verifica concordanţa cu parametrii tehnici înscrişi în documentele de licitaţie.


    ANEXA - DL 9
    MODEL


                SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE

    Cu privire la contractul nr................................ încheiat între
    *1) .................... în calitate *2) ................................ şi
    *3) .......................... în calitate de persoana juridică achizitoare (investitor).
    Conform condiţiilor contractuale *1) .................................. este obligat să acorde persoanei juridice achizitoare (investitorului) o garanţie bancară în valoare de ................................... % din preţul total al contractului, adică pentru obligaţiile *1) ....................prevăzute la art........... al contractului.
    Pentru aceasta, în conformitate cu cele convenite mai sus, ne angajăm prin prezenta să plătim în favoarea 3/......................... până la concurenta sumei de .................... orice suma cerută de dumneavoastră în baza art...................... din contract, la prima dumneavoastră cerere, în decurs de .................... zile de la primirea acestei cereri, însoţită de declaraţia dumneavoastră că 1/................. nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute în art............. al contractului nr................ încheiat cu 3/. În perioada de execuţie nu se pot emite pretenţii asupra prezentei scrisori de garanţie, părţile urmând a proceda astfel:
    - pretenţiile privind calitatea se vor soluţiona de către 1/............... şi 3/............................ potrivit prevederilor art. 8.5.0 şi art. 8.6.0. din "Condiţiile generale de contractare".
    - pretenţiile privind întârzierile faţă de termenele contractuale se vor soluţiona potrivit art. 10.0.0. din "Condiţiile generale de contractare" şi prevederile din "Anexa la formularul de oferta").
    În caz de insolvabilitate a *1) ......................... noi vom plati conform acestei declaraţii, la prima dumneavoastră cerere, în termenul menţionat, fără nici o alta formalitate din partea dumneavoastră sau a oricărei părţi contractante.
    Obligaţia asumată de noi în cadrul acestei scrisori de garanţie va înceta în ................. zile de la expirarea perioadei de garanţie prevăzută la art.............. din contract.
    În situaţiile în care, părţile contractante, sunt de acord să prelungească termenul de garanţie sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul prealabil al băncii. În caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.
    Prezenta scrisoare de garanţie ne va fi returnată de îndată ce va deveni fără obiect.

                                         DIRECTOR,

──────────
    *1) clientul executant al contractului.
    *2) calitatea clientului, conform cu regulamentul privind organizarea licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea investiţiilor.
    *3) denumirea persoanei juridice achizitoare (investitorului).
──────────


    ANEXA - DL 10
    MODEL

    PERSOANA JURIDICĂ ACHIZITOARE (INVESTITOR)
    (denumire şi adresa)


                    SCRISOARE DE ACCEPTARE
                  (comunicare a adjudecării)

    Către,
    [numele şi adresa contractantului (ofertantului) în favoarea căruia a fost adjudecată investiţia]

    Avem plăcerea să va comunicăm prin prezenta că a fost acceptată oferta dumneavoastră pentru execuţia investiţiei: (denumirea lucrărilor care au făcut obiectul licitaţiei publice).
    Ca urmare, va informăm că în calitatea dumneavoastră de ....................... vi s-a încredinţat contractul de execuţie în valoare de (valoarea finala a ofertei) şi cu durata de execuţie de ..... luni calendaristice şi va invităm pentru constituirea garanţiei de buna execuţie şi semnarea contractului.

              PERSOANA JURIDICĂ ACHIZITOARE (INVESTITOR)
                      (semnătura autorizată)
                              L.S.


    ANEXA - DL 11

    Grupele de lucrări privind încadrarea (natura) obiectivelor de investiţii

    1. Clădiri cu caracter civil
    Clădiri de locuinţe;
    Clădiri pentru învăţământ, ştiinţă, artă, cultură;
    Clădiri pentru ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială şi cultura fizică;
    Clădiri administrative;
    Clădiri pentru afaceri şi comerciale;
    Clădiri de călători, coletărie, peroane, mesagerie;
    Autogări;
    Gări fluviale, gări maritime;
    Aerogări;
    Oficii PTTR, centrale telefonice;
    Clădiri pentru staţii de emisie telecomunicaţii, radio TV;
    Alte clădiri asemenea.
    2. Clădiri - construcţii cu caracter industrial
    Hale industriale;
    Clădiri anexe aferente flux tehnologic (staţii conexiune, pompare, etc.)
    Ateliere revizie, întreţinere, remize;
    Garaje, hangare, depouri;
    Depozite (subterane, exterioare);
    Construcţii pentru creşterea animalelor;
    Alte clădiri asemenea.
    3. Construcţii speciale industriale
    3.1. Sonde ţiţei, gaze, injecţie;
    3.2. Construcţii speciale energetice subterane (centrale hidroelectrice, staţii de transformare - conexiuni);
    3.3. Construcţii miniere (turnuri de extracţie, galerii, planuri înclinate subterane, rampe de put, puţuri de mina, culoare de benzi transportoare, estacade, eşafodaje, rampe de încărcare-descărcare, iazuri pentru decantare);
    3.4. Coşuri de fum, turnuri de răcire;
    3.5. Alte construcţii asemenea.
    4. Construcţii hidrotehnice
    4.1. Baraje şi construcţii cu accesorii, diguri;
    4.2. Cheiuri de încărcare-descărcare şi acostare;
    4.3. Canale de navigaţie;
    4.4. Construcţii pentru piscicultura (heleştee, lacuri, bazine);
    4.5. Alte construcţii asemenea.
    5. Construcţii speciale agricole
    Sere;
    Alte construcţii asemenea.
    6. Construcţii speciale pentru transporturi şi telecomunicaţii
    6.1. Căi ferate, linii tramvai, reţele electrice de contact şi tracţiune electrică;
    6.2. Drumuri, piste, platforme, treceri de nivel, ziduri de sprijin, poduri, viaducte, tunele;
    6.3. Construcţii pentru telecomunicaţii - linii aeriene de telecomunicaţii, reţele subterane de telecomunicaţii;
    6.4. Construcţii transport energie electrica - reţele de distribuţie şi linii de transport a energiei electrice (aeriene, subterane);
    6.5. Alte construcţii asemenea.
    7. Construcţii speciale pentru alimentări cu apă şi canalizare
    7.1. Captări apă, puţuri, drenuri, canale pentru alimentari cu apă, galerii alimentări cu apă, conducte pentru alimentări cu apă, reţele distribuţie, reţele canalizare;
    7.2. Construcţii pentru îmbunătăţirea calităţii apei epurare, ape uzate;
    7.3. Castele de apă, rezervoare de apă;
    7.4. Alte construcţii asemenea.
    8. Construcţii pentru transport şi distribuţie petrol, gaze, lichide industriale, aer comprimat, termoficare
    8.1. Conducte pentru transport produse petroliere, gaze, lichide industriale;
    8.2. Conducte de termoficare, conducte tehnologice;
    8.3. Alte construcţii asemenea.
    9. Alte construcţii speciale

    NOTA:
    Consolidările, transformările, modernizările şi extinderile precum şi reparaţiile capitale la construcţiile şi instalaţiile aferente se încadrează la aceeaşi grupă sau subgrupa corespunzătoare obiectului;
    Excepţie de la grupele şi subgrupele nominalizate fac lucrările de specific şi complexitate deosebită a căror similitudine cu lucrarea supusă licitaţiei se va face în mod distinct în documentaţia de licitaţie.


    ANEXA - DL 12
    MODEL

                          FORMULAR DE CONTRACT*)

    Acest contract este încheiat de ..................... anul 19...... între numele persoanei juridice achizitoare (investitorului) ....................... din (adresa investitorului) ........................ denumit în cele ce urmează investitor, pe de o parte, şi numele contractantului (ofertantului) - antreprenor general .............................. denumit în cele ce urmează antreprenor, pe de alta parte, prin care investitorul doreşte să se execute lucrările (scurta descriere a lucrărilor) ..................... şi a acceptat, prin scrisoarea de acceptare (data şi numărul scrisorii de acceptare) oferta antreprenorului pentru executarea, terminarea şi întreţinerea acestor lucrări pentru valoarea de ........... lei şi durata de execuţie de ............ luni calendaristice. Acest contract atesta, după cum urmează:
    1. În acest contract cuvintele şi expresiile vor avea aceleaşi înţelesuri care le-au fost atribuite prin condiţiile generale de contractare la care ne referim în prezenta.
    2. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca făcând din acest contract:
    a. scrisoarea de acceptare;
    b. prezentul formular de contract completat şi semnat;
    c. oferta, formularul de oferta şi anexa la formularul de oferta;
    d. caietele de sarcini (specificaţiile tehnice);
    e. planşele (partea desenată a proiectului tehnic);
    f. tabelele cu informaţiile suplimentare;
    g. listele cu cantităţile de lucrări şi utilaje (devizele oferta) şi listele cu consumurile de resurse anexate);
    h. condiţiile speciale de contractare;
    i. condiţiile suplimentare de contractare;
    j. condiţiile generale de contractare.
    3. Documentele de mai sus se considera că se completează reciproc, dar în caz de ambiguitate sau diferenţe între ele, au prioritate în ordinea enumerării.
    4. Antreprenorul se obliga să execute, să încheie şi să întreţină Lucrările în conformitate cu acest contract şi cu documentele care fac parte din acesta, nominalizate la pct. 2.
    5. Investitorul se învoieşte să plătească antreprenorului pentru execuţia, terminarea şi întreţinerea lucrărilor, valoarea contractului la datele şi în modul descris prin contract.

     PERSOANA JURIDICĂ ACHIZITOARE (INVESTITOR) CONTRACTANT (OFERTANT)
      (semnătura autorizata) (semnătura autorizata)
           L.S. L.S.


──────────
    *) Formularul de contract nu face parte din ofertă, el se completează şi se semnează de contractantul declarat câştigător, cu ocazia încheierii contractului de execuţie.
──────────


    ANEXA - DL 13
    MODEL

    MINISTERUL FINANŢELOR
    MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE
    ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI
    Direcţia Generală de
    Expertizare a Investiţiilor
    Finanţate de la Bugetul de Stat
    Direcţia Generală Licitaţii


                                LISTA SPECIALĂ
     a contractanţilor (ofertanţilor) având interdicţia de a intra într-un
        contract de achiziţie publică pe o perioada de 5 ani de la
      data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare sau a actului
                      de sancţionare contravenţională

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr. Sesizarea persoanei Contractantul (ofertantul)
 crt. juridice ---------------------------------------------
       achiziţionarea sau Denumirea Sediul central
       a sau a organului şi nr. de -------------------------------
       de control abilitat înregistrare Judeţul Localitatea Adresa
      -------------------- la
      Denumire Data registrul
                             comerţului
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0 1 2 3 4 5 6
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Actul sau hotărârea judecătorească Data Observaţii
------------------------------------------ încetării
 Tipul Emitentul Data de Cauza interdicţiei
 actului la care interdicţiei (zi/luna/an)
                   acţionează
                   interdicţia
                  (zi/luna/an)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   7 8 9 10 11 12
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1....................................................................
 .....................................................................
 2....................................................................
 .....................................................................
 3....................................................................
 .....................................................................

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    Nr......... data ...........    ANEXA - DL 14
    MODEL

                                PROCES-VERBAL
           încheiat astăzi ............... cu ocazia deschiderii
            licitaţiei la investiţia ..........................
          a pentru licitaţii numita prin Decizia nr.............

          Comisia din ................. a ......................... compusă din:

    1.......................... preşedinte-director ..........................
    2.......................... membru-reprezentant MF .......................
    3......................... membru-reprezentant MLPAT ....................
    4........................ membru .......................................
    5........................ membru .......................................
    6.........................................................................
    7.
    8.
    9.
    Împreună cu organizatorul licitaţiei a procedat astăzi ................... ora ........... , la deschiderea licitaţiei publice pentru execuţia lucrării mai sus menţionată.
    Participa ca invitaţi şi ..................................................
    ....................................................................
    Preşedintele comisiei pentru licitaţie, deschide licitaţia arătând scopul acesteia, prezintă pe scurt datele tehnice ale investiţiei supuse licitaţiei şi da citire componentei comisiei pentru licitaţii.
    Preşedintele comisiei pentru licitaţii arată ca licitaţia s-a organizat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 12/1993, republicată în anul 1995, fiind aleasă forma de licitaţie publică .......................... cu contract ........................................................
    Au cumpărat documentele pentru licitaţii un număr de ...................... contractanţi, la deschiderea licitaţiei participând un număr de ............... contractanţi după cum urmează:
    1. SC ................ str............... / nr...... localitatea .......... reprezentată prin .............. în calitate de .............
    2. SC ................ str............... / nr...... localitatea ...... reprezentată prin .............. în calitate de .......................
    3. SC ................ str............... / nr...... localitatea ......
    reprezentată prin .............. în calitate de ........................
    4. SC ................ str............... / nr...... localitatea .......... reprezentată prin .............. în calitate de .............
    5. SC ................ str............... / nr...... localitatea .......
    reprezentată prin .............. în calitate de .......................
    6.....................................................................
    Înainte de deschiderea ofertelor, preşedintele comisiei pentru licitaţie face o serie de precizări şi anume:
    1. Întreabă firmele contractante dacă au depus garanţia de participare la licitaţie şi sub ce forma.
    2. Solicita împuternicirile scrise ale reprezentanţilor firmelor contractante.
    3. Întreabă firmele contractante dacă preţurile utilizate în oferte sunt cele cerute de persoana juridică achizitoare prin instrucţiunile pentru ofertanţi, respectiv ziua ..... luna......... anul ..... şi se confirma acest lucru de către toţi participanţii.
    4. Întreabă firmele contractante dacă documentele de licitaţie cumpărate au fost clare, complete, fără ştersături sau adăugiri, pentru a se întocmi ofertele în bune condiţiuni şi se confirma acest lucru de către toţi participanţii.
    5. Se întreabă firmele contractante dacă au luat cunoştinţa despre criteriile de selecţie şi procedura de punctaj a acestora, care vor sta la baza adjudecării execuţiei obiectivului supus licitaţiei. Se confirma acest lucru de către toţi participanţii.
    6. Se întreabă firmele contractante dacă în valoarea ofertei este inclus TVA, inclusiv toate celelalte taxe legale şi se confirma acest lucru de toţi participanţii la licitaţie.
    7. Se întreabă firmele contractante dacă au obiecţiuni legate de documentele licitaţiei sau de modul de organizare şi desfăşurare a licitaţiei. Firmele contractante declara ca nu au obiecţiuni.
    [În caz ca sunt obiecţiuni sau probleme ce trebuiesc clarificate, acestea se vor rezolva pe loc în conformitate cu prevederile Regulamentului de licitaţie. Funcţie de modul de rezolvare a acestor obiecţiuni se va trece (sau nu) la deschiderea ofertelor. Toate aceste clarificări vor fi consemnate în prezentul proces-verbal].
    Se trece la deschiderea şi prezentarea ofertelor de către fiecare contractant în parte.
    Toţi contractanţii recunosc integritatea şi inviolabilitatea plicurilor care conţin ofertele.
    La loc vizibil se prezintă datele principale ale fiecărei oferte: valoarea, durata de execuţie şi perioada de valabilitate a ofertei.
    Se prezintă principalele date din ofertele următorilor contractanţi:

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Conţinutul ofertelor Contractanţi:
crt. -------------------------------------
                                           1 2 3 4 5
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0 1 2 3 4 5 6
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Valoarea ofertei (mii lei)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Durata de execuţie a investiţiei
   (luni calendaristice)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Garanţia de participare la
   licitaţie (mii lei)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Durata de valabilitate a ofertei
   (zile calendaristice)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Scrisoare de transmitere a
   documentelor ofertei
   (conform Model Anexa - DO 13)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. Formular de oferta, inclusiv
   anexa la formularul de oferta
   (conform Model Anexa - DO 15 şi
   DO 16)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. Deviz oferta (centralizator) pe
   obiectiv (conform Model Anexa -
   DLO 4)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8. Deviz oferta (centralizator) pe
   obiecte (conform Model Anexa - DLO 5)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9. Listele cu cantităţile de lucrări
   pe categorii de lucrări (devizele
   oferta) (conform Model Anexa - DLO 6)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10. Lista cu cantităţi de utilaje şi
    echipamente tehnologice cu montaj
    (procurare) - (conform Model
    Anexa - DLO 7)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11. Fişele tehnice pentru utilaje şi
    echipamente tehnologice (conform
    Model Anexa - DLO 8)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12. Garanţia de buna execuţie (%)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13. Perioada garanţiei de buna execuţie
    (luni calendaristice)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
14. Graficul de execuţie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15. Informaţii generale privind
    contractantul (conform Model
    Anexa - DO 2)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
16. Certificat de înmatriculare la
    registrul de comerţ, şi informaţii
    privind bonitatea contractantului
    (conform Model Anexa - DO 3)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
17. Informaţii privind asocierea
    (conform Model Anexa - DO 4)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
18. Lista subantreprenorilor şi/sau
    subantreprenorilor de specialitate
    (conform Model Anexa - DO 5)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
19. Informaţii privind experienţa
    contractantului (conform Model
    Anexa - DO 18)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
20. Apreciere ISCLPUAT (conform Model
    Anexa - DO 7)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
21. Informaţii privind asigurarea
    cu personal a contractantului şi
    curriculum vitae (conform Model
    Anexa - DO 8 şi DO 9)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
22. Informaţii privind asigurarea
    tehnica a contractantului
    (conform Model Anexa - DO 10)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
23. Informaţii privind situaţia
    financiară a contractantului
    (conform Model Anexa - DO 11)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
24. Atestarea informaţiilor
    (conform Model Anexa - DO 12).
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
25. Condiţii suplimentare şi speciale
    de contractare - Anexe - DLO 2
    şi DLO 3.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
26. Facilităţi financiare ale
    contractantului (conform Model
    Anexa - DO 17)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
27. Certificat de cazier judiciar
    pentru participarea la licitaţie
    (document I.G.P.)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
28. Certificat constatator privind
    îndeplinirea obligaţiilor de plata
    a impozitelor şi respectiv a
    contribuţiei pentru asigurările
    sociale de stat (document D.G.F.P.
    şi D.G.M.P.S.)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
29. Cheltuieli generale în %
    din care:
    - Cheltuieli indirecte %
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
30. Profit %
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    Comisia solicită firmelor contractante care nu au documentaţia de ofertă completă ca până la data de ......... ora ... să prezinte la sediul persoanei juridice achizitoare datele lipsa conform tabelului de mai sus.
    În caz de necompletare a acestor date, până la data şi ora stabilită prin prezentul proces-verbal oferta respectiva va fi respinsă.
    Preşedintele comisiei pentru licitaţie declara închise lucrările şedinţei de deschidere a licitaţiei, urmând ca membrii comisiei pentru licitaţie să analizeze în detaliu ofertele, în conformitate cu cele stabilite prin documentele de licitaţie şi cu completările făcute la deschiderea licitaţiei, cu care contractanţii au fost de acord, în vederea adjudecării ofertei câştigătoare.
    Drept pentru care au încheiat astăzi ....................... prezentul proces-verbal în exemplare.

    MEMBRII COMISIEI DE LICITAŢIE,
    1.
    2. INVITAŢI,
    3. 1.
    4. 2.
    5. 3.

    Luat la cunoştinţă şi semnat,

    REPREZENTANŢII CONTRACTANŢILOR,
         1. SC
         2. SC
         3. SC
         4. SC
         5. SC──────────
    *) În caz de obiecţiuni acestea se vor anexa în scris odată cu semnarea prezentului proces-verbal.
──────────


    ANEXA - DL 15
    MODEL

    Nr.......... data .........

                                 HOTĂRÂREA
        comisiei de licitaţii cu privire la adjudecarea execuţiei
     lucrărilor care fac obiectul licitaţiei publice ................

    Comisia pentru licitaţii numită prin Decizia nr............... din .................. a .................... având următoarea componenţă:

        (Numele şi prenumele) (Funcţia)
    1.............................. preşedinte .....................
    2.............................. membru reprezentant M. Finanţelor
    3.............................. membru reprezentant M.L.P.A.T.
    4.............................. membru ........................
    5.............................. membru ........................
    6..............................................................
    7..............................................................
    8.
    9.
    Investiţia supusă licitaţiei este .............................
                                          (denumirea investiţiei)


    CAP. 1
    Principalele date legate de pregătirea licitaţiei

    a. Ordonatorul principal de credite: ................................
    b. Sursa de finanţare: ..............................................
    c. Finanţarea lucrării se derulează prin: ...........................
    d. Organizatorul licitaţiei: ........................................
    e. Persoana juridică achizitoare: ...................................
    f. Forma de licitaţie aleasă: .......................................
    cu contract .........................................................
    g. Invitaţie de participare (anunţ, publicitar) nr................... din ...... (apărut în ziarele .......................).
    Invitaţia de participare (anunţ- publicitar) conţine principalele cerinţe ale Regulamentului de licitaţie prevăzând data de ............. ora ........ ca termen limita de depunere a ofertelor şi data de ............ ora ...... pentru deschiderea publică a ofertelor la sediul organizatorului din .................
    h. Documentele licitaţiei au fost elaborate de ........................... din ............. str.............. nr........... telefon .................. şi cuprind toate datele necesare pentru contractanţi în vederea întocmirii corecte şi complete a ofertelor - "Valoarea acestor documente este de .......... lei.

    CAP. 2
    Modul de organizare şi derulare a licitaţiei.

    Licitaţia a fost organizată şi s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 12/1993 şi a Regulamentului aprobat prin H.G. nr. 592/1993, ambele republicate în anul 1995.
    Conform procedurii de licitaţie aleasă, organizatorul licitaţiei a trimis invitaţii la un număr de ................. contractanţi după cum urmează:
    1. SC
    2. SC
    3. SC
    4. SC
    5. SC
    ............
    S-au prezentat şi au cumpărat documentaţia pentru licitaţie un număr de .... contractanţi, respectiv:
    1. SC
    2. SC
    3. SC
    4. SC
    5. SC
    (sau varianta)
    1. În urma anunţului publicitar apărut la data de ...................... în ziarele ............................. s-au prezentat pentru procurarea documentelor licitaţiei următorii contractanţi:
    1. SC
    2. SC
    3. SC
    4. SC
    5. SC
    [În cazul în care forma de licitaţie aleasă este licitaţie publică deschisă cu preselecţie, se vor face precizări legate de anunţul publicitar pentru acest gen de licitaţie, selecţia contractanţilor după criteriile de calificare (eligibilitate), nominalizarea contractanţilor potenţiali care s-au prezentat la selecţie precum şi a celor selecţionaţi pentru etapa II-a].
    Până la data limita de depunere a ofertelor specificată în invitaţia de participare (anunţ publicitar) de ................ ora .................
    s-au depus la sediul organizatorului un număr de ......... oferte după cum urmează:
    1. SC
    2. SC
    3. SC
    ...............
    ...............
    Deschiderea licitaţiei a avut loc la sediu organizatorului ............
    în ziua de ............ ora ............. în prezenta membrilor Comisiei pentru licitaţii, reprezentanţilor împuterniciţi ai contractanţilor şi ai invitaţilor.
    Contractanţii au constatat, la deschiderea licitaţiei integritatea sigiliilor de pe oferte, după care s-a trecut la deschiderea plicurilor, de către fiecare contractant în parte.
    După deschiderea fiecărei oferte în parte comisia pentru licitaţii a verificat conţinutul acestora privind corespondenta ofertelor cu cerinţele solicitate de investitor prin documentele licitaţiei, a consemnat situaţiile prezentate în oferte şi a dat citire principalelor date legate de valoarea ofertelor, durata de execuţie, perioada de valabilitate a ofertelor, etc.
    Pentru a se asigura transparenta necesară şi a lua cunoştinţa toţi participanţii la licitaţie, aceste date au fost afişate la un loc vizibil de la distanta, sub forma de tabel, şi sunt prezentate astfel:

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Contractant Valoarea Durata Facilităţi Durata de Garanţia
crt. ofertei de execuţie financiare valabilitate de
                  (mii lei) cutie (mii lei) a ofertei participare
                            (luni calen- (zile calen- mii lei
                             daristice) daristice) CM
TOTAL din care:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1. SC
    2. SC
    3. SC
    4.
    5.
    .......
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    În urma deschiderii licitaţiei Comisiei pentru licitaţii a acceptat (sau nu) toate ofertele prezentate.
    La deschiderea şedinţei de licitaţie s-a întocmit un proces-verbal care a fost semnat de membrii Comisiei pentru licitaţii, de reprezentanţii contractanţilor şi de invitaţi.
    În procesul-verbal de deschidere a licitaţiei s-a consemnat până la data de ora contractanţii să prezinte toate informaţiile lipsa (conform tabelului anexat la procesul verbal de deschidere).
    (Se va preciza dacă toate aceste informaţii lipsa au fost completate de către toţi contractanţii până la data şi ora fixată; în caz contrar ofertele respective vor fi declarate incomplete şi respinse).

    CAP. 3
    Analiza şi verificarea ofertelor de către comisia pentru licitaţii

    Pentru comparare, evaluare şi adjudecare, s-a aplicat ca procedură metoda aprecierii prin punctaj.
    Oferta câştigătoare este oferta care prin însumare totalizează punctajul maxim.
    Criteriile de apreciere prin punctaj şi punctajul maxim pentru fiecare criteriu în parte au fost comunicate contractanţilor prin documentele licitaţiei.
    Pe baza acestor criterii de apreciere s-a examinat şi comparat toate ofertele şi s-a acordat individual punctajul.
    În conformitate cu fişele individuale de punctaj ale membrilor comisiei s-a întocmit, prin însumare, centralizatorul de punctaj, verificat şi semnat de preşedintele Comisiei pentru licitaţii.
    În urma analizei ofertelor, Comisia pentru licitaţii a constatat următoarele:
    Se va prezenta după caz:
    1. Pentru licitaţiile cu preselecţie se vor face referiri concrete asupra modului de îndeplinire a condiţiilor de calificare (descalificare) precum şi a modului de selecţionare (neselecţionare a contractanţilor).
    2. Pentru fiecare oferta în parte clarificările comisiei făcute cu contractanţii pentru diferite situaţii (în scris atât solicitarea cât şi răspunsul) conform art. 10.9 şi 10.10 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 592/1993.
    3. Situaţii de subevaluare sau supraevaluare cu explicarea în detaliu a cauzei care le-a generat.
    4. Lucrări lipsa sau introduse suplimentar.
    5. Preţuri folosite pentru întocmirea ofertei la date diferite faţă de cele solicitate de investitor prin documentele licitaţiei.
    6. Greşeli de calcul aritmetic şi modul lor de rezolvare.
    7. Modul de reflectare a constatărilor făcute de comisie asupra acordării punctajului (se merge până la eliminarea unui contractant care prezintă abateri grave).
    8. În cazul în care se prezintă o oferta alternativa se va analiza şi fundamenta acceptarea sau respingerea acesteia.
    9. Se vor face precizări legate de criteriile de apreciere prin punctaj şi punctajul prezentat în documentele de licitaţii, de modul de acordare a punctajului, de completarea individuală a fişelor de punctaj, etc.
    Fişele individuale de punctaj şi centralizatorul acestora se vor anexa la hotărârea de adjudecare a comisiei.

    CAP. 4
    Adjudecarea licitaţiei

    Avându-se în vedere cele prezentate mai sus, conform centralizatorului de punctaj, contractanţii au obţinut următoarele puncte în ordine descrescătoare:
    1. SC .............. puncte
    2. SC .............. puncte
    3. SC .............. puncte
    4.
    5.
    Pe baza acestui punctaj acordat, comisia pentru licitaţii a hotărât, în unanimitate de voturi adjudecarea execuţiei investiţiei ....................... contractantului: SC ................. cu sediul în ................... str......................... nr........ cu oferta valorică (minus facilităţile financiare acceptate) de ...................... lei şi o durata de execuţie de luni calendaristice care a totalizat un punctaj maxim de ........... puncte.
    Se va prezenta dacă este cazul şi situaţia în care comisia nu votează în unanimitate contractantul câştigător arătându-se câte voturi au fost pentru, câte contra, având obligativitatea de a nominaliza membrii care au votat contra şi de a cere acestora să prezinte o contestaţie care se va ataşa la hotărârea de adjudecare în care să prezinte principalele considerente care au stat la baza alegerii altui contractant decât cel desemnat câştigător prin majoritatea voturilor.
    Întreaga documentaţie care a stat la baza acestei hotărâri de adjudecare se afla la sediul persoanei juridice achizitoare ............................ din str............. nr.........

    CAP. 5
    Concluzii

    Comisia pentru licitaţie analizând datele prezentate prin documentele de licitaţie, procesul verbal de deschidere a licitaţiei şi punctajele obţinute de contractanţi în urma analizei,

    HOTĂRĂŞTE
    1. În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993 şi Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 592/1993, ambele republicate în anul 1995 stabileşte că pentru execuţia lucrărilor care fac obiectul licitaţiei publice ..................... contractantul câştigător este SC ...................... cu oferta valorică de ....................... lei şi cu o durata de execuţie de ............... luni calendaristice.
    2. Având în vedere prevederile Regulamentului aprobat prin H.G. nr. 592/1993 persoana juridică achizitoare va anunţa şi va invita în scris contractantul câştigător SC .................. , pentru a constitui garanţia de buna execuţie în vederea semnării contractului de execuţie.
    De asemenea, aceasta va comunica în scris celorlalţi ofertanţi necâştigători rezultatul licitaţiei, prezentând sintetic motivele pentru care oferta lor nu a fost adjudecată, în conformitate cu prevederile art. 3.3. alin. 9 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 592/1993, republicată în anul 1995.
    3. Contractul de execuţie a lucrărilor ce se va încheia cu contractantul câştigător, după expirarea duratei legale pentru depunerea eventualelor contestaţii va cuprinde toate datele prezentate în oferta, inclusiv procedura de actualizare a situaţiilor de plata funcţie de evoluţia ulterioară a preţurilor şi tarifelor resurselor din oferta aşa cum au fost precizate în "condiţiile speciale de contractare".
    4. După semnarea contractului persoana juridică achizitoare va elibera garanţiile de participare la licitaţie ale contractanţilor necâştigători.
    Drept pentru care s-a încheiat prezenta Hotărâre de adjudecare a licitaţiei în 4 (patru) exemplare azi ................. la sediul persoanei juridice achizitoare.

    COMISIA DE LICITAŢIE,

    (Numele şi prenumele) (semnătura)
    1. ..................
    2. ..................
    3. ..................
    4. ..................
    5. ..................
    6.
    7.
    8.
    9.
    ............................................    ANEXA - DL 16
    MODEL

                  SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE
                      RESTITUIRE A AVANSULUI

    Cu privire la contractul nr............... încheiat între *1) ........... în calitate de persoana juridică achizitoare cu *2) .................. în calitate de *3)................ privind (obiectul contractului).
    Prin contract *1) ....................... s-a obligat către *2).............. la plata unui avans de ..................% din preţul total al contractului, adică la plata sumei de ..................... la termenele prevăzute la art......... din contract.
    *2) ............................ s-a obligat să restituie *1)................ acest avans la termenele şi condiţiile stabilite la art....... din contract şi anume .............. cu sumele respective diminuându-se corespunzător valoarea scrisorii de garanţie.
    Având în vedere cele de mai sus, în caz de insolvabilitate a *2)............ ne angajăm de a plăti, în favoarea, *1)................................... suma de .......... dacă *2) ................... nu şi-a îndeplinit cele stabilite la art............. din condiţiile speciale de contractare prevăzute în contract arătate la paragraful anterior.
    Dovada neîndeplinirii condiţiilor din contract trebuie prezentată, împreună cu copia în acest sens remisă *2)........................
    Vom efectua plăţile în virtutea acestei scrisori la prima dumneavoastră cerere în decurs de 15 zile de la data primirii cererii dumneavoastră, fără o altă formalitate din partea dumneavoastră şi neprimirii vreunei întâmpinări din partea *2).......................
    Litigiile cu privire la îndeplinirea sau a condiţiilor speciale de contractare prevăzute la art...... din contract nu vor face obiectul analizei BDR ci vor fi cu prioritate soluţionate în condiţiile convenite de contractul nr............
    În situaţiile în care, părţile contractante sunt de acord să prelungească termenul de garanţie sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul prealabil al băncii. În caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

                                 DIRECTOR,


----------
    *1) denumirea persoanei juridice achizitoare
    *2) clientul băncii, executant al contractului
    *3) calitatea clientului băncii
----------


    CAP. 4
    CONŢINUTUL CADRU AL OFERTELOR

    1. Scrisoarea de transmitere a documentelor de calificare şi selecţie (pentru forma de licitaţie publică deschisă cu preselecţie etapa I)............. MODEL ANEXA - DO 1

    Partea I
    - Documentele de calificare (eligibilitate) şi de selecţie a contractanţilor (ofertanţilor) Documentele de preselecţie

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea Antreprenorul Subantreprenorii Mod de
crt. documentului general sau şi/sau prezentare
                               asociaţi subantreprenorii conform:
                                                   de
                                              specialitate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0 1 2 3 4
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Certificatul constatator x x MODEL
    emis de Camera de ANEXA - DO 3
    Comerţ şi Industrie
    Oficiul Registrului
    Comerţului.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2. Informaţii generale x x MODEL
    privind contractantul ANEXA - DO 2
    (ofertantul).
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3. Informaţii privind x x MODEL
    lucrările similare. ANEXA - DO 18
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 4. Personalul contractantului
    (ofertantului):
 a. Fişa cu personalul de x x MODEL
    conducere al lucrări ANEXA - DO 8
    pentru care s-a organizat
    licitaţia.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 b. Certificatele de cazier x x Document IGP
    judiciar pentru personalul
    de conducere al lucrării
    pentru care s-a organizat
    licitaţia.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 c. Curriculum vitae pentru x x MODEL
    personalul de conducere ANEXA - DO 9
    al lucrări pentru care
    s-a organizat licitaţia.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 d. Declaraţie privind x x Declaraţie
    compatibilitatea pe propria
    cu prevederile legii răspundere
    privind combaterea
    concurentei neloiale
    pentru personalul de
    conducere al lucrării
    pentru care s-a
    organizat licitaţia.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 5. Situaţia financiară:
 a. Informaţii financiare x x MODEL
    privind indicatorii ANEXA - DO 11A
    realizaţi pe baza
    bilanţurilor din
    ultimii 3 ani şi a
    balanţei de verificare
    de la ultimul semestru
    încheiat.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 b. Informaţii privind
    existenta capacităţii
    financiare de a putea
    contracta noi lucrări.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    - informaţii financiare x x MODEL
    privind Vr şi Fr pe baza ANEXA - DO 11B
    datelor din bilanţul
    ultimului an încheiat sau
    balanţa de verificare a
    ultimului semestru încheiat
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    - obligaţii contractuale x x MODEL
    pentru alţi investitori; ANEXA - DO 6
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    - confirmarea băncii x x Certificate
    finanţatoare pentru linia de confirmare
    de credit deschisă şi restul din partea
    neconsumat din linia de băncii
    credit deschisă şi/sau
    depozite bancare.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 c. Certificat constatator x x Document
    privind îndeplinirea DGFPCFS
    obligaţiilor de plata a MODEL
    impozitelor şi a ANEXA - DO 19
    contribuţiei pentru Document DMPS
    asigurări sociale. MODEL
                                                                 ANEXA - DO 20
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6. Informaţii privind x x MODEL
    asigurarea tehnica. ANEXA - DO 10
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 7. Siguranţa în desfăşurarea
    operaţiunilor proprii:
 a. Lista subantreprenorilor x - MODEL
    şi acceptul acestora ANEXA - DO 5
    pentru preluarea în
    subantrepriză a lucrărilor.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 b. Convenţia de asociere în x - MODEL
    cazul asocierii. ANEXA - DO 4
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 8. Auditul extern privind x x MODEL
    asigurarea calităţii ANEXA - DO 7
    (Apreciere din partea
    ISCLPUAT).
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 9. Reputaţia contractantului:
 a. Declaraţie privind numărul x x Declaraţie pe
    de litigii contractuale în proprie
    ultimii 3 ani, pentru răspundere
    achiziţiile de C + M
    finalizate prin hotărâre
    judecătorească în
    defavoarea contractantului.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 b. Declaraţie privind x x Declaraţie pe
    neincluderea pe lista proprie
    specială de interdicţie de răspundere
    a intra într-un contract de
    achiziţie publică.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10. Atestarea informaţiilor x x MODEL
                                                                 ANEXA - DO 12
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    Partea a II-a - Documentele ofertei

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr. Denumirea Mod de prezentare,
 crt. documentului conform:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  0 1 2
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. Scrisoarea de transmitere a ofertei MODEL ANEXA - DO 13
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2. Garanţia de participare Document de plată
    la licitaţie acceptat de persoana
                                                       juridică achizitoare
                                                       sau scrisoare de
                                                       garanţie bancară
                                                       MODEL ANEXA - DO 14
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3. Formularul de oferta MODEL ANEXA - DO 15
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 4. Anexa la formularul de oferta MODEL ANEXA - DO 16
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 5. Facilităţile oferite MODEL ANEXA - DO 17
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6. Graficul de; execuţie detaliat al
    obiectivului (elaborat în concordanta
    cu precizările din caietele de
    sarcini şi cu respectarea cerinţelor
    impuse de persoana juridică achizitoare,
    inclusiv prin graficul general de
    realizare a investiţiei).
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 7. Planul organizării de şantier.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 8. Schemele de relaţii (inclusiv descrierea
    sistemului informaţional, între
    antreprenorul general, subantreprenor,
    asociaţi, furnizori, proiectant,
    consultant investitor).
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 9. Lista subantreprenorilor MODEL ANEXA - DO 5
    (sau a subantreprenorilor de
    specialitate care au participat
    la elaborarea ofertei în MODEL ANEXA - DO 4
    vederea execuţiei)
    obiectivului de investiţie sau
    contractul de asociere, (după caz)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 10. Centralizatorul obiectelor (inclusiv
    organizarea de şantier)
    Devizul oferta (centralizator) al
    obiectivului MODEL ANEXA - DLO 4
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 10.1. Centralizatoarele categoriilor
    de lucrări/
    Devizele oferta
    (centralizatoare) ale obiectelor şi
     a organizării de şantier MODEL ANEXA - DLO 5
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 10.2. Listele cu cantităţile de lucrări/
    Devizele oferta pe categorii de lucrări
    inclusiv pentru organizarea de şantier MODEL ANEXA - DLO 6
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 10.3. Listele cu cantităţile de utilaje şi
    echipamente tehnologice, cu montaj şi
    independente, inclusiv dotările
    (după caz)/
    Devizele oferta pentru procurarea
    utilajelor şi echipamentelor
    tehnologice, inclusiv dotările
    (după caz) grupate pe obiecte MODEL ANEXA - DLO 7
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10.3.1. Specificaţiile tehnice pentru
   utilajele săi echipamentele propuse MODEL ANEXA - DLO 8
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11. Condiţiile de contractare a lucrărilor
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11.1. Condiţiile generale de contractare
   (ANEXA - DLO 1) nu se vor ataşa la
   oferta dar vor fi însuşite prin
   semnătura şi parafa, cu sau fără
   divergenţă, în formularul de oferta.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11.2. Condiţiile suplimentare de
   contractare (ANEXA - DLO 2) şi
   condiţiile speciale de contractare
   (ANEXA - DLO 3), vor fi ataşate la
   oferta, însuşite sau nu prin semnătura
   şi parafa, sau propuse alte condiţii
   de modificare a celor cuprinse în
   documentele de licitaţie.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA - DO 1
    MODEL

    CONTRACTANT (OFERTANT)
    (denumire şi adresa completă)
    Nr.......... /(ziua, ... luna, .... anul ....)

    Înregistrat la sediul persoanei
    juridice achizitoare (investitoare)
     Nr........ /(ziua, .... luna, .... anul ....)

                SCRISOAREA DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR
            DE PRESELECŢIE A CONTRACTANŢILOR (OFERTANŢILOR)

    Către,
    (denumirea persoanei juridice achizitoare şi adresa completă)

    Urmare anunţului publicitar apărut în publicaţia (denumirea, seria, numărul şi data apariţiei) privind organizarea licitaţiei publice deschise cu preselecţie, (etapa I - procedura de preselecţie -)
    Noi, (denumirea contractantului va transmitem alăturat, în cadrul termenului limita comunicat de dumneavoastră, documentele de preselecţie care cuprind documentele solicitate de dumneavoastră.
    Am luat cunoştinţa, din documentele licitaţiei, de condiţiile de calificare şi criteriile de selecţie a capabilităţii contractanţilor şi sistemul de apreciere prin punctaj.

    Cu stimă,


                                CONTRACTANT (OFERTANT)
                                (semnătura autorizată)
                                         L.S.

    Data completării:
    (ziua, luna, anul)


    ANEXA - DO 2
    MODEL

    CONTRACTANT (OFERTANT)
    (denumirea)

                   INFORMAŢII GENERALE
              privind contractantul (ofertantul)

    1. Firma socială: (denumirea şi forma de organizare a agentului economic).
    2. Sediul social: (adresa completa a sediului central, telefon/ telex/ telefax).
    3. Certificatul de înmatriculare al agentului economic la Oficiul Registrului Comerţului (judeţul): (numărul şi data înmatriculării).
    4. Capitalul social (mil.lei): (subscris şi vărsat).
    5. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mil.lei):

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr. Domeniile de Cifra de afaceri anuala (mil.lei) Cifra
 crt activitate pe domenii de activitate; medie
                           aferentă exerciţiului financiar anuală
                       ------------------------------------- ------------
                        31-12-199- 31-12-199- 31-12-199-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0 1 2 3 4 5
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1 construcţii- val. la val. la val. la Σ val.
     montaj 31-12-199- 31-12-199- 31-12-199- actualizată
                     ------------ ----------- ------------ ------------
                        val. val. val. 3
                     actualizată actualizată actualizată
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2 producţie
     industrială
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  3 prestări
     servicii
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  4 alte
     activităţi
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     TOTAL
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    6. Până la data de .............., la dosarul firmei nu s-au operat cereri de înscrieri de menţiuni conform art. 21 din Legea nr. 26/1990 referitoare la hotărârea de condamnare a agentului economic pentru fapte penale, punerea sub stare de interdicţie, instituirea curatelei, declararea stării de faliment.
    7. Biroul sucursalelor (filialelor) locale (dacă este cazul): (adresele complete, nr. telefon / telex / telefax).
    8. Certificatele de înmatriculare ale sucursalelor (filialelor) locale la Oficiul Registrului Comerţului (judeţul): (numerele şi datele înmatriculării).
    9. Obiectul de activitate, pe domenii, conform celor înscrise în statutul societăţii.

       Data completării
      (ziua, luna, anul)
                                          CONTRACTANT (OFERTANT)
                                          (semnătura autorizată)


    ANEXA - DO 3
    MODEL

    Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului
    Oficiul Registrului Comerţului
    Nr......... din ...............


                          CERTIFICAT CONSTATATOR
         privind înmatricularea la Oficiul Registrului Comerţului şi
               informaţii privind bonitatea agentului economic

    În conformitate cu prevederile Legii privind registrul comerţului nr. 26 din 5 noiembrie 1990:
    Noi, Oficiul Registrului comerţului de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului ...................... ):
    1. Certificăm prin prezenta că agentul economic (denumirea şi adresa solicitantului) este înmatriculat în registrul comerţului sub nr.............., cu un capital social de .............. şi are următorul obiect de activitate din domeniul construcţiilor (extras din statutul societăţii ...................)
    2. Până la data de ...................... la dosarul societăţii nu s-au operat cereri de înscrieri de menţiuni conform art. 21 din Legea nr. 26/1990 referitoare la hotărârea de condamnare a agentului economic pentru fapte penale, punerea sub stare de interdicţie, instituirea curatelei, declararea stării de faliment, dacă a cedat contractul în favoarea altei persoane juridice, dacă are hotărâri judecătoreşti definitive în defavoarea să privind litigii contractuale, sau rezilieri de contracte.

                        DIRECTOR
                 (semnătura autorizată)
                         L.S.


    ANEXA - DO 4
    MODEL

                         INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA
        în vederea participării la licitaţia publică pentru adjudecarea
                    execuţiei obiectivului de investiţie
                                (denumire)
    (forma de licitaţie ................................. )

    1. Părţi contractante (agenţi economici): (denumirea)
    a.......................
    b.......................
    c.......................
    2. Adrese, telefon, telefax a birourilor partenerilor (părţi contractante):
    a.......................
    b.......................
    c.......................
    3. Informaţii privind modul de asociere:
    3.1. Data încheierii asociaţiei: .......................
    3.2. Locul şi data înregistrării asociaţiei ...........
    3.3. Activităţi economice ce se vor realiza în comun:
    .................................................
    .................................................
    3.4. Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite: .........................
    3.5. Condiţii de administrare şi conducere a asociaţiei:
     ...................................................
    3.6. Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate: .......................
    3.7. Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor lichidării .............................
    3.8. Repartizarea fizica, valorică şi procentuală a lucrărilor preluate de fiecare asociat pentru execuţia obiectivului supus licitaţiei .................
    3.9. Alte clauze ...........................................

        Data completării, CONTRACTANT (OFERTANT)
                                                (Leader al asociaţiei)
                                                (denumirea)
                                                (semnătura autorizată)
                                                     L.S.

                          CONTRACTANT (OFERTANT)
                          (asociat)
                          (denumirea)
                          (semnătura autorizată)
                          L.S.    ANEXA - DO 5
    MODEL

    CONTRACTANT (OFERTANT)

       LISTA SUBANTREPRENORILOR ŞI/SAU A SUBANTREPRENORILOR DE SPECIALITATE
        CARE AU ACCEPTAT ÎN SCRIS PARTICIPAREA LA LICITAŢIA PUBLICĂ PENTRU
           ADJUDECAREA EXECUŢIEI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE (denumire)

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Categoria de Valoarea Numele şi adresa
 lucrări care lucrărilor subantreprenorilor
   i se (mii lei) şi/sau a
 încredinţează subantreprenorilor
                                                de specialitate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1.
  ..........................................................
  2.
  ..........................................................
  3.
  ..........................................................
  4.
  ..........................................................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

     Data completării CONTRACTANT (OFERTANT)
     ............... (semnătura autorizată)
                                           L.S.    ANEXA - DO 4
    MODEL

                        INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA
        în vederea participării la licitaţia publică pentru adjudecarea
                    execuţiei obiectivului de investiţie
                                 (denumire)
    (forma de licitaţie ................................. )

    1. Părţi contractante (agenţi economici): (denumirea)
    a..................
    b..................
    c..................
    2. Adrese, telefon, telefax a birourilor partenerilor (părţi contractante):
    a..................
    b..................
    c..................
    3. Informaţii privind modul de asociere:
    3.1. Data încheierii asociaţiei: ....................
    3.2. Locul şi data înregistrării asociaţiei .........
    3.3. Activităţi economice ce se vor realiza în comun:
         ................................................
         ................................................
    3.4. Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite: ...........................
    3.5. Condiţii de administrare şi conducere a asociaţiei:
         .......................................................
    3.6. Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate: .........................
    3.7. Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor lichidării ...........................
    3.8. Repartizarea fizică, valorică şi procentuală a lucrărilor preluate de fiecare asociat pentru execuţia obiectivului supus licitaţiei .................
    3.9. Alte clauze ...........................................

    Data completării, CONTRACTANT (OFERTANT)
                                            (Leader al asociaţiei)
                                                 (denumirea)
                                            (semnătura autorizată)
                                                     L.S.

                                            CONTRACTANT (OFERTANT)
                                                   (asociat)
                                                  (denumirea)
                                            (semnătura autorizată)
                                                     L.S.    ANEXA - DO 5
    MODEL

                          CONTRACTANT (OFERTANT)

    LISTA SUBANTREPRENORILOR ŞI/SAU A SUBANTREPRENORILOR DE SPECIALIZARE CARE AU ACCEPTAT ÎN SCRIS PARTICIPAREA LA LICITAŢIA PUBLICĂ PENTRU ADJUDECAREA EXECUŢIEI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE (denumire)

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Categoria de Valoarea Numele şi adresa
 lucrări care lucrărilor subantreprenorilor
 i se (mii lei) şi/sau a
 încredinţează subantreprenorilor
                                                  de specialitate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1.
  .................................................................
  2.
  .................................................................
  3.
  .................................................................
  4.
  .................................................................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


     Data completării CONTRACTANT (OFERTANT)
                                       (semnătura autorizată)
                                               L.S.    ANEXA - DO 6
    MODEL

    CONTRACTANT (OFERTANT)

    INFORMAŢII PRIVIND OBLIGAŢIILE CONTRACTUALE PENTRU ALŢI INVESTITORI


┌─────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬───────────┬──────────────┬───────────┬──────────┐
│ Denumire obiectiv de investiţii │ Valoarea │ Indicele │Valoare │ Valoarea │ Valoarea │ Valoarea │ Durata │ Termen │
│ Contract încheiat (nr./luna/an) │ lucrării │ de │actualizată│ executată │ rămasă de │preconizată │ de │ PIF │
│ Beneficiarul │ contractate │actualizare │a lucrării │ (până la │ executat │a se executa │execuţie │ conform │
│ │ sau în curs │ (conform │ │ luna │ │în următoarele│contractată│ contract │
│ │ de │ indici │ │ anterioară │ │12 luni (Vlce)│ │ │
│ │ contractare │inflaţie CNS│ │ deschiderii│ │ │ │ │
│ │ mil. lei │ │ mil. lei │ licitaţiei)│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ mil. lei │ mil. lei │ mil. lei │ luni │ luna, an │
├─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│A. Lucrări în curs de execuţie │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ din ultimii 5 ani) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. ...................... │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. ...................... │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL A. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│B. Lucrări în curs de contractare│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ x │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. ............................ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ x │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. ............................ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ x │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ............................ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ x │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL B. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL A + B │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴──────────────┴───────────┴──────────┘

        Data completării CONTRACTANT
                                          (semnătura autorizată)
                                                   L.S.    ANEXA - DO 7
    MODEL


    MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI
    Inspecţia de Stat în Construcţii Lucrări Publice, Urbanism
    şi Amenajarea Teritoriului judeţul ............
    Nr......... din ..........

                                      APRECIERE

    Urmare solicitării (denumire solicitant, ............. nr..... din .....) privind participarea la licitaţia publică organizată pentru execuţia obiectivului de investiţie (denumirea obiectivului), în baza documentelor întocmite de noi cu ocazia controalelor efectuate la agentul economic menţionat mai sus, formulăm următoarele aprecieri:

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┐
│Nr. │ Informaţii rezultate din documentele întocmite │ │ │
│crt. │ cu ocazia controalelor efectuate de │ DA │ NU │
│ │ I.S.C.L.P.U.A.T. │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤
│ │ Aferente lucrărilor generale şi similare │ │ │
│ │ executate şi în curs de execuţie din ultimii 5 │ │ │
│ │ ani, şi înregistrate din vina exclusivă a 1 │ │ │
│ │ contractantului: │ │ │
│ │ - Are cazuri de neconformităţi sau defecte care │ │ │
│ 1 │ au condus la refaceri parţiale sau totale ale │ │ │
│ │ lucrărilor. │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤
│ 2 │ - Are cazuri în care neconformităţile au │ │ │
│ │ afectat lucrările de consolidare a terenului de │ │ │
│ │ fundare, a fundaţiilor şi a structurii de │ │ │
│ │ rezistenta. │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤
│ 3 │ - Are cazuri de accidente tehnice, prin │ │ │
│ │ încălcarea normelor tehnice şi a legislaţiei în │ │ │
│ │ vigoare privind calitatea lucrărilor. │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤
│ 4 │ - Are cazuri de respingeri sau amânări de │ │ │
│ │ recepţii preliminare. │ │ │
└─────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┘

                                        INSPECTOR ŞEF


    PRECIZĂRI:
    1. Vor fi menţionate lucrările în cauza şi vor fi descrise sintetic defectele, accidentele, respingeri de recepţii preliminare etc. pentru informarea obiectivă a comisiei de licitaţie.
    2. Nominalizările abaterilor constatate de la calitate vor conţine descrieri sintetice pentru orientarea cât mai obiectivă a comisiei de licitaţie.
    3. Pentru agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în mai multe judeţe, APRECIEREA se va emite de către fiecare inspecţie teritorială a judeţului în care contractantul şi-a desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea, în ultimii 5 ani.


    ANEXA - DO 8
    MODEL

    CONTRACTANT (OFERTANT)

                                     FIŞA
           cu personalul de conducere pentru execuţia lucrării
                      care face obiectul licitaţiei

┌────┬───────────┬────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬──────────┐
│Nr. │ Funcţia │ Studii │ │ │ │ │
│crt.│ │ de │Vechimea în │din care: │ Numărul de │ din │
│ │ │specialitate│specialitate│plafonul │ lucrări │ care: │
│ │ │ │ (ani) │minim de │ similare │ plafonul │
│ │ │ │ │calificare │ executate │ minim │
│ │ │ │ │ (ani) │în calitate │ de │
│ │ │ │ │ │ de │calificare│
│ │ │ │ │ │ conducător │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ │ Şef │ │ │ 10 │ │ 1 │
│ │ şantier │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ │ Şef │ │ │ 8 │ │ 1 │
│ │ şantier │ │ │ │ │ │
│ │ adjunct │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ │Responsabil│ │ │ │ │ │
│ │tehnic cu │ │ │ 8 │ │ - │
│ │execuţia │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴──────────┘

                           CONTRACTANT (OFERTANT)
                           (Semnătura autorizată)
                            L.S.

    Data completării
    (ziua, luna, anul)    ANEXA - DO 9
    MODEL

                  CURRICULUM VITAE

    1. NUMELE ŞI PRENUMELE ...............................................
    2. LOCUL DE MUNCĂ ŞI FUNCŢIA ACTUALA .................................
    3. STUDII DE SPECIALITATE (nivel, profil, denumirea instituţiei absolvite şi anul).............................................
    4. EXPERIENŢA ÎN MUNCĂ (funcţii ocupate, responsabilităţi şi rezultate avute cu nominalizarea lucrărilor executate, pe domenii din construcţii), cu menţionarea în mod expres a lucrărilor similare celei care face obiectul licitaţiei ...................................................................
 .............................................................................
    5. ATESTĂRI, SPECIALIZĂRI, etc...........................................
    6. ALTE INFORMAŢII (considerate utile pentru orientarea cât mai obiectivă a comisiei de licitaţie) ............................

        Data .............. Semnătura .............


    ANEXA - DO 10
    MODEL

    CONTRACTANT (OFERTANT)
    (denumirea)

                INFORMAŢII PRIVIND ASIGURAREA TEHNICĂ

────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea principalelor Asigurate Asigurate
crt. utilaje, echipamente, din dotare de la
      mijloace de transport, U.M. terţi sau
      baze de producţie (buc. - din alte
      (ateliere, depozite, seturi) surse
      spaţii de cazare) şi
      laboratoare propuse de
      contractant ca necesare
      pentru execuţia lucrării,
      rezultate pe baza
      tehnologiilor pe care el..
      urmează să le adopte.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0 1 2 3 4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                       CONTRACTANT (OFERTANT)
                       (Semnătura autorizata)

     Data completării
    (ziua, luna, anul)    ANEXA - DO 11
    MODEL

    CONTRACTANT (OFERTANT)
    (denumire)

    VIZAT
    (denumirea băncii)
    (semnătura autorizata)
        L.S.

            INFORMAŢII PRIVIND SITUAŢIA FINANCIARĂ

    A. Elemente privind evoluţia bonităţii financiare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumire Simbol UM Evoluţia indicatorilor după
crt. indicator datele din bilanţurile
                                             contabile ale exerciţiilor
                                               financiare încheiate
                                                    la data de:
                                                -----------------
                                            31.XII. 31.XII. 31.XII.
                                            ....... ...... .......
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5 6
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Lichiditatea
   patrimonială Lp %

2. Solvabilitatea
   patrimonială Sp %

3. Rata profitului net Rpn %

4. Viteza de rotaţie
   a fondului de
    rulment Vr nr. cicluri
                                     ----------
                                         an
────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    B. Elemente privind capacitatea financiară a contractantului
(ofertantului) - calculată la data de (din bilanţul ultimului an încheiat
sau balanţa de verificare a ultimului semestru încheiat).

    1. TOTAL GENERAL ACTIV - mil.lei ...........................
       din care:
    1.1 Active circulante - TOTAL: mil.lei: ...................
    2. TOTAL GENERAL PASIV - mil.lei ...........................
       din care:
    2.1 Datorii - TOTAL: mil.lei: .............................
    3. Fond de rulment (rd.1.1. - rd.2.1.) TOTAL: mil. lei.......
    4. Depozite bancare - TOTAL: mil.lei .......................
    5. Linie de credite deschise - TOTAL: mil.lei .............
    6. Credite bancare (neconsumate) - TOTAL: mil.lei: .........
    7. Venituri din exploatare - TOTAL: mil.lei: ........... .
    (din activitatea de C + M)
    8. Viteza de rotaţie a fondului de rulment (Vr).

    C. Aprecierea băncii privind participarea la licitaţia publică
organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului
nr. 12/1993 - (se completează şi semnează de conducerea băncii) .........

                        CONTRACTANT (OFERTANT)
                       (semnătura autorizată)
                                 L.S.


    PRECIZĂRI:
    Indicatorii de bonitate au avut în vedere Normele metodologice privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli, aprobate prin Ordinul M.F. nr. 596/26.03.1995.


    ANEXA - DO 12
    MODEL

    CONTRACTANT (OFERTANT)
    (denumire)

                     I. ATESTAREA INFORMAŢIILOR

    1. Subsemnatul [numele şi adresa contractantului (ofertantului)] autorizez prin prezenta orice societate comercială, banca sau societate de consultanţa să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai persoanei juridice achizitoare (numele şi adresa persoanei juridice achizitoare) cu privire la bonitatea firmei noastre.
    2. Scrisori de recomandare din partea unor beneficiari asociaţi, firme de consultanţă, etc. (anexate).
          (denumirea)
    2.1.................
    2.2.................
    3. Subsemnatul înţeleg că se pot cere informaţii suplimentare celor anexate la oferta privind eligibilitatea firmei noastre în numele (numele şi adresa persoanei juridice achizitoare).

          Data completării CONTRACTANT (OFERTANT)
         (ziua, luna, anul) (Semnătura autorizată)
                                                    L.S.    ANEXA - DO 13
    MODEL


    CONTRACTANT (OFERTANT)
    (denumirea şi adresa completa)
    Nr......../(ziua, luna, anul)

    Înregistrat la sediul persoanei
    juridice achizitoare (investitoare)
     Nr.......... /(ziua, luna, anul)

                     SCRISOAREA DE TRANSMITERE A OFERTEI

    Către,
       [denumirea persoanei juridice achizitoare (investitor) şi adresa completă]

    Urmare,
    a. anunţului publicitar apărut în publicaţia (denumirea, seria/fără, numărul şi data apariţiei) privind organizarea licitaţiei publice deschise cu preselecţie;

    b. invitării în scris (numărul şi data scrisorii privind invitaţia de
       participare la etapa a II-a - licitaţiei publice deschise cu preselecţie)
       -------------------------------------------------------------------------
                      licitaţia publică restrânsă


    Noi, (denumirea contractantului) va transmitem alăturat, în cadrul termenului limita comunicat de dumneavoastră, următoarele:
    1. documentul (tipul, seria, numărul, emitent, valoare) privind garanţia de participare la licitaţie, în cuantumul şi forma stabilită de dumneavoastră prin documentele licitaţiei;
    2. coletul sigilat şi inscripţionat în mod vizibil, conţinând oferta noastră, în doua exemplare - original şi copie - care cuprinde documentele solicitate de dumneavoastră (structurate conform cap. IV - Partea a II-a din Normele metodologice).
    3. documentele pentru reconfirmarea calificării, solicitate de persoana juridică achizitoare cu ocazia invitării în scris (numai în cazul licitaţiei publice deschise cu preselecţie - etapa a II-a, dacă este cazul).
    La locul, data şi ora indicată de dumneavoastră pentru deschiderea publică a ofertelor, din partea noastră va participa un reprezentant pe deplin autorizat să ne reprezinte şi să semneze în numele şi pentru firma noastră.
    Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră.

     Cu stimă,
                                    CONTRACTANT (OFERTANT)
     Data completării (semnătura autorizată)
     (ziua, luna, anul) L.S.


    PRECIZĂRI:
    1. Punctele a sau b se vor adapta, funcţie de forma de licitaţie publică adoptată de persoana juridică achizitoare.


    ANEXA - DO 14
    MODEL


    BANCA
    (denumire)

              SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ PENTRU PARTICIPARE
                               LA LICITAŢIE

    Cu privire la licitaţia publică deschisă a obiectivului de investiţie (denumire) ce va avea loc la data ......... garantăm în favoarea persoanei juridice achizitoare (denumire) pentru suma de ................... suma pe care ne angajăm să o plătim la prima dumneavoastră cerere scrisă şi fără alta procedura în cazul că (unitatea ofertanta) se afla într-una din situaţiile următoare:
    - revoca oferta după deschiderea acesteia şi înainte de adjudecare;
    - revoca oferta după adjudecarea execuţiei în favoarea sa;
    - fiind câştigătorul licitaţiei nu semnează contractul şi documentele acestuia în termenul de valabilitate al ofertei;
    - fiind câştigătorul licitaţiei nu constituie garanţia de buna execuţie.
    Prezenta garanţie este valabilă până la data de ............ şi devine nulă în cazul neacceptării ofertei depuse sau dacă licitaţia a fost adjudecată unui alt ofertant.
    Valabilitatea garanţiei poate fi extinsă în cazul în care este necesar, la cererea organizatorului licitaţiei, cu acordul prealabil al ................. (unitate ofertanta) ..........................

            BANCA
    (semnătura autorizată)
           L.S.

    PRECIZĂRI:
    Perioada de valabilitate a garanţiei este minimum egala cu perioada de valabilitate a ofertei.


    ANEXA - DO 15
    MODEL


    CONTRACTANT (OFERTANT)
    (denumirea şi adresa completa)

                                FORMULAR DE OFERTA

    DENUMIREA LUCRĂRILOR CARE FAC OBIECTUL
    LICITAŢIEI PUBLICE ...................

    Către,
    (denumirea persoanei juridice achizitoare)

    Domnilor,
    1. Examinând condiţiile de contractare, memoriile tehnice pe specialităţi, caietele de sarcini, planşele, listele cu cantităţile de lucrări, listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotările (după caz), specificaţiile şi fişele tehnice anexate, pentru execuţia Lucrărilor care fac obiectul licitaţiei publice, subsemnaţii ne oferim să executăm şi să remediem orice defecte apărute, în conformitate cu condiţiile de contractare, pentru valoarea ofertei, exprimată în lei - inclusiv TVA - de: ...........(în litere ), din care (C+M): ........... lei.
    2. Confirmăm că Anexa la Formularul de oferta constituie parte integrantă din Oferta.
    3. În conformitate cu Instrucţiunile pentru contractanţi (ofertanţi) înscrise în Documentele licitaţiei anexăm Garanţia noastră de participare la licitaţie în suma de ................... lei obţinută de la (numele Băncii emitente) şi care are o durata de valabilitate de ..... zile de la termenul limita a depunerii ofertelor (data şi ora limita) stabilit de dumneavoastră.
    4. Ne angajăm, dacă Oferta noastră este acceptată, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea, de la persoana juridică achizitoare a Ordinului de începere, şi să terminăm Lucrările în ..... (în litere) luni calendaristice.
    5. Acceptăm să menţinem aceasta Oferta pentru o durata de valabilitate de ........ zile de la termenul limita a depunerii ofertelor stabilit de dumneavoastră pentru depunerea ei şi care va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea acestei perioade.
    6. Până la încheierea contractului întocmit şi semnat de dumneavoastră, aceasta Oferta, împreună cu acceptarea ei în scris de către dumneavoastră, va constitui un angajament ferm.
    7. Dacă dumneavoastră acceptaţi Oferta noastră pentru execuţia sus-numitelor Lucrări, noi oferim (nu putem oferi) o reducere asupra Ofertei acceptate, exprimată în lei, aşa cum este descrisă în anexa prezentată privind facilităţile financiare asigurate de contractant (ofertant) de: (în litere).
    8. Suplimentar, depunem şi o oferta alternativa ale carei detalii sunt pe un Formular separat de Oferta, marcat în mod clar "alternativa" şi care respecta prevederile Art. 9.28 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 592/1993, republicată în anul 1995 (sau "nu depunem oferta alternativa").
    9. Condiţiile de contractare a lucrărilor cuprinse în documentele licitaţiei, însuşite cu (fără) obiecţiuni fac parte integrantă din oferta.
    Privind condiţiile generale de contractare ANEXA - DLO 1, acestea nu sunt ataşate la oferta, dar sunt însuşite cu/fără divergenţă (iar pentru cazul că sunt puncte de vedere diferite, acestea sunt menţionate în oferta sub forma de divergenţă la condiţiile de contractare).
    Condiţiile suplimentare de contractare - ANEXA - DLO 2, şi condiţiile speciale de contractare ANEXA - DLO 3 sunt anexate la oferta cu/fără divergenţă (iar pentru cazul că sunt puncte de vedere diferite, acestea sunt menţionate sub forma de divergenţă la condiţiile suplimentare şi speciale de contractare).
    10. Am înţeles şi consimţim că nu sunteţi obligaţi să adjudecaţi oferta cu valoarea cea mai scăzută sau oricare alta oferta primită.

    Datată în ziua de ......., luna .........., anul.........
    Semnătura ...................în calitate de ................... legal autorizat să semneze ofertele pentru şi în numele .....(denumirea societăţii contractante)......
    (CU MAJUSCULE)


    ANEXA - DO 16
    MODEL


    CONTRACTANT (OFERTANT)
    (denumire)

                       ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

    1. Valoarea maximă a Lucrărilor
       subcontractanţilor ................... (% din valoarea ofertei)

    2. Valoarea garanţiei de bună
       execuţie ............................. (% din valoarea ofertei)

    3. Perioada de garanţie de
       bună execuţie ...........................(luni calendaristice)

    4. Perioada de mobilizare
       (durata de la data primirii
       ordinului de începere a
       lucrărilor până la data
       începerii execuţiei) .................... (zile calendaristice)

    5. Termenul pentru emiterea
       ordinului de începere a
       lucrărilor (de la data
       semnării contractului) .................. (zile calendaristice)

    6. Penalizări pentru întârzieri
       ale termenelor intermediare şi
       a termenului final de execuţie ......... (% pe zi întârziere din
                                                valoarea realizată)
    7. Limita maximă a penalizărilor ...........(% din valoarea ofertei)

    8. Valoarea minimă a asigurărilor ......... (% din valoarea ofertei)

    9. Facilităţi oferite (cuantificarea
       valorică a acestora) ....................(lei)

    10. Perioada de remediere a
        defectelor ............................. (zile calendaristice)

    11. Limita maximă a reţinerilor
        din situaţiile de plata lunare
        (garanţii, avansuri, etc.) .......(% din situaţiile de plata lunare)

    12. Cheltuieli indirecte %

    13. Profit %

         DATA ........... CONTRACTANT (OFERTANT)
                                         (semnătura autorizată)
                                             L.S.    ANEXA - DO 17
    MODEL

    CONTRACTANT (OFERTANT)
    (denumire)

                        FACILITĂŢILE OFERITE
                     de contractant (ofertant)

─────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Specificarea facilităţilor Cuantificarea Argumentele
crt. în expresie pentru
                                    valorică susţinerea
                                  - mii lei - facilităţilor
                                                     declarate
─────────────────────────────────────────────────────────────────
 0 1 2 3
─────────────────────────────────────────────────────────────────
 1........................... ................ ...............
 2........................... ................ ...............
    ......................... ................ ...............
─────────────────────────────────────────────────────────────────

        Data completării: CONTRACTANT (OFERTANT)
       (ziua, luna, anul) (semnătura autorizată)
                                                         L.S.


    PRECIZĂRI:
    1. Se vor indica, pentru fiecare facilitate nominalizată, poziţiile din devizele oferta afectate, şi după caz, se vor anexa documentele necesare pentru atestarea informaţiilor.


    ANEXA - DO 18
    MODEL

    CONTRACTANT (OFERTANT)

                                  FIŞA
     de informare privind lucrările similare realizate (puse în funcţiune),
     ca natura şi complexitate cu obiectivul de investiţii supus licitaţiei

    1. Denumirea lucrării şi beneficiarul (adresa) ...........................
    2. Principalele date tehnice ale lucrării,
       relevante ca fiind similară cu obiectivul
       de investiţii supus licitaţiei ...........................
    3. Numărul şi data contractului ...........................
    4. Calitatea de executant (antreprenor general,
       asociat sau subantreprenor) ..........................
    5. Valoarea contractată:
       - iniţială ..........................
       - actualizată la data întocmirii ofertei ..........................
       - valoarea finala cu care s-a realizat
          investiţia ..........................
    6. Durata de execuţie:
       - contractată - luni- termen PIF ..........................
       - efectiv realizată - luni - PIF
       - motivul decalării termenului
         contractat pe baza de acte adiţionale
         încheiate cu beneficiarul ...........................
    7. Numărul şi data procesului verbal de
       recepţie preliminară al lucrării ...........................
    8. Principalele remedieri şi completări
       înscrise în procesul verbal de recepţie
      (natura acestora) ...........................
    9. Dacă au fost litigii privind execuţia
       contractului, natura acestora şi modul
       de soluţionare ...........................
    10. Alte aspecte relevante ...........................

                             CONTRACTANT (OFERTANT)
                             (Semnătura autorizată)


    Precizare:
    Fişa se întocmeşte pentru fiecare lucrare similară ca natura şi complexitate cu lucrarea supusă licitaţiei, terminată (recepţionată în ultimii 5 ani, şi a carei valoare este egala sau mai mare decât plafonul de calificare stabilit prin documentele licitaţiei).


    ANEXA - DO 19
    MODEL

    MINISTERUL FINANŢELOR
    D.G.F.P.C.F.S. a judeţului .........
    Administraţia Financiară
    Nr......... Data .........

                              CERTIFICAT

    Urmare cererii nr......... /199....., se certifică că S.C......................, cod fiscal .........../ cu sediul în .................. str.................. nr. ....... nu are/are impozite şi taxe neplătite la termenele legale de plata către bugetul de stat şi bugetele locale, la data de ...........*).
    Se eliberează prezentul certificat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 12/1993 - republicată în 1995, privind achiziţionarea de bunuri şi investiţii.

          DIRECTOR

──────────
    *) 30 a lunii precedente eliberării certificatului.
──────────


    ANEXA - DO 20
    MODEL

    MINISTERUL MUNCII ŞI
    PROTECŢIEI SOCIALE
    D.M.P.S. a
    judeţului ...........

                          CERTIFICAT

    Urmare cererii nr............. /199.. , se certifica că S.C .................., cod fiscal ................. cu sediul ................. în ........... str.............. nr....... nu are/are restanţe în plata contribuţiei pentru asigurările sociale de stat, la data de ...........*).
    Se eliberează prezentul certificat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 12/1993 - republicată în 1995, privind achiziţionarea de bunuri şi investiţii.

                DIRECTOR

──────────
    *) 30 a lunii precedente eliberării certificatului.
──────────


    ANEXA - DLO 1

    CAP. 5

                CONDIŢII GENERALE DE CONTRACTARE

    Contractul pentru execuţia investiţiilor este actul juridic încheiat prin acordul de voinţa între cele doua părţi - persoana juridică achizitoare şi contractantul (antreprenorul) în favoarea căruia s-a adjudecat investiţia publică.
    Prevederile contractului se supun legislaţiei în vigoare în România.

    CAP. 1
    Documentele contractului

    ART. 1.1.
    Toate documentele contractului se întocmesc în limba română.
    ART. 1.2
    Natura şi volumul lucrărilor se precizează în anexele contractului.
    Oferta adjudecată face parte integrantă din contract.
    Aceasta trebuie să fie, corecta şi completa. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.
    După acceptarea ofertei sale, contractantul (antreprenorul) va prezenta persoanei juridice achizitoare, spre aprobare, graficul de eşalonare valorică a resurselor financiare necesare execuţiei lucrărilor, corelate cu graficul de execuţie a lucrărilor conform ordinei tehnologice de execuţie.
    ART. 1.3
    Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate va fi pusă de persoana juridică achizitoare, fără plata, la dispoziţia contractantului (antreprenorului) în patru exemplare, la termenele din contract stabilite prin graficul general de realizare a investiţiilor.
    ART. 1.4
    Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurători (ataşamentele) şi alte documente pe care contractantul (antreprenorul) trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de proiectant vor fi puse la dispoziţia acestuia de către contractant (antreprenor), la cererea şi la termenele precizate în anexele contractelor.
    Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite în alte scopuri decât cele stabilite în contract şi trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
    ART. 1.5.
    În caz de ambiguităţi sau discrepanţe între documentele contractului, prioritate vor avea, în ordine: prevederile formularului de contract, condiţiile speciale, condiţiile suplimentare şi condiţiile generale de contractare şi apoi alte documente ce fac parte din contract.
    ART. 1.6.
    Dacă şi în acest caz mai rămân ambiguităţi sau discrepanţe între documentele care fac parte din contract, acestea vor fi clarificate de persoana juridică achizitoare, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru contractant (antreprenor).
    Dacă respectarea instrucţiunilor persoanei juridice achizitoare atrage după sine cheltuieli din partea contractantului (antreprenorului), persoana juridică achizitoare va plăti aceste sume.
    ART. 1.7
    Un exemplar din documentaţia predată contractantului (antreprenorului) va fi ţinut de acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de persoana juridică achizitoare, la cererea acestora.
    ART. 1.8
    Dacă persoana juridică achizitoare nu emite în timp util planuri sau dispoziţii suplimentare care să conţină detalii, ordine, instrucţiuni sau aprobări, contractantul (antreprenorul) va notifica persoanei juridice achizitoare prin scrisori, ori de câte ori este posibil ca acestea pot să producă întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor.
    Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
    ART. 1.9
    În cazul în care, datorită unor reţineri sau greşeli ale persoanei juridice achizitoare, acesta nu emite la timp detaliile de execuţie sau dispoziţiile cerute şi ca urmare contractantul (antreprenorul) înregistrează întârzieri şi cheltuieli suplimentare, contractantului (antreprenorului) i se vor plăti aceste cheltuieli, iar perioada de execuţie a lucrărilor va fi prelungită corespunzător.

    CAP. 2
    Contractantul (antreprenorul) şi contractanţii de specialitate (subantreprenorii)

    ART. 2.1
    Contractantul (antreprenorul) trebuie să execute toate lucrările prevăzute în contract.
    În cazul în care părţi din lucrarea ce se contractează se executa în subantrepriză, contractantul (antreprenorul) trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista contractanţilor de specialitate (subantreprenorilor de specialitate) şi lucrările pe care aceştia le vor executa.
    ART. 2.2
    Pe parcursul execuţiei lucrărilor, contractantul (antreprenorul) este obligat să comunice, la cererea persoanei juridice achizitoare, datele de recunoaştere ale contractanţilor de specialitate (subantreprenorilor) săi.
    ART. 2.3
    Contractantul (antreprenorul) va transmite părţi de lucrare contractantului de specialitate (subantreprenorului) numai în condiţiile în care el le-a contractat.
    ART. 2.4
    Contractantul de specialitate (subantreprenorul) se va angaja faţă de contractant (antreprenor) cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul (antreprenorul) le are faţă de persoana juridică achizitoare, conform condiţiilor contractului. Contractantul de specialitate (subantreprenorul) îl va despăgubi pe contractant (antreprenor) în legătura cu aceste obligaţii, precum şi pentru cereri şi reclamaţii, daune-interese, taxe şi cheltuieli de orice fel care decurg sau apar în legătura cu acestea sau în legătura cu orice neîndeplinire a obligaţiilor şi responsabilităţilor contractuale.
    ART. 2.5
    Contractantul de specialitate (subantreprenorul) va despăgubi pe contractant (antreprenor) pentru orice neglijenţa sau dăuna produsă de angajaţii săi prin folosirea utilajelor de construcţii şi a unor lucrări provizorii puse la dispoziţie de contractant (antreprenor) pentru realizarea contractului.
    ART. 2.6
    Angajarea forţei de muncă pe baza de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

    CAP. 3
    Obligaţiile contractuale

    ART. 3.1
    Înainte de prezentarea ofertei, contractanţii (antreprenorii) vor examina amplasamentul şi împrejurimile acestuia şi vor obţine toate informaţiile necesare cu privire la: configuraţia terenului (inclusiv condiţiile hidrologice, subterane şi climatice), volumele de lucrări, materialele necesare pentru realizarea lucrărilor, posibilitatea de acces la amplasament, spaţiile de cazare de care vor avea nevoie, riscurile, situaţiile neprevăzute şi alte circumstanţe care pot influenta oferta.
    ART. 3.2
    Contractantul (antreprenorul) va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, inclusiv pentru supraveghere, materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor.
    Contractantul (antreprenorul) îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.
    ART. 3.3
    Contractantul (antreprenorul), prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obţină garantarea din partea unei bănci pentru o suma care reprezintă garanţia de buna execuţie a contractului. Persoana juridică achizitoare va aproba conţinutul scrisorilor de garanţie şi pe garanţi.
    ART. 3.4
    Contractantul (antreprenorul) căruia i s-a adjudecat lucrarea este obligat să depună o garanţie în scopul asigurării persoanei juridice achizitoare şi finanţatorului de realizarea în termen a lucrării şi de calitatea convenită prin contract şi anexele acestuia. Cuantumul garanţiei de buna execuţie se stabileşte de persoana juridică achizitoare şi finanţator şi reprezintă un anumit procent din valoarea lucrărilor.
    ART. 3.5
    Dacă părţile convin ca garanţia să se constituie prin înscrisuri de valoare (titluri şi valori), acestea vor fi păstrate şi contabilizate de către persoana juridică achizitoare în mod distinct faţă de averea sa.
    ART. 3.6
    Garanţia de buna execuţie acoperită cu o scrisoare de garanţie bancară este acceptată chiar şi în situaţia în care se prevede ca antreprenorul să depună garanţia în alta forma.
    Admisibilă este, de asemenea, depunerea garanţiei sub forma unor valori de schimb (poliţe, cambii, creanţe, bonuri de tezaur, titluri de stat); nu se admit, drept garanţie, acţiuni ale societăţilor comerciale şi nu se admite nici amanetarea sau ipotecarea unor bunuri ale contractantului (antreprenorului).
    ART. 3.7
    În sensul art. 3.5 şi 3.6 contractantul (antreprenorul) poate alege modul de constituire a garanţiei dintre toate modalităţile admise.
    ART. 3.8
    În cazul garanţiei de buna execuţie sub forma de scrisoare de garanţie, admiterea acesteia este condiţionată de recunoaşterea prealabilă a solvabilităţii emitentului.
    ART. 3.9
    Prin depunerea de valori de schimb se pot constitui garanţii numai dacă ele sunt în situaţia de a putea fi schimbate în bani la prezentare şi dacă cel puţin unul din ceilalţi garanţi ai hârtiilor de schimb este recunoscut de către persoana juridică achizitoare ca solvabil şi garant pentru toată suma fixată drept garanţie. La înţelegerea părţilor, înscrisurile reprezentând valorile de schimb pot fi depuse spre păstrare temporară de către persoana juridică achizitoare.
    ART. 3.10
    Dacă garanţia se constituie din depuneri lichide, suma va fi depusa la o banca agreată de persoana juridică achizitoare într-un cont închis asupra căruia nu pot fi dispuse plăţile în comun. Dobânzile revin contractantului (antreprenorului).
    ART. 3.11
    Dacă se convine ca suma stabilită drept garanţie să fie constituită prin reţineri succesive din plata cuvenită pentru facturile parţiale, aceste reţineri nu vor depăşi cuantumul din suma de plata stabilit prin condiţiile speciale de contractare şi vor fi efectuate până la completarea garanţiei. Sumele astfel reţinute vor fi comunicate la o banca, agreată de ambele părţi, - contractant (antreprenor) şi persoana juridică achizitoare - şi se vor consemna într-un cont distinct. În acest scop, transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reţinerii. Persoana juridică achizitoare trebuie să dispună ca banca să înştiinţeze pe contractant (antreprenor) de vărsământul efectuat, precum şi de destinaţia lui.
    ART. 3.12
    Contractantul (antreprenorul) trebuie să constituie garanţia de buna execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit aceasta obligaţie, persoana juridică achizitoare poate să retina contractantului (antreprenorului) garanţia de participare la licitaţie.
    ART. 3.13
    Utilizarea garanţiei de buna execuţie se face în conformitate cu dispoziţiile legale.
    ART. 3.14
    Persoana juridică achizitoare trebuie să restituie contractantului (antreprenorului) garanţia la termenul fixat, cel mai târziu la expirarea duratei garanţiei de buna execuţie, dacă acesta nu a ridicat până la acea data pretenţii asupra ei. Atât timp însă cât pretenţiile ridicate în termen nu s-au rezolvat, persoana juridică achizitoare poate retine o parte corespunzătoare din valoarea garanţiei, în limita prejudiciului creat.
    ART. 3.15
    Contractantul (antreprenorul) garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.
    ART. 3.16
    La lucrările la care se fac încercări, se considera calitatea probei îndeplinite atât timp cât rezultatele se înscriu în toleranţele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
    ART. 3.17
    Perioada garanţiei de buna execuţie pentru lucrările de construcţii-montaj, se stabileşte de comun acord de părţile contractate prin condiţiile speciale de contractare, dar nu poate fi mai mica decât cea stabilită prin dispoziţiile legale. Pentru echipamentele şi utilajele tehnologice perioada de garanţie este cea precizată de producător prin cartea tehnica. Perioada de garanţie începe cu data recepţiei la terminarea lucrărilor şi se termina cu data recepţiei finale.
    ART. 3.18
    Contractantul (antreprenorul) răspunde, potrivit obligaţiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării şi, după îndeplinirea acestui termen, pe toată durata de existenta a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi execuţie în vigoare la data realizării ei.
    ART. 3.19
    Persoana juridică achizitoare are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului. Acestuia i se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se facă publice secrete ale contractantului (antreprenorului). Informaţiile secrete, precum şi documentaţiile secrete vor fi considerate de persoana juridică achizitoare drept confidenţiale.
    ART. 3.20
    Persoana juridică achizitoare este autorizata să emită dispoziţiile pe care le considera necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor contractantului (antreprenorului). Dispoziţiile se adresează în principiu numai contractantului (antreprenorului) şi responsabilului tehnic cu execuţia lucrărilor, cu excepţia cazurilor în care trebuie intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Persoanei juridice achizitoare trebuie să i se comunice numele responsabilului tehnic cu execuţia lucrărilor, atestat tehnico-profesional, care va verifica lucrările din partea contractantului (antreprenorului).
    Dacă contractantul (antreprenorul) considera că dispoziţiile persoanei juridice achizitoare sunt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispoziţiile primite, în afară cazului în care ele contravin prevederilor legale.
    Dacă prin executarea dispoziţiilor se creează dificultăţi în execuţie, care generează costuri suplimentare, acestea vor fi rezolvate pe cheltuiala persoanei juridice achizitoare.
    ART. 3.21
    În cazul în care, pe parcursul lucrărilor, contractantul (antreprenorul) se va confrunta cu alte condiţii decât cele prevăzute în contract, persoana juridică achizitoare va consemna acest lucru şi va plăti cheltuielile suplimentare.
    ART. 3.22
    Trasarea axelor principale, bornelor de referinţa, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la dispoziţia contractantului (antreprenorului), precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt în sarcina persoanei juridice achizitoare. Contractantul (antreprenorul) este răspunzător de trasarea corecta a lucrărilor faţă de reperele date de persoana juridică achizitoare.
    Erorile intervenite pe parcursul execuţiei lucrării vor fi corectate de contractant (antreprenor), pe cheltuiala sa, cu condiţia ca aceste erori să nu se bazeze pe date incorecte furnizate în scris de proiectant.
    Pentru verificarea trasării de către proiectant, contractantul (antreprenorul) este obligat să protejeze şi să păstreze cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
    ART. 3.23
    Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia contractantului (antreprenorului) de către persoana juridică achizitoare pentru executarea contractului sunt hotărâtoare.
    Contractantul (antreprenorul) are obligaţia să verifice documentele primite şi să înştiinţeze pe persoana juridică achizitoare cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.
    ART. 3.24
    Contractantul (antreprenorul) are obligaţia să execute lucrarea, în termenii contractului, pe proprie răspundere. Pentru aceasta, el trebuie să respecte documentaţia de execuţie şi reglementările tehnice în construcţii. De asemenea, are obligaţia de a conduce execuţia lucrării contractate şi de a veghea asupra menţinerii ordinii la locul unde îşi desfăşoară activitatea.
    Contractantul (antreprenorul) are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu contractanţii de specialitate (subantreprenorii).
    Contractantul (antreprenorul) este răspunzător faţă de persoana juridică achizitoare pentru respectarea de către contractanţii de specialitate (subantreprenorii) săi a prevederilor şi obligaţiilor legale şi profesionale.
    ART. 3.25
    Partenerii de contract răspund, fiecare, pentru greşelile proprii, precum şi pentru cele ale reprezentanţilor lor legali şi ale persoanelor fizice şi juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin.
    ART. 3.26
    Dacă în legătura cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o dăuna unui terţ, părţile contractante răspund solidar conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între parteneri a cuantumului răspunderii pentru dăuna provocată, se va tine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă dăuna produsă terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de persoana juridică achizitoare în forma în care ea a fost aplicată, atunci persoana juridică achizitoare poarta singur răspunderea, numai dacă contractantul (antreprenorul) l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.
    ART. 3.27
    Contractantul (antreprenorul) este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din vina proprie.
    ART. 3.28
    În cazul în care contractantul (antreprenorul) are dubii cu privire la modul de execuţie a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părţilor de construcţie, utilaje tehnologice, etc., livrate de persoana juridică achizitoare, precum şi cu privire la lucrările executate de alţi agenţi economici, atunci el trebuie să-şi comunice obiecţiile, în scris, persoanei juridice achizitoare, imediat şi pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Persoana juridică achizitoare rămâne răspunzătoare pentru informaţiile, dispoziţiile şi livrările sale.
    ART. 3.29
    Contractantul (antreprenorul) trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către persoana juridică achizitoare. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrărilor datorită iernii şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.
    ART. 3.30
    Persoana juridică achizitoare are obligaţia să-şi procure toate autorizaţiile şi avizele prevăzute de lege, precum şi regulamentele care să-i permită realizarea investiţiei în cauza.
    ART. 3.31
    În cazul în care persoana juridică achizitoare îşi asuma rolul de contractant şi furnizor, el are obligaţia să asigure menţinerea unei activităţi coordonate pe şantier a agenţilor economici care cooperează la realizarea lucrărilor.
    ART. 3.32
    Pe parcursul executării lucrărilor, persoana juridică achizitoare are dreptul să dispună, în scris:
    a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
    b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
    c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
    În cazul neexecutării de către contractant (antreprenor) a dispoziţiilor de mai sus, persoana juridică achizitoare poate să angajeze şi să plătească altor contractanţi (antreprenori) executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens contractantul (antreprenorul), cheltuielile aferente urmând să fie suportate de contractant (antreprenor) prin recuperarea de către persoana juridică achizitoare de la acesta, conform legii.
    ART. 3.33
    În cazul în care, în timpul execuţiei lucrărilor, pe amplasament se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, contractantul (antreprenorul) este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectiva şi să comunice persoanei juridice achizitoare, organelor de poliţie şi comisiei monumentelor istorice descoperirea lor.
    ART. 3.34
    În timpul desfăşurării lucrărilor, contractantul (antreprenorul) are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusul de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
    La terminarea lucrărilor, contractantul (antreprenorul) va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţii, surplusuri de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.
    ART. 3.35
    Contractantul (antreprenorul) trebuie să obţină, pe propria cheltuiala, toate avizele şi aprobările şi să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor de baza şi provizorii, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.
    Persoana juridică achizitoare va restitui contractantului (antreprenorului) toate aceste sume în urma confirmării de către aceasta.
    ART. 3.36
    Dacă nerespectarea de către contractant (antreprenor) a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale unor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru persoana juridică achizitoare, acesta va fi despăgubit de contractant (antreprenor) cu suma cuvenită.
    ART. 3.37
    Înainte de începerea lucrărilor, contractantul (antreprenorul) se va asigura pentru orice dăuna, pierdere sau prejudiciu ce pot interveni asupra unor mijloace sau persoane.
    Aceasta asigurare se va încheia cu o agenţie de asigurare pentru valoarea declarată de contractant (antreprenor).
    Asigurarea va cuprinde toate riscurile privind: lucrările executate, utilajele şi instalaţiile de lucru, utilajele şi echipamentele tehnologice cu montaj, materialele în stoc, daunele către terţe persoane, asigurarea personalului propriu, precum şi al proiectantului, al consultantului, al investitorului, implicaţi în execuţia investiţiei şi nominalizaţi.
    Aceste prime de asigurare vor fi cuprinse în valoarea ofertei la cap. "Cheltuieli indirecte".
    Asigurările a scopul de a proteja investiţia şi investitorul de eventualele pagube ce ar putea bloca din punct de vedere financiar, finalizarea lucrării.
    ART. 3.38
    Contractantul (antreprenorul) va asigura personalul împotriva accidentelor prin intermediul unei agenţii de asigurare.
    Contractantul (antreprenorul) va prezenta persoanei juridice achizitoare, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare sau recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
    ART. 3.39
    Contractantul (antreprenorul) are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de aceştia. El va solicita subantreprenorilor să prezinte persoanei juridice achizitoare, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
    ART. 3.40
    Persoana juridică achizitoare nu va fi responsabilă pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de contractant (antreprenor), cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei juridice achizitoare, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

    CAP. 4
    Forţa de muncă

    ART. 4.1
    Contractantul (antreprenorul) va îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forte de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate.

    CAP. 5
    Materialele şi execuţia lucrărilor propriu-zise

    ART. 5.1
    Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie, urmând a fi supuse periodic la diverse probe pe care proiectantul sau persoana juridică achizitoare le va solicita.
    Contractantul (antreprenorul) va asigura, la cerere, manopera, instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.
    ART. 5.2
    Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de contractant (antreprenor), dacă acesta este prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile fiind suportate de persoana juridică achizitoare.
    ART. 5.3
    Probele neprevăzute şi comandate de persoana juridică achizitoare pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în opera vor fi suportate de contractant (antreprenor), dacă se dovedeşte ca materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.
    În caz contrar, persoana juridică achizitoare va suporta aceste cheltuieli.
    ART. 5.4
    Persoana juridică achizitoare, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale, prefabricate etc.
    ART. 5.5
    Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea proiectantului, contractantul (antreprenorul) asigurând posibilitatea acestuia să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Contractantul (antreprenorul) va anunţa pe proiectant ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Proiectantul va participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor de mai sus.
    Contractantul (antreprenorul) va dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia persoanei juridice achizitoare, şi va reface aceasta parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constata că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de persoana juridică achizitoare, iar în caz contrar, de contractant (antreprenor).
    ART. 5.6
    Persoana juridică achizitoare trebuie să pună la dispoziţia contractantului (antreprenorului), în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plata, următoarele:
    a) suprafeţele de teren necesare pentru depozite şi locuri de muncă pe şantier;
    b) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;
    c) racordurile pentru utilităţi (apa, gaz, energie, canalizare etc.) până la limita amplasamentului şantierului.
    Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suporta de către contractant (antreprenor). În cazul mai multor contractanţi (antreprenori), costurile se suporta proporţional de către aceştia.
    ART. 5.7
    În cazul în care contractantul (antreprenorul) se considera stânjenit în desfăşurarea normală a activităţii, el trebuie să informeze în scris persoana juridică achizitoare cu privire la aceasta stare. Dacă neglijează să facă aceasta informare, el are dreptul de a invoca efectele unei astfel de situaţii, numai dacă este evident şi poate fi dovedit faptul că persoana juridică achizitoare cunoaşte situaţia şi consecinţele pentru activitatea contractantului (antreprenorului).
    ART. 5.8
    Termenul de execuţie poate fi prelungit dacă stânjenirea activităţii se datorează următoarelor cauze:
    a) cele generate de persoana juridică achizitoare;
    b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramura la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului (antreprenorului) sau ca urmare a unor evenimente similare petrecute la un agent economic care este un furnizor al contractantului (antreprenorului);
    c) datorită forţei majore recunoscută de autoritatea legală sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru contractant (antreprenor).
    d) influenta factorilor climatici care împiedica respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare, a prevederilor din caietele de sarcini.
    e) calamitaţi naturale recunoscute de autoritatea legală.
    ART. 5.9
    Decalarea termenului contractual va fi calculată, luând în considerare perioada de întrerupere sau întârziere datorită stânjenirii lucrărilor, adăugându-se o durata suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrarea în ritmul normal, precum şi, dacă este cazul, de eventuale întârzieri provocate de intrarea neprevăzută într-un sezon nefavorabil executării lucrărilor de construcţii.
    ART. 5.10
    La dispoziţia scrisă a persoanei juridice achizitoare, contractantul (antreprenorul) va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi a acestora pe o durata şi în modul în care persoana juridică achizitoare considera necesar. Pe timpul suspendării, contractantul (antreprenorul) va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune persoana juridică achizitoare.
    Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de contractant (antreprenor) vor fi plătite de persoana juridică achizitoare.
    ART. 5.11
    Dacă motivele stânjenirii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite.

    CAP. 6
    Începerea lucrărilor şi întârzieri în execuţie

    ART. 6.1
    Lucrările trebuie să fie începute la termenul stabilit în contract, derulate conform graficului general de realizare a lucrărilor şi terminate la termenul stabilit. Termenele intermediare prevăzute în graficele de execuţie se considera termene contractuale dacă au fost definite ca atare în condiţiile speciale de contractare.
    ART. 6.2
    Contractantul (antreprenorul) trebuie să notifice persoanei juridice achizitoare (investitorului) şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.
    ART. 6.3
    Dacă şantierul nu este dotat în mod corespunzător şi suficient cu utilaje, schele, eşafodaje, cofraje, materiale sau prefabricate sau dacă forţa de muncă este insuficienta pentru a asigura ritmul convenit, persoana juridică achizitoare va cere contractantului (antreprenorului) să ia măsurile necesare pentru a se putea respecta termenul realizării contractului.
    ART. 6.4
    Dacă contractantul (antreprenorul) întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau nu-şi îndeplineşte îndatoririle de la pct. 6.3, persoana juridică achizitoare este îndreptăţit să-i fixeze contractantului (antreprenorului) un termen până la care activitatea să între în normal şi să-l avertizeze că, în caz de neconformare, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.
    ART. 6.5
    Contractantul (antreprenorul) va prezenta, la cererea persoanei juridice achizitoare, după semnarea contractului, graficului de execuţie de detaliu alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. Dacă, după opinia persoanei juridice achizitoare, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de realizare a lucrărilor, la cererea persoanei juridice achizitoare, contractantul (antreprenorul) va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la termenul prevăzut în contract.
    Prezentarea şi aprobarea graficului revizuit nu-l vor scuti pe contractant (antreprenor) de nici una din îndatoririle contractuale.
    ART. 6.6
    Persoana juridică achizitoare va pune la dispoziţia contractantului (antreprenorului) suprafaţa de teren libera de orice sarcini, necesară desfăşurării activităţii de şantier.
    Dacă contractantul (antreprenorul) constata întârzieri în preluarea terenului şi suporta cheltuieli suplimentare din cauza persoanei juridice achizitoare, la cerere, persoana juridică achizitoare îi va acorda o prelungire a duratei de execuţie a lucrărilor şi va acoperi cheltuielile suplimentare.
    ART. 6.7
    Persoana juridică achizitoare va suporta toate cheltuielile şi taxele pentru dreptul de a utiliza temporar alte terenuri decât cele prevăzute la art. 6.6, terenuri pentru lucrări provizorii şi pentru accesul în şantier.
    ART. 6.8
    Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este în culpa unuia din partenerii de contract, partea în culpa va plăti celelalte părţi penalităţi şi despăgubiri care sunt stabilite în condiţiile speciale de contractare.
    Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpa a intrat în întârziere.
    ART. 6.9
    La terminarea lucrărilor, contractantul (antreprenorul) va notifica persoanei juridice achizitoare că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, persoana juridică achizitoare convoacă comisia de recepţie.
    Pe baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, persoana juridică achizitoare va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constata că sunt lipsuri şi deficiente, acestea vor fi aduse la cunoştinţa contractantului (antreprenorului), stabilindu-se şi termenele necesare pentru terminare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o noua solicitare a contractantului (antreprenorului), persoana juridică achizitoare va convoca comisia de recepţie.
    Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute, persoana juridică achizitoare va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.

    CAP. 7
    Remedieri în perioada de garanţie

    ART. 7.1
    Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei, la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finala.
    ART. 7.2
    Contractantul (antreprenorul) are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile a căror cauza este nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala sa în urma unei notificări transmise de către persoana juridică achizitoare.
    ART. 7.3
    Dacă defecţiunile nu se datorează neglijenţei sau lipsurilor contractantului (antreprenorului), lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

    CAP. 8
    Modificări, suplimentari, omisiuni

    ART. 8.1
    Persoana juridică achizitoare va face modificări cu respectarea prevederilor tehnice în vigoare, a dimensiunilor, calităţii sau cantităţii lucrărilor sau a unei părţi a acestora, privind:
    a) mărirea sau micşorarea cantităţii oricărei lucrări incluse în contract;
    b) renunţarea la o lucrare sau o parte din lucrare;
    c) schimbarea caracterului sau calităţii lucrării;
    d) modificarea nivelurilor, poziţiilor şi dimensiunilor oricărei părţi din lucrare;
    e) executarea de lucrări suplimentare de orice fel, necesare pentru terminarea obiectelor prevăzute în contract.
    Orice modificare nu va vicia sau anula contractul iar valoarea tuturor acestor modificări va fi luată în considerare la stabilirea valorii finale.
    ART. 8.2
    În cazul în care cantitatea de lucrări real executată în cadrul unui articol este diferită faţă de cantitatea înscrisă în listele de cantităţi de lucrări, plata lucrărilor va fi făcută la preţurile unitare contractate.
    ART. 8.3
    În cazul în care apar lucrări suplimentare avizate de proiectant şi persoana juridică achizitoare pentru care contractul nu conţine preţuri unitare, se vor aplica preţurile unitare stabilite de comun acord de către persoana juridică achizitoare şi contractant (antreprenor).
    ART. 8.4
    Dacă în contract s-a prevăzut că persoana juridică achizitoare efectuează unele servicii prin forte proprii, persoana juridică achizitoare va putea face scăzăminte pentru serviciile făcute de el contractantului (antreprenorului), convenite cu acesta.
    ART. 8.5
    Dacă prin modificarea proiectului sau prin dispoziţia persoanei juridice achizitoare se schimba condiţiile în care s-au stabilit preţurile în contract, trebuie să se convină preţuri noi care să ţină seama de plusuri sau minusuri de costuri rezultate ca urmare a modificărilor. Noile preţuri trebuie să fie convenite înainte de executarea lucrărilor.
    ART. 8.6
    Dacă persoana juridică achizitoare cere o lucrare care nu este prevăzută în contract, contractantul (antreprenorul) are dreptul la o plata suplimentară. Contractantul (antreprenorul) trebuie să-şi ridice pretenţiile în faţă persoanei juridice achizitoare să convină asupra preţului înainte de începerea lucrării respective.
    Preţul propus trebuie să se alinieze modului şi condiţiilor în care s-au calculat preţurile unitare şi să conţină toate cheltuielile pe care urmează să le suporte, inclusiv riscul.
    ART. 8.7
    Lucrările executate de contractant (antreprenor) în afară celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia persoanei juridice achizitoare, precum şi cele care nu respecta prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a persoanei juridice achizitoare, nu vor fi plătite contractantului (antreprenorului). Contractantul (antreprenorul) trebuie să înlăture aceste lucrări într-un termen stabilit cu persoana juridică achizitoare (investitorul). De asemenea el răspunde în faţa persoanei juridice achizitoare toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Aceste lucrări vor fi plătite contractantului (antreprenorului) numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei persoanei juridice achizitoare, în care caz vor fi notificate imediat.

    CAP. 9
    Materiale, utilaje şi echipamente necesare procesului tehnologic de execuţie, lucrări provizorii

    ART. 9.1
    Utilajele de construcţii, sculele, dispozitivele, lucrările provizorii şi materialele prevăzute de contractant (antreprenor) ca fiind necesare la execuţia lucrărilor nu vor fi retrase din şantier fără acordul scris al persoanei juridice achizitoare. Persoana juridică achizitoare nu va refuza acordul sau în mod nejustificat.
    ART. 9.2
    La terminarea lucrărilor, contractantul (antreprenorul) va îndepărta din şantier toate utilajele de construcţii şi lucrările provizorii menţionate la punctul 9.1, precum şi orice materiale aprovizionate şi nefolosite.
    ART. 9.3
    Persoana juridică achizitoare nu va fi răspunzătoare pentru avarierea sau pierderea utilajelor, sculelor şi dispozitivelor de construcţii şi a lucrărilor temporare cu excepţia celor prevăzute în capitolul "Riscuri speciale".
    ART. 9.4
    Înlocuirea oricărui material prevăzut în contract cu altul similar se va face numai cu acordul scris al proiectantului şi persoanei juridice achizitoare.

    CAP. 10
    Măsurători

    ART. 10.1
    Contractantul (antreprenorul) îşi va redacta facturile şi situaţiile de lucrări, respectând poziţia articolelor, codul şi denumirea lor, precum şi celelalte documente ale contractului.
    Caietele de măsurători (ataşamentele), precum şi alte documente necesare se vor da facturii în măsura în care sunt doveditoare pentru pretenţia anunţată.
    Prevederile din reglementările tehnice privind modul de măsurare a lucrărilor, precum şi din documentele contractuale trebuie să fie respectate. Pentru lucrări executate, care datorită continuării lor nu vor putea fi evaluate cantitativ şi calitativ, contractantul (antreprenorul) va solicita din timp proiectantului efectuarea de constatări în comun.

    CAP. 11
    Plăţi provizorii, plăţi finale

    ART. 11.1
    Persoana juridică achizitoare poate acorda contractantului (antreprenorului), la cererea acestuia, avansuri în conformitate cu prevederile legale. Termenul la care se va acorda avansul, procentul din valoarea contractului şi modul de rambursare se stabilesc în "condiţii speciale de contractare".
    ART. 11.2
    Plăţile parţiale trebuie să fie făcute la cererea contractantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp cu putinţa. Lucrările executate trebuie să fie dovedite, ca atare, printr-o situaţie de lucrări provizorii întocmită astfel încât să asigure o rapida şi sigură verificare a ei.
    Din situaţiile de lucrări provizorii, persoana juridică achizitoare va putea face scăzăminte pentru servicii făcute de el contractantului (antreprenorului) şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau sunt urmare a unor prevederi legale.
    Situaţiile de plata provizorii se confirma în termenul stabilit prin condiţiile speciale de contractare. Facturile corespunzătoare se plătesc conform reglementărilor bancare.
    Plăţile parţiale efectuate sunt fără influenta asupra responsabilităţii şi garanţiei de buna execuţie a contractantului (antreprenorului): ele nu se considera ca recepţie de către persoana juridică achizitoare a lucrărilor executate.
    ART. 11.3
    Plăţile vor fi efectuate, de regula, la intervale lunare.
    ART. 11.4
    Dacă execuţia lucrărilor necesita importuri de materiale, utilaje sau echipamente şi servicii aferente, în aceasta situaţie o parte a plăţii ce urmează a fi făcută în cadrul contractului va fi efectuată în valuta străină. Condiţiile de plata vor fi stabilite în "condiţii speciale de contractare".
    ART. 11.5
    Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plata definitive de către persoana juridică achizitoare.
    Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
    ART. 11.6
    Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finala nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirma că lucrările au fost executate conform contractului.
    ART. 11.7
    Recepţia finala va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate de persoana juridică achizitoare contractantului (antreprenorului) pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finala.
    ART. 11.8
    Garanţia de buna execuţie se va restitui contractantului (antreprenorului) pe baza notificării persoanei juridice achizitoare către agentul bancar. Notificarea se va face după eliberarea certificatului de recepţie finala.

    CAP. 12
    Modificări de preţuri

    ART. 12.1
    Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului, se vor face precizări în "Condiţii speciale de contractare" (ANEXA - DLO 3 - art. 12.1), privind modul de actualizare a valorii situaţiilor de plata aferente lucrărilor executate.

    CAP. 13
    Subcontractori nominalizaţi

    ART. 13.1
    Toţi specialiştii, furnizorii, comercianţi alte persoane juridice, angajate de antreprenor pentru a executa părţi de lucrări sau a furniza materiale, produse şi servicii, care sunt nominalizaţi, selecţionaţi şi aprobaţi de persoana juridică achizitoare, sunt denumiţi contractanţi de specialitate (subcontractori) nominalizaţi.
    ART. 13.2
    Persoana juridică achizitoare nu poate obliga contractantul (antreprenorul) să angajeze un contractant de specialitate (subcontractor) nominalizat faţă de care acesta are obiecţii justificate.
    ART. 13.3
    Contractantul de specialitate (subcontractorul) nominalizat se va angaja faţă de contractant (antreprenor) cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul (antreprenorul) le are faţă de persoana juridică achizitoare, conform condiţiilor contractului. Contractantul de specialitate (subcontractorul) îl va exonera şi despăgubi pe contractant (antreprenor) în legătura cu aceste obligaţii, precum şi pentru cererile, reclamaţiile, daunele-interese, taxele şi cheltuielile de orice fel care decurg sau apar în legătura cu acestea sau în legătura cu orice neîndeplinire a obligaţiilor şi responsabilităţilor contractuale.
    ART. 13.4
    Contractantul de specialitate (subcontractorul) nominalizat va despăgubi pe contractant (antreprenor) pentru orice neglijenţa sau dăuna produsă de angajaţii săi prin folosirea utilajelor de construcţii şi a unor lucrări provizorii puse la dispoziţie de contractant (antreprenor) pentru realizarea contractului.
    ART. 13.5
    Preţurile pentru toate lucrările executate, materialele, serviciile furnizate de un contractant de specialitate (subcontractor) nominalizat se vor include în contractul dintre persoana juridică achizitoare şi contractant (antreprenor).

    CAP. 14
    Riscuri speciale

    ART. 14.1
    Dacă lucrările permanente executate sau materialele şi lucrările provizorii sau oricare alte mijloace ale contractantului (antreprenorului) folosite în scopul execuţiei lucrărilor vor suferi distrugeri sau avarii din cauze de forţă majoră (calamitaţi naturale, conflagraţii, rebeliuni, revoluţii) sau alte cauze ce nu puteau fi prevăzute de contractant (antreprenor) şi nici nu sunt imputabile acestuia, persoana juridică achizitoare va despăgubi pe contractant (antreprenor) pentru daunele produse.
    ART. 14.2
    În perioada de acţiune a forţei majore, contractul va fi întrerupt, dar fără a prejudicia drepturile celor doua părţi.
    ART. 14.3
    Dacă contractul este întrerupt, contractantul (antreprenorul) va fi plătit de persoana juridică achizitoare pentru lucrările executate înainte de întrerupere, plus costurile pentru materiale şi alte servicii care au fost efectuate pe baza dispoziţiilor scrise ale persoanei juridice achizitoare.

    CAP. 15
    Soluţionarea litigiilor

    ART. 15.1
    Litigiile dintre părţi sunt de competenta instanţelor judecătoreşti din România, conform legii.
    ART. 15.2
    Litigiile născute din raporturile contractuale dintre persoanele juridice pot fi soluţionate şi prin arbitraj, dacă părţile convin astfel. Arbitrii vor fi aleşi de către părţi, de comun acord.
    ART. 15.3
    În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţii, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţii folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceara efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare-dezvoltare. Costurile cercetărilor, efectuate se suporta de partea a carei culpa a fost dovedită.
    ART. 15.4
    Litigiile privind despăgubirile rezultate în urma celor prevăzute la Art. 15.3 vor fi soluţionate potrivit prevederilor de la art. 15.1 şi 15.2.

    CAP. 16
    Rezilierea contractului

    ART. 16.1
    Contractantul (antreprenorul) poate cere rezilierea contractului dacă:
    a) persoana juridică achizitoare nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune pe contractant (antreprenor) în situaţia de a nu putea executa lucrarea;
    b) persoana juridică achizitoare nu onorează o plata scadenta mai mult de 3 luni;
    c) persoana juridică achizitoare devine falită;
    d) persoana juridică achizitoare notifica contractantului (antreprenorului) că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiilor contractuale.
    ART. 16.2
    Persoana juridică achizitoare (investitorul) poate cere rezilierea contractului dacă:
    a) contractantul (antreprenorul) a fost declarat falit, se emite ordin de executare împotriva lui, intra în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipoteca pe capital;
    b) contractantul (antreprenorul) a abandonat contractul;
    c) contractantul (antreprenorul) nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termenul stabilit prin condiţiile speciale de contractare de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;
    d) contractantul (antreprenorul) nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare, în termenul stabilit prin condiţiile speciale de contractare de la primirea dispoziţiei scrise date de persoana juridică achizitoare;
    e) contractantul (antreprenorul) neglijează în mod flagrant şi repetat să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, deşi a fost notificat de persoana juridică achizitoare;
    f) contractantul (antreprenorul) a dat în subantrepriză o parte din lucrări fără avizul persoanei juridice achizitoare.
    ART. 16.3
    Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menţionate la art. 16.1 şi 16.2 se va comunica în scris părţii contractante cu cel puţin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.
    ART. 16.4
    Persoana juridică achizitoare va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate.
    ART. 16.5
    Persoana juridică achizitoare va avea aceleaşi obligaţii de plata prevăzute în contract şi, în plus, va plăti contractantului (antreprenorului) suma corespunzătoare pierderilor sau daunelor aduse acestuia care decurg în legătura sau ca urmare a acestei întreruperi şi încetări a contractului.
    ART. 16.6
    În cazul rezilierii contractului, persoana juridică achizitoare va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte contractantul (antreprenorul) din vina căruia s-a reziliat contractul.
    ART. 16.7
    Plata garanţiei de buna execuţie se va efectua numai după expirarea perioadei de garanţie (după efectuarea recepţiei finale), cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 16.1 lit. c şi lit. d.
    ART. 16.8
    După rezilierea contractului, persoana juridică achizitoare poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile de bunuri şi investiţii.

    CAP. 17
    Valuta şi cursuri de schimb

    ART. 17.1
    Pentru plăţile în valute liber convertibile se va respecta legislaţia în vigoare în România.

    CAP. 18
    Alte dispoziţii contractuale

    ART. 18.1
    Toate certificatele, notificările şi dispoziţiile scrise date de persoana juridică achizitoare conform condiţiilor contractului vor fi trimise prin posta sau se vor preda la sediul principal al contractantului (antreprenorului) sau la adresa indicată de către acesta.
    ART. 18.2
    Toate notificările care vor fi adresate persoanei juridice achizitoare sau consultantului conform contractului vor fi trimise prin posta sau vor fi predate la adresele stabilite în contract.
    ART. 18.3
    Orice schimbare de adresa va fi comunicată celeilalte părţi.
    ART. 18.4
    Condiţiile generale de contractare pot fi completate cu condiţii suplimentare de contractare (prin înscrierea de noi articole la capitolele existente) sau pot fi modificate prin condiţii speciale de contractare (prin trimiteri la articolele din capitolele existente).

    Precizări:
    - În prezentele "Norme metodologice" - ANEXA - DLO 1 sunt prezentate "Condiţiile generale de contractare a lucrărilor privind execuţia investiţiilor", care au caracter refolosibil.
    Având în vedere că fiecare investiţie are caracteristicile tehnice, economice, juridice, de amplasament, etc. proprii, definirea completa a condiţiilor de contractare se face prin includerea în documentele licitaţiei a "Condiţiilor suplimentare şi speciale de contractare a lucrărilor care fac obiectul licitaţiei publice".
    În caz de ambiguităţi sau interpretări diferite:
    Condiţiile speciale de contractare prevalează condiţiilor generale şi suplimentare de contractare;
    Condiţiile suplimentare de contractare prevalează condiţiilor generale de contractare.


    ANEXA - DLO 2


    II. CONDIŢII SUPLIMENTARE DE CONTRACTARE
    Sunt prevederi contractuale suplimentare la condiţiile generale de contractare şi fac parte integrantă din documentele licitaţiei şi din contract.
    Se elaborează de persoana juridică achizitoare şi în ele se înscriu toate condiţiile contractuale care nu sunt incluse în condiţiile generale de contractare şi care sunt de regula particulare fiecărei lucrări.
    Persoana juridică achizitoare va elabora (după caz) pe propria răspundere şi în funcţie de necesităţi, condiţiile suplimentare de contractare, introducând noi articole în continuarea "condiţiilor generale de contractare".

    Exemplificări:
    ART. 1.10 *
    Contractantul (antreprenorul) va elabora detaliile de execuţie necesare lucrărilor pe baza proiectului tehnic anexat la contract, aprobate de către proiectant şi verificate de către verificator atestat.
    ART. 1.11 *
    Cheltuielile pentru elaborarea detaliilor de execuţie se includ în costurile lucrării.
    ART. 2.7 *
    Contractantul (antreprenorul) va încheia contracte distincte cu subantreprenorii săi pe care le va anexa la contract.
    ART. 2.8 *
    Pe baza condiţiilor generale, condiţiilor suplimentare şi condiţiilor speciale de contractare, contractantul (antreprenorul) va elabora şi va anexa la contractele cu subantreprenorii propriile sale condiţii contractuale cu aceştia.
    ART. 3.42 *
    Contractantul (antreprenorul) va prezenta scrisoarea de garanţie de buna execuţie eliberată de banca agreată de persoana juridică achizitoare (numele şi adresa băncii).
    ART. 3.43 *
    Garanţia de buna execuţie se depune la sediul nostru în ....... zile de la data adjudecării.
    ART. 3.44 *
    Forma de garanţie bancară agreată de noi este în conformitate cu modelul anexat.
    ART. 3.45 *
    Persoana juridică achizitoare se obliga ca în termen de ......... zile de la contractare să depună în contul contractantului (antreprenorului) un avans în procent de ....... % în limita prevederilor legale.
    ART. 3.46 *
    Premergător constituirii avansului în banca agreată de contractant (antreprenor), antreprenorul va depune la sediul persoanei juridice achizitoare scrisoarea de garanţie pentru restituirea avansului negociat în limita prevederilor legale.
    Scrisoarea va fi emisă de aceeaşi banca agreată de contractant (antreprenor) în contul căreia se constituie avansul.
    ART. 4.2 *
    Contractantul (antreprenorul) va asigura transportul, cazarea, masa şi plata forţei de muncă.
    ART. 4.3 *
    Contractantul (antreprenorul) va asigura lucrările necesare pentru deservirea şantierului cu apa şi alte utilităţi în incinta.
    ART. 4.4 *
    Contractantul (antreprenorul) nu va permite introducerea, vinderea sau consumarea de băuturi alcoolice şi droguri în şantier.
    ART. 4.5 *
    Contractantul (antreprenorul) nu va permite introducerea, vinderea sau portul ilegal de arma şi muniţii în şantier.
    ART. 4.6 *
    Contractantul (antreprenorul) va tine seama de sărbătorile legale şi datinile religioase în toate acţiunile sale în care foloseşte forţa de muncă angajată de el.
    ART. 4.7 *
    La apariţia unei boli de natura epidemică, contractantul (antreprenorul) se va conformă şi va executa dispoziţiile, regulamentele şi măsurile ce pot fi luate de guvern sau autorităţile medicale şi sanitare locale, în scopul eliminării epidemiei.
    ART. 4.8 *
    Contractantul (antreprenorul) va fi răspunzător de prevenirea şi combaterea unor comportări turbulente, dezordini, tulburarea liniştii, protecţia persoanelor angajate de el, a celor angajate de investitor sau a vizitatorilor, precum şi a proprietarilor din vecinătatea şantierului.
    ART. 4.9 *
    Clauzele 4.4. până la 4.8. se aplică integral şi subcontractorilor pentru angajaţii lor.
    ART. 4.10 *
    Orice cheltuieli suplimentare (taxe, impozite, amenzi, etc.) cauzate de forţa de muncă a contractantului (antreprenorului) sau subcontractorilor (subantreprenorilor) săi vor fi suportate de aceştia.
    ART. 5.12 *
    Dacă întreruperea lucrărilor durează mai mult de 3 luni, oricare dintre părţi poate, după trecerea acestei perioade, să rezilieze contractul printr-o comunicare scrisă.
    Dacă întreruperea nu este imputabilă contractantului (antreprenorului), persoana juridică achizitoare trebuie să plătească şi evacuarea şantierului, atât timp cât ea nu este deja plătită în cadrul lucrărilor executate până la data rezilierii.
    ART. 6.10 *
    Contractantul (antreprenorul) trebuie să înceapă lucrările într-un interval de ..... zile de la notificarea făcută de persoana juridică achizitoare în acest sens.
    ART. 6.11 *
    Dacă sunt necesare lucrări suplimentare neprevăzute în contract sau apar situaţii de întârziere care nu se datorează vinii contractantului (antreprenorului), acesta va notifica în scris, în termen de până la ..... zile, şi va solicita persoanei juridice achizitoare prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor. Persoana juridică achizitoare va prelungi în mod corespunzător acest termen.


    ANEXA - DLO 3


    III. CONDIŢIILE SPECIALE DE CONTRACTARE
    Sunt prevederi contractuale speciale, care modifica, completează sau anulează prevederile condiţiilor generale de contractare şi care fac parte integrantă din documentele licitaţiei şi din contract.
    Persoana juridică achizitoare va elabora pe propria răspundere şi în funcţie de necesităţi, condiţiile speciale de contractare, prin trimiterea la articolele din "condiţiile generale de contractare".

    Exemplificări:
    ART. 1.1 *
    Se completează cu:
    Documentele contractului vor fi redactate în limba română (sau bilingv - română şi engleza). În scopul interpretării contractului, limba română va fi de referinţa. Corespondenta între părţi în legătura cu contractul poate fi în limba română (sau română şi engleza în acelaşi timp).
    ART. 1.2 *
    Se completează cu:
    În termen de ....... zile urmând ca aprobarea să fie data în ....... zile de la primirea graficului.
    În cazul unor neconcordante care nu se pot rezolva între părţi în termen de ....... zile, concilierea se va face de către ....................... în termen de ....... zile.
    ART. 1.4 *
    Se completează cu:
    Documentele solicitate de persoana juridică achizitoare neprecizate în anexe vor fi puse de contractant (antreprenor) la dispoziţia persoanei juridice achizitoare în termen de ....... zile de la solicitare.
    ART. 1.8 *
    Se completează cu:
    Contractantul (antreprenorul) nu poate face modificări la lucrările la care persoana juridică achizitoare a solicitat precizări în conformitate cu art. 1.4. condiţiile speciale, la care contractantul (antreprenorul) nu a dat răspuns în termen decât după ....... zile de la primirea răspunsului de către persoana juridică achizitoare.
    ART. 1.9 *
    Se completează cu:
    Aceste prevederi nu se aplică pentru lucrările specificate la art. 1.8. din condiţii speciale, numai după perioada specificată la acest articol.
    ART. 2.1 *
    Se completează cu:
    Condiţiile speciale se aplică şi subantreprenorilor.
    ART. 3.2 *
    Se completează cu:
    Prevederile respective se aplică în totalitate şi subantreprenorilor.
    ART. 3.3 *
    Se completează cu:
    Garanţia este dată sub formă de scrisoare: de garanţie bancară pentru suma reprezentând .........% din valoarea lucrărilor executate. În cazul constituirii integrale, de la început, a garanţiei de buna execuţie, valoarea acesteia se va actualiza proporţional cu valoarea lucrărilor la nivelul procentului stabilit. Garanţia de buna execuţie a contractului va putea fi constituită în lei şi/sau în valuta convertibilă.
    Valabilitatea scrisorii de buna execuţie va fi pe toată durata de execuţie şi perioada de garanţie a contractului.
    Contractantul (antreprenorul) poate solicita scrisori de garanţie bancară de la subantreprenori care să fie adăugate la garanţia bancară a antreprenorului.
    ART. 3.15 *
    Se completează cu:
    Aceste obligaţii revin şi subantreprenorilor.
    ART. 3.16 *
    Se completează cu:
    Care sunt specificate în condiţiile tehnice din caietele de sarcini.
    ART. 3.17 *
    Se completează cu:
    Durata garanţiei de buna execuţie va fi de 2 ani (24 de luni) de la terminarea lucrărilor.
    ART. 3.18 *
    Se completează cu:
    Obligaţiile respective revin şi subantreprenorilor.
    ART. 3.33 *
    Se completează cu:
    Reluarea lucrărilor se face numai cu acordul scris al persoanei juridice achizitoare.
    ART. 4.1 *
    Se completează cu:
    Contractantul (antreprenorul) pentru toate persoanele angajate de el pentru execuţia contractului, va respecta şi îndeplini următoarele condiţii:
    a. Se va acorda prioritate angajării de forţa de muncă calificată română acolo unde este realizabil acest lucru.
    b. Forţa de muncă necalificată se va recruta din România.
    c. Contractantul (antreprenorul) va plăti nivelele de salarizare şi va respecta orele şi condiţiile de lucru în conformitate cu legile în vigoare în România.
    d. Contractantul (antreprenorul) va recunoaşte libertatea angajaţilor săi de a fi nemembri de sindicat.
    e. Contractantul (antreprenorul) va fi responsabil de respectarea acestor condiţii şi de către subcontractorii angajaţi în executarea contractului.
    ART. 5.1 *
    Se completează cu:
    Materialele necesare pentru execuţia lucrărilor vor fi achiziţionate cu prioritate din România, cu condiţia ca toate aceste materiale să corespundă calităţilor menţionate în caietele de sarcini.
    ART. 5.5 *
    Se completează paragraful 1 cu:
    În termen de ..... zile de la data anunţării scrise a contractantului (antreprenorului).
    În cazul în care contractantul (antreprenorul) în termen de ....... zile nu primeşte un răspuns negativ din partea persoanei juridice achizitoare va considera lucrarea corespunzătoare trecând la astuparea ei.
    ART. 6.1 *
    Următoarele termene intermediare sunt considerate termene contractuale ca şi termenul final, după cum urmează:
    - predare la montaj utilaje tehnologice - termen.........
    - probe şi rodaje - termen.........
    - PIF parţial (pe obiect) - termen.........
    - alte stadii fizice convenite - termen.........
    ART. 6.8 *
    Se completează cu:
    Despăgubirile pentru întârziere sunt fixate la ..... lei plus ....... dolari SUA pe zi de întârziere şi sunt plafonate la suma maxima de ..... lei şi ....... dolari SUA.
    ART. 11.2 *
    al. 3. Se completează cu:
    Situaţiile de plata provizorii se confirma în termen de 5 zile de la primire; în cazuri justificate acest termen poate fi prelungit cu anunţarea prealabilă a contractantului (antreprenorului) până la 10 zile.
    ART. 11.4 *
    Se completează cu:
    Plata pentru importuri se face numai în lei la cursul de schimb oficial comunicat de B.N.R. la data achiziţiei confirmată prin documente legale.
    ART. 11.5 *
    Se completează cu:
    Factura finala va fi prezentată de contractant (antreprenor) în 10 zile de la terminarea lucrărilor.
    ART. 12.1 *
    Se completează cu:
    Actualizarea valorii situaţiilor de plata aferente lucrărilor de C + M executate, ca urmare a evoluţiei preţurilor şi tarifelor se va face conform prevederilor de la cap. I.6. "Decontarea execuţiei investiţiilor" din Normele Metodologice.
    Modul de determinare a indicilor de evoluţie privind preţurile şi tarifele este:
    IM = indicele de evoluţie a preţurilor la materiale.
    Acest indice reprezintă media ponderată a indicilor de creştere a preţurilor pentru principalele materiale consumate în lucrarea executată şi anume:

           C1 x i1 + C2 x i2 + C3 x i3 + .......... Cn x în
    IM = ---------------------------------------------------
           C1 + C2 + C3 + .................................Cn


    în care:
    - C1, C2, C3 .... Cn - sunt cantităţile de materiale principale consumate efectiv în lucrarea executată.
    - i1 + i2 + i3 .... în - reprezintă indicii de creştere a preţurilor producţiei industriale pe ramuri şi clase comunicaţi de Comisia Naţională de Statistică (pct. 16 din Buletinul Statistic).
    - Is = indicele de creştere a salariilor stabilit prin H.G. pentru personalul din sectorul bugetar.
    - Iu = indicele de evoluţie tarife utilaje de construcţii, determinat pe baza de indici comunicaţi de CNS, cu formula:
    Iu = 0,35 + 0,25 Is + 0,20 Ic + 0,20 Ip

    0,35 = reprezintă ponderea amortismentului, a cheltuielilor indirecte şi a profitului care intra în calculul actualizării.
    Coeficientul 0,25 care se înmulţeşte cu Is reprezintă ponderea salariilor aferente mecanicilor de utilaje şi salariile pentru întreţinere şi reparat;
    - Is - indicele de creştere a salariilor stabilit prin H.G. pentru personalul din sectorul bugetar.
    Coeficientul 0,20 care se înmulţeşte cu Ic reprezintă ponderea cheltuielilor de carburant pentru utilajele de construcţii.
    - Ic = indicele de evoluţie a preţurilor la combustibil comunicaţi de CNS.
    Coeficientul 0,20 care se înmulţeşte cu Ip reprezintă ponderea cheltuielilor cu piesele de schimb şi materiale necesare întreţinerii şi reparaţiilor.
    - Ip = este indicele de creştere a preţurilor producţiei industriale pe ramuri şi clase (pct. 16 din Buletin Statistic) lucrări şi echipamente - clase utilaje, mine, cariere şi construcţii.
    - It = indicele de evoluţie a tarifelor pentru transport (auto, CF, naval,- după caz).
    Pentru transporturile pe calea ferată sau după caz, naval, indicele de evoluţie se stabileşte conform tarifelor de transport practicate de Ministerul Transporturilor (SNCFR, Departamentul Naval).
    Pentru transporturile auto, indicele de evoluţie a tarifelor se va stabili după formula:
    It auto = 0,25 + 0,35 Is + 0,15 Ic + 0,10 Ianv. + 0,15 Ips auto

    în care:
    Coeficientul 0,25 reprezintă ponderea amortismentului, a cheltuielilor indirecte şi a profitului.
    Coeficientul 0,35 cu care se înmulţeşte şi reprezintă ponderea salariilor aferente conducătorilor auto şi cele pentru întreţinere şi reparaţii.
    Is = indicele de creştere a salariilor stabilit prin H.G. pentru personalul din sectorul bugetar.
    Coeficientul 0,15 care se înmulţeşte cu Ic reprezintă ponderea cheltuielilor de carburant pentru auto.
    Ic = indicele de evoluţie a preţurilor la combustibil comunicaţi de CNS.
    Coeficientul 0,10 care se înmulţeşte cu Ianv. reprezintă ponderea cheltuielilor cu anvelopele.
    Ianv = indicele de creştere a preţurilor producţiei de pneuri şi camere de anvelope conform CNS.
    Coeficientul 0,15 care se înmulţeşte cu Ips auto reprezintă ponderea cheltuielilor cu piesele de schimb şi materialele necesare întreţinerii şi reparaţiilor.
    Ips auto = reprezintă indicele de creştere a preţurilor producţiei industriale la mijloacele de transport rutier - producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi motoare de autovehicule - comunicaţi de CNS.
    Coeficienţii care reprezintă ponderea amortismentelor, salariilor, combustibililor, anvelopelor şi a pieselor de schimb sunt orientativ şi înscrişi ca exemplu în Anexa - DLO 3 - "Condiţii speciale de contractare".
    În funcţie de natura principalelor utilaje şi mijloace de transport necesare pentru execuţia lucrării, precum şi în funcţie de apartenenţa acestora în proprietatea contractantului, a subantreprenorilor sau a partenerilor asociaţi, coeficienţii de mai sus se propun de către contractant în oferta.
    Aceştia pot fi prezentaţi şi separat pentru principalele utilaje şi mijloace de transport.
    Suma acestor coeficienţi nu poate depăşi 0,9, având în vedere că partea fixa neindexabila este de 0,10.
    Deasemenea coeficientul care reprezintă ponderea amortismentului, nu se indexează.
    ART. 16.2 *
    - pct. d. Se completează cu:
    Contractantul (antreprenorul) nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termen de 28 de zile de la primirea dispoziţiei scrise date de persoana juridică achizitoare.
    ART. 16.3 *
    Se completează cu:
    Dacă în termen de 15 zile nu se prezintă obiecţiuni la cererea de reziliere, aceasta se considera acceptată şi se procedează în consecinţă.
    În cazul în care partenerul de contract nu-şi însuşeşte motivele rezilierii, soluţionarea rezilierii se va rezolva pe cale judecătorească.
    ART. 16.4 *
    Se completează cu:
    Persoana juridică achizitoare va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

    EXEMPLIFICĂRI
    1. Privind modul de prezentare a unui deviz oferta, pe categorii de lucrări.
    Obiectivul de investiţii - Fabrica de ulei
    Obiect - Corp administrativ

                             Deviz oferta nr. 4
                    Categoria de lucrări - Construcţii (C)


                                                                                                              mii lei
┌─────────────────────────────────┬──────┬──────────────┬───────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬─────────────┬─────────┐
│ Nr. Capitol de lucrare │ U.M. │ Cantitatea │ P.U. │ Material │ Manopera │ Utilaj │ Transport │ Total │
│crt. │ │ │ a - material │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ b - manopera │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ c - utilaj │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ d - transport │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ------------- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ Total │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ 0 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│1 Lucrări de beton şi beton armat│ mc │ 300 │ 32 │ │ │ │ │ │
│1.1. Beton de egalizare clasa │ │ │ 6 │ │ │ │ │ │
│ BC 3,5 în grosime medie de │ │ │ 3 │ │ │ │ │ │
│ 10 cm sub grinzile de │ │ │ 3 │ │ │ │ │ │
│ fundaţie, beton de umplutura │ │ │ -------- │ │ │ │ │ │
│ clasa BC 3,5 sub talpa │ │ │ 44 │ │ │ │ │ │
│ fundaţiilor, beton simplu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ BC 7,5 în blocurile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ de fundaţie. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│1.2. Beton B 15 în cuzineţii │ mc │ 270 │ 48 │ │ │ │ │ │
│ blocurilor de fundaţie şi │ │ │ 8 │ │ │ │ │ │
│ în grinzile de fundare cu │ │ │ 5 │ │ │ │ │ │
│ secţiuni 60 x 30 cm. │ │ │ 4 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ------- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 65 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│1.3. Beton B 20 în stâlpi de la │ mc │ 1200 │ 62 │ │ │ │ │ │
│ parter şi etajele curente, │ │ │ 12 │ │ │ │ │ │
│ cu secţiuni de 50 x 60 cm │ │ │ 10 │ │ │ │ │ │
│ până la 40 x 40 cm, în │ │ │ 9 │ │ │ │ │ │
│ planşeele peste parter şi │ │ │ ------ │ │ │ │ │ │
│ etajele curente. Planşeele │ │ │ 93 │ │ │ │ │ │
│ sunt alcătuite din grinzi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ principale pe conturul tramei,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ grinzi secundare şi plăci de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 12 cm. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│2 Lucrări de cofrare: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.1. Cofraje pentru betonul │ mp │ 1000 │ 2 │ │ │ │ │ │
│ turnat la poziţia 1.2. │ │ │ 4 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 0,7 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 0,6 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ------- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 7,3 │ │ │ │ │ │
│2.2. Cofraje pentru betonul │ mp │ 8300 │ 2,5 │ │ │ │ │ │
│ turnat poziţia 1.3. │ │ │ 4 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 0,7 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 0,6 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ------ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 7,8 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│3. Lucrări de armături pentru │ to │ 24 │ 850 │ │ │ │ │ │
│ betoane: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.1. Armături din oţel beton PC52│ │ │ 210 │ │ │ │ │ │
│ montate în grinzi şi cuzineţi │ │ │ 9 │ │ │ │ │ │
│ pentru poziţia 1.2. │ │ │ 12 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ------ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 1081 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│3.2. Armături din oţel beton PC52│ to │ 123 │ 850 │ │ │ │ │ │
│ montate în stâlpi şi planşee.│ │ │ 210 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 11 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 12 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ------- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 1083 │ │ │ │ │ │
│3.3. Plase sudate, montate în │ to │ 10 │ 1022 │ │ │ │ │ │
│ plăcile peste parter şi │ │ │ 210 │ │ │ │ │ │
│ etajele curente. │ │ │ 9 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 12 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ------- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 1253 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│4. ............................. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.1. ........................... │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.2. ........................... │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ Total cheltuieli directe │ │ │ │ Mo= │ mo= │ Uo= │ to= │ To= │
│ │ │ │ │ 990.000 │ 770.000 │ 286.000 │ 154.000 │2.200.000│
├─────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ Cheltuieli indirecte * │ │ │ │ │ │ │ │ Io= │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 264.000 │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ Profit * │ │ │ │ │ │ │ │ Po= │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 123.200 │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ Total valoare │ │ │ │ │ │ │ │ Vo= │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2.587.200│
└─────────────────────────────────┴──────┴──────────────┴───────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴─────────────┴─────────┘


──────────
    *) Ponderea Io + Po = 17,6% din total cheltuieli directe (To).
──────────

    2. Privind modul de actualizare a situaţiilor de plata pentru lucrările executate.
    Obiectivul - Fabrica de ulei
    Obiectul - Corp administrativ
    Categoria de lucrări - Construcţii (C)

    Situaţia lucrărilor executate în luna Mai 1995, pentru decontare
    Luna imediat următoare după expirarea termenului de valabilitate
          a ofertei - Aprilie 1994


                                                                                                                   mii lei
┌─────────────────────────────────┬──────┬──────────────┬───────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬─────────────┬─────────┐
│ Nr. Capitol de │ U.M. │ Cantitatea │ P.U. │ Material │ Manopera │ Utilaj │ Transport │ Total │
│crt. lucrare │ │ │ a - material │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ b - manopera │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ c - utilaj │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ d - transport │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ------------- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ Total │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ 0 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│1 Beton B 20 în stâlpi de la │ mc │ 300 │ 62 │ 18600 │ 3600 │ 3000 │ 2700 │ 27900 │
│ parter şi etajele curente │ │ │ 12 │ │ │ │ │ │
│ (poz.1.3) │ │ │ 10 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 9 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ------- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 93 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│2 Lucrări de cofrare la poz. 2.2.│ mp │ 2.800 │ 2,5 │ 7000 │ 11200 │ 1960 │ 1680 │ 21840 │
│ │ │ │ 4 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 0,7 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 0,6 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ------- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 7,8 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│3 Armături PC 52 la poz. 3.2. │ tone │ 25 │ 850 │ 21250 │ 5250 │ 275 │ 300 │ 27075 │
│ │ │ │ 210 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 11 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 12 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ----- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 1083 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ Total cheltuieli directe │ │ │ │ 46850 │ 20050 │ 5235 │ 4680 │ 76815 │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ Cheltuieli indirecte şi profit │ │ │ │ │ │ │ │ 13519 │
│ (17,6% din total cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ directe) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ Total So │ │ │ │ │ │ │ │ 90334 │
└─────────────────────────────────┴──────┴──────────────┴───────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴─────────────┴─────────┘


    Actualizarea situaţiei de plata So:

    Sa = KSo
    K = 0,10 + aM x IM + as x Is + au x Iu + atCF x ItCF + atauto x Itauto

         46.850
    aM = ------ = 0,51 8
         90.334

    aS = am + (ao - 0,1 0)

         20.050
    am = ------- = 0,222
         90.334

         13.519
    aO = ------- = 0,150
         90.334

    aS = 0,222 + 0,150 - 0,10 = 0,272

          5.235
    au = ----- = 0,058
        90.334

    at = atCF + atauto = 0,020 + 0,032 = 0,052

    0,10 + aM + aS + au + at = 0,10 + 0,518 + 0,272 + 0,058 + 0,052 = 1

    Determinarea indicelor de evoluţie a preţurilor şi tarifelor conform
    buletinului statistic al CNS, aferenţi perioadei Aprilie 1994 Mai 1995:

           C1 x i1 + C2 x i2 + C3 x i3 + ...........
     IM = ------------------------------------------
           C1 + C2 + C3 + .........................


    Considerând că principalele cantităţi de materiale consumate în cadrul lucrărilor executate conform situaţiei So sunt:
    C1 = 25.750 kg oţel beton PC52
    C2 = 117.000 kg ciment
    C3 = 390 mc agregate
    Preţurile din oferta contractată aferente perioadei de valabilitate a ofertei. Lucrările care fac obiectul situaţiei de plata So sunt executate în luna Mai 1995. Din buletinul statistic rezultă:


                                663,9 - indice preţ Mai 1995
    pentru oţel beton - i1 = -------------------------------- = 1,255
                               528,8 - indice preţ Aprilie 1994

                           752,5
    pentru ciment - i2 = ------ = 1,067
                          679,6

                           668, 8
    pentru agregate - i3 = ------ = 1, 334
                           501,2

          25.750 x 1.255 + 117.000 x 1.067 + 390 x 1.334
    IM = ----------------------------------------------= 1,101
                   25.750 + 117.000 + 390

    IS = indicele de creştere a salariilor stabilit prin H.G. pentru personalul
din sectorul bugetar - perioada Aprilie 1994 Mai 1995 = 1,144
    It auto= 0,25 + 0,35Is + 0,15Ic+ 0,10Ianv + 0,15 IPSauto
    I anv = indicele de creştere a preţurilor producţiei pe ramuri - prelucrarea
cauciucului şi a maselor plastice - clasa pneuri şi camere de aer conform CNS.

             585,5 (indice - Mai 1995)
    Ianv = ------------------------------ = 1,395
             419,8 (indice - Aprilie 1994)

    IPSauto = indicele de creştere a preţurilor producţiei industriale pe
ramuri - mijloace de transport rutier, clasa - piese şi accesorii pentru
autovehicule şi motoare de autovehicule conform CNS.

              727,5
    IPSauto = ------ = 1,466
              496,1

    It auto = 0,25 + 0,35 x 1,144 + 0,15 x 1,150 + 0,10 x 1,395 + 0,15 x 1,466 = 1,18.

           122,2 - indicele preţului de consum (combustibil) - Mai 1995
    IC = ---------------------------------------------------------------- = 1,150
         106,2 - indicele preţului de consum (combustibil) - Aprilie 1994

    Ip = indicele de creştere a preţurilor producţiei industriale pe ramuri -
maşini şi echipamente clasa - utilaje pentru mine, cariere şi construcţii.

         718.3
    IP = ------ = 1,736 0
         413,8

           indice Preţ CF Mai 1995 275.5
    ItCF = ------------------------- = ----- = 1,380
          indice preţ CF Aprilie 1994 199,6

    Iu = 0,35 + 0,25Is +0,20Ic + 0,20IP = 0,35 + 0,25 x 1,144 + 0,20 x 1,150 + 0,20 x 1,736 = 1,213
    K = 0,10 + 0,518 x 1,101 + 0,272 x 1,144 + 0,058 x 1,213 + 0,020 x 1,380 + 0,032 x 1,18 = 1,115
    Sa = 1,115 x 90.334 = 100.722,4 mii lei


                                     --------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Ovi
15 Aprilie 2015
Aceasta norma este ABROGATA...m-ar interesa care norma/ordin/lege o inlocuieste pe prezenta. Care din Indicatoare de Norme de Deviz sunt valabile (doar cele din 1981, sau toate pana in prezent).multumesc
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016