Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - procedura 2013 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Procedura 2013

Selectati luna pentru care doriti sa afisam procedura din 2013‹‹ Pagina 2 din 6

Monitorul Oficial 631 din 11 Octombrie 2013 (M. Of. 631/2013)

PROCEDURA din 1 octombrie 2013 de selectie de oferte in vederea contractarii de catre Ministerul Finantelor Publice a unui imprumut de la institutii financiare romanesti/straine EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta procedură asigură cadrul şi metodologia unitară pentru organizarea şi desfăşurarea contractării de împrumuturi de la instituţii financiare româneşti/străine. prezenta procedură respectă principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică, respectiv: nediscriminarea; tratamentul egal; recunoaşterea reciprocă; transparenţa; proporţionalitatea; eficienţa utilizării fondurilor; asumarea răspunderii.(2) contractarea împrumuturilor se face de către ministerul finanţelor publice, prin aplicarea procedurii de selecţie de oferte.(3) În baza unei note de fundamentare, în funcţie de obiectivul prevăzut de strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale, precum şi de alte considerente strategice ale ministerului finanţelor publice, cererea de ofertă poate fi adresată ...

Monitorul Oficial 591 din 19 Septembrie 2013 (M. Of. 591/2013)

PROCEDURA din 6 septembrie 2013 de implementare a Programului national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 19 septembrie 2013

Ps-04.03revizia 11. obiectivul programului1.1. programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, denumit în continuare program, este un program multianual de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către departamentul pentru Întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism, denumit în continuare departament, în conformitate cu prevederile legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile hotărârii guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea departamentului pentru Întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism, cu modificările şi completările ulterioare.obiectivul ...

Monitorul Oficial 583 din 13 Septembrie 2013 (M. Of. 583/2013)

PROCEDURA din 9 septembrie 2013 de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 13 septembrie 2013

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 obiectul înlesnirilor la plată(1) pentru obligaţiile fiscale principale şi accesorii administrate de agenţia naţională de administrare fiscală sau alte sume datorate bugetului general consolidat şi transmise spre recuperare acestei autorităţi, organul fiscal competent poate acorda următoarele înlesniri la plată:a) amânarea la plată a obligaţiilor fiscale principale, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii în situaţia în care contribuabilii au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în baza contractelor de finanţare încheiate cu acestea, denumite în continuare autorităţile competente;b) anularea obligaţiilor fiscale accesorii prevăzute la lit. a), ...

Monitorul Oficial 517 din 19 August 2013 (M. Of. 517/2013)

PROCEDURA din 2 august 2013 de organizare si de desfasurare a cursurilor de formare pentru personalul implicat in realizarea operatiunilor de ucidere si a operatiunilor aferente, precum si a celor destinate responsabililor cu bunastarea animalelor din abatoare EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 19 august 2013

Art. 1 (1) certificatul de competenţă pentru personalul implicat în realizarea operaţiunilor de ucidere şi a operaţiunilor aferente, precum şi pentru responsabilii cu bunăstarea animalelor din abatoare, denumit în continuare certificatul de competenţă profesională, se eliberează celor care absolvă cursuri de formare profesională în domeniul protecţiei animalelor în momentul operaţiunilor de ucidere.(2) tematica pentru cursurile de formare profesională prevăzute la alin. (1) are la bază prevederile regulamentului (ce) nr. 1.099/2009 al consiliului din 24 septembrie 2009 privind protecţia animalelor în momentul uciderii şi este furnizată de către direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa lanţului alimentar, din cadrul ...

Monitorul Oficial 516 din 14 August 2013 (M. Of. 516/2013)

PROCEDURA din 2 august 2013 de organizare si de desfasurare a cursurilor de instruire privind cresterea si protectia puilor de carne EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 14 august 2013

Art. 1 (1) certificatul de competenţă privind creşterea şi protecţia puilor de carne, denumit în continuare certificatul de competenţă profesională, se eliberează celor care absolvă cursuri de formare profesională în domeniul normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne.(2) tematica pentru cursurile de formare profesională prevăzute la alin. (1) are la bază prevederile ordinului preşedintelui autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor nr. 30/2010 pentru aprobarea normei sanitare veterinare privind stabilirea normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne, cu modificările ulterioare, care transpune prevederile directivei 2007/43/ce a consiliului din 28 iunie 2007 ...

Monitorul Oficial 509 din 13 August 2013 (M. Of. 509/2013)

PROCEDURA din 27 iunie 2013 privind avizarea deciziilor si hotararilor emise de catre organele de conducere ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA IN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 13 august 2013

Art. 1În aplicarea prevederilor art. 81^1 alin. (2), prima teză, din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 90/2008, precum şi ale art. 38 alin. (3) prima teză din ordonanţa guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa guvernului nr. 65/1994), deciziile şi ...

Monitorul Oficial 500 din 08 August 2013 (M. Of. 500/2013)

PROCEDURA din 27 iunie 2013 privind supravegherea activitatii Camerei Auditorilor Financiari din Romania de autorizare a auditorilor statutari si firmelor de audit EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA IN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 8 august 2013

Art. 1(1) autoritatea competentă responsabilă pentru autorizarea auditorilor statutari şi a firmelor de audit în românia, conform legislaţiei în vigoare, este camera auditorilor financiari din românia (cafr sau camera).(2) activităţile pe care cafr trebuie să le desfăşoare în vederea autorizării auditorilor statutari sunt cele prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a)-e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare (oug nr. 90/2008).(3) supravegherea activităţii cafr de ...

Monitorul Oficial 439 din 18 Iulie 2013 (M. Of. 439/2013)

PROCEDURA din 9 iulie 2013 de inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 18 iulie 2013

I. dispoziţii generale1. prezenta procedură se aplică contribuabililor nerezidenţi, care desfăşoară activitate în românia prin unul sau mai multe sedii permanente, conform legii, denumiţi în continuare contribuabili nerezidenţi.2. prezenta procedură se aplică de către compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.3. În sensul prezentei proceduri, organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul permanent desemnat de contribuabilul nerezident să îndeplinească obligaţiile prevăzute de codul fiscal.ii. procedura de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în românia prin unul sau mai multe sedii ...

Monitorul Oficial 412 din 08 Iulie 2013 (M. Of. 412/2013)

PROCEDURA din 27 iunie 2013 privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 8 iulie 2013

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) procedura privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip b reglementează condiţiile, criteriile şi etapele pentru alimentarea cu gaze naturale a solicitanţilor de gaze naturale amplasaţi într-o unitate administrativ-teritorială în care este concesionat serviciul public de distribuţie a gazelor naturale, denumiţi în continuare consumatori izolaţi tip b, precum şi emiterea avizului de principiu pentru alimentarea cu gaze naturale a acestora.(2) avizul menţionat la alin. (1) se eliberează de către comisia tehnică de avizare a studiilor de fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi de emitere a avizelor conforme pentru operatorii ...

Monitorul Oficial 396 din 01 Iulie 2013 (M. Of. 396/2013)

PROCEDURA din 11 iunie 2013 privind desemnarea organismelor de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 1 iulie 2013

Cap. i obiectart. 1 prezenta procedură stabileşte condiţiile şi regulile privind desemnarea în vederea notificării la comisia europeană a organismelor pentru a fi autorizate să îndeplinească, în calitate de terţe părţi, conform regulamentului (ue) al parlamentului european şi al consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a directivei 89/106/cee , sarcini aparţinând procesului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, denumite în continuare organisme evcp.cap. ii documente de referinţăart. 2 (1) prezenta procedură este elaborată în aplicarea şi în conformitate cu prevederile următoarelor acte ...

‹‹ Pagina 2 din 6
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016