Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 27 iunie 2013  privind supravegherea activitatii Camerei Auditorilor Financiari din Romania de autorizare a auditorilor statutari si firmelor de audit    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 27 iunie 2013 privind supravegherea activitatii Camerei Auditorilor Financiari din Romania de autorizare a auditorilor statutari si firmelor de audit

EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA IN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 8 august 2013

    ART. 1
    (1) Autoritatea competentă responsabilă pentru autorizarea auditorilor statutari şi a firmelor de audit în România, conform legislaţiei în vigoare, este Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR sau Camera).
    (2) Activităţile pe care CAFR trebuie să le desfăşoare în vederea autorizării auditorilor statutari sunt cele prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare (OUG nr. 90/2008).
    (3) Supravegherea activităţii CAFR de autorizare a auditorilor statutari şi a firmelor de audit se realizează conform prevederilor Procedurii privind supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar, adoptată prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 3/2013 şi conform dispoziţiilor prezentei proceduri.
    ART. 2
    (1) Supravegherea publică a activităţii CAFR de autorizare a auditorilor statutari şi a firmelor de audit se realizează de către Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC) în baza legislaţiei care guvernează activitatea de audit statutar.
    (2) Prin supravegherea activităţii CAFR privind autorizarea auditorilor statutari şi a firmelor de audit, CSIPPC se asigură că activitatea CAFR de organizare a etapelor necesare autorizării respectă prevederile legale naţionale şi internaţionale din domeniu.
    ART. 3
    (1) Desfăşurarea activităţilor CAFR în vederea autorizării se organizează de către Cameră conform legislaţiei în vigoare, inclusiv reglementărilor din domeniu adoptate de către aceasta şi avizate sau aprobate de către CSIPPC, după caz, conform prevederilor legale.
    (2) Etapele necesare autorizării, conform legislaţiei în vigoare, sunt următoarele:
    a) înscrierea la stagiu a persoanelor fizice care doresc să devină stagiari în activitatea de audit statutar, conform prevederilor art. 9 din OUG nr. 90/2008;
    b) efectuarea stagiului în activitatea de audit statutar, conform prevederilor art. 9 din OUG nr. 90/2008;
    c)promovarea examenului de competenţă profesională, conform art. 7 din OUG nr. 90/2008;
    d) înscrierea în Registrul public al CAFR, conform art. 14 din OUG nr. 90/2008.
    ART. 4
    (1) Testul de acces la stagiu se organizează de către CAFR, conform normelor proprii în domeniu, adoptate cu avizul CSIPPC.
    (2) CAFR transmite anual către CSIPPC spre informare tematica cursurilor de pregătire profesională pentru stagiari, o statistică a numărului de stagiari (pe ani de pregătire practică), precum şi tematica şi bibliografia testului de acces la stagiu şi a examenului de competenţă profesională pentru atribuirea calităţii de auditor statutar. CSIPPC poate transmite recomandări către CAFR cu privire la respectarea în tot sau în parte a legislaţiei în vigoare, cu privire la aspectele cuprinse în documentele respective.
    ART. 5
    (1) În vederea îndeplinirii condiţiilor de acces la examinarea competenţei profesionale, Departamentul monitorizare şi investigaţii (DMI) urmăreşte, în principal:
    a) îndeplinirea condiţiei de pregătire teoretică a stagiarilor în activitatea de audit statutar, aşa cum a fost aceasta reglementată prin acte specifice ale CAFR; şi
    b) îndeplinirea condiţiei de pregătire practică a stagiarilor în activitatea de audit statutar pentru o perioadă de cel puţin 3 ani, din care cel puţin 2 ani cu un îndrumător de stagiu aprobat ca auditor statutar sau firmă de audit, conform reglementărilor specifice ale CAFR.
    (2) Conform deciziei Consiliului superior al CSIPPC privind aria de cuprindere a supravegherii autorizării auditorilor statutari şi firmelor de audit, acţiunile prevăzute la alin. (1) nu vor include şi supravegherea modului de punere în aplicare a reglementărilor CAFR privind pregătirea teoretică sau pregătirea practică a stagiarilor, ci doar regăsirea lor în evidenţele CAFR care atestă îndeplinirea acestor condiţii, prin analiza informaţiilor conţinute în Fişa individuală - auditor statutar, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta procedură.
    (3) În vederea efectuării supravegherii prevăzute la alin. (1) şi (2), CAFR transmite către CSIPPC hotărârea Consiliului CAFR pentru atribuirea calităţii de membru persoanelor fizice care au obţinut calificativul "admis" la examenul de competenţă profesională, împreună cu Fişa individuală - auditor statutar (anexa nr. 1), care cuprinde informaţiile necesare pentru fiecare auditor statutar. Prin această fişă CAFR atestă etapele prin care a trecut o persoană pentru a fi autorizată ca auditor statutar.
    ART. 6
    (1) CSIPPC supraveghează organizarea şi desfăşurarea examenului de competenţă profesională, asigurându-se că acest examen se desfăşoară în conformitate cu standardele educaţionale emise de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC), precum şi în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (5), art. 7 şi 8 din OUG nr. 90/2008.
    (2) Supravegherea examenului de competenţă profesională se realizează după cum urmează:
    a) CSIPPC analizează tematica, bibliografia de examen, precum şi detalii ţinând de organizarea examenului în vederea concordanţei acestora cu reglementările aplicabile şi cu prevederile standardelor educaţionale ale IFAC. În acest scop, CAFR transmite către CSIPPC tematica, bibliografia de examen şi detaliile de organizare a examenului de competenţă profesională cu cel puţin 10 zile înainte de afişarea lor pe siteul CAFR.
    b) Personalul executiv al CSIPPC supraveghează modul de desfăşurare a examenului de competenţă profesională, prin delegare a personalului propriu la sediul CAFR sau la locaţia de desfăşurare a examenului, după caz, având în vedere informaţiile publicate de către CAFR pe site-ul propriu cu privire la aceste aspecte, precum şi procedurile specifice ale CAFR aplicabile, şi urmăreşte:
    (i) respectarea condiţiilor de înscriere la examen;
    (ii) respectarea condiţiilor de organizare a examenului;
    (iii) corelarea subiectelor date la examen cu tematica şi bibliografia de examen aprobată şi afişată în scopul examinării;
    (iv) respectarea procedurilor de corectare şi afişare a rezultatelor;
    (v) respectarea procedurilor privind soluţionarea contestaţiilor.
    c) În baza activităţilor menţionate la art. 5 şi în prezentul articol, DMI elaborează un raport către Consiliul superior al CSIPPC, cu propunere de aprobare sau respingere a hotărârii Consiliului CAFR pentru atribuirea calităţii de membru persoanelor fizice care au obţinut calificativul "admis" la examenul de competenţă profesională.
    (3) Decizia Consiliului superior al CSIPPC se comunică CAFR.
    ART. 7
    (1) Activităţile pe care CAFR trebuie să le desfăşoare în vederea autorizării firmelor de audit sunt cele prevăzute la art. 5 din OUG nr. 90/2008.
    (2) Desfăşurarea activităţilor menţionate la alin. (1) se organizează de către Cameră, conform legislaţiei în vigoare, inclusiv reglementărilor din domeniu adoptate de către aceasta şi avizate sau aprobate de către CSIPPC, după caz, conform prevederilor legale.
    (3) În vederea supravegherii de către CSIPPC a activităţii CAFR privind autorizarea firmelor de audit, se vor desfăşura următoarele activităţi:
    a) CAFR transmite anual CSIPPC spre informare statistica cu numărul de firme de audit care s-au autorizat/retras/ sancţionat într-un an.
    b) Camera transmite către CSIPPC hotărârea Consiliului CAFR cu privire la aprobarea firmelor de audit, împreună cu Fişa individuală - firmă de audit, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta procedură, care cuprinde informaţii necesare autorizării pentru fiecare firmă. Prin această fişă se atestă condiţiile îndeplinite de firma de audit pentru a fi autorizată.
    ART. 8
    (1) Supravegherea activităţilor prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b) se exercită pe bază de mandat de către o echipă formată din minimum 2 reprezentanţi ai CSIPPC, din care cel puţin unul de la DMI, în baza unei delegaţii semnate de către directorul executiv coordonator al CSIPPC. Numele persoanelor delegate şi mandatul acestora se comunică CAFR cu cel puţin 5 zile lucrătoare anterior zilei stabilite pentru declanşarea activităţii de supraveghere.
    (2) Mandatul prevăzut la alin. (1) conţine:
    a) obiectul supravegherii;
    b) principalele reglementări în baza cărora se realizează supravegherea;
    c) perioada mandatului;
    d) componenţa echipei;
    e) data, ora şi locaţia de aplicare a procedurii de supraveghere.
    (3) Acţiunea de supraveghere efectuată de către reprezentanţii CSIPPC se finalizează cu întocmirea unui proces-verbal care va conţine obligatoriu următoarele elemente:
    a) principalele reglementări în baza cărora s-a efectuat;
    b) obiectul supravegherii;
    c) perioada şi locaţia de executare a mandatului;
    d) modalitatea de supraveghere şi procedurile aplicate de către CSIPPC, după caz;
    e) constatările rezultate;
    f) eventualele recomandări formulate;
    g) numărul paginilor şi numărul exemplarelor întocmite;
    h) semnătura persoanelor delegate de către CSIPPC, respectiv CAFR;
    i) data întocmirii procesului-verbal.
    ART. 9
    (1) Până la proba contrarie se prezumă buna reputaţie a persoanelor fizice sau juridice care urmează procesul de autorizare în vederea obţinerii calităţii de membru al CAFR.
    (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică până la adoptarea de către CAFR, cu aprobarea CSIPPC, a regulamentului ce include criteriile care definesc buna reputaţie.


    ANEXA 1
    -------
la procedură
------------

                      Fişă individuală - auditor statutar

    Numele ....................................................................
    Prenumele .................................................................
    Datele de identificare (CNP, adresă, date de contact, nr. legitimaţie
stagiar) .................
    Informaţii privind activitatea desfăşurată
    1. Test de acces la stagiu - da ...... în data ............................
                               - nu
    2. Echivalare test de acces la stagiu - da ...... în data ........., tip de
                                            echivalare .........
                                          - nu
    3. Perioada de stagiu:
    An I ..........................
    An II .........................
    An III ........................

    Îngheţare an de stagiu (dacă este cazul) ..................................
    Au fost parcurşi toţi cei 3 ani de stagiu - da .............
                                              - nu ... Se va detalia.
    Pregătire profesională ..................
    Îndrumător de stagiu ....................
    4. Examen de competenţă profesională
    - absolvit în data de ...., astfel PI ........., nota ........, dată
                                       absolvire .............
                                       PII ........, nota ........, dată
                                       absolvire .............
                                       PIII ......., nota ........, dată
                                       absolvire .............
    5. Atribuirea calităţii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din
România prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România
nr. ....................    ANEXA 2
    -------
la procedură
------------

                     Fişă individuală - societate de audit

    Denumirea societăţii ......................................................
    Datele de identificare (codul fiscal, numărul unic) .......................
    Adresa sediului ...........................................................
    Punctul de lucru ..........................................................
    Obiectul de activitate (coduri CAEN) ......................................
    Asociaţi ..................................................................
    Administratori ............................................................
    Persoane de contact .......................................................
    Persoane care efectuează auditul în numele societăţii .....................

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016