Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - regulament 2012 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Regulament 2012

Selectati luna pentru care doriti sa afisam regulament din 2012‹‹ Pagina 3 din 14

Monitorul Oficial 802 din 29 Noiembrie 2012 (M. Of. 802/2012)

REGULAMENT din 15 noiembrie 2012 privind normele pentru efectuarea lucrarilor de inspectie de catre Inspectia Judiciara EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 29 noiembrie 2012

Cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele norme stabilesc cadrul metodologic de desfăşurare a activităţilor de analiză, verificare şi control efectuate de inspecţia judiciară, în scopul definirii şi aplicării unitare a procedurilor privind efectuarea lucrărilor de inspecţie.secŢiunea 1atribuţiile inspecţiei judiciareart. 2(1) inspecţia judiciară este o structură cu personalitate juridică, care funcţionează în cadrul consiliului superior al magistraturii şi îndeplineşte, prin inspectorii judiciari numiţi în condiţiile legii, atribuţii de analiză, verificare şi control, în domeniile specifice de activitate.(2) În exercitarea acestor atribuţii inspecţia judiciară acţionează potrivit principiului independenţei operaţionale.art. 3(1) atribuţiile de analiză, verificare şi control exercitate de inspectorii judiciari, conform dispoziţiilor art. 74 ...

Monitorul Oficial 803 din 29 Noiembrie 2012 (M. Of. 803/2012)

REGULAMENTUL din 21 noiembrie 2012 de organizare si functionare al Comisiei care coordoneaza controlul si supravegherea stocurilor minime de siguranta pentru titei si produse petroliere EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 29 noiembrie 2012

Art. 1comisia care coordonează controlul şi supravegherea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere din cadrul ministerului economiei, comerţului şi mediului de afaceri are următoarele atribuţii:a) ţine evidenţa lunară a stocurilor minime de siguranţă la administraţia naţională a rezervelor de stat şi probleme speciale şi la operatorii economici desemnaţi prin hotărâre a guvernului;b) propune modul de utilizare a stocurilor minime de siguranţă în cazul apariţiei unei disfuncţionalităţi în aprovizionarea cu produse petroliere a pieţei interne;c) controlează utilizarea stocurilor minime de siguranţă în cazul apariţiei unei disfuncţionalităţi în aprovizionarea cu produse petroliere a pieţei interne;d) propune un grafic de ...

Monitorul Oficial 778 din 19 Noiembrie 2012 (M. Of. 778/2012)

REGULAMENT din 2 noiembrie 2012 de organizare si functionare a Directiei pentru dezvoltarea capacitatii administrative EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 19 noiembrie 2012

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) direcţia pentru dezvoltarea capacităţii administrative, denumită în continuare direcţie, este o structură de specialitate a aparatului central, segmentul administraţie publică, din cadrul ministerului administraţiei şi internelor, denumit în continuare minister, fără personalitate juridică, cu rol de autoritate de management pentru programul operaţional "dezvoltarea capacităţii administrative", denumit în continuare podca, având responsabilitatea gestionării şi implementării asistenţei financiare alocate acestui program, conform prevederilor art. 18 din hotărârea guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare.(2) activitatea direcţiei este coordonată de un secretar de stat.art. 2 ...

Monitorul Oficial 766 din 14 Noiembrie 2012 (M. Of. 766/2012)

REGULAMENT nr. 9 din 2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind formarea profesionala a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012

Articol unicregulamentul nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, aprobat prin ordinul comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 36/2010, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 404 din 17 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 32, alineatele (1), (4), (6) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"art. 32. - (1) operatorii şi specialiştii pentru piaţa de capital autorizaţi de cnvm au obligaţia să urmeze anual cel puţin 20 de ore de formare profesională continuă, începând cu anul următor celui ...

Monitorul Oficial 762 din 13 Noiembrie 2012 (M. Of. 762/2012)

REGULAMENT din 24 februarie 1994 (*republicat*) al Camerei Deputatilor*) EMITENT: CAMERA DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 13 noiembrie 2012 -----     *) Republicat in temeiul art. II din Hotararea Camerei Deputatilor nr. 7/2011 privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 262 din 13 aprilie 2011, dandu-se textelor o noua numerotare.     Regulamentul Camerei Deputatilor (aprobat prin Hotararea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 50 din 25 februarie 1994) a mai fost republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, a fost rectificat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 54 din 20 ianuarie 2006 si, ulterior, a fost modificat si completat prin:     - Hotararea Camerei Deputatilor nr. 4/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 145 din 15 februarie 2006;     - Hotararea Camerei Deputatilor nr. 7/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 133 din 3 martie 2009;     - Hotararea Camerei Deputatilor nr. 7/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 108 din 17 februarie 2010;     - Hotararea Camerei Deputatilor nr. 10/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 265 din 23 aprilie 2010;     - Hotararea Camerei Deputatilor nr. 14/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 397 din 15 iunie 2010;     - Hotararea Camerei Deputatilor nr. 17/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 438 din 30 iunie 2010;     - Hotararea Camerei Deputatilor nr. 24/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 647 din 17 septembrie 2010;     - Hotararea Camerei Deputatilor nr. 26/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 679 din 7 octombrie 2010;     - Hotararea Camerei Deputatilor nr. 27/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 679 din 7 octombrie 2010;     - Hotararea Camerei Deputatilor nr. 30/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 766 din 16 noiembrie 2010;     - Hotararea Camerei Deputatilor nr. 37/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 818 din 7 decembrie 2010;     - Hotararea Camerei Deputatilor nr. 39/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 818 din 7 decembrie 2010.

Cap. iorganizarea camerei deputaţilorsecŢiunea 1constituirea camerei deputaţilorart. 1camera deputaţilor nou-aleasă se întruneşte în ziua şi la ora stabilite prin actul de convocare emis de preşedintele româniei, în conformitate cu prevederile constituţiei româniei, republicată.art. 2(1) până la alegerea biroului permanent lucrările camerei deputaţilor sunt conduse de cel mai în vârstă deputat, în calitate de preşedinte de vârstă, asistat de cei mai tineri 4 deputaţi, în calitate de secretari.(2) imposibilitatea exercitării atribuţiilor de către preşedintele de vârstă sau de către unul ori mai mulţi secretari prevăzuţi la alin. (1) atrage de drept înlocuirea acestora cu deputatul cel mai în vârstă sau, după ...

Monitorul Oficial 763 din 13 Noiembrie 2012 (M. Of. 763/2012)

REGULAMENT nr. 14 din 12 noiembrie 2012 pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2000 privind operatiunile de piata monetara efectuate de Banca Nationala a Romaniei si facilitatile permanente acordate de aceasta participantilor eligibili EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 13 noiembrie 2012

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) şi ale art. 3 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 2 alin. (2) lit. a), art. 5 şi art. 6 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 şi al art. 420 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,banca ...

Monitorul Oficial 738 din 01 Noiembrie 2012 (M. Of. 738/2012)

REGULAMENT din 12 octombrie 2012 privind initierea, elaborarea, continutul-cadru si aprobarea documentatiilor tehnico-economice aferente investitiilor publice imobiliare in Ministerul Apararii Nationale EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 1 noiembrie 2012

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 prezentul regulament stabileşte regulile şi responsabilităţile privind iniţierea, elaborarea, conţinutul-cadru şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiţii publice imobiliare în ministerul apărării naţionale.art. 2 semnificaţia termenilor utilizaţi în prezentul regulament este cea prevăzută în anexa nr. 1.art. 3 proprietăţile imobiliare întâlnite în mediul militar şi sub denumirea de cazărmi/baze/instalaţii militare sunt definite la art. 7 din regulamentul proprietăţii imobiliare în ministerul apărării naţionale, aprobat prin ordinul ministrului apărării nr. m.91/2008.art. 4 (1) construcţiile sunt clasificate în:a) construcţii cu caracter provizoriu;b) construcţii cu caracter definitiv.(2) construcţiile cu caracter provizoriu sunt construcţii autorizate ca atare, indiferent ...

Monitorul Oficial 731 din 29 Octombrie 2012 (M. Of. 731/2012)

REGULAMENT din 24 octombrie 2012 privind pregatirea magistratilor-asistenti in perioada de stagiu, precum si organizarea si desfasurarea examenului de capacitate EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 29 octombrie 2012

În temeiul dispoziţiilor art. 81 din regulamentul de organizare şi funcţionare a curţii constituţionale, adoptat prin hotărârea plenului curţii constituţionale nr. 6/2012,plenul curţii constituţionale aprobă prezentul regulament.cap. idispoziţii generaleart. 1(1) În baza prevederilor legii nr. 124/2000 privind structura personalului curţii constituţionale, denumită în continuare lege, şi a legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, magistraţii-asistenţi stagiari care nu au absolvit institutul naţional al magistraturii efectuează un stagiu de 2 ani.(2) stagiul se desfăşoară în două etape: prima etapă - de 6 luni şi a doua etapă - de 18 luni.(3) pentru absolvenţii institutului ...

REGULAMENT din 24 octombrie 2012 privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistratilor-asistenti ai Curtii Constitutionale EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 29 octombrie 2012

În temeiul dispoziţiilor art. 81 din regulamentul de organizare şi funcţionare a curţii constituţionale, adoptat prin hotărârea plenului curţii constituţionale nr. 6/2012,plenul curţii constituţionale aprobă prezentul regulament.cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul corpului magistraţilor-asistenţi ai curţii constituţionale.art. 2(1) posturile vacante pot fi scoase la concurs în condiţiile legii nr. 124/2000 privind structura personalului curţii constituţionale şi ale prezentului regulament.(2) În cazul în care la concursul organizat se prezintă un singur candidat, ocuparea postului se face prin examen.art. 3(1) ocuparea postului vacant de prim-magistrat-asistent se face prin concurs, ...

Monitorul Oficial 720 din 24 Octombrie 2012 (M. Of. 720/2012)

 REGULAMENT nr. 2 din 15 octombrie 2012 pentru modificarea Regulamentului Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici nr. 1/2008 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici EMITENT: Comisia de Concurs pentru Recrutarea Înalţilor Funcţionari Publici PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 720 din 24 octombrie 2012

Art. iregulamentul comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici nr. 1/2008 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 411 din 2 iunie 2008, se modifică după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 1(1) prezentul regulament reglementează modalitatea de organizare şi desfăşurare a concursului naţional pentru intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, pe o funcţie publică vacantă, denumit în continuare concurs."2. la articolul 2, literele b), c) şi d) vor avea următorul cuprins:"b) competenţa, principiu potrivit căruia persoanele care doresc să ocupe o funcţie publică ...

‹‹ Pagina 3 din 14
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016