Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - regulament 2012 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Regulament 2012

Selectati luna pentru care doriti sa afisam regulament din 2012‹‹ Pagina 2 din 14

Monitorul Oficial 855 din 18 Decembrie 2012 (M. Of. 855/2012)

REGULAMENT nr. 17 din 12 decembrie 2012 privind unele conditii de creditare EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 18 decembrie 2012

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), art. 45 alin. (1), art. 61, art. 173^4 lit. b) şi art. 235 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 alin. (1) şi ale art. 43 şi 44 din legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 62 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin legea nr. 197/2010, cu modificările ...

Monitorul Oficial 852 din 17 Decembrie 2012 (M. Of. 852/2012)

REGULAMENT din 12 decembrie 2012 de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 17 decembrie 2012

Cap. idispoziţii generaleart. 1inspectoratul de stat în construcţii - i.s.c., denumit în continuare i.s.c., se organizează şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea guvernului româniei şi în coordonarea prim-ministrului, prin cancelaria primului-ministru, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul secretariatului general al guvernului.art. 2i.s.c. are sediul în municipiul bucureşti, str. apolodor nr. 17, sectorul 5, şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu actele normative aplicabile în domeniu şi cu prezentul regulament.art. 3În sensul prezentului regulament, următorii termeni şi expresii se definesc astfel:a) construcţii - clădirile de orice fel - social-culturale, administrative, industriale, comerciale, de cult, ...

Monitorul Oficial 831 din 11 Decembrie 2012 (M. Of. 831/2012)

REGULAMENT-CADRU din 19 noiembrie 2012 privind organizarea, desfasurarea si normarea activitatilor didactice la formele de invatamant la distanta si cu frecventa redusa la nivelul invatamantului superior EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 11 decembrie 2012

Cap. idispoziţii generaleart. 1conform legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pot organiza programe de studii universitare la formele de învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă numai instituţiile de învăţământ superior care au acreditat programul de învăţământ respectiv la forma de învăţământ cu frecvenţă.art. 2Învăţământul la distanţă (id) şi învăţământul cu frecvenţă redusă (ifr) sunt forme alternative de învăţământ prin care se asigură posibilitatea de formare iniţială, de perfecţionare sau de conversie profesională a unor largi categorii de cetăţeni în diferite domenii.art. 3(1) id reprezintă o formă de organizare a proceselor didactice care oferă studenţilor/cursanţilor posibilitatea ...

Monitorul Oficial 824 din 07 Decembrie 2012 (M. Of. 824/2012)

REGULAMENT din 7 noiembrie 2012 de organizare si functionare a Centrului National de Excelenta Baia Mare pentru pregatirea elevilor si elevelor la disciplina sportiva rugby EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 7 decembrie 2012

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) centrul naţional de excelenţă baia mare pentru pregătirea elevilor şi elevelor la disciplina sportivă rugby, denumit în continuare c.n.e. baia mare, este unitate sportivă fără personalitate juridică, specializată în pregătirea şi perfecţionarea juniorilor şi junioarelor în rugby-ul de performanţă.(2) c.n.e. baia mare îşi desfăşoară activitatea în cadrul clubului sportiv Şcolar nr. 2 baia mare (c.s.Ş. nr. 2 baia mare).art. 2scopul c.n.e. baia mare este selecţia, pregătirea şi perfecţionarea elevilor şi elevelor cu calităţi deosebite pentru rugby-ul de înaltă performanţă, în vederea promovării lor în loturile naţionale. În paralel, se urmăresc pregătirea lor şcolară şi asigurarea unui ...

Monitorul Oficial 822 din 06 Decembrie 2012 (M. Of. 822/2012)

REGULAMENT nr. 10/2012 pentru modificarea si completarea unor regulamente ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 6 decembrie 2012

Art. i prevederile regulamentului comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin ordinul comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 23/2006, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 312 şi 312 bis din 6 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins:"g^1) investitori calificaţi - persoanele sau entităţile care:1. se încadrează în categoria de clienţi profesionali, în conformitate cu art. 1 alin. (2) din anexa ...

Monitorul Oficial 818 din 05 Decembrie 2012 (M. Of. 818/2012)

REGULAMENT din 13 noiembrie 2012 privind procedura de identificare si sanctionare a faptelor de concurenta neloiala EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 5 decembrie 2012

În temeiul art. 27 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare legea concurenţei, consiliul concurenţei adoptă prezentul regulament.cap. iconsideraţii generale şi domeniul de aplicareart. 1În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. ş) din legea concurenţei, punerea în aplicare a prevederilor legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare legea concurenţei neloiale, este încredinţată consiliului concurenţei, în calitate de autoritate administrativă autonomă naţională în domeniul concurenţei, cu excepţia faptelor care, potrivit legii, constituie infracţiuni.art. 2regulamentul stabileşte procedura referitoare la etapele şi modalităţile de ...

Monitorul Oficial 815 din 05 Decembrie 2012 (M. Of. 815/2012)

REGULAMENT din 17 septembrie 2008 de ordine interioara in unitate R.G.-1 EMITENT: MINISTERUL APARARII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 5 decembrie 2012

Cap. idispoziţii generaleart. 1apărarea intereselor statului român este dreptul şi obligaţia fiecărui cetăţean al româniei, indiferent de naţionalitate, convingeri politice sau religioase. În calitatea sa de apărător al intereselor statului, militarul este obligat să respecte în întreaga sa activitate constituţia româniei, legile statului, obiceiurile războiului şi prevederile actelor normative specifice armatei.art. 2(1) regulamentul de ordine interioară stabileşte relaţiile dintre militari, regulile de conduită a militarilor în diferite situaţii, obligaţiile militarilor şi cerinţele care stau la baza relaţiilor dintre militari, precum şi dispoziţii privind desfăşurarea activităţilor în unităţile militare.(2) termenii folosiţi în prezentul regulament au următorul înţeles:a) militar - cadru militar ...

REGULAMENT din 29 august 2008 privind serviciul interior R.G.-2 EMITENT: MINISTERUL APARARII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 5 decembrie 2012

Cap. iprincipii generalesecŢiunea 1dispoziţii generaleart. 1regulamentul serviciului interior stabileşte regulile generale, responsabilităţile şi modul de organizare şi executare a serviciului interior în obiectivele militare pentru coordonarea activităţilor, îndeplinirea misiunilor, asigurarea respectării ordinii interioare, menţinerea capacităţii de acţiune şi asigurarea pazei acestora.............................................................art. 3În obiectivele militare puse la dispoziţia forţelor altor state, serviciul interior se organizează şi execută în conformitate cu acordurile încheiate între statul român şi statele respective.art. 4sensul unor termeni şi expresii utilizate în prezentul regulament este precizat în anexa nr. 1.secŢiunea a 2-aserviciul interior: scop şi conţinutart. 5serviciul interior are scopul de a asigura respectarea ordinii interioare în obiectivele ...

Monitorul Oficial 808 din 03 Decembrie 2012 (M. Of. 808/2012)

REGULAMENT nr. 15 din 19 noiembrie 2012 pentru completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitatilor acestora EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3 decembrie 2012

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) lit. d), art. 77 alin. (1), art. 101, 104, 122, art. 150 alin. (1), art. 164, 165, 171, 289, 320, 382, art. 384 alin. (1) şi art. 385 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. a) şi ale art. 48 alin. (1) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei şi ale art. 420 alin. (1) din ordonanţa de ...

Monitorul Oficial 807 din 03 Decembrie 2012 (M. Of. 807/2012)

REGULAMENT din 15 noiembrie 2012 de organizare si functionare al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 3 decembrie 2012

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentul regulament de organizare şi funcţionare al spitalului clinic judeţean de urgenţă târgu mureş a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.(2) regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalului clinic judeţean de urgenţă târgu mureş se aplică tuturor salariaţilor indiferent de naţionalitate, vârstă, sex, rasă, convingeri politice şi religioase. decizia de angajare sau promovare în cadrul unităţii sanitare se face pe bază de calificări şi abilităţi profesionale, nefăcându-se discriminări de naţionalitate, sex, vârstă, rasă, convingeri politice şi religioase.art. 2(1) spitalul clinic judeţean de urgenţă târgu mureş este unitate sanitară cu paturi de utilitate publică, cu personalitate ...

‹‹ Pagina 2 din 14
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016