Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - regulament 2017 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Regulament 2017

Selectati luna pentru care doriti sa afisam regulament din 2017‹‹ Pagina 3 din 10

Monitorul Oficial 858 bis din 31 Octombrie 2017 (M. Of. 858 bis/2017)

 REGULAMENTUL din 3 octombrie 2017 Sitului Natura 2000 ROSPA0003 Avrig-Scorei-Făgăraş EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 858 bis din 31 octombrie 2017

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.291 din 3 octombrie 2017, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 858 din 31 octombrie 2017.──────────cap. iÎnfiinţarea, scopul, suprafaţa, limitele şi managementulart. 1situl natura 2000rospa0003 avrig-scorei-făgăraş a fost declarat prin hotărârea guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene natura 2000 în românia, cu modificările şi completările ulterioare, fiind în prezent arie naturală protejată de interes comunitar.art. 2situl natura 2000 rospa0003 avrig-scorei-făgăraş are drept scop protecţia şi conservarea avifaunei, habitatelor păsărilor şi a biodiversităţii în ansamblu.cap. iiregulamentul activităţilor în situl natura 2000 rospa0003 avrig-scorei-făgăraş pescuitul sportivart. ...

Monitorul Oficial 806 bis din 12 Octombrie 2017 (M. Of. 806 bis/2017)

 REGULAMENT din 28 septembrie 2017 de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 806 bis din 12 octombrie 2017

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.148 din 28 septembrie 2017 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 806 din 12 octombrie 2017.──────────  cuprins: capitolul i. dispoziţii generale capitolul ii. obiectul de activitate al spitalului capitolul iii. conducerea spitalului capitolul iv. structura organizatorică a spitalului capitolul v. aparatul funcţional capitolul vi. comisiile şi comitetele organizate la nivelul spitalului capitolul vii. finanţarea spitalului capitolul viii. dispoziţii finalecap. idispoziŢii generaleart. 1(1) prezentul regulament de organizare şi funcţionare al spitalului clinic judeţean de urgenţă craiova, denumit în continuare spitalul, a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.(2) regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalului, se aplică tuturor salariaţilor, indiferent ...

Monitorul Oficial 861 din 01 Noiembrie 2017 (M. Of. 861/2017)

 REGULAMENT din 19 octombrie 2017 pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 861 din 1 noiembrie 2017

──────────aprobat prin ordinul nr. 2.792/c din 19 octombrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 861 din 1 noiembrie 2017.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) institutul notarial român, denumit în continuare inr, organizează de regulă anual, într-o zi lucrătoare, la solicitarea consiliului uniunii naţionale a notarilor publici din românia, denumit în continuare consiliul uniunii, examenul sau, după caz, concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, în condiţiile legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament.(2) examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar se desfăşoară la bucureşti, pe posturile ...

Monitorul Oficial 857 din 31 Octombrie 2017 (M. Of. 857/2017)

 REGULAMENT nr. 11 din 19 octombrie 2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 857 din 31 octombrie 2017

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 8 alin. (8), art. 43-48 şi art. 179 alin. (4) din legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. h),art. 126 alin. (1) lit. c), art. 148 alin. (1) lit. f) şi art. 159 alin. (3) din legea nr. ...

Monitorul Oficial 845 din 25 Octombrie 2017 (M. Of. 845/2017)

 REGULAMENT din 18 octombrie 2017 de organizare a activităţii de mentenanţă EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 845 din 25 octombrie 2017

──────────aprobat prin ordinul nr. 96 din 18 octombrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 96 din 25 octombrie 2017.────────── cap. iscopart. 1(1) regulamentul de organizare a activităţii de mentenanţă, denumit în continuare regulament, stabileşte obiectivele, responsabilităţile şi cerinţele pentru desfăşurarea activităţii de mentenanţă de către titularii de licenţă din sectorul energiei electrice şi termice şi defineşte conţinutul unui program de asigurare a mentenanţei.(2) regulamentul prezintă principiile de încadrare a activităţilor desfăşurate de titularii de licenţă în categoriile de activităţi de mentenanţă.(3) prevederile regulamentului reprezintă criterii de acceptare pentru activitatea de mentenanţă, în cadrul analizelor şi ...

Monitorul Oficial 828 din 19 Octombrie 2017 (M. Of. 828/2017)

 REGULAMENT din 5 septembrie 2017 de organizare şi funcţionare al Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 828 din 19 octombrie 2017

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.023 din 5 septembrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 828 din 19 octombrie 2017.────────── cap. idispoziţii generaleart. 1registrul naţional al donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, denumit în continuare rndvcsh, este organizat şi funcţionează potrivit prevederilor hotărârii guvernului nr. 760/2009 privind înfiinţarea registrului naţional al donatorilor voluntari de celule stem hematopoetice şi pentru aprobarea înfiinţării unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament. art. 2(1) rndvcsh este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea ministerului sănătăţii, cu sediul în municipiul bucureşti, str. constantin ...

Monitorul Oficial 812 din 13 Octombrie 2017 (M. Of. 812/2017)

 REGULAMENT din 5 octombrie 2017 de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 812 din 13 octombrie 2017

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 715 din 5 octombrie 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 812 din 13 octombrie 2017.────────── cap. idispoziţii generaleart. 1În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:a) act de punere în valoare, denumit în continuare apv - document tehnico-economic care conţine rezultatele evaluării cantitative şi calitative, precum şi localizarea, conform normelor tehnice silvice pentru amenajarea pădurilor, a masei lemnoase destinate exploatării;b) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri şi servicii pe o piaţă, cu respectarea prevederilor legale privind ajutorul de stat;c) ...

Monitorul Oficial 773 din 29 Septembrie 2017 (M. Of. 773/2017)

 REGULAMENT nr. 9 din 22 septembrie 2017 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN) EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 29 septembrie 2017

În temeiul prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei din data de 20.09.2017,autoritatea de supraveghere financiară emite prezentul regulament.art. iregulamentul autorităţii de supraveghere financiară nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea entităţii de soluţionare alternativă a litigiilor în domeniul financiar nonbancar (sal-fin), publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 383 din 19 mai 2016, se modifică după cum urmează:1. articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. ...

Monitorul Oficial 772 din 29 Septembrie 2017 (M. Of. 772/2017)

 REGULAMENT nr. 10 din 27 septembrie 2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 772 din 29 septembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor titlului iii din regulamentul (ue) nr. 909/2014 al parlamentului european şi al consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în uniunea europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a directivelor ...

Monitorul Oficial 768 din 27 Septembrie 2017 (M. Of. 768/2017)

 REGULAMENT din 21 septembrie 2017 de organizare şi funcţionare a Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 768 din 27 septembrie 2017

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 688 din 21 septembrie 2017, publicată în monitorul oficial, partea nr. 768 din 27 septembrie 2017.────────── art. 1(1) autoritatea competentă de reglementare a operaţiunilor petroliere offshore la marea neagră, denumită în continuare acropo, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea guvernului şi exercită atribuţiile prevăzute de legea nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore, cu modificările şi completările ulterioare.(2) sediul principal al acropo este în constanţa, iar cel secundar în municipiul bucureşti.art. 2În sensul prezentului regulament, noţiunile de operator şi proprietar au înţelesul ...

‹‹ Pagina 3 din 10
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016