Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 REGULAMENT din 5 septembrie 2017 de organizare şi funcţionare al Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 5 septembrie 2017  de organizare şi funcţionare al Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice    Twitter Facebook
Cautare document

 REGULAMENT din 5 septembrie 2017 de organizare şi funcţionare al Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 828 din 19 octombrie 2017

──────────
    Aprobat prin Ordinul nr. 1.023 din 5 septembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 828 din 19 octombrie 2017.
──────────

    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, denumit în continuare RNDVCSH, este organizat şi funcţionează potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 760/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoetice şi pentru aprobarea înfiinţării unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament.

    ART. 2
    (1) RNDVCSH este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Constantin Caracaş nr. 2-8, sectorul 1.
    (2) RNDVCSH este instituţia responsabilă pentru:
    a) procesarea cererilor din ţară sau din străinătate pentru utilizarea de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi cu pacienţii;
    b) emiterea autorizaţiei prevăzute la art. 148 alin. (10) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) coordonarea şi auditarea activităţilor de recrutare, testare şi donare de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi;
    d) implementarea sistemului unic de codificare şi etichetare, în acord cu cerinţele europene de codificare în activitatea de donare pentru transplantul de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi.

    (3) Principalele activităţi ale RNDVCSH sunt:
    a) coordonarea metodologică a activităţilor de recrutare, testare şi donare de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi;
    b) crearea şi gestionarea unei baze de date informatice pe teritoriul României privind persoanele fizice care şi-au dat acceptul pentru a dona celule stem, în care să fie prevăzute datele personale, medicale şi de histocompatibilitate;
    c) identificarea donatorilor compatibili de celule stem hematopoietice în baza de date proprie şi în baze de date internaţionale;
    d) interconectarea obligatorie cu organismele similare internaţionale;
    e) activitatea de cercetare în domeniul transplantului de celule stem;
    f) elaborarea standardelor naţionale în conformitate cu reglementările europene în vigoare, cu standardele Asociaţiei Mondiale a Donatorilor de Măduvă (World Marrow Donor Association - WMDA), denumită în continuare AMDM, ale Federaţiei Europene de Imunogenetică (European Federation for Immunogenetics - EFI), denumită în continuare FEI, ale Comitetului Comun de Acreditare (Joint Accreditation Committee - JACIE), denumit în continuare CCA, şi cu recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii în domeniu;
    g) promovarea donării de celule stem hematopoietice.


    ART. 3
    În îndeplinirea atribuţiilor sale, RNDVCSH are stabilite următoarele relaţii:
    a) de subordonare faţă de Ministerul Sănătăţii
    b) funcţionale cu:
    1. Asociaţia Mondială a Donatorilor de Măduvă;
    2. Grupul European pentru Transplantul de Sânge şi Măduvă (European Society for Blood and Marrow Transplantation - EBMT), denumită în continuare GESTM;
    3. Donatorii de Măduvă Osoasă de Pretutindeni (Bone Marrow Donors Worldwide - BMDW), denumită în continuare DMOP;
    4. Federaţia Europeană pentru Imunogenetică;
    5. instituţii acreditate pentru evaluarea şi acreditarea calităţii conform ISO 9001 şi ISO 27001;

    c) de colaborare cu:
    1. unităţile sanitare desemnate să efectueze activităţi de recrutare de donatori de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi;
    2. unităţile sanitare acreditate şi desemnate să efectueze activităţi de testare donatori de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi;
    3. unităţile sanitare acreditate şi desemnate să efectueze activităţi de prelevare de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi;
    4. unităţile sanitare acreditate şi desemnate să efectueze activităţi de transplant de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi;
    5. unităţile sanitare care îngrijesc pacienţii pentru care RNDVCSH a început căutarea de donator compatibil de celule stem hematopoietice până la realizarea procedurii de transplant de celule stem hematopoietice de la donator neînrudit;
    6. instituţiile mass-media (radio, televiziune, presa scrisă) - pentru activitatea de promovare a donării de celule stem hematopoetice;
    7. Academia de Ştiinţe Medicale pentru activitatea ştiinţifică şi de cercetare;
    8. Societatea Română de Hematologie - pentru realizarea schimburilor ştiinţifice;
    9. Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti - pentru activitatea de formare;
    10. Agenţia Naţională de Transplant - pentru respectarea standardelor de calitate şi securitate în cadrul activităţii de recrutare, testare şi donare;
    11. Organizaţiile internaţionale similare, membre ale Asociaţiei Mondiale a Donatorilor de Măduvă - pentru identificarea în cel mai scurt timp de donatori compatibili de celule stem hematopoietice, pentru pacienţii care au indicaţie de transplant de celule stem hematopoietice;
    12. Organizaţiile internaţionale similare cu care se realizează interconectarea prin intermediul Sistemului Informatic European al Donatorilor de Măduvă (European Marrow Donor Information System) denumit în continuare EMDIS;

    d) de coordonare şi audit cu instituţiile de la lit. c) pct. 1-3 pentru activitatea de verificare a respectării standardelor de calitate şi securitate în cadrul activităţii de recrutare şi testare a donatorilor de celule stem neînrudiţi, precum şi al activităţii de donare de celule stem hematopoietice de la donator neînrudiţi, conform standardelor europene şi ale AMDM în domeniu.


    CAP. II
    Obiectul de activitate
    ART. 4
    Pentru realizarea obiectului de activitate, principalele activităţi ale RNDVCSH sunt:
    a) înfiinţează şi gestionează baza de date informatică securizată cu donatorii voluntari de celule stem hematopoietice, cu respectarea prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) realizează interconectarea structurilor cu responsabilităţi în domeniu, în vederea stabilirii unei comunicări eficiente la nivel naţional;
    c) implementează sistemul de management al calităţii la nivelul structurilor proprii;
    d) verifică periodic standardele de lucru ale structurilor din cadrul acestuia;
    e) propune spre avizare Ministerului Sănătăţii campanii pentru promovarea donării de celule stem hematopoietice pentru utilizare terapeutică;
    f) promovează activitatea de donare de celule stem hematopoietice;
    g) implementează şi verifică respectarea standardelor de calitate şi securitate în cadrul activităţii de recrutare şi testare a donatorilor de celule stem neînrudiţi, precum şi al activităţii de donare de celule stem hematopoietice, conform standardelor europene în domeniu;
    h) colectează şi analizează cele mai noi date în domeniu, pentru monitorizarea riscurilor cu influenţă directă asupra calităţii activităţii de donare de celule stem hematopoietice;
    i) asigură, la cerere, consultanţă de specialitate şi informaţii legate de activitatea de donare de celule stem hematopoietice instituţiilor cu activitate în domeniu;
    j) propune Ministerului Sănătăţii proiecte de acte normative în domeniul de competenţă;
    k) se interconectează cu instituţiile similare internaţionale, în vederea găsirii unor donatori compatibili;
    l) elaborează şi implementează, inclusiv prin cooperare cu instituţiile de specialitate din ţară şi din străinătate, programe de formare şi perfecţionare profesională a personalului medico-sanitar implicat în activităţile de recrutare, testare şi donare de celule stem hematopoietice;
    m) colaborează cu autoritatea naţională competentă în domeniul securităţii sanitare a produselor de origine umană pentru utilizare terapeutică;
    n) iniţiază, desfăşoară, coordonează sau avizează, după caz, activităţi de cercetare în domeniu;
    o) elaborează şi propune spre aprobare ministrului sănătăţii, prin ordin, standardele naţionale ale RNDVCSH;
    p) defineşte şi supraveghează măsurile necesare pentru trasabilitatea celulelor stem hematopoietice donate pentru utilizare terapeutică, de la donator la primitor şi invers, care sunt păstrate cel puţin 30 de ani în baza de date a RNDVCSH;
    q) prezintă ministrului sănătăţii, trimestrial şi anual sau ori de câte ori este cazul, rapoarte privind activitatea desfăşurată;
    r) asigură contravaloarea transportului intern şi internaţional al celulelor stem compatibile până la unitatea sanitară solicitantă unde se găseşte pacientul;
    s) suportă contravaloarea serviciilor de căutare în alte registre;
    t) asigură contravaloarea transportului efectuat la solicitarea sa pentru donatorul selecţionat, pentru toate etapele din procesul de donare, respectiv verificarea compatibilităţii, evaluarea medicală predonare, donarea de celule stem hematopoietice şi monitorizarea postdonare;
    u) exercită şi alte atribuţii în domeniu, potrivit legii;
    v) coordonează metodologic activităţile de recrutare, testare şi donare de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi şi răspunde de auditarea activităţilor pe care le coordonează, conform standardelor AMDM;
    w) răspunde de respectarea standardelor naţionale şi avizează toate documentele oficiale referitoare la acreditarea lui de către AMDM;
    x) răspunde de implementarea Sistemului unic de codificare şi etichetare (ISBT 128) în acord cu cerinţele europene de codificare în activitatea de donare pentru transplantul de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi.


    CAP. III
    Structura organizatorică şi funcţională
    ART. 5
    (1) Registrul este condus de un director general numit pe bază de concurs, prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (2) Structura organizatorică şi funcţională este conform organigramei RNDVCSH.
    (3) Activitatea financiar-contabilă este asigurată de un director financiar-contabil, numit pe bază de concurs, prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (4) În cadrul Registrului funcţionează Consiliul ştiinţific, format din 6 membri, care sunt personalităţi recunoscute în domeniul activităţii de testare, donare şi transplant de celule stem hematopoietice, şi directorul general al RNDVCSH.
    (5) RNDVCSH are în componenţa sa următoarele structuri funcţionale:
    a) Compartiment informatic;
    b) Compartiment identificare şi evaluare donatori;
    c) Compartiment coordonare recrutare, testare şi donare;
    d) Compartiment promovare;
    e) Compartiment juridic;
    f) Compartiment resurse umane;
    g) Compartiment audit public intern;
    h) Compartiment financiar contabilitate;
    i) Compartiment achiziţii şi administrativ.

    (6) În cadrul RNDVCSH funcţionează diferite comisii înfiinţate conform deciziilor directorului general.

    CAP. IV
    Atribuţiile conducerii RNDVCSH
    ART. 6
    (1) Conducerea RNDVCSH este asigurată de directorul general, care este ordonator de credite terţiar, în condiţiile legii, şi reprezintă Registrul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.
    (2) Atribuţiile directorului general al RNDVCSH sunt următoarele:
    a) concepe dezvoltarea strategică a RNDVCSH şi asigură implementarea acesteia, în conformitate cu strategia naţională de sănătate şi cu dezvoltarea strategică a organizaţiilor internaţionale cu care RNDVCSH este interconectat;
    b) urmăreşte, exercită şi răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare;
    c) face propuneri de reglementări pentru conformarea RNDVCSH la standardele internaţionale şi asigură interconectarea cu instituţii internaţionale similare;
    d) coordonează elaborarea şi asigură aplicarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Regulamentului intern al RNDVCSH;
    e) coordonează, controlează, îndrumă şi analizează periodic funcţionarea structurilor din subordine şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora;
    f) asigură aplicarea metodelor şi tehnicilor moderne de management la nivelul structurilor componente ale RNDVCSH;
    g) coordonează elaborarea programului anual de activitate, precum şi a raportului anual de activitate;
    h) angajează şi eliberează din funcţie personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale;
    i) coordonează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului din cadrul structurilor RNDVCSH;
    j) sprijină dezvoltarea organizaţională şi dezvoltarea profesională a angajaţilor RNDVCSH;
    k) participă la creşterea vizibilităţii şi la promovarea imaginii RNDVCSH;
    l) este ordonator de credite, în condiţiile legii;
    m) acţionează cu diligenţa pe care un bun proprietar o depune în administrarea bunurilor sale şi răspunde de integritatea bunurilor acestuia, precum şi de întocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a situaţiei patrimoniului în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    n) reprezintă RNDVCSH în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;
    o) răspunde de interconectarea structurilor cu responsabilităţi în domeniu în vederea stabilirii unei comunicări eficiente la nivel naţional şi internaţional;
    p) răspunde de implementarea standardelor de calitate, conform cerinţelor de acreditare europene, pentru interconectarea RNDVCSH cu organismele similare internaţionale;
    q) numeşte prin decizie responsabilul de sistem de management integrat, denumit în continuare RSMI (ISO 9001:2008 şi ISO 27001:2013);
    r) respectă procedurile, normele şi politicile Sistemului de management integrat (SMI), inclusiv sistemul de control intern/managerial (SCIM);
    s) aprobă procedurile, normele, ghidurile şi alte documente ale sistemului de management integrat (SMI) aferent ISO 9001 şi ISO 27001 şi norme şi proceduri ale sistemului de control intern/managerial;
    t) propune Ministerului Sănătăţii, cu avizul Consiliului ştiinţific, proiecte de acte normative în domeniul de competenţă;
    u) exercită alte atribuţii, date în competenţa sa de ministrul sănătăţii, în condiţiile legii.


    ART. 7
    (1) Directorul financiar contabil este numit prin ordin de către ministrul sănătăţii.
    (2) Directorul financiar contabil are următoarele atribuţii:
    a) coordonează, controlează, îndrumă şi analizează periodic activitatea funcţională a structurilor din subordine şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia, avizate de directorul general;
    b) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a RNDVCSH şi asigură implementarea acesteia;
    c) propune şi înaintează spre avizare/aprobare directorului general măsurile necesare îmbunătăţirii performanţelor organizaţionale;
    d) sprijină dezvoltarea organizaţională şi dezvoltarea profesională a angajaţilor din subordine;
    e) organizează contabilitatea RNDVCSH în conformitate cu dispoziţiile legale şi asigură efectuarea la timp a înregistrărilor;
    f) participă la elaborarea programului anual de activitate, precum şi a raportului anual de activitate;
    g) coordonează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului din cadrul structurilor din subordine;
    h) participă la creşterea vizibilităţii şi la promovarea imaginii RNDVCSH;
    i) organizează, îndrumă, controlează, conduce şi răspunde de desfăşurarea în mod eficient a activităţii financiar-contabile a instituţiei, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
    j) asigură organizarea şi gestionarea în mod eficient a întregului patrimoniu al instituţiei în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi reglementările interne ale instituţiei;
    k) organizează şi coordonează contabilitatea tuturor operaţiilor privind gestionarea resurselor puse la dispoziţia instituţiei;
    l) urmăreşte respectarea principiilor contabile pentru punerea în aplicare a reglementărilor contabile aplicabile;
    m) organizează şi coordonează controlul financiar preventiv prin stabilire de proceduri interne privind operaţiunile şi documentele ce se supun controlului financiar preventiv, precum şi stabilirea de responsabilităţi pentru persoanele care exercită acest control;
    n) răspunde de consemnarea corectă şi la timp, în scris, în momentul efectuării ei, în documente justificative, a oricărei operaţii care afectează elementele patrimoniale ale instituţiei, ca şi de înregistrarea cronologică şi sistematică în evidenţa contabilă a documentelor justificative, potrivit prevederilor legale în vigoare;
    o) răspunde de efectuarea inventarierii generale, cel puţin o dată pe an, a elementelor patrimoniale ale instituţiei, în orice situaţii prevăzute de lege şi ori de câte ori directorul general al instituţiei o cere;
    p) organizează şi participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-contabil şi la elaborarea bilanţului contabil;
    q) răspunde de respectarea disciplinei de casă şi de derularea tuturor operaţiunilor în numerar şi efectuează, lunar sau ori de câte ori decide, controlul casieriei, atât sub aspectul existenţei faptice a valorilor băneşti, cât şi sub aspectul securităţii acestora;
    r) asigură şi răspunde de îndeplinirea la termen a obligaţiilor instituţiei faţă de bugetul statului, precum şi faţă de terţi, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
    s) supervizează implementarea procedurilor informatice privind evidenţa contabilă;
    t) supervizează operaţiunile de reconciliere şi închidere a conturilor contabile;
    u) răspunde de elaborarea balanţei de verificare la termenele stabilite de legislaţia în vigoare;
    v) efectuează analize financiar-contabile pe bază de bilanţ pe care le prezintă directorului general;
    w) avizează orice document legat de domeniul financiar-contabil (urmărire, evidenţă, decontări cheltuieli/venituri, analiză de sistem, tehnică de calcul etc.);
    x) reprezintă instituţia în cazurile încredinţate, prin delegare;
    y) asigură adaptarea instituţiei la toate reglementările financiare, contabile, legislative, impozite şi taxe;
    z) respectă procedurile, normele şi politicile Sistemului de management integrat (SMI), inclusiv sistemul de control intern managerial;
    aa) respectă procedurile şi normele care i se aplică şi face propuneri pentru actualizarea permanentă a acestora pentru menţinerea standardelor de calitate obligatorii pentru RNDVCSH (ISO 9001 şi ISO 27001);
    bb) îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile încredinţate de către conducerea instituţiei.    CAP. V
    Atribuţiile Consiliului ştiinţific
    ART. 8
    (1) Consiliul ştiinţific al RNDVCSH este format din 6 personalităţi recunoscute în domeniul activităţii de testare, donare şi transplant de celule stem hematopoietice, care nu au calitatea de angajat al RNDVCSH. Componenţa Consiliului ştiinţific este stabilită prin ordin al ministrului sănătăţii, la propunerea RNDVCSH. Directorul general al RNDVCSH este membru de drept al Consiliului ştiinţific.
    (2) Secretariatul Consiliului ştiinţific este asigurat de către RNDVCSH.
    (3) Consiliul ştiinţific este condus de către un preşedinte de şedinţă desemnat din rândul membrilor acestuia, pentru o perioadă de 6 luni.
    (4) Consiliul ştiinţific se întruneşte în şedinţe trimestriale şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui.
    (5) Ordinea de zi este anunţată cu cel puţin 5 zile înaintea întrunirii.
    (6) Consiliul ştiinţific poate delibera numai dacă sunt prezenţi sau reprezentaţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.
    (7) Hotărârile se aprobă cu majoritate simplă a cvorumului, prin vot deschis.

    ART. 9
    Consiliul ştiinţific îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) elaborează şi propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii activităţile ce vor fi derulate în cadrul Subprogramului de transplant de celule stem hematopoietice periferice şi centrale din cadrul Programului naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană;
    b) avizează protocoalele referitoare la activitatea de recrutare, testare şi donare, elaborate de RNDVCSH;
    c) avizează procedurile pentru înregistrarea şi stocarea informaţiilor privind donatorii voluntari şi comunicarea cu aceştia, pentru a asigura confidenţialitatea datelor şi trasabilitatea cu privire la donatorii voluntari şi a etapelor procesului de donare;
    d) avizează măsurile necesare pentru trasabilitatea celulelor stem hematopoetice donate pentru utilizare terapeutică de la donator la primitor şi invers, care sunt păstrate cel puţin 30 de ani în baza de date a RNDVCSH;
    e) avizează programul de formare profesională pentru personalul care desfăşoară activităţi specifice RNDVCSH, activităţi de recrutare, testare şi donare;
    f) avizează programul de cercetare-dezvoltare al RNDVCSH;
    g) propune compartimentelor de specialitate ale RNDVCSH spre elaborare protocoale privind standardele de calitate şi securitate în cadrul activităţii de recrutare şi testare a donatorilor de celule stem neînrudiţi, precum şi a activităţii de donare de celule stem hematopoietice, conform standardelor europene şi internaţionale în domeniu;
    h) asigură, la cererea RNDVCSH, consultanţă de specialitate în domeniul de activitate al RNDVCSH şi participă la elaborarea politicilor şi procedurilor, conform standardelor internaţionale şi europene;
    i) avizează propunerile directorului general de proiecte de acte normative în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice ale RNDVCSH;
    j) avizează proiectele de colaborare cu instituţii internaţionale similare sau care au preocupări în domeniul donării de celule stem, inclusiv taxele pentru statutul de membru al organismelor europene şi internaţionale din domeniu;
    k) avizează autorizaţiile de import de celule stem hematopoietice şi autorizaţiile de export de celule stem hematopoietice;
    l) participă la creşterea vizibilităţii şi la promovarea imaginii RNDVCSH.


    CAP. VI
    Atribuţiile structurilor funcţionale
    ART. 10
    Compartimentul informatic are următoarele atribuţii:
    1. coordonează şi participă la elaborarea regulamentului propriu al compartimentului şi a procedurilor de asigurare a calităţii;
    2. coordonează activităţile în domeniu (introducerea, procesarea datelor şi informaţiilor electronice, administrarea sistemelor de informaţii şi programare pe calculator, monitorizează şi configurează serviciile internet);
    3. concepe, actualizează şi dezvoltă structura şi conţinutul bazelor de date cu caracter personal ale RNDVCSH: Registrul de donatori voluntari de celule stem hematopoietice şi Registrul de pacienţi care au indicaţie de transplant de celule stem hematopoietice de la donator neînrudit, asigurând acurateţea, securitatea şi trasabilitatea informaţiilor procesate şi stocate în sistem;
    4. elaborează şi asigură respectarea Planului de securitate, precum şi a mecanismelor de protecţie a informaţiilor;
    5. creează, şterge, modifică utilizatorii conform procedurilor stabilite;
    6. monitorizează utilizarea resurselor sistemului şi notifică directorul general asupra disfuncţionalităţilor observate;
    7. administrează serverele pentru poşta electronică, constând în crearea de conturi de poştă electronică, administrează listele de distribuţie, monitorizează utilizarea resurselor server şi asigură securitatea informaţiilor transmise prin poşta electronică;
    8. administrează serverele sistemului informatic constând în creare de conturi pentru utilizatori, administrare drepturi de utilizare, monitorizare utilizare resurse server şi asigurarea securităţii informaţiilor transmise în sistemul informatic din reţeaua unităţilor interconectate cu RNDVCSH, la nivel naţional şi internaţional;
    9. asigură asistenţă tehnică la instalarea programelor informatice conform procedurilor interne, devirusări, rezolvarea diverselor probleme de soft/hard (înlocuire componente);
    10. asigură asistenţă tehnică compartimentelor funcţionale ale RNDVCSH şi unităţilor desemnate să realizeze activităţi de recrutare, testare şi donare, pentru buna funcţionare a sistemului informatic care asigură interconectarea;
    11. asigură utilizarea de către RNDVCSH a programelor soft/hard cu drept de utilizare;
    12. răspunde de managementul electronic al documentelor care probează activitatea RNDVCSH conform procedurilor aprobate;
    13. participă la implementarea Sistemului unic de codificare şi etichetare în acord cu cerinţele europene de codificare în activitatea de donare pentru transplantul de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi;
    14. răspunde de menţinerea în condiţii de securitate a documentelor în format electronic care probează trasabilitatea de la donator la pacient şi invers, pentru o perioadă de 30 de ani;
    15. semnalează directorului general orice neconformitate sau problemă constatată privind calitatea produselor, proceselor şi sistemului calitate;
    16. notifică asupra disfuncţionalităţilor şi a eventualelor abuzuri în utilizarea resurselor;
    17. creează, şterge, modifică utilizatori conform procedurilor stabilite, monitorizează utilizarea resurselor sistemului şi notifică asupra disfuncţionalităţilor observate;
    18. menţine la zi evidenţa reţelei de calculatoare (staţii de lucru, utilizatori, configurări, drepturi alocate pentru fiecare aplicaţie informatică etc.) şi actualizează/dezvoltă periodic setul de proceduri de lucru (specifice);
    19. se asigură că sunt luate măsurile de securitate adecvate pentru protejarea confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii informaţiilor din domeniul de aplicabilitate al SMSI;
    20. participă la elaborarea, menţinerea şi respectarea procedurilor şi politicilor de securitate şi a evidenţei incidentelor/evenimentelor de securitate;
    21. defineşte un cadru de analiză a riscului, identifică resursele informaţionale şi riscurile asociate;
    22. păstrează contactul cu sursele de informaţii (grupuri de interese, website-uri, firme specializate, conferinţe etc.) privind noile vulnerabilităţi/ameninţări descoperite;
    23. respectă procedurile şi politicile de securitate aplicabile SMI;
    24. elaborează şi gestionează lista cu persoane/instituţii care pot acorda ajutor sau suport tehnic dacă este detectat un eveniment/incident de securitate a informaţiei; contactul cu aceste grupuri de interese specifice dacă este nevoie;
    25. asigură detectarea de către sistemul de management al securităţii informaţiei şi gestionarea corespunzătoare a incidentelor de securitate;
    26. prezintă directorului general, pentru aprobare, proiectele de norme interne privind protecţia informaţiilor şi SMI şi asigură informarea personalului care lucrează în cadrul instituţiei;
    27. întocmeşte politici de securitate;
    28. identifică ameninţările şi vulnerabilităţile şi practicile aplicabile;
    29. răspunde de dezvoltarea unui cadru de securitate şi control care constă din standarde, măsuri, practici şi proceduri după aprobarea politicii;
    30. propune în vederea deciziei cu privire la resursele disponibile priorităţile şi măsurile pe care şi le poate permite organizaţia;
    31. stabileşte măsurile de monitorizare pentru detectarea şi înlăturarea breşelor de securitate;
    32. conduce reevaluările şi testele periodice prevăzute în procedurile interne;
    33. implementează mijloacele de detectare a intruziunilor şi modalităţile de răspuns la incidente;
    34. asigură pregătirea utilizatorilor cu privire la necesitatea respectării cerinţelor de securitate;
    35. participă la elaborarea şi implementarea procedurilor, normelor şi politicilor SMI, inclusiv SCIM care se aplică activităţii compartimentului informatic;
    36. respectă procedurile şi normele care i se aplică şi face propuneri pentru actualizarea permanentă a acestora pentru menţinerea standardelor de calitate obligatorii pentru RNDVCSH (ISO 9001 şi ISO 27001);
    37. asigură arhivarea atât pe suport hârtie, cât şi electronic a documentelor din domeniul de activitate conform actelor normative în vigoare;
    38. îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile încredinţate de către conducerea instituţiei, în condiţiile şi cu respectarea cadrului legal în vigoare.


    ART. 11
    Compartimentul identificare şi evaluare donatori (Search Unit) are următoarele atribuţii:
    1. coordonează şi participă la elaborarea regulamentului propriu al compartimentului şi a procedurilor de asigurare a calităţii;
    2. răspunde de procesarea cererilor de căutare şi identificare a donatorilor compatibili de celule stem hematopoietice în baza de date proprie şi în bazele de date internaţionale - pentru pacienţii români;
    3. răspunde de procesarea cererilor de căutare şi identificare a donatorilor compatibili de celule stem hematopoietice în baza de date proprie- pentru pacienţii străini;
    4. răspunde de elaborarea politicii şi procedurilor de căutare donatori neînrudiţi compatibili de celule stem hematopoietice, denumite în continuare CSH, pentru pacienţi români şi străini cu indicaţie de transplant;
    5. răspunde de elaborarea Procedurilor de operare standard conform standardelor şi procedurilor recomandate de AMDM, aplicabile;
    6. răspunde de respectarea standardelor naţionale şi AMDM aplicabile;
    7. răspunde de crearea şi gestionarea unei baze de date informatice cu pacienţii care au indicaţie de transplant de celule stem hematopoietice de la donator neînrudit;
    8. răspunde de elaborarea politicii şi a procedurilor de contactare şi actualizare a datelor de contact ale pacienţilor şi ale potenţialilor donatori compatibili identificaţi din baza de date;
    9. răspunde de raportarea indicatorilor fizici şi de eficienţă ai RNDVCSH aferenţi Programului naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană - Subprogramul de transplant celule stem hematopoietice periferice şi centrale;
    10. răspunde de comunicarea în scris cu unităţile din ţară şi străinătate, registrele internaţionale cu care este interconectat RNDVCSH, în procesul de căutare şi identificare donatori compatibili, precum şi de asigurarea trasabilităţii de la donare până la transplant;
    11. raportează directorului financiar-contabil spre finanţare serviciile comandate pentru pacienţii români, respectiv pentru pacienţii străini (note interne cu serviciile solicitate altor registre/note interne cu serviciile solicitate unităţilor desemnate cu care colaborează RNDVCSH/deciziile comisiei medicale);
    12. organizează transportul intern şi internaţional pentru celule stem hematopoietice şi probe de sânge;
    13. răspunde de verificarea documentelor necesare emiterii autorizaţiilor de import şi autorizaţiilor de export celule stem hematopoietice şi întocmeşte dosarul pentru emiterea acestora;
    14. răspunde de raportarea anuală sau la cerere a autorizaţiilor emise de RNDVCSH către Agenţia Naţională de Transplant şi Ministerul Sănătăţii;
    15. participă la elaborarea programului de cercetare al RNDVCSH şi asigură implementarea acestuia;
    16. în funcţie de necesităţile de dezvoltare ale instituţiei, propune teme de cercetare şi, cu aprobarea directorului general şi avizul Consiliului ştiinţific, le derulează în termene şi condiţii optime;
    17. participă la elaborarea şi implementarea, inclusiv prin cooperare cu instituţiile de specialitate din ţară şi din străinătate, de programe de formare şi perfecţionare profesională a personalului medico-sanitar implicat în activităţile de recrutare, testare şi donare de celule stem hematopoietice;
    18. participă la elaborarea politicii şi procedurilor de comunicare cu centrele de transplant, centrele de prelevare, centrele donatorilor de celule stem hematopoietice, laboratoare de testare şi alte registre internaţionale de CSH;
    19. participă la implementarea Sistemului unic de codificare şi etichetare (ISBT 128) în acord cu cerinţele europene de codificare;
    20. colaborează cu Compartimentul informatic în procesul de actualizare continuă a standardelor AMDM şi de menţinere a interconectării cu instituţii similare internaţionale;
    21. răspunde de confidenţialitatea comunicării cu donatorii şi pacienţii;
    22. participă la identificarea, înregistrarea, investigarea, iniţierea măsurilor de corectare, precum şi raportarea tuturor reacţiilor şi efectelor adverse care pot urma donării;
    23. propune proiecte de colaborare cu instituţii internaţionale în domeniu;
    24. realizează lucrări statistice conform planului anual aprobat;
    25. colectează şi analizează cele mai noi date în domeniu, pentru monitorizarea riscurilor cu influenţă directă asupra calităţii activităţii de donare de celule stem hematopoietice;
    26. asigură, la cerere, consultanţă de specialitate şi informaţii legate de activitatea de donare de celule stem hematopoietice instituţiilor cu activitate în domeniu;
    27. participă la elaborarea şi implementarea procedurilor, normelor şi politicilor SMI, inclusiv SCIM care se aplică activităţilor de identificare şi căutare donatori;
    28. respectă procedurile şi normele care i se aplică şi face propuneri pentru actualizarea permanentă a acestora pentru menţinerea standardelor de calitate obligatorii pentru RNDVCSH (ISO 9001 şi ISO 27001);
    29. asigură arhivarea atât pe suport hârtie, cât şi electronic a documentelor din domeniul de activitate conform actelor normative în vigoare;
    30. îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile încredinţate de către conducerea instituţiei, în condiţiile şi cu respectarea cadrului legal în vigoare.


    ART. 12
    Compartimentul coordonare recrutare, testare şi donare are următoarele atribuţii:
    1. coordonează şi participă la elaborarea regulamentului propriu al compartimentului şi a procedurilor de asigurare a calităţii;
    2. coordonează metodologic activităţile de recrutare, testare şi donare de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi;
    3. răspunde de auditarea activităţilor pe care le coordonează RNDVCSH, conform standardelor AMDM;
    4. răspunde de implementarea Sistemului unic de codificare şi etichetare în acord cu cerinţele europene de codificare în activitatea de donare pentru transplantul de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi;
    5. participă la elaborarea programului de cercetare al RNDVCSH şi asigură implementarea acestuia;
    6. în funcţie de necesităţile de dezvoltare ale instituţiei, propune teme de cercetare şi, cu aprobarea directorului general şi avizul Consiliului ştiinţific, le derulează în termene şi condiţii optime;
    7. elaborează şi implementează, inclusiv prin cooperare cu instituţiile de specialitate din ţară şi din străinătate, programe de formare şi perfecţionare profesională a personalului medico-sanitar implicat în activităţile de recrutare, testare şi donare de celule stem hematopoietice;
    8. participă la implementarea şi verifică respectarea standardelor de calitate şi securitate în cadrul activităţii de recrutare şi testare a donatorilor de celule stem neînrudiţi, precum şi al activităţii de donare de celule stem hematopoietice, conform standardelor europene în domeniu;
    9. colectează şi analizează cele mai noi date în domeniu, pentru monitorizarea riscurilor cu influenţă directă asupra calităţii activităţii de donare de celule stem hematopoietice;
    10. răspunde de elaborarea procedurilor de operare standard conform standardelor şi procedurilor recomandate AMDM;
    11. răspunde de elaborarea, implementarea şi respectarea politicii şi procedurilor privind activităţile de recrutare şi testare a donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice şi prelevare de celule stem hematopoietice;
    12. verifică documentele întocmite în cadrul activităţii de recrutare, testare şi donare celule stem hematopoietice şi asigură arhivarea acestora în bune condiţii;
    13. defineşte şi supraveghează măsurile necesare pentru trasabilitatea celulelor stem hematopoietice donate pentru utilizare terapeutică, de la donator la primitor şi invers, care sunt păstrate cel puţin 30 de ani în baza de date a RNDVCSH;
    14. răspunde de comunicarea în scris cu unităţile desemnate să realizeze activităţi de recrutare, testare şi donare coordonate de RNDVCSH;
    15. răspunde de relaţia cu centrele de prelevare şi transplant din ţară;
    16. coordonează comunicarea cu unităţile cu care colaborează RNDVCSH la nivel naţional pentru realizarea transportului intern al celulelor stem hematopoietice şi probelor de sânge;
    17. răspunde de elaborarea şi implementarea politicii şi procedurilor de comunicare cu centrele de transplant, centrele de prelevare, centrele donatorilor de CSH, laboratoare de testare şi alte registre internaţionale de CSH;
    18. colaborează cu Compartimentul informatic în procesul de actualizare continuă a standardelor AMDM şi de menţinere a interconectării cu instituţii similare internaţionale;
    19. răspunde de confidenţialitatea comunicării cu donatorii şi pacienţii;
    20. răspunde de întocmirea răspunsurilor la întrebările care sunt adresate RNDVCSH, în scris sau prin serviciul TelVerde;
    21. răspunde de confirmarea în scris a potenţialilor donatori înscrişi în baza de date a RNDVCSH;
    22. răspunde de stabilirea numărului de donatori CSH care vor fi testaţi HLA prin metoda secvenţierii de ultimă generaţie (Next Sequency Generations) şi de organizarea etichetării şi transportului probelor de sânge;
    23. răspunde de comunicarea cu persoanele care şi-au dat consimţământul să se înscrie în baza de date a RNDVCSH, dar care nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate medicală pentru a fi înscrise;
    24. răspunde de definirea, identificarea, înregistrarea, investigarea, iniţierea măsurilor de corectare, precum şi raportarea tuturor reacţiilor şi efectelor adverse care pot urma donării;
    25. propune proiecte de colaborare cu instituţii internaţionale în domeniu;
    26. realizează lucrări statistice conform planului anual aprobat;
    27. colectează şi analizează cele mai noi date în domeniu, pentru monitorizarea riscurilor cu influenţă directă asupra calităţii activităţii de donare de celule stem hematopoietice;
    28. asigură, la cerere, consultanţă de specialitate şi informaţii legate de activitatea de donare de celule stem hematopoietice instituţiilor cu activitate în domeniu;
    29. participă la elaborarea şi implementarea procedurilor, normelor şi politicilor SMI, inclusiv SCIM care se aplică activităţilor de coordonare a recrutării, testării şi donării;
    30. respectă procedurile şi normele care i se aplică şi face propuneri pentru actualizarea permanentă a acestora pentru menţinerea standardelor de calitate obligatorii pentru RNDVCSH (ISO 9001 şi ISO 27001); asigură arhivarea atât fizică, cât şi electronică a documentelor din domeniul de activitate conform actelor normative în vigoare;
    31. asigură arhivarea atât pe suport hârtie, cât şi electronic a documentelor din domeniul de activitate conform actelor normative în vigoare;
    32. îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile încredinţate de către conducerea instituţiei, în condiţiile şi cu respectarea cadrului legal în vigoare.


    ART. 13
    Compartimentul promovare are următoarele atribuţii:
    1. participă la elaborarea regulamentului propriu cu privire la activitatea de promovare a donării de celule stem hematopoietice, precum şi a procedurilor de asigurare internă a calităţii programelor de formare;
    2. răspunde de coordonarea activităţilor de promovare a donării de CSH la nivelul unităţilor desemnate care desfăşoară activităţi coordonate de RNDVCSH;
    3. răspunde de elaborarea Procedurilor de operare standard conform standardelor şi procedurilor recomandate de AMDM, aplicabile;
    4. răspunde de respectarea standardelor naţionale şi AMDM aplicabile;
    5. concepe, coordonează (cu aprobarea directorului general) campanii de promovare, strategii de imagine în vederea informării opiniei publice cu privire la activitatea şi rolul RNDVCSH;
    6. planifică şi coordonează implementarea evenimentelor/ activităţilor IEC de promovare a donării CSH, derulate la nivel naţional şi răspunde de coordonarea activităţilor de promovare realizate în parteneriat cu alte instituţii;
    7. organizează evenimente publice (seminare, conferinţe, interviuri, vizite de presă, întâlniri între conducerea instituţiei şi personalităţi ale vieţii publice şi politice);
    8. asigură, periodic sau de fiecare dată când activitatea RNDVCSH prezintă un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferinţe de presă, interviuri, după avizarea de către directorul general;
    9. furnizează ziariştilor, prompt şi complet, orice informaţie de interes public care priveşte activitatea RNDVCSH, prin postare pe paginile web ale instituţiei;
    10. informează în timp util şi asigură accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de RNDVCSH;
    11. difuzează ziariştilor dosare de presă legate de evenimente sau de activităţi ale instituţiei;
    12. răspunde de monitorizarea presei şi identifică articolele referitoare la donarea de celule stem şi activitatea RNDVSH;
    13. concepe comunicatele de presă, declaraţiile publice, materialele de promovare;
    14. răspunde de întreţinerea şi actualizarea paginilor web ale instituţiei (www.rndvcsh.ro şi www.registru-celule-stem.ro), a paginii de facebook şi canalului YouTube cu privire la informaţiile conţinute de acestea;
    15. publică pe pagina web destinată promovării donării de CSH şi pe pagina facebook, numai cu acordul prealabil al directorului general, articole privind donarea de celule stem şi materiale video în care sunt prezentate evenimentele coordonate de RNDVCSH;
    16. face trimestrial şi anual rapoarte de utilizare a paginilor web ale instituţiei (www.rndvcsh.ro şi www.registru-celule-stem.ro) şi a paginii de facebook;
    17. răspunde de evaluarea campaniilor de promovare a donării de CSH şi a evenimentelor de IEC (Information Education Communication);
    18. întocmeşte trimestrial şi anual rapoarte privind activităţile de promovare desfăşurate de RNDVCSH şi de unităţile care desfăşoară activităţi coordonate de RNDVCSH;
    19. identifică, evaluează, selectează potenţialii colaboratori, parteneri şi voluntari pentru activităţile de promovare a donării de CSH;
    20. asigură coordonarea Unităţii de asistenţă tehnică şi management al RNDVCSH care asigură, la nivel naţional, asistenţă tehnică şi management pentru Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană - Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice şi centrale;
    21. răspunde de verificarea cererilor de finanţare transmise de unităţile sanitare care desfăşoară activităţi în cadrul Subprogramului de transplant de celule stem hematopoietice periferice şi centrale, întocmeşte situaţia centralizatoare distinct pentru fiecare sursă de finanţare;
    22. răspunde de raportările trimestriale şi anuale ale indicatorilor realizaţi în cadrul Subprogramului de transplant de celule stem hematopoietice periferice şi centrale;
    23. participă la întocmirea răspunsurilor la întrebările care sunt adresate RNDVCSH, în scris sau prin serviciul TelVerde;
    24. răspunde de activitatea de secretariat a RNDVCSH - primeşte, asigură înregistrarea corespondenţei destinate instituţiei şi o prezintă conducerii instituţiei pentru înscrierea ordinelor rezolutive ce vizează modul şi termenul de soluţionare, structura sau persoana nominalizată pentru soluţionare;
    25. înregistrează documentele intrate şi ieşite din instituţie, precum şi hotărârile şi deciziile luate de conducere, în registratura electronică şi asigură arhivarea acestora electronică şi fizică;
    26. efectuează lucrări de specialitate: organizarea şi actualizarea unor situaţii, redactarea unor materiale de corespondenţă, păstrarea şi operarea în diverse registre de evidenţă;
    27. furnizează informaţii terţilor în legătură cu activitatea şi programul instituţiei;
    28. păstrează evidenţa numelor, adreselor şi numerelor telefonice ale persoanelor şi instituţiilor cu care instituţia are relaţii de serviciu;
    29. asigură secretariatul programelor de formare şi perfecţionare profesională a personalului medico-sanitar implicat în activităţile de recrutare, testare şi donare de celule stem hematopoietice;
    30. efectuează, primeşte şi confirmă comenzile de transport;
    31. răspunde de arhivarea electronică şi fizică a dosarelor de donatori şi pacienţi;
    32. asigură, la cerere, consultanţă de specialitate şi informaţii legate de activitatea de donare de celule stem hematopoietice instituţiilor cu activitate în domeniu;
    33. participă la elaborarea şi implementarea procedurilor, normelor şi politicilor SMI, inclusiv SCIM care se aplică activităţii de promovare;
    34. respectă procedurile şi normele care i se aplică şi face propuneri pentru actualizarea permanentă a acestora pentru menţinerea standardelor de calitate obligatorii pentru RNDVCSH (ISO 9001 şi ISO 27001);
    35. asigură arhivarea atât pe suport hârtie, cât şi electronic a documentelor din domeniul propriu de activitate conform actelor normative în vigoare;
    36. îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile încredinţate de către conducerea instituţiei, în condiţiile şi cu respectarea cadrului legal în vigoare.


    ART. 14
    Compartimentul juridic are următoarele atribuţii:
    1. furnizează consultanţă juridică RNDVCSH;
    2. reprezintă şi apără drepturile şi interesele legitime ale RNDVCSH în raporturile cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină, în condiţiile legii şi ale regulamentelor specifice unităţii;
    3. avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic;
    4. avizează proiectele de hotărâri, regulamentele, ordinele şi instrucţiunile, precum şi orice acte cu caracter normativ care sunt în legătură cu atribuţiile şi activitatea instituţiei;
    5. pune în aplicare prevederile actelor normative în domeniul său de activitate;
    6. avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic;
    7. execută şi alte lucrări încredinţate de directorul general;
    8. consultă periodic Monitorul Oficial şi literatura de specialitate în scopul informării asupra ultimelor acte normative apărute şi asupra noutăţilor din doctrina şi practica judiciară;
    9. asigură protecţia datelor şi a informaţiilor gestionate şi dispune măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii şi păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor referitoare la activitatea RNDVCSH;
    10. asigură respectarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordinului nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
    11. respectă cerinţele privind nivelurile diferite de sensibilitate atribuite informaţiilor cu care lucrează;
    12. participă la elaborarea şi implementarea procedurilor, normelor şi politicilor SMI, inclusiv SCIM care se aplică activităţii juridice;
    13. respectă procedurile şi normele care i se aplică şi face propuneri pentru actualizarea permanentă a acestora pentru menţinerea standardelor de calitate obligatorii pentru RNDVCSH (ISO 9001 şi ISO 27001);
    14. asigură arhivarea atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic a documentelor din domeniul de activitate conform actelor normative în vigoare;
    15. îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile încredinţate de către conducerea instituţiei, în condiţiile şi cu respectarea cadrului legal în vigoare.


    ART. 15
    Compartimentul resurse umane are următoarele atribuţii:
    1. elaborează statul de funcţii şi reactualizează baza de date în funcţie de modificările apărute în structură (angajări, modificări şi încetări raporturi de muncă, modificări de sporuri, negocieri salariale) şi le supune spre aprobare;
    2. întocmeşte fişele de post şi le supune spre aprobare directorului general;
    3. întocmeşte şi supune spre aprobare şi ordonanţare statele de plată a salariilor;
    4. întocmeşte declaraţiile pentru şomaj, pensii, asigurări de sănătate, conform legislaţiei în vigoare;
    5. asigură procurarea, completarea şi gestionarea registrului de evidenţă a salariaţilor (completare date stare civilă, acte de studii, modificări ale salariilor, diploma de perfecţionare etc.);
    6. întocmeşte, completează şi ţine evidenţa dosarelor personale pentru salariaţii instituţiei;
    7. asigură realizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul din cadrul RNDVCSH, coordonează şi monitorizează procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale, în scopul aplicării corecte a procedurilor de evaluare;
    8. solicită conducerii avizul pentru organizarea concursului de ocupare a unor posturi vacante şi temporar vacante, pe bază de documentare privind condiţiile specifice de participare pe baza cerinţelor cuprinse în fişa postului pentru fiecare dintre funcţiile vacante şi temporar vacante;
    9. întocmeşte referatul şi decizia de numire a comisiilor de concurs şi a celor de soluţionare a contestaţiilor (când este cazul) în vederea ocupării funcţiilor vacante;
    10. asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea unor posturi vacante şi a celor de soluţionare a contestaţiilor;
    11. susţine activitatea comisiei de disciplină şi a comisiei paritare în soluţionarea cazurilor şi pune la dispoziţia preşedinţilor celor două comisii toate documentele solicitate;
    12. asigură planificarea şi efectuarea concediilor de odihnă pe anul în curs, în mod eşalonat, pe baza propunerilor şefilor fiecărei structuri, elaborând în acest sens referatul de aprobare şi decizia referitoare la eşalonarea concediilor de odihnă;
    13. întocmeşte referatul şi decizia pentru revenirea în muncă a persoanelor al căror raport de muncă a fost suspendat în condiţiile legii. Întocmeşte lucrările necesare pentru numirea în funcţii, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu, încadrarea, promovarea, delegarea, detaşarea, numirea temporară în funcţii de conducere, schimbarea locului de muncă şi desfacerea contractelor de muncă, pentru personalul din cadrul instituţiei (referat de aprobare, decizie, act adiţional, după caz);
    14. întocmeşte dosarele de pensionare pentru personalul din instituţie şi le transmite Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti, în vederea stabilirii drepturilor de pensie (limita de vârstă, anticipate, anticipate parţial, urmaş, invaliditate);
    15. întocmeşte şi predă în termen rapoartele statistice trimestriale, semestriale şi anuale privind numărul salariaţilor şi structura pe categorii de personal;
    16. organizează, cu aprobarea conducerii, concursurile pentru ocuparea posturilor, îndeplinind toate formalităţile şi respectând legislaţia în domeniu;
    17. întocmeşte şi supune aprobării directorului general programul anual de pregătire şi perfecţionare a salariaţilor, ţinând permanent legătură cu instituţiile care organizează cursuri;
    18. asigură participarea la cursurile de perfecţionare profesională a salariaţilor, ţinând cont de rezultatul rapoartelor de evaluare;
    19. participă în comisiile de examinare de specialitate constituite în vederea desfăşurării concursurilor organizate;
    20. împreună cu Compartimentul financiar-contabilitate întocmeşte documentaţia necesară pentru aprobarea deplasării în străinătate, în interes de serviciu, pentru personalul instituţiei;
    21. asigură ţinerea evidenţei concediilor fără plată, concediilor medicale, a absenţelor nemotivate şi a sancţiunilor disciplinare;
    22. asigură întocmirea şi eliberarea legitimaţiilor de serviciu;
    23. colaborează cu structurile RNDVCSH în vederea elaborării unor lucrări;
    24. eliberează adeverinţe de serviciu pentru salariaţii instituţiei;
    25. asigură evidenţa prin condicile de prezenţă, pe care le verifică lunar, în vederea întocmirii pontajelor de prezenţă;
    26. întocmeşte anual situaţiile specifice compartimentului de resurse umane;
    27. asigură păstrarea în condiţii de securitate a documentelor cu caracter confidenţial şi a secretului de serviciu;
    28. oferă noilor angajaţi, spre informare, semnare şi respectare, Regulamentul de organizare şi funcţionare, Regulamentul intern, deciziile directorului general şi procedurile interne;
    29. participă la elaborarea şi implementarea procedurilor, normelor şi politicilor SMI, inclusiv SCIM care se aplică activităţii de resurse umane;
    30. respectă procedurile şi normele care i se aplică şi face propuneri pentru actualizarea permanentă a acestora pentru menţinerea standardelor de calitate obligatorii pentru RNDVCSH (ISO 9001 şi ISO 27001);
    31. asigură arhivarea atât pe suport hârtie, cât şi electronic a documentelor din domeniul de activitate conform actelor normative în vigoare;
    32. îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile încredinţate de către conducerea instituţiei, în condiţiile şi cu respectarea cadrului legal în vigoare.


    ART. 16
    Compartimentul audit public intern are următoarele atribuţii:
    1. elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
    2. întocmeşte referatul de justificare a modului în care au fost selectate obiectivele şi sancţiunile cuprinse în planurile de audit;
    3. asigură auditul public intern asupra tuturor activităţilor desfăşurate de RNDVCSH pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control intern ale RNDVCSH sunt transparente şi sunt conforme cu legislaţia în vigoare;
    4. auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
    a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de RNDVCSH din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;
    b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
    c) administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului;
    d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului;
    e) constituirea veniturilor publice;
    f) alocarea creditelor bugetare;
    g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
    h) sistemul de luare a deciziilor;
    i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
    j) sistemele informatice;
    k) activitatea de achiziţii publice;

    5. informează şeful structurii de audit din cadrul Ministerului Sănătăţii despre recomandările neînsuşite şi neimplementate de către conducerea RNDVCSH, precum şi despre consecinţele acestora;
    6. raportează periodic directorului general constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile de audit;
    7. elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
    8. în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general;
    9. respectă procedurile privind modificarea planului anual de audit intern aprobat, ori de câte ori apar indicii sau circumstanţe care semnifică apariţia unor riscuri interne ori modificarea gradului de risc al activităţilor cuprinse deja în plan, precum şi la solicitarea directorului general, pe baza principiilor, tehnicilor şi normelor de derulare a auditului intern;
    10. respectă normele, instrucţiunile, precum şi Codul privind conduita etică în cadrul compartimentului de audit intern şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducerea RNDVCSH;
    11. efectuează, cu aprobarea conducerii RNDVCSH, misiuni de audit ad-hoc, considerate misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit public intern;
    12. asigură protecţia datelor şi a informaţiilor gestionate şi dispune măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii şi păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor referitoare la activitatea RNDVCSH, în conformitate cu normele legale în vigoare;
    13. elaborează programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii auditului intern, care să permită un control continuu al eficacităţii acestuia;
    14. participă la elaborarea şi implementarea procedurilor, normelor şi politicilor SMI, inclusiv SCIM care se aplică activităţii de audit public intern, în domeniul de competenţă, în condiţiile şi cu respectarea cadrului legal în vigoare;
    15. respectă procedurile şi normele care se aplică activităţii de audit public intern şi face propuneri pentru actualizarea permanentă a acestora pentru menţinerea standardelor de calitate obligatorii pentru RNDVCSH (ISO 9001 şi ISO 27001);
    16. asigură arhivarea atât fizică, cât şi electronică a documentelor din domeniul de activitate conform actelor normative în vigoare;
    17. îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile încredinţate de conducerea RNDVCSH, în condiţiile şi cu respectarea cadrului legal în vigoare.


    ART. 17
    (1) Compartimentul financiar-contabilitate este condus de către directorul financiar-contabil, ale cărui atribuţii se găsesc în fişa postului.
    (2) Atribuţiile Compartimentului financiar-contabilitate sunt stabilite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Compartimentul financiar-contabilitate, prin activitatea desfăşurată, asigură măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea desfăşurată, de asemenea asigură informaţii cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, a patrimoniului aflat în administrare şi a contului anual de execuţie. Compartimentul financiar-contabilitate asigură înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne, cât şi pentru relaţiile cu ordonatorul principal de credite, organisme fiscale şi de control şi alţi utilizatori.
    (3) Persoanele numite prin decizie a directorului general pentru desfăşurarea activităţii de control financiar preventiv propriu răspund de efectuarea şi înregistrarea operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu.
    (4) În îndeplinirea obligaţiilor sale, Compartimentul financiar-contabilitate colaborează cu toate structurile organizatorice din cadrul instituţiei şi cu prestatorul de servicii care asigură evidenţa contabilă.
    (5) Atribuţiile specifice activităţilor din cadrul Compartimentului financiar-contabilitate sunt următoarele:
    A. Pentru activitatea contabilitate:
    1. răspunde de organizarea şi funcţionarea în bune condiţii a contabilităţii valorilor patrimoniale şi a celor nepatrimoniale, care, potrivit legii, se evidenţiază în conturi extrabugetare;
    2. asigură respectarea cu stricteţe a prevederilor legale privind reflectarea în contabilitate şi asigurarea aplicării procedurilor tehnice şi contabile pentru urmărirea modului de gestionare a resurselor financiare şi asigurarea integrităţii bunurilor materiale ale RNDVCSH şi ia toate măsurile legale pentru recuperarea pagubelor produse;
    3. evaluează inventarierea periodică a tuturor valorilor patrimoniale ale centrului şi urmăreşte definitivarea rezultatelor inventarierii;
    4. întocmeşte lunar balanţa de verificare pentru conturile sintetice şi analitice şi urmăreşte concordanţa dintre ele;
    5. întocmeşte trimestrial şi anual darea de seamă contabilă ce cuprinde: situaţia patrimoniului, bilanţul contabil, situaţia fluxurilor de trezorerie, contul de execuţie a bugetului instituţiei pentru venituri, contul de execuţie a bugetului pentru cheltuieli şi întocmeşte raportul explicativ la acestea;
    6. efectuează calculele de fundamentare a indicatorilor economici şi financiari privind veniturile şi cheltuielile pe baza cărora întocmeşte proiectul de buget anual defalcat pe trimestre, pe surse de finanţare şi pe obiective;
    7. organizează şi exercită controlul gestionar prin sondaj al gestiunilor din unitate;
    8. răspunde de realizarea măsurilor şi a sarcinilor ce îi revin în domeniul financiar-contabil, stabilite ca urmare a controalelor financiare şi de gestiune efectuate de organele în drept;
    9. organizează evidenţa facturilor emise pentru serviciile solicitate de instituţii internaţionale similare, a evidenţei acestora;
    10. răspunde de întocmirea, transmiterea şi urmărirea încasării facturilor emise şi întocmeşte lunar lista facturilor emise şi neîncasate ajunse la scadenţă;
    11. realizează întocmirea, transmiterea şi urmărirea corespondenţei cu clienţii externi;
    12. răspunde de întocmirea, transmiterea şi urmărirea corespondenţei cu furnizorii de servicii solicitate de către instituţiile similare internaţionale pentru realizarea activităţii generatoare de venituri proprii;
    13. realizează calculul sumelor rezultate din aplicarea cheilor de repartizare a cheltuielilor pentru realizarea activităţii generatoare de venituri proprii cu cele realizate din bugetul de stat;
    14. prezintă spre aprobare conducerii instituţiei bilanţul contabil şi raportul explicativ, participă la analiza rezultatelor economice şi financiare pe baza datelor din bilanţ şi urmăreşte ducerea la îndeplinire a sarcinilor ce îi revin din procesul-verbal de analiză;
    15. exercită, potrivit legii, controlul financiar-preventiv privind legalitatea, oportunitatea şi economicitatea operaţiunilor;
    16. întocmeşte zilnic Registrul de casă, urmărind ca toate documentele justificative să fie înregistrate în mod cronologic şi sistematic;
    17. răspunde de ţinerea corectă şi la zi a evidenţei primare privind activităţile de încasări şi plăţi prin casierie (CEC-uri, avansuri, viramente, deconturi de cheltuieli, inclusiv decontarea contravalorii transportului efectuat la solicitarea sa pentru donatorul de celule stem hematopoietice selecţionat);
    18. realizează şi răspunde de întocmirea listei avansurilor nejustificate;
    19. exercită controlul zilnic asupra operaţiilor efectuate din casierie şi asigură încasarea la timp a creanţelor, lichidarea obligaţiilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor atunci când este cazul.

    B. Pentru activitatea financiară:
    1. întocmeşte lunar propunerile de necesar de fonduri şi răspunde de realizarea borderoului de facturi pentru cererile de finanţare lunară pe surse de finanţare şi pe obiective;
    2. asigură respectarea strictă a nivelului de cheltuieli stabilite prin creditele bugetare aprobate;
    3. exercită controlul financiar-preventiv propriu, prevăzut de legislaţia în vigoare;
    4. verifică sistematic documentele ce fac obiectul controlului financiar-preventiv, precum şi încadrarea în limitele angajamentelor bugetare stabilite conform legii;
    5. analizează circuitul documentelor şi face propuneri de îmbunătăţire a acestora;
    6. întocmeşte documentaţia necesară deschiderii finanţării investiţiilor la Trezoreria Statului, precum şi a altor documente în relaţia cu Trezoreria (situaţia privind plata utilităţilor şi confirmarea soldurilor conturilor pentru Trezorerie);
    7. verifică deschiderea şi repartizarea de credite bugetare, modificarea repartizării pe trimestre şi subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare, a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite;
    8. verifică efectuarea de plăţi din fonduri publice, precum şi efectuarea de încasări în numerar;
    9. asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile privind: mijloace fixe şi circulante, mijloace băneşti, fonduri proprii şi alte fonduri, debitori, creditori şi alte decontări, investiţii, cheltuieli bugetare şi venituri;
    10. întocmeşte lunar execuţia bugetară şi rapoartele de monitorizare a cheltuielilor şi le înaintează direcţiilor şi serviciilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii;
    11. răspunde de realizarea măsurilor şi sarcinilor ce îi revin în domeniul financiar, stabilite ca urmare a controalelor financiare şi de gestiune, efectuate de organele în drept;
    12. îndeplineşte orice alte atribuţii specifice domeniului de activitate, dispuse de conducerea instituţiei;
    13. efectuează calculele de fundamentare a indicatorilor economici şi financiari privind veniturile şi cheltuielile pe baza cărora întocmeşte proiectul de buget anual, defalcat pe trimestre, pe surse de finanţare şi pe obiective;
    14. ia măsurile necesare ca instituţia să îşi desfăşoare activitatea, astfel încât cheltuielile să nu depăşească prevederile de la buget;
    15. asigură respectarea încadrării în limitele cheltuielilor de investiţii aprobate, atât cantitativ, cât şi valoric pe obiective de investiţii;
    16. asigură desfăşurarea ritmică a operaţiunilor de decontare cu furnizorii în activitatea curentă şi investiţii;
    17. asigură plata la termen a sumelor ce constituie obligaţia unităţii faţă de bugetul de stat şi local, asigurări sociale, fondurile speciale şi alte obligaţii faţă de terţi;
    18. exercită controlul zilnic asupra operaţiilor efectuate din casierie şi asigură încasarea la timp a creanţelor, lichidarea obligaţiilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor atunci când este cazul;
    19. ţine evidenţa veniturilor încasate pe categorii de venituri conform clasificaţiei bugetare şi raportează la sfârşitul lunii veniturile încasate;
    20. îndeplineşte orice alte atribuţii specifice domeniului de activitate;
    21. ţine evidenţa cursurilor, programelor, organizate de instituţie, cu încadrarea în bugetele de curs sau/şi veniturile încasate. La finalizarea acestora întocmeşte raportul privind veniturile şi cheltuielile cursului/programului pe care îl înaintează conducerii spre aprobare;
    22. ţine evidenţa financiară completă a tuturor serviciilor cerute şi furnizate, finanţate de către RNDVCSH, conform standardelor internaţionale şi reglementărilor naţionale în vigoare;

    C. Alte atribuţii:
    1. participă la elaborarea şi implementarea procedurilor, normelor şi politicilor SMI, inclusiv SCIM pentru activităţile financiar-contabile;
    2. respectă procedurile şi normele care i se aplică şi face propuneri pentru actualizarea permanentă a acestora pentru menţinerea standardelor de calitate obligatorii pentru RNDVCSH (ISO 9001 şi ISO 27001).
    3. asigură arhivarea atât pe suport hârtie, cât şi electronic a documentelor din domeniul de activitate conform actelor normative în vigoare;
    4. îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile încredinţate de către conducerea instituţiei, în condiţiile şi cu respectarea cadrului legal în vigoare.    ART. 18
    Compartimentul de achiziţii şi administrativ se află în directa subordine a directorului financiar-contabil al instituţiei. Atribuţiile Compartimentului de achiziţii şi administrativ sunt următoarele:
    1. participă la elaborarea regulamentului propriu cu privire la achiziţiile publice şi la administrarea bunurilor instituţiei;
    2. organizează activităţile de achiziţii publice ale bunurilor materiale, serviciilor şi investiţiilor în funcţie de programul anual al achiziţiilor publice;
    3. răspunde de elaborarea proiectului planului anual al achiziţiilor publice pe baza propunerilor făcute de la compartimentele RNDVCSH şi îl supune aprobării conducerii RNDVCSH;
    4. derulează programul anual al achiziţiilor publice aprobat de conducerea RNDVCSH;
    5. asigură întocmirea documentaţiei necesare pentru participarea instituţiei la procurarea de bunuri şi servicii în concordanţă cu prevederile legale în vigoare;
    6. urmăreşte derularea contractelor şi face propuneri pentru modificarea în condiţii legale a prevederilor acestora, în scopul realizării operative a nevoilor de achiziţionare de bunuri materiale şi servicii ale RNDVCSH, în colaborare cu structurile beneficiare ale achiziţiilor;
    7. urmăreşte realizarea achiziţiilor de bunuri şi servicii de calitate corespunzătoare nevoilor instituţiei în conformitate cu prevederile legale;
    8. face propuneri pentru îmbunătăţirea procesului de derulare a achiziţiilor în cadrul RNDVCSH;
    9. stabileşte, pe baza indicatorilor prevăzuţi, necesarul de tehnică, investiţii, reparaţii, cheltuieli materiale şi servicii pentru întreţinere, întocmind în acest sens proiectele programelor de achiziţii ale instituţiei;
    10. expediază şi urmăreşte fluxul comenzilor de aprovizionare până la recepţia finală;
    11. organizează, asigură şi ia măsuri pentru gospodărirea judicioasă a bunurilor materiale din înzestrare, creşterea eficienţei utilizării acestora şi înlăturarea oricăror forme de risipă;
    12. asigură păstrarea şi conservarea patrimoniului imobiliar al instituţiei, prin menţinerea durabilităţii, funcţionalităţii şi a siguranţei în exploatare a construcţiilor;
    13. coordonează, îndrumă şi controlează încadrarea în prevederile legale a modului de folosire a mijloacelor de transport din dotare, încadrarea conducătorilor auto şi a personalului care conduce mijloacele auto din înzestrare, în normele alocate, precum şi efectuarea testării periodice în domeniu;
    14. urmăreşte derularea contractului cu prestatorul de servicii pentru menţinerea curăţeniei la sediul instituţiei;
    15. execută controlul operativ curent privind asigurarea, folosirea şi gospodărirea judicioasă a mijloacelor materiale din dotarea instituţiei;
    16. răspunde de întocmirea documentelor privind scoaterea din funcţiune, valorificarea sau casarea bunurilor materiale din dotare;
    17. îndeplineşte sarcinile ce îi revin pentru păstrarea integrităţii patrimoniului şi recuperarea operativă a prejudiciilor cauzate instituţiei şi a altor debite;
    18. întocmeşte note de recepţie şi constatare de diferenţe pentru bunurile intrate în patrimoniul instituţiei, conform documentelor justificative prezentate;
    19. asigură securitatea şi integritatea bunurilor păstrate în magazia instituţiei şi ia măsuri pentru restricţionarea accesului persoanelor neautorizate;
    20. ţine evidenţa tehnico-operativă a valorilor materiale aflate în magazia instituţiei, pe categorii de bunuri şi valori de intrare, pe surse de finanţare şi pe locaţii;
    21. organizează şi asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de primire, depozitare, conservare, întreţinere, eliberare şi folosire a obiectelor de inventar şi a materialelor aprovizionate, precum şi a tehnicii şi bunurilor din dotarea instituţiei;
    22. eliberează bunuri din magazia instituţiei, întocmind bonuri de consum pentru materialele consumabile şi, respectiv, procese-verbale de predare-primire pentru obiectele de inventar şi mijloacele fixe;
    23. ţine evidenţa stocului critic pentru materialele aflate în gestiune, pe surse de finanţare şi pe programe şi întocmeşte referate privind necesitatea aprovizionării;
    24. participă la elaborarea şi implementarea procedurilor, normelor şi politicilor SMI, inclusiv SCIM - care se aplică activităţii compartimentului achiziţii şi administrativ;
    25. respectă procedurile şi normele care i se aplică şi face propuneri pentru actualizarea permanentă a acestora pentru menţinerea standardelor de calitate obligatorii pentru RNDVCSH (ISO 9001 şi ISO 27001);
    26. asigură arhivarea atât fizică, cât şi electronică a documentelor din domeniul de activitate conform actelor normative în vigoare;
    27. îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile încredinţate de către conducerea instituţiei, în condiţiile şi cu respectarea cadrului legal în vigoare.


    ART. 19
    În cadrul RNDVCSH funcţionează comisii şi alte structuri ale căror componenţă şi atribuţii sunt stabilite prin decizii ale directorului general.

    CAP. VII
    Patrimoniul
    ART. 20
    (1) RNDVCSH administrează bunuri proprietate publică şi privată a statului, precum şi alte bunuri dobândite în condiţiile legii.
    (2) Rezultatele cercetărilor efectuate şi finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, concretizate în bunuri de natura unor active corporale sau necorporale, inclusiv drepturi de proprietate intelectuală, sunt bunuri dobândite cu titlu de proprietate sau în administrare, după caz, de RNDVCSH ori de Ministerul Sănătăţii, dacă prin contracte nu se prevede altfel, şi se înregistrează în evidenţa contabilă, în mod corespunzător.
    (3) În exercitarea drepturilor sale, RNDVCSH deţine şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul său şi, după caz, dispune de acestea, în condiţiile legii, în scopul realizării obiectelor sale de activitate, şi beneficiază de rezultatele utilizării acestora.
    (4) Patrimoniul RNDVCSH poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.
    (5) Ministerul Sănătăţii va dispune măsurile corespunzătoare pentru asigurarea sediului şi a bazei materiale necesare RNDVCSH.

    CAP. VIII
    Bugetul de venituri şi cheltuieli şi administrarea acestuia. Relaţii financiare şi contractuale
    ART. 21
    (1) RNDVCSH întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale, potrivit normelor legale în vigoare. Bugetul de venituri şi cheltuieli se aprobă de Ministerul Sănătăţii. Situaţiile financiare anuale se aprobă de către Ministerul Sănătăţii.
    (2) Finanţarea RNDVCSH se realizează integral din venituri de la bugetul de stat prin Ministerul Sănătăţii.
    (3) RNDVCSH realizează venituri proprii prin desfăşurarea activităţii de livrare la cerere a informaţiilor privind identificarea donatorilor compatibili de celule stem hematopoietice, a celulelor stem hematopoietice şi a produselor terapeutice hematopoietice adiţionale către structuri similare şi unităţi sanitare din afara teritoriului României.
    (4) Veniturile proprii care se finanţează din activitatea prevăzută la alin. (3) provin din:
    a) taxa pentru livrarea, la cerere, a informaţiilor privind identificarea donatorilor compatibili de celule stem hematopoietice, a celulelor stem hematopoietice şi a produselor terapeutice hematopoietice adiţionale către structuri similare şi unităţi sanitare din afara teritoriului României;
    b) difuzarea datelor şi a informaţiilor statistice referitoare la transplantul de celule stem hematopoietice şi realizarea de lucrări statistice în afara celor cuprinse în planul anual aprobat;
    c) fonduri obţinute în cadrul colaborărilor, programelor sau proiectelor internaţionale;
    d) dobânzile încasate, în condiţiile legii, la disponibilităţile băneşti şi la depozitele constituite din veniturile activităţii prevăzute la alin. (3);
    e) donaţii şi sponsorizări;
    f) activităţi de cercetare ştiinţifică.

    (5) Veniturile obţinute din activitatea prevăzută la alin. (3) se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor aferente activităţii finanţate integral din venituri proprii şi pentru dezvoltarea acestei activităţi.
    (6) În cazul cheltuielilor comune cu activităţile finanţate din bugetul de stat, sumele aferente activităţii prevăzute la alin. (3) se determină pe bază de chei de repartizare, stabilite de conducerea instituţiei.
    (7) Bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţii prevăzute la alin. (3) se aprobă odată cu bugetul instituţiei, execuţia de casă se realizează prin Trezoreria Statului, conform prevederilor legale în vigoare, iar raportarea execuţiei de casă se efectuează în conformitate cu instrucţiunile emise de Ministerul Finanţelor Publice.
    (8) Excedentul anual, rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii prevăzute la alin. (3), se raportează în anul următor şi se utilizează cu aceleaşi destinaţii.

    ART. 22
    Veniturile şi cheltuielile RNDVCSH se stabilesc prin bugetul de venituri şi cheltuieli pentru fiecare exerciţiu financiar, asigurându-se corelarea cu contractele încheiate pentru perioada programată.

    CAP. IX
    Regimul informaţiilor
    ART. 23
    (1) RNDVCSH îşi desfăşoară activitatea conform principiilor confidenţialităţii şi anonimatului, în condiţiile legii.
    (2) Prelucrarea datelor cu caracter personal ale donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice se face numai în vederea atingerii scopurilor pentru care acestea au fost colectate şi cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.
    (3) În conformitate cu prevederile legale în vigoare, datele cu caracter personal ale donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice care fac obiectul prelucrării de către Registru conform prevederilor sunt următoarele:
    a) numele şi prenumele;
    b) cod numeric personal;
    c) sex;
    d) înălţime;
    e) greutate;
    f) etnie;
    g) adresă de domiciliu;
    h) număr de telefon;
    i) adresă de e-mail;
    j) grupă sanguină şi Rh;
    k) date care reflectă profilul de histocompatibilitate, şi anume: genele HLA clasa I (HLA-A, HLA-B, HLA-C) şi HLA clasa II (HLA-DR, HLA-DQ, HLA-DP), cu alelele corespunzătoare;
    l) date care reflectă prezenţa markerilor infecţioşi pentru infecţiile cu virusul imunodeficitar uman (HIV), virusul limfotropic al celulelor T umane I şi II (Human T-cell lymphotropic virus I and II), virusul hepatitei B, virusul hepatitei C, citomegalovirusul (CMV), virusul Epstein Barr, toxoplasmoza şi Treponema pallidum (sifilis).

    (4) Prin termenul informaţii confidenţiale se înţelege, în sensul prezentului capitol:
    a) datele cu caracter personal;
    b) informaţiile şi datele tehnice cu privire la modalităţile şi mijloacele de colectare, stocare, transmitere, accesare a datelor cu caracter personal;
    c) informaţiile şi datele tehnice (ansamblu de date, metode, tehnici, procedurile) referitoare la procesul de recrutare, testare şi donare a celulelor stem hematopoietice;
    d) procedurile, normele, politicile interne privitoare la desfăşurarea activităţii RNDVCSH;
    e) datele personale ale salariaţilor;
    f) salariile angajaţilor;
    g) contractele individuale de muncă;
    h) statele de salarii;
    i) documentele incluse în dosarele de angajare ale salariaţilor (acte de identitate, diplome, carnete de muncă, adeverinţe de vechime, adeverinţe medicale etc.);
    j) fişele medicale ale angajaţilor;
    k) documentele administrative (notele, procesele-verbale, adrese, notificări, constatări, decizii, corespondenţă);
    l) mecanismele de protecţie şi siguranţă a echipamentelor şi programelor de calculator deţinute de RNDVCSH, metodele de lucru, algoritmii de calcul, orice element legat de tehnologiile informatice;
    m) contractele la care RNDVCSH este parte şi conţinutul acestora;
    n) alte documente/informaţii declarate confidenţiale prin norme/proceduri/decizii sau marcate „confidenţial“;
    o) datele cu caracter personal, calificate astfel prin lege.

    (5) Informaţiile confidenţiale nu fac obiectul transmiterii sub nicio formă către un terţ (persoană fizică sau juridică), copierii, multiplicării sau accesării de către terţi, în afara dispoziţiilor legale şi a procedurilor interne.
    (6) Informaţiile de interes public cu privire la activitatea RNDVCSH vor fi disponibile publicului cu titlu gratuit pe paginile de internet ale RNDVCSH.
    (7) Persoanele abilitate să facă declaraţii publice sau să furnizeze terţilor informaţii cu privire la activitatea RNDVCSH sunt:
    - directorul general al RNDVCSH;
    – persoanele desemnate de directorul general al RNDVCSH.


    ART. 24
    (1) Managementul informaţiei se va face în conformitate cu standardele de calitate, procedurile de asigurare internă a calităţii programelor de formare şi Planului de securitate al RNDVCSH.
    (2) Instalarea şi rularea programelor informatice ale sistemului administrat de RNDVCSH pe echipamentele personalului RNDVCSH se realizează de către Compartimentul de specialitate, într-un mod securizat, cu grade diferite de lucru, acces şi vizualizare, potrivit activităţii specifice a RNDVCSH şi sferei atribuţiilor de serviciu individuale ale fiecărui angajat.
    (3) Compartimentul informatic va monitoriza modul de utilizare de către angajaţii RNDVCSH a programelor informatice şi va raporta pe baze periodice directorului general observaţiile şi propunerile sale.
    (4) Accesul la calculatoarele repartizate angajaţilor RNDVCSH va fi restricţionat cu parole, stabilite împreună cu compartimentul de specialitate al RNDVCSH.
    (5) Personalul RNDVCSH va utiliza reţeaua internă a RNDVCSH, conform gradului de acces autorizat şi configurat de RNDVCSH. În reţeaua internă a RNDVCSH, personalul RNDVCSH poate stoca numai fişierele necesare îndeplinirii în bune condiţii a sarcinilor de serviciu.
    (6) Serverele pe care sunt găzduite softurile de producţie/test ale RNDVCSH vor fi protejate la acces fizic şi de la distanţă limitat şi controlat şi vor fi instalate în incinte adecvate tehnic şi din punctul de vedere al securităţii.
    (7) RNDVCSH va depune toate eforturile rezonabile, pentru a proteja datele cu caracter personal sau confidenţial colectate electronic, va analiza noile tehnologii în domeniu şi, dacă este cazul, le va aplica în vederea upgrade-ului sistemelor sale de securitate.
    (8) Infrastructura hardware şi software utilizată de RNDVCSH va fi periodic analizată.
    (9) Pe echipamentele hardware puse la dispoziţie de către RNDVCSH pot fi stocate şi/sau folosite numai programe pentru calculator pentru care RNDVCSH are drept de utilizare şi a căror utilizare este aprobată de compartimentul de specialitate al RNDVCSH.

    ART. 25
    (1) Pentru a asigura păstrarea în siguranţă a datelor şi informaţiilor stocate, a fişierelor şi bazelor de date, inclusiv în situaţia unor evenimente deosebite, precum şi continuitatea desfăşurării activităţii şi eliminarea riscurilor de apariţie a unor disfuncţionalităţi ale sistemelor tehnice, RNDVCSH întocmeşte următoarele documente:
    a) Planul de securitate;
    b) Planul de continuitate operaţională şi recuperare în caz de dezastre.

    (2) RNDVCSH actualizează periodic documentele prevăzute la alin. (1).

    ART. 26
    Planul de securitate întocmit de RNDVCSH stabileşte regimul de confidenţialitate, integritate şi disponibilitate a informaţiilor electronice şi trebuie să cuprindă următoarele elemente:
    a) descrierea generală a soluţiei tehnice utilizate, care va include echipamentele hardware şi produsele software utilizate, interconectarea sistemului cu alte sisteme proprii sau aparţinând terţilor, interconectarea sistemului cu alte reţele: internet, reţele locale, reţele de comunicaţie la distanţă şi modalitatea de conectare şi utilizare a sistemului;
    b) descrierea şi ierarhizarea riscurilor de securitate identificate şi a controalelor de securitate aplicate;
    c) detalierea măsurilor de securitate implementate, cu detalii privind politica de securitate a informaţiei conform obiectivelor stabilite de conducerea RNDVCSH, securitatea organizaţională, clasificarea şi controlul resurselor, securitatea personalului, securitatea fizică, managementul comunicaţiilor şi operării, controlul accesului, dezvoltarea şi întreţinerea sistemului informatic, planificarea continuităţii activităţii şi conformitatea cu cerinţele legale şi cu reglementările RNDVCSH;
    d) procedurile de administrare şi operare a sistemului informatic;
    e) sumar al planului de dezvoltare şi îmbunătăţire a sistemului de securitate;
    f) instruirea personalului în legătură cu administrarea şi operarea sistemului informatic;
    g) suportul tehnic oferit utilizatorilor sistemului;
    h) instrucţiuni de utilizare a sistemului (manualul de utilizare);
    i) condiţiile de utilizare a sistemului la distanţă;
    j) legislaţia şi reglementările care au fost luate în considerare la implementarea funcţionalităţilor sistemului;
    k) lista persoanelor responsabile pentru fiecare operaţiune.


    ART. 27
    (1) RNDVCSH deţine şi utilizează în raporturile cu terţii mecanisme de control, protecţie şi securitate a datelor, a echipamentelor informatice proprii, a conexiunilor liniilor de comunicaţie, inclusiv soluţii de stocare, arhivare şi back-up al activităţii proprii (baze de date, fişiere etc.), cu grade adecvate de relaţionare.
    (2) RNDVCSH va implementa în relaţiile cu terţii seturi de cerinţe care să asigure securitatea informatică a RNDVCSH şi a datelor schimbate cu aceştia.

    ART. 28
    Planul de securitate şi Planul de continuitate operaţională şi recuperare în caz de dezastre, precum şi mecanismele de protecţie şi siguranţă a echipamentelor şi programelor de calculator aferente obiectului principal de activitate al RNDVCSH nu au caracter public.

    CAP. X
    Dispoziţii finale
    ART. 29
    (1) Prezentul regulament se completează, după caz, cu dispoziţiile legale în domeniu.
    (2) Modificările şi, după caz, completările prezentului regulament se pot face la propunerea directorului general şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (3) După aprobare, prezentul regulament, precum şi modificările şi completările ulterioare vor fi aduse la cunoştinţa salariaţilor pe bază de semnătură.


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016