Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 28 septembrie 2017  de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 28 septembrie 2017 de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 806 bis din 12 octombrie 2017
──────────
    Aprobat prin Ordinul nr. 1.148 din 28 septembrie 2017 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 12 octombrie 2017.
──────────


     CUPRINS:
     Capitolul I. Dispoziţii generale
     Capitolul II. Obiectul de activitate al spitalului
     Capitolul III. Conducerea spitalului
     Capitolul IV. Structura organizatorică a spitalului
     Capitolul V. Aparatul funcţional
     Capitolul VI. Comisiile şi comitetele organizate la nivelul spitalului
     Capitolul VII. Finanţarea spitalului
     Capitolul VIII. Dispoziţii finale
    CAP. I
    DISPOZIŢII GENERALE
    ART. 1
    (1) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, denumit în continuare spitalul, a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.
    (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalului, se aplică tuturor salariaţilor, indiferent de naţionalitate, vârstă, sex, rasă, convingeri politice şi religioase. Decizia de angajare sau promovare în cadrul unităţii sanitare se face pe bază de calificări şi abilităţi profesionale, nefăcându-se discriminări pe criterii de naţionalitate, sex, vârstă, rasă, convingeri politice şi religioase.

    ART. 2
     Spitalul este unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii. Sediul unităţii este în oraşul Craiova, Str. Tabaci nr. 1.

    ART. 3
     Construcţia spitalului a început în anul 1964, iar decizia de înfiinţare a spitalului şi a policlinicii a fost emisă de Comitetul Executiv al Consiliului Popular Dolj la data de 7 iulie 1970 - Decizia nr. 189/07.07.1970.
     Festivitatea inaugurării a avut loc la data de 13 martie 1971, când au intrat în funcţiune toate secţiile.

    ART. 4
     A fost proiectat şi construit cu o capacitate de 1620 paturi fiind spital de interes general, denumit Spitalul nr. 1 Craiova. După înfiinţarea Facultăţii de Medicină Craiova în anul 1975 devine Spitalul Clinic Judeţean Craiova, desfăşurând şi activităţi de învătământ, iar din anul 2001 se schimbă denumirea în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova.

    ART. 5
    (1) Este o unitate sanitară cu finanţare din fondul asigurărilor sociale de sănătate, de la bugetul de stat, finanţare din venituri proprii şi alte surse, în subordinea Ministerului Sănătăţii, având drept scop asigurarea asistenţei medicale complete de specialitate, preventivă, curativă, de urgenţă şi recuperare a bolnavilor internaţi şi din ambulatoriu.
    (2) În spital se desfăşoară şi activităţi de învăţământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar şi postuniversitar, precum şi activităţi de cercetare ştiinţifică medicală; aceste activităţi se desfăşoară sub îndrumarea personalului didactic care este integrat în spital şi sunt astfel organizate încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi a deontologiei medicale.

    CAP. II
    OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SPITALULUI
    ART. 6
     Spitalul furnizează servicii medicale în regim de spitalizare continuă, spitalizare de zi şi ambulatorie, asigurând totodată urgenţele medico-chirurgicale din Judeţul Dolj, fiind organizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
     Activităţile organizatorice şi funcţionale cu caracter medico-sanitar din spital sunt reglementate şi supuse controlului Ministerului Sănătăţii, autoritate centrală în domeniul asistenţei de sănătate publică. Activitatea profesională, precum şi respectarea manoperelor şi a procedurilor medicale sunt supuse reglementărilor în vigoare. Problemele de etică şi deontologie profesională sunt de competenţă, după caz, a Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Farmaciştilor din România sau a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

    ART. 8
     Spitalul asigură:
    a) accesul populaţiei la toate formele de asistenţă medicală spitalicească şi ambulatorie;
    b) unitatea de acţiune în rezolvarea problemelor de sănătate din teritoriu;
    c) continuitatea asistenţei medicale în toate stadiile de evoluţie a bolii, prin cooperare permanentă a medicilor din aceeaşi unitate sau din unităţi sanitare diferite;
    d) utilizarea eficientă a personalului de specialitate şi a mijloacelor tehnice de investigaţie şi tratament;
    e) dezvoltarea şi perfecţionarea continuă a asistenţei medicale, corespunzător medicinii moderne;
    f) participarea la asigurarea stării de sănătate a populaţiei;
    g) desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă (EMC) şi cercetare pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal, costurile fiind suportate de personalul beneficiar;
    h) spitalul poate suporta astfel de costuri în limitele bugetului alocat;
    i) respectarea legislaţiei în vigoare pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.


    ART. 9
     În raport cu atribuţiile ce îi revin în asistenţa medicală, spitalul asigură:
    a) prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, a bolilor profesionale, cronice şi degenerative;
    b) acordarea serviciilor medicale preventive, curative, de recuperare, care cuprind: consultaţii, investigaţii, stabilirea diagnosticului, tratamente medicale şi/sau chirurgicale, îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masă;
    c) asigurarea condiţiilor pentru investigaţii medicale, tratament, igiena alimentelor şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale (conform ordinelor ministrului sănătăţii);
    d) răspunderea în ceea ce priveşte controlul medical şi supravegherea unor categorii de bolnavi;
    e) acordarea primului ajutor calificat şi asistenţei medicale de urgenţă, fără nicio discriminare pe criterii de naţionalitate, vârstă, sex, rasă, convingeri politice şi religioase, etnie, orientare sexuală, origine socială ori dacă pacientul are sau nu are asigurare medicală;
    f) respectarea protocolului de transfer interclinic elaborat prin ordin al ministrului sănătăţii;
    g) respectarea criteriilor de internare de urgenţă a pacienţilor consultaţi/asistaţi la UPU-SMURD şi a criteriilor de transfer de urgenţă către alte spitale - stabilite prin norme de aplicare (serviciile de urgenţă sunt cuprinse în forţele planificate sub comanda inspectorului şef al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă - în situaţii de accidente colective, calamităţi şi dezastre);
    h) acordarea primului ajutor şi asistenţei de urgenţă oricărei persoane aflate în stare critică, iar după stabilizare, asigurarea transportului medicalizat la o altă unitate de profil;
    i) asigurarea unui plan de acţiune pentru asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii critice;
    j) stabilirea factorilor de risc din mediul de viaţă şi de muncă şi a influenţei acestora asupra stării de sănătate a populaţiei;
    k) informarea bolnavului sau persoanelor apropiate asupra bolii şi obţinerea consimţământului acestuia pentru efectuarea tratamentelor;
    l) prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale;
    m) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale bolnavilor spitalizaţi;
    n) stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţii spitalizaţi;
    o) aprovizionarea şi distribuirea medicamentelor;
    p) aprovizionarea cu substanţe şi materiale de curăţenie şi dezinfecţie;
    q) asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare, atât din punct de vedere calitativ, cât şi cantitativ, respectând alocaţia de hrană, conform legislaţiei în vigoare;
    r) asigurarea unui microclimat corespunzător astfel încât să fie prevenită apariţia de infecţii nosocomiale;
    s) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, precum şi paza contra incendiilor, conform normelor în vigoare;
    t) în perioada de carantină, limitarea accesului vizitatorilor în spital, iar în unele secţii, conform prevederilor legislaţiei, interzicerea vizitei în secţii.


    ART. 10
     Spitalul asigură:
    a) pachetul de servicii de bază care se suportă din fondul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
    b) pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ;
    c) pachetul minimal de servicii - pentru neasiguraţi (urgenţe cu potenţial endemo-epidemic, imunizări, sarcină şi lăuzie, planning).


    ART. 11
     Prin modul de organizare şi funcţionare, spitalul, respectiv personalul angajat, are obligaţia:
    a) identificării manevrelor care implică soluţii de continuitate, a materialelor utilizate şi a condiţiilor de sterilizare pentru fiecare secţie în parte;
    b) păstrării confidenţialităţii faţă de terţi asupra tuturor informaţiilor rezultând din serviciile medicale acordate asiguraţilor;
    c) acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor;
    d) respectării dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţiile de trimitere în consulturi interdisciplinare;
    e) neutilizării materialelor şi a instrumentelor a căror condiţie de sterilizare nu este sigură;
    f) completării prescripţiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecţiuni acute, subacute, cronice (iniţiale);
    g) respectării clauzelor contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Dolj, respectiv suportării sancţiunilor în caz de nerespectare a acestor clauze;
    h) aplicării planului existent de pregătire profesională continuă a personalului medical;
    i) în acordarea asistenţei medicale, personalul medico-sanitar trebuie să se conformeze normelor de etică şi deontologie, să acţioneze întotdeauna în interesul bolnavului şi pentru promovarea stării de sănătate a populaţiei, să aibă o atitudine activă faţă de nevoile de îngrijire a sănătăţii fiecărui cetăţean, să îngrijească toţi bolnavii cu acelaşi interes, fără discriminare şi fără condiţionare de alte avantaje materiale sau servicii personale.
    j) Spitalul are obligaţia să respecte confidenţialitatea faţă de terţi asupra datelor şi informaţiilor serviciilor medicale acordate asiguraţilor, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora, conform legislaţiei în vigoare privind drepturile pacientului;
    k) eliberarea şi livrarea în regim de urgenţă a medicamentelor;
    l) spitalul asigură gestiunea datelor şi informaţiilor medicale prin utilizarea unui program informatic securizat de management spitalicesc;
    m) spitalul are obligaţia respectării drepturilor pacientului.


    ART. 12
     Alte atribuţii ale spitalului:
    1. Acordă servicii medicale de specialitate tuturor asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care s-a virat contribuţia pentru aceştia, în mod nediscriminatoriu şi cu respectarea dreptului la liberă alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţia trimiterii pentru consultaţii interdisciplinare.
    2. Raportează datele solicitate de instituţiile abilitate privind furnizarea serviciilor medicale şi starea de sănătate a persoanelor consultate sau tratate.
    3. Încheie contract cu casa de asigurări de sănătate judeţeană.
    4. Raportează indicatorii prevăzuţi în normele privind execuţia, raportarea şi controlul programelor naţionale de sănătate şi utilizează eficient sumele cu această destinaţie.
    5. Transmite instituţiilor abilitate datele necesare în vederea validării şi decontării serviciilor spitaliceşti.
    6. Asigură utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară, conform prevederilor legale în vigoare referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate.
    7. Completează corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.
    8. Respectă dreptul la liberă alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului.
    9. Încheie acorduri de colaborare cu spitalele din judeţ sau din alte judeţe pentru pacienţii critici, în vederea respectării protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic.
    10. Asigură permanenţa serviciilor medicale furnizate asiguraţilor internaţi.
    11. Stabileşte programul de lucru şi îl afişează la loc vizibil.
    12. Stabileşte sarcinile şi obligaţiile de serviciu pentru personalul angajat.
    13. Asigură condiţiile necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi pază contra incendiilor, conform normelor în vigoare.
    14. Asigură gestiunea datelor şi informaţiilor medicale prin utilizarea unui program informatic securizat de management spitalicesc.
    15. Asigură semnalizarea corespunzătoare în zonă şi în interior semnalizarea circuitelor funcţionale, în special a celor utilizate de pacientul internat.
    16. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de alte acte normative în vigoare.
    17. Asigură asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză.
    18. Încurajează aparţinătorii pacienţilor să se implice în îngrijirea acestora, în special în cazul în care pacienţii sunt copii (0-16 ani).
    19. Asigură libertatea de deplasare a pacientului în cadrul unităţii, cu excepţia perioadelor de vizită medicală.
    20. Asigură păstrarea anonimatului pacientului şi a confidenţialităţii datelor prin reglementări interne specifice, astfel:
    a) toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia;
    b) informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres;
    c) în cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie;
    d) pacientul are acces la datele medicale personale;
    e) medicul va păstra secretul profesional şi va acţiona în acord cu dreptul legal al fiecărei persoane la respectarea vieţii sale private din punctul de vedere al informaţiilor referitoare la sănătatea sa;
    f) obligaţia medicului de a păstra secretul profesional este opozabilă inclusiv faţă de membrii familiei persoanei respective;
    g) obligaţia medicului de a păstra secretul profesional persistă şi după ce persoana respectivă a încetat să îi fie pacient sau a decedat;
    h) transmiterea datelor referitoare la sănătatea persoanei: medicul, la solicitarea persoanei în cauză, o va informa pe aceasta sau pe persoana desemnată de aceasta cu privire la orice informaţie pe care o deţine referitoare la starea de sănătate a persoanei în cauză;
    i) derogări de la regula păstrării secretului profesional - derogările de la dreptul fiecărei persoane la respectarea vieţii sale private din punctul de vedere al informaţiilor referitoare la sănătate sunt numai cele prevăzute în mod expres de lege;
    j) în cadrul procesului de cercetare medicală, participarea persoanelor cu tulburări psihice se face atât cu consimţământul lor, cât şi cu consimţământul familiei (ori, în lipsa familiei, a reprezentanţilor lor legali);
    k) informaţiile confidenţiale pot fi folosite pentru cercetare medicală şi publicate numai în condiţiile păstrării anonimatului pacienţilor participanţi la programul de cercetare (cu excepţia cazurilor când este menţionat în scris acordul pacienţilor şi al familiei sau al reprezentanţilor lor legali);
    l) pacienţii spitalizaţi fără consimţământul lor nu pot fi folosiţi ca subiecţi de cercetare.

    21. Asigură gestionarea dosarului pacientului astfel:
    a) pe toată perioada spitalizării, foaia de observaţie clinică generală a bolnavului internat pe secţie se păstrează în dosarele cu foi de observaţie ale secţiei respective, în camera asistentului şef, care va fi responsabil de gestiunea dosarelor pacienţilor;
    b) dosarul va avea un opis zilnic care cuprinde:
    1. numele şi prenumele pacientului;
    2. numărul foii de observaţie;
    3. salonul/rezerva unde se află internat;

    c) o listă centralizată cu pacienţii, foaia de observaţie clinică generală corespunzătoare şi salonul unde sunt aceştia cazaţi va fi afişată zilnic la camera asistentelor;
    d) foaia de observaţie clinică generală va însoţi bolnavul la investigaţiile paraclinice şi, după completarea acesteia de către medicul respectiv, va fi adusă şi returnată de către personalul însoţitor asistentei-şefe sau medicului de gardă, după caz.

    22. Asigură anunţarea aparţinătorilor în cazul decesului pacientului, cu respectarea procedurilor interne în astfel de situaţii.
    23. Asigură pacienţilor, aparţinătorilor pacienţilor şi vizitatorilor accesul neîngrădit la registrul de sugestii, reclamaţii şi sesizări.


    ART. 13
    (1) Spitalul a identificat punctele de risc epidemiologic:
    a) laboratorul de analize medicale;
    b) blocurile operatorii;
    c) blocul de naşteri;
    d) secţii cu profil chirurgical;
    e) terapia intensivă;
    f) izolatoarele de boli infecţioase;
    g) neurologia;
    h) blocurile şi oficiile alimentare;
    i) sălile de tratament;
    j) activitatea de colectare, transport, depozitare şi eliminare a deşeurilor medicale;
    k) UPU-SMURD;
    l) Sterilizare;
    m) Ambulatoriul integrat;
    n) Serviciul de anatomie patologică;
    o) Oncologie medicală;
    p) radioterapie
    q) activitatea de colectare, transport, depozitare şi eliminare a deşeurilor medicale.

    (2) În vederea prevenirii apariţiei unor evenimente epidemiologice, aceste sectoare vor beneficia de supraveghere permanentă şi control riguros din partea Serviciului de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale. Se vor urmări:
    a) respectarea cu stricteţe a circuitelor funcţionale (delimitate în timp printr-un program de funcţionare aprobat de conducerea spitalului, acolo unde există separare în spaţiu);
    b) respectarea de către întreg personalul a "Precauţiunilor universale";
    c) respectarea programului de curăţenie şi dezinfecţie;
    d) respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie.

    (3) Toate materialele sterile folosite în spital sunt de unică utilizare.

    ART. 14
    (1) În cadrul spitalului se desfăşoară şi următoarele activităţi:
    a) învăţământ medico-farmaceutic;
    b) învăţământ universitar;
    c) învăţământ postuniversitar;
    d) cercetare ştiinţifică medicală.

    (2) Pregătirea cadrelor medicale, rezidenţilor, studenţilor, doctoranzilor, masteranzilor şi elevilor în spital este admisă atât pentru cei din învăţământul de stat, cât şi pentru cei din învăţământul privat autorizat sau acreditat potrivit legii.
    (3) Colaborarea dintre spital şi instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical, se desfăşoară pe bază de contract, încheiat conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
    (4) Cercetarea ştiinţifică medicală se efectuează pe bază de teme şi de contracte de cercetare, încheiate între spital şi finanţatorul cercetării.
    (5) Spitalul are obligaţia să desfăşoare activitatea de educaţie medicală şi cercetare (EMC) pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal. Costurile acestor activităţi sunt de regulă suportate de personalul beneficiar. Spitalul poate suporta astfel de costuri în condiţiile alocărilor bugetare.

    CAP. III
    CONDUCEREA SPITALULUI
    ART. 15
    (1) Conducerea spitalului este asigurată de:
    a) consiliul de administraţie;
    b) manager;
    c) comitetul director

    (2) Conducerea unităţii sanitare acţionează cu diligenţa pe care un bun proprietar o depune în administrarea bunurilor sale şi răspunde de integritatea acestora, precum şi de întocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a situaţiei patrimoniului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 16
    (1) Consiliul de administraţie al spitalului funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi este format din:
    a) 3 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii sau ai Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Dolj, numiţi prin ordin de ministru;
    b) un reprezentant numit de Consiliul Judeţean Dolj numit prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Dolj;
    c) un reprezentant al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova;
    d) un reprezentant al Colegiului Medicilor Dolj, cu statut de invitat;
    e) un reprezentant al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - filiala Dolj, cu statut de invitat.

    (2) Instituţiile prevăzute la alin. (1) au numit şi membrii supleanţi în consiliul de administraţie.
    (3) Managerul participă la şedinţele consiliului de administraţie fără drept de vot.
    (4) Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate, afiliat federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitat permanent la şedinţele consiliului de administraţie.
    (5) Şedinţele consiliului de administraţie sunt conduse de un preşedinte de şedinţă, ales cu majoritate simplă din numărul total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni.
    (6) Atribuţiile principale ale consiliului de administraţie sunt următoarele:
    a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale;
    b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii;
    c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
    d) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii;
    e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;
    f) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director în cazul în care constată existenţa următoarelor situaţii:
    1. de incompatibilitate;
    2. la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
    3. la revocarea din funcţie a managerului, în cazul nerealizării indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului public, prevăzuţi în ordinul ministrului sănătăţii, timp de minimum un an, din motive imputabile acestuia, şi/sau în situaţia existenţei unei culpe grave ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor managerului;
    4. la revocarea din funcţie a persoanelor care ocupă funcţii specifice comitetului director în cazul nerealizării indicatorilor specifici de performanţă prevăzuţi în contractul de administrare, timp de minimum un an, din motive imputabile acestora, şi/sau în situaţia existenţei unei culpe grave ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor acestora;
    5. prin acordul de voinţă al părţilor semnatare;
    6. la apariţia unei situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege;
    7. în cazul nerespectării termenului de înlăturare a motivelor de incompatibilitate ori de conflict de interese, respectiv, 30 de zile de la numirea în funcţie;
    8. la decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a managerului;
    9. în cazul insolvenţei, falimentului persoanei juridice, manager al spitalului;
    10. la împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege;
    11. în cazul în care se constată abateri de la legislaţia în vigoare care pot constitui un risc iminent pentru sănătatea pacienţilor sau a salariaţilor;
    12. în cazul neacceptării de către oricare dintre membrii comitetului director a oricărei forme de control efectuate de instituţiile abilitate în condiţiile legii;
    13. în cazul refuzului colaborării cu organele de control desemnate de instituţiile abilitate în condiţiile legii;
    14. în cazul în care se constată abateri de la legislaţia în vigoare constatate de organele de control şi instituţiile abilitate în condiţiile legii;
    15. nerespectarea măsurilor dispuse de ministrul sănătăţii în domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice;
    16. dacă se constată că managerul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru exercitarea funcţiei de manager;
    17. în cazul existenţei a 3 luni consecutive de plăţi restante, a căror vechime este mai mare decât termenul scadent de plată, respectiv a arieratelor, în situaţia în care la data semnării contractului de management unitatea sanitară nu înregistrează arierate;
    18. în cazul nerespectării graficului de eşalonare a plăţilor arieratelor, asumat la semnarea contractului de management, în situaţia în care la data semnării contractului de management unitatea sanitară înregistrează arierate;
    19. în cazul denunţării unilaterale a contractului de către manager sau, după caz, de către membrul comitetului director, cu condiţia unei notificări prealabile scrise transmise cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data încetării contractului.


    (7) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de către ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă sau a managerului, şi ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

    ART. 17
    (1) Spitalul este condus de către un manager. Acesta încheie un contract de management cu Ministerul Sănătăţii pe o perioadă de 3 ani. Contractul de management poate fi prelungit pe o perioadă de 3 luni, maximum de două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a postului, sau poate înceta înainte de termen în urma evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de performanţă stabilite de Ministerul Sănătăţii.
    (2) Atribuţiile managerului sunt prevăzute în contractul de management, conform legislaţiei în vigoare.
    (3) Managerul va respecta incompatibilităţile şi conflictele de interese stabilite prin lege.
    (4) Asigură cadrul organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii de audit public intern cu acordul Ministerului Sănătăţii.
    (5) Aprobă planul anual de audit public intern al spitalului, rapoartele elaborate în urma misiunilor de audit intern şi raportul anual al activităţii de audit.

    ART. 18
    (1) Comitetul director este compus din:
    a) manager;
    b) director medical;
    c) director financiar-contabil;
    d) director de îngrijiri.

    (2) Ocuparea funcţiilor specifice comitetului director se face prin concurs organizat de managerul spitalului.
    (3) Comitetul director al spitalului public are următoarele atribuţii:
    1. elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale consiliului medical;
    2. elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;
    3. propune managerului, în vederea aprobării:
    a) numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare;
    b) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

    4. elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
    5. propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi de măsuri de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice;
    6. elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului;
    7. urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;
    8. analizează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;
    9. asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;
    10. analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicale;
    11. elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;
    12. la propunerea consiliului medical, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;
    13. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;
    14. întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical şi le prezintă autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, precum şi Ministerului Sănătăţii;
    15. negociază, prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate;
    16. se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a managerului spitalului public, şi ia decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi;
    17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii spitalului;
    18. negociază cu şeful de secţie/laborator şi propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanţă ai managementului secţiei/laboratorului/serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare al secţiei/laboratorului;
    19. răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;
    20. analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de activitate al spitalului.
    21. asigură, urmăreşte şi răspunde de încadrarea planului anual de achiziţii în bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului;
    22. asigură, urmăreşte şi răspunde de angajarea cheltuielilor în limita prevederilor bugetare;
    23. ia măsuri în vederea asigurării păstrării integrităţii patrimoniului unităţii sanitare în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    24. organizează analiza periodică a utilizării bunurilor materiale şi luarea măsurilor necesare, împreună cu celelalte sectoare din unitate, în ceea ce priveşte stocurile disponibile, supranormative, fără mişcare sau cu mişcare lentă şi pentru prevenirea oricăror altor imobilizări de fonduri;
    25. organizează şi răspunde împreună cu ceilalţi membri ai comitetului director de întocmirea şi eliberarea decontului de cheltuieli pentru pacienţi în timp real;
    26. responsabilităţi privind îmbunătăţirea calităţii serviciilor hoteliere şi medicale.

    (4) Atribuţiile Comitetului Director în activitatea de prevenire şi combatere a infecţiilor nosocomiale:
    a) solicită şi aprobă planul anual de activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale;
    b) organizarea şi funcţionarea serviciului de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi/sau realizarea contractelor de furnizare de servicii necesare prevenirii şi controlului infecţiilor nosocomiale;
    c) asigură condiţiile de implementare în activitate a prevederilor planului anual de activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale;
    d) asigură analiza anuală a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate, rezultatele obţinute, eficienţa economică a măsurilor şi investiţiilor finanţate;
    e) verifică şi aprobă alocarea bugetului aferent derulării activităţilor fundamentate prin planul anual de activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale şi îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor şi a dotării tehnico-materiale necesare evitării sau diminuării riscului pentru infecţie nosocomială;
    f) derularea legală a achiziţiilor şi aprovizionarea tehnico-materială, prevăzute în planul de activitate sau impuse de situaţia epidemiologică din unitate, în vederea diminuării ori evitării situaţiilor de risc sau combaterii infecţiilor nosocomiale;
    g) comitetul director al spitalului va asigura condiţiile de igienă, privind cazarea şi alimentaţia pacienţilor;
    h) deliberează şi decide, la propunerea Colegiului Medicilor din România sau ca urmare a sesizării asistaţilor în privinţa responsabilităţii instituţionale ori individuale a personalului angajat/contractat, pentru fapte sau situaţii care au dus la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de sănătate a asistaţilor prin infecţie nosocomială depistată şi declarată;
    i) asigură dotarea necesară organizării şi funcţionării sistemului informaţional pentru înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor privind infecţiile nosocomiale.

    (5) Potrivit prevederilor legale în vigoare, membrii comitetului director trebuie să încheie contract de administrare cu managerul spitalului pe o perioadă de 3 ani.
    (6) Modelul contractului de administrare pentru membrii comitetului director se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (7) Drepturile şi obligaţiile persoanelor care ocupă funcţiile specifice comitetului director sunt stabilite potrivit contractelor de administrare.
    (8) Contractul individual de muncă al persoanelor care fac parte din comitetul director se suspendă de drept pe perioada exercitării mandatului.
    (9) Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii de conducere specifice comitetului director şi are contractul individual de muncă suspendat, poate desfăşura activitate medicală în cadrul unităţii respective. Activitatea medicală se desfăşoară în cadrul funcţiei de conducere ocupate, iar programul de lucru se stabileşte de comun acord cu managerul spitalului.
    (10) Membrii comitetului director au obligaţia de a depune declaraţie de interese, declaraţie de avere şi declaraţie referitoare la incompatibilităţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (11) Asigură prin structurile de specialitate ale spitalului implementarea cu celeritate a recomandărilor şi măsurilor dispuse de organele de control şi audit abilitate conform legii: Curtea de Conturi, Corpul de Control, Serviciul Audit Public, etc.

    ART. 19
    (1) Consiliul medical este organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (2) Directorul medical este preşedintele consiliului medical. Principalele atribuţii ale consiliului medical sunt următoarele:
    a) îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor;
    b) monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în spital în scopul creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate;
    c) înaintează comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului;
    d) propune comitetului director măsuri pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei şi conform ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală;
    e) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

    (3) Consiliul medical este alcătuit din şefii de secţii, de laboratoare, farmacistul-şef şi asistentul-sef.

    ART. 20
    (1) La nivelul spitalului este organizat Consiliul etic conform prevederilor legale în vigoare.
    (2) Consiliul de etică are următoarea componenţă:
    a) un reprezentant ales al corpului medical al spitalului, din personalul cu integrare clinică;
    b) 3 reprezentanţi aleşi ai corpului medical al spitalului, altul decât personalul cu integrare clinică;
    c) 2 reprezentanţi aleşi ai asistenţilor medicali din spital;
    d) un reprezentant ales al asociaţiilor de pacienţi.


    ART. 21
    (1) Atribuţiile consiliului etic sunt următoarele:
    a) promovează valorile etice medicale şi organizaţionale în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al spitalului;
    b) identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi propune managerului adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a acestora la nivelul spitalului;
    c) primeşte din partea managerului spitalului, sesizările adresate direct Consiliului etic şi alte sesizări transmise spitalului care conţin speţe ce cad în atribuţiile consiliului;
    d) analizează, cu scopul de a determina existenţa unui incident de etică sau a unei vulnerabilităţi etice, speţele ce privesc:
     ● cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient - cadru medico-sanitar şi auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia specifică;
     ● încălcarea drepturilor pacienţilor de către personalul medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;
     ● abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;
     ● nerespectarea demnităţii umane;

    e) emite avize etice, ca urmare a analizei situaţiilor definite de lit. d);
    f) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii spitalului sau de către petent;
    g) sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei situaţii de malpraxis;
    h) asigură informarea managerului şi a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor stabilite de avizul etic;
    i) întocmeşte conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;
    j) emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul;
    k) aprobă conţinutul rapoartelor întocmite semestrial şi anual de secretarul consiliului de etică;
    l) analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului;
    m) analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia;
    n) analizează din punctul de vedere al vulnerabilităţilor etice şi de integritate şi al respectării drepturilor pacienţilor şi oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul spitalului, pentru fiecare studiu clinic desfăşurat în cadrul spitalului;
    o) oferă, la cerere, consiliere de etică pacienţilor, aparţinătorilor, personalului medico-sanitar şi auxiliar;
    p) redactează Anuarul etic, care cuprinde modul de soluţionare a speţelor reprezentative din cursul anului precedent. Anuarul etic este pus la dispoziţia angajaţilor, constituind în timp un manual de bune practici la nivelul unităţii sanitare respective;

    (2) Consiliul etic poate solicita documente şi informaţii în legătură cu cauza supusă analizei şi poate invita la şedinţele sale persoane care pot să contribuie la soluţionarea speţei prezentate.

    CAP. IV
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI
    ART. 22
    (1) Structura organizatorică a spitalului este aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (2) Spitalul este spital clinic judeţean de urgenţă, general, în care funcţionează:
    a) secţii/compartimente/secţii clinice distincte pentru tratamentul şi îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni acute având un regim de spitalizare continuă şi de zi;
    b) UPU-SMURD;
    c) laboratoare medicale;
    d) cabinete de specialitate;
    e) farmacie;
    f) ambulatoriu integrat - adulţi şi copii;
    g) ambulatoriu stomatologie;
    h) serviciul de anatomie patologică;
    i) serviciu de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale;
    j) blocuri operatorii;
    k) sterilizare;
    l) unitate de transfuzii sanguine
     şi cuprinde într-un sistem organizatoric şi funcţional unic următoarele activităţi:
    A. Structura activităţii medicale:
    1. Secţiile clinice/secţiile/compartimentele cu paturi (spitalizare continuă şi de zi), blocuri operatorii;
    2. UPU-SMURD;
    3. Laboratoare paraclinice;
    4. Compartimente fără paturi;
    5. Serviciul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale;
    6. Farmacie;
    7. Cabinete medicale;
    8. Sterilizare;
    9. Unitate de transfuzii sanguine
    10. Ambulatoriul integrat al spitalului;
    11. Ambulatoriul de specialitate - stomatologie;
    12. Ambulatoriul de specialitate pentru sportivi
    13. Centrul de hemodializă
    14. Centrul de planificare familială
    15. Serviciul de evaluare şi statistică medicală

    B. Structura activităţii auxiliare cuprinde:
    1. ateliere de întreţinere şi reparaţii, centrale şi staţii tehnice;

    C. Aparatul funcţional cuprinde:
    1. servicii;
    2. birouri;
    3. compartimente.    (3) Structura spitalului, aprobată prin ordin de ministru, este următoarea:
    1. Secţia clinică dermato-venerologie
    2. Secţia clinică medicina muncii
    3. Secţia clinică diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
    4. Secţia clinică endocrinologie
    5. Secţia clinică reumatologie
    6. Secţia clinică gastroenterologie, din care:
    a) compartiment medicină internă

    7. Secţia clinică medicină internă, din care:
    a) compartiment pneumologie

    8. Secţia clinică nefrologie
    a) comp. dializă peritoneală

    9. Secţia clinică neonatologie din care:
    a) comp. prematuri
    b) comp. TI

    10. Comp. clinică neurologie
    11. Secţia clinică oncologie medicală
    12. Secţia clinică pediatrie I
    13. Secţia clinică pediatrie II
    a) comp. oncopediatrie

    14. Secţia clinică radioterapie cu compartiment medicina nucleară
    15. Secţia clinică recuperare, medicină fizică şi balneologie
    16. Secţia clinică ATI, din care:
    a) comp. ATI copii
    b) comp. toxicologie

    17. Secţia clinică chirurgie generală I
    18. Secţia clinică chirurgie generală II
    19. Secţia clinică chirurgie generală III din care:
    a) compart. chir. vasculară

    20. Secţia clinică chirurgie şi ortopedie pediatrică
    21. Secţia clinică chirurgie plastică microchirurgie reconstructivă, din care:
    a) comp. arşi

    22. Secţia clinică chirurgie toracică
    23. Secţia clinică neurochirurgie
    24. Secţia clinică obstetrică ginecologie I
    25. Secţia clinică obstetrică ginecologie II
    26. Secţia clinică oftalmologie
    27. Secţia clinică ortopedie şi traumatologie
    28. Secţia clinică ORL din care:
    a) comp. ORL copii

    29. Secţia clinică urologie
    30. Secţia clinică chirurgie maxilo-facială
    31. Centrul de hemodializă cu 14 aparate
    32. Centru de cardiologie, cu:
    1. Secţia clinică de cardiologie, din care:
    a) Comp. terapie intensivă coronarieni
    b) Comp. cardiologie intervenţională
    c) Comp. cardiologie pediatrică

    2. Secţia clinică chirurgie cardiacă şi a vaselor mari, din care:
    a) Comp. ATI
    b) Laborator de angiografie, cateterism cardiac şi cardiologie intervenţională


    33. Unitate Primire Urgenţe (UPU)-SMURD
    34. Camere de gardă
    35. Însoţitori
    36. Spitalizare de zi
    37. Farmacii
    38. Blocuri operatorii
    39. Compartiment psihiatrie de legătură
    40. Serviciul anatomie patologică:
    a) citologie;
    b) histopatologie;
    c) prosectura;

    41. Laborator analize medicale cu punct de lucru în ambulatoriul integrat
    42. Laborator explorări funcţionale
    43. Compartiment endoscopie
    44. Compartiment de genetică medicală
    45. Serviciu de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale
    46. Laborator medicină nucleară
    47. Laborator de radiologie şi imagistică medicală, cu punct de lucru în ambulatoriul integrat
    a) CT
    b) RMN
    c) Comp. radiologie dentară
    d) echografie

    48. Laborator radioterapie
    49. Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie (baza de tratament);
    50. Cabinet diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
    51. Cabinet oncologie medicală
    52. Cabinet stomatologie (asigură şi urgenţele);

     AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI
    1. Cabinete medicină internă
    2. Cabinet geriatrie şi gerontologie
    3. Cabinete neurologie
    4. Cabinet oftalmologie - copii
    5. Cabinet ORL - copii
    6. Cabinet chirurgie şi ortopedie pediatrică
    7. Cabinete pediatrie
    8. Cabinete chirurgie generală
    9. Cabinet recuperare, medicină fizică şi balneologie
    10. Cabinet dermatovenerologie
    11. Cabinet urologie
    12. Cabinet endocrinologie
    13. Cabinet ortopedie şi traumatologie
    14. Cabinet ORL adulţi
    15. Cabinet chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă
    16. Cabinet chirurgie maxilo-facială
    17. Cabinet oftalmologie
    18. Cabinete obstetrică ginecologie
    19. Cabinet alergologie
    20. Cabinete protezare auditivă
    21. Cabinete gastroenterologie
    22. Cabinet psihiatrie
    23. Cabinet cardiologie
    24. Cabinet nefrologie
    25. Cabinet neurochirurgie
    26. Cabinet radioterapie;
    27. Cabinet chirurgie toracică
    28. Cabinet medicina muncii
    29. Cabinet boli infecţioase
    30. Cabinet genetică medicală
    31. Cabinet hematologie

     AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPORTIVI
    1. Compartiment explorări funcţionale
    2. Laborator analize medicale
    3. Cabinet medicină internă/cardiologie
    4. Cabinete medicină sportivă
    5. Cabinet ortopedie şi traumatologie
    6. Cabinet stomatologie
    7. Laborator radiologie şi imagistică medicală
    8. Cabinet oftalmologie
    9. Cabinet medicină sportivă (antropometrie şi dezvoltare fizică)
    10. Cabinet medicină sportivă (diagnostic selecţie aviz medical)
    11. Cabinete baze sportive
    12. Sală CFM
    A. Ambulatoriul de specialitate stomatologie adulţi
    B. Ambulatoriul de specialitate stomatologie copii
    C. Activitate de cercetare - colectiv de cercetare - endocrinologie;
    D. Aparat funcţional
    E. Laboratoarele deservesc atât paturile cât şi ambulatoriul.
    F. La nivelul spitalului funcţionează:
    1. Centrul Regional de Mucoviscidoza, având ca judeţe arondate: Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea;
    2. Centrul de planificare familială;
    3. Centrul Clinic Judeţean de Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice;
    4. Centrul de glaucom.
    5. Centrul Regional de genetică medicală    ART. 23
     Secţiile/laboratoarele/serviciile participă activ la implementarea/dezvoltarea sistemului de control managerial, implementarea/dezvoltarea procedurilor operaţionale privind sistemul de calitate, precum şi a normelor de protecţia muncii, securitate şi sănătate în muncă.

    ART. 24
     Actuala structură se poate modifica ca urmare a aprobării unei noi structuri prin ordin al ministrului sănătăţii, la o dată ulterioară aprobării prezentului regulament de organizare şi funcţionare.

    ART. 25
     Secţiile/compartimentele cu paturi sunt organizate pe profiluri de specialitate.

    ART. 26
     Secţia cu paturi este condusă de un medic şef de secţie sau, în absenţa lui, de unul dintre medicii primari desemnaţi ca înlocuitor al acestuia, iar compartimentele sunt conduse de un medic coordonator având aceleaşi atribuţii ca şi medicul sef secţie.

    ART. 27
    (1) Secţia/compartimentul cu paturi are următoarele atribuţii:
    a) acordarea asistenţei medicale;
    b) îndrumarea tehnică a activităţii de asistenţă medicală;
    c) promovarea activităţii de învăţământ, ştiinţifice şi de cercetare.

    (2) Acordarea asistenţei medicale se realizează prin:
    a) repartizarea bolnavilor în saloane, în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la combaterea infecţiilor nosocomiale;
    b) asigurarea examinării medicale complete şi a investigaţiilor minime ale bolnavilor în ziua internării;
    c) efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului;
    d) declararea cazurilor de boli contagioase, a infecţiilor nosocomiale, a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, conform reglementărilor în vigoare;
    e) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale şi chirurgicale, indicarea, folosirea şi administrarea alimentaţiei dietetice, medicamentelor, agenţilor fizici, balneari, climatici, a gimnasticii medicale, ergoterapiei, instrumentarului şi aparaturii medicale;
    f) asigurarea, ziua şi noaptea, a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării;
    g) asigurarea trusei de urgenţă, conform normelor ministrului sănătăţii;
    h) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea corectă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;
    i) asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce;
    j) asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;
    k) desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrare a legăturii cu familia;
    l) asigurarea securităţii copiilor contra accidentelor, în secţiile de pediatrie şi neonatologie;
    m) transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice pentru bolnavii externaţi unităţilor sanitare ambulatorii, medicilor de familie, prin scrisori medicale;
    n) educaţia sanitară a bolnavilor şi aparţinătorilor.

    (3) Îndrumarea tehnică a activităţii de asistenţă medicală se realizează prin:
    a) îndrumarea, sprijinirea şi controlul concret al modului de acordare a asistenţei medicale a populaţiei în profilul respectiv, în ambulatoriul integrat al spitalului, cabinete;
    b) urmărirea ridicării continue a calităţii îngrijirilor medicale;
    c) asigurarea ridicării nivelului tehnic profesional al personalului medico-sanitar propriu şi a instruirii personalului medico-sanitar aflat în stagii practice;
    d) analiza periodică a stării de sănătate a populaţiei şi a calităţii asistenţei medicale.

    (4) Promovarea activităţii de învăţământ, ştiinţifice şi de cercetare se realizează prin:
    a) asigurarea desfăşurării practice a învăţământului medical superior şi mediu în conformitate cu reglementările în vigoare;
    b) asigurarea condiţiilor de participare la cursuri postuniversitare şi de perfecţionare profesională a personalului;
    c) asigurarea condiţiilor pentru întregul personal de a-şi însuşi noutăţile din domeniul medical;
    d) efectuarea de studii şi cercetări medicale în legătură cu aplicarea de metode noi de investigaţii şi tratament, conform prevederilor statutului personalului sanitar.


    ART. 28
     Secţiile cu profil medical au, în principal, următoarele atribuţii:
    a) asigurarea aparatului de urgenţă, cu aprobarea conducerii spitalului;
    b) îmbăierea, dezinfecţia şi deparazitarea bolnavilor;
    c) asigurarea transportului bolnavilor în secţie;
    d) ţinerea evidenţei zilnice a internării bolnavilor şi asigurarea comunicării cu secţiile privind locurile libere;
    e) repartizarea bolnavilor în saloane, în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor interioare;
    f) efectuarea în cel mai scurt timp a examenului clinic şi investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului;
    g) declararea cazurilor de boli contagioase şi a bolilor profesionale conform reglementărilor în vigoare;
    h) recoltarea de probe biologice pentru efectuarea analizelor;
    i) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale;
    j) indicarea, folosirea şi administrarea medicamentelor, a instrumentarului şi aparaturii medicale;
    k) asigurarea timp de 24 de ore a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării;
    l) obţinerea consimţământului informat în scris al pacientului privind tratamentul necesar;
    m) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a acestora;
    n) asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;
    o) desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia;
    p) educaţia sanitară a bolnavilor şi aparţinătorilor;
    q) eliberarea şi livrarea în regim de urgenţă a medicamentelor
    r) asigură libertatea de circulaţie a pacienţilor în afara secţiei nerestricţionată
    s) păstrează anonimatul pacientului şi a confidenţialităţii datelor
    t) asigură gestiunea dosarului pacientului


    ART. 29
     Secţiile cu profil chirurgical din cadrul spitalului au, în principal, următoarele atribuţii:
    a) examinarea imediată, completă, trierea medicală şi epidemiologică a bolnavilor pentru internare;
    b) asigurarea primului ajutor şi acordarea asistenţei medicale calificate şi specializate, până când bolnavul este stabilizat şi ajunge în secţie;
    c) asigurarea aparatului de urgenţă, cu aprobarea conducerii spitalului;
    d) îmbăierea bolnavilor, dezinfecţia şi deparazitarea bolnavilor;
    e) asigurarea transportului bolnavilor în secţie;
    f) ţinerea evidenţei zilnice a internării bolnavilor şi asigurarea comunicării cu secţiile privind locurile libere;
    g) repartizarea bolnavilor în saloane, cu respectarea măsurilor de prevenire şi combatere a infecţiilor nosocomiale;
    h) examinarea imediată de către medicul chirurg a bolnavilor internaţi de urgenţă, precum şi a celor cu stare biologică alterată;
    i) stabilirea parcursului în vederea confirmării precizării sau nuanţării diagnosticului de internare;
    j) precizarea cât mai rapidă, prin consultări de specialitate, a afecţiunilor asociate patologiei chirurgicale;
    k) întocmirea foii de observaţie în primele 24 de ore pentru pacienţii cronici şi la prezentare pentru pacienţii internaţi de urgenţă;
    l) stabilirea diagnosticului preoperator, inclusiv stadiul bolii;
    m) stabilirea indicaţiei operatorii, justificarea acesteia, precum şi alegerea procedurii tehnice şi tactice la propunerea medicului curant şi cu acordul şefului de secţie;
    n) obţinerea consimţământului informat în scris al pacientului în tratamentul chirurgical propus;
    o) pregătirea preoperatorie generală, locală, precum şi asigurarea consultului preanestezic;
    p) asigurarea şi verificarea îndeplinirii tratamentelor medicale pre- şi postoperatorii;
    q) supravegherea evoluţiei pre şi postoperatorii generale şi locale;
    r) precizarea recomandărilor de urmat la externare, precum şi stabilirea contactelor postoperatorii.
    s) eliberarea şi livrarea în regim de urgenţă a medicamentelor
    t) asigură libertatea de circulaţie a pacienţilor în afara secţiei nerestricţionată
    u) păstrează anonimatul pacientului şi a confidenţialităţii datelor
    v) asigură gestiunea dosarului pacientului


    ART. 30
    (1) Activitatea în cadrul secţiei şi compartimentelor ATI trebuie să respecte cel puţin următoarele cerinţe:
    a) evaluarea personalizată a fiecărui pacient în parte de către echipa de medici şi asistenţi, atât la admisia, cât şi la externarea din secţie;
    b) la prezentarea în secţie pacientul să fie însoţit de toate documentele medicale (foaie de observaţie unică, analize, radiografii etc.);
    c) rudele pacientului şi medicul curant să fie imediat informaţi în legătură cu transferul pacientului;
    d) afişarea la loc vizibil a listei echipei de gardă la nivelul secţiei, precum şi a spitalului;
    e) întocmirea şi completarea la zi a unei fişe de întreţinere pentru fiecare aparat, pe care sunt înregistrate data reparaţiei şi a controlului tehnic;
    f) existenţa unui spaţiu distinct, propriu, pentru depozitarea medicamentelor şi materialelor necesare asigurării activităţii de urgenţă specifică. Medicamentele cu regim de stupefiante să fie păstrate în condiţii speciale, în conformitate cu prevederile legale.

    (2) Secţia clinică anestezie şi terapie intensivă şi compartimentele ATI au în principal următoarele atribuţii:
    a) admiterea în secţie în cazul a două categorii de pacienţi: pacienţii în postoperator şi urgenţele transferate din secţii/compartimente;
    b) repartizarea bolnavilor în saloane în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor interioare;
    c) efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului;
    d) declararea cazurilor de boli contagioase şi a bolilor profesionale conform reglementărilor în vigoare;
    e) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale şi de anestezie; indicarea, folosirea şi administrarea alimentaţiei dietetice, a medicamentelor, a agenţilor fizici, a instrumentarului şi aparaturii medicale, precum şi asigurarea timp de 24 de ore a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării;
    f) consulturi interdisciplinare în cazurile simplificate;
    g) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;
    h) asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce;
    i) asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;
    j) desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrare a legăturii acestora cu familia;
    k) educaţia sanitară a bolnavilor şi a aparţinătorilor;
    l) cazurile mult prea grave, cu prognostic extrem de sever, se direcţionează spre servicii de paliaţie.

    (3) Structura generală a secţiei/compartimentului de ATI are două componente:
    1. Posturi de lucru de anestezie
    2. Componenta cu paturi, denumită în continuare CP, formată din:
    a) paturi de terapie intensivă, TI;
    b) paturi de terapie intermediară/îngrijire postoperatorie, TIIP;
    c) paturi de supraveghere postanestezică - SPA


    (4) Compartimentul de terapie intensivă aprobat în structura organizatorică a spitalului în cadrul secţiei de cardiologie, s-a reorganizat şi se numeşte unitatea de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici, USTACC.
    (5) USTACC este echivalată drept unităţii de terapie intensivă de categoria a II-a.
    (6) Activitatea USTACC este coordonată de un medic coordonator care este un medic primar specialitatea cardiologie. Responsabilităţile, drepturile şi îndatoririle acestuia sunt stabilite prin fişa postului.
    (7) Patologia cardiovasculară care poate fi internată în unităţile de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici (USTACC):
    1. Infarctul miocardic acut cu/fără supradenivelare de segment ST cu debut în ultimele 24 de ore care au precedat internarea.
    2. Infarctul miocardic acut cu/fără supradenivelare de segment ST cu debut de mai mult de 24 de ore, dar care:
    a) necesită monitorizare clinică, electrocardiografică sau biologică:
    b) prezintă insuficienţă cardiacă sau disfuncţie sistolică şi/sau diastolică severă obiectivată clinic şi/sau paraclinic şi/sau biologic;
    c) prezintă tahiaritmii sau bradiaritmii severe;
    d) prezintă instabilitate hemodinamică indiferent de tipul acesteia;
    e) necesită cardiostimulare temporară.

    3. Angina instabilă, indiferent de forma ei de manifestare
    4. Pacient cu sindrom coronarian acut tratat intervenţional în primele 24 de ore de la intervenţie sau peste acest interval de timp în cazul apariţiei complicaţiilor
    5. Pacient coronarian cronic, stabil, la care se efectuează o procedură intervenţională dacă se consideră necesară monitorizarea clinică/electrocardiografică/biologică sau tratamentul după procedură
    6. Suspiciunea de sindrom coronarian acut
    7. Insuficienţa cardiacă acută sau acutizată indiferent de cauza declanşatoare (inclusiv tamponada cardiacă)
    8. Stopul cardiorespirator de cauză cardiovasculară (resuscitare şi postresuscitare)
    9. Tahiaritmii severe
    10. Bradiaritmii severe
    11. Tahiaritmii fără grad de severitate mare, în vederea cardioversiei
    12. Tahiaritmii tratate intervenţional (ablaţie, defibrilatoare implantabile) în cazul în care se consideră necesară monitorizarea clinică/electrocardiografică/biologică sau tratamentul după procedură
    13. Bradiaritmii tratate prin cardiostimulare definitivă în cazul în care se consideră necesară monitorizarea clinică/electrocardiografică/biologică sau tratamentul după procedură
    14. Alţi pacienţi cardiovasculari trataţi intervenţional (de exemplu: resincronizare) dacă se consideră necesară monitorizarea clinică/electrocardiografică/biologică sau tratamentul după procedură
    15. Monitorizare hemodinamică pentru evaluarea tratamentului indicat
    16. Trombembolismul pulmonar cu criterii de risc înalt sau intermediar
    17. Şocul cardiogen indiferent de etiologie
    18. Disecţia de aortă considerată ca neavând sancţiune chirurgicală
    19. Cord transplantat cu probleme acute (infecţii, deteriorare hemodinamică, diselectrolitemii, rejet acut etc.)
    20. Ischemia acută periferică postrezolvare chirurgicală sau intervenţională în cazul în care se consideră necesară monitorizarea clinică/electrocardiografică/biologică sau tratamentul după procedură.


    ART. 31
     Spitalizarea de zi are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) asigură spitalizarea bolnavilor în funcţie de gravitatea diagnosticului în secţie, în funcţie de indicaţiile medicilor din secţiile cu paturi;
    b) supravegherea evoluţiei pre- şi postoperatorii generale şi locale;
    c) precizarea recomandărilor de urmat la externare, precum şi stabilirea contactelor postoperatorii;
    d) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare) individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale;
    e) supravegherea intraterapeutică a pacienţilor;
    f) supravegherea pacienţilor imobilizaţi;
    g) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;
    h) consulturi interdisciplinare în cazurile simplificate;
    i) asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce.


    ART. 32
     Spitalizarea de zi - genetică medicală are, în principal, următoarele atribuţii:
    (1) La nivelul spitalului coordonarea activităţii medicale din specialitatea genetică medicală este realizată prin Centrul Regional de Genetică Medicală Dolj - CRGM Dolj.
    (2) Centrul Regional de Genetică Medicală Dolj - CRGM Dolj are în coordonare:
    a) Cabinetul de Genetică Medicală - Ambulatoriul integrat al spitalului
    b) Compartimentul de Genetică Medicală cu 5 paturi - spitalizare de zi
    c) Laboratorul de genetică medicală - contract de colaborare între spital şi Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova - Laboratorul de Genomică Umană

    (3) Cabinetul de genetică medicală din ambulatoriul integrat al spitalului este amplasat în nodul principal de circulaţie al ambulatoriului.
    (4) Compartimentul de genetică medicală din structura spitalului are la dispoziţie 5 paturi în regim de spitalizare de zi.
    (5) Obiectivele, activităţile specifice şi atribuţiile structurilor de genetică medicală
    5.1. Structurile de genetică medicală coordonate la nivelul spitalului deservesc pacienţi cu boli genetice care pot afecta orice organ sau sistem, la orice vârstă (copii şi adulţi), precum şi familiile acestora.
    5.2. Obiectivele activităţilor în serviciile de genetică medicală sunt:
    5.2.1. diagnosticul pacienţilor cu boli genetice, în colaborare cu medici din alte specialităţi;
    5.2.2. stabilirea conduitei terapeutice şi de recuperare a acestor pacienţi;
    5.2.3. prevenirea apariţiei acestor boli prin diagnostic prenatal şi consilierea genetică a bolnavilor şi familiilor acestora.

    5.3. Activităţile specifice serviciilor de genetică, la nivel individual, sunt:
    5.3.1. evaluarea clinică a pacienţilor cu boli genetice şi a familiilor acestora;
    5.3.2. investigaţii paraclinice comune (laborator clinic, imagistică etc.);
    5.3.3. investigaţii genetice specifice (citogenetice, biochimice, moleculare);
    5.3.4. stabilirea unui diagnostic de specialitate;
    5.3.5. elaborarea de planuri terapeutice şi de recuperare;
    5.3.6. consiliere genetică;
    5.3.7. colaborarea cu compartimentele de obstetrică-ginecologie şi de reproducere umană asistată cu scopul de a limita implicaţiile sterilităţii şi infertilităţii şi a reduce riscul gravidelor de a naşte copii cu boli genetice prin diagnostic preimplantatoriu, tehnici de reproducere asistată şi diagnostic prenatal.

    5.4. Activităţile specifice structurilor de genetică, la nivelul populaţiei, sunt:
    5.4.1. screening prenatal, neonatal şi presimptomatic;
    5.4.2. monitorizarea şi supravegherea pacienţilor cu boli genetice;
    5.4.3. screeningul genetic al populaţiei cu risc;
    5.4.4. depistarea purtătorilor de mutaţii genetice;
    5.4.5. identificarea factorilor teratogeni;
    5.4.6. programe educaţionale pentru profesionişti şi publicul larg;
    5.4.7. înregistrarea şi evaluarea de date epidemiologice (registre regionale şi Registrul naţional de boli genetice).

    5.5. La nivelul Centrului Regional de Genetică Medicală Dolj (CRGM Dolj) se asigură servicii complete de genetică medicală (diagnostic clinic pre- şi postnatal, tratament, recuperare, profilaxie şi consiliere genetică) şi de explorare genetică pre- şi postnatală (citogenetică, diagnostic molecular, biochimie genetică ş.a.).
    5.6. CRGM Dolj mai derulează şi următoarele activităţi:
    5.6.1. asigură pregătirea medicilor rezidenţi de genetică medicală şi alte specialităţi, în condiţiile legii;
    5.6.2. coordonarea activităţii structurilor de genetică medicală;
    5.6.3. participarea la perfecţionarea medicilor specialişti de genetică medicală şi alte specialităţi, în condiţiile legii;
    5.6.4. participarea la proiecte şi programe de cercetare ştiinţifică şi implementare de noi tehnici de explorare genetică;
    5.6.5. educaţia genetică a populaţiei;
    5.6.6. stabileşte colaborări cu alte servicii medicale similare din tară şi străinătate;
    5.6.7. stabileşte colaborări cu servicii comunitare (asociaţii de bolnavi, fundaţii, societăţi ştiinţifice).
    ART. 33
    (1) Blocul operator grupează toate sălile de operaţii necesare diverselor specialităţi chirurgicale.
    (2) Blocul operator este coordonat de un medic în specialităţi chirurgicale, desemnat de manager.
    (3) Medicul coordonator asigură utilizarea sălilor de operaţii care compun blocul operator în program continuu, 24 de ore din 24.
    (4) Medicul coordonator răspunde de accesul personalului, care trebuie să poarte un echipament adecvat fiecărei zone definite pentru blocul operator, respectiv zona neutră, zona curată şi zona aseptică.
    (5) Medicul coordonator prestează această activitate în cadrul programului de la norma de bază şi nu este salarizat suplimentar.
    (6) Blocurile operatorii au, în principal, următoarele atribuţii:
    a) la nivelul acestora, se desfăşoară activitatea operatorie a spitalului;
    b) asigură condiţiile de antisepsie necesare menţinerii condiţiilor optime de desfăşurare a actului operator;
    c) asigură condiţiile necesare respectării măsurilor de prevenire şi combatere a infecţiilor nosocomiale;
    d) ţinerea evidenţei zilnice a pacienţilor care se operează şi asigurarea comunicării cu Secţia clinică anestezie şi terapie intensivă şi compartimentele de ATI privind locurile libere;
    e) asigură împreună cu personalul Secţiei clinice anestezie şi terapie intensivă şi compartimentele de ATI transportul bolnavilor din blocul operator;
    f) urmărirea consumului de materiale şi raportarea lui în sistemul informatic integrat;
    g) asigură manipularea, depozitarea şi transportul la Laboratorul de analize medicale şi Serviciul de anatomie patologică a produselor biologice recoltate în actul operator.

    (7) Sala de naşteri are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) urmărirea, monitorizarea şi acordarea de îngrijiri conform prescripţiei medicale gravidelor, lehuzelor, sau parturientelor internate;
    b) urmărirea şi monitorizarea evoluţiei travaliului, efectuarea examinărilor necesare, monitorizarea stării intrauterine a fătului;
    c) Identificarea la mamă şi copil a semnelor care anunţă anomalii şi care necesită intervenţia medicului;
    d) Asistarea naşterii normale în prezentaţie craniană şi, numai de urgenţă, în prezentaţie pelviană;
    e) Efectuarea la nevoie a epiziotomiei/epiziorafiei;
    f) Adoptarea de măsuri de urgenţă pentru extracţie manuală de placentă şi control uterin manual, monitorizarea şi susţinerea funcţiilor vitale;
    g) Acordarea primelor îngrijiri nou-născutului şi identificarea lui, iar în urgenţă, reanimarea imediată a acestuia, conform protocolului, în condiţiile indisponibilităţii temporare a echipei de neonatologie;
    h) Pregătirea psiho-fizică a gravidei pentru naştere;
    i) Iniţierea şi desfăşurarea de activităţi în vederea educaţiei pentru sănătate, alăptare naturală.


    ART. 34
     Unitatea de primire urgenţe (UPU-SMURD) este secţia independentă din structura spitalului, condusă de un medic-şef secţie, care dispune de personal propriu special pregătit, destinată triajului, evaluării şi tratamentului de urgenţă ale pacienţilor cu afecţiuni acute, care se prezintă la spital spontan sau care sunt transportaţi de ambulanţe. Atribuţiile UPU-SMURD sunt, în principal, cele de mai jos, fiind completate de cele prevăzute de actele normative în vigoare:
    a) se ocupă cu primirea, trierea, investigarea, stabilizarea şi aplicarea tratamentului de urgenţă pacienţilor sosiţi cu ambulanţele sau cu mijloacele proprii de transport;
    b) efectuează evaluarea stării de sănătate a pacienţilor care solicită acest lucru, stabilind lipsa unei afecţiuni sau eventuala internare a pacientului, fiind interzis refuzul acordării asistenţei medicale de urgenţă;
    c) efectuează triajul pacienţilor sosiţi cu ambulanţele sau cu mijloacele proprii de transport;
    d) tratează ca fiind cazuri medicale de urgenţă pacienţii care reprezintă cazuri sociale, necesitând în acelaşi timp îngrijiri medicale;
    e) preia prin intermediul asistentului social aflat în tură persoanele care reprezintă cazuri sociale şi care nu necesită îngrijiri medicale de urgenţă;
    f) întocmeşte fişa individuală de urgenţă a pacienţilor sosiţi în UPU-SMURD, completând şi toate formularele necesare în scris sau pe calculator;
    g) examinează pacienţii sosiţi în UPU-SMURD solicitând investigaţiile necesare şi consulturile de specialitate care se impun, care vor fi efectuate de medicii de specialitate în diferite profiluri din spital;
    h) stabileşte un diagnostic prezumtiv sau final pe baza examinărilor şi a investigaţiilor efectuate;
    i) solicită şi/sau efectuează investigaţiile necesare pentru stabilirea unui diagnostic corect sau infirmarea unui diagnostic prezumtiv, în vederea stabilirii unei conduite terapeutice corecte, precum şi în vederea luării unei decizii asupra necesităţii internării unui pacient;
    j) stabileşte conduita terapeutică pentru pacientul aflat sub observaţie, de comun acord cu medicii de gardă din spital;
    k) efectuează supravegherea continuă a bolnavilor, tratamentul şi examenele paraclinice prescrise de medicul din cadrul UPU-SMURD sau din secţie, efectuând monitorizarea scriptică în fişe de observaţii speciale ale bolnavilor;
    l) trimite spre internare pacientul într-o anumită secţie din spital, pacientului întocmindu-i-se fişa de internare în secţia respectivă;
    m) organizează transportul pacienţilor către secţiile unde urmează să fie internaţi, însoţiţi de personalul medical UPU-SMURD;
    n) comunică permanent cu bolnavul şi aparţinătorii acestuia, anunţându-i despre manevrele ce se efectuează, precum şi despre starea acestuia, comunică aparţinătorilor legali şi decesul prin intermediul medicului responsabil de tură şi al asistentului de tură/asistentului medico-social;
    o) externează pacienţii din UPU-SMURD în următoarele situaţii: la recomandarea unui medic de gardă din spital pe baza rezultatelor investigaţiilor efectuate cu acordul final al medicului responsabil de tură din cadrul UPU-SMURD, sau la cererea pacientului ori, după caz, a aparţinătorilor legali ai acestuia, în urma semnării, în fişa individuală a pacientului, al refuzului de tratament sau de internare;
    p) eliberează pacientului care se externează, la solicitarea acestuia, o copie a fişei medicale întocmită în UPU-SMURD, cuprinzând recomandările medicale şi rezultatele investigaţiilor efectuate;
    q) oferă la externare pacientului informaţiile necesare privind afecţiunea lui şi recomandarea privind tratamentul necesar şi privind simptomele care necesită revenirea de urgentă la UPU-SMURD;
    r) respectă criteriile de internare a pacienţilor din UPU-SMURD stabilite prin legislaţia în vigoare; în situaţia existenţei unui dezacord privind decizia de internare a unui pacient din UPU-SMURD, cu avizul medicului şef de tură, internează pacientul, medicul specialist din secţie putând decide ulterior externarea acestuia pe propria răspundere.
    s) asigură consultanţă la dispeceratul 112 în ceea ce priveşte situaţiile implicând transferul neonatal şi intervenţiile elicopterului medical, precum şi gestionarea situaţiilor de urgenţă extinse, operează sistemul de telemedicina prespitalicească prin care primeşte datele din teren de la echipajele fără medic din toată regiunea S-V (echipaje de prim ajutor, echipaje tip B2 cu asistent aflate în teren), şi se implică în direcţionarea echipajului, recomandarea unei anumite conduite sau trimiterea unui echipaj avansat la întâlnire, în cooperare cu medicul coordonator din dispecerat.
    t) 1. colaborează cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă îndeplinind în condiţiile legii sarcinile noi prevăzute de acesta, respectă regulamentele şi ordinele inspectoratului pentru situaţii de urgenţă;
    2. colaborează cu Inspectoratul General de Aviaţie îndeplinind în condiţiile legii sarcinile specifice desfăşurării misiunilor aeriene umanitare prevăzute de legislaţie, respectă regulamentele şi ordinele Inspectoratului General al Aviaţiei pe timpul pregătirii şi desfăşurării misiunilor specifice

    u) colaborează direct cu şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă şi cu serviciul de ambulanţă judeţean, în vederea îmbunătăţirii activităţii de asistenţă de urgenţă prespitalicească;
    v) organizează activitate didactică şi ştiinţifică, inclusiv de cercetare;
    w) în cazurile deosebite (accidente grave, colective, aflux masiv de victime la UPU-SMURD) coordonează împreună cu alte servicii de specialitate operaţiunile de salvare şi de tratament, punând în aplicare Planul Roşu sau după caz, alte planuri speciale pe care situaţia le impune; Directorul de Salvare Medicală prevăzut prin Planul Roşu judeţean este medicul şef UPU-SMURD sau înlocuitorul acestuia la comanda
    x) 1. propune protocoale de colaborare cu alte secţii şi laboratoare şi asigură respectarea acestora;
    2. asigură îndeplinirea sarcinilor repartizate prin protocoalele de transfer interclinic semnate de SCJU Craiova, în calitate de primitor, trimiţător sau echipaj de transfer al pacientului;

    y) asigură şi respectă confidenţialitatea îngrijirilor medicale, ale datelor pacienţilor, dând dovadă de un comportament etic faţă de bolnav;
    z) asigură transmiterea spre Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă şi Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a raportărilor activităţii curente, conform legislaţiei în vigoare.


    ART. 35
     Laboratoarele paraclinice, în funcţie de mărimea unităţii, de existenţa bazei materiale şi a personalului de specialitate s-au organizat astfel:
    1. Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală cu:
    a) radiologie convenţională cu puncte de lucru;
    b) computer tomograf;
    c) imagistică prin rezonanţă magnetică;
    d) ecografie;
    e) radiologie intervenţională;
    f) radiologie dentară

    2. Serviciul de anatomie patologică cu:
    a) compartiment citologie;
    b) compartiment histopatologie;
    c) prosectură.

    3. Laboratorul de analize medicale
    4. Laboratorul de explorări funcţionale neinvazive
    5. Laborator de medicină nucleară
    6. Laborator de recuperare, medicină fizică şi balneologie (baza de tratament)
    7. Laborator radioterapie


    ART. 36
     Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală cu puncte de lucru are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) efectuarea examenelor radiologice şi imagistice în laborator şi la patul bolnavului, la indicaţia medicului primar sau a medicului specialist;
    b) colaborarea cu medicii clinicieni în scopul precizării diagnosticului;
    c) organizarea şi utilizarea corespunzătoare a filmotecii şi a arhivei;
    d) înregistrarea tuturor examinărilor efectuate;
    e) aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor şi personalului din laborator;
    f) respectarea tuturor prevederilor legale specifice domeniului, elaborate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi Ministerul Sănătăţii;
    g) întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de filme şi materiale de laborator specifice;
    h) raportarea statistică a numărului de examinări efectuate pe bolnavii internaţi şi ambulatorii.


    ART. 37
     Serviciul de anatomie patologică deţine încăperi şi dotările necesare pentru prepararea pieselor, examinarea, păstrarea, depunerea şi conservarea cadavrelor, necropsie şi camera pentru eliberarea cadavrelor.

    ART. 38
     Serviciul de anatomie patologică are următoarele atribuţii:
    a) efectuarea diagnosticului histopatologie sau citopatologic, după caz, asupra produselor biologice recoltate, şi anume: piese operatorii, material bioptic, biopsii de tract digestiv, bronşice, hepatice, pancreatice, renale, puncţii medulare, ganglionare, lichide biologice, material aspirat cu ac fin, frotiuri exfoliative, organe, fragmente tisulare şi altele asemenea;
    b) efectuarea de autopsii tuturor pacienţilor decedaţi în spital, care nu sunt cazuri medico-legale, şi, unde este necesară confirmarea, precizarea sau completarea diagnosticului clinic, inclusiv în cazul tuturor copiilor până la vârsta de un an, indiferent de locul decesului, precum şi în cazul deceselor materne care nu sunt cazuri medico-legale;
    c) efectuarea de îmbălsămări, spălarea, îmbrăcarea şi cosmetizarea cadavrelor;
    d) executarea de necropsii la toate cazurile decedate în spital în vederea stabilirii sau confirmării diagnosticului şi precizării cauzei medicale a morţii;
    e) la cererea scrisă a aparţinătorilor decedatului, medicul director al spitalului poate aproba scutirea de necropsie cu avizul medicului şef al secţiei şi al medicului anatomopatolog;
    f) colaborarea cu celelalte laboratoare din cadrul spitalului, în vederea efectuării unor cercetări complementare speciale (bacteriologice, biochimice, experimentale);
    g) eliberarea certificatului constatator de deces completat şi semnat de medicul curant şi anatomopatolog sau de medicul care a efectuat necropsia;
    h) eliberarea cadavrelor în conformitate cu normele în vigoare;
    i) colaborarea cu laboratorul de medicină legală în cazurile prevăzute de lege.


    ART. 39
     Laboratorul de analize medicale are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) efectuarea analizelor medicale de: hematologie, biochimie, microbiologie, imunologie, parazitologie, micologie, necesare precizării diagnosticului, stadiului de evoluţie a bolii şi examenelor profilactice;
    b) recepţionarea produselor sosite pentru examen de laborator şi înserierea lor corectă;
    c) asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor;
    d) redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate;
    e) întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de reactivi şi materiale de laborator specifice;
    f) raportarea statistică a numărului de analize efectuate pe bolnavii internaţi.


    ART. 40
     Asigură efectuarea investigaţiilor medicale conform solicitărilor medicilor de specialitate şi raport cu dotarea existentă, pentru bolnavii spitalizaţi şi din ambulatoriul integrat al spitalului:
    a) efectuarea investigaţiilor medicale: electroencefalografie, spirometrie, electrocardiografie, determinarea indicelui gleznă-braţ, oscilometrie, test de efort, electromiografie;
    b) redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate;
    c) întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de reactivi şi materiale de laborator specifice;
    d) raportarea statistică a numărului de analize efectuate pe bolnavii internaţi.


    ART. 41
     Laboratorul de medicină nucleară are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) executarea explorărilor funcţionale şi morfologice cu ajutorul radio-izotopilor la diferite boli, la bolnavii ambulatorii şi internaţi;
    b) efectuarea scintigrafiilor şi a ecografiilor;
    c) executarea explorărilor cu surse radiative deschise în bolile care necesită acest tip de diagnostic;
    d) asigurarea circuitului izotopilor radioactivi în condiţii de evitare a poluării interne şi externe a mediului ambiant;
    e) colaborarea cu medicii clinicieni în scopul precizării diagnosticului;
    f) organizarea şi utilizarea corespunzătoare a arhivei;
    g) înregistrarea tuturor examinărilor efectuate;
    h) aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor şi personalului din laborator;
    i) respectarea tuturor prevederilor legale specifice domeniului, elaborate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi Ministerul Sănătăţii;
    j) întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de materiale de laborator specifice;
    k) completarea corect şi la zi a formularelor tipizate din sistemul informaţional al Ministerului Sănătăţii cu datele corespunzătoare activităţii desfăşurate.


    ART. 42
     Laboratorul de recuperare, medicină fizică şi balneologie asigură efectuarea investigaţiilor medicale conform solicitărilor medicilor de specialitate şi în raport cu dotarea existentă, pentru bolnavii spitalizaţi şi din ambulatoriu.

    ART. 43
     Laboratorul de recuperare, medicină fizică şi balneologie are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) tinerea evidentei bolnavilor invalizi şi cu deficiente incluşi în acţiunile de recuperare medicală (adulţi şi copii);
    b) întocmirea planurilor de recuperare medicală a bolnavilor în colaborare cu cabinetul de expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă;
    c) întocmirea planurilor de recuperare medicală a bolnavilor invalizi împreună cu personalul din cabinetele de specialitate din ambulatoriu;
    d) efectuarea tratamentelor de recuperare medicală a bolnavilor, invalizilor precum şi a altor categorii de persoane care necesită tratamente fizioterapeutice recomandate de personal de specialitate;
    e) transmiterea către medicii care au trimis bolnavii către tratament medical recuperator a concluziilor asupra eficienţei tratamentului aplicat.


    ART. 44
     Laboratorul de radioterapie (accelerator liniar de particule, curieterapie, brahiterapie, cobaltoterapie) are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) efectuarea tratamentului cu radiaţii (radioterapie externă şi brahiterapie), la indicaţia medicului primar sau a medicului specialist;
    b) exploatarea în condiţii de eficienţă maximă dar şi de siguranţă pentru pacienţi şi personal a echipamentelor de radioterapie;
    c) elaborarea protocoalelor de asigurare şi control al calităţii tratamentelor din punct de vedere al dozimetriei fizice a aparatelor şi a dozimetriei clinice individuale;
    d) aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii accidentale a bolnavilor şi personalului din laborator;
    e) organizarea şi utilizarea corespunzătoare a filmotecii şi a arhivei;
    f) înregistrarea tuturor examinărilor efectuate;
    g) respectarea tuturor prevederilor legale specifice domeniului elaborate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi Ministerul Sănătăţii;
    h) întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii de materiale şi echipamente specifice laboratorului;
    i) raportarea statistică a numărului de examinări efectuate pentru bolnavii internaţi şi pentru cei din ambulatoriu.


    ART. 45
     În cadrul structurii spitalului funcţionează următoarele compartimente fără paturi:
    1. compartiment psihiatrie de legătură;
    2. compartiment endoscopie digestivă;
    3. compartiment endoscopie bronşică;


    ART. 46
    (1) Compartimentul psihiatrie de legătură are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) Stabileşte împreună cu medicul curant, cu asistenţii şi ceilalţi membri ai echipei terapeutice care se ocupă de bolnav (inclusiv asistent social), conduita terapeutică;
    b) Stabileşte dacă este o extremă urgenţă, o urgenţă sau un caz obişnuit (de rutină)
    c) Revizuieşte documentele medicale, analizele, planurile terapeutice şi să colecţioneze toate informaţiile de care are nevoie;
    d) Efectuează un examen psihiatric complet, ţinând cont de aspectele relevante din anamneza şi din examinarea somatică;
    e) Stabileşte un diagnostic prezumptiv pe baza semnelor, simptomelor, a rezultatelor de laborator şi a datelor epidemiologice;
    f) Formulează diagnosticul diferenţial intre afecţiunile somatice, neurologice şi psihiatrice;
    g) Recomandă efectuarea explorărilor de imagistică, sau a testelor de laborator utile procesului diagnostic;
    h) Prescrie medicaţie psihotropă pacienţilor cu afecţiuni somatice şi chirurgicale şi ţine cont de interacţiunile acestora cu medicaţia non-psihotropă;
    i) Face recomandările terapeutice psihofarmacologice, de psihoterapie şi elimină orice cauze posibile medicale sau iatrogene ale simptomelor;
    j) Asigură planuri de intervenţie pentru situaţii (complicaţii) care pot să apară întâmplător şi să anticipeze problemele potenţiale. Să aibă un contact personal direct - mai ales dacă recomandările sunt esenţiale şi potenţial controversate. Să folosească comunicarea personală cu persoanele familiare pacientei/pacientului;
    k) Urmăreşte pacientul pe toată durata spitalizării;
    l) Face recomandările potrivite la externarea bolnavului;
    m) Urmăreşte noutăţile din alte domenii medicale şi nu este izolat de restul comunităţii medicale.

    (2) Medicii din Compartimentul Psihiatrie de Legătură se integrează în activitatea echipelor terapeutice, având sarcini precise şi răspunzând unor necesităţi dintre cele mai diverse privind actul medical complet, creşterea continuă a calităţii acestuia.
    (3) Stabilirea unei relaţii de legătură înseamnă că psihiatrul va fi în contact cu toată comorbiditatea medicală şi psihiatrică a unei unităţi, secţii sau departament şi nu doar un consultant al pacienţilor identificaţi şi trimişi către el de către secţia respectivă.
     Astfel, se reduce durata de spitalizare şi morbiditatea somatică.

    (4) Scopurile psihiatriei de legătură:
     ● să realizeze prevenţia primară, secundară şi terţiară
     ● descoperirea cazurilor incipiente şi metodologii de triaj
     ● asigurarea de educaţie continuă echipei non-psihiatrice în scopul evaluării tratamentului şi/sau orientării cazurilor psihice
     ● dezvoltarea cunoştinţelor fundamentale biopsihosociale


    ART. 47
    (1) Compartimentul de endoscopie digestivă face parte din cadrul structurii spitalului şi şi se află în legătură directă cu activitatea Secţiei clinice gastroenterologie.
    (2) În conformitate cu prevederile legale în vigoare, la nivelul spitalului se derulează programul naţional AP-ENDO. Modul de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienţilor critici cu hemoragie digestivă superioară şi protezare endoscopică digestivă, denumite în continuare AP-ENDO, se derulează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (3) Acţiunile prioritare prevăzute la alin. (2) se adresează pacienţilor critici cu hemoragie digestivă superioară, precum şi celor care necesită implantare urgentă de proteze/stenturi digestive, finanţând costurile specifice pentru tratamentul endoscopic al acestor pacienţi.
    (4) Compartimentul de endoscopie digestivă este organizat şi funcţionează pentru asigurarea explorărilor endoscopice diagnostice aplicate tractului digestiv. În acest cadru sunt efectuate:
     ● endoscopii digestive superioare: eso-gastro-duodenoscopii şi enteroscopii proximale (jejunoscopii);
     ● endoscopii digestive inferioare: colonoscopii şi ileoscopii distale.

    (5) Compartimentul de endoscopie digestivă este dotat cu instrumentar specific, este deservit de personal medical specializat şi are ca obiective şi sarcini:
     ● examinarea, evaluarea indicaţiei procedurilor explorării endoscopice şi consilierea bolnavilor;
     ● efectuarea tehnicilor endoscopice diagnostice;
     ● recunoaşterea şi caracterizarea descriptivă a leziunilor identificate;
     ● prelevarea de probe biopsice pentru documentarea histopatologică a leziunilor;
     ● efectuarea tehnicilor terapeutice cu aplicabilitate în regim de urgenţă pentru condiţii patologice relevate de endoscopia digestivă diagnostică, respectiv extragerea corpilor străini impactaţi în tractul digestiv superior;
     ● redactarea buletinelor de proceduri.

    (6) Compartimentul de endoscopie digestivă este organizat şi funcţionează pentru efectuarea procedurilor terapeutice endoscopie/radioendoscopie. Este dotat corespunzător cu echipamente endoscopice (inclusiv auxiliare) şi radiologice. În acest cadru sunt realizate:
    a) bandarea endoscopică a varicelor esofagiene;
    b) dilatarea radioendoscopică a stenozelor esofagiene benigne şi achalasiei cardiei;
    c) protezarea radioendoscopică a stenozelor esofagiene maligne;
    d) gastrotomia endoscopică percutanată;
    e) polipectomia endoscopică la nivelul tractului digestiv superior şi inferior;
    f) colangio-pantografia retrogradă endoscopică;
    g) sfincterectomia oddiană;
    h) extragerea endoscopică a calculilor de la nivelul căii biliare principale.


    ART. 48
     Compartimentul de endoscopie bronşică are, în principal, următoarele obiective:
    a. recoltează probe în vederea realizării biopsiilor;
    b. examinează pacienţii, stabileşte diagnosticul folosind tehnici medicale specifice, indică sau, după caz, efectuează tratamentul corespunzător, consemnează observaţiile în foaia de observaţie a pacientului;
    c. efectuează manevre specifice competenţei de endoscopie bronşică;
    d. urmăreşte starea pacienţilor după examenul endoscopic şi adoptă măsuri medicale în caz de nevoie;
    e. urmăreşte şi asigură folosirea şi întreţinerea corectă a aparaturii medicale;
    f. urmăreşte aplicarea măsurilor de protecţie a muncii şi de prevenire a contaminării aparaturii cu produse infectate.


    ART. 49
     Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale are, în principal, următoarele obiective:
    1. organizează şi participă la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    2. propune managerului sancţiuni pentru personalul care nu respectă procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    3. şeful/responsabilul contractat participă în calitate de membru la şedinţele Comitetului director al unităţii sanitare şi, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea corespunzătoare a planului anual de prevenire a infecţiilor, echipamente şi personal de specialitate;
    4. elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistentei medicale din unitatea sanitară;
    5. organizează, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică, anual, un studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor nosocomiale şi a consumului de antibiotice din spital;
    6. organizează şi derulează activităţi de formare a personalului unităţii în domeniul prevenirii infecţiilor asociate asistentei medicale;
    7. organizează activitatea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistentei medicale al unităţii;
    8. propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter de urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale;
    9. elaborează ghidul de izolare al unităţii sanitare şi coordonează aplicarea precauţiilor specifice în cazul depistării colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi la pacienţii internaţi;
    10. întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare în conformitate cu aceasta;
    11. implementează metodologiile naţionale privind supravegherea bolilor transmisibile şi studiile de supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    12. verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale de pe secţii şi centralizează datele în registrul de monitorizare a infecţiilor al unităţii;
    13. raportează la direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti infecţiile asociate asistenţei medicale ale unităţii şi calculează rata de incidenţă a acestora pe unitate şi pe secţii;
    14. organizează şi participă la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie prin recoltarea testelor de autocontrol;
    15. colaborează cu medicul de laborator pentru cunoaşterea circulaţiei microorganismelor patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente şi/sau cu risc epidemiologic major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol;
    16. solicită trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, în conformitate cu metodologiile elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, în scopul obţinerii unor caracteristici suplimentare;
    17. supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;
    18. supraveghează şi controlează activitatea de triere, depozitare temporară şi eliminare a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală;
    19. organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal;
    20. avizează orice propunere a unităţii sanitare de modificare în structura unităţii;
    21. supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor de triaj, depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    22. răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru toate cazurile suspecte de infecţie asociată asistenţei medicale;
    23. dispune, după anunţarea prealabilă a managerului unităţii, măsurile necesare pentru limitarea difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii paraclinice necesare;
    24. întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea riscurilor identificate în focar;
    25. solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la direcţia de sănătate publică sau Institutul Naţional de Sănătate Publică - centrul regional la care este arondat, conform reglementărilor în vigoare;
    26. raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistentei medicale;
    27. întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de investigare a responsabilităţilor pentru infecţii asociate asistenţei medicale.


    ART. 50
    (1) În cadrul spitalului funcţionează farmacia cu circuit închis. Farmacia asigură şi gestionează întreaga medicaţie necesară bolnavilor internaţi.
    (2) Farmacia are în principal următoarele atribuţii:
    a) recepţia produselor farmaceutice şi a materialelor sanitare pe baza documentelor de primire;
    b) aprovizionarea, depozitarea şi păstrarea medicamentelor în condiţii corespunzătoare;
    c) verificarea termenului de valabilitate a medicamentelor şi substanţelor farmaceutice;
    d) asigurarea de medicamente necesare activităţii de asistenţă medicală a spitalului;
    e) asigurarea aprovizionării cu medicamente citostatice;
    f) păstrarea, prepararea şi eliberarea medicamentelor de orice natură şi formă, potrivit Farmacopeii Române în vigoare, a specialităţilor farmaceutice autorizate şi a altor produse farmaceutice, conform nomenclatorului aprobat de Ministerul Sănătăţii;
    g) depozitarea produselor conform normelor în vigoare (farmacopee, standarde sau norme interne) ţinându-se seama de natura şi proprietăţile lor fizico-chimice;
    h) organizarea şi efectuarea controlului calităţii medicamentului şi luarea de măsuri ori de câte ori este necesar pentru preîntâmpinarea accidentelor, informând imediat organul superior;
    i) asigurarea controlului preventiv, verificarea organoleptică şi fizică, verificarea operaţiilor finale, analiza calitativă a medicamentului la masa de analize;
    j) prepararea şi eliberarea medicamentelor potrivit normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii;
    k) întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de medicamente şi unele materiale sanitare;
    l) operarea în programul informatic a documentelor de eliberare a medicamentelor;
    m) participarea pe baza consumurilor şi a stocurilor din farmacie la efectuarea comenzilor lunare de medicamente simptomatice şi citostatice.


    ART. 51
    (1) În structura spitalului sunt organizate următoarele cabinete medicale: cabinetul de diabet zaharat, nutriţie, şi boli metabolice şi cabinetul de oncologie medicală.
    (2) Responsabilităţile cabinetului de diabet zaharat, nutriţie, şi boli metabolice derivă din reglementările legale cu privire la derularea programului naţional de diabet, nutriţie şi boli metabolice. în cadrul acestui cabinet se desfăşoară consulturile de specialitate ale bolnavilor de diabet, fiind luaţi în evidentă şi bolnavii noi.
    (3) Cabinetul de oncologie medicală asigură efectuarea investigaţiilor medicale conform solicitărilor medicilor de specialitate şi în raport cu dotarea existentă pentru bolnavii spitalizaţi şi din ambulatoriu.

    ART. 52
     Sterilizarea organizată în structura spitalului are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) verificarea modului de pregătire şi împachetare a materialelor trimise pentru sterilizare şi respingerea truselor necorespunzătoare:
    b) eliminarea încărcăturii microbiene, încărcăturii organice şi a biofilmului de pe dispozitivele medicale;
    c) supravegherea sistemului de control al procesului de sterilizare;
    d) verificarea procedurilor de control şi marcare a produselor finite;
    e) sesizarea eventualelor neconformităţi şi luarea imediată a măsurilor necesare;
    f) înregistrarea şi arhivarea datelor privind procesul de sterilizare;
    g) efectuarea sterilizării, respectând normele tehnice de sterilizare şi instrucţiunile de sterilizare a fiecărui aparat;
    h) banderolarea şi etichetarea truselor şi pachetelor cu materiale sterilizate;
    i) ţinerea evidenţei activităţii de sterilizare pe aparate şi saraje;
    j) efectuarea testelor de control şi evidenţa acestora;
    k) asigurarea circuitului de stocare, distribuţie, transport la utilizatori;
    l) asigurarea circuitelor pentru securitatea personalului, a mediului şi integritatea dispozitivelor medicale;
    m) supravegherea şi corectarea condiţiilor de desfăşurare a procesului de sterilizare;
    n) verificarea calităţii aerului, apei şi a fluidelor utilizate;
    o) verificarea stării de igienă a suprafeţelor;
    p) verificarea modului de funcţionare a echipamentelor de sterilizare;
    q) verificarea modului de funcţionare a echipamentelor de control, măsură şi testare.


    ART. 53
    (1) Unitatea de transfuzie sanguină este organizată ca structură independentă a spitalului sau în cadrul secţiei de anestezie-terapie intensivă.
    (2) Programul de lucru al unităţii de transfuzie sanguină din spital este permanent.
    (3) Unitatea de transfuzie sanguină din spital trebuie să dispună de un spaţiu special alocat acestei destinaţii, accesibil personalului şi cu acces facil în secţii.
    (4) Sectorul aferent unităţii de transfuzie sanguină nu poate fi utilizat şi în alte scopuri.
    (5) În unitatea de transfuzii sanguine din spital se desfăşoară următoarele activităţi:
    a) aprovizionarea cu sânge total şi componente de sânge pe baza solicitărilor scrise din secţiile spitalului;
    b) recepţia, evidenţa, stocarea şi livrarea sângelui total şi a componentelor sanguine către secţiile spitalului;
    c) realizarea distribuţiei de sânge şi a componentelor sanguine de la un centru de transfuzie furnizor către spitalul beneficiar, în baza unui contract de furnizare, care stabileşte condiţiile de distribuţie şi documentaţia aferentă obligatorie;
    d) efectuarea testelor pretransfuzionale;
    e) pregătirea unităţilor de sânge total şi a componentelor sanguine în vederea administrării;
    f) consilierea privind utilizarea clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine;
    g) prezervarea probelor biologice pretransfuzionale şi a unităţilor de sânge sau componente sanguine administrate pentru o perioadă de 48 de ore posttransfuzional în spaţiile frigorifice cu această destinaţie;
    h) întocmirea documentaţiei corespunzătoare tuturor activităţilor desfăşurate;
    i) raportarea tuturor evenimentelor legate de actul transfuzional către centrul de transfuzie teritorial;
    j) păstrarea eşantioanelor din ser sau plasmă recoltate pretransfuzional, în cazul tuturor pacienţilor transfuzaţi, pentru o perioadă de minimum 6 luni, în spaţii frigorifice (-15° - -18°C) cu această destinaţie.


    ART. 54
    (1) Ambulatoriul integrat din structura spitalului asigură asistenţa de specialitate a bolnavilor ambulatori: adulţi şi copii.
    (2) Ambulatoriul integrat este condus de directorul medical. În structura ambulatoriului integrat intră cabinetele de specialitate cu corespondent în spital şi cabinetele de specialitate fără corespondent.
    (3) Consultaţiile bolnavilor în ambulatoriul integrat, ca şi examenele de laborator şi radiologice se acordă de medicii specialişti, pe baza recomandărilor scrise ale medicilor de familie, care trebuie să cuprindă motivul trimiterii şi diagnosticul prezumtiv. Cazurile de urgenţă nu necesită bilet de trimitere.
    (4) Asistenţa medicală de specialitate este gratuită numai pentru bolnavii din sistemul de asigurări sociale, pentru cei care contribuie la asigurări, pentru copii, elevi şi studenţi şi categoriile expres prevăzute de reglementările legale în vigoare, spre exemplu: veterani, persoane cu dizabilităţi, revoluţionari.

    ART. 55
    (1) Ambulatoriul integrat are următoarele atribuţii:
    a) stabilirea diagnosticului şi tratamentul pacienţilor care au venit cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un alt medic specialist din ambulatoriu aflat în relaţie contractuală cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate şi care nu necesită internarea în regim continuu sau spitalizare de zi.
    b) monitorizarea şi controlul pacienţilor care au fost internaţi în spital şi care au venit la controalele programate la solicitarea medicului curant sau cu bilet de trimitere de la medicul de familie pentru afecţiunile pentru care au fost internaţi.
    c) consultaţii interdisciplinare pentru pacienţii internaţi în spital sau pentru cei internaţi în alte spitale, în baza relaţiilor contractuale stabilite între unităţile sanitare respective; acestea se vor acorda prioritar.
    d) stabilirea diagnosticului şi tratamentului pacienţilor care au venit cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, pentru specialităţile unice în localitatea respectivă, şi care nu necesită internare în regim continuu sau de spitalizare de zi.
    e) raportarea serviciilor medicale efectuate în ambulatoriu în vederea decontării de către Casa judeţeană de Asigurări de Sănătate.
    f) respectarea indicatorilor precum şi alte date solicitate, conform reglementărilor legale în vigoare;
    g) furnizarea tratament adecvat şi să respecte condiţiile de prescriere a medicamentelor prevăzute în Nomenclatorul de medicamente, conform reglementărilor în vigoare.
    h) respectare criteriile medicale de calitate privind serviciile acordate.
    i) oferă relaţii pacienţilor asiguraţi despre drepturile pe care le au şi care decurg din calitatea de asigurat, despre serviciile oferite şi să-i consilieze în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi al păstrării sănătăţii;
    j) acordă servicii medicale în mod nediscriminatoriu;
    k) eliberarea certificatelor medicale în cazul incapacităţii temporare de muncă conform reglementărilor legale în vigoare;

    (2) În relaţiile contractuale cu casa de asigurări de sănătate, ambulatoriul integrat este obligat:
    a) să acorde servicii de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate asiguraţilor numai în baza biletului de trimitere, a scrisorii medicale şi a biletului de ieşire din spital, după caz, cu excepţia urgenţelor;
    b) să transmită medicului de familie, prin scrisoare medicală, informaţii cu privire la diagnosticul şi tratamentul efectuat pacienţilor precum şi recomandările necesare.
    c) să încaseze de la asiguraţi:
     ● contravaloarea serviciilor medicale la cerere, dacă asiguratul solicită efectuarea serviciului respectiv;
     ● coplată pentru serviciile medicale în asistenţă medicală ambulatorie, conform prevederilor legale;
     ● cota de contribuţie personală a asiguraţilor pentru unele servicii medicale, în condiţiile prevăzute de norme;
     ● contravaloarea serviciilor medicale care nu sunt decontate de Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate.


    (3) Cabinetele de consultaţii medicale de specialitate au, în principal, următoarele atribuţii:
    a) asigură asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, primul ajutor şi asistenţa de urgenţă; îndrumă bolnavii spre internare, cu asigurarea locului;
    b) execută măsuri de prevenire şi combatere a bolilor cronice şi degenerative;
    c) efectuează examene speciale pentru angajare, controlul medical periodic, pentru vânători şi conducători auto;
    d) organizează şi asigură recuperarea capacităţii de muncă pentru adulţi şi copii;
    e) organizează şi asigură tratamente medicale pentru adulţi şi copii;
    f) organizează depistarea activă, prevenirea şi combaterea tuberculozei, bolilor venerice, SIDA, tulburărilor şi bolilor psihice;
    g) dispensarizează bolnavii cronici şi persoanele sănătoase supuse riscului de îmbolnăvire;
    h) întocmesc documente medicale pentru bolnavii din teritoriu, potrivit dispoziţiilor legale;
    i) informează permanent bolnavii privind problemele medico-sanitare în teritoriu şi asupra drepturilor şi îndatoririlor pe care le au pentru cunoaşterea şi păstrarea propriei sănătăţi;
    j) efectuează acţiunile de educaţie pentru sănătate;
    k) efectuează consultaţii;
    l) organizează consultaţiile pentru evitarea aglomeraţiei


    ART. 56
     Asistenţa socială - UPU-SMURD, spital (obstetrică-ginecologie, neonatologie, nefrologie, oncologie medicală) - reprezintă serviciul de asistenţă socială în relaţiile cu autorităţile locale, organizaţii nonguvernamentale şi are următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte proiecte de intervenţie pentru fiecare caz social;
    b) întreprinde acţiuni pentru reducerea numărului de abandonuri (copii, vârstnici);
    c) întreprinde acţiuni de consiliere pentru reducerea abuzurilor asupra copiilor familiilor, efectuează investigaţii în teren pentru colectarea informaţiilor;
    d) pregăteşte familia cu probleme sociale pentru primirea nou născutului, discută despre importanţa declarării acestuia, obţinerea actelor de identitate, etc;
    e) este informată de asistenta şefă cu privire la internarea unei gravide fără act de identitate, absenţa nemotivată a lăuzei din secţie, situaţia de risc de părăsire a copilului;
    f) identifică mamele/familiile care prezintă potenţiale riscuri de abandon în instituţii spitaliceşti a nou născuţilor, copiilor;
    g) verifică imediat declaraţiile date de mamă în cazul în care aceasta nu posedă act de identitate la internare sau există suspiciuni privind autenticitatea actelor prezentate;
    h) informează mamele/familiile asupra drepturilor şi obligaţiilor pe care le au faţă de copii;
    i) facilitează orientarea copilului către serviciile sociale oferite de direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;
    j) păstrează şi actualizează în permanenţă, evidenţa copiilor părăsiţi în secţiile de nou născuţi;
    k) efectuează investigaţiile necesare în cazuri de abandon, pentru identificarea aparţinătorilor persoanelor abandonate şi pregăteşte reintegrarea acestora în propria familie sau instituţii de ocrotire;
    l) informează pe cei în cauză sau aparţinătorii acestora, asupra drepturilor de care beneficiază, conform legislaţiei în vigoare, precum şi asupra unităţilor de ocrotire socială existente;
    m) în cazul copilului nou născut cu afecţiuni medicale care necesită tratament de specialitate de durată, informează părinţii cu privire la serviciile de care pot beneficia pentru asigurarea dezvoltării optime a copilului;
    n) colaborează permanent cu asistentul social desemnat de DGASPC în a cărei rază de competenţă teritorială funcţionează unitatea sanitară;
    o) colaborează cu asistentul social din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială de la domiciliul mamei;
    p) are obligaţia de a sesiza în termen de 24 de ore, telefonic sau în scris, asistenţii sociali desemnaţi de direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu privire la existenţa oricărei situaţii de risc de abandon al copilului;
    q) asigură întocmirea documentaţiei necesare în scopul preluării copilului în regim de urgenţă în sistemul de protecţie a copilului, în termenul prevăzut de lege;
    r) cunoaşte şi respectă normele de aplicare a legii pentru toate cazurile sociale adulte şi pentru copii aflaţi în dificultate;
    s) respectă valorile şi principiile etice referitoare la furnizarea serviciilor de calitate, justiţia socială, demnitatea şi unicitatea persoanei, autonomia persoanei, dezvoltarea relaţiilor umane şi dezvoltarea profesională permanentă, în vederea creşterii calităţii intervenţiei sociale;
    t) promovează principiile justiţiei sociale, prevăzute în actele normative cu privire la asistenţa socială şi serviciile sociale;
    u) asigură egalitatea şanselor privind accesul persoanelor asistate la informaţii, servicii, resurse şi participarea acestora la procesul de luare a deciziilor;
    v) respectă şi promovează demnitatea individului, unicitatea şi valoarea fiecărei persoane;


    ART. 57
     Ambulatoriul de specialitate stomatologie din structura spitalului are următoarele atribuţii:
    a) asigură măsuri de igienă orodentară, de profilaxie a cariei dentare şi a afecţiunilor orodentare;
    b) efectuează examinări ale aparatului orodentar al pacienţilor;
    c) urmăreşte dezvoltarea armonioasă a aparatului dentomaxilar prin conservarea şi refacerea morfologiei dentare;
    d) examinează, stabileşte diagnosticul şi efectuează tratamentul cariilor dentare;
    e) efectuează intervenţii de mică chirurgie - extracţii dentare, incizii de abcese dentare;
    f) dispensarizează pacienţii care prezintă anomalii dentomaxilare;
    g) colaborează cu alte specialităţi pentru prevenirea afecţiunilor orodentare prin care se pot manifesta unele afecţiuni cronice.


    ART. 58
     Ambulatoriul de specialitate pentru sportivi din structura spitalului organizează controlul profilactic şi periodic al sportivilor, având următoarele atribuţii:
    a) efectuează controlul medical al celor ce participă organizat la competiţiile de masă;
    b) efectuează selecţia medicală a celor ce doresc să participe la sportul de performanţă;
    c) asigură asistenţa medicală şi de urgenţă la antrenamente şi competiţii sportive;
    d) efectuează sondaje în efort specific la sportivi, în timpul antrenamentului, informând antrenorul asupra stării funcţionale a sportivului;
    e) urmăreşte aplicarea de către antrenor a indicaţiilor şi contraindicaţiilor din avizele medico-sportive;
    f) examinează cazurile de deficienţe fizice şi funcţionale şi indică măsurile necesare de cultură fizică medicală;
    g) urmăreşte pe teren şi în cabinet sportivii asiguraţi, bolnavi, în tratament;
    h) participă la diverse forme de pregătire pentru însuşirea unor tehnici moderne şi eficiente în îngrijirea sportivilor asiguraţi.


    ART. 59
    (1) Centrul de hemodializă este subunitate fără personalitate juridică în structura spitalului, organizat în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1718/2004 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Efectuează terapia bolnavilor cu insuficienţă renală cronică.
    (3) Centrul de hemodializă oferă minimal următoarele servicii:
    1. Tratament propriu-zis (inclusiv medicaţia specifică dializei);
    2. Consultaţie şi urmărire medicală de către un medic specialist în nefrologie;
    3. Nursing în timpul tratamentului de dializă;
    4. Educaţie sanitară şo a pacienţilor;
    5. Consultaţii dietetice şi de nutriţie, hrana în timpul tratamentului;
    6. Investigaţii paraclinice periodice în legătură cu tratamentul de dializă;
    7. Tratamente medicamentoase, altele decât cele specifice procedurii de dializă;
    8. Servicii de psihoterapie;
    9. Transportul materialelor necesare dializei peritoneale la domiciliul bolnavilor.

    (4) Serviciile adiţionale asigurate de centrul de hemodializă sunt:
    a) Transportul bolnavilor:
    1) Accesul la tratamentul de substituţie a funcţiilor renale trebuie asigurat tuturor bolnavilor care au indicaţie medicală pentru acest tip de tratament.
    2) Selecţia bolnavilor, alegerea metodei de tratament şi momentul iniţierii dializei se efectuează pe baza Ghidului de bună practică a dializei.
    3) Includerea în programul de dializă necesită consimţământul semnat al bolnavilor, prin care acceptă această terapie şi se angajează să respecte toate indicaţiile medicale primite. Acest document va fi inclus în dosarul medical al bolnavului dializat.
    4) După luarea deciziei privind iniţierea tratamentului prin dializă şi modalitatea de tratament, bolnavul va fi înregistrat în Registrul de evidenţă a bolnavilor dializaţi şi transmis nominal: Centrului de dializă metodologic, Registrului Renal Român şi Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate.

    b) Transferul temporar sau definitiv al bolnavilor dializaţi de la o unitate la alta se poate face când:
    1. Există indicaţii medicale;
    2. Capacitatea de tratament a unităţii de dializă e depăşită;
    3. Se înfiinţează noi unităţi de dializă;
    4. La solicitarea bolnavului (schimbare de domiciliu; preferinţă, etc.);
    5. Pentru perioade scurte (6 săptămâni) în cazul concediului de odihnă, deplasări;

    c) Transferul bolnavilor se face numai cu avizul prealabil al medicilor şefi (coordonatori) ai unităţilor de dializă, astfel:
    1. Unitatea care trimite bolnavul:
    a. Solicită unităţii primitoare aprobarea de transfer;
    b. Întocmeşte scrisoarea medicală;
    c. Transmite toate informaţiile medicale din documentaţia de evidentă;
    d. Scoate din evidentă bolnavul;
    e. Anunţă transferul: CASS, Centrului metodologic, Registrul Renal Român;

    2. Unitatea care primeşte bolnavul:
    a. Aprobă primirea bolnavului;
    b. Înregistrează în evidenţe bolnavul;
    c. Anunţă primirea bolnavului la CASS, Centrul metodologic, registru Renal Român.

    3. Tratamentul prin dializă poate fi întrerupt în caz de:
    a. Reluarea funcţiei renale;
    b. Transplant renal; deces;
    c. Pierderea din evidentă a bolnavului;
    d. Situaţii deosebite.


    d) În cazul situaţiilor prevăzute mai sus, avizul de întrerupere a tratamentului este acordat de o comisie medicală şi va fi înscris în documentele medicale ale bolnavului.
    e) Evidenţa şi monitorizarea bolnavilor hemodializaţi se face prin următoarele documente medicale:
    1) Registrul de evidenţă a bolnavilor hemodializaţi;
    2) Dosarul medical al bolnavului hemodializat, care cuprinde:
     ● fişa de spitalizare de zi sau continuă completată la iniţierea tratamentului şi actualizată la fiecare şedinţă de dializă;
     ● consimţământul bolnavului de a efectua tratament prin hemodializă;
     ● protocoalele şedinţelor de hemodializă - adăugate după fiecare şedinţă de dializă;
     ● fişa sintetică de monitorizare a bolnavului dializat;

    3) Carnetul bolnavului dializat;
    4) Evidenţa serviciului de dializă se face prin protocolul şedinţei de hemodializă şi fişa pentru spitalizare de zi sau continuă.


    (4) Centrul de hemodializă este condus de medicul şef şi de asistentul şef.
    (5) Centrul de hemodializă are, în principal, următoarele atribuţii:
    1) Ia toate măsurile pentru prevenirea infecţiilor nosocomiale;
    2) La unitatea de dializă se ţine evidenţa consultaţiilor, tratamentelor şi a serviciilor medicale oferite astfel încât să fie identificabil asiguratul şi persoana care a oferit serviciul, diagnosticul, tratamentul, precum şi data şi ora când acesta a fost furnizat;
    3) Unitatea de dializă aplică protocoalele terapeutice în vigoare;
    4) Efectuează, în principal, tratamentul bolnavilor cu insuficienţă renală acută sau cronică, precum şi al bolnavilor cu intoxicaţii exo şi endogene, cu tulburări hidro - electrolitice şi acido - bazice rezistente la terapia obişnuită;
    5) Se întocmesc criterii de prioritizare pentru accesul la serviciile oferite în cazul listelor de aşteptare;
    6) Serviciile medicale furnizate se înregistrează pentru asiguraţii cu alte afecţiuni cronice atât în fişele de consultaţii cât şi în registrul de consultaţii;
    7) La unitatea de dializă se află şi se utilizează următoarele tipizate:
    a) Formulare de prescripţii medicale;
    b) Bilete de trimitere;
    c) Scrisori medicale;
    d) Formulare de concedii medicale;
    e) Adeverinţe/certificate medicale;
    f) Referate de justificare;
    g) Tipizatele pentru raportările către instituţiile specificate de lege.

    8) Definirea manevrelor care implică soluţii de continuitate, a materialelor utilizate şi a condiţiilor de sterilizare;
    9) Obligativitatea păstrării confidenţialităţii asupra tuturor informaţiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguraţilor;
    10) Existenţa unui plan de pregătire profesională continuă a personalului medical;
    11) La unitatea de dializă se află lista de programare a asiguraţilor pentru furnizare de servicii medicale de specialitate.


    ART. 60
    (1) Centrul de planificare familială în asistenţa medicală de specialitate organizat la nivelul spitalului are drept scop realizarea reproducerii optime şi scăderea numărului de complicaţii provocate de sarcina cu risc crescut şi de avortul provocat.
    (2) Principalele atribuţii ale centrului de planificare familială sunt:
    a) acordă asistenţă medicală de specialitate - diagnosticul clinic şi de laborator al sarcinii, diagnosticul şi tratamentul sterilităţii şi infertilităţii, activităţi profilactice, diagnostice şi terapeutice care se referă la maladii cu transmitere sexuală, teste programe screening pentru cancerul genito-mamar, boală inflamatorie pelviană;
    b) supraveghează pacientele în funcţie de metoda contraceptivă utilizată;
    c) recomandă întreruperea cursului sarcinii în funcţie de opţiunea individuală sau de indicaţiile medicale sau medico-sociale;
    d) înregistrează datele individuale de sănătate ale pacienţilor şi cuplurilor pe fişe-tip, în vederea prelucrării datelor în sistemul computerizat;
    e) iniţiază şi participă la acţiuni de cercetare vizând sănătatea reproducerii şi probleme de planificare familială;
    f) participă la acţiuni de propagare a informaţiilor despre sănătatea reproducerii şi planificarea familială la nivelul asistenţei medicale primare;
    g) desfăşoară acţiuni de educaţie sanitară în rândul populaţiei pe probleme de sănătate a reproducerii şi planificare familială.


    ART. 61
    (1) Serviciul de evaluare şi statistică medicală din structura spitalului este condus de un şef serviciu şi este direct subordonat managerului instituţiei; are în subordine sectorul evaluare - raportare - DRG (Diagnosis Related Groups), sectorul statistică sanitară - internări, registratori medicali secţii şi compartimente şi are următoarele atribuţii:
    a) sprijină procesul de generare sub formă electronică a setului minim de date la nivel de pacient şi de transmitere a acestuia către instituţiile abilitate, conform reglementărilor în vigoare;
    b) organizează codificarea şi documentarea foii de observaţie clinică generală în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    c) asigură participarea personalului responsabil cu codificarea şi documentarea foii de observaţie clinică generală, colectarea, trimiterea şi gestionarea datelor la instruirea asigurată de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Dolj;
    d) organizează colectarea setului minim de date la nivel de pacient de la toţi pacienţii externaţi, plecând de la informaţiile existente în foaia de observaţie clinică generală introduse în sistemul informaţional al spitalului, prin utilizarea aplicaţiei de colectare a datelor "Clasificarea pacienţilor în funcţie de diagnostic naţional" sau a altor aplicaţii dezvoltate în acest scop;
    e) transmite lunar datele colectate la nivel de pacient, exclusiv în formatul impus de aplicaţia "Clasificarea pacienţilor în funcţie de diagnostic naţional", însoţite de un fişier centralizator privind numărul total al cazurilor transmise pentru fiecare secţie, la Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti şi la Direcţia Sănătate Publică a Judeţului Dolj;
    f) asigură corectitudinea datelor colectate şi transmise;
    g) păstrează confidenţialitatea datelor colectate şi transmise în conformitate cu legile în vigoare;
    h) asigură înregistrarea statistică în formularul "Fişa pentru spitalizare de zi" în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    i) are obligativitatea răspunderii la chestionarele statistice incluse în sistemul electronic;
    j) gestionează colectarea datelor statistice din secţii şi ambulatoriul spitalului;
    k) întocmeşte centralizatoarele şi dările de seamă statistice, conform reglementărilor în vigoare;
    l) colectează datele, le prelucrează, întocmeşte rapoarte statistice şi le înaintează la termen;
    m) colectează indicatorii de eficienţă şi de calitate la termenele cerute;
    n) gestionează şi arhivează toate datele statistice medicale colectate pe spital;
    o) urmăreşte în dinamică corelarea diferiţilor indicatori de activitate, comparativ cu alte unităţi sau pe ţară, şi informează conducerea unităţii în caz de abateri.

    (2) În ceea ce priveşte studiile clinice, are următoarele atribuţii:
    a) înregistrează solicitările pentru obţinerea acordului managerului unităţii pentru desfăşurarea de studii clinice;
    b) ţine evidenţa contractelor de studii clinice încheiate între spital şi organizaţii de cercetare clinică;
    c) solicită documentele necesare încheierii contractelor de studii clinice;
    d) urmăreşte încasarea sumelor cuvenite spitalului în urma derulării contractelor de studii clinice.

    (3) În ceea ce priveşte activitatea de evidenţă a pacienţilor:
    a) operează transferul şi externarea pacienţilor;
    b) înregistrează din calculator bolnavii internaţi la toate secţiile instituţiei în registrul de internări-externări;
    c) eliberează certificatele constatatoare de deces şi naştere, foile de observaţii la cererea şefului de secţie sau a medicului curant, la cererea compartimentului juridic al instituţiei, pentru cauzele în care spitalul este parte, ţinând evidenţa foilor eliberate din arhivă sub semnătură;
    d) pune prompt la dispoziţie foile de observaţie la solicitarea organelor de control ale Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului;
    e) aranjează în ordine cronologică şi pe secţii foile de observaţii, le inventariază şi le predă la arhiva spitalului;
    f) afişează numele medicilor de gardă pe panoul de gardă;
    g) înregistrează decesele anunţate de şefii de secţie;

    (4) În ceea ce priveşte evaluarea statistică, are următoarele atribuţii principale:
    a) colectează şi centralizează raportările serviciilor medicale din ambulatoriul integrat al spitalului şi spital şi le transmit Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Dolj spre decontare;
    b) elaborează anexele la Contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti şi dosarul de contractare;
    c) elaborează dosarul de contractare pentru Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu integrat pentru specialităţile clinice;
    d) elaborează dosarul de contractare pentru Contractul de furnizare de servicii de medicină dentară (în funcţie de prevederile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate);
    e) urmăreşte derularea contractelor de servicii medicale spitaliceşti şi ambulatorii şi realizarea indicatorilor cuprinşi în contracte;
    f) colectează, centralizează şi trimite spre decontare Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Dolj raportările specifice conform prevederilor legale;
    g) colectează, centralizează şi raportează Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Dolj centralizatoarele certificatelor de concediu medical eliberate la nivelul spitalului şi pacienţii internaţi care nu pot dovedi calitatea de asigurat;
    h) actualizează permanent listele personalului medical cu studii superioare şi medii (certificate de membru în Colegiul Medicilor şi în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, asigurări de răspundere civilă), în vederea încheierii contractelor de furnizări de servicii cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Dolj;
    i) colectează date în softurile de raportare ale Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Dolj (provizoriu, până la dotarea cu tehnică de calcul a respectivelor locaţii);
    j) răspunde la orice altă categorie de solicitări din partea Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Dolj;
    k) transmite la Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Dolj documentele de asigurare de răspundere civilă a certificatelor de membru în colegiile profesionale din România pentru personalul medical (medici şi cadre medii).


    CAP. V
    APARATUL FUNCŢIONAL
    ART. 62
    (1) Aparatul funcţional al spitalului este constituit pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin unităţii cu privire la activitatea economico-financiară şi administrativă.
    (2) În cadrul aparatului funcţional funcţionează servicii, birouri şi compartimente.

    ART. 63
     Activitatea economico-financiară şi administrativă se asigură prin următoarele structuri:
    I. Serviciul resurse umane, normare, organizare, salarizare (RUNOS)
    II. Serviciul financiar-contabil
    III. Serviciul aprovizionare-transport
    IV. Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă - Formaţia pază.
    V. Compartimentul Relaţii cu publicul
    VI. Biroul juridic
    VII. Biroul audit intern
    VIII. Biroul achiziţii publice, contractare
    IX. Compartimentul informatică
    X. Compartimentul administrativ având în subordine:
    1. Garderoba
    2. Spaţii verzi
    3. Arhiva
    4. Activitatea de colectare a deşeurilor
    5. Compartimentul dietetică

    XI. Biroul tehnic având în subordine Atelier întreţinere şi reparare instalaţii sanitare, electrice, utilaje, clădiri şi mijloace de transport.
    1. Formaţia I - Formaţia de întreţinere şi reparaţii clădiri, cu:
    a) echipa întreţinere-reparaţii;
    b) echipa deservire ascensoare;
    c) echipa întreţinere, reparaţii şi verificare ascensoare

    2. Formaţia II - Formaţia de întreţinere şi reparare a instalaţiilor şi utilajelor (apă, lumină, încălzire), cu:
    a) echipa instalaţii termice şi deservire staţii de pompe; deservire staţii de pompe;
    b) echipa instalaţii sanitare
    c) echipa electrică, climatizare, aer comprimat, oxigen şi deservire grup electrogen; deservire grup electrogen
    d) echipa centrala termică şi deservire staţie de epurare, ape uzate şi reziduale
    e) deservire staţii de epurare ape uzate şi reziduale
    f) centrala telefonică
    g) confecţionare şi întreţinere inventar moale
    h) frizerie


    XII. Serviciul de management al calităţii serviciilor medicale
    XIII. Compartimentul culte


    I. Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare (RUNOS)
    ART. 64
    (1) Serviciul RUNOS este condus de un şef serviciu, subordonat managerului unităţii şi are ca obiect de activitate aplicarea legislaţiei în domeniul managementului resurselor umane privind angajarea, evaluarea, perfecţionarea profesională a resurselor umane din cadrul unităţii.
    (2) Serviciul RUNOS are următoarele atribuţii:
     ● asigură încadrarea personalului potrivit statului de funcţii şi cu respectarea nomenclatoarelor de funcţii şi salarizare, a condiţiilor de studii şi stagiu;
     ● întocmeşte contractele individuale de muncă pentru personalul nou-încadrat;
     ● întocmeşte şi ţine la zi dosarele profesionale ale angajaţilor;
     ● întocmeşte dosarele cerute de legislaţia în vigoare, în vederea pensionării;
     ● întocmeşte formele privind modificările intervenite în contractele individuale de muncă ale salariaţilor (promovare, schimbare funcţie, desfacerea contractului individual de muncă);
     ● întocmeşte statul de funcţii, conform normelor de structură aprobate pentru toate categoriile de personal;
     ● întocmeşte după criterii obiective fişele de evaluare a posturilor;
     ● încadrează medicii rezidenţi pe bază de repartiţie;
     ● întocmeşte şi aduce la cunoştinţă fişa postului pentru personalul din subordine şi verifică existenţa fişei postului pentru fiecare angajat în parte;
     ● eliberează adeverinţele salariaţilor în funcţie de necesităţi;
     ● întocmeşte dările de seamă statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale privind personalul încadrat conform cerinţelor;
     ● aplică prevederile legale privind protecţia maternităţii la locurile de muncă;
     ● stabileşte necesarul de produse în vederea realizării părţii corespunzătoare a Planului anual de achiziţii al spitalului pentru serviciul RUNOS;
     ● urmăreşte efectuarea controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa serviciului;
     ● urmăreşte modul de calcul şi efectuarea la timp a viramentelor pentru contribuţiile din partea angajatorului şi a angajaţilor;
     ● urmăreşte existenţa şi comunicarea către Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Dolj a actelor privind salariaţii unităţii necesare pentru semnarea contractelor de furnizare de servicii medicale (autorizaţii de liberă practică, poliţe de mal-praxis);
     ● anunţă salariaţii în luna expirării documentelor necesare pentru a fi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Dolj;
     ● asigură existenţa fişelor posturilor pentru salariaţii spitalului, fişe ce vor fi întocmite de fiecare şef de clinică, compartiment, laborator, serviciu, birou, pentru salariaţii din subordine;
     ● solicită, ori de câte ori este nevoie, actualizarea fişelor de post, atunci când intervin modificări cu privire la locul de muncă şi sarcinile de serviciu;
     ● urmăreşte întocmirea planificării concediilor de odihnă, conform legislaţiei în vigoare;
     ● asigură introducerea în baza de date a informaţiilor referitoare la personal şi actualizează baza cu datele noilor angajaţi;
     ● întocmeşte şi actualizează registrul de evidenţă a salariaţilor;
     ● asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante şi întocmeşte lucrările privind încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi pe baza proceselor verbale ale comisiilor, în conformitate cu prevederile legale;
     ● stabileşte salariile de bază ale personalului contractual ca urmare a legislaţiei în vigoare;
     ● eliberează la cerere adeverinţe privind calitatea de salariat care atestă vechimea în muncă sau drepturile salariale;
     ● orice alte lucrări prevăzute de Codul Muncii;
     ● execută la termenul precizat, orice altă lucrare repartizată de către conducerea unităţii privind problemele specifice Serviciului RUNOS;
     ● efectuează controlul prestării muncii, atât în cadrul programului de lucru, cât şi în afara acestui timp (gărzi, muncă suplimentară etc.);
     ● asigură acordarea drepturilor de salarizare: salariu de bază, spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, gărzi, indemnizaţii, premii anuale etc, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
     ● urmăreşte aplicarea legislaţiei în vigoare privind încadrarea, salarizarea, promovarea şi acordarea tuturor celorlalte drepturi salariale;
     ● întocmeşte fişele fiscale şi se ocupă de depunerea lor la administraţia financiară în termenul prevăzut de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
     ● întocmeşte declaraţia privind contribuţiile la Bugetul asigurărilor sociale de stat;
     ● completează certificatele de concediu medical potrivit prevederilor legale;
     ● totalizează numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă avut în ultimele 12 luni, în vederea acordării certificatelor de concediu medical pentru angajaţii unităţii;
     ● întocmeşte situaţiile statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale privind fondul de salarii;
     ● întocmeşte fişele de evidentă ale salariaţilor;
     ● verifică corectitudinea întocmirii pontajelor pentru fiecare salariat;
     ● asigură confidenţialitatea datelor salariaţilor în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    (3) În ceea ce priveşte organizarea are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) stabileşte nevoile de pregătire şi de perfecţionare a pregătirii profesionale;
    b) elaborează programele de pregătire şi perfecţionare şi urmăreşte aplicarea lor;
    c) elaborează planul de promovare;
    d) participă la organizarea concursurilor şi examenelor pentru obţinerea de grade şi trepte profesionale;
    e) elaborează pe baza datelor furnizate de secţii, servicii, birouri, plan de învăţământ anual şi de perspectivă (reciclări, perfecţionări);
    f) stabileşte criteriile şi metodele de evaluare a performanţelor profesionale


    ART. 65
    (1) Serviciul financiar-contabilitate este condus de un şef de serviciu, iar în lipsa acestuia conducerea fiind asigurată de înlocuitorul şefului de serviciu, în limita mandatului dat de directorul financiar-contabil, cu aprobarea managerului. Directorul financiar-contabil răspunde de activitatea serviciului şi îl reprezintă în raporturile cu conducerea spitalului şi cu celelalte compartimente şi servicii din structura organizatorică a acestuia.
    (2) Serviciul financiar-contabil are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) conduce evidenţa contabilă conform prevederilor legale, asigură înregistrarea corectă şi la zi, pe bază de documente justificative, a operaţiunilor economico-financiare;
    b) întocmeşte periodic rapoarte privind utilizarea bunurilor materiale şi face propuneri de luare a măsurilor necesare, împreună cu celelalte sectoare din unitate, în ceea ce priveşte stocurile disponibile, supranormative, fără mişcare sau cu mişcare lentă şi pentru prevenirea oricăror altor imobilizări de fonduri;
    c) analizează periodic execuţia bugetară şi conţinutul conturilor, făcând propuneri corespunzătoare;
    d) răspunde de întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a dărilor de seamă contabile;
    e) exercită controlul preventiv, în conformitate cu dispoziţiile legale;
    f) răspunde de întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
    g) organizează inventarierea periodică a mijloacelor materiale şi face propuneri de luare de măsuri/ia măsurile dispuse de regularizare a diferenţelor constatate;
    h) asigură măsurile de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special;
    i) exercită controlul operativ curent în conformitate cu dispoziţiile în vigoare;
    j) organizează acţiunea de perfecţionare a pregătirii profesionale pentru salariaţii serviciului;
    k) întocmeşte studiul privind îmbunătăţirea activităţii economice din unitate şi propune măsuri corespunzătoare;
    l) întocmeşte lucrările privind proiectele planurilor bugetului de venituri şi cheltuieli;
    m) ia măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii bunurilor şi pentru recuperarea pagubelor;
    n) răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garanţiilor şi reţinerea ratelor;
    o) asigură efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de plăţi în numerar;
    p) conduce evidenţa angajamentelor bugetare în scopul de a furniza informaţii în orice moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerciţiul bugetar curent, cu privire la creditele bugetare angajate şi cele disponibile, rămase de angajat;
    q) organizează întocmirea instrumentelor de plată şi documentelor de acceptare sau refuz al plăţii;
    r) organizează verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectele formei, conţinutului şi legalităţii operaţiunii;
    s) întocmeşte propunerile pentru plăţi în numerar;
    t) răspunde de întocmirea formelor de recuperare a sumelor care eventual au fost greşit plătite;
    u) răspunde de întocmirea formelor de plată şi decontare a ajutoarelor de boală;
    v) întocmeşte studiile privind costurile comparative pe diverşi indicatori.

    (3) Compartimentul financiar şi compartimentul contabilitate au, în principal, următoarele atribuţii:
    a) conduc evidenţa contabilă conform prevederilor legale, asigură înregistrarea corectă şi la zi, pe bază de documente justificative, a operaţiunilor economico-financiare;
    b) întocmesc periodic rapoarte privind utilizarea bunurilor materiale şi fac propuneri de luare a măsurilor necesare, împreună cu celelalte sectoare din unitate, în ceea ce priveşte stocurile disponibile, supranormative, fără mişcare sau cu mişcare lentă şi pentru prevenirea oricăror altor imobilizări de fonduri;
    c) asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a tuturor raportărilor contabile potrivit prevederilor legale;
    d) asigură întocmirea circulaţiei şi păstrării documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;
    e) urmăresc contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Dolj în vederea decontării serviciilor medicale (spitaliceşti, ambulatoriu, paraclinice);
    f) întocmesc lunar facturile pentru decontarea serviciilor medicale (spitaliceşti, ambulatoriu, paraclinice);
    g) întocmesc facturile de regularizare pentru serviciile medicale prestate pentru asiguraţi şi decontate de Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Dolj;
    h) întocmesc necesarul de fonduri pentru programele naţionale de sănătate finanţate de Ministerul Sănătăţii;
    i) întocmesc lunar deconturile pentru Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Dolj privind programele de sănătate, finanţate din fondurile de asigurări sociale, inclusiv pentru facturarea lor către Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Dolj;
    j) transmit lunar facturile de la furnizori în copie către Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Dolj pentru decontarea programelor de sănătate;
    k) întocmesc situaţiile financiare trimestriale/anuale împreună cu anexele lor la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale;
    l) urmăresc efectuarea controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa serviciului;
    m) organizează şi efectuează inventarierea patrimoniului conform prevederilor legale;
    n) verifică lunar, anual sau ori de câte ori este nevoie corectitudinea evidenţei contabile cu evidenţa tehnico-operativă a gestionarilor;
    o) întocmesc necesarul de fonduri pentru acţiunile de sănătate finanţate de Ministerul Sănătăţii;
    p) verifică documentele justificative de cheltuieli sub aspectul, formei, conţinutului şi legalităţii operaţiunilor;
    q) verifică toate operaţiunile consemnate de Trezoreria Statului în extrasele de cont; verifică şi înregistrează în contabilitate documentele care stau la baza operaţiunilor de plăţi în numerar;
    r) verifică şi înregistrează în contabilitate documentele care stau la baza operaţiunilor de plăţi în numerar;
    s) conduc evidenţa angajamentelor bugetare în scopul de a furniza informaţii în orice moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerciţiul bugetar curent, cu privire la creditele bugetare angajate şi cele disponibile, rămase de angajat;
    t) participă la întocmirea studiului privind îmbunătăţirea activităţii economice din unitate şi propune măsuri corespunzătoare;
    u) întocmesc bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului cu anexele corespunzătoare, listele de investiţii în conformitate cu prevederile legale şi îl supun aprobării conducerii, consiliului de administraţie al spitalului şi Ministerului Sănătăţii;
    v) întocmesc şi înregistrează facturile pentru serviciile medicale efectuate de spital pentru alte unităţi sanitare, precum şi către alţi clienţi în conformitate cu contractele încheiate de spital pentru diverse servicii şi urmăresc inclusiv încasarea lor.

    (4) În ceea ce priveşte analiza financiară, Serviciul financiar-contabil are în principal următoarele atribuţii:
    a) colectează şi introduce în aplicaţiile informatice factorii de repartiţie a cheltuielilor indirecte, precum şi veniturile aferente centrelor de cost;
    b) elaborează rapoarte financiare privind tipurile de cheltuieli efectuate de fiecare centru de cost, precum şi tipurile de venituri efectiv realizate de fiecare centru de cost;
    c) înştiinţează centrele de cost asupra rezultatelor obţinute, precum şi a evoluţiei în timp a veniturilor şi cheltuielilor realizate;
    d) sprijină conducătorii centrelor de costuri privind îmbunătăţirea şi realizarea în bune condiţii a serviciilor medicale acordate;
    e) determină costurile efective ale procedurilor medicale realizate;
    f) calculează costurile efective privind spitalizarea bolnavilor pentru instanţele judecătoreşti;
    g) colectează, verifică şi transmite rapoarte financiare justificative privind accidentele de muncă solicitate de Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Dolj;
    h) elaborează şi transmite deconturile privind serviciile medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Dolj privind accidentele de muncă.


    ART. 66
    (1) Serviciul aprovizionare, transport este condus de un şef de serviciu, fiind subordonat directorului financiar-contabil şi are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) stabileşte necesarul de produse pentru funcţionarea normală a spitalului, asigurând realizarea părţii corespunzătoare a Planului anual de achiziţii;
    b) verifică şi urmăreşte eficienţa aprovizionării unităţii cu medicamente, materiale sanitare, consumabile etc. în vederea asigurării funcţionării acesteia;
    c) recepţionează calitativ şi cantitativ materialele primite de la furnizori şi asigură depozitarea acestora în condiţii conform normelor în vigoare;
    d) întocmeşte situaţiile specifice activităţii de aprovizionare;
    e) urmăreşte efectuarea controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa serviciului;
    f) efectuează raportări săptămânale privind problemele de aprovizionare ale spitalului;
    g) asigură amenajările şi condiţiile igienico-sanitare conform normativelor depozitelor şi magaziilor, având o preocupare specială pentru pregătirea obiectelor de conservare (butoaie, bidoane, saci, containere etc.);
    h) organizează activitatea de transport, achiziţionarea autovehiculelor, înscrierea acestora la organele de poliţie, efectuarea rodajului şi răspunde de: controlul zilnic, reviziile tehnice, reparaţiile curente şi capitale ale autovehiculelor;
    i) asigură executarea la timp şi în bune condiţii a transporturilor şi punerea la dispoziţia spitalului, conform graficului de lucru, a autovehiculelor necesare şi a conducătorilor auto pentru asigurarea funcţionalităţii instituţiei;
    j) asigură starea tehnică corespunzătoare a mijloacelor de transport, a utilajelor şi a instalaţiilor cu care sunt dotate autovehiculele;
    k) întocmeşte formele de casare a autovehiculelor conform reglementărilor în vigoare;
    l) asigură controlul calitativ şi recepţia reparaţiilor şi produselor tehnologice de întreţinere efectuate;
    m) îndrumă şi controlează întreaga activitate în sectorul de transporturi din cadrul spitalului;
    n) urmăreşte efectuarea controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa serviciului;
    o) întocmirea şi executarea planului de aprovizionare cu respectarea baremurilor în vigoare;
    p) asigurarea aprovizionării unităţii cu materiale, instrumentar, aparatură, în cele mai bune condiţii;
    q) recepţionarea cantitativă şi calitativă a materialelor primite de la furnizor şi asigurarea transportului acestora în condiţii igienico-sanitare în conformitate cu normele în vigoare;
    r) întocmirea, urmărirea şi executarea planului de transport;
    s) întocmirea dărilor de seamă privind aprovizionarea cu materiale şi utilizarea mijloacelor de transport;
    t) aprovizionarea ritmică şi la timp cu toate bunurile şi materialele necesare bunului mers al activităţilor medicale, administrative şi tehnice, în baza referatelor colectate până cel târziu pe 25 ale fiecărei luni;
    u) strângerea lunară a referatelor de la toate serviciile;
    v) întocmirea lunară a comenzilor până cel târziu pe 29;
    w) întocmirea proiectului planului de aprovizionare pentru materiale, alimente, materiale sanitare, execuţia acestora, urmărind centralizarea referatelor secţiilor şi transpunerea în comenzi a lor;
    x) verificarea încadrării în contracte;
    y) coordonarea activităţii magaziilor, asigurând condiţii optime de păstrare şi depozitare a bunurilor;
    z) efectuarea comenzilor în raport cu stocurile;
    aa) urmărirea distribuirii judicioase a materialelor în secţiile şi serviciile spitalului;
    bb) respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiei de bunuri;
    cc) recepţionarea calitativă şi cantitativă a materialelor, alimentelor primite de la furnizori şi asigurarea transportului acestora în condiţii igienico-sanitare, în conformitate cu normele în vigoare şi cu comenzile lansate;
    dd) asigură verificarea mărfii primite din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
    ee) întocmeşte formele necesare în cazul în care bunurile primite nu corespund calitativ sau cantitativ;
    ff) certifică prin "bun de plată" toate operaţiunile ce se derulează;
    gg) întocmirea NIR-ului în aceeaşi zi cu primirea mărfii şi depunerea acestuia în maxim 24 de ore la Serviciul financiar-contabilitate;
    hh) factura trebuie să aibă înscrisul "conform contract nr. ...., comandă nr. ...., precum şi ştampila "bun de plată" cu semnătura şefului de serviciu;
    ii) face parte din toate comisiile de recepţie, prin salariaţii săi, şi semnează toate NIR-urile;
    jj) informează în scris persoanele care au întocmit planul de achiziţii în situaţia în care sunt refuzare facturi;
    kk) în 3 zile, factura, cu înscrisul "bun de plată" va fi dusă la contabilitate;
    ll) verificarea facturilor din punct de vedere al corespondenţei dintre cantităţile înscrise în acestea şi cantităţile din comandă;
    mm) certifică prin semnătură şi ştampilă bonurile de consum şi transfer, borderoul de însoţire a notelor de recepţie, notele de recepţie, propunerile de angajare şi ordonanţările de plată;
    nn) elaborează propuneri pentru cheltuielile aferente autovehiculelor;
    oo) transmite în maxim trei zile de la întocmire, Biroului financiar, PNS, contabilitate (compartiment contabilitate) bonurile de consum întocmite;
    pp) asigură controlul zilnic, reviziile tehnice, reparaţiile curente şi capitale la autovehicule în conformitate cu prevederile normelor auto;
    qq) întocmirea, urmărirea, executarea planului de transport;
    rr) verifică starea conducătorilor auto care pleacă în curse şi ia măsuri de depanare atunci când este cazul;
    ss) merceologii din cadrul serviciului, pe lângă sarcinile de serviciu stabilite de şeful ierarhic superior, au şi următoarele atribuţii:
    1) culegerea ofertelor;
    2) avizarea facturilor;
    3) fac parte din comisiile de recepţie;
    4) se ocupă, în cadrul contractelor, de achiziţia directă;
    5) pleacă în delegaţii pentru achiziţionarea produselor respective;
    6) întocmirea comenzii, cu obligaţia expresă ca aceasta să fie avizată de biroul de contracte în ceea ce priveşte încadrarea în contract (atât pentru valoare cât şi pentru cantitate);
    7) comanda trebuie, în mod obligatoriu, să fie însoţită de referatul aprobat de directorul financiar-contabil;

    tt) respectarea legislaţiei în vigoare;
    uu) execută la termenul precizat, orice altă lucrare repartizată de către conducerea unităţii privind problemele specifice serviciului

    (2) Compartimentul Transporturi are în principal următoarele atribuţii:
    a) punerea la dispoziţia unităţii, conform graficului de lucru, a autovehiculelor necesare şi a conducătorilor auto;
    b) asigurarea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a utilajelor şi a instalaţiilor cu care sunt dotate autovehiculele;
    c) efectuarea depozitării corespunzătoare a carburanţilor şi lubrefianţilor şi folosirea corectă a bonurile de carburanţi;
    d) îndrumarea şi controlul întregii activităţi în sectorul de transporturi din cadrul spitalului;
    e) asigurarea, verificarea şi controlul depunerii documentaţiilor în vederea reviziilor tehnice;
    f) întocmirea formelor pentru circulaţia autovehiculelor pe drumurile publice;
    g) efectuarea controlului curent periodic al autovehiculelor din unitate. Acest control se face cel puţin o dată la trimestru, iar cel curent ori de câte ori este cazul;
    h) întocmirea la termen a actelor, documentelor necesare imputării depăşirilor de consumuri de carburanţi, lubrifianţi, anvelope;
    i) întocmirea devizelor auto şi a postcalculului în cazul reparaţiilor necesare în urma accidentelor de circulaţie;
    j) organizarea şi amenajarea zonelor de parcare pentru autovehiculele unităţii;
    k) respectarea prevederilor Ordinelor: MTTC 141/70-14/82, MTTC 141/70-236/84 şi 1551/1993;
    l) verificarea zilnică a stării tehnice a autovehiculelor ce vor ieşi în curse;
    m) verificarea şi certificarea datelor din foile de parcurs ale conducătorilor auto;
    n) urmărirea scăderii cheltuielilor de consum al parcului auto (carburanţi, piese de schimb etc.)
    o) urmărirea ca la sfârşitul programului toate autovehiculele să fie parcate în incinta unităţii;
    p) urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa serviciului;
    q) are obligaţia de a stabili necesarul în vederea realizării părţii corespunzătoare a planului anual de achiziţii al spitalului;


    ART. 67
    (1) Biroul securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă este în subordinea directă a managerului.
    (2) Activitatea biroul de securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) efectuează instructajul de protecţia muncii pentru personalul nou-angajat în unitate conform legislaţiei în vigoare;
    b) efectuează măsurători şi determinări pentru clarificarea unor situaţii de pericol;
    c) dispune sistarea unei activităţi sau oprirea din funcţiune a echipamentelor tehnice când constată o stare de pericol iminent de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
    d) controlează toate locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
    e) verifică ori de câte ori este nevoie dacă noxele se încadrează în limitele de nocivitate admise pentru mediul de muncă pe baza măsurătorilor efectuate de către organismele abilitate sau laboratoarele proprii abilitate să propună măsuri tehnice şi organizatorice de reducere a acestora când este cazul;
    f) asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de securitate şi sănătate în muncă;
    g) elaborează lista pentru dotarea personalului cu echipamente individuale de protecţie şi de lucru, participă la recepţia mijloacelor de protecţie colectivă şi a echipamentelor tehnice înainte de punerea lor în funcţiune;
    h) participă la cercetarea accidentelor de muncă şi ţine evidenţa acestora;
    i) asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă prin identificarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională în vederea eliminării sau diminuării riscurilor, după caz, prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
    j) urmăreşte efectuarea controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa serviciului;
    k) urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
    l) colaborează cu medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie, precum şi în completarea fişei de expunere la risc;
    m) ţine evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
    n) ţine evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare, ţine evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
    o) monitorizează funcţionarea sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă.

    (2) În ceea ce priveşte activitatea de protecţie civilă şi situaţii de urgenţă are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) participă la organizarea şi coordonarea asistenţei medicale în caz de calamităţi, catastrofe şi alte situaţii deosebite;
    b) răspunde de evidenţa şi documentaţia privind stocul de produse medicale din rezerva pentru situaţii speciale;
    c) participă la coordonarea acordării primului ajutor calificat împreună cu inspectoratul pentru situaţii de urgenţă şi alte structuri ale Ministerului Sănătăţii;
    d) elaborează şi supune spre aprobare Planul de intervenţie în caz de dezastre-calamităţi sau alte situaţii deosebite;
    e) participă la instruirile periodice sau planificate pe linie de protecţie civilă, organizate de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Dolj, Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă din subordinea municipiului Craiova Dolj, instituţia prefectului şi Ministerul Sănătăţii;
    f) participă la aplicaţiile tehnico-tactice organizate de către forurile ierarhice superioare, în scopul preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora, protecţiei populaţiei, mediului, bunurilor şi valorilor de patrimoniu;
    g) elaborează situaţiile şi informaţiile cerute de către Oficiul pentru mobilizarea economiei şi pregătirea teritoriului pentru apărare;
    h) participă la activităţile de pregătire în vederea aplicării sarcinilor din Planul de mobilizare a economiei naţionale organizate de către instituţia prefectului sau oficiul central de stat pentru probleme speciale;
    i) răspunde şi actualizează periodic evidenţa militară şi mobilizarea la locul de muncă, în conformitate cu prevederile legale pentru buna desfăşurare a activităţii actului medical şi de pregătire a personalului cu funcţii de conducere;
    j) asigură aducerea corespondenţei şi distribuirea ei prin Poşta Militară - Serviciul Român de Investigaţii;
    k) execută alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.

    (3) În ceea ce priveşte activitatea funcţionarului de securitate principalele responsabilităţi sunt:
    a) elaborează şi supune aprobării conducerii unităţii normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
    b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar, după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia;
    c) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
    d) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;
    e) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit componenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;
    f) organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;
    g) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;
    h) actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;
    i) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;
    j) exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.

    (4) În ceea ce priveşte activitatea ofiţerului de legătură privind securitatea infrastructura critică naţională principalele responsabilităţi sunt:
    a) reprezintă punctul de contact al proprietarului/operatorului/administratorului de infrastructură critică naţională în relaţia cu autoritatea publică responsabilă, cu Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice, precum şi alte structuri cu care se află în relaţie de interdependenţă, pentru aspectele care ţin de securitatea infrastructurilor critice;
    b) elaborează şi/sau actualizează analiza de risc şi identifică punctele vulnerabile privind infrastructură critică naţională din responsabilitate sau propune iniţierea demersurilor, în condiţiile legii, pentru desemnarea unei persoane fizice/juridice atestate, care să execute aceste activităţi;
    c) elaborează scenariile de ameninţări la adresa infrastructurii critice naţionale din responsabilitate;
    d) răspunde de actualizarea periodică a documentelor elaborate la nivelul compartimentului de specialitate al administratorului de infrastructură critică naţională;
    e) asigură monitorizarea permanentă a evoluţiei situaţiei privind riscurile, ameninţările şi vulnerabilităţile la adresa infrastructurii critice naţionale din responsabilitate;
    f) propune măsurile cu caracter imediat în situaţia producerii unor riscuri la nivelul infrastructurii critice naţionale din responsabilitate;
    g) participă, la solicitarea autorităţii publice responsabile, la procesul de stabilire a criteriilor şi pragurilor critice pentru infrastructura critică naţională din responsabilitate;
    h) organizează şi conduce exerciţiile şi activităţile specifice cu ocazia testării Planului de securitate al operatorului sau a documentelor echivalente;
    i) asigură întocmirea şi înaintarea către autoritatea publică responsabilă, în vederea avizării, a Planului de securitate al operatorului elaborat la nivelul compartimentului de specialitate al administratorului de infrastructură critică naţională;
    j) asigură elaborarea/transmiterea documentelor clasificate, aferente infrastructurii critice naţionale din aria de responsabilitate, urmărind respectarea prevederilor legale privind accesul la documentele clasificate;
    k) urmăreşte permanent îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia naţională în domeniu.

    (5) Formaţia pază - PSI are următoarele atribuţii principale:
    a) stabileşte reguli unitare de acces în incinta spitalului şi în anumite spaţii cu grad ridicat de securitate, privind prevenirea şi limitarea furturilor de orice natură, a distrugerilor, incendiilor şi a altor acţiuni producătoare de pagube materiale, precum şi protejarea persoanelor internate, a persoanelor care se află în incinta spitalului şi a personalului angajat al spitalului;
    b) respectă planul de pază;
    c) verifică dacă accesul în spital al salariaţilor spitalului, al bolnavilor şi al vizitatorilor, al salariaţilor unor firme prestatoare de servicii în spital, al reprezentanţilor mass-mediei, echipelor de control din cadrul Ministerului Sănătăţii sau din cadrul instituţiilor aflate în subordinea sa, medici în schimb de experienţă, medici rezidenţi, studenţi etc., se face conform prevederilor legale şi/sau procedurilor;
    d) verifică şi interzice accesul în spital al persoanelor care au asupra lor armament, muniţii, substanţe toxice, stupefiante, explozive ori alte instrumente care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea personalului propriu şi a pacienţilor ori patrimoniul unităţii; fac excepţie persoanele care se află în timpul executării misiunilor de intervenţie, de protecţie a demnitarilor români sau străini ori a personalităţilor sau care asigură paza persoanelor internate, private de libertate;
    e) verifică accesul autovehiculelor, urmărindu-se asigurarea evidenţei intrărilor şi ieşirilor în Registrul de evidenţă a accesului autovehiculelor, întocmit în conformitate cu prevederile legale;
    f) verifică accesul la morga spitalului;
    g) are obligaţia să anunţe prin orice mijloc serviciile de urgenţă şi să ia măsuri, după posibilităţi, pentru limitarea şi stingerea incendiului;
    h) asigură identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitate şi corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;
    i) solicită şi obţine avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, şi asigură respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora;
    j) permite, în condiţiile legii, executarea controalelor şi a inspecţiilor de prevenire împotriva incendiilor, prezintă documentele şi informaţiile solicitate;
    k) întocmeşte, actualizează permanent şi transmite inspectoratului lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitate sub orice formă;
    l) elaborează instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi stabileşte atribuţiile ce revin salariaţilor la locurile de muncă;
    m) verifică dacă salariaţii cunosc şi respectă instrucţiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor şi verifică respectarea acestor măsuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;
    n) asigură întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru aplicarea acestora în orice moment;
    o) asigură utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant;
    p) stabileşte şi transmite către transportatorii, distribuitorii şi utilizatorii produselor sale regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea produselor respective;
    q) informează de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea cu forţe şi mijloace proprii a oricărui incendiu şi trimite acestuia raportul de intervenţie, conform legii;
    r) elaborează programele de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în domeniul de activitate al autorităţii respective;
    s) face propuneri de reglementări tehnice şi organizatorice a activităţii de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;
    t) controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea împotriva incendiilor în cadrul instituţiei;
    u) eliberează permise de lucru cu foc pentru formaţiile de lucru la solicitarea acestora;
    v) elaborează şi supune spre analiza conducătorului instituţiei raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor din domeniul de activitate;
    w) elaborează şi înaintează spre aprobare programe de informare şi educaţie specifică.

    (6) Alte atribuţii:
    a) instruirea personalului la angajare, schimbarea locului de muncă, detaşare sau ori de câte ori este nevoie şi eliberează fişa de protecţie a muncii;
    b) rezolvarea tuturor situaţiilor de urgenţă apărute pe teritoriul spitalului, respectiv, cutremur, atac chimic, atac nuclear, dezastre, calamităţi naturale, caniculă, inundaţii, temperaturi scăzute etc.;
    c) prevenirea şi stingerea incendiilor din spital;
    d) curăţenia şi întreţinerea tuturor teraselor care aparţin spitalului;
    e) diverse sarcini în cadrul Compartimentului administrativ;
    f) întocmirea situaţiei militare a salariaţilor pe timp de pace şi război;
    g) eliberare permise de foc;
    h) asigură auditarea securităţii şi sănătăţii în muncă prin stabilirea gradului de confort în concordanţă cu legislaţia în vigoare;
    i) controlează toate locurile de muncă în scopul prevenirii îmbolnăvirilor profesionale şi cercetarea accidentelor de muncă;
    j) asigura implicarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii;
    k) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă;
    l) analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, existenţi la locurile de muncă;
    m) analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
    n) efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
    o) efectuează inspecţii proprii privind aplicarea şi respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă;
    p) informează Inspectoratele de protecţie a muncii despre starea protecţiei muncii în propria unitate;
    q) realizează cadrul de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale procesului de producţie (organizatorice, tehnologice privind materiile prime utilizate etc.), cu implicaţii în domeniul protecţiei muncii;
    r) verifică aplicarea normativului cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie, ţinând seama de factorii de risc identificaţi;
    s) verifică reintegrarea sau menţinerea în muncă a salariaţilor care au suferit accidente de muncă ce au avut ca efect diminuarea capacităţii de muncă.


    ART. 68
    (1) Compartimentul relaţii cu publicul este în subordinea directă a managerului spitalului şi are următoarele atribuţii principale:
    a) publică buletinul informativ al spitalului, care cuprinde informaţii de interes public, comunicate din oficiu, potrivit prevederilor legale;
    b) asigură accesul la informaţiile de interes public, care se comunică din oficiu potrivit prevederilor legale, în format scris (la avizierul unităţii) sau în format electronic (pe pagina de internet);
    c) organizează în cadrul punctului de informare documentară al instituţiei accesul publicului la informaţiile furnizate din oficiu;
    d) întocmeşte anual un raport privind accesul la informaţiile de interes public;
    e) furnizează reprezentanţilor mass-media, prompt şi complet, orice informaţie de interes public, care priveşte activitatea spitalului;
    f) acordă, fără discriminare, în termen de cel mult două zile de la înregistrare, acreditarea ziariştilor şi a reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă;
    g) informează în timp util şi asigură accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de instituţie;
    h) asigură difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferinţe de presă, interviuri care primesc avizul managerului sau al unei persoane delegate de acesta;
    i) furnizează ziariştilor dosare de presă legate de evenimente sau de activităţi ale instituţiei, cu avizul managerului;
    j) culege date şi informaţii utile pentru o mai eficientă comunicare interumană, intrainstituţională şi interinstituţională;
    k) formează o bază de date completă pentru o mai bună comunicare cu structurile ce fac parte integrantă din organigrama spitalului, cu instituţiile similare şi alte instituţii şi societăţi economice colaboratoare;
    l) sprijină organizarea de evenimente precum: lansări de carte, primirea oaspeţilor de onoare, conferinţe regionale, naţionale, internaţionale.

    (2) În ceea ce priveşte soluţionarea petiţiilor, compartimentul relaţii cu publicul are următoarele atribuţii:
    a) asigură desfăşurarea optimă a activităţilor de relaţii publice;
    b) înregistrează petiţiile în Registrul special al petiţiilor;
    c) înaintează petiţiile înregistrate către compartimentele de specialitate, în funcţie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului;
    d) în funcţie de conţinutul petiţiei, poate fi convocată Comisia de disciplină a spitalului care urmează să facă cercetarea disciplinară, conform atribuţiilor stabilite prin dispoziţia internă a managerului;
    e) urmăreşte soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsurilor;
    f) expediază răspunsurile către petiţionari în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiilor;
    g) se îngrijeşte de clasarea şi arhivarea petiţiilor;
    h) asigură informarea permanentă referitoare la principalele activităţi ale spitalului;
    i) desfăşoară activitatea de analiză a cererilor cetăţenilor şi salariaţilor spitalului, furnizând informaţiile necesare pentru soluţionarea problemelor prezentate sau solicitate, şi, sprijină totodată soluţionarea legală şi la termen a cererilor şi petiţiilor primite, precum şi comunicarea modului de soluţionare a cererilor respective;
    j) realizează legătura dintre cetăţean şi spital pentru clarificarea tuturor problemelor, în vederea rezolvării cererii solicitanţilor;
    k) realizează legătura dintre spital şi sindicate în vederea analizei, soluţionării, conform legislaţiei în vigoare, a revendicărilor sindicale;
    l) întocmeşte şi comunică răspunsurile la solicitările pacienţilor în ceea ce priveşte informaţiile privind starea de sănătate a acestora, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
    m) întocmeşte şi comunică răspunsurile organelor de cercetare penală (poliţie, parchet), instanţelor de judecată, privind starea de sănătate a pacienţilor, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
    n) întocmeşte şi comunică informaţiile de interes public persoanelor fizice/persoanelor juridice;
    o) înregistrează şi arhivează adresele primite din partea persoanelor ce solicită accesul la baza de date a spitalului, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind confidenţialitatea acestora;
    p) comunică răspunsurile sau copia foilor de observaţie pentru Institutul de medicină Legală în vederea elaborării certificatelor medico-legale, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
    q) furnizează reprezentanţilor mass - media, prompt şi complet, împreună cu purtătorul de cuvânt al spitalului, orice informaţie de interes public care priveşte activitatea spitalului;
    r) acordă, în termen de cel mult două zile de la înregistrare, acreditarea ziariştilor şi a reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă;
    s) informează în timp util şi asigură accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de instituţie;
    t) asigură difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferinţe de presă, interviuri, care primesc avizul managerului sau al unei persoane delegate de acesta;


    ART. 69
     Biroul juridic este subordonat direct managerului spitalului şi, în conformitate cu prevederile legale privind organizarea şi exercitarea funcţiei de consilier juridic are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) apără interesele instituţiei în faţa instanţelor de judecată, autorităţilor de control şi în relaţiile cu terţi persoane fizice sau juridice;
    b) verifică şi avizează din punct de vedere al legalităţii dispoziţiile cu caracter normativ şi semnalează conducerii asupra sarcinilor ce revin unităţii;
    c) asigură legalitatea măsurilor şi actelor ce urmează să se încheie de către conducerea unităţii;
    d) asigură consultanţă de specialitate conducătorului instituţiei şi şefilor de structuri privind modul de aplicare a actelor normative specifice;
    e) răspunde de primirea citaţiilor, a titlurilor executorii;
    f) consiliază la cerere comitetul director al spitalului, avizând legalitatea actelor supuse spre soluţionare;
    g) avizează din punct de vedere juridic legalitatea contractelor;
    h) avizează actele decizionale ale spitalului din punct de vedere juridic;
    i) urmăreşte apariţia actelor normative (legi, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă, hotărâri, ordine etc.) şi semnalează organelor de conducere sarcinile ce revin spitalului potrivit acestor acte normative;
    j) verifică, avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;
    k) avizează, la cererea conducerii, actele care pot angaja răspunderea patrimonială a spitalului, precum şi orice alte acte care produc efecte juridice;
    l) colaborează cu serviciile tehnic, aprovizionare şi administrativ la întocmirea proiectelor de contracte iniţiate de aceste servicii cu terţe persoane fizice şi juridice;
    m) se ocupă cu învestirea cu formulă executorie şi punerea în executare a sentinţelor definitive obţinute în urma acţiunilor în justiţie depuse;
    n) se ocupă de recuperarea cheltuielilor de spitalizare rezultate din vătămări corporale, accidente rutiere sesizate de organele de cercetare penală;
    o) întocmeşte documentaţia necesară constituirii de parte civilă în cauzele penale în care spitalul este citat ca instituţie;
    p) analizează şi soluţionează împreună cu celelalte compartimente sesizările şi reclamaţiile adresate spitalului;
    q) soluţionează, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, scrisorile primite de la salariaţi, cetăţeni, unităţi, organizaţii patronale şi sindicale, precum şi cele transmise de Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Dolj;
    r) emite deciziile de sancţionare a personalului în urma hotărârilor Comisiei de disciplină, Comitetului Director şi a Consiliului Etic;
    s) asigură primirea la unitate, în termen util, a copiilor după hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, precum şi a oricăror altor titluri, pe care le va comunica conducerii şi departamentelor, în termen legal, în vederea înregistrării în evidenţele contabile ale unităţii;
    t) colaborează, în vederea recuperării cheltuielilor de spitalizare acordate cetăţenilor străini, cu ambasade şi consulate ale ţărilor cu care nu există tratate de colaborare încheiate pe linie de asistentă medicală între state;
    u) vizează regulamentul de organizare şi funcţionare şi regulamentul intern în care se stabilesc atribuţiile structurilor medico-administrative;
    v) răspunde de stabilirea necesarului pentru biroul juridic de materiale consumabile şi de birotică în vederea realizării părţii corespunzătoare a Planului anual de achiziţii al spitalului;
    w) semnalează, în scris, conducerii unităţii şi departamentelor interesate şi face propuneri cu privire la deficienţele constatate ca urmare a hotărârilor instanţelor judecătoreşti pronunţate în litigiile în care unitatea este parte, în vederea luării măsurilor corespunzătoare, pentru evitarea repetării unor asemenea deficienţe;
    x) atribuţii specifice prevăzute de legislaţia în vigoare pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate;


    ART. 70
     Biroul Audit Intern este subordonat direct managerului spitalului şi are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) certifică trimestrial şi anual, însoţit de raportul de audit, bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară al unităţii prin verificarea legalităţii, realităţii şi exactităţii evidenţelor contabile şi ale actelor financiare şi de gestiune conform prevederilor legale;
    b) examinează legalitatea, regularitatea şi conformitatea operaţiunilor, identifică erorile apărute, gestiunea defectuoasă, fraudele şi propune măsuri şi soluţii pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovaţi, după caz;
    c) supraveghează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziei de planificare, programare, organizare, coordonare, urmărire şi control al îndeplinirii deciziilor;
    d) evaluează economicitatea, eficacitatea şi eficienţa cu care sistemele de conducere şi de execuţie existente în cadrul unităţii utilizează resursele financiare, umane şi materiale în vederea îndeplinirii obiectivelor şi obţinerii rezultatelor stabilite;
    e) identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şi de control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme şi propune măsuri pentru corectarea acestora sau pentru diminuarea riscurilor, după caz;
    f) întocmeşte raportul de constatare cu concluziile şi recomandările auditorilor interni, împreună cu întreaga documentaţie care susţine respectivele constatări, concluzii şi recomandări, cu punctele de vedere ale persoanelor implicate în activităţile audiate;
    g) întreţine relaţii de colaborare cu celelalte servicii şi compartimente ale spitalului şi execută şi alte sarcini de control din partea conducerii, în cadrul atribuţiilor şi competenţelor prevăzute de lege;
    h) examinează operaţiunile care fac obiectul auditului intern pe tot parcursul acestora, din momentul iniţierii până în momentul finalizării executării lor efective.
    i) auditarea următoarelor activităţi:
    1) deschiderea şi repartizarea creditelor bugetare;
    2) angajamente bugetare şi legale din care derivă, direct sau indirect, obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare;
    3) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
    4) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
    5) plăţile din fonduri publice, inclusiv din fonduri de la Comunitatea Europeană;
    6) constituirea veniturilor publice în legătură cu autorizarea şi stabilirea titlurilor de creanţă, precum şi facilităţile acordate la încasarea titlurilor de creanţă;
    7) verificarea activităţii Serviciului financiar-contabil, RUONS şi birourilor financiar, contabilitate prin urmărirea respectării Normelor MSF şi legislaţiei legale în vigoare;
    8) controlarea modului de elaborare a documentaţiei tehnice pentru investiţii;
    9) controlarea modului de încasare şi folosire a veniturilor proprii ale instituţiei;
    10) controlarea modului de organizare a CFP al instituţiei;
    11) controlarea modului cum s-a desfăşurat inventarierea patrimoniului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă şi a unităţilor subordonate acestuia;
    12) verificarea modului de achiziţie a medicamentelor şi materialelor sanitare aferente programelor de sănătate în fiecare an.

    j) elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
    k) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
    l) auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
    i. activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;
    ii. plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
    iii. administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului;
    iv. concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului;
    v. constituirea veniturilor publice;
    vi. alocarea creditelor bugetare;
    vii. sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
    viii. sistemul de luare a deciziilor;
    ix. sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
    x. sistemele informatice;
    xi. activitatea de achiziţii publice,

    m) informează şeful structurii de audit din cadrul Ministerului Sănătăţii despre recomandările neînsuşite şi neimplementate de către managerul spitalului, precum şi despre consecinţele acestora;
    n) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile de audit;
    o) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern şi îl înaintează, în termenul prevăzut de legislaţia specifică, către structura de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătăţii;
    p) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului spitalului;
    q) respectă normele, instrucţiunilor, precum şi Codul privind conduita etică în cadrul biroului de audit intern şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu managerul;
    r) efectuează, cu aprobarea conducerii spitalului, misiuni de audit ad-hoc, considerate misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit public intern;
    s) respectă şi asigură confidenţialitatea datelor, a informaţiilor şi a documentelor utilizate în conformitate cu normele legale în vigoare;
    t) asigură arhivarea atât fizică cât şi electronică a documentelor din domeniul de activitate conform actelor normative în vigoare;
    u) îndeplineşte alte atribuţii încredinţate de conducerea spitalului, în domeniul de competenţă, în condiţiile şi cu respectarea cadrului legal în vigoare;
    v) elaborează programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii auditului intern, care să permită un control continuu al eficacităţii acestuia.


    ART. 71
     Biroul de achiziţii publice, contractare este condus de un şef de birou, este direct subordonat managerului spitalului şi are următoarele atribuţii principale:
    a) cunoaşte şi respectă legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice;
    b) întocmeşte conform prevederilor legale documentaţia de atribuire aferentă fiecărei proceduri de achiziţie;
    c) propune listele cu membrii comisiilor de evaluare a ofertelor;
    d) fundamentează şi elaborează planul anual şi trimestrial al achiziţiilor publice pe baza consumurilor din anii precedenţi furnizate de Serviciul aprovizionare-transport, a necesarului întocmit de secţiile/compartimentele/laboratoarele spitalului şi a preţurilor maximale recomandate de Ministerul Sănătăţii, cu încadrare în bugetul de venituri şi cheltuieli;
    e) redactează şi transmite anunţurile/invitaţiile de participare în vederea publicării acestora în Sistemul electronic de achiziţii publice;
    f) asigură aprovizionarea cu produse şi servicii în cazul aplicării procedurii de achiziţii directe şi ţine evidenţa acestora;
    g) răspunde de asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică, a utilizării eficiente a fondurilor publice prin aplicarea procedurilor de atribuire şi garantează tratamentul egal şi nediscriminarea agenţilor economici care participă la licitaţiile derulate de spital;
    h) reactualizează planul anual al achiziţiilor publice ori de câte ori este nevoie, întocmeşte listele de investiţii şi le reactualizează ori de câte ori este necesar;
    i) analizează referatele de necesitate şi oportunitate pentru achiziţionarea de produse şi servicii emise de structurile spitalului şi stabileşte procedura de achiziţii;
    j) înştiinţează Unitatea pentru Coordonare şi Verificarea Achiziţiilor Publice sau alte instituţii abilitate pentru urmărirea achiziţiilor publice care au ca surse de finanţare fonduri europene asupra procedurii care urmează a fi derulată;
    k) iniţiază, desfăşoară şi finalizează procedurile de achiziţii publice;
    l) elaborează raportul procedurii de atribuire;
    m) transmite spre publicare în Sistemul electronic de achiziţii publice anunţurile de atribuire aferente fiecărei proceduri desfăşurate şi informează ofertanţii cu privire la rezultatele procedurii de achiziţie;
    n) întocmeşte şi păstrează dosarul de achiziţie publică;
    o) întocmeşte raportul anual privind contractele atribuite în anul anterior şi îl transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;
    p) întocmeşte situaţia anuală a comenzilor directe către furnizori şi ţine evidenţa bunurilor şi serviciilor achiziţionate prin cumpărare directă;
    q) introducerea, în sistemul informatic integrat al spitalului, a datelor privind acordurile-cadru, contractele subsecvente, contractele de achiziţii, actele adiţionale aferente acestora şi notele justificative;
    r) urmăreşte derularea realizării contractelor;
    s) urmăreşte modul de constituire a garanţiei de participare şi a garanţiei de bună execuţie;
    t) întocmeşte graficul de livrări pentru bunurile, serviciile şi lucrările achiziţionate (anexele la contracte);
    u) elaborează şi supune spre aprobare proceduri de lucru în domeniul specific de activitate;
    v) exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea spitalului în cadrul legal, sau care decurg din actele normative în vigoare.


    ART. 72
     Compartimentul informatică este coordonat de un şef de compartiment, este direct subordonat managerului spitalului şi are următoarele atribuţii principale:
    a) răspunde de funcţionarea echipamentelor informatice care aparţin spitalului;
    b) asigură utilizarea în bune condiţii a echipamentelor informatice;
    c) verifică lucrările de întreţinere periodică a echipamentelor informatice;
    d) asigură montajul cablajelor care asigură buna funcţionare a echipamentelor în colaborare cu formaţiile de muncitori;
    e) gestionează biblioteca de software şi documentaţii IT din dotarea spitalului;
    f) centralizează necesarul de tehnică de calcul de la nivelul spitalului şi face propuneri pentru achiziţionarea acestuia;
    g) participă la recepţionarea echipamentelor de calcul nou-intrate în inventarul spitalului, urmărind ca acestea să se încadreze în parametrii tehnici şi întocmeşte procesele-verbale de predare-primire;
    h) întocmeşte şi are în evidenţă toate echipamentele IT;
    i) propune necesarul consumabilelor indispensabile echipamentelor IT, în colaborare cu secţiile, compartimentele, laboratoarele unităţii sanitare;
    j) identifică şi propune pentru Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Dolj echipamentele de calcul uzate.


    ART. 73
    (1) Compartimentul administrativ este coordonat de un şef de compartiment fiind subordonat directorului financiar-contabil şi are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) organizează şi răspunde de arhiva spitalului;
    b) întocmeşte propunerile pentru planul de investiţii şi reparaţii capitale pentru imobilele, instalaţiile aferente şi celelalte mijloace fixe necesare activităţii de administraţie a unităţii şi urmăreşte îndeplinirea acestor planuri raportând directorului de investiţii şi logistică periodic sau ori de câte ori este nevoie despre desfăşurarea acestora;
    c) participă la întocmirea proiectelor de reparaţii curente şi capitale;
    d) întocmeşte împreună cu Serviciul tehnic planul de întreţinere şi reparaţii curente sau construcţii ale clădirilor, pe care îl supune spre aprobare managerului unităţii şi comitetului director;
    e) asigură şi răspunde de montarea şi funcţionarea instalaţiilor de semnalizare şi avertizare pe căile de acces din incinta spitalului;
    f) organizează, controlează şi se îngrijeşte de efectuarea curăţeniei în toate sectoarele unităţii şi ia măsuri corespunzătoare;
    g) analizează, face propuneri şi ia măsuri pentru utilizarea raţională a materialelor de consum;
    h) urmăreşte utilizarea raţională şi eficientă a materialelor de curăţenie şi asigură realizarea dezinfecţiei conform normelor în vigoare;
    i) asigură obţinerea în timp util a tuturor autorizaţiilor necesare bunei funcţionări a unităţii, prin ţinerea unei evidenţe stricte a termenelor de valabilitate a celor existente, răspunzând direct de consecinţele absenţei lor;
    j) asigură întreţinerea spaţiilor verzi şi a căilor de acces, precum şi deszăpezirea acestora.

    (2) Arhiva din cadrul structurii organizatorice a spitalului are următoarele atribuţii:
    a) elaborează nomenclatoarele arhivistice cu consultarea serviciilor şi compartimentelor interne conform Legii nr. 16/1996 - Legea Arhivelor Naţionale, republicată;
    b) realizează sistemul de evidenţă a lucrărilor supuse arhivării, potrivit nomenclatorului;
    c) primeşte documentele spre arhivare, le înregistrează în Registru de intrări, leagă dosarele;
    d) eliberează copii, certificate, şi extrase de pe documentele aflate în arhivă la solicitarea serviciilor şi compartimentelor din spital;
    e) răspunde de respectarea termenelor de păstrare a documentelor, clasează, selecţionează şi predă materialul de arhivă care a îndeplinit termenul de păstrare;

    (3) Registratura din cadrul structurii organizatorice a spitalului are următoarele atribuţii:
    a) primeşte, şi înregistrează corespondenţa intrată în unitate şi o prezintă conducerii prin Compartimentul Secretariat pentru a dispune, prin rezoluţia, repartizarea către secţii, servicii, compartimente;
    b) transmite corespondenţa primită de la compartimentul secretariat către secţii şi serviciile de specialitate spre rezolvare;
    c) expediază corespondenţa către exterior conform normelor legale
    d) gestionează timbrele poştale

    (4) Secretariatul din cadrul structurii organizatorice a spitalului are următoarele atribuţii:
    a) reprezintă interfaţa cu personalul angajat şi cu personalul din afara unităţii;
    b) preia corespondenţa de la registratură în vederea repartizării de către conducere serviciilor interesate spre rezolvare;
    c) pregăteşte corespondenţa compartimentului registratură pentru expediere/predare către structurile unităţii spre rezolvare;
    d) preluare, transmitere mesaje şi legături telefonice;
    e) redactarea înscrisurilor dictate de conducere;
    f) clasarea documentelor;
    g) preluarea corespondenţei emisă de serviciile şi compartimentele din unitate şi care le prezintă conducerii în vederea semnării;
    h) înscrierea persoanelor în audienţă;
    i) asigură evidenţa secţiilor, laboratoarelor, serviciilor de numire, nominalizarea personalului de conducere, adresele şi numărul de telefon (fix, mobil);
    j) asigură evidenţa autorităţilor publice locale şi centrale precum şi personalul din conducerea acestora;
    k) ţine evidenţa deplasărilor;
    l) înregistrarea, repartizarea şi urmărirea rezolvării unor lucrări primite prin fax;
    m) multiplicarea materialelor în vederea repartizării lor pe secţii sau servicii;
    n) rezolvă problemele de protocol, de desfăşurare în condiţii bune a întâlnirilor cu persoane din afara unităţii;
    o) organizarea şedinţelor;
    p) păstrează ştampila rotundă a unităţii, aplicând-o numai pe semnătura managerului.


    ART. 74
     Biroul tehnic având în subordine echipa de tehnicieni aparatura medicale şi formaţii întreţinere şi reparare instalaţii sanitare, electrice, utilaje, clădiri.
    1. Formaţia I - Formaţia de întreţinere şi reparaţii clădiri, cu:
    a) echipa întreţinere-reparaţii;
    b) echipa deservire ascensoare;
    c) echipa întreţinere, reparaţii şi verificare ascensoare

    2. Formaţia II - Formaţia de întreţinere şi reparare a instalaţiilor şi utilajelor (apă, lumină, încălzire), cu:
    a) echipa instalaţii termice şi deservire staţii de pompe;
    b) echipa instalaţii sanitare
    c) echipa electrica, climatizare, aer comprimat, oxigen şi deservire grup electrogen
    d) echipa centrala termică şi deservire staţie de clorinare, ape uzate şi reziduale.    ART. 75
     Biroul tehnic este condus de un şef de birou, fiind subordonat directorului financiar-contabil, şi are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) urmăreşte asigurarea întocmirii documentaţiilor tehnice pentru investiţii şi reparaţii capitale şi întocmirea acestora;
    b) efectuează lucrări de reparaţii curente cu terţii;
    c) impune şi urmăreşte graficul de lucrări cu terţii;
    d) urmăreşte efectuarea de reparaţii capitale şi de investiţii conform graficului, verificând cantitativ şi calitativ lucrările executate de constructor, semnează situaţiile de lucrări şi le predă Serviciului financiar-contabil;
    e) controlează activitatea desfăşurată de diriginţii de şantier;
    f) răspunde de convocarea comisiei de recepţie în conformitate cu normativele în vigoare, pentru lucrările de investiţii, reparaţii capitale, reparaţii curente, construcţii-instalaţii;
    g) analizează şi face propuneri conducerii spitalului cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru buna exploatare a mijloacelor de bază existente, întocmind în colaborare cu celelalte compartimente ale spitalului justificările tehnico-economice necesare;
    h) este responsabil cu cărţile tehnice ale construcţiilor din dotare;
    i) asigură toate condiţiile necesare pentru executarea lucrărilor de investiţii nominalizate, investiţii nenominalizate de construcţii-montaj, reparaţii capitale, reparaţii curente, precum şi a altor lucrări de aceeaşi natură;
    j) asigură întocmirea justificărilor tehnico-economice pentru lucrări de investiţii, reparaţii capitale, reparaţii curente, precum şi obţinerea avizelor locale prealabile pentru executarea acestor lucrări;
    k) asigură şi urmăreşte avizarea internă a documentaţiei întocmite;
    l) asigură întocmirea documentaţiilor tehnice (expertizări, evaluări, studii de fezabilitate, proiecte tehnice) pentru lucrări de investiţii şi reparaţii capitale prevăzute în planul instituţiei;
    m) întocmeşte caiete de sarcini pentru lucrările cu terţi (reparaţii curente, construcţii-montaj) precum şi pentru echipamente medicale şi tehnologice şi piese de schimb aferente acestora;
    n) urmăreşte şi răspunde de executarea în bune condiţii a lucrărilor de construcţii-montaj prevăzute în plan;
    o) verifică situaţiile de lucrări întocmite de executant şi semnează confruntând cantităţile înscrise şi calitatea cu cele rezultate din măsurători pe teren şi prezintă compartimentului financiar-contabil un exemplar din situaţia de plată acceptată pentru a se efectua decontarea lor;
    p) urmăreşte împreună cu serviciul financiar-contabil decontarea la timp şi integrală a lucrărilor de construcţii-montaj executate, precum şi a utilajelor şi diverselor dotări necesare acestor lucrări;
    q) face propuneri conducerii spitalului pentru măsurile ce trebuie luate în vederea realizării la timp a lucrărilor de construcţii-montaj;
    r) asigură întocmirea şi ţinerea la zi pentru lucrările noi a cărţii tehnice a construcţiei (proiectare, execuţie, recepţie, exploatare, jurnalul evenimentelor);
    s) urmăreşte ca materialele şi resursele financiare alocate pentru lucrările de construcţii-montaj executate cu terţi să fie cât mai judicios folosite, în scopul reducerii preţului de cost al lucrării şi al urmăririi eficientizării investiţiei;
    t) întocmeşte şi ţine la zi evidenţa suprafeţelor şi cubajelor pentru toate construcţiile deţinute;
    u) efectuează operaţiile de întreţinere şi reparare a instalaţiilor şi utilajelor din cadrul spitalului în conformitate cu metodologia stabilită;
    v) asigură asistenţa tehnică la recepţionarea instalaţiilor şi utilajelor din unităţile sanitare;
    w) efectuează montarea instalaţiilor, utilajelor şi aparatelor medicale din spitale, în conformitate cu metodologia şi competenţele stabilite;
    x) repară şi verifică conform instrucţiunilor metrologice aparatele şi instrumentele de măsură şi control din dotarea spitalului;
    y) îndrumă şi controlează activitatea tehnică a atelierelor de întreţinere (formaţiilor de lucru) în domeniul construcţii, instalaţii, utilaje;
    z) avizează din punct de vedere tehnic propunerile privind casarea aparatelor, instalaţiilor şi utilajelor din dotarea spitalului, în conformitate cu legile în vigoare;
    aa) efectuează lucrări de reparaţii curente;
    bb) conduce şi urmăreşte întreaga activitate de investigaţie privind colectarea şi evidenţa deşeurilor, desfăşurată în spital;
    cc) ţine la zi evidenţa corespondenţelor cu problemele de mediu şi gospodărirea apelor;
    dd) face raportări săptămânale la inspectoratul pentru situaţii de urgenţă privind cantităţile de deşeuri transportate pentru incinerare;
    ee) urmăreşte ca analizele de apă evacuată în reţeaua de canalizare a oraşului să se facă trimestrial;
    ff) întocmeşte documentaţia privind obţinerea autorizaţiilor de mediu;
    gg) îndrumă şi urmăreşte ridicarea calificării permanente a personalului din subordine;
    hh) asigură introducerea în Planul anual de achiziţii a tuturor necesităţilor de service şi autorizare pentru toată aparatura existentă în patrimoniul spitalului; stabileşte necesarul de materiale de întreţinere, asigurând realizarea la timp a părţii corespunzătoare a Planului anual de achiziţii;
    ii) stabileşte cauzele degradării sau distrugerii construcţiilor, instalaţiilor sau utilajelor şi propune măsuri corespunzătoare;
    jj) realizează analiza dotării unităţilor, a stării clădirilor şi elaborarea proiectului de plan de investiţii şi de reparaţii capitale şi curente,
    kk) urmăreşte să fie asigurat service-ul la aparatura medicală şi echipamentele tehnologice din cadrul spitalului conform recomandărilor stabilite de către producători.


    ART. 76
     Formaţia I - Formaţia de întreţinere şi reparaţii clădiri răspunde de întreţinerea şi reparaţiile la clădiri şi lifturi, depanarea acestora, şi are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) efectuează lucrări de reparaţii curente, în baza referatelor de necesitate aprobate de către şeful de secţie, compartiment sau serviciu şi vizate de către şeful de birou tehnic;
    b) urmăreşte efectuarea de reparaţii şi de investiţii conform graficului, verificând calitativ şi cantitativ lucrările executate de salariaţii din serviciu sau de terţi;
    c) asigură buna întreţinere a instalaţiilor şi utilajelor din punct de vedere electromecanic;
    d) efectuează montarea instalaţiilor şi utilajelor din unitate în conformitate cu metodologia şi competenţele stabilite;
    e) întocmeşte planul de aprovizionare cu piese de schimb şi materiale necesare spitalului;
    f) organizează şi răspunde de realizarea graficelor de întreţinere şi revizie tehnică a reparaţiilor, montajelor şi tuturor lucrărilor care asigură buna funcţionare a instalaţiilor şi aparaturii etc.;
    g) anunţă orice defecţiune primită de pe secţii;
    h) supraveghează aparatura de măsură şi control aflată în dotare şi asigură funcţionarea acesteia în parametri normali;
    i) preia orice avarie sau defecţiune pe care o transmite echipelor care efectuează serviciul de tură, pentru remedierea acesteia;
    j) urmăreşte ducerea la bun sfârşit a lucrărilor sesizate, iar, în cazul în care acestea nu pot fi remediate, anunţă şefii ierarhici.
    k) întocmeşte necesarul de materiale pentru lucrările care se execută pentru clinici (lucrări de zugrăvit, tencuieli, zidărie, faianţare, gresie, pardoseli din mozaic, betonare, tâmplărie, tapiţerie);
    l) execută lucrări de zugrăveli-vopsit interioare şi exterioare la clădirile aparţinând spitalului;
    m) efectuează lucrări de reparaţii curente, zugrăveli, întreţinerea mobilierului, întreţinerea tâmplăriei, în baza referatelor de necesitate aprobate de către şeful de secţie, compartiment sau serviciu şi vizate de către şeful de birou tehnic;
    n) urmăreşte efectuarea de reparaţii şi de investiţii conform graficului, verificând calitativ şi cantitativ lucrările executate de salariaţii din formaţie sau de terţi;
    o) asigură buna întreţinere a clădirilor;
    p) stabileşte cauzele degradării sau distrugerii construcţiilor şi propune măsuri corespunzătoare;
    q) întocmeşte planul de aprovizionare cu materiale de construcţii necesare spitalului;
    r) stabileşte necesarul de materiale pentru întreţinere, reparaţii curente,
    s) execută diferite lucrări de confecţii metalice.


    ART. 77
    (1) Formaţia II - Formaţia de întreţinere şi reparare a instalaţiilor şi utilajelor (apă, lumină, încălzire) răspunde de exploatare corectă şi de reparaţiile instalaţiilor termice şi sub presiune din cadrul centralelor termice, staţiei de compresoare, grupurilor electrogene, şi are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) execută lucrări de întreţinere a instalaţiilor cazanelor şi instalaţiilor anexe;
    b) asigură întreţinerea şi funcţionarea optimă a staţiei de compresoare;
    c) urmăreşte efectuarea de reparaţii şi de investiţii conform graficului, verificând calitativ şi cantitativ lucrările executate de salariaţii din serviciu sau de terţi;
    d) asigură buna întreţinere a aparatelor, instalaţiilor şi utilajelor;
    e) efectuează montarea instalaţiilor şi utilajelor din unitate în conformitate cu metodologia şi competenţele stabilite;
    f) întocmeşte planul de aprovizionare cu piese de schimb necesare spitalului;
    g) efectuează reparaţii periodic la instalaţiile termice, pentru desfăşurarea activităţii în condiţii optime;
    h) urmăreşte existenţa autorizaţiei de funcţionare de la Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat şi a valabilităţii acesteia pentru centralele termice din cadrul unităţii, precum şi reactualizarea acestora;
    i) stabileşte împreună cu responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor sub presiune documentele necesare;
    j) organizează şi răspunde de realizarea graficelor de întreţinere şi revizie tehnică a reparaţiilor, montajelor şi tuturor lucrărilor care asigură buna funcţionare a instalaţiilor şi aparaturii etc.;
    k) răspunde de buna funcţionare a instalaţiei de neutralizare a deşeurilor;
    l) execută lucrări de reparaţii curente, reparaţii capitale şi accidentale la instalaţiile de apă-canal (pompe, conducte, instalaţii de încălzire);
    m) execută unele instalaţii noi de apă, abur după normele în vigoare;
    n) efectuează lucrări de reparaţii curente, în baza referatelor de necesitate aprobate de către şeful de secţie, compartiment sau serviciu şi vizate de şeful de birou tehnic;
    o) urmăreşte efectuarea de reparaţii şi de investiţii conform graficului, verificând calitativ şi cantitativ lucrările executate de salariaţii din serviciu sau de terţi;
    p) asigură buna întreţinere a aparatelor, instalaţiilor şi utilajelor;
    q) stabileşte cauzele degradării sau distrugerii utilajelor şi propune măsuri corespunzătoare;
    r) efectuează montarea instalaţiilor şi utilajelor din unitate în conformitate cu metodologia şi competenţele stabilite;
    s) întocmeşte planul de aprovizionare cu piese de schimb necesare spitalului;

    (2) Centrala telefonică are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) deserveşte tot personalul spitalului privind comunicarea telefonică;
    b) înfiinţează, întreţine şi repară liniile telefonice, aparatele terminale de telefonie fixă, aparatele de telefonie mobilă, faxurile potrivit competenţei legale;
    c) întreţine repartitoarele interne, întreţine şi repară programele mesei operatoare potrivit competenţei legale;
    d) operează modificările din centralele digitale;
    e) operează în softul de taxare calcul cost convorbiri;
    f) tipăreşte lunar costurile abonaţilor interni şi prezintă documentaţia respectivă la Serviciul financiar-contabil.

    (3) Croitoria are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) asigură croirea şi confecţionarea echipamentului sanitar - halate, bluze, fuste, pantaloni, bonete etc. - pentru sălile de operaţie, lenjeria de pat pentru saloane şi săli de operaţie, accesorii pentru blocuri operatorii - măşti, tampoane, câmpuri de operaţii, huse pentru aparate medicale;
    b) asigură repararea lenjeriei şi a confecţiilor care sunt deteriorate pentru secţiile spitalului;
    c) asigură respectarea comenzilor din partea secţiilor în termenele stabilite;
    d) asigură depozitarea în bune condiţii a materialelor de croitorie-tifon, pânză, elastic, şnur;
    e) asigură distribuirea către secţiile spitalului şi către sălile de operaţie a confecţiilor, conform programului stabilit;
    f) asigură întreţinerea şi exploatarea în condiţii optime a maşinilor de cusut în condiţiile prescrise de producător.


    ART. 78
    (1) Serviciul de management al calităţii serviciilor medicale este subordonat managerului şi desfăşoară în principal următoarele activităţi:
    a) pregăteşte şi analizează Planul anual al managementului calităţii;
    b) coordonează activităţile de elaborare a documentelor sistemului de management al calităţii:
    1. manualul calităţii;
    2. procedurile;
    c) coordonează şi implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unităţii, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, laborator etc. şi a standardelor de calitate;
    d) coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor;
    e) colaborează cu toate structurile unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de management al calităţii;
    f) implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite;
    g) asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de manager;
    h) asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii cu cerinţele specifice;
    i) coordonează activităţile de analiză a neconformităţilor constatate şi propune managerului acţiunile de îmbunătăţire sau corective ce se impun;
    j) coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii;
    k) asigură aplicarea strategiei sanitare şi politica de calitate a unităţii în domeniul medical în scopul asigurării sănătăţii pacienţilor;
    l) asistă şi răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calităţii.


    (2) În urma constituirii sale, Serviciul de management al calităţii serviciilor medicale a preluat atribuţiile Nucleului de calitate, şi anume:
    a) asigurarea monitorizării interne a calităţii serviciilor medicale furnizate asiguraţilor la acest nivel, prin urmărirea respectării criteriilor de calitate referitoare la:
    1. oportunitatea continuării spitalizării la 24 ore;
    2. înregistrarea datelor despre evoluţia stării de sănătate a pacientului, confirmarea diagnosticului la 24/72 ore în foile de observaţie;
    3. indicarea medicaţiei în foaia de observaţie, concordanţa medicaţiei prescrise în foaia de observaţie cu cea efectiv eliberată prin condica de medicamente;
    4. vor fi efectuate, prin sondaj, un număr de minim două evaluări lunare, pentru fiecare secţie în parte. Data efectuării sondajelor şi constatărilor vor fi înregistrate în registrul de activitate al nucleului de calitate cu semnătura persoanei care a efectuat sondajul.

    b) întocmirea punctajului aferent criteriilor de calitate şi urmărirea lunară pentru reactualizarea acestuia. Pentru calcularea punctajului aferent criteriilor de calitate referitoare la:
     ● decizia de internare a bolnavilor;
     ● internarea pacienţilor pe secţie în funcţie de concordanţa cu diagnosticul principal la internare;
     ● igienizarea pacienţilor;
     ● transportarea/însoţirea pacientului internat pe secţie;
     ● externarea pacientului (înmânarea scrisorii medicale şi după caz a reţetei gratuite/compensate);
     ● poate fi consultată fişa circuitului pacientului.

    c) raportarea trimestrială către serviciul medical din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Dolj, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Dolj precum şi Colegiului Medicilor din România a indicatorilor de calitate stabiliţi de comun acord cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătăţii şi Colegiul Medicilor din România;
    d) prezentarea propunerilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate asiguraţilor, pe fiecare secţie în parte şi global pe spital, conducerii spitalului. Propunerile vor fi aduse la cunoştinţa şefilor de secţie. Conducerea spitalului va putea astfel analiza propunerile înaintate de nucleul de calitate în vederea aplicării eventualelor măsuri corective şi/sau preventive, după caz;
    e) se vor întruni lunar sau ori de câte ori este nevoie cu reprezentanţii desemnaţi pentru monitorizarea externă a calităţii. Decizia în vederea organizării unor astfel de întruniri va putea fi luată de cel puţin doi dintre cei trei reprezentanţi ai instituţiilor implicate în monitorizarea externă a calităţii, în vederea discutării: punctajului obţinut la evaluarea criteriilor de calitate, deficienţelor constatate şi a măsurilor ce pot fi propuse spre aplicare pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale;
    f) organizarea anchetelor de evaluare a satisfacţiei asiguraţilor şi a personalului din unitatea spitalicească. Pentru aceasta, la fiecare foaie de observaţie va fi ataşat un chestionar de satisfacţie, anonim;
    g) elaborarea unor materiale cu informaţii utile pacientului şi aparţinătorilor (date generale despre spital, programul de vizită pentru aparţinători, medicul curant, modalitatea de contact a acestuia), ce vor fi puse la dispoziţia acestora în momentul internării pe secţie.


    ART. 79
    (1) Compartimentul culte este organizat şi funcţionează potrivit protocolului încheiat între Ministerul Sănătăţii şi Patriarhia Română. Activitatea acestuia se exercită de către preotul încadrat în unitate, la capela aflată la intrarea principală a spitalului sau la patul bolnavului.
    (2) Este subordonat direct managerului spitalului şi are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) acordarea de asistenţă spirituală bolnavilor şi aparţinătorilor;
    b) acordă asistenţă spirituală bolnavilor care nu pot să se deplaseze la biserica din incinta instituţiei.    CAP. VI
    COMISIILE ŞI COMITETELE ORGANIZATE LA NIVELUL SPITALULUI
    ART. 80
     Comisia de control şi supraveghere a infecţiilor nosocomiale are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) elaborează şi înaintează spre aprobare comitetului director planul anual de activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale;
    b) monitorizează condiţiile de implementare în activitate a prevederilor planului anual de activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale;
    c) urmăreşte îndeplinirea obiectivelor planului de activitate şi a rezultatelor obţinute;
    d) face propuneri privind necesarul de dezinfectante şi materiale de curăţenie/sanitare, necesar derulării activităţilor fundamentate prin planul anual de activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale şi îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor şi a dotării tehnico-materiale necesare evitării sau diminuării riscului pentru infecţii nosocomiale;
    e) comisia de control şi supraveghere a infecţiilor nozocomiale se întruneşte ori de câte ori este nevoie, dar nu mai puţin de o dată pe trimestru;
    f) propunerile consemnate în procesele verbale ale şedinţelor Comisiei de control şi supraveghere a infecţiilor nozocomiale vor fi înaintate spre analiză managerului/comitetului director.


    ART. 81
     Comisia de încadrare şi promovare formată, pe de o parte, din membrii comitetului director al spitalului, şi pe de altă parte, din toţi şefii de clinică, laborator, servicii medicale, compartimente şi servicii funcţionale, are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) este constituită şi convocată, prin decizie internă a managerului, în funcţie de natura şi locul postului care urmează a fi scos la concurs;
    b) răspunde de buna desfăşurare a concursurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    c) participă şi răspunde de formularea subiectelor în baza tematicii de concurs afişată;
    d) răspunde de corectarea corectă a testelor, de susţinerea interviului sau probei practice, de afişarea rezultatelor;
    e) participă şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a examenelor organizate în vederea promovării personalului în trepte şi categorii superioare de salarizare.


    ART. 82
    (1) Comisia de coordonare a activităţii de evaluare a performanţelor profesionale individuale este constituită din toţi şefii de secţie clinică, de laborator, precum şi şeful serviciului resurse umane şi participă la coordonarea activităţii de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi personalul auxiliar.
    (2) Preşedintele comisiei este directorul de îngrijiri.
    (3) Evaluarea personalului se face conform legislaţiei în vigoare, în baza unui grafic stabilit de preşedintele comisiei.

    ART. 83
     Comisia de licitaţie are obligaţia de a desemna, pentru fiecare contract de achiziţie publică, o comisie de evaluare a ofertelor cu următoarele atribuţii:
    a) deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc ofertele;
    b) verificarea îndeplinirii condiţiilor de calificare de către ofertanţi, respectiv candidaţi, în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire;
    c) realizarea selecţiei, respectiv preselecţiei candidaţilor, în cazul aplicării procedurilor de licitaţie restrânsă, dialog competitiv sau negociere;
    d) realizarea dialogului cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv;
    e) realizarea negocierilor cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de negociere;
    f) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi, din punct de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia descriptivă;
    g) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, din punct de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică, conform prevederilor legale în vigoare;
    h) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie;
    i) stabilirea ofertelor admisibile;
    j) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire, şi stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare;
    k) în cazuri justificate, conform prevederilor legale în vigoare, se elaborează propunerii de anulare a procedurii de atribuire;
    l) elaborarea raportului procedurii de atribuire, conform prevederile legale în vigoare;
    m) întocmirea comunicărilor de câştigător şi cele cu rezultatul procedurii.


    ART. 84
    (1) Comisia de inventariere anuală a bunurilor din cadrul serviciului financiar-contabilitate răspunde de efectuarea tuturor lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor legale.
    (2) Comisia de inventariere anuală a bunurilor are următoarele atribuţii principale:
    a) efectuează inventarierea patrimoniului unităţii potrivit programului anual de inventariere a patrimoniului aprobat cu respectarea prevederilor legale;
    b) efectuarea inventarierii inopinate la gestiunile unităţii, cu respectarea prevederilor legale;
    c) efectuează inventarierea bunurilor primite cu chirie, în folosinţă sau în custodie şi transmite la proprietari situaţia constatată, cu respectarea prevederilor legale;
    d) întocmeşte situaţia comparativă împreună cu persoanele care ţin evidenţa gestiunilor, stabileşte situaţia scăzămintelor legale şi a compensărilor şi le supun aprobării; determină minusurile şi plusurile în gestiune, potrivit reglementărilor legale;
    e) întocmeşte procesele verbale privind rezultatul inventarierii şi le supune spre aprobare, potrivit competenţelor stabilite de normele legale în vigoare;
    f) face propuneri de soluţionare a diferenţelor constatate la inventariere; întocmeşte proiectul ordinului de imputare sau ia angajament de plată în vederea recuperării pagubei respective;
    g) are obligaţia să informeze pe conducătorii ierarhici cu privire la lipsurile constatate cu prilejul inventarierii;
    h) întocmeşte situaţii privind degradările, scoaterea din uz sau valorificarea unor bunuri existente în gestiuni sau în folosinţă; informează conducătorii ierarhici asupra unor stocuri fără mişcare, cu mişcare, cu mişcare lentă sau neutilizabile.


    ART. 85
    (1) Comisia medicamentului are următoarele atribuţii:
    a) analizează periodic, o data pe lună, prin sondaj, câte 5 foi de observaţie din fiecare secţie a spitalului
    b) analizează consumul de medicamente şi stabileşte necesarul pentru luna următoare;
    c) pentru medicamentele nou apărute pe piaţă procedează la implementarea acestora în terapie;
    d) analizează justificarea tratamentului din FOCG alese şi sesizează conducerea spitalului asupra situaţiilor de polipragmazie, recomandare abuzivă a unui medicament;
    e) în situaţia în care se constată un consum abuziv de medicamente, solicită medicului curant justificarea acestuia şi analizează aceste justificări;
    f) redactează un proces verbal de şedinţă în care consemnează rezultatele activităţii;
    g) participă la introducerea ghidurilor de practică medicală şi a protocoalelor terapeutice;
    h) elaborează criteriile de prescriere a antibioterapiei - PROTOCOL DE PRESCRIERE A ANTIBIOTICELOR;
    i) elaborează Fişa de prescriere a antibioticului;
    j) colaborează cu medicul epidemiolog pentru analiza rezistenţei germenilor la antibioterapie;
    k) stabilirea politicii de antibioterapie a spitalului;
    l) măsurarea şi urmărirea consumului de antibiotice;
    m) urmărirea fenotipurilor de rezistenţă antibacteriană;
    n) stabilirea protocoalelor de profilaxie şi terapie antibiotică;
    o) organizarea de audit privind consumul de antibiotice;
    p) stabilirea unei liste de medicamente de bază, obligatorii, care să fie în permanenţă accesibilă în farmacia spitalului;
    q) stabilirea unei liste de medicamente care se achiziţionează doar în mod facultativ, la cazuri bine selecţionate şi documentate medical, pe bază de referat; acesta din urmă trebuie să prezinte criteriile pe baza cărora se face recomandarea, susţinute cu buletine de analiză şi recomandări de experţi;
    r) analiza referatelor de necesitate trimise direcţiunii în vederea aprobării şi avizării lor de către medici specialişti corespunzători profilului de acţiune al medicamentului solicitat;
    s) verificarea continuă a stocului de medicamente de bază, pentru a preveni disfuncţiile în asistenţa medicală;
    t) verificarea ritmică a cheltuielilor pentru medicamente şi analiza lor cu raportarea lunară a situaţiei financiare;
    u) ţ) elaborarea de ghiduri terapeutice pe profiluri de specialitate medicală bazate pe bibliografie naţională şi internaţională şi pe condiţiile locale;
    v) solicitarea unor rapoarte periodice de la şefii de secţie privind administrarea de medicamente în funcţie de incidenţa diferitelor afecţiuni;
    w) poate dispune întreruperea administrării de medicamente cu regim special în cazul când acel tratament se consideră inutil,
    x) Răspunde la orice solicitare a conducerii spitalului.

    (2) La solicitarea conducerii spitalului, Comisia medicamentului poate fi consultată în următoarele domenii:
    a) elaborarea unei strategii de reducere a consumului de medicamente;
    b) analizarea consumului de medicamente pe fiecare secţie, trimestrial şi în dinamică, cu prezentarea rezultatului în şedinţa cu medicii din spital;
    c) analizarea justificării consumului de medicamente de către secţiile în care s-au constatat creşteri substanţiale.


    ART. 86
     Comisia de prescriere a medicamentelor analizează modul de prescripţie a medicamentelor, precum şi concordanţa diagnostic - tratament. Se întruneşte la fiecare două săptămâni sau la solicitarea managerului.

    ART. 87
     Comisia de clasificare a pacienţilor în funcţie de diagnostic are următoarele atribuţii:
    a) face, lunar, analiza foilor de observaţie nevalidate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, face propuneri la casa de asigurări de sănătate pentru revalidare şi prezintă soluţii pentru reducerea numărului de cazuri nevalidate;
    b) prezintă periodic informări spitalului privind concluziile analizelor făcute şi propuneri de îmbunătăţire a activităţii;
    c) verifică modul de stabilire a codurilor pentru fiecare boală în parte şi fiecare manoperă;
    d) convocarea comisiei se face în funcţie de specificul cazurilor care vor fi luate în discuţie.


    ART. 88
     Comisia pentru protecţia muncii are următoarele atribuţii:
    a) asigură instruirea şi formarea personalului în probleme de protecţie a muncii, atât prin cele trei forme de instructaje (introductiv-general, la locul de muncă şi periodic) şi prin cursuri de perfecţionare;
    b) propune sancţiuni sau stimulente economice pentru modul în care se realizează programul de măsuri de protecţie a muncii;
    c) colaborează cu serviciul medical în fundamentarea programului de măsuri de protecţie a muncii.


    ART. 89
     Comisia de analiză a deceselor intraspitaliceşti are următoarele atribuţii:
    a) analizează periodic, o dată pe lună, sau de câte ori este nevoie, numărul deceselor înregistrate în activitatea spitalului, astfel:
     ● numărul deceselor în totalitate
     ● numărul deceselor la 24 de ore de la internarea pacientului
     ● numărul deceselor intraoperatorii
     ● numărul deceselor la 48 de ore de la intervenţia operatorie

    b) analizează motivele medicale care au dus la decesul pacienţilor, cuprinse în FOCG şi certificatul de deces;
    c) în situaţia în care se constată un deces survenit ca urmare a acţiunii personalului medical (malpraxis) prezintă cazul conducerii spitalului în vederea luării de măsuri necesare;
    d) redactează un proces verbal de şedinţă în care consemnează rezultatele activităţii;
    e) membrii comisiei deceselor intraspitaliceşti sunt obligaţi să participe la efectuarea necropsiei pacientului decedat în prezenţa medicului curant şi a şefului de secţie din care face parte medicul curant (sau înlocuitorul acestuia);
    f) în urma autopsiei se va recolta material bioptic care va fi însoţit obligatoriu de FIŞA DE ÎNSOŢIRE tip, semnată şi parafată de medicul ce solicită examinarea;
    g) poate solicita medicului curant justificarea acţiunilor medicale în cazul pacientului decedat;
    h) răspunde la orice solicitare a conducerii spitalului.

     La solicitarea conducerii spitalului, Comisia deceselor intraspitaliceşti poate fi consultată în următoarele domenii:
    a) elaborarea unei strategii de reducere a numărului de decese;
    b) analiza activităţii din cadrul morgii spitalului;
    c) planificarea de acţiuni în vederea creşterii calităţii actului medical.


    ART. 90
     Comisia de disciplină este constituită în conformitate cu prevederile din Codul Muncii şi exercită atribuţii conform legislaţiei în vigoare, pentru soluţionarea cazurilor de nerespectare a regulilor de disciplină, a obligaţiilor de serviciu şi a normelor de comportare.

    ART. 91
     La nivelul spitalului funcţionează Comisia de dialog social în scopul creşterii transparenţei în adoptarea deciziilor privind reorganizarea şi restructurarea sistemului de sănătate, precum şi pentru implicarea directă a reprezentanţilor sindicatelor din domeniul sanitar în acest proces.

    ART. 92
     Comisia de farmacovigilenţă are următoarele atribuţii:
    a) verifică corespondenţa baremului aparatului de urgenţă cu cel aprobat de conducerea unităţii şi conform legislaţiei în vigoare;
    b) analizează toate cazurile de reacţii adverse, va urmări întocmirea fişelor de reacţii adverse şi va propune metode mai bune de diagnostic a reacţiilor adverse;
    c) prezintă periodic informări cu privire la această activitate şi face propuneri de îmbunătăţire a acestei activităţi.


    ART. 93
     Comisia de transfuzie şi hemovigilenţă are următoarele atribuţii:
    a) monitorizarea nivelului de asigurare a securităţii transfuzionale la nivelul spitalului;
    b) elaborarea şi implementarea documentaţiei necesare aplicării în practica din spital a ghidurilor de utilizare clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine;
    c) evaluarea nivelului de pregătire profesională în domeniul transfuziei sanguine a tuturor categoriilor de personal implicate în activitatea de transfuzie sanguină din spital;
    d) monitorizarea utilizării corecte a terapiei transfuzionale în secţiile spitalului;
    e) organizarea şi monitorizarea funcţionării sistemului de hemovigilenţă la nivelul spitalului şi colaborarea cu centrul de transfuzie teritorial în analiza reacţiilor şi incidentelor adverse severe;
    f) elaborarea şi implementarea, în colaborare cu responsabilul cu asigurarea calităţii din spital, a sistemului de calitate în unitatea de transfuzie sanguină din spital şi la nivelul secţiilor, privind activitatea de transfuzie sanguină.


    ART. 94
     Comisia de evaluare a nivelului cantităţilor efectiv constatate ca pierderi naturale cu ocazia inventarierii sau predării de gestiune monitorizează îndeplinirea prevederilor legale privind limitele admisibile de perisabilitate pentru produsele din unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii.

    ART. 95
     Comisia de etică medicală pentru studiul clinic al medicamentului îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu procedurile de lucru scrise, păstrează înregistrări scrise privind activitatea ei şi procesele-verbale ale întâlnirilor, acţionează în conformitate cu regulile de bună practică în studiul clinic şi reglementările legale în vigoare. Comisia de etică trebuie să stabilească, să documenteze în scris şi să respecte procedurile sale de lucru. Atribuţiile comisiei sunt următoarele:
    a) se ocupă de verificarea iniţială şi de verificările de supraveghere a desfăşurării studiului;
    b) precizează frecvenţa controalelor pentru supraveghere în cursul studiului în funcţie de problematica acestuia;
    c) emite, în conformitate cu reglementările în vigoare, raportul de verificare rapidă şi aprobarea scrisă/opinia favorabilă pentru supraveghere în cursul studiului, în funcţie de problematica acestuia şi pentru modificări minore în studiul aflat în desfăşurare care are deja aprobarea Consiliului etic;
    d) informează prompt, în scris, investigatorul/instituţia cu privire la: decizia/opinia sa privind studiul, motivele pentru decizia sa, procedurile folosite pentru revenirea asupra acestor decizii.


    ART. 96
     Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are ca scop asigurarea implicării salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, având următoarele atribuţii:
    a) aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă;
    b) urmăreşte aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare prevederilor lui şi eficienţa acestora din punctul de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
    c) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă;
    d) analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, existenţi la locurile de muncă;
    e) analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
    f) efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
    g) efectuează inspecţii proprii privind aplicarea şi respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă;
    h) informează inspectoratele teritoriale de muncă despre starea securităţii muncii în propria unitate;
    i) realizează cadrul de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale procesului de producţie (organizatorice, tehnologice, privind materiile prime utilizate etc.), cu implicaţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
    j) dezbate raportul, scris, prezentat Comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi programul de securitate şi sănătate în muncă pentru anul următor; un exemplar din acest raport trebuie prezentat Inspectoratului Teritorial de Muncă Dolj;
    k) verifică aplicarea normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie, ţinând seama de factorii de risc identificaţi;
    l) verifică reintegrarea sau menţinerea în muncă a salariaţilor care au suferit accidente de muncă ce au avut ca efect diminuarea capacităţii de muncă.


    CAP. VII
    FINANŢAREA SPITALULUI
    ART. 97
     Spitalul este instituţie publică finanţată integral din venituri proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalului provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestaţii efectuate pe baza de contract, precum şi din alte surse, conform legii.

    ART. 98
     Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului cu casa de asigurări de sănătate reprezintă sursa principală a veniturilor şi se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări de sănătate, în condiţiile stabilite în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

    ART. 99
     Spitalul primeşte, în completare, sume de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii, care sunt utilizate numai pentru destinaţiile care au fost alocate, precum şi de la bugetul propriu al judeţului.

    ART. 100
     Spitalul poate realiza venituri suplimentare din:
    a) donaţii şi sponsorizări;
    b) asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică;
    c) închirierea unor spaţii medicale, echipamente sau aparatură medicală către alţi furnizori de servicii medicale, în condiţiile legii;
    d) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu operatori economici;
    e) editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical;
    f) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi;
    g) servicii de asistenţă medicală la domiciliu, acordate la cererea pacienţilor sau, după caz, în baza unui contract de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
    h) contracte de cercetare;
    i) alte surse, conform legii.


    ART. 101
     Bugetele locale participă la finanţarea unor cheltuieli de administrare şi funcţionare, respectiv bunuri şi servicii, investiţii, reparaţii capitale, consolidare, extindere şi modernizare, dotări cu echipamente medicale, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetele locale.

    ART. 102
    (1) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public se elaborează de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, şi se publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii, în termen de 15 zile calendaristice de la aprobarea lui.
    (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului spitalului.
    (3) Bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului se repartizează pe secţiile şi compartimentele din structură. Sumele repartizate sunt cuprinse în contractul de administrare, încheiat în condiţiile legii.
    (4) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente se monitorizează lunar de către şeful de secţie. Abaterile faţă de indicatorii din contractul cu managerul se analizează şi se soluţionează de conducerea spitalului.

    ART. 103
    (1) Fondul de dezvoltare al spitalului se constituie din următoarele surse:
    a) cota-parte din amortizarea calculată lunar şi cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli, cu păstrarea echilibrului financiar;
    b) sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile, precum şi din cele casate cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
    c) sponsorizări cu destinaţia "dezvoltare";
    d) o cota de 20% din excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli înregistrat la finele exerciţiului financiar;
    e) sume rezultate din închirieri, în condiţiile legii.

    (2) Fondul de dezvoltare se utilizează pentru dotarea spitalului.
    (3) Soldul fondului de dezvoltare rămas la finele anului se reportează în anul următor, fiind utilizat potrivit destinaţiei prevăzute la alin. (2).

    ART. 104
     Decontarea contravalorii serviciilor medicale contractate se face conform contractului de furnizare de servicii medicale, pe baza de documente justificative, în funcţie de realizarea acestora, cu respectarea prevederilor contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.

    CAP. VIII
    DISPOZIŢII FINALE
    ART. 105
     Prevederile prezentului regulament se completează cu orice alte dispoziţii legale care privesc activitatea unităţilor sanitare şi a personalului din aceste unităţi.

    ART. 106
     Prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare sunt obligatorii şi vor fi cunoscute şi aplicate corespunzător de către toţi salariaţii spitalului.

    ART. 107
     Nerespectarea dispoziţiilor legale şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al spitalului atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională, şi după caz, penală, în sarcina persoanelor vinovate.

    ART. 108
     Orice modificare şi completare a prezentului regulament se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.


     -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016