Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - procedura Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Procedura (afisez 877 rezultate)
‹‹ Pagina 4 din 88

Monitorul Oficial 989 bis din 15 Octombrie 2021 (M. Of. 989 bis/2021)

 PROCEDURĂ din 15 octombrie 2021 de implementare a sesiunii nr. 2 aferente măsurii "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile" din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene EMITENT: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 989 bis din 15 octombrie 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.642 din 15 octombrie 2021, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 989 din 15 octombrie 2021.──────────1. obiectivul măsurii obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente programului operaţional competitivitate 2014-2020, denumit în continuare poc, în contextul crizei provocate de covid-19, pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 3 din prezenta procedură, a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului sars-cov-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanţe militare pe perioada stării de urgenţă sau îngrădite pe perioada stării de alertă.schema este implementată ...

Monitorul Oficial 972 din 12 Octombrie 2021 (M. Of. 972/2021)

 PROCEDURĂ din 7 octombrie 2021 de decontare a sumelor pentru plata indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă acordată în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum şi a modelului acestora EMITENT: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 972 din 12 octombrie 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 391 din 7 octombrie 2021, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 972 din 12 octombrie 2021.──────────art. 1pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă acordată în condiţiile art. 1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului sars-cov-2, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, angajatorii depun la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului bucureşti în a căror/cărei rază teritorială aceştia sau sucursalele/punctele de lucru ale acestora, după caz, îşi desfăşoară activitatea o cerere, întocmită ...

Monitorul Oficial 970 din 11 Octombrie 2021 (M. Of. 970/2021)

 PROCEDURĂ din 23 septembrie 2021 de autorizare a unităţilor protejate EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 11 octombrie 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 847 din 23 septembrie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 970 din 11 octombrie 2021.──────────art. 1prezenta procedură stabileşte modalitatea de autorizare a unităţilor protejate în condiţiile legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.art. 2autorizaţia de funcţionare ca unitate protejată este eliberată de către autoritatea naţională pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi, copii şi adopţii, denumită în continuare autoritate, prin ordin al preşedintelui acesteia, la propunerea structurii de specialitate. modelul autorizaţiei este prevăzut în anexa nr. 1.art. 3(1) În vederea autorizării ca unitate ...

Monitorul Oficial 956 din 06 Octombrie 2021 (M. Of. 956/2021)

 PROCEDURĂ din 22 septembrie 2021 pentru recepţionarea lucrărilor aferente operaţiunilor petroliere desfăşurate de titularii de acorduri petroliere în baza Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 6 octombrie 2021

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 1.007 din 22 septembrie 2021, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 956 din 6 octombrie 2021.──────────art. 1(1) prezenta procedură stabileşte modul de organizare, de alocare a responsabilităţilor şi de realizare a activităţilor de recepţie a lucrărilor definite la art. 2 alin. (1) lit. b) din legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, cu modificările ulterioare.(2) scopul procedurii se referă la efectuarea recepţiei lucrărilor prevăzute la alin. (1) şi stabilirea atribuţiilor entităţilor implicate.(3) prezenta procedură se aplică de către:a) ...

Monitorul Oficial 947 din 05 Octombrie 2021 (M. Of. 947/2021)

 PROCEDURĂ din 22 septembrie 2021 privind corecţia datelor de măsurare în raport cu punctul de delimitare EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 947 din 5 octombrie 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 98 din 22 septembrie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 947 din 5 octombrie 2021.──────────cap. iprevederi generalesecŢiunea 1scopart. 1(1) prezenta procedură are scopul de a stabili regulile privind calculul corecţiei datelor de măsurare în cazul în care punctul de măsurare aferent unui loc de consum/de producere/de consum şi de producere diferă de punctul de delimitare a instalaţiilor de utilizare a acestuia faţă de reţeaua electrică.(2) În tot cuprinsul procedurii, sintagma „loc de consumˮ este echivalentă, după caz, cu sintagma „loc de consum cu instalaţie de stocareˮ/„sistem de înaltă tensiune în curent ...

Monitorul Oficial 938 din 01 Octombrie 2021 (M. Of. 938/2021)

 PROCEDURĂ din 8 septembrie 2021 de anulare a obligaţiilor de plată accesorii EMITENT: Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 938 din 1 octombrie 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 198 din 8 septembrie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 938 din 1 octombrie 2021.──────────art. 1sfera de aplicare(1) prezenta procedură se aplică obligaţiilor bugetare administrate de autoritatea pentru administrarea activelor statului (denumită în continuare aaas).(2) obligaţiile bugetare administrate de aaas sunt:a) creanţele bugetare restante, existente în evidenţele contabile ale casei naţionale de asigurări de sănătate (cnas), pentru care creditorul deţine titluri de creanţă sau titluri executorii legal constituite, preluate de aaas în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 95/2003 privind preluarea de către autoritatea pentru valorificarea activelor bancare a unor ...

Monitorul Oficial 882 din 14 Septembrie 2021 (M. Of. 882/2021)

 PROCEDURI din 3 septembrie 2021 recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 882 din 14 septembrie 2021

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.761 din 3 septembrie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 882 din 14 septembrie 2021.──────────art. 1produsele biocide încadrate în tipul 1 de produs sunt utilizate pentru:a) dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor prin spălare;b) dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor prin frecare.art. 2criteriile de utilizare şi păstrare corectă a antisepticelor sunt următoarele:a) un produs se utilizează numai în scopul pentru care a fost avizat;b) se respectă indicaţiile de utilizare din avizul eliberat de comisia naţională pentru produse biocide (cnpb), respectiv eticheta produsului;c) pe flacon se notează data şi ora deschiderii;d) la fiecare utilizare, flaconul ...

 PROCEDURĂ din 7 septembrie 2021 de certificare şi monitorizare pentru programele cu finanţare nerambursabilă aflate în implementare la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului prin intermediul agenţiilor pentru IMM, atragere de investiţii şi promovare a exportului, precum şi prin intermediul instituţiilor de credit partenere, necesar a fi aplicată în contextul pandemiei de COVID-19 EMITENT: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 882 din 14 septembrie 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.363 din 7 septembrie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 882 din 14 septembrie 2021.──────────În contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2, prin decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul româniei, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 212 din 16 martie 2020 a fost declarată starea de urgenţă pe tot teritoriul româniei pe o perioadă de 30 de zile, perioadă prelungită pentru încă 30 de zile prin decretul nr. 240/2020. ulterior, prin legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19, cu modificările ...

Monitorul Oficial 853 din 07 Septembrie 2021 (M. Of. 853/2021)

 PROCEDURĂ din 1 septembrie 2021 de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanţă, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314, art. 315 şi art. 315^2 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare, precum şi pentru modificarea unor prevederi procedurale EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 853 din 7 septembrie 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.387 din 1 septembrie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 853 din 7 septembrie 2021.──────────cap. idispoziţii generale1. persoanele impozabile nestabilite în uniunea europeană pot utiliza, în condiţiile prevăzute la art. 314 din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (codul fiscal), un regim special pentru toate serviciile prestate către persoane neimpozabile care sunt stabilite, au domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită în uniunea europeană, regim denumit în continuare regim non-ue.2. (1) persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în românia sau, în cazul în care nu au ...

Monitorul Oficial 838 din 02 Septembrie 2021 (M. Of. 838/2021)

 PROCEDURĂ din 1 august 2021 de înscriere în Registrul experţilor psihologi EMITENT: Colegiul Psihologilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 838 din 2 septembrie 2021

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 36 din 1 august 2021, publicată în monitorul oficial, partea i. nr. 838 din 2 septembrie 2021.──────────art. 1Înscrierea în registrul experţilor psihologi implică parcurgerea succesivă a următoarelor etape:a) etapa 1: accesarea website-ului colegiului psihologilor din românia şi selectarea secţiunii Înregistrare experţi;b) etapa 2: descărcarea şi completarea documentului „declaraţie pe propria răspundere pentru înscrierea psihologului cu drept de liberă practică în registrul experţilor psihologi“, prezentat în anexa la prezenta procedură; c) etapa 3: completarea tuturor câmpurilor din formularul pentru înscrierea în registrul experţilor psihologi şi verificarea cu atenţie a datelor de contact menţionate în formular (adresă de ...

‹‹ Pagina 4 din 88
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016