Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - procedura Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Procedura (afisez 858 rezultate)
‹‹ Pagina 3 din 87

Monitorul Oficial 938 din 01 Octombrie 2021 (M. Of. 938/2021)

 PROCEDURĂ din 8 septembrie 2021 de anulare a obligaţiilor de plată accesorii EMITENT: Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 938 din 1 octombrie 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 198 din 8 septembrie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 938 din 1 octombrie 2021.──────────art. 1sfera de aplicare(1) prezenta procedură se aplică obligaţiilor bugetare administrate de autoritatea pentru administrarea activelor statului (denumită în continuare aaas).(2) obligaţiile bugetare administrate de aaas sunt:a) creanţele bugetare restante, existente în evidenţele contabile ale casei naţionale de asigurări de sănătate (cnas), pentru care creditorul deţine titluri de creanţă sau titluri executorii legal constituite, preluate de aaas în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 95/2003 privind preluarea de către autoritatea pentru valorificarea activelor bancare a unor ...

Monitorul Oficial 882 din 14 Septembrie 2021 (M. Of. 882/2021)

 PROCEDURI din 3 septembrie 2021 recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 882 din 14 septembrie 2021

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.761 din 3 septembrie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 882 din 14 septembrie 2021.──────────art. 1produsele biocide încadrate în tipul 1 de produs sunt utilizate pentru:a) dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor prin spălare;b) dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor prin frecare.art. 2criteriile de utilizare şi păstrare corectă a antisepticelor sunt următoarele:a) un produs se utilizează numai în scopul pentru care a fost avizat;b) se respectă indicaţiile de utilizare din avizul eliberat de comisia naţională pentru produse biocide (cnpb), respectiv eticheta produsului;c) pe flacon se notează data şi ora deschiderii;d) la fiecare utilizare, flaconul ...

 PROCEDURĂ din 7 septembrie 2021 de certificare şi monitorizare pentru programele cu finanţare nerambursabilă aflate în implementare la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului prin intermediul agenţiilor pentru IMM, atragere de investiţii şi promovare a exportului, precum şi prin intermediul instituţiilor de credit partenere, necesar a fi aplicată în contextul pandemiei de COVID-19 EMITENT: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 882 din 14 septembrie 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.363 din 7 septembrie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 882 din 14 septembrie 2021.──────────În contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2, prin decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul româniei, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 212 din 16 martie 2020 a fost declarată starea de urgenţă pe tot teritoriul româniei pe o perioadă de 30 de zile, perioadă prelungită pentru încă 30 de zile prin decretul nr. 240/2020. ulterior, prin legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19, cu modificările ...

Monitorul Oficial 853 din 07 Septembrie 2021 (M. Of. 853/2021)

 PROCEDURĂ din 1 septembrie 2021 de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanţă, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314, art. 315 şi art. 315^2 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare, precum şi pentru modificarea unor prevederi procedurale EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 853 din 7 septembrie 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.387 din 1 septembrie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 853 din 7 septembrie 2021.──────────cap. idispoziţii generale1. persoanele impozabile nestabilite în uniunea europeană pot utiliza, în condiţiile prevăzute la art. 314 din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (codul fiscal), un regim special pentru toate serviciile prestate către persoane neimpozabile care sunt stabilite, au domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită în uniunea europeană, regim denumit în continuare regim non-ue.2. (1) persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în românia sau, în cazul în care nu au ...

Monitorul Oficial 838 din 02 Septembrie 2021 (M. Of. 838/2021)

 PROCEDURĂ din 1 august 2021 de înscriere în Registrul experţilor psihologi EMITENT: Colegiul Psihologilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 838 din 2 septembrie 2021

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 36 din 1 august 2021, publicată în monitorul oficial, partea i. nr. 838 din 2 septembrie 2021.──────────art. 1Înscrierea în registrul experţilor psihologi implică parcurgerea succesivă a următoarelor etape:a) etapa 1: accesarea website-ului colegiului psihologilor din românia şi selectarea secţiunii Înregistrare experţi;b) etapa 2: descărcarea şi completarea documentului „declaraţie pe propria răspundere pentru înscrierea psihologului cu drept de liberă practică în registrul experţilor psihologi“, prezentat în anexa la prezenta procedură; c) etapa 3: completarea tuturor câmpurilor din formularul pentru înscrierea în registrul experţilor psihologi şi verificarea cu atenţie a datelor de contact menţionate în formular (adresă de ...

Monitorul Oficial 789 din 17 August 2021 (M. Of. 789/2021)

 PROCEDURĂ din 20 iulie 2021 de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan" şi de realizare a controlului în vederea verificării respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 789 din 17 august 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 174 din 20 iulie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 789 din 17 august 2021.──────────art. 1În sensul prezentei proceduri, termenii folosiţi se definesc după cum urmează:a) menţiunea „produs montan“ - o menţiune de calitate instituită pentru a-i ajuta pe producători să comunice, pe piaţa europeană, caracteristicile sau proprietăţile care oferă valoare adăugată propriilor produse agricole, conform prevederilor art. 31 din regulamentul (ue) nr. 1.151/2012 al parlamentului european şi al consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare. menţiunea este cu aplicare facultativă;b) zona montană - zona delimitată conform ...

Monitorul Oficial 779 din 12 August 2021 (M. Of. 779/2021)

 PROCEDURĂ din 27 iulie 2021 privind accesul la Registrul central al fiduciilor şi al construcţiilor juridice similare fiduciilor EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 779 din 12 august 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.193 din 27 iulie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 779 din 12 august 2021.──────────i. accesul la registrul central al fiduciilor şi al construcţiilor juridice similare fiduciilor pentru persoanele prevăzute la art. 19 alin. (8^1) lit. a) din legea nr. 129/2019 1. (1) oficiul naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor are acces direct şi nemijlocit la registrul central al fiduciilor şi al construcţiilor juridice similare fiduciilor, denumit în continuare registrul central al fiduciilor.(2) modalitatea tehnică de acces se stabileşte prin protocol încheiat între agenţia naţională de administrare ...

 PROCEDURĂ din 27 iulie 2021 de înregistrare a contractelor de fiducie sau ale construcţiilor juridice similare fiduciei, de organizare şi funcţionare a Registrului central al fiduciilor şi al construcţiilor juridice similare fiduciilor EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 779 din 12 august 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.193 din 27 iulie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 779 din 12 august 2021.──────────i. Înregistrarea contractelor de fiducie şi ale construcţiilor juridice similare fiduciilor1. prezenta procedură se aplică persoanelor care deţin calitatea de fiduciar şi au obligaţia de a înregistra contractele de fiducie şi modificările acestora la organul fiscal competent, precum şi persoanelor care deţin o poziţie echivalentă într-o construcţie juridică similară fiduciei.2. organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii fiduciarul desemnat sau persoana desemnată care deţine o poziţie echivalentă ...

Monitorul Oficial 765 din 06 August 2021 (M. Of. 765/2021)

 PROCEDURĂ din 26 iulie 2021 de reglementare a activităţii de control intern în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 765 din 6 august 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.172 din 26 iulie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 765 din 6 august 2021.──────────art. 1aparatul de control internaparatul de control intern al agenţiei naţionale de administrare fiscală este format din serviciile cu atribuţii de control intern din cadrul direcţiei generale de integritate, precum şi din serviciile/birourile cu atribuţii de control intern din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili.art. 2competenţa de exercitare a acţiunilor de control intern(1) activitatea desfăşurată de structurile centrale şi subordonate ale agenţiei naţionale de administrare fiscală, precum şi de personalul ...

Monitorul Oficial 766 din 06 August 2021 (M. Of. 766/2021)

 PROCEDURĂ din 26 iulie 2021 de implementare şi de administrare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 766 din 6 august 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.191 din 26 iulie 2021, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 766 din 6 august 2021.──────────cap. idispoziţii generale1. implementarea şi administrarea grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, potrivit art. 42^1 din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare codul fiscal, se fac potrivit prezentei proceduri.2. prin organ fiscal competent, în sensul prezentei proceduri, se înţelege organul fiscal competent pentru administrarea fiscală a persoanei juridice responsabile desemnată pentru determinarea rezultatului fiscal consolidat al grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, denumită în continuare persoana juridică responsabilă.3. ...

‹‹ Pagina 3 din 87
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016